Wie durft het aan om bij Randstad de schakel tussen mensen en banen te zijn E> RAYON MANAGERS (M/V) VITRITE tn administratieve kracht HTS'ER-W (M-V) 0) co kl jsmiiE cnawn Emanïïdü a. Chauffeur/Verhuizer b. Verhuizer/ Emballeur cT sekretaresse m/v L DEHONTE Bbkhde c BRANDVEILIGHEIDSWACHTEN M/V instrumentatie technicus m/v mm mm 32 Werken bij Randstad betekent: direct of indirect ervoor zorgen dat tijde lijke vacatures door de juiste tijdelijke werknemers(sters) worden vervuld. Voor een intercedent geldt dit wel in het bijzonder, omdat hij of zij de direc te schakel tussen uitzendkracht en be drijf vormt. Randstad Uitzendbureau bv maakt met ruim 190 vestigingen met 460 gespecialiseerde units deel uit van de Randstad Holding nv. Voor onze vestigingen in Vlissin- gen en Goes zoeken wij intercedenten. Een Randstad-intercedent heeft verantwoordelijk werk. De intercedent heeft binnen Randstad een zeer belangrijke functie. Hij of zij is immers verantwoordelijk voor de juiste combinatie tussen bedrijf en uitzendkracht. Intercedenten werven, selecteren en testen zelfstandig de uitzendkrach ten. En begeleiden hen gedurende de periode dat zij voor Randstad werk zaam zijn. Tevens onderhouden zij persoon lijke en telefonische contacten met op drachtgevers en werven zij actief nieuwe bedrijfsrelaties. Daarnaast nemen zij alle bijbeho rende administratie voor hun rekening. ken over een vriendelijke en spontane persoonlijkheid, gekoppeld aan een groot inlevingsvermogen en verant woordelijkheidsbesef. Tevens beschikken zij over uit stekende verbale vermogens en goede contactuele vaardigheden, zijn stressbe stendig en in staat initiatieven te nemen. Wie komen er in aanmerking voor deze veelzijdige functie? Wij verwachten van kandidaten dat zij in het bezit zijn van een VWO- diploma, bij voorkeur aangevuld met een hogere beroepsopleiding, (b.v. HHS, THW, HTS, HEAO, etc.). Leeftijd ca. 25 jaar. Enkele jaren ervaring in de commerciële dienstverle ning is een vereiste. Kandidaten beschik- Zij moeten niet alleen over de schouder van de sollicitant, maar ook over die van de cliënt meekijken. Van zelfsprekend zijn zowel mannen als vrouwen welkom voor deze functie. De vooruitzichten. Voor deze functie bieden wij een uitstekend salaris. Verder kunt u reke nen op 8,5% vakantiebijslag, 25 vakan tiedagen en een studiekostenregeling. Daarnaast ontvangt u een interne oplei ding en bestaat de mogelijkheid tot het volgen van externe opleidingen. Bovendien zijn er binnen de func tie ruime groeimogelijkheden, alsook promotiekansen. De sollicitatieprocedure. Bent u geïnteresseerd in deze veel zijdige functie en voldoet u bovendien aan de gestelde eisen, stuurt u dan uw schriftelijke Sollicitatie binnen 10 dagen naar: Districtskantoor Randstad Uitzendbureau bv, t.a.v. de heer J.T. Neumeier, Dr. Brabersstraat 10,4701 AT Roosendaal. Voor meer informatie kunt u bellen met Nicole Voets, (01650) 33 99 1. Een op de functie afgestemd psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. ir randstad uitzendbureau '=3 CD Randstad houdt niet van half werk. Al ruira 130 jaar is de naam Squibb een begrip in de medische wereld. Niet in de eerste plaats door de omvang van deze pharmaceutische multinational, maar meer nog door de eigenzinnige werkwijze waarbij de 'quality of life' centraal staat en waaruit hoogwaardige moderne produkten resulteren. De meer dan 17 duizend Squibb- medewerkers zorgen gezamenlijk voor een jaaromzet van ruim 5 miljard gulden. Daarmee is Squibb één van de grootste aanbieders van pharmaceutische preparaten ter wereld. Squibb B.V. is de snel groeiende Nederlandse dochteronderneming van dit van origine Amerikaanse bedrijf. In de afgelopen decennia heeft Squibb B.V. zich een prominente plaats verworven in de diverse sectoren van de gezondheidszorg, waarbij het accent ligt op de cardiovasculaire toepassingsgebieden. Vanwege de sterke groei van ons bedrijf zoeken wij voor de rayons noord en zuid-west Nederland llw profiel We gaan ervan uit dat u in ieder geval een academische of HBO- opleiding achter de rug hebt en niet ouder bent dan 35 jaar. Daarnaast dient u te beschikken over een uit gesproken commerciële instelling. Die zouden we graag aangevuld zien met een stevige portie energie en een arsenaal aan contactuele vaardigheden. Teamgeest en initia tief zijn twee eigenschappen waar van we vinden dat ze absoluut noodzakelijk zijn om in onze bedrijfstak te scoren. Het spreekt vanzelf dat er een bepaalde affiniteit met de gezondheidszorg moet zijn, waarbij ervaring binnen de phar maceutische branche een pré is. met een flinke dosis 'gezond' verstand. Wat hebben wij te bieden? U ontvangt een prima salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden en de daaraan gekoppelde extra's. Maar wat ons inziens nog belang rijker is, is dat u een functie krijgt die niet alleen uitdagend is, maar ook afwisselend en binnen een modern en vooruitstrevend bedrijf. Een bedrijf met ruimte voor eigen initiatief en kansen voor een toe komst die u grotendeels zelf kunt uitstippelen. Ais belangrijke scha kel tussen Squibb en de huisarts bestaan uw taken uit het onderhou den van regelmatige contacten met uw doelgroep, het uitzetten van onderzoeken en het organiseren van bijeenkomsten. Kortom, u voert management over uw eigen rayon en werkt op een plezierige wijze aan een rooskleurige toekomst Herkent u zich in het door ons geschetste profiel en bent u geïnteresseerd? Schrijf dan binnen 14 dagen uw sollicititiebrief, met curriculum vitae aan: Squibb B.V., Postbus 292 2280 AG Rijswijk (Z.H.) T.a.v. de heer S.CL Bunge Manager Human Resources VAN MERRIENBOER V.O.F. CNC DRAAIERS CNC KOTTERAARS CNC CAROUSELDRAAIERS CNC FREZERS Daar zijn wij erkende verhuizers voor. Al drie generaties lang. imw geijtenbeek goes b.v. verpakkers verhuizers iVRHUZBtSri Veiligheid (entrum Zeeland b.v. MIDDELBURG In onze fabriek bestaan er twee vacatures voor schoolverlatende Informatie DE VITRITE FABRIEK (THE VITRITE WORKS) J~ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm STREEKZIEKENHUIS TERNEUZEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 s s Gezond verstand en verstand van 'gezond'? MACHINEBOUW EN STAALKONSTRUKTIES is een bedrijf dat is gespecialiseerd in middel en zware verspaning, nieuwbouw, reparatie en onderhoud. Door een sterk groeiend orderpakket kunnen wij op kor te termijn meerdere vakmensen plaatsen. Vereist wordt: Enige ervaring in deze branche met een LTS/MTS-ni- veau (SOM). Voor genoemde funkties bieden wij u een uitstekende salarisregeling. Uw sollicitaties te richten aan: MACHINEBOUW EN STAALKONSTRUKTIES VAN MERRIENBOER V.O.F. Molenstraat 32 4758 AB STANDDAARBUITEN Postbus 7 4758 ZG STANDDAARBUITEN Tel. 01652-13698, J. J. M. van Merriënboer. Onderhoud, reparatie en revisie van elektroheftrucks, vorkheftrucks, handpallettrucks. Gevraagd: op part-time basis voor plm. halve dagen, Ervaring gewenst met automatisering op het gebied van boekhouding en tekstverwerking. Werktijden nader overeen te komen, Gelieve schriftelijke sollicitaties te zenden aan: Heftruckservice De Vlieger, Maalweg 2A, 4456 RM Lewedorp. Tel. 01196-13388. Voor u 't weet zit u in uw nieuwe huis. Zonder (verhuis)zorgen. Wij pakken voor u in, als u dat wilt, en weer uit, elk meubelstuk, elk boek op zijn plaats. Wij zijn als het er op aan komt net zo voorzichtig als u zelft bent. Voor een reële prijs. Volgens afspraak. In onze onderneming is op korte termijn plaats voor: op internationale verhuiscombinatie Gezien de aard van de werkzaamheden zijn verantwoorde lijkheidsgevoel en het in teamverband kunnen werken absolute vereisten. Een redelijke spreekvaardigheid in de moderne talen strekt tot aanbeveling. Schriftelijke reacties te rtchten aan POSTBUS 347, 4460 AS GOES TELEFOON 01100-14967 Veiligheid Centrum Zeeland B.V. is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in Brandpreventie. Naast de afdeling verkoop en onderhoud van brandblusmaterialen bestaat de afde ling Brandveiligheidswachten. De medewerkers van deze afdeling worden ingezet op locaties waar verhoogde brandrisico's zijn te verwachten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. onderhoudswerkzaamheden bij bedrijven, sloop- en herstelwerkzaamheden van objecten e.d. Door de toegenomen vraag naar die tak van dienstenverlening zijn wij wederom op zoek naar Daarom vragen wij u te solliciteren indien u voldoet aan de volgende functie-eisen: - Een opleiding op mbo/lbo-niveau - Hoofdbrandwachtdiploma - Verantwoordelijkheidsgevoel - Uitstekende contactuele eigenschappen - Representatief - Flexibele instelling - Bereid zijn in voorkomende gevallen in onregelmatige diensten te werken. Het werkgebied is in de regio Zuid-Nederland. De mogelijkheid bestaat echter dat u ook elders in Nederland te werk wordt gesteld. Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen zenden aan Veiligheid Centrum Zeeland B.V., t.a.v. de afdeling Personeelszaken, de heer J. W. Florusse, Postbus 77, 4380 AB Vlissingen. Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen onder nr. 01184-72121. Lievensberg is een algemeen ziekenhuis op interkonfessionele grondslag voor West-Brabant, Tholen en Sint Philipsland. Ongeveer 45 medisch specialisten en ruim 750 medewerkers zetten zich in voor een eigentijdse patiëntenzorg. Per jaar bezoeken ongeveer 130.000 mensen de polikliniek. Meer dan 10.000 patiënten worden opgenomen. Lievensberg beschikt over 367 bedden. Per 1 december 1989 ontstaat op het sekretariaat der orthopaedisch chirurgen S.H. Thio, J.J. van der Vliet en A.M. Vosmer een vakature voor een Het betreft hier een funktie in 50% deeltijd. Funktieinformatie: Tot de werkzaamheden behoort het ver zorgen van het spreekuur, de administratie en de korrespondentie. Funktie-eisen: een HAVO-diploma, aangevuld met een gerichte sekretaresse-opleiding, of ruime ervaring als medisch sekretaresse; een goede typevaardigheid. Kennis van de medische terminologie strekt tot aanbeveling. De arbeidsvoorwaarden zijn overeen komstig de CAO-Ziekenhuiswezen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie, richten aan de heer J.C. Alewijnse, personeeisfunktionaris. Boerhaavepiein 14624 VT Bergen op Zoom, telefoon 01640 - 78876. VITRITE is een industriële onderneming waar lampvoeten en metalen onderdelen worden geproduceerd. De produktiemachines en gereedschappen worden in eigen beheer ontwikkeld en vervaardigd. Het bedrijf maakt deel uit van Philips Lighting B. V. De nieuwe medewerkers zal gedurende een tweejarige opleiding de gelegenheid worden geboden zich te oriënteren op onze organisatie. Gedurende deze periode worden er werkopdrachten uitgevoerd in diverse afdelingen, zoals: ontwikkeling, produktie, bedrijfsmechanisatie, kwaliteit en logistiek. De uitwerking van zo'n opdracht vergt ca. 6 maanden en wordt in de regel afgesloten met een rapportage naar de opdrachtgevers. Na de opleidingsperiode zal de medewerker worden geplaatst in een passende functie binnen de Vitrite Fabriek. Verdere informatie over de bovenvermelde functie kunt u verkrijgen bij de heer G Prins, hoofd opleidingen, tel.no. 01180-80586. Indien u voor bovengenoemde functie belangstelling hebt kunt u uw sollicitatie richten aan. T.a.v. de heer R. J. Gras Personeelzaken Antwoordnummer 31 4330 VB Middelburg De Ziekenhuisgroep Zeeuwsch-Vlaanderen bestaat uit het streekziekenhuis de Honte in Terneuzen, het Antoniusziekenhuis in Oostburg en de polikliniek de Honte in Hulst. In het streekziekenhuis de Honte in Terneu zen is plaatsingsmogelijkheid voor een Functie-inhoud - het uitvoeren van reparatie, de calibratie en het preventief onderhoud van het instrumentarium; - het houden van toezicht hierop bij uitvoe ring door derden; - het technisch begeleiden en instrueren van degenen die betrokken zijn bij nieuwe toepassingen van bestaande of nieuwe apparatuur; - het technisch ondersteunen bij metingen of ingrepen waarbij de inzet van gespeciali seerde technici nodig is; - het geven van instructies aan verpleegkun digen ten einde hen de noodzakelijke technische achtergrondkennis en vaardig heden bij te brengen; - is werkzaam in de storingsdienst. Functie-eisen - MTS-niveau elektronica; - cursus medische instrumentatie of bereid heid deze te volgen; - eisen worden gesteld aan improvisatiever mogen, oplettendheid, nauwkeurigheid en systematiek; - ervaring in de taken genoemd in de functie- inhoud strekt tot aanbeveling. Arbeidsvoorwaarden - het betreft een full-time dienstverband voor onbepaalde tijd; - er wordt gewerkt in dagdienst waarnaast bij toerbeurt storingsdienst wordt verricht; - de C.A.O. voor het Ziekenhuiswezen is van toepassing; - de functie is ingedeeld in F.W.G. groep 40 (min. 2.402,-- en max. 3.461,-); - het ziekenhuis kent de mogelijkheid voor kinderopvang. Inlichtingen Nadere inlichtingen worden verstrekt door de heer J. Verbrugge, hoofd technische dienst, telefoon 01150 - 88132. Een gesprek met de selectiecommissie en een medische keuring zijn onderdeel van de selectieprocedure. Sollicitaties Sollicitaties met curriculum vitae vóór 14 ok tober 1989 zenden aan; afdeling personeelszaken t.a.v. mevrouw C.J. Kaan-van de Voorde Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen T

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 32