PZC Bezoek aan zieken hotel lingoes Kabinet weigert hulp aan AAW-ers die uitkering kwijtraken Opheffing omstreden Poolse oproerpolitie Pas volgende week uitspraken in juridisch steekspel om Veronique Zuidafrika hangt ondanks beroep VN gevangene op binnen- en buitenland het weer in zeeland en in europa Kostbaar afscheidsboek Deetman VS NU AKKOORD MET OVERNEMING MAATSCHAPPIJ Doorn ^00(1^ Schade ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Vandaag Nautisch bericht Vooruitzichten Hoog water Laag water Vooruitzichten Jongen aangehouden wegens doden moeder Sovjet-leger nam 35 jaar geleden proef met atoombom tijdens oefening Vervoersbond CNV eist meer dan FNV-collega's Londen trekt zich terug uit project voor NAVO-fregat Kleiner belang van KLM in Northwest WASHINGTON (KRF/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van transport heeft vrijdag alsnog zijn goedkeuring gegeven aan de overneming van Northwest Airlines door het speciaal ge vormde consortium Wings Holdings waaraan ook KLM deelneemt. Wings heeft toegezegd het belang van KLM in de transactie te verkleinen. Ook zal een uit drie KLM-functionaris- sen bestaande adviescommissie wor den ontbonden. Verder verliest KLM het stemrecht over bepaalde kwesties in raad van bestuur van Northwest Airlines. Wings heeft onlangs NWA voor 3,65 miljard dollar overgenomen. Het over nemingsconsortium onder leiding van de Californische zakenman Alfred Checchi heeft in eerste aanleg 705 mil joen dollar op tafel gelegd. De rest van het bedrag is gefinancierd. KLM zou van deze 705 miljoen dollar 400 miljoen dollar ofwel 57 procent op tafel leggen en ontvangt daarvoor gewone aande len en preferente aandelen, die in de loop van twee tot drie jaar weer wor den ingenomen. De KLM zou een economisch belang nemen van tien procent en voor 4,9 procent stemrecht in NWA krijgen, on geacht de feitelijke deelneming. Door het uitoefenen van warrants zou dit kunnen uitgroeien tot respectievelijk twintig en 8,6 procent. Het percentage van 57 is het ministe rie van transport een doorn in het oog. Volgens de federale wetgeving mag slechts 25 procent van een Ameri kaanse luchtvaartmaatschappij in handen zijn van buitenlandse onder nemingen. Daarom heeft het van Wings geëist KLM's belang terug te brengen tot die 25 procent. KLM moet de wijzigingen in de komende zes maanden doorvoeren. Checchi heeft tijdens een gezamenlij ke persconferentie met Skinner in en toe zon. Maximum tempratuur rond 17 graden. Wind noordwest en meest Een krachtig hogedrukgebied ligt vrij stationair nabij Ierland. Dit is voor ons geen goed nieuws want het sys teem zorgt boven de Noordzee en ons land voor een koele noordelijke stro ming. Depressies blijven op afstand van West-Europa maar zwakke wol kenzones ervan komen wel af en toe dichtbij de omgeving te liggen. Een er van verwachten wij in de loop van de dag. Het is eerst overwegend droog en de zon kan af en toe te zien zijn, maar de bewolking neemt later in de och tend toe en het blijft dan somber met af en toe regen of motregen. Bij weinig zon wordt de temperatuur niet veel ho ger dan een graad of 16. De wind blijft in de noordhoek zitten en is meest ma tig. wind: noordelijk 2 tot 3, langs de kust 3 tot 4 Beaufort; zicht: meest goed, in neerslag soms slecht; temperatuur kustwater: rond 18 graden; afwijking waterstanden: een geringe verlaging; maximum golfhoogte monding Schei- des: tijdens hoogwater ruim 1 meter. 1 oktober Zon Maan 2 oktober Zon Maan ZON EN MAAN op 0641 op 0830 op 0642 op 0942 onder 1818 onder 1815 onder 1815 onder 1830 Voor zondag: Aanhoudend koel maar iets droger en de zon breekt af en toe door. Maximum temperatuur rond 17 graden. Zwakke tot matige wind tus sen noordwest en noord. Voor maandag tot en met woensdag: Droger met wolkenvelden maar ook af matig, 3 tot 4 Beaufort. uur cm uur cm Zaterdag 30 september Vlissingen 02.07 234 14.21 234 Terneuzen 02.28 253 14.41 255 Bath 03.29 296 15.43 296 Roompot-buiten 02.10 182 14.30 173 Zierikzee 03.55 174 16.05 167 Yerseke 03.50 198 16.00 191 Philipsdam-West 04.10 188 16.25 177 Zondag 1 oktober Vlissingen 02.37 239 14.49 243 Terneuzen 02.57 260 15.11 265 Bath 03.57 301 16.13 306 Roompot-buiten 02.45 184 14.55 179 Zierikzee 04.20 174 16.25 171 Yerseke 04.20 199 16.30 196 Philipsdam-West 04.40 185 16.50 180 Maandag 2 oktober Vlissingen 03.07 242 15.19 246 Terneuzen 03.27 264 15.41 269 Bath 04.26 306 16.43 311 Roompot-buiten 03.10 184 15.25 183 Zierikzee 04.50 173 17.00 173 Yerseke 04.50 198 17.00 198 Philipsdam-West 05.00 183 17.10 181 uur cm uur cm Zaterdag 30 september Vlissingen 08.21 169 20.46 198 Terneuzen 08.48 181 21.10 209 Bath 09.56 203 22.19 227 Roompot-buiten 08.15 117 20.35 146 Zierikzee 09.35 115 21.55 142 Yerseke 09.40 131 22.05 158 Philipsdam-West 09.40 125 21.55 153 Zondag X oktober Vlissingen 08.50 176 21.15 198 Terneuzen 09.15 188 21.42 209 Bath 10.26 208 22.48 227 Roompot-buiten 08.50 122 21.05 145 Zierikzee 10.05 119 22.25 142 Yerseke 10.15 135 22.35 157 Philipsdam-West 10.10 131 22.25 153 Maandag 2 oktober Vlissingen 09.26 178 21.49 193 Terneuzen 09.50 190 22.15 204 Bath 10.55 212 23.18 224 Roompot-buiten 09.15 124 21.35 139 Zierikzee 10.35 123 22.55 139 Yerseke 10.45 138 23.05 154 Philipsdam-West 10.40 134 23.00 150 Noorwegen en Zweden: veel bewol king en van tijd tot tijd regen. Ach ter de Noorse bergen en in midden- en zuid-Zweden ook opklaringen. Middagtemperatuur van 2 graden aan de Poolcirkel, tot 16 graden in het zuiden. Denemarken: over het algemeen veel bewolking en af en toe regen of motregen. Middagtemperatuur da lend van ongeveer 18 naar 15 gra den. Britse Eilanden: in Ierland en het zuidelijk deel van Groot-Brittanie perioden met zon en droog. Elders wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Middagtempera tuur van 15 graden in het noorden, tot omstreeks 19 graden in het zuiden. België en Luxemburg: wolkenvel den en op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur omstreeks 17 graden. West-Duitsland: in noord en mid- den-Duitsland over het algemeen veel bewolking en af en toe regen of motregen. In het zuiden perioden met zon en droog. Middagtempera tuur van 16 graden in het noorden, tot ongeveer 19 graden in het zuiden. Frankrijk: flinke perioden met zon, maar in het noorden ook wolkenvel den. Droog. Middagtemperatuur rond 16 graden in het noorden en langs de Kanaal-kust, ongeveer 20 graden meer landinwaarts en langs de Atlantische kust en omstreeks 23 graden langs de Middellandse Zee kust. Op zondag overal enkele gra den hoger. Spanje en Portugal: zonnig. In het zuidoosten van Spanje op zaterdag kans op een regen- of onweersbui. Middagtemperatuur van 24 tot 27 graden langs de kusten, tot 30 gra den plaatselijk in het binnenland. Zwitserland en Oostenrijk: eerst nog veel bewolking en in oost-Oos tenrijk af en toe motregen. Geleide lijk van het noordwesten uit opkla ringen. Middagtemperatuur in de dalen en het laagland ten noorden van de Alpen ongeveer 17 graden, in het zuiden van beide landen rond 21 graden. Italië: wisselende bewolking en vooral in het zuiden enkele buien. Zondag in het noorden meer zon. Middagtemperatuur van 20 graden in het noorden, tot 26 graden op Sici lië. Op zondag in het noorden enkele graden hoger. Joegoslavië: langs de Adriatische kust af en toe zon, meer landin waarts veel bewolking en afnemend buiig. Middagtemperatuur van 21 graden aan de kust, tot 15 graden in het binnenland. Op zondag enkele graden hoger. Griekenland: enkele regen- of on weersbuien. Middagtemperatuur rond 26 graden. W m/s °C Amsterdam regenbui n 3 11 Aberdeen onbewolkt nnw 4 13 Athene licht bew. z 5 25 Barcelona zwaar bew. zo 3 20 Berlijn zwaar bew. n 3 14 Budapest zwaar bew. nnw 5 15 Bordeaux half bew. no 3 16 Brussel zwaar bew. nw 3 13 Cyprus onbewolkt zw 3 23 Dublin half bew. nno 2 13 Frankfurt zwaar bew. n 2 13 Genève zwaar bew. no 10 13 Helsinki zwaar bew. w 3 5 Innsbruck regen verand 9 Istanbul licht bew.' ozo 4' 23' Klagenfurt zwaar bew. wnw 1 11 Kopenhagen licht bew. w 4 10 Las Palmas half bew. ozo 3 25 Lissabon half bew. no 2 30 Locarno onbewolkt n 1 16 Londen licht bew. nno 3 16 Luxemburg zwaar bew. n 2 11 Madrid licht bew. o 5 21 Malaga zwaar bew. zzo 3 24 Mallorca zwaar bew. ono 4 18 Malta licht bew. nw 3 22 Moskou onbewolkt z 1 10 München zwaar bew. nw 1 9 Nice licht bew. wnw 2 20 Oslo onbewolkt nno 1 12 Parijs zwaar bew. no 6 14 Praag half bew. wnw 3 8 Rome zwaar bew. nno 9 19 Split zwaar bew. ono 5 20 Stockholm half bew. wzw 2 7 Warschau zwaar bew. nnw 5 12 Wenen licht bew. nnw 5 11 Zurich zwaar bew. ono 7 11 Washington verklaard dat hij het standpunt van de regering op sommi ge punten niet deelt. „We zijn het niet eens met de regering wanneer zij zegt dat de KLM in de positie verkeert of ooit verkeerd heeft om daadwerkelijke controle over NWA uit te oefenen". KLM is het niet eens met afspraken tussen Wings en de Amerikaanse rege ring en heeft het akkoord niet mede ondertekend. De Nederlandse lucht vaartmaatschappij verwerpt de analy se van het ministerie over de relatie met NWA, speciaal ten aanzien van de beperking van de investering. De samenwerking in Wings Holdings gaat overigens normaal door, aldus de KLM. „De transactie staat niet ter dis cussie". KLM meldt dat naar verwach ting binnenkort nader overleg plaats zal hebben om tot een voor alle partij en aanvaardbare oplossing te komen. DEN HAAG (ANP) - De politie heeft donderdagavond in Den Haag de 18- jarige J. V. aangehouden, die ervan verdacht wordt op 20 september zijn 39-jarige moeder te hebben doodge stoken. Dit heeft de politie vrijdag be kendgemaakt. Moeder en zoon kregen tijdens een be zoek van de jongen aan haar huis hooglopende ruzie. De jongen zou zijn moeder met een fles mineraalwater en een kristallen vaas op het hoofd gesla gen hebben, waarna ze bewusteloos raakte. Volgens de politie heeft de jon gen haar daarna met enkele messte ken van het leven beroofd. Voor hij wegging zette hij de gaskraan open, volgens zijn eigen zeggen „om de lij kenlucht te verhullen". De jongen vertelde een kennis dat hij zijn moeder gedood had. De kennis heeft dit bij de politie gemeld, die het lijk donderdagavond in de woning aantrof. UTRECHT (ANP) - Koningin Beatrix vrijdag op een af deling van het nieuwe Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) dat door haar officieel werd geopend. Het ziekenhuis werkt samen met de faculteit der genees kunde van de universiteit in Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Op het terrein komt ook het Militair Hospitaal. Enkele tientallen assistent-artsen hielden in de centra le hal van het nieuwe ziekenhuis een stil protest. Zij zijn tegen de lange werktijden die ze moeten maken en droe gen dan ook bordjes met teksten als „Deze arts heeft deze week meer dan 90 uur gewerkt". Hierover zijn in middels onderhandelingen met de directie gestart, al dus een woordvoerster van de actiegroep. Advertentie - warm en koud buffet elke zondag van 12.00 tot 14.00 uur Anthony Fokkerstraat 100, Goes I 01100-31510, fax 27053, telex 55039 WARSCHAU (RTR) - Polen heeft tot opheffing besloten van de omstreden oproerpolitie ZOMO, die in 1981 de staat van beleg hielp mogelijk maken en herhaaldelijk optrad tegen demonstraties van aanhangers van Solida riteit. Het opheffen van de politie-eenheid komt drie weken na de vorming van een door Solidariteit geleide regering. De communistische minister Czes- law Kiszczak van binnenlandse zaken had eerder deze maand toegezegd het repressieve politiekorps te ontmantelen. Generaal Zenon Trzcinski, de nationale politiechef, zei vrijdag in de pers dat de ZOMO is vervangen door een kleinere politie-eenheid, OPMO ge noemd. Het aantal beroeps ZOMO-agenten wordt teruggebracht van 12.000 naar 5.000. De OPMO-politie komt te werken in 22 van de 49 Poolse provincies. Zij zal worden ingezet bij voetbalwedstrijden en andere niet-politieke eve nementen. Duizenden ex-ZOMO-agenten zullen naar verwachting over gaan naar de OPMO. Foto: de Poolse oproerpolitie voor het parlementsgebouw in Warschau. DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wijst alle mogelijkheden af om rond twee duizend mensen die door een nieuwe wet op 1 juni 1990 hun AAW-uitkering verliezen financieel te helpen. In een brief aan de Tweede kamer schrijft staatssecretaris De Graaf van sociale zaken dat het kabinet, „hoe zeer het ook begrip heeft voor de ge voelens van degenen die de gevolgen van de wet van 3 mei 1989 ondervin den," niets voor hen wil doen. Het gaat om tweeduizend mensen die al voor 1 januari 1979 wegens volledige arbeidsongeschiktheid een AAW-uit kering kregen. Verder wordt de uitke ring stopgezet van circa achtduizend vrouwen die in de loop van 1988 een uitkering werd toegekend door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (op grond van gelijkberechti ging). Met die laatste groep heeft De Graaf geen medelijden. Die krijgen ook geen bijstandsuitkering „met na me vanwege een toereikend inkomen van de partner." Andere verzachtende maatregelen voor volledig gehandicapte mensen die na j aren uit de AAW vallen en in de bijstand eerst hun eigen huis of spaar geld moeten 'opeten' ziet de staatsse cretaris niet zitten. Een verlenging van de AAW-termijn tot de AOW zou 200 miljoen gulden kosten. „Ook dit is een reden om van verlenging af te zien," schrijft De Graaf. Het ontzien van het eigen huis voor de ze mensen acht De Graaf „een on begaanbare weg." De staatssecretaris, die maandag staatssecretaris af is - hij wordt voorzitter van de Ziekenfonds raad - acht het evenmin „billijk" om ze onder te brengen in een andere uitke ringsregeling waarbij het spaargeld enigszins wordt ontzien. Ook daarvan vindt hij de kosten „aanzienlijk" en dat stuit op „overwegende bezwaren." JOHANNESBURG (RTR) - Pretoria heeft vrijdagochtend vroeg de ter dood veroordeelde Mangena Jeffrey Boesman opgehangen, zo heeft een woordvoerder van het Zuidafrikaan- se ministerie van justitie meegedeeld. Donderdag had de Algemene Verga dering van de Verenigde Naties Zuid- afrika nog dringend verzocht de exe cutie van Boesman uit te stellen. Ook Nederland en Frankrijk protes teerden tegen de voorgenomen ophan ging omdat tijdens het proces tegen Boesman twijfel was gerezen over de bewijsvoering. De 36-jarige 'gekleurde' Boesman werd opgehangen in Pretoria Central Prison, waar alle terechtstellingen worden uitgevoerd. Boesman was ter dood veroordeeld omdat hij deel uit maakte van een groep die in oktober 1985 een 51-jarige vrouw door een ,,halsband"-moord - een met benzine overgoten autoband - om het leven bracht. Gelijk met Boesman werd ook de 30-jarige Jacobus Freeman geëxe cuteerd. Hij kreeg de doodstraf omdat hij in 1986 een man vermoorde. De terechtstellingen vrijdag zijn de eerste tijdens de regering van de nieu we president Frederik de Klerk. De Klerk heeft elf ter door veroordeelden gratie verleend sinds hij president werd. DEN HAAG (GPD) - Om het afscheid van minis ter Deetman van onder wijs luister bij te zetten en de herinneringen aan deze turbulente periode voor het nagelacht te bewaren, heeft de afde ling voorlichting van het ministerie een boek samengesteld met de ti tel: 'Deetmans Missie'. De uitgave van de bun del, 185 pagina's, in een oplage van 1000 exem plaren op mooi glan zend papier en verlucht met talloze foto's, kost 40.000 gulden. Het boek bevat vijftig verhalen uit de zeven jaar dat Deetman minis ter was. Adjunct-direc teur van de afdeling voorlichting, A. in 't Groen, noemt de uitgave 'redelijk uniek'. De bundel die op de af scheidsreceptie van de bewindsman asm de gas ten is uitgedeeld, bevat interviews en artikelen die in de periode van 1981 tot en met 1989 ver schenen in kranten en tijdschriften. De voor lichtingsdienst heeft de bundel in grote haast AMSTERDAM (GPD) - De Amster damse rechtbankpresident mr. B. As- scher doet pas donderdag 5 oktober uitspraak in het kort geding dat de NOS, de Ster en dagbladpers (NDP) hebben aangespannen tegen kabelex ploitanten in Gouda, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Door het kort geding wilden de drie voorkomen dat de exploitanten de programma's van Veronique - en later ook van TV 10 - via de kabel doorgeven. Aangezien de uitspraak pas donder dag plaats vindt zou Veronique in principe maandag op de kabel kun nen. Maar maandagmiddag dient voor de Raad van State nog de spoedproce dure die NOS, NDP en Ster tegen het Commissariaat voor de Media hebben aangespannen. Doel hiervan is het door het Commissariaat uitgesproken oordeel dat Veronique een buiten lands station is en op de kabel mag, te laten schorsen. In het zes uur durende kort geding meldden zich vrijdag voor de Amster damse rechtbank ook TV10, CLT (de Luxemburgse moedermaatschappij van Veronique), het Commissariaat voor de Media, de Reclameadviesbu reaus (VEA) en de Bond van Adver teerders (BvA) als belanghebbende partijen, zodat de rechtbankpresident twaalf advocaten voor zich kreeg. Mr. P. Steinhauser voerde namens de eisers aan dat TV10 en RTL Veronique zwaar leunen op het feit dat zij in het buitenland zijn gevestigd, maar dat het in feite om Nederlandse zenders gaat, gefinancierd door Nederlandse bedrijven en gericht op een Neder lands publiek. Tussenkomst van de rechter is volgens Steinhauser op kor te termijn noodzakelijk, omdat tussen een aanzegging aan de kabelinstellin gen en de sanctie wel twee maanden kunnen liggen. Dan is sprake van een optreden ach teraf en ondertussen wordt voor vele miljoenen guldens schade aange bracht doordat NOS, NDP en Ster on der andere minder reclame-inkom sten verwerven. De NOS lijdt schade door het vertrek van personeel en de duurdere aankoop van producties, de pers verliest rond 11,5 procent adver tentie-volume en de Ster heeft al een concrete schade van 10 miljoen. Dit werd door de tegenpartijen bestre den. Reclamebureaus en adverteer ders voerden aan dat reclame in de ether en in de pers niet onderling uit wisselbaar zijn. De Ster is altijd uitverkocht, aldus de advocaten van de adverteerders, waardoor vijfhonderd miljoen aan re clamegelden niet worden uitgegeven. Dat geld verdwijnt niet naar de pers. De Nederlandse tv-zenders zullen naar verwachting veruit het meest bekeken blijven en zijn daarom favoriet bij de adverteerders. MOSKOU (DPA/AFP) - De Sovjetunie heeft 35 jaar geleden tijdens een leger- oefening een atoombom tot ontplof fing gebracht om het effect van het wapen op strijdende soldaten te be studeren. Dit heeft een legerdagblad vrijdag gemeld. Volgens de Krasnaja Zvesda werd de kernbom op 14 september 1954 afge worpen boven een militair oefenter rein in de zuidelijke Oeral. De toenma lige minister van defensie Nikolaj Boelganin noemde het experiment een succes. Na de kernexplosie was het gebied on- herkenbaar geworden, aldus het blad. De militairen voor wie schuilplaatsen, schuttersputjes en bunkers waren aangelegd hadden hun opdracht „ge heel" volbracht. Omdat het wapen 500 meter boven de grond tot ontploffing was gebracht was de radioactieve be smetting gering. Krasnaja Svesda rechtvaardigde het ongewone experiment met een verwij zing naar de toen heersende interna tionale toestand. „De wereld was ver wikkeld in de 'koude oorlog', het NA- VO-blok waarin de Bondsrepubliek Duitsland was toegetreden, voerde zijn kracht op". UTRECHT (ANP) - De bondsraad van de Vervoersbond CNV heeft vrijdag besloten, bij de komende cao-onder handelingen uit te gaan van een on derhandelingsruimte van 5,5 procent (3 procent produktiviteitsstijging en 2,5 procent inflatie). Van deze ruimte moet 3,5 procent worden besteed aan loonsverhogingen en 2 procent aan werkgelegenheid en het oplossen van specifieke knelpunten per bedrijfs tak. De Vervoersbond FNV denkt dat de ruimte maar 5 procent is (2 procent in flatie in plaats van 2,5) en wil daarvan blijkens zijn nota cao-beleid 1990 de helft gebruiken voor de verbetering van inkomens en de andere helft voor meer werkgelegenheid. In de collectie ve sector (spoorwegen, streekvervoer) zal wat meer aan loonsverhoging moe ten worden besteed om achterstanden die daar zijn ontstaan in te halen. LONDEN (REUTER) - Groot-Brittan- nië trekt zich terug uit het fregatten- project van de NAVO. Als reden gaf het ministerie van defensie vrijdag op dat de kans klein is dat de deelnemen de landen het eens zullen worden over een gemeenschappelijk ontwerp. Aan het project, NFR'90 genaamd, wordt deelgenomen door de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, de Bonds republiek, Italië, Nederland en Span je. Doel is gezamenlijk een nieuw mari nefregat te bouwen voor de jaren ne gentig. Gedacht wordt aan de produk- tie van 50 nieuwe schepen. moeten maken, omdat Deetman direct na de verkiezingen tot kamer voorzitter werd gekozen. „Daardoor zijn we verge ten de journalisten die over hem schreven toe stemming te vragen voor opname van hun verhalen". Boze verslaggevers heeft voorlichting nog niet aan de lijn gehad, aldus In 't Groen. „We hebben alle medewerkenden een boek gestuurd en uit sluitend positieve reac ties gehad". PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94 Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes Tel. 01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst Tel. 01140-14058. Axel: Nassaustraat 15, 4571 BK Axel Tel. 01155-8000 Zierikzee: Oude Haven 41, 4301 JK Zierikzee Tel. 01110-15380 Opening kantoren: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Abonnementsprijzen: per kwartaal 72,05; franco per post 86,50; per maand 24,85; jaarabonnement 275,00; jaarabonnement franco per post 335,00; losse nummers maandag t/m vrijdag 1,25, zaterdag 1,50 p. st. (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 140 cent per mm; minimumprijs per advertentie 21,-; ingezonden mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 3