PZC radio en televisie rac li© ZATERDAG ZATERDAG ZONDAG ZONDAG ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 NEDERLAND-2 NEDERLAND-3 ZATERDAG BELGIE NED-2 BRT BELGIE FRA-1 RTBF FRANKRIJK-2 TV-5 DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 ENGELAND-1 BBC ENGELAND-2 BBC SKY-CHANNEL SUPER CHANNEL RADI0-3 RADIOS RADI0-4 RADI0-2 Missing Foster parents Reis Flamingo Kid ZONDAG Pennies Atlantis TV-Dante Birthplace Reslo Vrouwenpolder NEDERLAND-2 NEDERLAND-3 BELGIE NED-1 BRT TV-5 DUITSLAND-1 DUITSLAND-2 BELGIE NED-2 BRT BELGIË FRA-1 RTBF ENGELAND-1 BBC FRANKRIJK-1 ENGELAND-2 BBC SKY-CHANNEL FRANKRIJK-2 SUPER CHANNEL RADI0-1 RADI0-3 RADI0-5 RADI0-4 RADI0-2 NOS/NCRV 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 15.24 Great Guns, Amerikaanse speel film van Monty Banks. Met: Stan Laurel, Oliver Hardy, Sheila Ryan e.a. Als toegewijde huisknechten van Dan Forrester volgen Laurel en Hardy hun meester als hij dienst moet. Hun doel is hem te beschermen, maar ze komen zelf in moeilijkheden. 16.35 Vrouwtje Theelepel, tekenfilm serie. 17.00 Passage, licht-informatief pro gramma. 17.30 Journaal. 17.45 Passage, vervolg. 18.24 Vlucht door de wildernis, Au stralische jeugdserie. 18.49 NCRV Jubileum Spel, kwis. 19.00 Journaal. 19.18 (TT) Prettig geregeld. 19.42 Jublieum Filmfestival, serie speelfilms. Vanavond: Missing, Amerikaanse speelfilm. Met: Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Myron e.a. (hehr.). De Amerikaan Charles Horman woont in een Latijns-Amerikaans land, maar verdwijnt spoorloos kort na een militaire staatsgreep. Zijn vrouw en vader gaan op zoek naar hem. 21.39 NCRV Jubileum Spel, kwis. 21.43 Foster Parents - Twintig jaar In donesië, reportage over de acti viteiten van Foster Parents Plan in Indonesië. 22.30 Journaal. 22.41 Game, set and match, Franse spionageserie. 23.37 Huizen van Oranje: Paleis op de Dam, Amsterdam. 23.39 Einde. noires pour nuit blanche; 01.05 60 Secon des; 01.10 Einde. 10.00 I.Q. 10.05 Wereldoriëntatie. 10.30 Geschiedenis. Afl. 1: De zwer vende mens. 10.55 Technnologie: Afvalstoffen. 11.20 Technologische opvoeding. 11.45 Engels: Muzzy in Gonzoland. 12.10 Kwaliteit van A tot Z: Denken in kwaliteit. 12.35 Het hoe en waarom van de Cam pagne van de conventie van de rechten van het kind. 12.45 Einde. 15.30 (ZW) Een heet hangijzer, Ameri kaanse speelfilm uit 1938 van Jack Conway. Met: Clark Gable, Myrna Loy, Walter Pidgeon e.a. 17.15 De collega's, serie. 17.55 Nieuws. 18.00 Tik Tak, animatieserie. 18.05 Plons. 18.10 Carolientje en Kapitein Snorre- baard, jeugdserie. 18.25 Postbus X, jeugdserie. 18.50 Zapp, een ongewone kijk op de evolutie van de rock- en popmu ziek vanaf de 50-er jaren tot nu. Afl. 1De auto. 19.20 Joker- en lotto-trekking, mede delingen en paardenkoersen. 19.30 Nieuws. 20.00 Buren, Australische serie. 20.25 SChandaal op school, Ameri kaanse tv-film van Anthony Pa ge. 22.00 Oei. Oei, veel natte mensen. Car toons. 22.25 Kunst-zaken. 22.30 Nieuws. 22.45 De speelvogels, Amerikaanse se rie. 23.35 Coda. 23.40 Einde. NOS/VOO/VPRO 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 17.00 Call to glory, serie. 17.50 (TT) New wilderness, natuurse rie. 18.15 G.I. Joe, Amerikaanse serie. 18.40 (S) Top 40. 19.25 Reis om de wereld, collage van vijf impressies van vijf geselec teerde teams, die in 30 dagen de wereld zijn rondgereisd. 20.00 (TT) Journaal. 20.29 Miami Vice, pilot van een Ameri kaanse politieserie. 22.10 Winterpresentatie, 22.45 The Flamingo Kid, Amerikaanse speelfilm uit 1984 van Gary Mars hall. Met: Matt Dillon, Richard Crenna, Hector Elizondo e.a. Juli 1963. Jeffrey Willis brengt een dag door in de Flamingo Beach Club, waar hij Joyce en haar va der Phil leert kennen. Hij krijgt een baan met flitsende carrière mogelijkheden aangeboden van Phil, maar de mooie beloften worden niet meteen waarge maakt. 00.26 Journaal. 00.31 VPRO-Cinema: Megall az idö (En de tijd stond stil), Hongaarse speelfilm uit 1982 van Peter Go- thar. Met: Istvan Znamenak, Hen- rik Pauer, Aniko Ivan e.a. Honga rije 1956. Nadat haar echtgenoot naar het Westen gevlucht is, blijft een vrouw achter met twee op groeiende kinderen. Door de vlucht van hun vader krijgen de twee jongens problemen op school en ze besluiten ook te vluchten. 02.06 Einde. 18.45 Babel. 19.00 Zonen en dochters, Australische serie. 19.23 2x7, tv-spelletje. 19.28 Programma-overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Leven en laten leven, tweeweke lijks milieuprogramma. 21.15 Het ei van Christoffels, weekend magazine. 22.45 Sport op zaterdag. 23.15 Einde. 08.30 Bon week-end, Mickey: 09.30 Kapers op de kust; 10.00 Deutsch mit Victor; 10.30 Einde; 11.40 Interwallonie: Zdravo, zdravo, zdravo; 12.20 Interwallonie: Ciao amici; 13.30 Ie coeur et l'esprit; 14.00 Emissions dialectales: Mi Tchar e mes ohes, toneelstuk; 16.05 Documentaire; 17.20 Spécial Japon: L 'odeur du bois, documentaire; 17.55 Génies en herbe recontres internationales; 18.25 Gourmandises; 18.40 Télétourisme; 19.15 Paardenkoersen. Aansl.: Trekking joker en lotto; 19.30 Journaal; 20.05 Variété a la une; 20.10 Le jardin extraordinaire; 20.45 Roman ce inachevée (The Glenn Miller Story), Ame rikaanse speelfilm uit 1954; 22.35 Match 1; 23.30 Lotto en joker; 23.35 Laatste nieuws; 00.10 Musique balade; 00.15 Einde. 06.05 Santa Barbara; 06.30 Mésaventures; 06.58 Weerbericht; 07.00 Bonjour la France, bonjour l'Europe; 07.43 Weerbericht; 07.45 De la cave au grenier; 08.00 Le club de l'en- jeu; 08.27 Weerbericht; 08.30 Télé shop ping; 09.05 Club Dorothée samedi; 10.55 Un samedi commeQa; 11.20 Allo! Marie-Laure; 12.00 Tournez...manége; 12.30 Le juste prix; 12.55 Weerbericht; 13.00 Journaal; 13.15 Ré- portages; 13.50 Juliette en toutes lettres; 14.25 La une est vous; (15.45-15.55 Paar denkoersen te Evry.); 17.35 Trente millions d'amis; 18.00 (TT) Les professionnels; 18.55 Mare et Sophie; 19.20 La roue de la fortune; 20.00 Journaal; 20.25 Weerbericht; 20.30 Ta- pis vert; 20.35 Lottotrekking; 20.40 Sebas- tien, e'est foul; 22.25 Ushuaia; 23.25 Formu le sport; 00.20 Laatste nieuws; 00.40 Mesa- ventures; 01.05 Mannix; 02.00 Einde. NOS/FEDUCO 09.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 17.50 Nieuws voor doven en slecht horenden. 18.00 Medelanders Nederlanders. Jouw stemrecht is de oplossing. 18.30 Sesamstraat. 18.45 (TT) Jeugdjournaal-extra. 19.10 De vloek van de farao, documen taire. 19.55 Trekking lottogetallen. 20.00 Journaal. 20.29 Spencer Tracy cyclus: Adam's rib, Amerikaanse speelfilm uit 1949. Met: SpencerTracy, Kathe rine Hepburn, Judy Holliday e.a. Een vrouw die op haar ontrouwe man heeft geschoten wordt aan geklaagd en verdedigd door twee juristen die met elkaar ge trouwd zijn. Hun huwelijk lijdt daaronder. 22.16 Studio Sport. 22.45 Journaal. 22.56 Nieuws voor doven en slecht horenden. 23.01 Einde. 12.00 Les carnets de l'aventure; 13.00 Jour nal télévisé; 13.15 Club TV5; 13.30 Sports Loisirs; 14.30 Mes Voyages Au Canada; 16.00 Brèves; 16.05 Le Monde Du Cinéma; 17.00 Cargo de nuit; 17.40 Dossiers Carabi ne.; 18.00 Les animaux du monde; 18.30 Les enfants de la liberté; 19.00 La France vue du Québec; 19.30 Brèves et météo européenne; 20.00 Marie, Marie; 22.00 Journal télévisé et Météo Européenne; 22.30 Les jupons de la révolution; 00.00 Musique; 00.45 Fin de Pro- gramme 10.00 Tagesschau und Tagesthemen; 10.23 Die Sport-Reportage; 10.50 Einzigartiger Miles, Engelse speelfilm, (herh.); 12.00 Um- schau; 12.10 Auslandsjournal; 12.55 Pers overzicht; 13.00 Tagesschau; 13.15 Pro gramma-weekoverzicht; 13.45 Reha '89; 14.30 Hallo Spencer; 15.00 (S) Formel Eins; 15.45 (ZW) Dingo, tv-spel; 17.55 Tages schau; 17.25 Hier und Heute unterwegs; 17.50 WWF; 18.10 WWF; 18.15 Einde; 19.00 Markt; 19.30 (OO) Duck Tales -Neues aus En- tenhausen; 18.00 Sportschau-Telegramm; 18.15 Sportschau met Bundesliga-voetbal; 19.00 Einde; 19.58 Programma-overzicht; 20.00 (TT) Tagesschau; 20.15 (TT) Sohn des Spartacus (II figlio di SPartacus), Italiaanse speelfilm; 21.55 (S) Trekking lottogetallen: 22.00 Tagesschau; 22.10 (TT) Das Wort zum Sonntag; 22.15 Miami Vice; 23.00 Solange der Vorrat reicht; 00.15 Morgen bist du dran, Amerikaanse speelfilm uit 1959; 01.40 Ta gesschau; 01.45 Nachtgedanken; 01.50 Ein de. 09.30 (S) Programma-weekoverzicht; 10.00 Tagesschau und Tagesthemen; 10.23 Die Sport-Reportage; 10.50 Einzigartiger Miles, Engelse speelfilm, (herh.); 12.00 Umschau; 12.10 Nachbarn in Europa; 13.40 Diese Wo- che; 14.00 Auf Stippvisite bei Mitmenschen. Siedler in Santé Fé, documentaire; 14.30 Kurzfilm international: Ein Brief aus Mexico (Mamasuncion), korte Spaanse speelfilm uit 1984; 14.50 Samstagtreff im ZDF: Tandem; 16.05 Kochmos; 16.30 Chaski Peru - Filmen in Südamerika; 17.00 heute; 17.05 Unter der Sonne Kaliforniens; 17.40 Unter der Sonne Kaliforniens; 18.10 Lënderspiegel; 18.58 Programma-overzicht; 19.00 Heute; 19.30 (TT) Mit Leib und Seele; 20.15 (S) Aus Olden burg: Wetten, dass...?; 22.00 Heute; 22.05 Das aktuelle Sport-Studio; Aansl.: Lottotrek king; 23.25 Mein Leben für die Liebe, Franse speelfilm uit 1952; 01.00 Heute. 06.45 Open University; 08.25 Mighty Mouse; 08.40 Eggs and Baker; 09.00 Going live; 12.12 Weerbericht; 12.15 Grandstand; (13.00 Nieuwsoverzicht.); 17.00 Nieuws; 17.10 Sport; 17.15 Rolf Harris cartoon time; 17.40 Noel Edmonds Saturday Show; 18.25 Bob's Full House, quiz; 19.00 .'Alio 'alio; 19.30 Russ Abbot Show; 20.00 All creatures great and small; 20.50 Nieuws en sport; 21.05 Blame it on Rio, Amerikaanse speelfilm uit 1984; 22.40 Saturday matters; 23.30 Man without a star, Amerikaanse speelfilm uit 1955; 00.45 Weerbericht; 00.50 Einde. 06.50 Open University; 14.45 Network east: Iqbal documentary; 15.25 King's rhapsody, Engelse speelfilm; 16.55 Tekenfilm; 17.05 (ZW) Body and Soul, Amerikaanse speelfilm uit 1955; 18.55 Tekenfilm; 19.00 Rapido; 19.30 Newsview; 20.15 Red Dynasty; 21.05 Dace international: Giselle; Aansl.: The Film Club intro; 22.40 The Film Club: Hibiscus Town, Chinese speelfilm uit 1988; 00.55 Golf: Dunhill Cup, samenvatting; 01.40 Ein de. 06.00 Countdown; 07.00 Fun Factory; 11.00 Countdown; 12.00 Frank Bough's World; 13.00 Jameson's Week; 14.00 All American Wrestling; 15.00 The Bionic Woman; 16.00 The UK Top 50; Eurosport: 17.00 World Rhythmic Gymnastics Championships.; 18.00 Men's European Coileyball Cham- piosnhips; 19.00 Cycling: Nissan Classic; 20.00 Trans World Sport; 21.00 St.Melion Golf Challenge; 22.00 Football; 23.00 Men's European Volleyball Championships; 00.00 Closedown. 08.30 Nieuws voor doven en slechthoren den; 08.50 Calin-matin; 09.30 Eric et com pagnie; 11.10 Louf; 11.50 Nieuwsflits en paardenkoersen. 12.00 Animalia. Aansl.: Lig- ne de vie; 12.35 Sam suffit; 13.00 Nieuws; 13.15 Weerbericht; 13.20 Tranche de cake; 14.30 Un duo explosif; 14.55 Sports passion; 17.30 Spécial Transantartica, documentaire serie; Aansl.: I.N.C; 18.25 Les chevaux du weekend; 18.30 I'Homme qui tome a pic; 19.30 Dessinez, e'est gagnél; 20.00 Nieuws; 20.33 Weerbericht; 20.35 Champs Elysées; 22.25 Nick chasseur de tête; 23.20 Laatste nieuws; 23.30 Weerbericht; 23.35 Lunettes 06.00 Superkids met Super B.O.O.S; 10.00 The Mix; 11.00 Touristic Magazine; 11.30 The Mix Continues; 12.00 Hollywood Insi der; 12.30 The Mix Continues; 13.00 Charlie Chaplin; 13.30 The Mix; 14.00 Carry on Laug hing; 14.30 The Goodies; 15.00 Wanted: Dead or Alive; 15.30 The Mix Continues; 16.30 Eurochart; 17.30 Super Sport.; 18.30 Honey West; 18.55 Weather Report; 19.00 Swing Time; 20.55 Kennedy; 22.40 Arizona Raiders Wle in't Nederlands wil zingen; 14.04 Ty pisch Hollands. KRO: 16.04 Echo. 16.10 1999. 17.04 Glas in lood. KRO: 18.04 Echo. 18.15 Levenslief en levensleed. 19.03 KRO's country time. 20.00-7.00 Zie Radio 1. AM 674 kHz, 445 m FM 95.0 MHz AM 1008 kHz, 298 m AM 747 kHz, 402 m RADI0-1 FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 NOS: Ieder heel uur nieuws. TROS: 7.04 TROS Nieuws Show. (8.07-8.30 TROS ak- tua). 11.04 Music phone in. 12.04 Oud plaat werk met Herman Emmink. 13.07 Tros ak- tua. 13.30 TROS country. 14.30 TROS Ak- tua sport. TROS: 18.07 Coulissen. NOS: 19.02 De Samenloop. 23.05 Met het oog op morgen. KRO: 0.02 Damokles. 1.02-7.00 Nie mandsland. NOS: Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7.04 Ra- barbara. 8.04 Drie voor negen. 9.04: Gospel rock. 10.04 Popsjop. 12.04 Paperclip-live. 14.04 Popstation. 16.04 NCRV-zaterdag sport. NOS: 18.03 Driespoor. NCRV: 19.03 Paperclip-radio. 21.03 Crossroads. 23.03- 24.00 Late date. FM 99.8 MHz FM 87.9 MHz NOS: Ieder heel uur nieuws. VARA: 7.04- 16.00: VARA's Vrije Zaterdag, met om 7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De Opening; 11.04 Bal op 't dak; 12.04 Haagse spijkers. 13.04 AVRO: 7.00 Nws. 7.02 Met je ogen dicht. (8.00 Nws.). 9.00 Toppers van toen klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhausconeert: Het Resi dentie Kamerkoor. VOO: 12.02 Strauss Co. 13.02 Veronica Klassiek: Radio Kame- rork. met blokfluit. 14.25 Veronica Kamer muziekserie 88/89: Fodor Kwintet. 14.46 Nieuwe grammofoon- en compactplaten. 16.00 Lang leve de opera! Opera's van Doni zetti. VOO: 18.02 Avondstemming. 20.00 Nws. KRO: 20.02 KRO-Klassiek op Zater- In de Ncrv-filmcyclus over mensen die op keerpunten van hun leven komen, verschijnt 'Missing' op het scherm. De film werd in 1982 op het filmfestival in Cannes met een Gouden Palm onder scheiden. De Amerikaan Charles Hor man woont samen met zijn vrouw Beth in een volkswijk van een grote stad in een niet bij name genoemd Latijns Amerikaans land. Op een dag vindt er een militaire staatsgreep plaats. Charles, die over aanwijzingen be schikte dat Amerikaanse militaire ad viseurs betrokken waren bij de voor bereiding van de coup, verdwijnt spoorloos. 'Vermist' luidt de officiële verklaring (Nederland 1,19.42 uur) De.Ncrv brengt een eigen documentai re uit over het werk van Foster Pa rents in Indonesië. De documentaire werd gemaakt door Bernard Hammel- burg en René Eijbersen. Dankzij de steun van vele tienduizenden Neder landers kan Foster Parents Plan met veel succes hulpprojecten uitvoeren onder de allerarmste in Indonesië. In de documentaire worden enkele ont wikkelingsprojecten bezocht. Geïnter viewd worden onder anderen de sul tan van Yokjakarta, ontwikkelings deskundigen, kinderen die 20 jaar ge leden Foster Parent Kind werden en mensen in de kampongs. Schrijfster Yvonne Keuls, juist teruggekeerd van een bezoek aan 'haar' dochtertje ver telt over haar ervaringen. (Nederland 1, 21.43 uur) Vijf Veronica camera-ploegen zijn der tig dagen de wereld rondgereisd. Aan de hand van een thema filmden zij op eigen houtje hun bevindingen en maakten zij een reisverslag. De deel nemers vertrokken met de volgende thema's: 'De globetrotters'zij volgden verschillende godsdiensten in de we reld, 'levensbronnen'; zij filmden ge bieden waar grote rivieren in de we reld ontspringen. Ook werden 'Spelen in de wereld', 'De atlas' en 'filmloka- ties' waar bekende speelfilms zijn op genomen, geregistreerd. De deelne mers van het laatst genoemde thema zijn als winnaar uit de bus gekomen. (Nederland 2,19.25 uur) Veronica zendt 'The Flamingo Kid' uit, een Amerikaanse speelfilm uit 1984. Het is de laatste zomervakantie van Jeffrey Willis, die het volgend school jaar naar college gaat. Via twee oude schoolvrienden brengt hij een dag door in de 'Flamingo Beach Club', een sociëteit waar de leden kaarten, zwemmen en naar mooie meisjes kij ken. Daar maakt hij kennis met Joyce en haar vader Phil Brody. Door een in cident blijkt dat Jeffrey handig met au to's weet om te gaan en zo kan hij bij de club aan de slag als parkeerjongen. Zijn beloofde glanzende carrière ver loopt echter niet vlekkeloos. (Nederland 2, 22.10 uur) dagavond met om 20.02 Holland Festival Oude Muziek: Tallis Scholars; 20.55 Het Fo dor Kwintet; 22.00 Orgelrubriek. Franse or gelmuziek (13). 23.00-24.00 KRO-Literair: Camera Obscura. NOS: 6.30-6.49 Scheepv.- en marktber. en uitgebreid weerber. 9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: 9.30 een mens in de tijd. NOS: 10.00 Hollandse nieu we en het WRR-rapport. EO: 10.15 Muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-thema. NOS: 12.00 Nws. EO: 12.05 Meer dan een lied alleen! 12.44 EO-metterdaad hulpverlening. 12.45 Vragen naar de weg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland. 13.30 Opo doro (Open deur). AVRO: 14.00 Jazzspectrum. 15.30 Minjon. 16.30 Minjon. EO: 17.00 Licht en uitzicht. IN FORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID: 17.45 Postbus 51, De Nederlandse Antillen en Aruba. NOS: 17.55 Mededelingen en Schippersberichten. NOS: 18.00 Nws. EO: 18.10 Iyi haberler (Goed nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is hoop). IOS: 18.40 Ara bisch progr. NOS: 19.00 Progr. voor buiten! werknemers. EO: 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.14 EO-Metterdaad hulpverle ning. 21.15 Reflector. 21.30-22.10 Reportage Hervormd Gereformeerde vrouwenbonds- Na de succesvolle en inmiddels legen darische serie 'The singing detective' brengt de Vpro weer een nieuwe serie van Dennis Potter op het scherm. 'Pen- nies from heaven' speelt zich af in de vooroorlogse crisisjaren. Arthur Par ker (gespeeld door Bob Hoskin) is han delsreiziger in bladmuziek. Hij ver dient heel weinig. Al zingend langs dorpjes en lieve vrouwen raakt hij ver zeild in een aantal lugubere zaakjes die hem zelfs aan de galg dreigen te brengen. (Nederland 2, 20.56 uur) In Vpro's maandelijkse kunst- en cul tuurmagazine 'Atlantis' deze keer aandacht voor de Hongaarse fotogra fe Eva Besnyö (79). In verband met 150 jaar fotografie wordt haar fotoge schiedenis verteld. Dan een item over de Argentijnse componist Mauricio Kagel (58) die in 1973 het uit de 130 in strumenten bestaande 'zwei mann or- chester' ontwierp. De schilder Rob Bir- za (27), tweede prijs winaar van de Prix de Rome 1989, vertelt over het construeren van schilderijen. Tot slot een interview met de filmakteur Rut- ger Hauer. (Nederland 2, 22.08 uur) 'TV-Dante' is een achtdelige Neder lands/Engelse serie van Peter Greena- way en Tom Phillips. Het is een korte serie naar 'de hel van Dante Alighieri'. In deze eerste aflevering is Dante ver dwaald. Hij probeert een berg te be klimmen, maar een leeuw, een lui paard en een wolf houden hem tegen. In het woud ontmoet hij de schim van Vergilius die hij in vertrouwen neemt en deze zal hem bevrijden dwars door hel en vagevuur. Greenaways weerga ve van Dantes hel is meer dan een film vertaling van een klassiek literair werk. Fascinerende beelden zijn op het scherm te zien. (Nederland 2, 22.59 uur) De film 'Birthplace unknown' die door de Ikon wordt uitgezonden, is een ver slag van de reis van de regisseuse Ka rin Junger met haar geadopteerde zusjes Kim en Sanda naar hun geboor teland Zuidkorea. Ze weten bijna niets over de achtergrond van Kim en San- da: de geboorteplaats, een geboorte datum, een medisch rapport, Kore aanse formulieren die ze niet kunnen ontcijferen. Na twintig jaar keren ze terug naar hun geboorteland. Een vreemde, indrukwekkende confronta- tl6. (Nederland 3, 20.40 uur) (Advertentie) tel. 01189-1900 a la carte vlees- en visspecialiteit Iedere dag geopend KRO/RKK/NOS/VARA 11.00 Eucharistieviering. 11.55 Einde. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 15.31 De ijstroep. Engelse natuurserie. 16.16 Howards way, Engelse serie. 17.06 De sprookjesverteller. Engelse serie. De reus zonder hart. 17.30 Journaal. 17.36 Kassa! 18.09 VARA's kindermenu: De grote meneer Kaktus show. (herh.). 18.36 Dommel, tekenfilmserie. 19.00 Journaal 19.07 (S) Flying doctors, Australische serie. 19.53 Per seconde wijzer, spelpro- gramma. 20.28 Doet-ie 't of doet-ie 't niet, spe ciale afl. 21.58 Sonja op zondag. 22.48 Achter het nieuws, actualiteiten rubriek. 23.18 De Gekkengalerij. Waardenberg en De Jong in actie in De Kleine Komedie in Amsterdam. 00.03 Natuurmoment. 00.08 Journaal 00.13 Einde. NOS/TELEAC/IKON/HUM. VERBOND/ KRO/RKK/RVU 09.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 12.00 Het Capitoo! 12.45 Open Universiteit: Spotje Open Universiteit. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 14.25 Studio Sport, Autosport Grand Prix F1Volleybal. 17.15 Einde. 17.50 Rechtswijzer, afl. 4. 18.20 Nieuws voor doven en slecht horenden. 18.30 Sesamstraat. 18.45 Studio Sport. 20.00 Journaal. 20.10 Zapp, serie over thema's in de popmuziek. Afl. 1De auto. 20.40 Birthplace unknown, filmdocu mentaire over twee geadopteer de Zuid-Koreaanse meisjes, die op 20-jarige leeftijd hun geboor teland bezoeken. 21.35 Ischa, rechtstreeks praatpro gramma. 22.00 Kenmerk, actualiteitenrubriek. 22.25 Een bericht van de Wilde Gan zen. 22.27 Werken aan werk, serie over de bouw. Afl. 1. 22.57 Later: Adoptie, gesprekspro gramma. 23.32 Journaal. 23.37 Nieuws voor doven en slecht horenden. 23.42 Einde. 09.00 Zoetekoek. 09.00 Ovide, Belgische tekenfilmserie. 09.15 Europese volksverhalen. De ka- meleonkat, een verhaal uit Zwit serland. 09.35 De Freggels, kinderserie. 10.00 Krokant, culinair magazine. 11.00 De zevende dag, praatcafé. Het cabaretduo Waardenberg en De Jong is vanavond te zien met De Gekkenga lerij (Ned. 1, 23.18 uur). VPRO/NOS 0Q Dribbel, animatieserie. 09.05 Buurman Bolle, kinderserie. 09.25 Achterwerk in de kast. 09.40 Kikker op pad, kort filmpje. 09.50 De toren van pizzas, jeugdmaga- zine. 10.05 Doldwazen en druiloren, Zweed se jeugdserie. 10.35 De kast, animatiefilm. 10.45 Oooops, animatiefilm. 11.00 Reiziger in muziek, muziekpro gramma. 12.00 Einde. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 19.00 Bij Lobith, talkshow. 20.00 (TT) Journaal. 20.10 Van Kooten en De Bie's keek op de week. 20.30 Belevenissen, Peter van Ingen ontmoet een interessante per soonlijkheid uit de Nederlandse samenleving. 20.56 Pennies from heaven. Engelse drama-serie. 22.08 Atlantis, kunst- en cultuurmaga zine. 22.59 TV-Dante, 8-delige Nederlands/ Engelse serie gebaseerd op De Hel van Dante Alighieri. Afl. 1: Canto 1. Met: John Gielgud, Bob Peck, Joanne Whalley e.a. Als Dante verdwaald is, wordt hij bij het beklimmen van een berg te gengehouden door een wolf. Hij ontmoet de schim van Vergilius, die hij als zijn meester accepteert en hem verder zal begeleiden. 23.10 Journaal. 23.15 Einde. 11.00 11.15 12.00 12.45 13.00 13.45 15.00 16.30 17.30 17.55 18.00 18.05 18.15 18.45 19.25 19.30 19.45 20.15 22.00 22.30 22.45 23.35 23.45 De week in beeld. Confrontatie: debat met vragen uit het publiek. Zeven op zeven. Sportoverzicht. Sunday Proms. Koningin Elisa beth wedstrijd voor viool 1989. Vioolconcert in d, opus 35, Tsjai- kovsky, uitgevoerd door Michi Sigiura. Einde. Trouwe Jan, Westduitse jeugd film, gebaseerd op het sprookje van de gebroeders Grimm. Dranouter Folk '89, verslag. De Cosby Show., Amerikaanse comedyserie. Nieuws. Tik tak, animatieserie. Draaimolen, kinderserie. Camera, magazine. Sportweekend. Deel 1. Mededelingen en programma overzicht. Nieuws. Sportweekend. Deel 2. Aansl.: Verkeerstip. Boerenpsalm, Belgische speel film uit 1989 van Roland Verha- vert. Met: Ronny Waterschoot, Jef Burm, Magda Lesage e.a. (Originele versie). Boer Wortel erft het landgoed van zijn vader. De ene ramp na de andere treft de jonge boer en zijn leven is een ware beproeving. Op zoek naar het doel van dit leven, komt hij God op zijn pad tegen. I.Q., quiz. Nieuws. Wenen, het einde van een rijk (Late Vienna), Britse documen taire. Coda. Einde. 12.00 Emission de Bernard Rapp; 13.00 Jour nal télévisé; 13.15 Aventures et Sports; 14.30 Des Trains, Pas Comme Les Autres; 16.00 Brèves; 16.05 Musique; 17.00 L'école Des Fans; 18.00 Trente millions d'amis; 18.30 Flash Varicelle; 19.00 L'Alsace; 19.30 Brèves et météo Européenne; 19.40 Marie, Marie; 20.30 Champs-Elysées; 22.00 Journal Télévisé et Météo Européenne; 22.30 Sept sur Sept; 23.30 Viva; 00.15 Jazz'in; 00.45 Fin de Programme 09.30 Programma-weekoverzicht. Herh; 10.00 Abenteuer Bundesrepublik; documen taire serie. Afl. 1; 10.30 Typisch deutsch; 11.00 Kopfball; 11.30 Die Sendung mit der Maus; 12.00 (S) Presseclub; 12.45 Tages schau met Wochenspiegel; 13.10 Program ma-weekoverzicht; 13.15 (S) Musikstreifzü- ge; 13.45 Janna; 14.15 (TT) Zeit genug, jeugdserie. Afl. 1; 15.00 Tagesschau; 15.05 ARD-Sport extra: Grand Prix F1; 17.00 ARD- Ratgeber: Geld; 17.30 Bilder aus der Wissen schaft; 18.00 Tagesschau; 18.05 Wir über uns; 18.10 Sportschau; 18.40 (TT) Linden- strasse; 19.09 Die Goldene 119.10 Weltspie- gel; 19.50 Sportschau-Telegramm; 19.58 Programma-overzicht; 20.00 (TT) Tages schau; 20.15 (TT) Toespraak van de Bonds president; 20.2n (TT) Praxis Bölowbogen, misdaadserie. Afl. 1; 21.10 (TT) Tatort; 22.40 Kulturweltspiegel; 23.10 Tagesschau; 23.15 Die kriminalpolizei rat; 23.20 Weg ohne Ziel, documentaire; 00.05 Tagesschau; 00.10 Nachtgedanken; 00.15 Einde. 14.15 Autosport. 16.45 Einde. 10.30 Terre et soleil; 10.30 Reflets du libéra lisme; 11.00 H. Mis vanuit Gentinnes; 12.00 Faire le point; 13.00 Journaal; 13.20 Actuali- tés a la une; 13.30 Dimanche musique: Jour- née mondiale de la musique et de l'enfance. Unicefconcert; 15.05 Cirque: 11ème Festival Mondial du Cirque de demain; 15.45 Cinéma a la une; 15.55 Miss Marple: Un meurtre sera commis, Engelse misdaadserie; 16.55 Géné- ration pub (Thirty something), Engelse serie; 17.50 Nouba nouba; 18.20 Variétés a la une; 18.30 Le week-end sportif; 19.20 Voorbe schouwingen Top 5; 19.30 Journaal; 20.05 Cinéma a la une. (herh.); 20.10 Coeur et pi que; 21.25 Vénise en hiver, 2-delige Franse tv-film. Deel. 122.55 Spécial Japon: L'odeur du bois; 23.30 Laatste nieuws; 00.05 Musi que balade; 00.10 Einde. 09.00 (S) Programma-weekoverzicht; 09.30 Eucharistieviering; 10.15 Mosaik; 11.00 Stadtschreiber Matinee: Sterne über Ven; 12.00 (S) Aus Gelsenkirchen: Das Sonntags- konzert auf Tournee; 12.45 Heute; 12.47 Sonntagsgesprach; 13.15 Damals vor vierzig Jahren; 13.30 Benjamin Blümchen - Ein Ele- fant, der sprechen kann; 14.15 (OO) Juliana, Duits/Peruaanse serie over het leven van het meisje Juliana in Peru. Afl. 1; 14.45 Ein Mönch und seine Bienen; 18.10 ML - Mona Lisa; 18.50 Programma-overzicht; 19.00 Heute; 19.10 Bonn direkt; 19.30 Toespraak van de Bondspresident; 19.35 Die Knoff- hoff-Show; 20.20 Heute; 20.25 (TT) Der Fi scher vom heiligensee, Duitse speelfilm uit 1955; 21.50 Heute; Aansl.: Sport am Sonn tag; 22.05 China, China, Historisch magazi ne; 23.05 (S) Faszination Musik: Die grossen Instrumentalisten. De pianist Emil Gilels; 23.55 Brief aus der Provinz; 00.00 Heute. 06.00 Santa Barbara: 06.25 Intrigues; 06.48 Weerbericht; 06.50 Mésaventures; 07.15 Le bonheur d'en face; 07.43 Weerbericht; 07.45 Jardinez avec Nicolas; 08.00 Club Dorothée dimanche; 10.50 Les animaux du monde; 11.20 Weerbericht; 11.25 Auto-moto; 12.00 Tournez...manége; 12.30 Le juste prix; 12.55 Weerbericht; 13.00 Journaal; 13.20 Un flic dans la mafia; 14.15 Spécial sports. Auto sport; (15.40-15.50 Paardenkoersen te Saint-Cloud); 16.25 Disney Parade; 17.30 Y-a-t-il encore un coco dans le show? 18.00 Téléfoot; 19.00 7/7 le magazine de la semai- ne; 19.50 Lotto-uitslagen; 20.00 Journaal; 20.30 Weerbericht; 20.35 Tapis vert; 20.40 Ciné dimanche: (TT) Le jumeau, Franse speelfilm uit 1984; 22.40 Ciné dimanche: Les films dans les salles; 22.45 Ciné dimanche: 2e film: Letémoin, Frans/Italiaanse speelfilm uit 1978; 00.20 Laatste nieuws; 00.40 La rou te de la soie; 01.35 Einde. 06.50 Open University; 13.05 One in four; 13.35 Sunday Grandstand; Aansl.: Auto sport; 18.40 Onbekend; 19.15 The natural world. Afl. 1Gorillas - in the midst of Man; 20.05 Das Boot; 20.55 Artist's eye; 21.35 Au tosport: Grand Prix; 22.10 Young guns: Bir- dy, Amerikaanse speelfilm uit 1984; 00.05 Golf; 00.45 Rapido; 01.20 Einde. 08.30 Calin matin; 09.00 Religieuze uitzen dingen; 12.05 Dimanche matin: Comme sur un plateau; 13.00 Nieuws; 13.15 Weerbe richt; 13.20 Dimanche matin: Le monde est a vous; 14.55 Mac Gyver; 15.50 Dimanche ma tin: I'Ecole des fans; 16.35 Qui e'est ce garK- con? Afl. 1; 17.35 Commandant Cousteau: Mission en Antarctique; 18.30 Stade 2; 19.30 Maguy; 20.00 Journaal; 20.35 Le policier du dimanche soir: Meurtre avec prémédition: Les sirènes de la nuit, tv-film; 22.10 Musi- ques au coeur; 23.15 Laatste nieuws; 23.40 Apos; 23.55 60 Secondes; 00.00 WK turnen; 00.45 Commandant Cousteau: Mission en Antarctique; 01.35 Einde. 07.00 Hour of Power; 08.00 Fun Factory; 12.00 Beyond 2000; 13.00 That's Incredible; 14.00 WWF Superstars of Wrestling; 15.00 The Incredible Hulk; 16.00 Emergency; 17.00 Men's European Volleyball; 19.00 Football; 20.00 Classic Cycling; 21.00 Cup Golf; 23.00 Formula 1 Racing Grand Prix; 01.00 Close down. 06.45 Open University; 08.50 Einde; 08.55 Playbus Patch; 09.15 Umbrella; 09.30 This is the day. Essex, living the gospel; 10.00 Knights of the round table, Amerikaanse speelfilm uit 1953; 12.05 Sign extra; 12.30 Country file; 12.55 Weerbericht voor de land bouw; 12.58 Country File, vervolg; 13.00 Nieuwsoverzicht. Aansl.: On the record: 14.00 Eastenders Omnibus; 15.00 Britain at war: (ZW) Carve her name with pride, Engel se speelfilm uit 1958; 16.55 Play it again, Charlie Brown; 17.20 The clothes show; 17.45 My family and other animals; 18.15 Li feline; 18.25 Nieuws; 18.40 Songs of Praise; 19.15 First of the summer wine; 19.45 Ho ward's way; 20.35 Bread; 21.05 Screen one: Home run; 22.30 Nieuws; 22.45 Everyman;. 23.25 Network east; 00.05 Weerbericht; 00.10 Einde. 06.00 Super B.O.O.S. met Bart de Graaff; 10.00 Eurochart; 11.00 The Mix; 12.00 Geor ge Vanderman; 12-30 The Mix; 14.30 Off the Wall; 15.30 The Mix; 16.30 The World To morrow; 17.00 European Business Weekly; 17.30 Roving Report; 18.00 Look out Europe; 18.30 The Lloyd Bridges Show; 19.00 Chart Attack; 20.00 Sunday Movie: Arizona Rai ders; 21.30 Music Night, followed by the Mis. AM 747 kHz, 402 m FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 Vroege Vogels. 10.02 Tony van Verre ont moet Paul Haenen (1). AVRO: 10.30 Muziek- mozaiek. 12.02 AVRO Muziektheater. 13.02 AVRO's radiojournaal. 14.02't Is te Hoopen. 16.02 Hollands welvaren. 17.30 Kom 'ns langs. 19.02 Dat zoeken we op. 20.03 Showti me. 21.03-7.00 Zie radio.l. AM 674 kHz, 445 m FM 95.0 MHz nee: Maria Callas op CD. 14.00 Onder de groene linde. 14.15 Concert op de zondag middag: Concertgebouw Orkest met hoorn (In de pauze: Praten over muziek). 16.00 De Nederlanden. 16.30 Diskotabel. 18.00 Nws TROS: 18.02 Muziek uit duizenden. 19.00 Continu muziek. 20.00 Nws. 20.02 Speciali teiten a la carte. 22.00 Kamerconcert: Mu ziek voor viool, altviool en piano. 23.00-24.00 Finale. NOS: Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.02 KRO's ontbijtshow. 7.53 Ter overweging. EO: 8.05 Groot nieuws. HV: 9.03 De verbeel ding. IKON: 9.30 Actualiteiten. TROS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 Ophef en vertier NCRV: 13.08 Hier en Nu. NOS: 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. 18.02 Meer over minder op zondag. VPRO: 19.03 Archie. NOS: 20.02 Rock-jazz op zondag. AVRO: 21.02 Showtime. 21.30 De Melfordmoorden. 22.02 Jazzspectrum. NOS: 23.05 Met het oog op morgen. TROS: 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02-7.00 Een goede morgen met Ron Brand steden NOS: Ieder heel uur nieuws. KRO: 8.02 Hek- sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin in pop. 10.02 De wakkere wereld. 12.02 KRO-mini- parade. 13.02 Het weeshuis van de hits. 15.02 KRO's Hitweek. 16.02 KRO's Zalige Lief- deslijn. 18.02 Tijd voor toen. 19.02 Pop-eye. 20.02 Studio 3 met om 20.00 De stand van zaken; 21.03 Something sepcial; 22.02 Live!; 23.02 Op slag van maandag. AM 1008 kHz, 298 m FM 99.8 MHz FM 87.9 MHz NOS: Ieder heel uur nieuws. VARA: 8.02 NOS: 8.00 Nws. 8.02 Aspekten van de kamer muziek: Holland Festival Oude Muziek 1989, muziek voor piano, viool en cello. 9.00 Musica Religiosa et Profana. 9.55 Progr.- overz. KRO: 10.00 Eucharistieviering. NOS: 11.00 FürElise. 13.00 Nws. 13.02 Opera Mati- NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marktbe richten en uitgebreid weerbericht. 9.00 Nws. NCRV: 9.02 Woord op zondag. IKON: 9.30 Actualiteiten. NOS: 9.55 Waterstanden. IKON: 10.00 De zeven brieven. 10.10 Kerk dienst. 10.58 Wilde Ganzen. 11.00 De andere wereld van zondagmorgen. NOS: 12.00 Nieuws. VOO: 12.05 Het zwarte gat. 14.00 Radio Romantica. NOS: 16.55 Mededelin gen en schippersberichten. IKON: 17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Nws 18.10 Mensen. 18.25 Liturgie en kerkmuziek IOS: 18.40 De onbekende Islam. NOS: 19.00 Programma voor buitenlandse werkne mers. 19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu. 20.30 Zorg en Hoop. 21.20-22.10 Medelanders Nederlanders. Scène uit Adam's Rib met Katherine Hepburn en Spencer Tracy (Ned. 3, 20.29 uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 2