nemag b.v. ONDERNEMERS VAN ZEELAND Docent(e) Engels docent(e) Engels DIE ZON KARIN BOOT TANDARTS P. H. E. CAPPENBERG IS VERHUISD BOOGAARD ADVOCATEN Regenmantels: Prachtige wollen mantels Japonnen en deux-pièces 2 ALL ROUND METAALDRAAIERS (m/v) 0e Elektronica NNinkeË- AANBIEDING groepen en partijen S" OMIERIJ NAUTISCH ADVIESBUR0 DE BRUIJN IN TERNEUZEN EEN CURSUS T.K.N. VAN BAAN NAAR LOOPBAAN 12 Tramper Goes B.V. G. DE GREEF GEEN PRAKTIJK Waarneming: FAMILIE BERICHTEN v/h Chopinlaan, Vlissingen Ons nieuw adres is: Wijkcentrum Open Hof Alexander Gogelweg 59 4384 EV Vlissingen Tel.nr. (ongewijzigd) 01184-65557. Middel burg/Zier ikzee Engelse Kade nr. 2. Aionlek Alode Tot ziens bij Moniek Mode ADMINISTRATIEKANTOOR LEGEMAATE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V> VERKOOPMEDEWERKER ZATERDAGHULP VULPLOEGLEIDER m/v 53,50 Taverne De Hoop Wegens vakantie zijn wij afwezig tot 26 oktober. één pers- en strijkbediende(ster). ADVERTEREN DOET VERKOPEN Viswinkel Wtangnus VLOTTE JONGE MEDEWERKER/STER EN WEEKENDHULP toutó HERFSTREIZEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 PETER RIDDERBOS INA PROVOOST gaan trouwen op vrijdag 6 oktober a.s. 15.15 uur in het stadhuis te Domburg. Gelegenheid tot feliciteren tussen 18.30 en 20.00 uur in hotel-restaurant 't Huys ter Schelde', Vlissingse- straat 38/40, 4371 RE Koudekerke. Toekomstig adres: Roosjesweg 1c 4357 ED Domburg JACKO VAN CADSAND en TAMARA DE PUTTER geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek king zal plaatsvinden op D.V. 6 oktober 1989 om 14.00 uur in het stadhuis te Oostburg. Ons huwelijkzal kerkelijk bevestigd worden om 14.45 uur in de Gereformeerde kerk, Molenberg 3 te Oost burg, door de Weleerwaarde heer ds. C. G. Vreug denhil. U bent van harte welkom op onze receptie van 18.30 tot 20.00 uur in 'Hof van Koophandel' te IJzendijke Adres van de bruidegom: Dorpsstraat 18, 4507 BK Schoondijke Adres van de bruid: Paulinaweg 4, 4521 RE Biervliet Ons toekomstig adres is: Jacoba van Beierenstraat 9, 4521 AH Biervliet, tel. 01152-1890. Vrijdag 6 oktober 1989 trouwen ARNO DOMINICUS en ANITA VAN DE SANDE Wij houden receptie van 19.30 tot 20.30 uur in vereni gingsgebouw 'de Zandput' te Serooskerke. Ons adres wordt: Swaalingestraat 34, Zoutelande. Zoutelande/Grijpskerke, 30 september 1989. Op donderdag 5 oktober 1989 hopen onze ouders en grootouders, de heer en mevrouw K. H. KEMELING en T. KEMELING-TORBIJN hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Wilt u hen komen feliciteren, dan bent u van harte welkom van 17.30 tot 19.00 uur in restaurant 'De Waterherberg', Polredijk 13C te Veere. Kinderen en kleinkinderen 1964 1989 Inwoners Souburg e.o. Per 2 oktober a.s. gaat onze slijterij-wijnhandel over naar de familie Ter Beek, Kanaalstraat 39, alhier. Wij danken u allen voor de klandizie en het g: vertrouwen al die jaren in ons gesteld. De familie ij: Ter Beek zet de zaak voort met de u bekende mer- ken. Met vriendelijke groeten: M. Haeck jij: N. Haeck-Geldof Op 5 oktober openen wij onze GULLE BOTTELIER SLIJTERIJ Het assortiment van het 'Wijnhuis Haeck' zal in gj onze Slijterij aanwezig zijn. g: Dezelfde aandacht en service die u gewend was bij jij: de heer Haeck, zullen ook wij u proberen te geven, gj Hopende u in onze Slijterij te mogen begroeten. Herman ter Beek Willie ter Beek-Minderhoud :j:j SvXvXCvIvXvX-XCvXyXv gj Maandag 9 oktober a.s. is het 25 jaar geleden, dat jij: onze ouders en mijn opa en oma jiji IES DE KAM g: en jiji MIEKE WILLEBOORDSE gj elkaar het ja-woord gaven. jiji Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gj: gaam :j: IJ kunt hen daarmee feliciteren tijdens een recep- gj tie die gehouden wordt op vrijdag 6 oktober a.s. j:jj van 17.00 tot 18.30 uur in hotel restaurant 'Bos en jiji Duin', (Scheldezaal), Duinweg 82, Oostkapelle. >:j Jolanda, Jan en Leo jij Peter :j: Vronesteijn 30 i:j 4356 AE Oostkapelle jiji Op 3 oktober a.s. hoopt onze vader, groot- en over- jij: gj grootvader jjjj jiji FR. DE KOEIJER ijij jiji 90 jaar te worden. ijij jiji Wij vieren dit op zaterdag 7 oktober. gj jiji Gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot 18.30 uur g: ijij in hotel 'De Linde', Hulsterweg 47 te Kloosterzan- jjjj jiji de. gj jiji Een bijdrage aan het koningin Wilhelmina Fonds gj gj is eventueel welkom in plaats van bloemen of ca- jg jiji deaus. gj jg Kinderen, klein- gj gj en achterkleinkinderen j:j: :j:j Eendragtweg 10 j:j: jg: Zaamslag :g 50 JAAR GETROUWD MARINUS VAN DE GUCHTE en j MARIA PIETERNELLA LOUWERSE Op 4 oktober 1939 was het de trouwdag van onze ouders. j Nu, 50 jaar later, mogen wij, kinderen en kleinkin- j deren terugzien op een periode waaraan we fijne herinneringen hebben. j Daarom willen we vrijdag 13 oktober a.s. dit feit j uitbundig vieren. U hebt de mogelijkheid om het gouden bruids- paar op die dag te feliciteren van 17.00-18.30 uur in j hotel-restaurant 'Willebrord', Smidstraat 17, 4374 AT Zoutelande. j De kinderen j Marijkestraat 16 j 4388 KZ Oost-Souburg 1934 1989 Hierbij delen wij u mede, dat onze lieve ouders, jg: groot- en overgrootouders jjjj JAC. FLIPSE Ijij en J. S. FLIPSE-KOENE :j:j op 3 oktober 1989, 55 jaar getrouwd zijn. jjjj Wij hopen dit met hen te vieren op 3 oktober in 'De jg: Kaasboer'. jjjj Receptie van 19.00-20.00 uur. jij Hun dankbare ijij kinderen, kleinkinderen jjjj en achterkleinkinderen jjjj 4373 RE Biggekerke, 30 september 1989 jjjj Koudekerkseweg 12 jg Op zondag 8 oktober 1989 hoopt onze moeder en oma mevr. C. G. HOLLESTELLE-GLAS haar 80-ste verjaardag te vieren. Gelegenheid tot feliciteren op zondag, 8 oktober a.s., van 14.30-16.30 uur in 'Hotel het Veerse Meer', Weststraat 2 te Kortgene. Piet en Heieen Rinus en Matty en kleinkinderen Weststraat 25, 4484 AA Kortgene. 1964 1989 Op 9 oktober hopen wij j MAARTEN WATTEL j en i RIET WATTEL-JOBSE j 25 jaar getrouwd te zijn. jj Als u ons en Annemarie wilt feliciteren bent u van j: harte welkom op de receptie maandag, 9 oktober j a.s., van 19.30 tot 22.00 uur in de 'Campveerse To- jj ren' te Veere, Kaai 2. ji 4352 SM Gapinge j Weelweg 1 j: ijij Op woensdag 4 oktober 1989 hopen onze ouders jij jij: en grootouders jiji j| T. G. SCHIKKER jiji ig: en g: jij: T. SCHIKKER-VAN DE VELDE j;j jij hun 50-jarig huwelijk te gedenken. jij gij Wij willen dit vieren op zaterdag 7 oktober a.s. op jjij ijij camping 'Estancia', Catalijneweg 47 te Borssele. jiji ig Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.30 uur. j:j gij Kees en Koos jjij jjj Teun en Corine jiji jij Peter jg ijj JaapenCorrie jg: jiji Tonny jjjj jjij Plein 22, 4454 AT Borssele jjjj iii.X.v.'.v.v.v.v.v.v.v.'.v.v.v.v.v.v.v.'.v.-.v.v.'.v.v.v.v.v.'.v.v.v.v'iij Voor de vele gelukwensen, bloemen, cadeaus en kaar ten die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 35-jarig huwelijksfeest willen we allen heel hartelijk be danken. Rinus en Kaatje de Broekert-Eversdijk Ellewoutsdijk, september 1989. Mede namens onze kinderen, klein- en achterkleinkin deren, danken wij iedereen die onze platina (70-jarige) huwelijksdag, tot een onvergetelijke dag hebben ge maakt, door felicitaties, bloemen en kaarten, die ons werden toegestuurd. J. Caljé G. Caljé-de Bree Ter Mantelinge, september 1989. Door de vele gelukwensen in de vorm van cadeaus, bloemen, kaarten en goede wensen bij ons 25-jarig hu welijksfeest, is het voor ons een onvergetelijke dag ge worden. Onze hartelijke dank. Wim en Nel Joziasse Van Kamebeekstr. 11, Vlissingen. Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de belangstelling, kaarten en geschenken die ik voor mijn 90-ste verjaardag mocht ontvangen. Jan Dekker Domburg, september 1989, 'Ter Mantelinge', kamer 44, Domburgseweg 49. Hartelijk dank aan allen, die door hun aanwezigheid, het aanbieden van bloemen, cadeaus en bonnen en het sturen van kaarten, 23 september voor ons tot een on vergetelijke dag hebben gemaakt. J. J. de Rijke J. de Rijke-Wattel Koninginnelaan 44 4335 BC Middelburg Dankbetuiging Uw aanwezigheid, de vele bloemen en geschenken, maar vooral alle hartelijke wensen, ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest hebben ons een onvergetelij ke dag bezorgd. Hiervoor willen wij u langs deze weg, mede namens onze kinderen, hartelijk danken. L. J. Lokerse A. J. Lokerse-Jansen Nisse, september 1989. Het is voor ons een grote steun geweest dat zovelen, op welke wijze dan ook, blijk hebben gegeven van hun me deleven na het overlijden van onze geliefde vader en opa PIETER VENTEVOGEL Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Kinderen en kleinkinderen Arnemuiden, september 1989 Uw oprechte medeleven, tijdens haar ziekte, na het overlijden en uw belangstelling bij de begrafenis van mijn innig geliefde vrouw MARIA SLABBER-MINDERHOUD hebben mij zeer getroffen en goedgedaan. Mijn oprechte dank daarvoor. P. Slabber Westkapelle, september 1989. Voor de vele blijken van medeleven en deelneming ons betoond na het overlijden van onze lieve vader, opa en schoonzoon 1 ELISA GERARD VAN SETTEN zeggen wij u allen hartelijk dank. Rinus van Setten Coby van Setten-Westeneng Liesbeth van Meeuwen-van Setten Max van Meeuwen en kinderen Soest/Middelburg, september 1989. Voor de zeer vele blijken van medeleven, die wij moch ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma, zeggen wij u allen hartelijk dank. L. Kaland Kinderen en kleinkinderen Westkapelle, 30 september 1989. Hiermee willen wij iedereen danken voor de zeer grote belangstelling en het medeleven in de voor ons zo moei lijke dagen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa MATTHIJS JASPERSE Uw medeleven was ons tot grote steun. C. Jasperse-van Sluijs Kinderen en kleinkinderen Middelburg, september 1989. Gaarne willen wij iedereen bedanken voor de vele at tenties, in welke vorm dan ook, die wij hebben ontvan gen bij ons 60-jarig huwelijksfeest. Mede door uw büjk van belangstelling is het voor ons een onvergetelijke dag geworden. S. de Visser L. de Visser-de Buck Middelburg, september 1989. Voor de vele attenties in welke vorm dan ook die we bij ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij, ook namens onze kinderen, hartelijk dank. Jan en Jo Allaart-Willemse Serooskerke, september 1989 In plaats van kaarten Voor uw belangstelling en medeleven ons betoond bij het overlijden van onze lieve moeder, groot- en over grootmoeder MAATJE MEULMEESTER-VENTEVOGEL betuigen wij u hierbij onze oprechte dank. In bijzonder danken wij het personeel van Der Boede voor hun liefdevolle verzorging. Namens de familie: D. Geelgoed-Meulmeester Oost-Souburg, september 1989. De overweldigende hoeveelheid reacties, de belangstel ling en steun die we van u ontvingen na het plotseling overlijden van onze vader, opa en vriend GERARD WIECKARDT hebben ons goed gedaan. We willen langs deze weg u allen hiervoor hartelijk be danken. Familie Wieckardt Familie Huyssoon Hoedekenskerke, september 1989. Voor uw blijk van medeleven en belangstelling na het overlijden van JOOST CORNELIS VERHAGE betuigen wij u onze hartelijke dank. Uit aller naam: P. Verhage 's-Gravenpolder, september 1989. Het heeft ons kinderen, klein- en achterkleinkinderen goed gedaan zoveel blijken van medeleven en deelne ming, zowel persoonlijk als schriftelijk, te mogen ont vangen na het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ABRAHAM KASSE weduwnaar van Krijntje Sara den Baars Hiervoor betuigen wij u allen onze oprechte dank. Familie Kasse Middelburg, september J989. wil iedereen bedanken voor de belang stelling bij de opening van onze nieuwe bedrijfsgebouw. DIRK DRONKERSWEG 18 GOES-01100-30768 Met ingang van 1 oktober a.s. wordt de verloskundige praktijk van mevr. C. S. M. de Crom- Nagelkerke overgenomen door: Segeerssingel 120 4337 LH Middelburg Tel. 01180-39865 Tot 1 november zal het spreekuur nog in de St.- Pieterstraat zijn, daarna hoop ik mijn patiënten op bovenstaand adres te ontvangen. Huisarts van woensdag 4 oktober t/m vrijdag 13 oktober dr. v/d Griek dr. Mijnlieff dr. v. Ouwerkerk dr. Snyder Vanwege de sterke groei van de praktijk, ver huist onze vestiging te Zierikzee met ingang van 1 oktober 1989 van Poststraat nr. 34 naar Ons postadres is: Postbus 3, 4300 AA Zierikzee. Gezien bij Lange Vorststraat 18, Goes. Tel. 01100-11935. met borgvoering t/m maat 50 199,75 in 6 kleuren 399,00 o.a. van Hardob en Schneberger. R.K. Jansenius Scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum en Havo Tivoliweg 41, 4561 HK Hulst vraagt ter vervanging wegens zwangerschapsverlof voor 20 uur. Vermoedelijke ingangsdatum 01-12-1989. Bij voorkeur ervaring in eindexamenklassen. voor 14 uur per 01-01-1990 (10-functie). voor 20 uur per week. Ingangsdatum 23-10-1989. Sollicitaties met opgave van opleiding, bevoegdheid, staat van dienst, persoonlijke gegevens en referen ties uiterlijk 6 oktober 1989 te richten aan de rector, Ir. A. J. M. Cosijn, Postbus 32, 4560 AA Hulst. Inlichtingen worden verstrekt door de rector, tel. 01140- 12555 (school). Stadhuisplein 8, 4382 LG Vlissingen, in het bezit van het diploma HAVO of MAVO/MEAO en het diploma MBA. Leeftijd ongeveer 25 jaar. De werkzaamheden zullen bestaan uit het coderen van administraties, het samen stellen van jaarverslagen, loonadministra tie, secretariaatswerk en de assistentie van de andere medewerkers. Na een inwerkperiode zal er een vaste functie zijn met een grote variatie in de werkzaamheden. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk naar ons postadres: Postbus 5094, 4380 KB Vlissingen fabrikant van kranen, overslaggrijpers, bandschra pers en snelwisselschalmen vraagt op korte termijn welke na een gedegen inwerkperiode en gebleken geschiktheid in vast dienstverband worden aange steld. Wij bieden: goede salariëring toeslag en winstdelingsregeling een collegiale werksfeer. Schriftelijke of telefonische sollicitaties richten aan: Nemag B.V., Deltastraat 15, 3401 RC Zierikzee, t.a.v. de heer C. van Perge, tel. 01110-16151. Torro heeft plaats voor: bakkerij m/v vanaf 18 jaar. ca 24 uur p. week. bakkerij m/v vanaf 16 jaar. Ca. 7 uur p. week. voor ca. 3 avonden p.week. Vanaf 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties: Torro, t.a.v. M. J. Wirtz, Marconistraat 2, 4461 HH Goes. BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK St.-Jacobstraat 7Goes, tel01100-31276 s elektronica onderdelen computer reparatie ook voor 27 MC apparaten en scanners oktober/november Midland 77/109 40 kanalen 4 watt van 298.- voor 249,- Uniden pro 420 E een kleine bak van grote klasse 40 kan.. 4 watt. Van 378,- voor 298,- Panter 2F mobile antenne van 59,- voor BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK Serooskerke (W) tel. 01189-2842. Tijdens wintermaanden verzorging van: Informeer geheel vrijblijvend. i Stomerij 'De Zon' te Terneuzen, filiaal van Ren- tex Schelde - Lin te Hulst is een succesvolle dienstverlenende organisatie op het gebied van reiniging van textielgoederen. In verband met uitbreiding der werk zaamheden zoeken wij op korte termijn Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan Stomerij 'De Zon' Axelsestraat 27 4537 AB Terneuzen (t.a.v. dhr. J. Morcus) erkende opleiding voor zeevaartdiploma SKA, SKS, MM en Groot Vaar bewijs. Div. Nautische Cursussen. Het N.A.B. verzorgt (Theoretisch Kust Navigatie). Voor jachtbezitters en zij, die regelmatig I pleziervaart buitengaats plegen, wordt deze cursus speciaal aanbevolen door het K.N.W.V. (Koninklijk Nederlands Watersport Ver bond). De cursus omvat 13 avonden van 4 1/2 uur van af begin november tot medio april en wordt af gesloten met een examen. Ook verzorgt het N.A.B. div. andere nautische cursussen zoals Klein Vaarbewijs, Astronomi sche Navigatie, Overleven op zee voor water sport, etc. Informatie/aanmelding: Nautisch adviesburo De Bruijn Korenbloemstraat 38, 4542 CS Hoek. I Tel. 01154-1422. vraagt: voor in de winkel. Gentsevaart 8, Kapellebrug. Tel. 01140-12144. Julianastraat 20 4566 AG Heikant Tel. 01140-12662 25,- 10okt. Dagje AMSTERDAM 17okt. Natuurreis naar VELUWE incl. koffie, taart, diner 58,- 19okt. 'FANTASIALAND',incl.entree 47,- 26 okt. BRUSSEL, bezoek Europalia Japan (o.a. Namban Art en Nö thea ter). Moet u beslist gaan bekijken! Incl.2entrée 50,- 10 nov. Drie-daagse reis naar de Moezel. Co- chem, wijnfeest, proeven enz. 195,- Vertrekplaatsen: Terneuzen, Axel, Hulst. Inlichtingen en opgave: telefoon 01140- 12662. 4» Benut u kwaliteiten als vakbekwaamheid, motivatie en sociale vaardigheden van uw personeel (v) wel in vol doende mate? 4* Investeert u in deskundigheidsbevordering van uw mede werksters? 4* Staan alle functies binnen uw bedrijf daadwerkelijk open voor vrouwen? over posities van vrouwen binnen arbeidsorganisaties Studiemiddag voor leidinggevenden en personeelsfunc tionarissen. Dinsdag 10 oktober. Aanvang 13.30 uur. Voorlichtingszaai Provinciehuis, Abdij 9 in Middelburg. Organisatie Vrouw en Werk Zeeland. Informatie/opgave 01180-37555.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 12