PZC Mr F. J. Haarman weg voortaan met Schuttershofweg verbonden agenda R. J. de Kraker nam afscheid van carrosseriebedrijf in Axel nmmm MEEL Leenhouts streek 17 Poseidon ontsluiert de geheimen vanhetAquabed Dekenale dag in Terneuzen scheepvaart- berichten EERSTE FASE VERKEERSPLAN TERNEUZEN Gelukwensen bij opening Grontmij FABRIEK OVERGEDRAGEN 1 Twee vestigingen van Dactylo KLEINE VAART GROTE VAART Asielzoekers ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 Fabriek BOC heeft nu al een order TERNEUZEN - Het plan om de Mr F. j, Haarmanweg door te trekken naar de Schuttershofweg, een gedeelte van de ringbaan rond Terneuzen, is vol tooid. Woensdag wordt de eerste fase van het verkeersplan (1979) van de ge meente Terneuzen opgeleverd. De nieuwe weg is van belang voor een goede ontsluiting van het industrie gebied Oostelijke Kanaaloever in noordelijke richting. Verder kunnen de dwarsverbindingen tussen de Axelsestraat en de Mr F. J. Haarman- weg worden ontlast. Omdat de reconstructie van het Schuttershof nog even (tot eind dit ir) op zich laat wachten, wordt het "vrachtverkeer voorlopig langs de Kerkhoflaan en de Verlengde van Steenbergenlaan naar het industrie gebied afgevoerd. Volgens de directeur openbare werken, J. J. Huigh, moest het ver keersplan om technische redenen wor den bijgesteld. ,,De toplaag van de as- faltverharding zal later worden aange bracht, waarbij de suggestiestroken voor fietsers in rood asfalt worden uit gevoerd." De lengte van het nieuwe tracé be draagt 530 meter; de breedte is 9.5 me ter, inclusief de suggestiestroken aan beide zijden. Het werk is uitgevoerd door aannemingsbedrijf De Ruijs- scher uit Biervliet. De tweede fase van het verkeersplan Het Schuttershof wordt eind dit jaar opgeleverd. De wethouder van open bare werken, W. Gosselaar, voorzag in eerste instantie problemen met de bol ders, die circa vier meter van de kade waren geplaatst. „Deze worden nu op 1,20 meter van de kade geplaatst, zo dat er twee meter loopruimte ontstaat. Evenementen AXEL - De Halle, 20 uur: Concert het Nieuw Belgisch Kamerorkest; GOES - Zeelandhallen, 11-21 uur: Die- renshow; Trouwzaal stadhuis/Streekmuseum/ Grote Kerk, v.a. 10.30 uur: Muziekfes tival voor kleine koren en ensembles; HULST - Den Dullaert, 20 uur: Con cert Pim Jacobs en Louis van Dijk met muziek van Bach tot Beatles; MIDDELBURG - Abdij, 13.30 en 15 uur: Rondleiding. Landgoed Ter Hooge, 10 en 14 uur: Rondleiding in kader week van het landschap; Minitheater, 20.30 uur: Cabaret De Kuil met 'Vijf onder een kap'; Markt, 12 uur: Concert diverse blaas- orkesten; 20 uur: Taptoe met nationa le showkorpsen; Kloveniersdoelen, 20.30 uur: Piano concert door Louise Bessette; Schouwburg, 11-17 uur: Antiekbeurs; Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- schip Schorpioen. NOORDGOUWE - Dorpshuis, 19.30 uur: Concert muziekvereniging Kunst na Arbeid en Con Amore; RENESSE - N.H. Kerk, 20 uur: Con cert Henk van Putten in serie Duitse Romantiek door Zeeuwse musici; TERNEUZEN - Porgy and Bess, 22 uur: Dixie Night at Porgy; VLISSINGEN - Bellamypark, 10- 12.30 en 14-17.30 uur: Reptielenzoo. Sloehavencircuit, 10-16 uur: Terrein wagencross; Stadhuistoren, 14.30-15.30 uur: Beiaardconcert door dhr. Groen; De Piek, 22 uur: Hardrockformatie Randon; WEMELDINGE - Dorpshuis, 20.15 uur: Eenakteravond met twee Zeeuw se gezelschappen; Evenementen zondag BERGEN OP ZOOM - Hofzaal Mar kiezenhof, 12 uur: Concert met Roe meense volksmuziek door ensemble Pirvu; GOES - Manhuistuin, 12 uur: Concert drumband fanfare Euphonia; Zeelandhallen, 11-18 uur: Dierenshow; 's-HEER HENDRIKSKINDEREN - Heer Hendrikhuis, 13 uur: Concert brassband Excelsior; KLOOSTERZANDE - N.H. Kerk, 15 uur: Concert door Jos van Immerseel (clavecimbel/orgel/piano); MIDDELBURG - Ter Hooge, 10 en 14 uur: Rondleiding in kader week van het landschap; Lutherse Kerk, 16 uur: Concert Ma rianne Boer (piano) en Maurice Heu gen (fluit); Schouwburg, 11-17 uur: Antiekbeurs; Dangeroe, 16.30 uur: Jazzconcert; Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren; Loskade, 10-17 uur: Ramschip Schor pioen; VLISSINGEN - Bellamypark, 14- 17.30 uur: Reptielenzoo Iguana. Films BERGEN OP ZOOM - Roxy I, zat. 14, 19 en 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Lock up, a.l.; Roxy II, zat. 14 uur: Who framed Roger Rabbit, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 14,16.30, 19 en 21.30 uur: Roadhouse, a.l.; Cinemactueel I, zat. 14,19 en 21.30, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: Dead bang, 12 jr; Cinemactueel II, zat. 14, 19 en 21.30, zon. 16.30, 19 en 21.30 uur: Lethal weapon II, 12 jr; Cine mactueel III, zat. en zon. 14 uur: Lady en de vagebond, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 16.30, 19 en 21.30 uur: Licence to kill, a.l.; GOES - Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Roadhouse, a.l.; zon. 14 uur: Lady en de vagebond, a.l.; HULST - De Koning van Engeland- .zat. 19 en 21.30, zon. 13.45,16.15,19 en 21.30 uur: Road house, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 13.45, 16.15,19 en 21.30 uur: Lockup, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 13.45, 16.15, 19 en 21.30 uur: Lethal weapon H, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 13.45,16.15, i9 en 21.30 uur: See no evil, hear no evil, a.l.; MIDDELBURG - Electro, zat. 19.30 uur: Baron von Munchhausen; zat. 22, zon. 20 en 22 uur: Do the right thing; Schuttershof, zat. en zon. 14 uur: Junglebook, a.l.; zat. 20 uur: Fahren heit 451; 22.30 uur: Coming up roses; zon. 20 uur: Films van Johan van der Keuken; Bibliotheek, zat. 20.30 uur: Vincent;' TERNEUZEN - Luxor, zat. 18.45 en 21.30, zon. 14.30,18.45 en 21.30 uur: Li cence to kill* a.l.; zat. 19 en 21.30, zon., 14.30,19 en 21.30 uur: Three fugitives, a.l.; OOSTBURG - Ledel, zat. 20, zon. 14.30 en 20 uur: Karate Kid III, a.l.; VLISSINGEN - Alhambra I, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Road house, a.l.; zat. 23.45 uur: Lock up, a.l. Alhambra II, zat. 19 en 23.45, zon. 19 hur; Imagine, a.l.; zat. en zon. 21.30 nur: Lock up, a.l.; zon. 14 uur: Platvoet en zijn vriendjes,a.l.; tentoonstellingen AARDENBURG - Archeologisch Mu seum, zon. 13-17 uur: Wat Aardenburg bewaarde 30 jaar museum en opgra vingen. SINT ANNALAND - De Meestoof, zat. 13-17 uur: 'Boerderij en platteland' (t/ m 31/9). BERGEN OP ZOOM - Etcetera, 14-17 uur: Jac van Nes, werkstukken en schilderijen (t/m 15/10). BROUWERSHAVEN - Streekmu seum De Vergulde Garnaal, zat. 9-12 en 13.15-17 uur: 200 jaar boerenleven (t/m sept.); BURGH-HAAMSTEDE - De Burght, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: Werken Moni que Polak. CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Schilderijen diverse kunstenaars en beelden van Paul de Vierman (t/m 1/10). ELLEWOUTSDIJK - Fort Ellewout, 13-18 uur: 'Direction in Art', werken di verse kunstenaars (t/m 30/9); GAPINGE - Atelier Koster, 13-19 uur: Schilderijen Han Koster (t/m 24/9). GOES - Museum, zat. 11-16 uur: Oor log over Zuid- en Noord-Beveland, 19401944 (t/m 14/10). Galerie La Strada, zat. 11-20 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). Stadhuis, zat. 10-16 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). HEILLE - Landbouwmuseum, zat. 10-12 en 13-17 uur, zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST - Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Volksvermaak in vroeger dagen' (t/m sept.). KATS - Galerie 't Zwaluwenhof, zat. 10-18 uur: Beeldhouwwerken Gerda Rutters en schilderijen Piet van Hage- iand (t/m sept.). KATTENDIJKE - Galerie Bekenes, 14-17 uur: Werken diverse kunstenaars (t/m 22/9). MIDDELBURG - Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: Fotografie in de marge (t/m 30/9); Albert Monier, beel den van Parijs rond 1950 (t/m 30/9); Re trospectieve v.h. werk van Johan v.d. Keuken (t/m 30/9); Vleeshal, zat. 11-17 uur, zon. 13-17 uur: Ontwerpen van vijf monumenten voor Walcheren (t/m 2/10). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Mari- nus Boezem: 'Hommage aan J.B.' (t/m 24/9); v De andere fotografie, ontwik kelingen v.d. fotomechanische procé dés in de vorige eeuw en foto's van Charles Marville (t/m 30/9). Francois Rijckhalsmuseum, Dam 71, zat. 11-17 uur: Adriaen v.d. Venne 400 jaar (t/m 30/9). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken componist/architect Jannis Xenakis (t/m 30/9). Gortstraat 36, 11.30-18 uun Nationaal holografie museum. ZKC, zat. 10-13 uur: Groeten uit Parijs (t/m 1/10); Fotografie van Albert Mo nier (t/m 1/10). Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Kleuren foto's Hans Engels (t/m 30/9). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta expo en Verkeer, vervoer en communicatie OOST-SOUBURG - Watertoren, 12-18 uur: Tape,licht en verf, werken 11 ar- chitekten/kunstenaars (t/m 3/10). OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Museum, 13.30-17 uur: 'Zie zo zijde' (tl m 1/10); Kiek Zeeland natuurfoto's (t/ m 24/9). STELLENDAM - Haringvlietsluizen, 10-17 uur: 'De kraan van Nederland'. VEERE - Grote Kerk, 10-17, zon. 14-17 uur: '150 jaar Westerschelde; levensa der in de Delta' (t/m 22/10); Beeld houwwerken Chr.G.J. Rutten en 150 jaar fotografie. De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur: Half-modellen Rein Struijs (t/m 27/10); Aquarellen Joke Plomp-Kroes (t/m 27/10). Stadhuis, zat. 12-17 uur: Oude rechts zaal (t/m 30/9). VLISSINGEN - Gevangentoren, van af 17 uur: Olieverven Jenny van Her- wijnenSchepers (t/m 12/11). Stedelijk Museum, 13-17 uur: Specu lum Zelandiae, een blik op Zeeland in de 17e eeuw (t/m 30/9); Themamaand Zeeland fotografie (t/m 1/10); Brassai, vintage drukken uit de jaren dertig. Galerie Bellamy 19,13-17 uur: Patricia Desmarquest, le corps et le mouve ment (t/m 1/10). 'De Blaeue Acolye'.zat. 11-17.30 uur: Kleurenfoto's van Andre Edouard en Victor Gruber (t/m 1/10). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 14-17 uur: 'Het voortgezet onderwijs in WestZeeuWsch-Vlaanderen'. ZIERIKZEE - Maritiem Museum, zat. 10-17 uur, zon. 12-17 uur: Maritieme ge schiedenis van Zierikzee (t/m sept.) Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 06-11 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Dit kunnen we benutten om het trot toir te verbreden. Aan weerszijden zul len er ook parkeerstroken worden aan gelegd." het plan voor de reconstructie van de Axelsedam is nog in studie. „Dat komt door de milieu-verkeerskaart. Daarin gelden andere normen. We moeten bijvoorbeeld eens kijken hoe het met de geluidsoverlast is gesteld en welke maatregelen dan kunnen worden genomen om die zoveel moge lijk te beperken. Momenteel worden er verkeerstellingen gedaan, ook op de invalswegen naar Terneuzen. Al die effecten moeten worden ver werkt. We moeten eerst de zuivere ge gevens afwachten, maar rond februa ri/maart volgend jaar verwacht ik dat we deze fase van het verkeersplan kunnen opleveren", zegt Huigh. „Het is eigenlijk een actualisering van het verkeersplan", voegt Gosselaar er aan toe. Hij wees daarbij op de in vloed van een tunnel bij Sluiskil en de rondweg bij Zaamslag. De wethouder van openbare werken stelt verder dat eerst het effect van de ringbaan moet worden afgewacht, al vorens het plan rond de Axelsestraat ter tafel te brengen. „De reconstructie van de Axelsetraat wordt dan rond '92 of'93 aangepakt. Ik denk dan in de eer ste plaats aan betere parkeervoorzie ningen en aan bloembakken om de straat een 'vriendelijker' karakter te geven." In elk geval wordt de nieuwe Mr F. J. Haarmanweg woensdag om 11.00 uur geopend: door burgemeester C. Ocke- loen, samen met wethouder Gosse laar. TERNEUZEN - Het dekenaat Zee land houdt zaterdag 30 september een dekenale dag in de Opstandigskerk in Terneuzen, met als thema 'De gelovi ge opvoeding thuis van kinderen tot 12-13 jaar'. Op deze dag, die van 10.00 tot 15.00 uur duurt, wordt met elkaar gesproken over hoe men vanuit de parochie on dersteuning kan geven aan de gelovige opvoeding thuis, daar veel ouders daar in deze tijd vragen over blijken te heb ben. Mevrouw dr T. Andree, docente gods- dienstpedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, zal het thema inleiden. Daarna gaat men in vier groepen uit een om te werken aan de verschillende facetten van dit onderwerp. Vanuit el ke parochie van het dekenaat zijn twee of drie personen, afkomstig uit kerkbe stuur, parochieraad of werkgroepen, uitgenodigd aan deze dag deel te ne men. VEILING BREDA Vrijdag, 22-09-1989: komkommers, 91/op 81- 88, 76/91 66-118, 61/76 59-86, 51/61 44-50, 41/51 38-47, 36/41 38-43, 31/36 36-38, 26/31 28-29, aanv. 219.479 st; krom 48-50, aanv. 7.510 kg; stek, grof 52-52, midd 0-0, aanv. 8.874 kg; pa prika oranje 85/105 250-280, 75/85 180-230, 65/75 180-190, 55/65 130-130, aanv. 3.160 kg; natuursla 17/18 19/20 21/22 0-0, 23/24 14-14, 25/27 13-20, 28/30 30-30, 34/36 30-45, 37/40 18- 47, 41/44 15-32, 45/50 27-31, 50/60 24-28, aanv. 149.992 st;, tomaten AI 90-122, BI 80-110, Cl 74-92, CCI 59-71, aanv. 79.944 kg; cherry to maten 15-24 70-81, 23-30 89-110, 29-35 45-45/ aanv. 5.652 ds; vleestomaten, BBB 60-118, BB 91-110, B 106-107, BBBB 60-67, aanv. 73.864 kg; andijvie 21-37, aanv. 36.904 kg; bloemkool, 6 51-90, 8 40-54,. 10 0-0, 12 40-40, aanv. 10.516 st; bloemkool groen, 6 60-80, 8 40-50, aanv. 452 st; boerenkool 32-33, aanv. 210 kg; koolrabi, ong. 84-117, aanv. 1.024 st; waspeen AI 16-29, BI 0r0, aanv. 16.000 kg; bospeen 40-98, aanv. 44.148 bos, rabrber 16- 119, aanv. 540 kg; radijs mid/gr 17-38, fijn 0-0, aanv. 14.115 bos; spinazie 46-134, aanv. 19.170 kg; spitskool 12-20, aanv. 8.592 kg; spruiten AI 56-70, BI 62-74, Cl 0-0, Dl 73 107, aanv. 19.500 kg; witlof, I krt g.em 300-339,1 e.krt.em 417-423, I lang em 342-371, kl.ver pak. 282-375, II kort 75-179, II ex.krt. 100-100, II lang 94-94, III0-0, aanv. 15.670 kg; kastan je champignons, 40 1-1 530-650, 60 1-1 630- 630, aanv. 32 kg; oesterzwammen 40/100 79- 134, aanv. 224 ds; augurken natuur, A 209- 209, B 191-191, C 127-144, D fijn 40-41, D grof 24-31, E fijn 15-15, E grof 10-10, C krom 94-94, aanv. 20.702 kg; snijbonen 85-350, aanv. 5.345 kg; sperziebonen 35-200, aanv. 7.056 kg; pronkbonen 85-100, aanv. 732 kg; spek- bonen 85-120, aanv. 972 kg; prei, blok 1 91-91, blok 2 95-102, blok 3 88-92, blok 10 41-56, blok 1144-53, blok 16 36-37, kleinverp. 107-130, ge boste 100-100, los in kr. 86-86, aanv. 100.850 kg; rode kool A 10-13, B 9-10, aanv. 5.781 kg; groene kool A 19-26, B 16-25, aanv. 3.992 kg; witte kool 7-21, aanv. 5.178 kg; boskroten 7- 15, aanv. 260 bos; winterpeen, 200/400 5-15, 400/600 11-15, 600/op 10-15, aanv. 15.560 kg; uien, ong. 38-53, aanv. 1.140 kg; peterselie 8- 15, aanv. 3.825 bos; selderij 8-21, aanv. 3.500 bos; knolselderij, 8 12-58, aanv. 9.056 st; au bergines, 100/175 256-256, 175/225 280-310, 225/300 330-352, 300/400 335-354, 400/500 277- 294,500/750 257-272, aanv. 5.515 kg; bleeksel derij, 25-48, aanv. 26.716 bos; broccoli 70-150, aanv. 1.315 kg; courgettes ong. 15-77, aanv. 1.611 st; patisson 22-26, aanv. 48 st; ijsbergs la, 35/40 28-28, 40/45 0-0, 45/50 20-21, 50/60 21- 63, 60/70 31-51,70/80 29-57, 80/90 43-46, 90/100 32-32, aanv. 44.565 st; Chinese kool 20-39, aanv. 10.760 kg; lollo rossa 22-72, aanv. 2.304 st; suikermais 17-43, aanv. 4.440 st; paksoi, 20-20, aanv. 512 kg; daikon 12-119, aanv. 2.365 st; venkel 45-108, aanv. 9.790 kg; eike- bladsla 10-43, aanv. 1.455 st; pepers, groen 170-190, rood 90-150, aanv. 342 kg; goudrei- nette, 35-45, aanv. 360kg; james grieve 38-38, aanv. 1.413 kg; lombart's calville 0-0, aanv. 540 kg; beurre alex.lucas 0-0, aanv. 612 kg; aardbeien glas 250 gr, I 187-222, II 111-172, aanv. 3.272 ds; aardbeien glas kg, II220-240, aanv. 100 kg; aardbeien nat. 500 gr, 1279-472, II99-286, aanv. 24.617 ds; aardbeien nat. kg, 11 230-360, aanv. 842 kg; aardbeien nat. 250 gr, I 207-234, aanv. 1.768 ds; elsanta nat 250 gr, 1234-234, aanv. 880 ds; elsanta nat 500 gr, I 412-472, II 230-267, aanv. 12.773 ds; meloe nen, ogen ong. 70-390, aanv. 552 st; bramen 200 gr, 1160-210, aanv. 27 ds; frambozen 150 gr, 1110-200, II90-90, aanv. 396 ds; aardappe len, over.ong. 18-94, aanv. 6.360 kg. VEILING ZUID-HOLLAND-ZUID Vrijdag 22 september. Andijvie, 39.000 kg, A 12 20-40, A 15 23-38; aubergines 500 kg, 300/ 400 250-290, 225/300 280-320; bleekselderij 5000 st., 800/op 38-53; bloemkool 61000 st., 6 p.b. 40-59.98 p.b. 40-48,10 p.b. 40-61broccoli 1000 kg, 15/op 120-180,10/15 100-130; Chinese kool 35000 kg, 8/12 30-53,6/8,5 20-30; courget tes 10000 St., 400/525 25-30, '325/425 27-32, 275/350 15-31; eikebladsla 500 st., 300/400 124-181; knolvenkel 2500 kg, 10/12 180-190, 8/10 60-170; komkommers 222000 st; 91/op 81-103, 76/91 103-124, 61/76 60-86, 51/61 43-57, GOES Het provinciaal bestuur, de steden en het bedrijfsleven moe ten intensiever overleggen over de infrastructuur in Zeeland. Dit kan leiden tot grotere daadkracht. In de vierde nota ruimtelijke ordening staat dat Zeeland op eigen kracht moet koersen, maar de randvoor waarden zijn daarvoor niet vol doende. Dit heeft wethouder L. H. de Leeuw vrijdagmiddag gezegd tijdens de opening van het kantoor van het advies en ingenieursbureau Grontmij Zeeland in Goes. Gedeputeerde drs R. C. E. Barbé be aamde het pleidooi van de wethou der van ruimtelijke ordening, volks huisvesting en openbare werken. Ook hij verwachtte dat een goede samenwerking tussen het bedrijfsle ven, de gemeenten en de provincie „de desastreuze ontwikkelingen" zou kunnen ombuigen. Drs Barbé verrichte de officiële opening van het kantoor. De sprekers feliciteerden de Gront mij met de strategische keuze van het nieuwe bedrijfsterrein. Het kan toor staat volgens hen niet aileen op loopafstand van het NS-station en de bushalte maar staat ook vlakbij een kruispunt van belangrijke we gen in het centrum van Zeeland. De scheidende direkteur R. J. de Kraker met zijn vrouw in een van de eerste 'De Krakers'. AXEL - Personeel, leveranciers en familie namen vrijdagmiddag af scheid van direkteur R. J. de Kra ker van het gelijknamige carrosse riebedrijf aan de Vaartwijk in Axel. Reindert J. de Kraker droeg het be drijf al in september over. Maar de direkteur nam pas gisteren echt af scheid van de fabriek, waaraan hij naar zijn zeggen vijftig jaar met hart en ziel verbonden was. Het be tekent het einde van drie genera ties De Kraker. In 1895 begon Jan de Kraker in de Koestraat in Axel als rijtuigen- en wagenmaker. Maar bij gebrek aan opvolging namen J. W. de Kraker (geen familie) en J. A. Scheele de fakkel over. Dat R. J. de Kraker nu vertrekt,,be tekent overigens niet dat hij de twee jongere direkteuren, die het carros seriebedrijf hebben overgenomen, zonder begeleiding in het diepe gooit. Hij blijft als adviseur verbon den aan de zaak, die als Carrosserie- fabriek De Kraker bv wordt voortge zet. De gebeurtenissen vrijdagmiddag waren een complete verrassing voor de scheidende direkteur. Te midden van enkele wagens die het bedrijf door de jaren heen heeft vervaar digd, wachtten de zeven personeels leden en een handjevol familieleden op de oud-eigenaar. Ook stond er op het terrein aan de Vaartwijk een paard met wagen op De Kraker te wachten. De koets is waarschijnlijk een echte 'Kraker' uit ongeveer 1900, gebouwd door De Kraker 's grootvader. Nadat De Kraker, zijn BRESKENS/HULST - Maandag worden in Breskens en Hulst twee vestigingen geopend van Dactylo- uitzendbureau. Henriëtte Dees aan de Platteweg in Breskens en Rian Heijnen aan de kievitstraat 33 te Hulst zijn de nieuwe vestigingsma nagers. De twee bureaus zullen een centrale plaats gaan innemen in Zeeuwsch- Vlaanderen en dagelijks gaan sa menwerken met de Dactylo-vesti- gingen in West-Brabant en Zeeland. Dactylo-uitzendbureau in in de af gelopen 20 jaar van zijn bestaan uit gegroeid tot een landelijke organi satie met 130 vestigingen door ge heel Nederland. Een persoonlijke aanpak in een zakelijke wereld ken merken het uitzendbureau. vrouw en dochter waren ingestapt, ging het in optocht naar restaurant Zomerlust in Axel. Daar werd vervolgens een afscheids receptie gehouden. Reindert J. nam afscheid van zijn personeel en leve ranciers. Hij werd overstelpt met ca- deau's. Die waren er ook voor de twee nieuwe direkteuren, die het nieuwe tijdperk voor de carrosserie- fabriek inluiden. Zij zullen zich in de komende tijd wijden aan automati sering van het bedrijf. Zo zullen de carrosserieën in de toekomst volle dig automatisch in elkaar worden gelast. Ook zal de boekhouding geautomatiseerd worden. De twee jonge direkteuren hopen de huidige afzet, van 30 wagens per jaar, in twee jaar tijd te verdubbelen. TERNEUZEN - Het Britse concern BOC, producent van industriële gassen, heeft een contract afgeslo ten met de staalproducent Sidmar NV in Gent. Het voor de produktie van staal benodigde argon zal wor den geleverd door de nog in aan bouw zijnde fabriek van BOC in Ter neuzen. Die nieuwe vestiging zal overigens begin 1990 beginnen met het produceren van industriële gas sen als argon, stikstof en zuurstof. 41/51 41-47, 36/41 37-43, 31/36 33-37, 26/31 27- 28; komk. krom 9000 kg, 49-59; komk. stek II-1 11000 kg, 40-57; lollo rossa 3500 st 200/ 300 58-74; paksoi 350 kg 590/800 80-95; papri ka rood: 2500 kg, 85/op 210-220,75/85 200-220, 65/75 160-170, groen: 10.000 kg,'85/op 220-230, 75/85 210-220, 65/75 200-210,55/65 170; pepers 500 kg, groen 190-210, rood 90-110; radijs 18000 bos, middelgrof 32-50; sla natuur 39000 St., 41/44 22-38, 37/40 20-37, 34/36 20-32; spitskool 38000 kg, All 12-19; spruiten 79000 kg, Al 57-82, BI 62-126, Cl 44-46, Dl 95-140; suikermais 9000 st., klvp. kort 10-25, klvp. lang 20-41, kort 17, lang 27-29; tomaten 100000 kg, BI-1 105-118, BI-2 107-122, AI-1 III-125, AI-2 115-138, CI-2 75-93; vleestoma ten 4000 kg, BBB 1-2 108-122, BB 1-2 93-114, B 1-2 99-116; cherrytomaten6000 ds, grof 75-76, middel 92-101, fijn 96-99; veldsla 400 kg, 80- 550; witlof 25000 kg, kort grof1360-470, lang I 360-380, klvp. grof I 350-410, kort II 260-350, lang II 230-270, III 50-160; ijsbergsla 18000 St., 70/80 28-50, 60/70 (10) 34-50, 60/70 (12) 51- 64, 50/60 53-78; aardappelen 35000 kjg bintje bonken 24-61, groot 21-40, eigenheimer 19- 52; krulandijvie 25000 st., 115-165; groene bloemkool, 3000 st., 40-110; bospeen 2000 bs, 72-111; knolselderij 1000 st., 15-92; koolra pen, 2500 kg, 26-35; mini komk., 1500 st., 23- 32; groene kool 4000 kg, 19-36; witte kool 3000 kg, 6-37; rode kool 2500 kgh, 10-23; kro ten 2000 kg, 11-35; peterselie 28000 bs., 8-29; postelein 4000 kg, 50-127; prei 10000 kg 68- 122; radicch. rosso 1000 kgl50-340; selderij 26000 bs 8-32; snijbonen 14000 kg 200-400; sperciebonen 94000 kg 43-146; spinazie 10000 kg 19-145; uien 22000 kg bonken 39-60, grof 23-40, middel 16-28; winterpeen 8000 kg 5-28; div. kruiden 1000 bs, dille 19-26, kervel 17-40; aarbeiden 1500 ds 140-160; druiven 500 kg 300-670; ogenmeloen 4000 st. 50-410. TUINBOUWVEILING Fruitveiling, 22-09-1989: cox orange pippin, 39300 kg, kl I 60/65 58-59, 65/70 58-84, 70/75 62-104, 75/80 73-110, 80/85 47-74, 85/90 31-41, kl n 60/65 27-40, 65/70 31-46 70/75 31-47, 75/80 31-47,80/85 31-45,85/90 31-40; sweet carolein, 900 kg, kl 170/80 30-63; elan, 900 kg, kl 170/80 90+10 46; odin, 8300 kg, kl 160/70 21-24, 70/80 26-38; sterappel, 400 kg, kl II 55/60 59, 60/70 144-146, 70/80 206; elstar, 23800 kg, kl I 65/70 31-73, 70/75 54-89, 75/80 57-95, 80/85 44-83, 85/ 90 33-55, 90/95 31, kl II 65/70 35, 70/75 31-52, 75/80 31-64, 80/85 31-60, 85/90 31-52; golden delicious, 6300 kg, kl I 70/80 70-74, 80/90 76; goudreinette, 1000 kg, kl II 70/75 38, 75/85 41-48, 85/95 31, 95+10 31; rode boskoop, 4000 kg, kl 170/75 66,75/85 105-117,85/95 97,95+10 55; karmijn de sonnaville, 1700 kg, kl I 100/ op 32, kl II 85/90 31; jonagold, 4900 kg, kl I 70/80 153, 80/85 131-152, 85/90 111-138, 90/95 82-125,95+10 103; conference, 900 kg, kl 155/ 65 25-31, kl II 55/65 25-36, 65/75 37-42 ;9 legi- pont, 2000 kg, kl I 5/60 24, 60/70 61, 70/80 55; bonne louisse, 1100 kg, kl I 55/60 41, 60/70 32- 57; saint remy, 2300 kg, kl 160/70 69, 70/80 67, 80/90 40; doyenne du cornice, 27800 kg, kl I 65/75 90, 75/85 103, 85/95 87, kl II 60/65 26-49, 65/75 46-114, 75/85 63-111, 85/95 32-86; beurre hardy, 10200 kg, kl I 60/65 85, 65/70 80-87, 70/ 80 71-93, kl II 65/70 53, 70/80 52, 80/90 35-39; alicante, 20 kg, kl 1580; meloenen, 110 st, kl I 8 170 10 100, kl II 8 40 10 30; bramen doomloos ds, x 200 gr, 930 ds, kl 1130-180, kl II100-120; frambozen doos x 200 gr, 10 ds, kl 1140; frambozen glas doos x 150 gr, 190 ds, kl 1120-150; totaal aantal colli 26527. Blokveiling: cox orange pippin, 61000 kg, kl 1-1 60/65 55, 65/70 84, 70/75 74-108, 75/80 107, 80/85 56-71 85/90 49, kl 1-2 60/65 57-61, 65/70 80, 70/75 86, 75/80 85-88, 80/85 63, 85/90 49, kl 1-3 60/65 53, 65/70 73, 70/75 74-75, 75/80 72-75, 80/85 52, 85/90 33, kl II-3 70/75 31, 75/80 31-32, 80/85 35,85/90 31; elstar, 50600, kl 1-1 60/65 41, 65/70 89,70/75 119,75/80118,80/85 94-95,85/90 68, 90/95 37, kl 1-2 60/65 30, 65/70 75, 70/75 99, 75/80 105, 80/85 73, 85/90 41; goudreinette, 4300 kg, kl 1-2 70/75 50, 75/85 75, 85/95 41, 95+10 31; conference 7900 kg, kl 1-2 55/65 87, 65/75 106, kl II-2 45/55 53; doyenne du corni ce,m 45400 kg, kl 1-2 65/75 138, 75/85 132-136, 85/95 103-112, kl 1-3 65/75 126, 75/85 98-120, 85/95 87-91, kl II-3 60/65 64. Groenteveling: komkommers stuk, 370 st, kl 1 41 47-48, 51 57, 61 76, 76 78; komkommrs kg, krom, 20 kg, kl 2 BI 28-30; cherrytoma ten doos x 250 gr, 10 doos, kl 1 46; tomaten krat, 310 krat, kl 1 A 670 B 700, kl 2 A 330-450, B 330-490, C 330; krul andijvie, 10 kg, kl 2 A 52; andijvie natuur, 70 kg, kl 1A 25, kl 2 A 20- (Advertentie) Een unieke videoband vol nuttige informatie over ultiem slaapkomfort op de Aquabedden van Poseidon ligt klaar bij uw Poseidon-dealer. De prima ruggesteun voor al diegenen die al besloten hebben over te stappen op een Aquabed, maar die slechts het beste in huis willen halen. Neem daarom ontspannen plaats voor de buis en laat de Poseidon informatie op u inwerken. Als u vervolgens bij uw Poseidon-dealer binnenstapt is het maken van de definitieve keuze slechts een kwestie van smaak. Haal daarom de band in huis en verschaf uzelf ook een wakkere kijk op uw nachtrust! loro. OU Or AQUABEDDEN Y meubelen Dorpsplein 31 Schoondijke Telefoon 01173-1582 Dinsdagmiddag gesloten. ALCION 21 te Amsterdam; ALSYTA SMITS 22 te Houston; ANITA SMITS 21 vn Izmir nr Rotterdam; ATLANTIC CAPE 21 200 nö Azoren nr Rotterdam; AZOLLA 21 vn Rotterdam nr Dundalk; BAKENGRACHT 21 30 z Sannicolan nr Salvador; CARAVEL- LE 21 30 no Newcastle nr IJmuiden; CASA BLANCA 22 30 nw Cumana nr Mayaguez; CLAUDIA 21 30 w Vasa nr Corpus Christi; COLD EXPRESS 21 15 o Great Abaco Is land nr Oostzee; DEPENDENT 22 vertrek Rotterdam; DIANA-V 22 vn Rotterdam nr Wivenhoe; DUTCH FAITH 21 vn Rotter dam nr Bayonne; DUTCH GLORY 21 60 n Kaap Villano nr Lissabon; DUTCH MAS TER 21 70 n Scilly Islands nr Bayonne; DUTCH SAILOR 22 dw Antifer nr Le Havre; ENGELINA BROERE 22 te Amsterdam; FAIRLANE 21 100 nw Singapore; HEEMS KERK 21 330 z Tenerife nr Kaapstad; HEEMSKERKGRACHT 21 38 nw Dakar nr Abidjan; ICE CRYSTAL 25 te Bordeaux verw; IGLO EXPRESS 21 te St. Vincent; JAN WILLEM 21 vn Rotterdam nr IJmui den; KATJA 26 te Belfast verw; LIBRA 21 30 z Ouessant nr Fowley; LOOIERS GRACHT 21 onderweg Rotterdam; LIJN BAANSGRACHT 21 vn Saipan nr Santos; MANGEN 24 te Karlstad verw; MARE NO VUM 22 te Rotterdam; NEELTJE BROERE 22 vn Amsterdam nr Rotterdam; NOBLES SE 21 pass Wight nr Poole; NOREN 22 te Holmsund; PACIFIC FREESIA 21 vn Tene rife nr Castella; PACIFIC QUEEN 21400 nw Kaapstad nr Puerto Rico; PACIFIC TULIP 21 300 zzw Gran Canaria nr Bourgas; PACI FIC VIOLET 21 vn Lagos nr Mar del Plata; PALEISGRACHT 21 te Savona; PARK GRACHT 21 150 o Aden nr Singapore; PAUWGRACHT 21 500 w Sabang nr Tokio; PIONIER 22 120 nno La Coruna nr Rotter dam; POOLGRACHT 21 45 o Rodriquez nr Durban; ROCKY GIANT 21 te Amsterdam; SCHIPPERSGRACHT 21 76 zo Monrovia nr San Pedro; STELLA LYRA 25 25 nnw Great Yarmouth nr Port Jerome; ST.MI- CHAEL 22 te Rotterdam; SWALLOW 21 500 nw Paaseiland nr Papeete; TARAS 21 vn Rotterdam nr Ventspils; TINGANES 21 vn Holsteinborg nr Hirsthols; TRIUMPH 21 te Rotterdam; VALIANT 21 vn Rotterdam nr Lowestoft; VENTURA 21 vn Rotterdam nr Immingham; VICTRESS 21 te Amsterdam; VIKING 21 35 w Hoek van Holland nr Ant werpen; VILLE DE VEGA 21 30 n Sumatra nr Singapore; VIJVERHOF 21 vn Rotter dam nr Frederica; IJSSELLAND 21 vn Am sterdam nr Delfzijl; ZOMERHOF 21 vn Aberdeen nr Inverness. BLACK SEA 25 te Long Pond verw; CAR- DISSA 21 te Conakry; EOS 23 te Koping verw; INANNA 2 1100 no Sao Vicente nr Rotterdam; LARGSBAY 21 vn Southamp ton nr Jeddah; LENNEBORG 22 onderweg Bremen; MOJI 22 te Singapore; NEDL- LOYD BANGKOK 22 vn Vancouver nr Coosbay; NEDLLOYD BARCELONA 21 vn Salvador nr Willemstad; NEDLLOYD DE- JIMA 22 850 w Cochin nr Port Kelang; NEDLLOYD DELFT 21 70 z Nagasaki nr Kobe; NEDLLOYD KYOTO 21 900 w Cabo Verde nr Rotterdam; NEDLLOYD LINGE 21 vn Singapore nr Mahe; NEDLLOYD LOI RE 22 te Puerto Quetzallah; NEDLLOYD NASSAU 22 vn Duinkerken nr Le Havre; NEDLLOYD VAN NOORT 22 te Yokoha ma; NEDLLOYD ROCHESTER 21 345 no Townsville nr Jakarta; NEDLLOYD SAN JUAN 21 160 wzw Acapulco nr Guayaguil; NEDLLOYD ZEELANDIA 21 36 z Sou thampton nr Salvador; PRINS ALEXAN DER 21 te Rotterdam; PRINS CASIMIR 21 900 no Puerto Rico nr Kingston; PRINS FREDERIK HENDRIK 21 te Rotterdam; PRINS J.W.FRISO 22 dw Vlissingen nr Fawley; PRINS MAURITS 21 op de Hum- ber; SPRINGBOB 21 750 n Hawaii nr Da- vao; STELLATA 21 320 wnw Glasgow nr Sullomvoe; WESTERDAM 22 te seatne. 21; bloemkool natuur, 580 st, kl 16 50-60, kl 2 4 70,06 40-50 08 40,10 40, kl 3 4 50; broccoli, 10 kg, kl 2 80; koolrabi natuur, 20 st, kl 2 10 14; bospeen natuur, 60 bos, kl 1 59, kl 2 50; cour gette natuur, 20 st, kl 2 15; spitskool 20 kg, kl 2 A 49; augurken natuur, 10 kg, kl 1 fn 150; snijbonen natuur, 140 kg, kl 2 85-140; sper ciebonen natuur, 30 kg, kl 2 110-130; spercie bonen div. 90 kg, kl 1 120-140, kl 2 90; pronk bonen, 40 kg, kl 1110, kl 2 85-90; knolselderij met bald St., 50 st, kl 1 52, 10 53; ijsbergsla natuur, 110 st, kl 2 50 20-21; Chinese kool, 40 kg, kl 1 50; suikermais stuk, 70 st, kl 2 14-20; late aardappelen, 4710 kg, kl 2 80 28-30, dr 5- 12, kr 11-82, mi 20-41. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Geweldig! Duizend Vietnamezen mo gen in Nederland komen wonen. Al leenstaanden, gehandicapten of men sen zonder goede opleiding liever niet, want daar hebben we niks aan. Het staat in alle kranten, want iets goeds moet iedereen weten. Wat jammer, dat er niet elke dag lij sten gepubliceerd worden van de asiel zoekers, die door het ministerie van justitie geweigerd worden. Mensen, die soms in doodsangst hun land ont vlucht zijn; die alles achter moesten la ten, vrouw, kinderen, familie, baan en bezittingen. Die vrijheid, veiligheid en een nieuw leven hoopten ze te vinden of een tijde lijke schuilplaats om zo gauw het kan weer terug te gaan naar hun vader land. Die hoge verwachtingen hadden van het rijke Nederland, waar een christelijke regering het beleid be paalt. Hun hoop verdwijnt al na een paar we ken. Wachtend in een overvol asielzoe kerscentrum horen ze dat bijna ieder een een negatief antwoord krijgt op het asielverzoek. Ze worden maanden lang in onzekerheid gehouden. Hun zelfrespect en vertrouwen verdwijnt. Hun leven lijkt een nachtmerrie. Ze kunnen niet terug naar hun land, maar zonder gevoel stuurt Nederland ze de laan uit. Veroordeeld tot gevangenisstraf of executie in het thuisland of tot illegali teit als ze onderduiken: levend begra ven in anonimiteit. In alle kerken preekt men over het conciliair proces: vrede en gerechtig heid. Maar de regering is alleen christelijk op zondag. Op maandag loopt men overal in Nederland de ge rechtigheid voorbij. En de asielzoekers bidden en wachten en vragen zich af: Hebben we wel de zelfde God? Lien Hoogerland, Oude Rijksweg 65, 's-Heer Hendrikskinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 47