4t7Z a autopoetser receptioniste/adm. medewerkster B0ETSEREN-BEELDH0UWEN-KERAMIEK Van Biezen b.\. h hoveniersbedrijf allemekinders Keukenbrand in Yerseke ADVERTEREN DOET VERKOPEN NIEUW Amsterdamse winkeldieven in Goes gepakt Deze cursus wordt verzorgd door: het regionaal educatief centrum (r.e.c.) VERVANGING CV-KETELS Opening Taxicentrale 'Midden-Zeeland' EVERTSENSTRAAT 3 IN GOES BEDRIJFS- 076-250666 DE GROENE GOES DE GROENE GOES T enniskampioenen KAMPERLAND Ouderenbond - De afdeling Kam perland van de Protestants Christelij ke Ouderen Bond houdt donderdag 28 september een vergadering in het Jkh mr De Casembroothuis in Kamper land. Tijdens de vergadering, die om 14.30 uur begint, spreekt ds B. G. Hin derink over het onderwerp 'Vrede, ge rechtigheid en heelheid van de schep ping'. Twee cursussen voor beginners in Goes. BOETSEREN-BEELDHOUWEN KERAMIEK Regionaal Educatief Centrum "de Bevelonden - Tholen" iedereen leest de krant altijd en overal. Taxicentrale Midden-Zeeland Verkeersschool Beveland b.v. Den Boer Verkeersleermiddelen BIJ ZWARTEPOORTE IS HET ELKE DAG OPEN DAG opleidingen ECONOMISCH/ ADMINISTRATIEF TALEN TECHNIEK HOGESCHOOL WEST-BRABANT Opleiden is ons vak Professioneel tuinontwerp Aanleg, bestratingen, vijvers, schuttingen etc. Zelfdoenersplan met onderhoudsplan Onderhoud, ook op jaarbasis Voorjaarsbeurten Najaarsbeurten Gazonservice, verticuteren, bemesten, maaien Rondgezaagde schutting Diep geïmpregneerd Op maat gemaakt Zeer goede kwaliteit Ook andere modellen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 23 SEPTEMBER y HOFLEVERANCIER KLOKSTRAATGOES is een modern en dynamisch bedrijf met ruim 30 medewerkers. Officieel dealer van VOLVO personen- en DAF bedrijfswagens. Wij vragen voor onze werkplaats een: leeftijd 18 t/m 21 jaar; rijbewijs B; enthousiast, correct en een goede service instelling. Uw handgeschreven sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan de directie van: De Groene - Goes, postbus 124, 4460 AC Goes, t.a.v. de heer W A. de Groene. AUTOMOBIELBEDRIJF DE GROENE B.V. ANJELIERSTRAAT 5-7 4461 PP GOES POSTBUS 124 4460 AC GOES TELEFOON: 01100-16810 is een modern en dynamisch bedrijf met ruim 30 medewerkers. Officieel dealer van VOLVO personen- en DAF bedrijfswagens. Wij vragen voor onze showroom een: representatief met goede contactuele en com merciële eigenschappen; opleiding op minimaal lbo-niveau; leeftijd vanaf 18 jaar. Uw handgeschreven sollicitatie met recente pasfoto kunt u binnen 10 dagen richten aan de directie van: De Groene - Goes, postbus 124, 4460 AC Goes, t.a.v. de heer W. A. de Groene. Zondag 24 september 1989 Nederlands Hervormde Kerk. ZUID- BEVELAND: Baarland 10.30 dhr. v. d. Brande: Biezelinge 15 ds. De Geus en ds. Los (intreded.): Borssele 10.30 kand. Freund: Driewegen 9 dhr. Freund; Ellewoutsdijk 9 ds. Beijer; Goes: Grote Kerk 10 ds. v. d. Heuvel. De Spinne 10 dhr. v. Duin, De Hoogte 9.30 ds. v. Ooijen, Ter Valcke 10 ds. v. Bennekom, O.scheldeziekenhuis 10 ds. Schreuder; 's-Gravenpolder 9 dhr. v. d. Brande; Hansweert 9 dhr. Berg- werff; 's-Heer Abtskerke 10.30 ds. Bak hoven; 's-Heer Arendskerke 9.30 ds. Kleinsma; 's-Heer Hendrikskinderen 9.30 ds. Haasnoot; Heinkenszand 10 ds. Rinkema; Hoedekenskerke 10 dhr. Rouw; Kapelle 10 ds. Den Breejen; Kattendijke 10 dhr. Cornet; Kloetinge 9.30 ds. Luttikhuis; Krabbendijke 10.30 dhr. Mesu, 14.30 ds. Teunissen; Kruiningen 10 dhr. v. Laan; Lewedorp 10 dhr. Schoenmaker, 17 ds. v. Dijk; Nieuwdorp 9.30 ds. Ponsteen; Nisse 9 ds. Bakhoven; Oudelande 10.30 ds. Beijer; Ovezande 9.30 dhr. Mesu: Ril- land-Bath 10 ds. Kampstra; Schore en Vlake 10.30 dhr. Bergwerff: Waarde 10 ds. Groen; Wilhelminadorp 10 ds. Kroes (HD); Wolphaartsdijk 10 ds. Grootjans (HD), 15 ds. v. d. Schaft; Yerseke 10 ds. Geertsema, 19 ds. Duis- terhof. Evang. Christengemeenschap Noord- Beveland. Geersdijk (v.m. N.H. kerk)10 dhr. De Haan. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Wemel- dinge 10 ds. Raatjes. Gereformeerde Kerk. ZUID-BEVE- LAND: Baarland 9 dhr. Walhout; Borssele 10 ds. Noordhof, 14.30 ds. Meijer; Driewegen 14.30 ds. Noordhof; Goes Westerkerk 10 ds. Feddema. Oos- terkerk 9.30 ds. Kakes, 17 ds. Fedde ma; 's-Gravenpolder 10.30 dhr. Wal hout, 14.30 ds. Kakes; Heinkenszand 10 ds. Kamphuis, 14.30 ds. Witkamp; Kapelle 10 en 17 ds. Juch; Krabbendij ke 9.30 ds. Moolenaar, 14.30 ds. Wester- neng; Kruiningen 10 en 14.30 dhr. v. d. Laan; Lewedorp 9 dhr. Schoenmaker, 17 ds. v. Dijk: Nieuwdorp 10 dhr. Tim- mers, 14.30 dhr. Heemskerk; Rilland- Bath 9.45 en 14.30 ds. Stoffels; Wol phaartsdijk 10 ds. v. Dijk; Yerseke 9.30 en 14.30 ds. Vos. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 9.30 ds. Soethoudt, 14.30 ds. Beyer; Geersdijk 10 dhr. v. d. Putte, 14.30 ds. Smit; Kamperland 9.30 en 17 kand. Zweers; Wissenkerke 10 ds. Smit, 14.30 dhr. v. Westen. Gereformeerde Bond. Goes (De Hoog te) 11 en 17 ds. v. Bennekom; Waarde 14.30 en 18.30 ds. Pieters; Yerseke 14.30 en 18.30 ds. Kolijn. Gereformeerde Gemeente. ZUID-BE- VELAND: Borssele 9.30, 14 en 18 lees- dienst; Goes 9.30 en 18 ds. Schreuder, 14 leesdienst; 's-Gravenpolder 9.30 en 18 ds. Weststrate, 14 leesdienst; Hoe dekenskerke 10 en 14.30 leesdienst; Kapelle-Biezelinge 9.30 (HA), 18 ds. Harinck, 14 leesdienst; Krabbendijke 9.30 en 14 (HD) en 18 ds. De Pater; Kruiningen 9.30 en 18 ds. Mijnders, 14 leesdienst; Nieuwdorp 9.30, 14 en 18 leesdienst; Nisse 9.30, 14 en 18 lees dienst; Rilland-Bath 9.30 en 18 ds. Mol, 14 leesdienst; Waarde 9.30 en 18 leesdienst, 14 ds. Mol: Wemeldinge 10 en 15.30 leesdienst; Wolphaartsdijk 9.30, 14 en 18 leesdienst; Yerseke 9.30 en 18 (HD) ds. v. d. Poel, 14 leesdienst. NOORD-BEVELAND: Kamperland 10 en 15 leesdienst; Kortgene 10 en 14.30 leesdienst, 18.30 ds. Van Ruitenburg. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Goes (De Hoeksteen) 9.30 en 16.30 ds. v. Zuijlekom; Kamperland 10.45 ds. De Snoo, 14.30 ds. Wisselink; Bergen op Zoom (Evang. Luth. kerk)9 dienst, 14 ds. Ter Beek. Oud-Geref. Gemeenten 9.30, 14 en 18 dienst. Christelijke-Gereformeerde Kerk. Biezelinge 10 en 17 kand. Bijkerk; Goes 10 en 17 dss. Jonkman (HA). Vrije Evangelische Gemeente. Goes 10 ds. Van Gent, 18.30 ds. Den Breejen; Rilland-Bath 10 en 14.30 dhr. Jager; Wemeldinge 10 en 17 ds. Delwig; Yer seke 10 en 14.30 dhr. Muilwijk. Leger des Heils. Goes 10 en 17 dienst. Pinkstergemeente. Goes (Beatrixlaan 32') 10 dhr. Harthoorn. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Goes (Koningskerk) 8.45, 14.30 en 18.30 dienst; Kruiningen 9.30,14 en 18 dienst. Volle Evangelie Gemeente. Wemeldin ge, (Pr. Beatrïxweg 8) 10 br. Neerbos. Rooms-Katholieke Kerk Goes Paro chiekerk 9 dienst, 10.30 past. Buyssen, zat. 19 past. Buyssen; O.scheldezie kenhuis zat. 17.30 past. Van Duin; Hansweert 10.30 past. Brooymans, zat. 17.30 past. Brooymans; Kwaden- damme 10.45 past. Van Bilzen. zat. 19 past. Van Bavel; Lewedorp 10.30 past. Van Hees, zat. 19 past. Van Hees; Ove zande 9.30 past. Van Bilzen, zat. 19 past. Van Bilzen. PREDIKBEURTEN Zondag 24 september 1989 Ned. Herv. Kerk. Oud-Vossemeer 10 en 18.30 ds. De Kievit; Poortvliet 9.30 en 18 ds. Egas; Scherpenisse 9.30 en 14.30 ds. v. Bergen Bravenboer; Sint- Annaland 10 en 18 ds. v. Herk; Stave- nisse 10 ds. Ten Klooster, 18 ds. v. d. Valk; Sint-Maartensdijk 9.30 en 14.30 ds. v. Loon, Rehoboth 10 ds. Quartel, 19 dhr. Rouw; Sint-Philipsland 9.30 en 17 ds. Lammers: Tholen 9.30 ds. v. Loon, 18.30 ds. Donken, Immanuel 10 ds. Hoekstra. Rooms-Katholieke Kerk. Oud-Vosse meer 9.30 dienst, zat. 17.30 dienst. Geref. Kerk. Anna-Jacobapolder 10 en 15 ds. Talsma; Oud-Vossemeer 10 dhr. Stam, 14.30 ds. Griffioen; Poortvliet 10 en 14.30 ds. v. d. Hout; Tholen 10 ds. v. Krimpen, 17 ds. v. d. Hout. Geref. Gemeente. Poortvliet 10, 14.30 YERSEKE - In de overtuiging dat er thuis niets op het gas stond, toog B. D. uit Yerseke vrijdagmorgen met ge rust hart naar de markt. Daar haalde de brandweer hem rond tien uur tus sen de kramen vandaan. De keuken bleek volledig uitgebrand. Gewaarschuwd door de buren in de Irenestraat waren de spuitgasten snel ter plekke. Zij konden evenwel niet voorkomen dat de keuken in vlammen opging. Het vuur had zich bijna een weg door het plafond gevreten. D. bleek onwillig om met de brand weer mee te gaan. Hij kon niet geloven dat hij het gasstel was vergeten uit te doen. HEINKENSZAND - Tennis vereni ging TEBO in Heinkenszand hield van zaterdag 26 augustus tot en met zater dag 17 september de jaarlijkse club kampioenschappen. De winnaars zijn: Mix D: Cock Franken-Ed- dy Relyveld. Heren enkel D: Arjan Verstij- nen. Heren dubbel D: Max en Marco Jongs- ma. Dames enkel D: Rini Jongsma. Dames dubbel D: Rini Jongsma en Cock Franken. Mix E: Marianne en Martin Venema. Heren enkel E: Kees Hamelink. Heren dubbel E: Kees Hamelink en Martin van Riet. Dames enkel E: Marjan Rottier. Dames dubbel E: Marianne Venema en Marijke van Nieuw- land. en 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.30, 14 en 18.30 leesdienst; Sint-Annaland 9.30,14 en 18 ds. Venema; Sint-Philips land 9.30 en 15 leesdienst; Tholen 10 en 18.30 ds. Gunst, 14.30 leesdienst. Oud Geref. Gemeente. Sint-Maartens dijk 9.30,14 en 18 leesdienst; Sint-Phi lipsland 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Stavenisse 9.30, 14 en 18 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10 en 18.30 leesdienst, 14.30 ds. v. d. Sluys; Tholen 10 en 18.30 ds. v. d. Sluys. Nederlandse Protestanten Bond. Tho len (Oudelandsestraat 11) 10.45 mevr. Scheij grond-V erhulst. Geref. Gemeente in Ned. Oud-Vosse- meer 10, 14.30, 18.30 leesdienst; Sint- Annaland 9.45, 14.15, 18.15 leesdienst; Sint-Maartensdijk 9.30, 14 en 18 lees dienst. GOES - De Goese politie heeft afgelopen woensdag drie win keldieven uit Amsterdam kun nen aanhouden. Zij bleken die dag een dievenpad in Goes te hebben uitgestippeld. In hun au to lagen spullen met een geza menlijke verkoopwaarde van 1500 gulden, gestolen uit tien verschillende winkels. De politie kreeg woensdag een telefoontje van C&A dat twee mannen kleding hadden ont vreemd. Agenten namen vervol gens een kijkje in het centrum van Goes. Aan de hand van het verstrekte signalement konden zij de drie mannen tegen half vijf 's middags in de kraag grijpen toen zij op het parkeerterrein aan de Westsingel bij hun auto kwamen. Het gaat om R. S. (21 jaar), W. N. (27) en K. D. (19). Zij wonen allen in Amsterdam. In hun bezit én in de kofferbak van de auto trof de politie een aan zienlijke hoeveelheid kleding, cosmetica en een tennisracket aan. Hoewel de daders bleven ontkennen, kon de politie vast stellen dat de goederen waren ge stolen uit tien winkels in het Goese centrum. De verdachten zijn woensdag avond in een Goese politiecel ge zet. Vrijdagochtend zijn zij weer vrijgelaten. De goederen zijn in beslag genomen. Een cursus van 25 weken waarin u vaardigheden leert opdoen met de materialen klei, boetseerwas, modelgips en zachte steensoorten. De vormgeving neemt in deze cursus een belangrij ke plaats in. Er wordt individueel gewerkt naar opdracht. rr\ Iedere maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur jL in: St. Joanna j** "IS Kloetingseweg 47 te Goes. Kosten f 200,- O) Eerste les 25 september a.s. Tien weken werken met verschillende soorten klei. Het versieren van aardewerk met glazuur. Oude pot tenbakkerstechnieken staan voor deze cursus model Ook werken op de draaischijf. Iedere dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur in: St. Joanna Kloetingseweg 47 te Goes isneton f an Eerste les 26 september a.s. i^osien ou,-. (Erkend door rijk, provincie en gemeenten). Voor persoonlijke informatie en aanmelden: 01100-31170 tijdens kantooruren, Zusterstraat 11, 4461 JA Goes. GROEIBRILJANT j joentale verwarming en loodgietersbedrijfj: Zonnebioemstraat 14,4461, PL Goes. Tel 01100-28465. Het doet ons bijzonder veel genoegen u uit te nodigen voor de receptie die gehouden zal worden op donder dag 28 september 1989 ter gelegenheid van de ope ning van ons nieuwe bedrijfsgebouw aan de Na de openingshandeling, die door dhr. J. D. de Voogd, lid van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, zal plaatsvinden, zal er in ons bedrijfsge bouw een receptie worden gehouden van 18.00 uur tot 20.00 uur. Indien u van plan zou zijn ons bedrijf met een attentie te bedenken, verzoeken wij u in plaats daarvan een gift te willen doen ten behoeve van Sportclub Gehandicapten Beveland. In ons bedrijf zal een verzegelde bus worden geplaatst, waarin u een gesloten enveloppe met inhoud kunt deponeren. Groots was de belangstel ling tijdens de receptie en de open dagen na de opening op 1 september j.l. van ons bedrijf. Het mag u duidelijk zijn dat wij auto's verkopen en repareren, maar ons bedrijf leek wel een bloemenzaak. Wij willen u bedanken voor uw aanwezigheid en de be langstelling die u heeft getoond. Uit al die belangstelling blijkt het vertrouwen van u in ons en wij beloven u alles te doen om dit vertrouwen niette beschamen. AUTOBEDRIJF ZWARTEPOORTE, M.A. DE RUYTERLAAN 8-16, 4461 GE GOES, TEL. 01100-28545 LA Oude Rijksweg 97 - 4458 AK 's-Heer Arendskerke - Tel. 01106-3798 Korte en intensieve trainingen voor het midden- en hoger kader. De nieuwste ontwikke lingen binnen elk vakgebied. Management en Personeel Opleidingsplannen Opleidingsplannen Bedrijfsorganisatie en Personeels management Managementpraktijk Arbeidsrecht: Arbeidsovereenkomsten Arbeidsrecht- Sociale Verzekeringen Bedrijfsvoering voor Midden- en Klein bedrijf Financieel Management Financieel Management Non-Profit Organisaties Economie en Management voor het Bank- en Verzekeringswezen Cash Management en Valutabeheer Accountant-Administratieconsulent Bedrijfskunde, Logistiek en Kwaliteitszorg Bedrijfskunde voor Technici Logistiek Management Voorraadbeheer Logistiek Management: Produktieplan- ning Logistiek Management: Materiaal- behoefteplanning Kwaliteitszorg BEL VOOR STUDIEGIDS Marketing, Verkoop en Communicatie Management en Communicatie Lobbyen' en Management Praktisch en Effectief Onderhandelen Verkooptechniek Commercieel Technicus I Commercieel Technicus Il/Industnële Marketing Marketing Informatiesystemen Organisatiekunde, Informa tiekunde en Automatisering Computerboekhouden en Interne Controle Logisch Programmeren, Artificiële Intelligentie en Expertsystemen Organisatie en Automatisering Commercieel Duits I en II Commercieel Frans I en II Commercieel Engels I en II Commercieel Spaans I en II Industriële Automatisering en Informatica Computertechnieken bij Industriële Automatisering Procesautomatisering Toepassen van de PC in de Technische Automatisering Flexibele Produktie Automatisering Technische Toepassingen in Turbo Pascal 5.0 Technische Toepassingen en Turbo C 2.0 Besturingssystemen Unix Datacommunicatie en Netwerken CAD voor Constructeurs PCADI Eindige-elementen methode Microprocessoren Industriële Meettechniek PLC-Techniek I en II Moderne Regeltechniek I Technologie Bedrijfshygiene Milieutechnologie Polymeertechnologie Secretariaat Post-HBO Postbus 90116 4800 RA Breda ADVERTEREN DOET VERKOPEN Lange Vorststraat 98-102 Goes 01100-15755 m JUWELIER SINDS 1834 L. Kerkstraat 30 GOES AUTOMOBIELBEDRIJF DE GROENE B.V. ANJELIERSTRAAT 5-7 4461 PP GOES POSTBUS 124 4460 AC GOES TELEFOON: 01100-16810

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 38