PZC Bridgeparen spelen voorronde voor Interpolis-toernooi Nederlandse vrouwen winnen bridge-zilver Savon sloopt Vanderlijde Zondagmiddag a.s. Sporters kennen ook medicijnen zonder dope Van der Gijp wel degelijk geblesseerd Moeder van bokser dient een k.o. toe 14.30 uur JEROEN PIKET BEDWINGT TVANTSJOEK CHEMICUS VREEST TELOORGANG ONDERZOEKSINSTITUUT Hoestdrankjes ih:{± SpOrt ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 3 5 Handbaltoernooi in Vlissingen Piket Op de wip wordt er weer met scherp geschoten op SPORTPARK De Nadorst Bezoek ook de topper MIDDELBURG- HVV tri Kasparov bijna de beste aller tijden TILBURG (ANP) - Kasparov's ff orden, is nabij. De conclusie volgende overwinning van de Na de winst met zwart op Agdestein heeft Kasparov de eerste helft van het Interpolistoemooi in Tilburg afgeslo ten met de gigantische score van 6 uit 7. Nog vijf punten erbij en Kasparov staat in elo-rating op gelijke hoogte met Robert Fischer in diens grote ja ren, een half puntje meer en hij pas seert de Amerikaanse zonderling. De opdracht is zwaar; in de tweede helft heeft Kasparov vier keer zwart en slechts driemaal wit. „Maar het is de moeite waard. Mijn professionele trots vereist, dat ik het nastreef. Het is mijn plicht als persoon en als wereldkam pioen." De concurrentie steekt in Til burg opvallend vaak een helpende hand toe. De Noor Agdestein maakte het gisteren bont. De Noorse schaker/voetballer, die met een prof-aanbieding van Aberdeen op VLISSINGEN - Morgen houdt de handbalvereniging Walcheren het jaarlijkse zaalhandbaltoemooi voor dames. De Vlissingse formatie onder leiding van John Lijnse zal de strijd aangaan met vier derde divisie ploe gen. Aan het toernooi nemen deel: Ce- leritas, Gilze, EHV, HVV' 70 en het or ganiserende Walcheren. Het toernooi vangt aan om 10.00 uur en eindigt om 17.30 uur. De wedstrijden worden ge speeld in sporthal Baskensburg in Vlissingen. doel, de beste schaker van alle tijden en van alle volkeren te van gastgrootmeester Genna Sosonko na de vierde achtereen wereldkampioen was logisch en onontkoombaar. zak loopt, vertrouwde voor zijn eerste confrontatie met de wereldkampioen op een wel heel mager concept: de symmetrische opstelling van het En gels. Kasparov snoof hoorbaar en blik te laatdunkend bij elk slap zetje, dat zijn tegenstander ter tafel bracht. Na een zet of tien stond hij al gelijk, tien zetten verder totaal gewonnen. Uitslagen zevende ronde: Hjartarsón (IJs) - Sax (Hon) 1/2-1/2, Kortsjnoi (Zwi) - Ljuboje- vic (Joe) 1/2-1/2, Ivantsjoek (Sov) - Piket (Ned) 1/2-1/2, Agdestein (Noo) - Kasparov (Sov) 0-1. Stand: 1. Kasparov 6 pnt, 2. Kortsjnoi 5, 3. Hjartarsón en Ivantsjoek 3 1/ 2, 5. Ljubojevic en Sax 2 1/2, 8. Piket 1 1/2. Meer strijd leverden Ivantsjoek en Pi ket. Beiden zijn net twintig. De een wordt door Botwinnik gezien als de toekomstige wereldkampioen, maar heeft het in Tilburg lelijk laten lig gen. Piket wordt ondanks al zijn kwa liteiten op dit niveau hoofdzakelijk beschouwd als punten-leverancier. Het werd een zwaar strategisch ge vecht (piket opende met het Konings Indisch), waarbij elk een half uur be denktijd uittrok alvorens de koning op resp. hl en h8 onder te brengen. In het vervolg was het Piket, die het meeste tijd gebruikte. Op een gegeven mo ment had hij nog drie minuten voor zestien zetten over. Inmiddels bewoog aan Ivantsjoek al les wat maar bewegen kon. De hoop van de Sovjetunie is een opgewonden standje, die al eens met stoel en al van het podium is gevallen en ook de klok van de tafel heeft gegooid. Ook dit maal mishandelde hij met ferme klap pen het uurwerk. Hij stelde uiteinde lijk uiterst geirriteerd zelf remise. KRUININGEN In het kader van het landelijk Interpolis Bridgetoernooi werd in Kruiningen voor Zeeland een voorronde gehouden. Ingeschreven hadden 24 paren. Er werd gespeeld in eenA- en B-groep van elk 12 paren. De indeling gebeurde door trekken van een gidsbriefje. De paren moesten 28 spellen spelen. Uitslag A-groep: 1 dms Brevet/Pieters 71.79; 2 v. d. Borgt/Westveer jr. 60.00; 3 echtp. Ver haart 55.71; 4 mevr. Lenshoek/Wisse Nijssen 53.21; 5 echtp. Verschoore 52.14; 6 echtp. Dees 49.29; 7 echtp. G. de Jager 47.14; 8 dms v. Almenkerk/Vogelaar 46.79; 9 dms Pak/v. Koeveringe 45.00; 10 echtp. Polderman 44.29; 11 dms Meijer-Sameel 39.64; 12 echtp. Zaal 35.00 procent. B-groep: 1 C. de Jonge/v. Wanrooij 64.64; 2 echtp. Rijk 55.290 3 mevr. De Rechte/Kop- mels 57.50; 4 echtp. Verhaage 55.00; 5 Krij ger/Krijger 53.21; 6 v. d. Plas/Schulting 49.29 7 v. d. Boom/De Jager 47.14; 8 dms Pol- derman/Westveer 45.71; 9 dms Dekker/v. Liere 45.36; 10 mevr. v. Beek/Fok 42.86; 11 dms De Jager/De Jonge 41.07; 12 mevr. Tie- man/Westveer st. 38.93 procent. De paren een tot en met drie hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. In het district Zeeland van de neder- landse Bridge Bond is de parencom petitie voor dames van start gegaan met 26 deelnemende paren. Deze wer den ingedeeld in een hoofd en eerste klas van 8 en een tweede klas van 10 paren. Er werd gebruik gemaakt van het Ho well 8 en 10 systeem. De bekend ge maakt voorlopige uitslag moest voor de eerste en tweede klas iets worden gewijzigd, daar voor de berekening de formule van Neuberg moest worden toegepast. Uitslag hoofdklas: 1 dms Kramer/Vos 115; 2 Pijl/Polse 94; 3 Puis/Fonteijne 93; 4 Aers- sens/Minet 92; 5 v. Boven/Mulder 84; 6 De Vlieger/Weststrate 72; 7 Bezemer/Verstoep 62; 8 De Jager/Poley 60 mp. Gemiddelde 84. Eerste klas: 1 dms v. d. Berg/Terwisscha 106.6; 2 Maldegem/Wisse 91.3; 3 Klooster- man/Schagen 87; 4 Dees/Verhaart 84.4; 5 Pa- rent/Schoolmeester 83.7; 6 Kips/Nieuwen- huijze 79.7; 7 Groen/Morsheim 76; 8 Noord- hoek/Paasse 63.3 mp. Gemiddelde 84. Tweede klas: 1 dms Bergwerfhv. Vorsten- bosch 131.7; 2 v. d. Weele/v. d. Weele 130.2; 3 Labruyere/Mabelus 129; 4 Dekker/v. Liere 110.2; 5 Melse/Kamstra 99.8; 6 Den Engels- man/Schikkelman 99.3; 7 Blom/Olyslager 98.3; 8 v. Galen/Goense 95.8; 9 Klooster- man/Jelsma 9.4.7; 10 Frijlink/v. Kessel 91 mp. Gemiddelde 108. AARAU (ANP) - René van der Gijp is wel degelijk geblesseerd. Er is geen sprake van simulatie. Dat heeft de bondsarts van het Zwitserse elftal vastgesteld. De 28-jarige voetballer was door zijn club Aarau voor onbe paalde tijd geschorst, omdat hij naar mening van trainer Frank en de fysio therapeut een rugblessure voorwend de. Van der Gijp heeft een zenuwblessure in de bil, die doorloopt naar het been. Volgens de bondsarts zal hij drie we ken niet kunnen spelen. Haptonoom Troost had eerder hetzelfde kwetsuur vastgesteld. De Dortenaar kwam dit seizoen in de Zwitserse competitie nog vrijwel niet in actie. Hij was onlangs tien dagen in Nederland, waar hij trainde bij SW. Aarau heeft Van der Gijp te kennen ge geven dat hij kan vertrekken. De club neemt vandaag contact op met de door Van der Gijp geraadpleegde arts. De speler denkt dat de club daarna de schorsing ongedaan zal maken. Een terugkeer in het elftal van Aarau is vol gens Van der Gijp nauwelijks denk baar. LONDEN (RTR) - De beroepsbokser Tony Wilson heeft in Southampton in een gevecht in het halfzwaargewicht Steve McCarthy verslagen. Met be hulp van zijn moeder Minna. De dame sag haar zoon drie ronden lijden, be trad vervolgens de ring en sloeg met de naaldhak van haar schoen diens te genstander tegen de vlakte. Met bloedend hoofd verliet McCarthy de ring. Hij weigerde, ondanks diverse oproepen van officials, het gevecht te hervatten. Tot woede van het publiek riep de arbiter daarna Wilson tot win naar uit. Wilson, die op weg naar de kleedkamer klappen kreeg van kwade toeschou wers, zei confuus te zijn. „Ik kan me nauwelijks nog herinneren wat er is ge beurd. Ineens stond mijn moeder in de ring te meppen, daarna brak er een complete chaos uit. Ik snap er niets van. Ma is altijd bij mijn gevechten aanwezig. Zoiets als vanavond is nog nooit gebeurd." Moeder Minna werd overigens later door de politie in de boeien geslagen. Jeroen Piket hier op archieffoto) dwong Ivantsjoek tot een remise. PERTH (ANP) - De Nederlandse vrou- wenploeg heeft de wereldtitel bridge op een haar na gemist. In de enerve rende finale tegen de Verenigde Sta ten had de nationale ploeg in het Au stralische Perth zestien spellen voor het einde nog een voorsprong van vijf tien punten (295-280). In de laatste zit ting konden de Amerikaanse vrou wen beter overweg met de immense spanning. Het nationale viertal maakte twee aanwijsbare biedfouten en de Amerikaanse ploeg drukte door naar 352-324 na de 128 spellen. De finale verliep in een wat prikkelba re sfeer. De Amerikaanse bridgema- nieren wijken op belangrijke punten duidelijk af van de Europese. Na de eerste dag diende aanvoerder Bep Vriend een protest in tegen Beth Pal mer, die in haar ogen onterecht lang nadacht. De jury gaf Nederland gelijk in het mini-conflict en bestrafte de Amerikaanse ploeg met het verlies van zes punten. De nationale ploeg zette de tweede dag uitstekend in. Al na zestien spel len was de achterstand van 28 punten na de openingsdag omgebogen in een lichte voorsprong (198-196). In de twee de set van zestien spellen verloor de ploeg elf punten, maar in de derde leek de balans definitief door te slaan naar Nederland. De equipe won de set met 58-34 en kwam met 295-280 voor. Nederland had bovendien het recht de opstelling voor de laatste sessie pas bekend te mogen maken na die van de Amerikaanse. Carla Arnolds en Bep Vriend werden daarop gekoppeld aan het sterkste Amerikaanse paar Deas- Palmer. Een tactische zet omdat Deas-Palmer het niet zo op Arnolds- Vriend begrepen hebben. Het Neder landse duo haalde in de slotfase een onvoldoende door een onmaakbare vijf harten te bieden. Drie down gedou bleerd was het resultaat waardoor de Verenigde Staten de leiding herover de. Een laatste kans kreeg Nederland, toen Schippers-Van der Pas op de an dere tafel op weg leken naar een groot slem in sans atout, dat in de bekwame handen van Van der Pas een goede kans van slagen had. De bieding bleef evenwel steken op een onmaakbare ze ven schoppen, waarmee de Nederland se kansen definitief verkeken waren. In de finale bij de mannen heeft Brazi lië nog steeds de leiding. De Zuidame- rikaanse ploeg steunt vooral op ster speler Chagas, wiens briljante ingevin gen al een vermogen aan punten heb ben opgeleverd. Na 128 van de 176 spel len leidt Brazilië tegen de Verenigde Staten met 322-268. ENSCHEDE (GPD) - Profvoetballer Eric van Rossum (26) uit Nijmegen heeft tegenover de politie bekend zijn oud-teamgenoot Mikka Lipponen van FC Twente te hebben bestolen. Lippo nen deed vorige week vrijdag aangif te van de vermissing van zijn pas poort en bankpasje. Omdat er geen sporen van inbraak waren bij zijn huis, vermoedde hij dat een „beken de" verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de diefstal. Gewapend met een foto van de ver dachte toog de Finse international naar de bank, waar in totaal 5.000 gul den van de bankrekening was gehaald. Een employee herkende Van Rossum Wanneer het bankpasje en het pas poort ontvreemd werden wil de politie van Enschede niet zeggen. „We mogen geen mededeling doen over het ver hoor, bovendien komt de zaak nog voor de rechter". Woensdag hield de Nijmeegse politie de voetballer aan. Van Rossum werd overgebracht naar Enschede, waar hij een jaar geleden nog actief was als ver dediger in het eerste team van FC Twente. Met ingang van 1 juli is de ar beidsovereenkomst tussen de eredivi- siclub en de speler ontbonden. Tegen over de politie legde hij een bekentenis af, waarna hij gisteren op vrije voeten werd gesteld. Van R. legde een af standsverklaring af en beloofde de 5.000 gulden terug te betalen. De politie van Enschede brengt de ac tiviteiten van de prof vooralsnog niet in verband met de inbraak bij twee oud-spelers van FC Twente. Ron Wil- lems (Ajax) en Pieter Keur (Feij- enoord) kregen ook al eens ongewenst bezoek. Deze inbraken zijn nooit opge helderd. Advertentie MOSKOU (ANP) - Voor Arnold Van derlijde duurde de werelditelstrijd boksen nog geen honderd tellen. Voor de eerste maal in zijn carrière brengt de Limburger geen eremetaal mee van een groot internationaal toer nooi. Gisteravond eindigde voor de twee voudige Europese kampioen in het zwaargewicht het vijfde toernooi om de wereldtitels in Moskou. Precies 1 minuut en 38 seconden duurde de vier de confrontatie met Felix Savon. Voor de vierde maal ook toonde de Cubaan zich de meerdere van de Limburger. Een linkse directe, gevolgd door een rechtse opstoot, leidde de ondergang van Vanderlijde na bijna anderhalve minuut in. De Limburger werd in de Cubaanse hoek gedrongen, kreeg weer een linkse, waarna een rechtse hoek de strijd besliste. UTRECHT (GPD) - Het Nederlands Instituut voor Drugs en Doping Re search aan de Vondellaan in Utrecht is opgericht in 1986 als onderzoek sinstituut voor drie farmacologi sche faculteiten, die van Amster dam, Leiden en Utrecht. In het NIDDR zijn de activiteiten gecombi neerd van de laboratoria in Utrecht en Nijmegen. De Utrechtse professor Maes is directeur, zijn Nijmeegse collega Van Rossum hoofd, de che micus De Jong laboratorium-mana ger. Dertig procent van de activiteiten van het NIDDR heeft betrekking op medicine and alertness', de invloed van medicijnen op het menselijk reactievermogen, dertig procent op doping, de rest op kleinere projecten. Daaronder vallen activiteiten voor de Utrechtse Detox de eerstehulp- post voor verslaafden en onderzoe ken voor ziekenhuizen. Het NIDDR betrekt zijn geld van de Rijksuniver siteit Utrecht, de Stichting Neder landse Wetenschappelijk Onderzoek - de stichting financiert bijvoor beeld een promovendus —zo ook pro jecten. De investering in het instituut was ongeveer 1,2 miljoen gulden. Het NIDDR voert als enige in de Be nelux dopingcontrole uit voor natio nale en internationale sportbonden. Het zou binnenkort wel eens NIDR kunnen heten, want de toekomst van de D van Doping staat op het spel. Mederland, België en Luxemburg dreigen hun enige door het Interna tionaal Olympisch Comité erkend dopinginstituut kwijt te raken. Het Nederlands Instituut voor Drugs en Doping Research in Utrecht zit dub bel op de wip. De Rijksuniversiteit Utrecht is bezig de financiën van de faculteit farmacologie waaronder het NIDDR valt te saneren, en het Nederlands Centrum voor Doping onderzoek is als 'concurrent' uit de lucht komen vallen. Het NeCeDo, on langs opgericht, moet de kwaliteit van dopingcontrole waarborgen en de laboratoria aanwijzen. »En daar is er maar één van, dat zijn wij", zegt Ed de Jong (37). Hij is labo ratorium-directeur van het NIDDR en heeft bij afwezigheid van professor Van Rossum de dagelijkse leiding. „Het is uiterst merkwaardig dat wij helemaal niet zijn gekend in de plan nen voor het NeCeDo". De Jong is naar de oprichtingsvergadering van het NeCeDo geweest, met Van Ros- Chemicus Ed de Jong hecht weinig waarde aan verhalen over verwisselde urinemonsters. „Die worden altijd verzegeld, de atleet is daarbij en tekent ervoor." sum. De hoogleraar spuide zijn gal en noemde het nieuwe project van de overheid 'geldverspilling'. Het NIDDR heeft onmiddellijk na de oprichting proeven gedaan voor het IOC en die leidden tot erkenning als dopinginstituut voor de Benelux. Dat betekent vrijwel automatisch dat alle nationale sportbonden in de drie landen voor hun onderzoek naar Utrecht komen. Ook het IOC maakt gebruik van „Utrecht" als er internationale wedstrijden in de Be nelux worden gehouden. De Jong: „De tests voor het IOC moeten we elk jaar doen om onze accreditatie te behouden." Hij noemt het laboratorium een 'zwarte doos'. „We krijgen monsters, urine of bloed, en het enige wat we weten is om welke sport het gaat en of de de onderzochte een man of een vrouw is. De controles zijn vaak een jaar vantevoren geregeld. Een paar voorbeelden: de wielerbond vraagt ons voor de Ronde van Nederland, de organisatie van de Adriaan Paulen Memorial komt bij ons, en voor wed strijden onder auspiciën van interna tionale organisaties doen we het on derzoek". Met de regels die het IOC en de bon den vaststellen heeft het NIDDR niets te maken, noch met het tumult in gevallen als die van Delgado en Theunisse vorig jaar. „Het IOC be paalt wat op een lijst staat en wat ie mand in zijn bloed of urine mag heb ben. De bonden nemen dat meestal over, al heeft de internationale wie- Ierunie nog steeds een plan voor een aparte lijst voor de profs. Een pro bleem, denk aan Delgado, kan zijn dat de dopinglijst van een internatio nale bond afwijkt van de IOC-lijst, omdat de nieuwe lijst nog niet is be kendgemaakt". De concentratie efedrine en codeïne in een urinemonster mag naar de IOC-norm een microgram per milli liter zijn. Ter vergelijking, bij een geneesmiddel als Nattermann is dat tien, twintig microgram. „Sporters klagen dat ze dan geen Nattermann kunnen gebruiken, maar ze weten heel goed dat er hoestdrankjes zijn zonder efedrine. Wij houden ons niet bezig met die regels, wel met de ethiek." Testosteron is een anabole steroid, een spierversterkend hormoon. Het menselijk lichaam maakt testoste ron aan en epitestosteron, normaal gesproken in gelijke hoeveelheid. Be vat het lichaam meer testosteron dan epitestosteron, dan kan sprake zijn van doping. Na onderzoek bij duizen- de mensen heeft het IOC voor de ze kerheid de grens gelegd hij een ver houding 6:1. Die norm kan op losse schroeven ko men te staan. De Jong: „We hebben een op doping betrapte atleet in on derzoek gehad die pertinent beweer de dat hij niets had geslikt. Maar zijn testosteronspiegel was zeven. Boven zes is positief. We hebben hem drie weken lang gecontroleerd, hij had praktisch geen kans iets te slikken om de spiegel te verhogen. Al die tijd was zijn spiegel zeven. Dat betekent vraagtekens bij de dopingnorm. On ze collega's in Noorwegen zeggen dat ze iemand hebben gevonden met een permanente spiegel van negen". En, al gaat het hem niet aan: „Gert-Jan Theunisse had de vorige Tour een testosteron-spiegel van twintig. Hij had ook kunnen vragen om een lang durig onderzoek". De conclusie laat hij onuitgesproken. De Jong: „Een atleet kan bij twijfel aan de juistheid van het onderzoek contra-expertise aanvragen. We krij gen altijd een A- en een B-monster, verzegeld, daarvoor heeft de atleet ook getekend". Alle beschuldigingen van verwisselde monsters, geen of slechte verzegeling of kwaadwillig heid van organisaties gaan dan ook langs het instituut heen. „Als we zelf ergens aan twijfelen nemen we con tact op met de bond. Bij de minste twijfel moet de uitspraak negatief zijn, geen doping dus, maar we onder zoeken het monster dan wel, dat kan nuttig zijn. De atleet mag bij de con tra-expertise zijn, er is altijd iemand van de bond bij en een dopingexpert van het land van de atleet. Het is ook slim als atleten zich laten vertegen woordigen door een expert, want zelf weten ze er te weinig vanaf'. w U to® tutèGJtatog ZATERDAG 13.15-18.00 BBC 1: Grandstand: met golf (Ryder Cup), paarderennen in Newbury, en voetbal (tussenstanden en uitslagen). 15.00-17.00 Did 3: Sport III extra: met golf (Ryder Cup) WK amateurboksen in Moskou en paardesport (German Classics in Bre men). 17.40-19.30 BBC 2: Golf: Ryder Cup. 18.00-18.15 BBC 1: Sport. 18.00-19.00 SKY: Golf: Ryder Cup. 18.00-19.00 Did 1: Sportschau: met Duits be kervoetbal, 2e ronde. 18.30-19.30 Super: Sport: NBA-basketball. 19.00-20.00 SKY: Trans World Sport. 19.25-20.00 Ned 2: De Heilige Koe: auto- en motorsportmagazine. 19.35-20.00 Did 3: Sport im Westen. 20.00-21.00 SKY: Paardesport: samenvat ting van de Spruce Meadows Masters Show- jumping vanuit Calgary. 21.00-23.00 SKY: Golf: Ryder Cup. 21.55-22.10 BBC 1: Sport. 22.05-23.25 Did 2: Das aktuelle Sport-Stu dio. 22.45-23.15 BRT 2: Sport op Zaterdag. 23.00-01.00 SKY: Volleybal: EK voor heren in Zweden (Nederland-Sovjetunie). 23.11-23.55 Ned 3: Studio Sport: met o.a. EK volleybal voor heren in Zweden (Neder land-Sovjetunie). 23.45-23.25 Ned 3: Studio Sport: aandacht voor Nederlands competitievoetbal en de eerste wedstrijd van het Nederlands volley balteam tegen de Sovjetunie tijdens de EK in Zweden. ZONDAG 13.00-13.05 BBC 1: Sport. 13.05-18.45 BBC 2: Sunday Grandstand: met golf (Ryder Cup, finale) en autoraces (GP van Portugal, Formule-I). 15.00-17.00 Did 1: ARD-Sport extra: met paardesport (Internationaal Concours Hip- pique, German Classics in Bremen, golf (Ry der Cup), EK volleybal voor heren in Zwe den (Westduitsland-Zweden). 15.20-18.00 BRT 2: Autosport: Grote Prijs van Portugal voor Formule-I wagens vanuit Estoril. 15.30-18.10 Did 2: Die Sport-Reportage: met o.a. Formule-I races om de GP van Portu gal, paarderennen om de Prijs van Europa en handbal om de Super cup (Essen-Minsk). 17.00-18.00 SKY: Golf en autosport: Ryder Cup en de GP van Portugal. 18.00-20.00 SKY: Autosport: GP van Portu gal. 18.10-18.40 Did 1: Sportschau. 18.45-19.25 BRT 1: Sportweekend. 18.45-20.00 Ned 3: Studio Sport: samenvat tingen van een aantal voetbalwedstrijden uit de Nederlandse competitie, de volleybal wedstrijd Nederland-Griekenland tijdens de EK in Zweden, autosport: de Grand Prix Formule I in Estoril (Portugal), de basket balwedstrijd Den Heider-Den Bosch en aan dacht voor het afscheid van Gerrie Knete- mann tijdens de profronde van Aalsmeer. 19.30-19.45 Did 3: Sport im Westen. 19.45-20.15 BRT 1: Sportweekend. 19.50-19.58 Did 1: Sportschau-Telegramm. 20.00-22.00 SKY: Golf: Ryder Cup. 21.25-22.15 BBC 2: Golf: samenvatting van de finale van de Ryder Cup. 22.00-23.00 SKY: Voetbal: topclubs. 22.05-22.20 Did 2: Sport am Sonntag. 22.40-22.55 BBC 1: Sport. 23.00-01.00 SKY: Volleybal: EK voor heren in Zweden (Westduitsland-Italië). 00.15-00.50 BBC 2: Autoraces: samenvatting van de GP van Portugal voor Formule-I wa gens. Voetbal Zeilen Eerste divisie: PEC Zwolle-Excelsior 0-0. Gele kaart: Leusink (PEC). Bijzonderheid: Van Eek (PEC) miste in de 85e minuut een strafschop. Franse competitie: AS Monaco-Girondins Bordeaux 2-0. Belgische competitie: FC Antwerp-Stan dard Luik 2-1. Bijzonderheden: rood voor Rosenthal (Standard). Biljarten EK vijfkamp voor landenploegen in Nykö- bing: Groep B: Nederland-Oostenrijk 1-4. Libre: Koorevaar-Hikl 1-2 (100-54, 22-100,1- 100); 47/1: Bongers-Mastny 1-2 (41-60, 60-6, 20-60); 71/2: Van der Stappen-Horvath 1-2 (54-60, 60-28, 53-60); bandstoten: Jaspers- Piiss 2-1 (1-50, 50-41, 50-17); Weijenburg- Stenzel 1-2 (15-10, 9-15, 3-15). Nederland- Spanje 3-2: libre: Koorevaar-Garcia 2-0 (100-1, 100-0). Moyennes; 66,66 en 0.50. 47/1: Bongers-Albert 2-0 (60-7, 60-0). 24,00 en 1,75. 71/2: Van der Stappen-Tuset 0-2 (10-60, 56- 60). 13,20 en 20,00. Bandstoten: Jaspers-Ar- nau 1-2 (30-50,50-14,18-50). 5,15 en 5,70. Drie banden: Weijenburg-Carrillo 2-1 (15-11, 12- 15, 15-5). 0,954 en 0,674. Groep B: Denemar- ken-Oostenrijk 1-4. Libre: J. Larsen-Hikl 1- 2; 47/1: Nielsen-Matny 1-2; 71/2: T. Larsen- Horvath 0-2; bandstoten: Lieberkind-Pilss 1-2; driebanden: Korte-Stenzel 2-1. Groep A: België-Bondsrepubliek 4-1. Libre: Bracke-Baten 2-1; 47/1: Deraes-Blondeel 2- 0; 71/2: Caudron-Zenkner 1-2; bandstoten: Dielis-Wildförster 2-0; driebanden: Stroob- ants-Müüer 2-0. België-Griekenland 5-0. Li bre: Bracke-Tsokandas 2-0; 47/1: Deraes- Tremoulis 2-0; 71/2: Caudron-Krikellas 2-0; bandstoten: Dielis-Sakkas 2-1; driebanden: Stroobants-Lambrou 2-0. Bondsrepubliek- Frankrijk 4-1. Libre: Baten-Bourezg 1-2; 47/1: Blondeel- Edelin 2-1; 71/2: Zenkner-Djoubri 2-1; band stoten: Wildförster-Vierat 2-1; driebanden: Müller-Vidal 2-0. Standen: Groep A: België 2-4 9-1 19-6 71.65, BRD 2-4 7-3 15-10 68.85, Frankrijk 2-0 2-8 10-18 55.52, Griekenland 2- 0 2-8 6-16 31.00. Groep B: Nederland 2-4 7-3 15-10 62.04, Oostenrijk 2-2 6-4 15-12 65.84, Spanje 2-2 5-5 12-13 34.66, Denemarken 2-0 2-8 10-17 46.31. WK Flying Dutchman in Alassio: vijfde ra ce: 1. Sela/Amir (Isr), 2. Batzill/Lang (BRD), 3. Möller/Möller (Den), 18. Potma/Potma (Ned), 25. Schouten/Schouten (Ned), 48. De Koek van Leeuwen/Vos (Ned). Stand: 1. Bat zill/Lang 3 punten, 2. Wieser/Fröschl (DDR) 26,7, 3. Pollen/Bjorkum (Noo) 44, 20. Potma/ Potma 93, 36. Schouten/Schouten 144. WK plankzeilen in Mallorca, Lechnerklas- se, mannen: zesde race: 1. Kelbert (Fra), 2. Fernandez (Spa), 3. Cadre (Fra), 55. Verste gen (Ned), 62. Tellier (Ned); Koops (Ned) werd gediskwalificeerd. Zevende race: 1. Kelbert, 2. Nissau-Lie (Noo), 3. Ratotti (Fra), 15. Koops, 36. Verstegen, stand na zeven races: 1. Kelbert. Vrouwen: zevende race: 1. Horgen (Noo), 2. Way (GBr), 3. Foumier (Fra), 14. Heida (Ned), 17. De Vries (Ned). Achtste race: 1. Foumier, 2. Horgen, 3. De Vries. Stand na acht races: 1. Way (GBr), 2. Horgen, 3. De Vries. (Keijer, Ned. heeft opgegeven wegens knieblessure). Tennis GP-toernooi in Barcelona (492.500 dollar); kwartfinales: Gomez (Eeu)-Jaite (Arg/4) 6-7 6-4 6-3; Mancini (Arg/3)-Steeb (BRD/5) 4-6 6- 4 12-10; Lendl (Tsj/1)-Filippini (Uru) 6-4, 7-6. GP-toernooi in Parijs (100.000 dollar): kwartfinales: Rajchrtova (Tsj/6)-Tauziat (Fra/1) 1-6 6-4 6-2; Langrova (Tsj)-Cueto (BRD/2) 4-6 2-6; Caversazio (Ita)-Zrubakova (Tsk/3) 3-6 3-6; Cecchini (Ita/4)-Pampulova (Bul) 3-6 6-1 6-4. Paardesport CSI Bremen: Jachtspringconcours (100.000 mark voor de winnaar): 1. M. Whitaker (Eng) Monsanta 62,97 sec., 2. Best (VSt) Gem Twist 63,89, 3. J. Whitaker (Eng) Milton 64,35. Internationale springrubriek, tabel A, na barrage: 1. Schroder (BrD) Lacros 0-32,78, 2. Lansink (Ned) Libero H 0-33,27, 3. Brink- mann (BrD) Fidelia 0-34,15, 4. Hafemeister (BrD) Orchidee 0-35,10, 5. Huck (BrD) Clas- siker 4-34,12,6. Vangeenberghe (Bel) Queen of Diamonds 4-36,44, 7. Lansink Felix 8- 45,65, 9. Tops (Ned) Activate 23-66,39, 15. Tops Doreen La Silla geen barrage.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 35