HANDIGE MENSEN MAGAZIJNBEDIENDEN - ERVAREN UITVOERDER 5\J UI ervaren timmerlieden m/v LU LU O CC LU Q. VRACHTWAGENSPUITERIJ LEERLING-SPUITER vestigingsleider medewerker MTS-niveau (m/v) TECHNIEK enthousiaste part-time medewerk(st)ers Hulpkrachten BOUWBEDRIJF GEV0S TERNEUZEN B.V. metaaldraaier voor centerbank Warehouse Company morres meubel "Nieuwe cliënten zijn aangenaam verrast als ik ongevraagd een zakelijk advies geef. Dat waren ze blijkbaar niet gewend." DOE HET ZELF CENTER ELKE KLUS BEGINT BIJ PRAXIS 30 morres meubelbedrijven bv hulst: ACCOUNT MANAGERS M/V Credit Lyonnais Bank Nederland BOUWBEDRIJF GE VOS TERNEUZEN B.V. vraagt op korte termijn BRESKENSE SCHEEPSBOUW EN MACHINEFABRIEK MIDDENHAVENDAM 9 4511 AX BRESKENS GEVRAAGD: voor reparatie- en produktiewerk Heijmans Bouw B.V., Graafsebaan 13, 5248 JR Rosmalen Stichting R.-K. Schoolbestuur St.-Willibrordus te Hulst administratief medewerker(ster) voor plm. 18 uur per week Industrieweg 37 4538 AG Terneuzen Tel. 01150-81000 BV Koninklijke Maatschappij "de Schelde" Vlissingen. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 23 SEPTEMBER 19 In ons bedrijf kunnen met spoed worden geplaatst, enkele Voor de afwerking en het verzendklaar maken van onze meubelen. Opleiding: liefst L.T.S. timmer-opleiding of gelijksoortige scholing. Voor het lossen, opslaan en intern vervoeren van de meubelen. Beide funkties bieden afwisselend werk in een prettige omgeving, met goede arbeidsvoorwaarden. Sollicitaties aan afdeling personeelszaken van t.a.v. het hoofd personeelszaken, dhr. T.'Steel POSTBUS 22, 4560 BB HULST Wat er van een account manager wordt verwacht, verschilt van bank tot bank. Bij Credit Lvonnais Bank Neder land is het in ieder geval méér dan het traditionele "bankierswerk". Een account manager bij CLBN is de spil in een dynamisch commercieel beleid, dat erop is gericht een zo volledig mogelijke service te bieden. Hij voorziet zijn cliënten van infor matie over nieuwe ontwikkelingen in de markt. Geeft ongevraagd een zakelijk advies. En stemt bovendien Credit Lyonnais Bank Nederland is op dit moment de vierde algemene bank van ons land. Internationaal gezien, maakt Credit Lyonnais Bank Nederland deel uit van de Crédit Lyonnais groep. Deze omvat ruim 5.000 vestigingen, verdeeld over meer dan 70 landen. Een bank, waar voor mensen met de juiste ambitie en kwaliteiten volop carrièremogelijkheden liggen. Credit Lyonnais Bank Nederland zoekt op dit moment account managers voor de kantoren in Zeeland. de verschillende bankdiensten af op de specifieke omstandigheden van zijn relaties. Als direkt betrokken vertrouwens man, adviseur in alle bankzaken en intern begeleider van de cliënt, komt de account manager met een breed scala van werk zaamheden in aanraking. Daarbij behoort de uitbreiding van de cliëntenkling eveneens tot zijn taken. Naast een uitge sproken verantwoordelijkheidsgevoel, stelt Credit Lyonnais Bank Nederland hoge eisen aan kennis van zaken, integri teit en representativiteit. De functie-eisen zijn: leeftijd onge veer 30 jaar, tenminste 3 a 4 jaar ervaring als account manager bij een financiële instelling, affiniteit met Zeeland is een pré, een relevante opleiding op HBO- of academisch niveau. Uw schriftelijke sollicitatie, liefst kon en bondig, voorzien van een C.V., kunt u richten aan: Directoraat Personele Zaken, postbus 1045,3000 BA Rotterdam. Meer informatie is te verkrijgen bij: Mr. A.D.M. Schulte, tel.: 076 22 26 50, Regio-Directeur Brabant-West. E9 cArriere maken met een voorsprong Robert Eykenbroek 32 jaar, Account manager CLBN. PRAXIS, dochteronderneming van het KBB-concern is een speciaalzaak met een uitgebreide collectie decoratie-, doe-het-zelf artikelen en bouwmaterialen die via zelfbediening worden aangeboden. Praxis heeft 44 vestigingen in heel Nederland. Praxis is een sterk expanderende jonge onderneming met uitstekende com merciële en financiële resultaten. In onze nieuw te openen vestiging in Goes hebben wij plaats voor: voor diverse afdelingen in de winkel en kassa. Functie-informatie: het aanvullen van de vakken; het informeren en adviseren van klanten omtrent het assortiment, kwaliteit en prijzen; het bedienen van de kassa. Functie-eisen: Its/lds-opleiding of daarmee vergelijkbaar; bij voorkeur kennis van DHZ-branche; leeftijd: 18-30 jaar. voor de koopavond en de zaterdag voor verkoop en kassawerkzaam heden, liefst met een technische vooropleiding en enige doe-het-zelf ervaring. Opleiding lts/lds-niveau. Leeftijd vanaf 18 jaar. Arbeidsvoorwaarden: Voor functies met minimaal 12 uur per week is de cao van KBB van toepassing; voor het overige de regeling rechtspositie en arbeids voorwaarden hulpkrachten. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Werktijden nader overeen te komen: van maandag t/m zaterdag incl. de koopavond. Sollicitatie-informatie Uw sollicitatie kunt u binnen één week na verschijnen van deze ad vertentie richten aan: Praxis doe-het-ze!f center b.v., afd. personeelszaken postbus 268, 1110 AG Diemen. Voor telefonische informatie kunt u zich richten tot mevrouw Roode, personeelsfunctionaris, tel. 020-5698334. De soilicitatie-code van KBB is op deze procedure van toepassing en op aanvraag verkrijgbaar. Mr. F. J. Haarmanweg 59 TERNEUZEN voor langlopende woningbouw. Projecten in Zuid-Beveland en Walcheren. Voor sollicitaties schriftelijk of telefonisch contact opnemen met: Telefoon 01150-18909 <L Breskense Scheepsbouw en Machinefabriek bv VOOR UW SOLLICITATIES TEL. AFSPRAAK TE MAKEN OP 01172-1765. NA 18.00 UUR 01172-1590. Heijmans Bouw B.V. een werkmaatschappij van de divi sie Woning-en Utiliteitsbouw van Verenigde Heijmans Bedrijven B.V. vraagt voor diverse bouwwerken in Rotterdam/Schiedam/Hoogvliet/Den Haag Informatie en/of aanmeldingen bij de Heer A. Punt. Telefoon zaak 079 - 21 46 75. Telefoon privé 078 - 15 76 94 (na 19.30 uur). Het bestuur van de Stichting R.-K. Schoolbestuur St.-Willibrordus roept sollicitanten op voor de vacante betrekking van voor de onder haar beheer staande scholen voor speciaal onderwijs in Hulst (De Brug school voor MLK en de Regenboog voor ZMLK). Vereisten: Havo of gelijkwaardige opleiding. Goede contactuele eigenschappen en goede schriftelijke uitdrukkingsvaar digheid. Salaris volgens de rijksregeling, max. schaal 4 BBBRA. Belangstellenden gelieven binnen een week na het verschijnen van de oproep schriftelijk te solliciteren bij het bestuur van de Stichting, p/a Schumanstraat 12, 4561 VV Hulst. Inlichtingen over deze betrekking kunt u verkrijgen bij de directeuren van beide scholen, telefonisch bereik baar onder no. 01140-12054 (De Regenboog) en 01140-12132 (De Brug). Garage Verbrugge is een onderneming met ongeveer 85 mede werkers en bezit een uitgebreide gevarieerde klantenkring. Wij verkopen: DAF Trucks en NETAM FRUEHAUF opleggers en aanhang wagens; tevens Kipinstallaties, MITSUBISHI Trucks, GINAF Terreintrucks Palfinger Hydro laad/loskranen BMW en DAIHATSU personenwagens Groothandel in automaterialen en gereedschappen Spuiterij voor vrachtwagens Wij vragen voor onze afdeling (m/v) Leeftijd 17 jaar of iemand die met veel enthousiasme hiervoor opgeleid wil wor den. Sollicitaties alléén schriftelijk - met volledige gegevens over opleiding, ervaring en referenties - aan het secretariaat van: Onze opdrachtgever is in zijn branche een groot bedrijf. De activiteiten liggen op het terrein van opslag (deels transport) van specifieke goederen. Klanten zijn voornamelijk exporteurs en importeurs in binnen- en buitenland. Voor de leiding van de belangrijkste vestiging, in Zeeland, wordt gezocht naar een U bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken en voor de verdere uitbouw van activiteiten. Flexibel inspelen op vragen en signalen van klanten, activiteiten plannen en organiseren, improviseren en snel doeltreffende beslissingen nemen zijn de kernacti viteiten. Bij het leidinggeven kan het gaan om ruim 100 personen. Veel aan dacht besteedt u aan het stimuleren en motiveren van anderen. U krijgt ruime mogelijkheden om eigen initia tieven te ontplooien. Voor deze functie wordt gezocht naar gegadigden met een opleiding op HBO-niveau en ervaring in organisa- torisch-leidinggevende functies. Leeftijd tot 45 jaar. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Indien u - man of vrouw - geïnteres seerd bent in deze functie nodigen wij u uit een responsformulier in te vullen dat een aantal vragen bevat toege spitst op de functie-eisen. U kunt dit formulier voor 9 oktober a.s. tele fonisch of schriftelijk aanvragen met vermelding van nummer PZC 57074 bij Adviesbureau Psychotechniek Utrecht B.V., Drift 10, Postbus 1047, 3500 BA Utrecht, telefoonnummer: 030 - 334143. organisatie- en personeelseti vlezen "De Schelde" in Vlissingen bouwt en repareert zeeschepen en offshore-instal laties, produceert grote stoomketelinstal laties, bouwt scheepsdieselmotoren, tandwieloverbrengingen voor scheeps voortstuwingsinstallaties, aluminium con- structies en apparaten voor de energie voorziening, de chemische en petro-che- mische industrie. Voor het Laboratorium worden kan didaten gevraagd voor de functie van: Functie-inhoud: - Het uitvoeren van magnetisch, pene trant, radiografisch en ultrasoon onder zoek van lasnaden, pijpen, plaatmate riaal, gietwerk e.d. - Het medewerken bij het destructief on derzoek, zoals trekproeven en kerf- slagproeven. - het verrichten van hardheidsmetingen. - Het vastleggen van de resultaten in rapporten. - Het assisteren bij het metaalkundig on derzoek, zoals het maken van prepara ten voor het microscopisch onderzoek. Voor een goede vervulling van deze func tie is kennis van de materialen en hun ei genschappen noodzakelijk. Indien deze kennis onvoldoende is zal de medewerker in de gelegenheid worden gesteld een gerichte opleiding te volgen. Functie-eisen - Diploma MTS-werktuigbouw of daar mee gelijkwaardige opleiding. - Belangstelling voor Metaalkunde en Lastechniek. - Goede kennis van de Engelse en Duitse taal. - Bereidheid tot het volgen van diverse cursussen. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Schriftelijke sollicitaties binnen 2 weken na het verschijnen van deze mededeling te richten aan de afdeling Personeelszaken van de B.V. Kon. Mij. "De Schelde", t.a.v. de heer A. Siereveld, Postbus 16, 4380 AA Vlissingen. iïTÉi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 30