PZC Eerste paal nieuwbouw fen Anker in Tholen Vakbondsleden gaan weer naar school Rode Kruis betrekt oud gemeentehuis streek Lopen voor hulp aan zieke kinderen 17 Dekenale dag in Terneuzen STRAKS 'VOLLEDIG ZORGCENTRUM' CURSUS IN TERNEUZEN VOORSTEL IN RAAD BRUINISSE m m ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1989 B5S2BSZ2ZB1 SPONSORLOOP BASISSCHOOL DEN BOGERD Middelburgse raad maakt excursie Gelukwensen bij opening Grontmij fïl lïir ij ra 1/? KLEINE VAART GROTE VAART Asielzoekers I THOLEN - Bejaardencomplex Ten Anker in Tholen zal na de verwezen lijking van de nieuwbouwplannen nagenoeg alle functies van een zorg centrum op zich kunnen nemen. Di recteur G. C. de Bruijn van de Stich ting Verpleeg- en Rusthuizen Zee land, zei dit vrijdagmiddag bij het aanbrengen van de eerste paal voor het verzorgingsgedeelte van Ten An ker. pe garantie voor hulp binnen enkele dagen, zoals vermeld in het concept- beleidsplan voor de sector van de ver zorgingstehuizen van de Nederlandse Verenigingen van Bejaardenoorden, is volgens hem echter een punt dat de droom van het VNB-plan verstoort'. „Nu weten wij al dat na de realisering van de huidige plannen voor Ten An ker de wachtlijsten niet zijn wegge werkt", meldde De Bruijn. „Volgens de huidige normen zou Tholen al negen tig verpleeghuisbedden behoeven. Volgens recente conceptnormen zul len dat er over twintig jaar 93 zijn. Zie daar het verschil tussen droom en werkelijkheid". De andere functies van een zorgcen trum, gericht op onder meer wonen, verplegingszorg, preventie en coördi natie, kunnen in het nieuwe Ten Anker volgens de SVRZ-directeur volkomen verwezenlijkt worden. Het verzorgingsgedeelte van Ten an ker krijgt 60 bedden: 54 eenpersoons- {Evenementen AXEL - De Halle, 20 uur: Concert het hieuw Belgisch Kamerorkest; GOES - Zeelandhallen, 11-21 uur: Die- renshow; Trouwzaal stadhuis/Streekmuseum/ Grote Kerk, v.a. 10.30 uur: Muziekfes- lival voor kleine koren en ensembles; HULST - Den Dullaert, 20 uur: Con- tert Pim Jacobs en Louis van Dijk met muziek van Bach tot Beatles; MIDDELBURG - Abdij, 13.30 en 15 uur: Rondleiding. Landgoed Ter Hooge, 10 en 14 uur: Rondleiding in kader week van het landschap; Minitheater, 20.30 uur: Cabaret De Kuil met 'Vijf onder een kap'; Markt, 12 uur: Concert diverse blaas vesten; 20 uur: Taptoe met nationa le showkorpsen; Kloveniersdoelen, 20.30 uur: Piano concert door Louise Bessette; Schouwburg, li-17 uur: Antiekbeurs; Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- ichip Schorpioen. SOORDGOUWE - Dorpshuis, 19.30 uur: Concert muziekvereniging Kunst ia Arbeid en Con Amore; RENESSE - N.H. Kerk, 20 uur: Con- cert Henk van Putten in serie Duitse Romantiek door Zeeuwse musici; TERNEUZEN - Porgy and Bess, 22 uur: Dixie Night at Porgy; VLISSINGEN - Bellamypark, 10- 12.30 en 14-17.30 uur: Reptielenzoo. Sloehavencircuit, 10-16 uur: Terrein- ragencross;1 Stadhuistoren, 14.30-15.30 uur: Beiaardconcert door dhr. Groen; De Piek, 22 uur: Hardrockformatie Randon; WEMELDINGE - Dorpshuis, 20.15 uur: Eenakteravond met twee Zeeuw se gezelschappen; \Evenementen zondag BERGEN OP ZOOM - Hofzaal Mar kiezenhof, 12 uur: Concert met Roe meense volksmuziek door ensemble Pirvu; 60ES - Manhuistuin, 12 uur: Concert irumband fanfare Euphonia; Zeelandhallen, 11-18 uur: Dierenshow; SHEER HENDRIKSKINDEREN - Beer Hendrikhuis, 13 uur: Concert Irassband Excelsior; ÜLOOSTERZANDE - N.H. Kerk, 15 iur: Concert door Jos van Immerseel clavecifnbel/orgel/piano); MIDDELBURG - Ter Hooge, 10 en 14 iur: Rondleiding in kader week van iet landschap; Lutherse Kerk, 16 uur: Concert Ma- isme Boer (piano) en Maurice Heu len (fluit); Schouwburg, 11-17 uur: Antiekbeurs; Langeroe, 16.30 uur: Jazzconcert; Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur ïalcheren; Loskade, 10-17 uur: Ramschip Schor- )ioen; MSSINGEN - Bellamypark, 14- 1130 uur: Reptielenzoo Iguana. ÏERGEN OP ZOOM - Roxy I, zat. 14, )en 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 iur: Lock up, a.l.; Roxy II, zat. 14 uur: i framed Roger Rabbit, a.l.; zat. 19 ïn21.30, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: Soadhouse, a.l.; Cinemactueel I, zat. H, 19 en 21.30, zon. 14,16.30,19 en 21.30 sur: Dead bang, 12 jr; Cinemactueel II, at. 14, 19 en 21.30, zon. 16.30, 19 en 11.30 uur: Lethal weapon II, 12 jr; Cine- Jactueel III, zat. en zon. 14 uur: Lady ode vagebond, a.l.; zat. 19 en 21.30, on. 16.30, 19 en 21.30 uur: Licence to all, a.l.; SOES - Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 Roadhouse, a.l.; zon. 14 uur: Lady iude vagebond, a.l.; MULST - De Koning van Engeland- zat. 19 en 21.30, zon. 13.45,16.15,19 en 130 uur: Road house, a.l.; zat. 19 en 130, zon. 13.45,16.15, 19 en 21.30 uur: ■ockup, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. 13.45, 16.15, 19 en 21.30 uur: Lethal weapon U.I.; zat. 19 en 21.30, zon. 13.45,16.15, '1 en 21.30 uur: See no evil, hear no a.l.; MIDDELBURG - Electro, zat. 19.30 ;ur: Baron von Munchhausen; zat. 22, »n. 20 en 22 uur: po the right thing; Schuttershof, zat. en zon. 14 uur: luiiglebook, a.l.; zat. 20 uur: Fahren- leit 451; 22.30 uur: Coming up roses; to. 20 uur: Films van Johan van der leuken; Bibliotheek, zat. 20.30 uur: 'incent; 'URNEUZEN - Luxor, zat. 18.45 en '•30, zon. 14.30, 18.45 en 21.30 uur: Li- circe to kill, a.l.; zat. 19 en 21.30, zon. I,30,19 en 21.30 uur: Three fugitives, ASTBURG - Ledel, zat. 20, zon. 14.30 "20 uur: Karate Kid III, a.l.; USSINGEN - Alhambra I, zat. 19 en 130, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Road muse, a.l.; zat. 23.45 uur: Lock up, a.l. Mhambra II, zat. 19 en 23.45, zon. 19 Imagine, a.l.; zat. en zon. 21.30 Lock up, a.l.; zon. 14 uur: Platvoet "zijn vriendjes,a.l.; 1RDENBURG - Archeologisch Mu- eum, zon. 13-17 uur: Wat Aardenburg bewaarde 30 jaar museum en opgra vingen. SINT ANNALAND - De Meestoof, zat. 13-17 uur: 'Boerderij en platteland' (t/ m 31/9). BERGEN OP ZOOM - Etcetera, 14-17 uur: Jac van Nes, werkstukken en schilderijen (t/m 15/10). BROUWERSHAVEN - Streekmu seum De Vergulde Garnaal, zat. 9-12 en 13.15-17 uur: 200 jaar boerenleven (t/m sept.); BURGH-HAAMSTEDE - De Burght, 9-12,14-17 en 19-22 uur: Werken Moni que Polak. CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Schilderijen diverse kunstenaars en beelden van Paul de Vierman (t/m 1/10). ELLEWOUTSDIJK - Fort Ellewout, 13-18 uur: 'Direction in Art', werken di verse kunstenaars (t/m 30/9); GAPINGE - Atelier Koster, 13-19 uur: Schilderijen Han Koster (t/m 24/9). GOES - Museum, zat. 11-16 uur: Oor log over Zuid- en Noórd-Beveland, 19401944 (t/m 14/10). Galerie La Strada, zat. 11-20 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). Stadhuis, zat. 10-16 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). HEILLE - Landbouwmuseum, zat. 10-12 én 13-17 uur, zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST - Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Volksvermaak in vroeger dagen' (t/m sept.). KATS - Galerie 't Zwaluwenhof, zat. 10-18 uur: Beeldhouwwerken Gerda Rutters en schilderijen Piet van Hage- land (t/m sept.). KATTENDIJKE - Galerie Bekenes, 14-17 uur: Werken diverse kunstenaars (t/m 22/9). MIDDELBURG - Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: Fotografie in de marge (t/m 30/9); Albert Monier, beel den van Parijs rond 1950 (t/m 30/9); Re trospectieve v.h. werk van Johan v.d. Keuken (t/m 30/9); Vleeshal, zat. 11-17 uur, zon. 13-17 uur: Ontwerpen van vijf monumenten voor Walcheren (t/m 2/10). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Mari- nus Boezem: 'Hommage aan J.B.' (t/m 24/9); v De andere fotografie, ontwik kelingen v.d. fotomechanische procé dés in de vorige eeuw en foto's van Charles Marville (t/m 30/9). Francois Rijckhalsmuseum, Dam 71, zat. 11-17 uur: Adriaen v.d. Venne 400 jaar (t/m 30/9). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken componist/architect Jannis Xenakis (t/m 30/9). Gortstraat 36, 11.30-18 uur: Nationaal holografie museum. ZKC, zat. 10-13 uur: Groeten uit Parijs (t/m 1/10); Fotografie van Albert Mo nier (t/m 1/10). Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Kleuren foto's Hans Engels (t/m 30/9). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta expo en Verkeer, vervoer en communicatie OOST-SOUBURG - Watertoren, 12-18 uur: Tape,licht en verf, werken 11 ar- chitekten/kunstenaars (t/m 3/10). OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Museum, 13.30-17 uur: 'Zie zo zijde'' (t/ m 1/10); Kiek Zeeland natuurfoto's (t/ m 24/9). STELLENDAM - Ilaringvlietsluizen, 10-17 uur: 'De kraan van Nederland'. VEERE - Grote Kerk, 10-17, zon. 14-17 uur: '150 jaar Westerschelde; levensa der in de Delta' (t/m 22/10); Beeld houwwerken Chr.G.J. Rutten en 150 jaar fotografie. De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur: Half-modellen Rein Struijs (t/m 27/10); Aquarellen Joke Plomp-Kroes (t/m 27/10). Stadhuis, zat. 12-17 uur: Oude rechts zaal (t/m 30/9). VLISSINGEN - Gevangentoren, van af 17 uur: Olieverven Jenny van Her- wijnenSchepers (t/m 12/11). Stedelijk Museum, 13-17 uur: Specu lum Zelandiae, een blik op Zeeland in de 17e eeuw (t/m 30/9); Themamaand Zeeland fotografie (t/m 1/10); Brassai, vintage drukken uit de jaren dertig. Galerie Bellamy 19,13-17 uur: Patricia Desmarquest, le corps et le mouve ment (t/m 1/10). 'De Blaeue Acolye'.zat. 11-17.30 uur: Kleurenfoto's van Andre Edouard en Victor Gruber (t/m 1/10). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 14-17 uur: 'Het voortgezet onderwijs in WestZeeuwsch-Vlaanderen' ZIERIKZEE - Maritiem Museum, zat. 10-17 uur, zon. 12-17 uur: Maritieme ge schiedenis van Zierikzee (t/m sept.) Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 06-11 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. units, 3 tweepersoons-units en zes units voor logeren, tijdelijke opname en personeel. Eind 1990 zal de bouw van een verzorgingsgedeelte met 45 bedden beginnen. Hierna kunnen in clusief reeds bestaande serviceflat en geplande aanleunwoningen zo'n klei ne 200 personen in Ten Anker wonen. Zowel de verpleeg- als de zorgfuncties zullen mogelijk in de toekomst ook buiten Ten Anker verleend kunnen worden, deelde De Bruijn mee. „Is het teveel gezegd dat in 1992 het grootste deel van ons land met afgunst naar Ten Anker zal kijken?", vroeg hij zich vrijdagmiddag hardop af. „Het heeft wel tien jaar studie, touwtrekken, re kenen, aanpassen en doorzetten ge kost, maar wie denkt daaraan als we straks het resultaat zien". Het totale bouwproject gaat ongeveer vijftien miljoen gulden kosten. Over de toewijzing van de 22 aanleunwo ningen door de provincie bestaat nog steeds onzekerheid. Burgemeester H. A. van der Munnik liet vrijdagmiddag weten dat er alles aan zal worden ge daan om binnenkort hierover zeker heid te krijgen. „Ik heb hier goede hoop op. Als we niet alle woningen dit jaar toegewezen krijgen, zullen de 22 woningen volgend jaar in één keer ge plaatst worden." Onder toeziend oog van onder anderen bewoners en personeel van Ten Anker en vertegenwoordigers van provincie en gemeente 'draaide' SVRZ-secreta- ris A. J. van Pagee de eerste paal de grond in. „Het lijkt bijna symbolisch", haakte SVRZ-voorzitter Bergshoeff in verband hiermee terug op de lange voorgeschiedenis tot de nieuwbouw. „De eerste paal wordt niet 'geslagen'. Het is niet 'de eerste klap is een daal der waard', maar 'net zolang gedraaid tot het lukt'. Leerlingen van basisschool Den Bogerd in Waarde aan de slag tijdens de sponsorloop. WAARDE - Alle leerlingen van de openbare basisschool Den Bogerd in Waarde hebben vrijdagavond hun beste beentje voorgezet voor de Stichting Het Zieke Kind in Bewe ging. Deze organisatie probeert het leven van zieke kinderen draaglij ker te maken door de aankoop van hulpmaterialen en allerlei andere voorzieningen. Hoe hoog het be drag is dat de 46 leerlingen bijeen brachten, kon vrijdagavond nog niet worden meegedeeld. De sponsorloop zou eerst eind juni worden verlopen, na afloop van een sportdag. Maar omdat de regen die dag met bakken uit de hemel kwam, werd de sportieve inspanning uitge steld tot na de zomervakantie. De jongste kinderen liepen rondjes van honderd meter, de middenbouw liep rondjes van een half voetbal veld en de oudste leerlingen liepen een heel voetbalveld rond. Een aan tal kinderen, met name de oudsten - van twaalf en dertien jaar - presteer de het zelfs om achttien rondjes rond het voetbalveld te lopen. „En dat is best wel opmerkelijk", aldus directur J. L. L. de Kunder van Den Bogerd. „Zeker als je weet dat de sponsorloop een half uur duurde." VEILING BREDA Vrijdag, 22-09-1989: komkommers, 91/op 81- 88, 76/91 66-118, 61/76 59-86, 51/61 44-50,41/51 38-47, 36/41 38-43, 31/36 36-38, 26/31 28-29, aanv. 219.479 st; krom 48-50, aanv. 7.510 kg; stek, grof 52-52, midd 0-0, aanv. 8.874 kg; pa prika oranje 85/105 250-280, 75/85 180-230, 65/75 180-190, 55/65 130-130, aanv. 3.160 kg; natuursla 17/18 19/20 21/22 0-0, 23/24 14-14, 25/27 13-20, 28/30 30-30, 34/36 30-45, 37/40 18- 47, 41/44 15-32, 45/50 27-31, 50/60 24-28, aanv. 149.992 st; tomaten AI 90-122, BI 80-110, Cl 74-92, CCI 59-71, aanv. 79.944 kg; cherry to maten 15-24 70-81, 23-30 89-110, 29-35 45-45, aanv. 5.652 ds; vleestomaten, BBB 60-118, BB 91-110, B 106-107, BBBB 60-67, aanv. 73.864 kg; andijvie 21-37, aanv. 36.904 kg; bloemkool, 6 51-90, 8 40-54, 10 0-0, 12 40-40, aanv. 10.516 st; bloemkool groen, 6 60-80, 8 40-50, aanv. 452 st; boerenkool 32-33, aanv. 210 kg; koolrabi, ong. 84-117, aanv. 1.024 st; waspeen AI 16-29, BI 0-0, aanv. 16.000 kg; bospeen 40-98, aanv. 44.148 bos, rabrber 16- 119, aanv. 540 kg; radijs mid/gr 17-38, fijn 0-0, aanv. 14.115 bos; spinazie 46-134, aanv. 19.170 kg; spitskool 12-20, aanv. 8.592 kg; spruiten AI 56-70, BI 62-74, Cl 0-0, Dl 73 107, aanv. 19.500 kg; witlof, I krt g.em 300-339,1 e.krt.em 417-423, I lang em 342-371, kl.ver pak. 282-375, II kort 75-179, II ex.krt. 100-100, II lang 94-94, III0-0, aanv. 15.670 kg; kastan je champignons, 40 1-1 530-650, 60 1-1 630- 630, aanv. 32 kg; oesterzwammen 40/100 79- 134, aanv. 224 ds; augurken natuur, A 209- 209, B 191-191, C 127-144, D fijn 40-41, D grof 24-31, E fijn 15-15, E grof 10-10, C krom 94-94, aanv. 20.702 kg; snijbonen 85-350, aanv. 5.345 kg; sperziebonen 35-200, aanv. 7.056 kg; pronkbonen 85-100, aanv. 732 kg; spek- bonen 85-120, aanv. 972 kg; prei, blok 191-91, blok 2 95-102, blok 3 88-92, blok 10 41-56, blok 1144-53, blok 16 36-37, kleinverp. 107-130, ge boste 100-100, los in kr. 86-86, aanv. 100.850 kg; rode kool A 10-13, B 9-10, aanv. 5.781 kg; groene kool A 19-26, B 16-25, aanv. 3.992 kg; witte kool 7-21, aanv. 5.178 kg; boskroten 7- 15, aanv. 260 bos; winterpeen, 200/400 5-15, 400/600 11-15, 600/op 10-15, aanv. 15.560 kg; uien, ong. 38-53, aanv. 1.140 kg; peterselie 8- 15, aanv. 3.825 bos; selderij 8-21, aanv. 3.500 bos; knolselderij, 8 12-58, aanv. 9.056 st; au bergines, 100/175 256-256, 175/225 280-310, 225/300 330-352, 300/400 335-354, 400/500 277- 294,500/750 257-272, aanv. 5.515 kg; bleeksel derij, 25-48, aanv. 26.716 bos; broccoli 70-150, aanv. 1.315 kg; courgettes ong. 15-77, aanv. 1.611 st; patisson 22-26, aanv. 48 st; ijsbergs la, 35/40 28-28, 40/45 0-0, 45/50 20-21, 50/60 21- 63, 60/70 31-51, 70/80 29-57,80/90 43-46, 90/100 32-32, aanv. 44.565 st; Chinese kool 20-39, aanv. 10.760 kg; lollo rossa 22-72, aanv. 2.304 st; suikermais 17-43, aanv. 4.440 st; paksoi, 20-20, aanv. 512 kg; daikon 12-119, aanv. 2.365 st; venkel 45-108, aanv. 9.790 kg; eike- bladsla 10-43, aanv. 1.455 st; pepers, groen 170-190, rood 90-150, aanv. 342 kg; goudrei- nette, 35-45, aanv. 360 kg; james grieve 38-38, aanv. 1.413 kg; lombart's calville 0-0, aanv. 540 kg; beurre alex.lucas 0-0, aanv. 612 kg; aardbeien glas 250 gr, I 187-222, II 111-172, aanv. 3.272 ds; aardbeien glas kg, II220-240, aanv. 100 kg; aardbeien nat. 500 gr, 1279-472, II99-286, aanv. 24.617 ds; aardbeien nat. kg, II 230-360, aanv. 842 kg; aardbeien nat. 250 gr, I 207-234, aanv. 1.768 ds; elsanta nat 250 gr, 1234-234, aanv. 880 ds; elsanta nat 500 gr, I 412-472, II 230-267, aanv. 12.773 ds; meloe nen, ogen ong. 70-390, aanv. 552 st; bramen 200 gr, 1160-210, aanv. 27 ds; frambozen 150 gr, 1110-200, II90-90, aanv. 396 ds; aardappe len, over.ong. 18-94, aanv. 6.360 kg. TUINBOUWVEILING Fruitveiling, 22-09-1989: cox orange pippin, 39300 kg, kl I 60/65 58-59, 65/70 58-84, 70/75 62-104, 75/80 73-110, 80/85 47-74, 85/90 31-41, kl n 60/65 27-40,65/70 31-46 70/75 31-47, 75/80 31-47,80/85 31-45,85/90 31-40; sweet carolein, 900 kg, kl 170/80 30-63; elan, 900 kg, kl 170/80 90+10 46; odin, 8300 kg, kl 160/70 21-24, 70/80 26-38; sterappel, 400 kg, kl II 55/60 59, 60/70 144-146, 70/80 206; elstar, 23800 kg, kl I 65/70 31-73, 70/75 54-89, 75/80 57-95, 80/85 44-83, 85/ 90 33-55, 90/95 31. kl II 65/70 35, 70/75 31-52, 75/80 31-64, 80/85 31-60, 85/90 31-52; golden delicious, 6300 kg, kl I 70/80 70-74, 80/90 76; goudreinette, 1000 kg, kl n 70/75 38, 75/85 41-48, 85/95 31, 95+10 31; rode boskoop, 4000 kg, kl 170/75 66,75/85 105-117,85/95 97,95+10 55; karmijn de sonnaville, 1700 kg, kl I 100/ op 32, kl II 85/90 31; jonagold, 4900 kg, kl I 70/80 153, 80/85 131-152, 85/90 111-138, 90/95 82-125, 95+10 103; conference, 900 kg, kl 155/ 65 25-31, kl II 55/65 25-36, 65/75 37-42;9 legi- pont, 2000 kg, kl I 5/60 24, 60/70 61, 70/80 55; bonne louisse, 1100 kg, kl 155/60 41, 60/70 32- 57; saint remy, 2300 kg, kl 160/70 69,70/80 67, 80/90 40; doyenne du cornice, 27800 kg, kl I 65/75 90, 75/85 103, 85/95 87, kl II 60/65 26-49, 65/75 46-114, 75/85 63-111, 85/95 32-86; beurre hardy, 10200 kg, kl I 60/65 85, 65/70 80-87, 70/ 80 71-93, kl II 65/70 53, 70/80 52, 80/90 35-39; alicante, 20 kg, kl 1580; meloenen, 110 st, kl I 8 170 10 100, kl II 8 40 10 30; bramen doomloos ds, x 200 gr, 930 ds, kl 1130-180, kl II100-120; frambozen doos x 200 gr, 10 ds, kl 1140; frambozen glas doos x 150 gr, 190 ds, kl 1120-150; totaal aantal colli 26527. Blokveiling: cox orange pippin, 61000 kg, kl 1-1 60/65 55, 65/70 84, 70/75 74-108, 75/80 107, 80/85 56-71 85/90 49, kl 1-2 60/65 57-61. 65/70 80, 70/75 86, 75/80 85-88. 80/85 63, 85/90 49, kl I-3 60/65 53, 65/70 73, 70/75 74-75, 75/80 72-75, 80/85 52, 85/90 33, kl II-3 70/75 31, 75/80 31-32, 80/85 35,85/90 31; elstar, 50600, kl 1-1 60/65 41, 65/70 89,70/75 119,75/80 118,80/85 94-95,85/90 68, 90/95 37, kl 1-2 60/65 30, 65/70 75, 70/75 99, 75/80 105, 80/85 73, 85/90 41; goudreinette, 4300 kg, kl 1-2 70/75 50, 75/85 75, 85/95 41, 95+10 31; conference 7900 kg, kl 1-2 55/65 87, 65/75 106, kl II-2 45/55 53; doyenne du corni ce, m 45400 kg, kl 1-2 65/75 138, 75/85 132-136, 85/95 103-112, kl 1-3 65/75 126, 75/85 98-120, 85/95 87-91, kl II-3 60/65 64. Groenteveling: komkommers stuk, 370 st, kl 1 41 47-48, 51 57, 61 76, 76 78; komkommrs kg, krom, 20 kg, kl 2 BI 28-30; cherrytoma- ten doos x 250 gr, 10 doos, kl 1 46; tomaten krat, 310 krat, kl 1A 670 B 700, kl 2 A 330-450, B 330-490, C 330; krul andijvie, 10 kg, kl 2 A 52; andijvie natuur, 70 kg, kl 1A 25, kl 2 A 20- 21; bloemkool natuur, 580 st, kl 16 50-60, kl 2 4 70,06 40-50 08 40,10 40, kl 3 4 50; broccoli, 10 kg, kl 2 80; koolrabi natuur, 20 st, kl 2 10 14; bospeen natuur, 60 bos, kl 159, kl 2 50; cour gette natuur, 20 st, kl 2 15; spitskool 20 kg, kl 2 A 49; augurken natuur, 10 kg, kl 1 fri 150; snijbonen natuur, 140 kg, kl 2 85-140; sper- clebonen natuur, 30 kg, kl 2 110-130; spercie- bonen div. 90 kg, kl 1 120-140, kl 2 90; pronk bonen, 40 kg, kl 1110, kl 2 85-90; knolselderij met bald st., 50 st, kl 1 52, 10 53; ijsbergsla natuur, 110 st, kl 2 50 20-21; Chinese kool, 40 kg, kl 1 50; suikermais stuk, 70 st, kl 2 14-20; late aardappelen, 4710 kg, kl 2 80 28-30, dr 5- 12, kr 11-82, mi 20-41. VEILING ZUID-HOLLAND-ZUID Vrijdag 22 september. Andijvie, 39.000 kg, A 12 20-40, A 15 23-38; aubergines 500 kg, 300/ 400 250-290, 225/300 280-320; bleekselderij 5000 St., 800/op 38-53; bloemkool 61000 st., 6 p.b. 40-59.98p.b. 40-48,10 p.b. 40-61; broccoli 1000 kg, 15/op 120-180,10/15 100-130; Chinese kool 35000 kg, 8/12 30-53,6/8,5 20-30; courget tes 10000 St., 400/525 25-30, 325/425 27-32, 275/350 15-31; eikebladsla 500 st., 300/400 124-181; knolvenkel 2500 kg, 10/12 180-190, 8/10 60-170; komkommers 222000 st; 91/op 81-103, 76/91 103-124, 61/76 60-86, 51/61 43-57, 41/51 41-47, 36/41 37-43, 31/36 33-37, 26/31 27- 28; komk. krom 9000 kg, 49-59; komk. stek II-l 11000 kg, 40-57; lollo rossa 3500 st 200/ 300 58-74; paksoi 350 kg 590/800 80-95; papri ka rood: 2500 kg, 85/op 210-220,75/85 200-220, 65/75 160-170, groen: 10.000 kg, 85/op 220-230, 75/85 210-220, 65/75 200-210,55/65 170; pepers 500 kg, groen 190-210, rood 90-110; radijs 18000 bos, middelgrof 32-50; sla natuur 39000 St., 41/44 22-38, 37/40 20-37, 34/36 20-32; spitskool 38000 kg, All 12-19; spruiten 79000 kg, Al 57-82, BI 62-126, Cl 44-46, Dl 95-140; suikermais 9000 st., klvp. kort 10-25, klvp. lang 20-41, kort 17, lang 27-29; tomaten 100000 kg, BI-1 105-118, BI-2 107-122, AI-1 III-125, AI-2 115-138, CI-2 75-93; vleestoma ten 4000 kg, BBB 1-2 108-122, BB 1-2 93-114, B 1-2 99-116; cherrytomaten 6000 ds, grof 75-76, middel 92-101, fijn 96-99; veldsla 400 kg, 80- 550; witlof25000 kg, kort grof1360-470, lang I 360-380, klvp. grof I 350-410, kort II 260-350, lang II 230-270, III 50-160; ijsbergsla 18000 St., 70/80 28-50, 60/70 (10) 34-50, 60/70 (12) 51- 64, 50/60 53-78; aardappelen 35000 kjg bintje bonken 24-61, groot 21-40, eigenheimer 19- 52; krulandijvie 25000 st., 115-165; groene bloemkool, 3000 st., 40-110; bospeen 2000 bs, 72-111; knolselderij 1000 St., 15-92; koolra pen, 2500 kg, 26-35; mini komk., 1500 st., 23- 32; groene kool 4000 kg, 19-36; witte kool 3000 kg. 6-37; rode kool 2500 kgh, 10-23; kro ten 2000 kg, 11-35; peterselie 28000 bs., 8-29; postelein 4000 kg, 50-127; prei 10000 kg 68- 122; radicch. rosso 1000 kgl50-340; selderij 26000 bs 8-32; snijbonen 14000 kg 200-400; sperciebonen 94000 kg 43-146; spinazie 10000 kg 19-145; uien 22000 kg bonken 39-60, grof 23-40, middel 16-28; winterpeen 8000 kg 5-28; div. kruiden 1000 bs, dille 19-26, kervel 17-40; aarbeiden 1500 ds 140-160; druiven 500 kg 300-670; ogenmeloen 4000 st. 50-410. TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaamse vakbondsleden kunnen vanaf' volgen de maand hun sociale vaardigheden weer bijschaven door de lessen van de 'vakbondsschool' te volgen. Wilfried de Waal en Theo Herman, leraren per soonlijk maatschappelijke vorming aan de school voor kmbo in Terneu- zen, verzorgen de cursus. De geïnteresseerden kunnen groten deels zelf bepalen wat ze willen leren. Een belastingformulier invullen, het aanleren van discussie- en vergader technieken, het aanschrijven van ver schillende instanties en in het alge meen de weg vinden in het ingewikkel de sociale stelsel. „Iedereen kan wel iets van zijn gading vinden. Zo zijn er mensen die zitting nemen in een buurtcomité en willen weten wat daar allemaal bij komt kij ken. Een ander vraagt zich af of hij wel genoeg kinderbijslag krijgt en een der de wil gewoon leren wat makkelijker in het openbaar te spreken om zo wat meer zelfvertrouwen op te doen", zo geeft De Waal wat redenen om de les sen te bezoeken. De vakbondsschool is opgezet door de FNV, maar de lessen kunnen ook door leden van andere bonden worden ge volgd. Het inschrijfgeld, vijftig gul den, krijgen de cursisten weer terug als ze het hele cursusjaar volmaken. Gedurende 25 (maandag)avonden kunnen de 'vakbondsscholieren' te recht in de school voor kort middel baar beroepsonderwijs aan de Ter- neuzense Leeuwenlaan. Het is de be doeling dat de 'leerlingen' in twee jaar de school doorlopen. Mensen die belangstelling hebben om weer één keer in de week plaats te ne men in de schoolbanken kunnen voor de vanaf maandag 9 oktober terecht. De lessen beginnen om 19.30 uur. Een week eerder, op maandag 2 oktober, wordt tussen 19.30 en 21.30 uur een in formatie-avond gehouden. MIDDELBURG - De Middelburgse gemeenteraad maakt donderdag de jaarlijkse excursie. Om half negen stapt het gezelschap op de fiets en gaat naar Boon Chemie op Arnestein, waar de op- en overslag van chemisch afval wordt bekeken. Om kwart over tien gaan de raadsle den met de bus naar Loontjens Auto maten bv in Goes. Daarna wordt de ge restaureerde Oostkerk bezocht en te rug in het stadhuis kijkt de raad naar de videofilm 'Het komt je niet aange waaid', die een beeld geeft van de in Middelburg gevestigde instellingen met beroepsopleidingen voor volwas senen. Ten slotte gaat het gezelschap naar de tentoonstelling 'Monumenten op Walcheren' in de Vleeshal. BRUINISSE - Het college van burge meester en wethouders van Bruinisse stelt de gemeenteraad voor de Rode Kruis-afdeling een bijdrage ineens van vijfduizend gulden te verlenen. Met dat geld kan de afdeling zich een onderkomen verschaffen in het voor malig gemeentehuis. De eigenaar van het gebouw is bereid de bovenverdieping voor tenminste tien jaar gratis aan het Rode Kruis in gebruik te geven. Het huidige onder komen van de afdeling, een voormali ge eenklassige container-kleuter school, is te klein zo blijkt uit het raadsvoorstel van b en w. De bovenverdieping van het oude raadhuis moet noodzakelijk worden opgeknapt en dat kan voor de ge vraagde gemeentelijke bijdrage. Het college vindt inwilliging van het ver zoek gerechtvaardigd. Het voorstel komt aan de orde in gemeenteraad van Bruinisse op donderdag 28 sep tember in het gemeentehuis In deze vergadering wordt verder ge sproken over aankoop van bouwgrond TERNEUZEN - Het dekenaat Zee land houdt zaterdag 30 september een dekenale dag in de Opstandigskerk in Terneuzen, met als thema 'De gelovi ge opvoeding thuis van kinderen tot 12-13 jaar'. Op deze dag, die van 10.00 tot 15.00 urn- duurt, wordt met elkaar gesproken over hoe men vanuit de parochie on dersteuning kan geven aan de gelovige opvoeding thuis, daar veel ouders daar in deze tijd vragen over blijken te heb ben. Mevrouw dr T. Andree, docente gods- dienstpedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, zal het thema inleiden. Daarna gaat men in vier groepen uit een om te werken aan de verschillende facetten van dit onderwerp. Vanuit el ke parochie van het dekenaat zijn twee of drie personen, afkomstig uit kerkbe stuur, parochieraad of werkgroepen, uitgenodigd aan deze dag deel te ne men. GOES Het provinciaal be stuur, de steden en het bedrijfs leven moeten intensiever over leggen over de infrastructuur in Zeeland. Dit kan leiden tot gro tere daadkracht. In de vierde no ta ruimtelijke ordening staat dat Zeeland op eigen kracht moet koersen, maar de rand voorwaarden zijn daarvoor niet voldoende. Dit heeft wethouder L. H. de Leeuw vrijdagmiddag gezegd tijdens de opening van het kantoor van het advies en in genieursbureau Grontmij Zee land in Goes. Gedeputeerde drs R. C. E. Barbé beaamde het pleidooi van de wethouder van ruimtelijke orde ning, volkshuisvesting en open bare werken. Ook hij verwachtte dat een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, de ge meenten en de provincie „de des astreuze ontwikkelingen" zou kunnen ombuigen. Drs Barbé verrichte de officiële opening van het kantoor. De sprekers feliciteerden de Grontmij met de strategische keuze van het nieuwe bedrijfster rein, Het kantoor staat volgens hen niet alleen op loopafstand van het NS-station en de bushal te maar staat ook vlakbij een kruispunt van belangrijke wegen in het centrum van Zeeland. ALCION 21 te Amsterdam; ALSYTA SMITS 22 te Houston; ANITA SMITS 21 vn Izmir nr Rotterdam; ATLANTIC CAPE 21 200 no Azoren nr Rotterdam; AZOLLA 21 vn Rotterdam nr Dundalk; BAKENGRACHT 21 30 z Sannicolan nr Salvador; CARAVEL- LE 21 30 no Newcastle nr IJmuiden; CASA BLANCA 22 30 nw Cumana nr Mayaguez; CLAUDIA 21 30 w Vasa nr Corpus Christi; COLD EXPRESS 21 15 o Great Abaco Is land nr Oostzee; DEPENDENT 22 vertrek Rotterdam; DIANA-V 22 vn Rotterdam nr Wivenhoe; DUTCH FAITH 21 vn Rotter dam nr Bayonne; DUTCH GLORY 21 60 n Kaap Villano nr Lissabon; DUTCH MAS TER 21 70 n Scilly Islands nr Bayonne; DUTCH SAILOR 22 dw Antifer nr Le Havre; ENGELINA BROERE 22 te Amsterdam; FAIRLANE 21 100 nw Singapore; HEEMS KERK 21 330 z Tenerife nr Kaapstad; HEEMSKERKGRACHT 21 38 nw Dakar nr Abidjan; ICE CRYSTAL 25 te Bordeaux verw; IGLO EXPRESS 21 te St. Vincent; JAN WILLEM 21 vn Rotterdam nr IJmui den; KATJA 26 te Belfast verw; LIBRA 21 30 z Ouessant nr Fowley; LOOIERS GRACHT 21 onderweg Rotterdam; LIJN BAANSGRACHT 21 vn Saipan nr Santos; MANGEN 24 te Karlstad verw; MARE NO VUM 22 te Rotterdam; NEELTJE BROERE 22 vn Amsterdam nr Rotterdam; NOBLES SE 21 pass Wight nr Poole; NOREN 22 te Holmsund; PACIFIC FREESIA 21 vn Tene rife nr CasteUa; PACIFIC QUEEN 21400 nw Kaapstad nr Puerto Rico; PACIFIC TULIP 21 300 zzw Gran Canaria nr Bourgas; PACI FIC VIOLET 21 vn Lagos nr Mar del Plata; PALEISGRACHT 21 te Savona; PARK GRACHT 21 150 o Aden nr Singapore; PAUWGRACHT 21 500 w Sabang nr Tokio; PIONIER 22 120 nno La Coruna nr Rotter dam; POOLGRACHT 21 45 o Rodriquez nr Durban; ROCKY GIANT 21 te Amsterdam; SCHIPPERSGRACHT 21 76 zo Monrovia nr San Pedro; STELLA LYRA 25 25 nnw Great -Yarmouth nr Port Jerome; ST.MI- CHAEL 22 te Rotterdam; SWALLOW 21500 nw Paaseiland nr Papeete; TARAS 21 vn Rotterdam nr Ventspils; TINGANES 21 vn Holsteinborg nr Hirsthols; TRIUMPH 21 te Rotterdam; VALIANT 21 vn Rotterdam nr Lowestoft; VENTURA 21 vn Rotterdam nr Immingham; VICTRESS 21 te Amsterdam; VIKING 21 35 w Hoek van Holland nr Ant werpen; VILLE DE VEGA 21 30 n Sumatra nr Singapore; VIJVERHOF 21 vn Rotter dam nr Frederica; IJSSELLAND 21 vn Am sterdam nr Delfzijl; ZOMERHOF 21 vn Aberdeen nr Inverness. BLACK SEA 25 te Long Pond verw; CAR- DISSA 21 te Conakry; EOS 23 te Koping verw; INANNA 2 1100 no Sao Vicente nr Rotterdam; LARGSBAY 21 vn Southamp ton nr Jeddah; LENNEBORG 22 onderweg Bremen; MOJI 22 te Singapore; NEDL- LOYD BANGKOK 22 vn Vancouver nr Coosbay; NEDLLOYD BARCELONA 21 vn Salvador nr Willemstad; NEDLLOYD DE- JIMA 22 850 w Cochin nr Port Kelang; NEDLLOYD DELFT 21 70 z Nagasaki nr Kobe; NEDLLOYD KYOTO 21 900 w Cabo Verde nr Rotterdam; NEDLLOYD LINGE 21 vn Singapore nr Mahe; NEDLLOYD LOI RE 22 te Puerto Quetzallah; NEDLLOYD NASSAU 22 vn Duinkerken nr Le Havre; NEDLLOYD VAN NOORT 22 te Yokoha ma; NEDLLOYD ROCHESTER 21 345 no Townsville nr Jakarta; NEDLLOYD SAN JUAN 21 160 wzw Acapulco nr Guayaguil; NEDLLOYD ZEELANDIA 21 36 z Sou thampton nr Salvador; PRINS ALEXAN DER 21 te Rotterdam; PRINS CASIMIR 21 900 no Puerto Rico nr Kingston; PRINS FREDERIK HENDRIK 21 te Rotterdam; PRINS J.W.FRISO 22 dw Vhssingen nr Fawley; PRINS MAURITS 21 op de Hum- ber; SPRINGBOB 21 750 n Hawaii nr Da- vao; STELLATA 21 320 wnw Glasgow nr Sullomvoe; WESTERDAM 22 te seatue. in het plan Riekusweel (tweede fase). Tevens moet de gemeenteraad voor zien in een aantal gemeentelijke verte genwoordigingen, in verband met het vertrek van burgemeester T. C. Hek man per 1 november. Andere voorstel len van het college betreffen subsidie voor warme maaltijdenverstrekking en herziening van het rioleringsplan. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Geweldig! Duizend Vietnamezen mo gen in Nederland komen wonen. Al leenstaanden, gehandicapten of men sen zonder goede opleiding liever niet, want daar hebben we niks aan. Het staat in alle kranten, want iets goeds moet iedereen weten. Wat jammer, dat er niet elke dag lij sten gepubliceerd worden van de asiel zoekers, die door het ministerie van justitie geweigerd worden. Mensen, die soms in doodsangst hun land ont vlucht zijn; die alles achter moesten la ten, vrouw, kinderen, familie, baan en bezittingen. Die vrijheid, veiligheid en een nieuw leven hoopten ze te vinden of een tijde lijke schuilplaats om zo gauw het kan weer terug te gaan naar hun vader land. Die hoge Verwachtingen hadden van het rijke Nederland, waar een christelijke regering het beleid be paalt. Hun hoop verdwijnt al na een paar we ken. Wachtend in een overvol asielzoe kerscentrum horen ze dat bijna ieder een een negatief antwoord krijgt op het asielverzoek. Ze worden maanden lang in onzekerheid gehouden. Hun zelfrespect en vertrouwen verdwijnt. Hun leven lijkt een nachtmerrie. Ze kunnen niet terug naar hun land, maar zonder gevoel stuurt Nederland ze de laan uit. Veroordeeld tot gevangenisstraf of executie in het thuisland of tot illegali teit als ze onderduiken: levend begra ven in anonimiteit. In alle kerken preekt men over het conciliair proces: vrede en gerechtig heid. Maar de regering is alleen christelijk op zondag. Op maandag loopt men overal in Nederland de ge rechtigheid voorbij. En de asielzoekers bidden en wachten en vragen zich af: Hebben we wel de zelfde God? Lien Hoogerland, Oude Rijksweg 65, 's-Heer Hendrikskinderen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 17