Erik Breukink koestert gele trui erg kort Dopingonderzoek in sneltreinvaart FRANSMAN BESTE VAN FAVORIETEN Jubileum voor Henk Steevens MAANDAG 3 JULI 1989 Te zwaar Black-out Laconiek Drama I Voor de start van de eerste etappe, een I ritje over 135,5 kilometer, kondigde I Peter Post aan, dat de gele trui van I Breukink niet ten koste van alles ver- Idedigd zou worden. De nieuwbakken I leider was het ermee eens. „Zo'n suc- I ces in de proloog is leuk, maar ik heb I pas echt een goede Tour gereden als ik I in Parijs voor in het klassement sta. IWe willen in de ploegentijdrit voluit jvoor de overwinning rijden." LUXEMBURG (ANP) - In de Tour de France gebeuren nog wonderen. Erik Breukink won de proloog die voor Jelle Nij dam bestemd was, favoriet nummer één Pedro Delgado werd twee keer laatste en Laurent Fignon zegevierde met 'een zootje ongeregeld' in de ploegentijdrit. Acacio da Silva kende blijkbaar de waarden van vandaag. De Luxemburgse Portu gees wist precies welke weg te kiezen om de gele trui te ver moveren en te behouden. Martelgang sport LUXEMBURG (GPD) - Erik Breu kink had zijn vrouw Gea beloofd zo'n leeuwtje mee te brengen uit de Tour. De 'Caesar', verbonden aan de gele trui. En zie: de eerste de beste gelegenheid was het al raak. Breu kink won de proloog, zoals hij dat dit jaar ook in de Ronde van Romandië had gedaan. Breukink wist na ruim 7 km Tour heel zeker: „De vorm van de goede Erik Breukink hangt vlak voor de start van de zondagochtendrit ont spannen over zijn stuur. De Franse gendarmes tonen flink wat ontzag voor de gele trui-drager van dat mo ment. dagen in de Giro is er nog steeds. Die rust met training op hoogte in Klos- ters heeft me goed gedaan. Post heeft dan wel gekozen, zegt hij, voor de rit- zeges maar ik acht mezelf nog hele maal niet uitgeschakeld voor een goed klassement. Het blijft jammer, dat Winnen niet is meegenomen, die had me toch van dienst kunnen zijn in de bergen, maar ik heb er begrip voor." Zijn gele droom was van korte duur. Maar: „Het was zinloos in het ochten dritje te gaan jagen. Ik weet, dat een Tour niet aan het begin, maar pas aan het eind wordt gewonnen. Ik wil dit jaar graag eens bij de eerste vijf eindigen, maar ik teken ook al voor een ritzege op Alpe d'Huez." Fignon houdt Pedro Delgado zag de ernst van de situatie na zijn dramatische proloog nog niet in. Hij oefende zondag nog even op een antieke fiets, maar zelfs op die oude tweewieler leerde hij niets, 's Middags in de tijdrit had hij alle moeite om aan te klampen. topvorm vast Het parkoers was te zwaar voor ge specialiseerde tijdrijders als Nijdam, Marie en Indurain. Dit was veel eer der iets voor allrounders. Breukink had in Zwitserland in alle rust naar ,de Tour de France toegeleefd. Hij pak- Ite de eerste prijs met zes seconden I verschil voor Laurent Fignon. |De Parijzenaar gaf aan dat zijn condi- Itie uit de Giro nog intact was. Hij zag Imet een grijns op zijn gelaat zijn rivaal I Delgado laatste worden. De Span- Ijaard beging zaterdag een onvergeef- llijke blunder. Hij verscheen twee mi- Inuten en veertig seconden te laat aan jde start door wat hij later noemde 'un Idespista' ofwel een black-out. Zater- Idag maakte Delgado er nog grapjes lover, zondag zou hem het lachen ver- Igaan. LUXEMBURG (ANP) - Pedro Del gado had zich onsterfelijk kunnen maken als hij na zijn blunder bij de proloog van de Tour de France met uitgestreken smoel had ver klaard: „Ik voel me zo sterk, ik geef dit jaar iedereen drie minuten voor." Hij gaf onomwonden toe persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor zijn fout. Delgado maak te zich aldus onsterfelijk belache lijk. Delgado sloeg de in Luxemburg de verzamelde wielerwereld met stomheid door twee minuten en veertig seconden te laat te starten in de door Erik Breukink gewon nen openingstijdrit. De Tourwin naar van vorig jaar was op tijd op het appel verschenen. Hij tekende de presentielijst, maakte nog een praatje bij de Spaanse televisie en ging zich warmrijden. Tien minuten voor hij moest star ten was Delgado weer bij het start podium. Hij keek op zijn horloge en besloot nog een straatje om te fiet sen. Hij moest starten om 17.17 uur. De tijdwaarnemers telden - vol on geloof om zich heen kijkend - af, de gele-truidrager was nergens te be kennen. Het was al 17.19 uur toen hij dood gemoedereerd kwam aanrijden. Omstanders maanden hem tot spoed. Delgado schrok, kwam plot seling in actie, raasde naar het startpodium, klom erop, gespte zijn voeten in de clips en vertrok in allerijl. Twee minuten en veertig seconden te laat. „Un despista", zei Delgado later. De vertaling luidt: een dwaling, black-out. „Ik heb niet goed opge let", bekende hij, .jammer, het was een onnodige fout. Ik kan nie mand een verwijt maken, alleen mezelf. Ik ben de enige schuldige." Proloog-winnaar Erik Breukink: „Hij moet een black-out hebben ge had. Overconcentratie, of juist niet geconcentreerd. In mijn eerste pro loog bij de profs, in de Tour de l'A- venir van 1986, is mij ook eens zoiets overkomen. Maar de schade was toen amper vijf seconden. Van af dat moment heb ik me voorgeno men in het vervolg altijd te blijven kijken naar de twee renners, die voor mij starten. Vandaag: Liec- kens en Knickman". Panasonic pr-man Fred Debruyne: „Ik zeg altijd tegen de renners: je moet het startpodium opgaan en je horloge precies gelijk zetten met de klok van de tijdwaamemer. Kan je niks gebeuren". Delgado maakte na het ophefma kende incident bepaald geen aan geslagen indruk. Hij reageerde la coniek, verscheen glimlachend voor de televisiecamera's. „Als me dit in de slottijdrit in Parijs was overkomen, had ik de Tour verlo ren. Nu heb ik de hele Tour nog om de verloren tijd goed te maken." Delgado mocht van geluk spreken, dat de reglementen van de Tour dit jaar zodanig veranderd waren, dat voor de proloog geen tijdslimiet was gesteld, anders was hij met 2 minuten 54 seconden seconden achterstand op Breukink uit de koers genomen en waren de miljoe nen guldens van zijn nieuwe spon sor Banesto weggegooid geld ge weest. Toen de Belg Fons de Wolf in 1985 in Plumelec hetzelfde over kwam, werd hij zonder pardon naar huis gestuurd. Zo begon de 76e Tour de France met een blunder van superfavoriet. Een flater die zijn weerga niet kent. Dit tijdverlies bij 7,8 kilometer hardrijden zal als een rode draad door de hele Tour lopen. Het maakt de wedstrijd er nog interessanter op. Ploegleider Jose Miguel Echavarri: „Het is stom, maar het kan ieder een overkomen. Ik vergelijk het met het vliegtuig, dat net is ver trokken als je aan de balie staat om in te checken. Vorig jaar won Pedro de Tour met ruim zeven minuten voorsprong; er blijven er dus nog vier over". Maar zondagmiddag was hij ook die al weer kwijt. Zondagochtend reeds, tijdens de eerste etappe, probeerde Delgado iets van zijn achterstand af te knabbelen. Op de plaats waar Aca- cio da Silva zijn medevluchter Sö- ren Lilholt achterliet om de rit te winnen en Erik Breukink de gele trui af te pakken, demarreerde de Spanjaard uit het peloton. Zijn uit val was indrukwekkend. Laurent Fignon had de grootste moeite hem terug te pakken. Delgado's commentaar luidde: „Ik moet nu elke dag aanvallen, elke seconde telt." Een paar uur later begon de klok weer in het nadeel van Delgado te tikken. De ploegentijdrit werd een drama voor hem. Delgado moest meermalen lossen, het verband in zijn ploeg viel uiteen. Uiteindelijk finishte hij in 58 minuten en 20 se conden, precies vier minuten na Erik Breukink en zelfs 4.32 na zijn voornaamste uitdager Laurent Fignon. In het eerste weekeinde verloor Delgado totaal 7.20 op de als van ouds vliegende Fransman. Als daar in de lange tijdrit van woensdag tussen Dinard en Rennes nog een paar minuten bij zou komen, is de Tour voor Delgado voor de bergen al gedaan. Kennelijk werkte zijn blunder bij de proloog door. „Het moet wel in zijn hoofd zitten", al dus een van de soigneurs, „want zijn benen zijn tip-top in orde." LUXEMBURG (ANP) - Henk Stee vens, de assistent van ploegleider Cees Priem, vierde bij het begin van de Ron de van Frankrijk in Luxemburg zijn 25-jarig jubileum als ploegleider. Steevens hield zich hoofdzakelijk met amateurs bezig. Zelf was hij een ver dienstelijk beroepsrenner, lid van de beroemde Pellenaars-formatie, die in 1953 Nederland voor het eerst Tourgek maakte. lOp initiatief van de Deen Lilholt, die londer de startvlag door demarreerde, Ikreeg Da Silva vrij spel. De Portugees Idie onlangs de Giro eveneens sterk in- jzette, gebruikte de eerste helling om Jde vrijbuiters van Raas en Priem te ■beletten van zijn aangekondigde aan- lval te profiteren. Na de beklimming Iwas de slag gevallen. Da Silva was ■tactisch en fysiek sterk en haalde Ivoor zijn vele supporters alles uit zijn (voornemens. (Breukink stond het geel min of meer ■vrijwillig af, maar hoopte dat hij na de ploegentijdrit nog steeds de beste van lalle klassementsrijders te zijn. Dat Iwas te optimistisch gedacht. Het ne- Igental van Post werd „slechts" tweede (achter de ontketende macht van Fig- Inon. De ploegleider stond zwaar te leurgesteld aan de eindstreep. „Het Iwas knudde", stelde hij, „slechts vier (renners reden goed: Breukink, Van Poppel, Vanderaerden en Nulens. Ta len was ziek, Lubberding en De Rooy De Post-trein, hier onder leiding van Henk Lubberding middenen Teun van Vliet (links), liep enkele seconden achterstand op in de ploegentijdrit. LUXEMBURG (ANP) - Binnen acht tien uur weet de voorzitter van de ju ry in de Ronde van Frankrijk de uit slag van de dopingonderzoeken. Na de onverkwikkelijke affaires rond Pedro Delgado en Geert-Jan Theunisse van vorig jaar heeft de directie van de Tour besloten het transport van de urinestalen te versnellen. Vanuit Luxemburg, Francorchamps en Wasquehal rijdt een speciale auto naar het laboratorium van professor Lafarge in Parijs, vanuit alle etappe plaatsen beginnend in Rennes vliegt een speciaal vliegtuig naar de Franse hoofdstad. Door dit snelle transport kan professor Lafarge elke dag om 21.00 uur met het dopingonderzoek beginnen. De resul taten zijn achttien uur later bekend en worden per fax-brief overgeseind naar jury-voorzitter Claude Jacquat. Hij kan de betrapte renner bij het einde van de volgende etappe vragen of hij een contra-expertise wenst of niet. Jean-Marie Leblanc, de nieuwe direc teur van de Tour, hoopt dat door deze aanpak speculaties omtrent dopege bruik van bepaalde renners uitgeslo ten wordt. Professor Lafarge gaf dit weekeinde onomworden toe dit jaar geen enkele renner te kunnen betrappen op ge bruik van corticosteroiden. Het op cortisonen gebaseerde middel „Al- tim" zou op het ogenblik zeer in zwang zijn in het peloton. Lafarge zei dit te weten. „Maar", stelde hij, „in bepaalde gevallen is het ren ners toegestaan zich te laten soigneren met corticosteroiden, bijvoorbeeld bij ontstekingen in de knieën. Renners die ze nemen als middel om harder te rijden, zijn in overtreding met het do- pingreglement. Zij gaan vrijuit, omdat onze opsporingsmethode ontoerei kend is. Die coureurs kunnen onge straft hun gang gaan, maar ik voorspel hen wel een zeer korte loopbaan." Lafarge verklaarde bovendien, dat hij op de hoogte is van een nieuw maske- ringsmiddel van testosterongebruik. Het nieuwe probenecide (dat vorig jaar in de urine van Delgado werd aan getroffen) is een zeer kostbaar prepa raat. „Ik weet dat het wordt gebruikt", aldus Lafarge, „we vechten nog steeds een ongelijke strijd." Tenslotte onthulde professor Lafarge, dat de lijsten van verboden medica menten van de Wereld Wielrenunie (UCI) en het Internationaal Olym pisch Comité (IOC) nog steeds niet overeenstemmen. De wederopstanding van Laurent Fig non als ronderenner werd in de eerste twee dagen definitief toen Pedro Del gado zwaar van zijn sokkel viel. Het verschil tussen de Franse kanshebber en de Spaanse favoriet bedroeg zon dagavond na slechts 189,3 kilometer hardfietsen zeven minuten en twintig seconden. Zonder dat de karavaan startplaats Luxemburg had verlaten stond de winnaar van de Vuelta al ver loren tegen de winnaar van de Giro. Onder de zwaarbewolkte hemel begon de Tour florissant voor een outsider. Erik Breukink zegevierde in de pro loog en veroverde zijn eerste gele trui in zijn nog veel belovende loopbaan. Zijn overwinning was voor iedereen een verrassing, behalve voor hemzelf. „Bij de eerste verkenning van het par koers kreeg ik een kick", vertelde Breukink. „Die afstand, plus de be klimming van die Pabeierbierg waren geknipt voor mij. Ik voelde dat ik voor de overwinning kon rijden." voelden zich ook misselijk." Voor be kend was, dat de ploegentijdrit niet door hen gewonnen was, vlogen de ver wijten tussen de renners over en weer. Fignon inspireerde zijn knechten naar de overwinning met 32 seconden voor sprong. Een wonder. Marie was pas nog ziek, Pascal Simon niet in vorm. Imboden, half-beroepsrenner, half ver zekeringsagent, wilde onlangs met wielrennen stoppen, omdat hij zo slecht fietste. Barteau reed geen deuk meer in een pakje boter sinds hij in '84 tien dagen de gele trui had. Ploegleider Cyrille Guimard wist bijna niet waar hij de knechten voor Fignon vandaan moest halen. Hij was nog een tijd bezig met de 36-jarige Italiaan Ba- ronchelli bij zijn Australische sponsor los te weken. „Het gaat goed", vond Fignon, „als ik maar gezond ben, kan ik alles aan." Laurent Fignon (tweede van links) met zijn ploeg onderweg naar de over winning in de ploegentijdrit. Verbaasde Fignon in de ploegentijdrit met zijn krachtsexplosie, Delgado ver baasde met een diepe inzinking. „Geeuwhonger", noemde hij het zelf na aankomst in het hotel. Hetzelfde wat Breukink in de Giro d'Italia over kwam. De laatste vijftien kilometer werden een martelgang voor de Spaanse favo riet. Hij moest eerst beurten aan kop voorbij laten gaan, vervolgens moest hij drie keer lossen aan de staart van de groep. Het ritme stokte, het verlies liep op tot 4.32. Een inzinking met waarschijnlijk desastreuze gevolgen. Tenzij er weer een wonder gebeurt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 9