PZC Constructivisme in de Iissingse watertoren agenda Veel kwaliteit in huis bij warmbloedpaarden Drieduizend bezoekers trekker-trekevenement Slecht weer hindert vlucht postduiven streek ichorpioen EXAMENS Hersperus (TART ARCHITECTUURPROJECT ZEEUWSE PREMIEKEURING WEDSTRIJDEN IN BIEZELINGE De uitslag: Bulkcarrier MAANDAG 3 JULI 1989 MEAO Terneuzen De Leeuwtjes Tasje gestolen uit auto in Terneuzen Bewoners wakker door glasgerinkel MAVO Krabbendijke PECA HERENMODE ruimt kwaiiteitsmode op. Kostuumsv.a. 375,00 Kolberts275,00 Arrow Melkajacksv.a. 189,00 Arrow overhemden 'EIMior'50,00 p/stuk 2 voor 90,00 Schiesser tricots pyjama's van 69,95 voor 49,95 Schiesser ondergoed 100% katoen, 2 stuks19,95 herenmode l'LISSINGEN - Het project 'Con- Itructivisme, kunst en architectuur' |s zaterdag in Vlissingen van start ge- laan. In de voormalige watertoren [an de rand van Oost-Souburg werd [en tentoonstelling van elf interna- lionale kunstenaars geopend. Zij [aan volgens Fré Ilgen van de Stich- Pro Art Architecture een con- [rontatie aan tussen de menselijke maat en de architectuur van de mar kante toren. pe expositie kreeg de titel 'Tape, licht i verf mee. Eén van de kunstenaars heeft zich met tape in de watertoren t van pagina 5) [er Henk van Son bekeken zij onder neer het scheepsmuseum met allerlei scheepsattributen, gereed- ichappen en een geschiedenisover- van het ramschip. Ook is er een hoorlopende videofilm over de aan komst in Middelburg te bekijken. Behalve de museumruimte zijn ook fet bovendek en het tussendek even als de multifunctioele ruimte van de fechorpioen voor bezichtiging openge steld. Voorts zijn er een koffieshop an nex bar en een souvenirswinkeltje aan koord. pe heer en mevrouw Holtrigter uit kpeldoorn waren de eerste betalende bezoekers. Zij waren van Zoutelande, baar ze veertien dagen met vakantie [erbleven, op weg naar huis, maar wil- toch eerst even de Schorpioen be oeken. Trots toonden zij de toegangs kaartjes met de nummers 1 en 2 erop. Dnder de bezoekers van de eerste dag behoorden ook twee oude bewoners [an het ramschip. Zij hadden indertijd lis zeevaartscholieren in Den Helder jbp de Schorpioen gewoond, pe Schorpioen is dagelijk, ook 's zater dags en 's zondags, open van 10.00 tot 17.00 uur. uitgeleefd. Hij plakte 150 meter langs muren, trappen en pilaren om daar mee de suggestie te wekken dat het ge bouw tien graden is gekanteld. De ten toonstelling vormt het eerste onder deel van een totaalproject. Vanaf eind juli worden in de Spuikom in het cen trum van Vlissingen drie tot vijf con structivistische sculpturen geplaatst. De schaalmodellen van veertien hier voor in aanmerking komende werken worden begin oktober in galerie Bella my 19 tentoongesteld. Een in Rotter dam te houden conferentie over con structivisme wordt maandag 2 okto ber in Vlissingen afgesloten. Constructivisme is een richting in de bouw- en beeldende kunst die werkt met wiskundige vormen en primaire kleuren. Malevich, Mondriaan en Riet veld zijn enkele beoefenaars van deze stijl. Gepoogd wordt universele princi pes van de natuur weer te geven. De mens zou hierdoor moeten worden aangesproken, waarvan de samenle ving uiteindelijk profijt zou moeten hebben. Constructivisten streven niet naar weergave van de uiterlijkheden van de natuur, maar van de onderliggende principes. Vandaar de voorkeur voor wiskundige vormen als vierkanten, rechthoeken en cirkels. Drs H. J. A. M. van Haaren noemde de driehoek ei genlijk al te opwindend. Hij is voor zitter van de faculteit kunst en archi tectuur van de Rotterdamse universi teit en opende zaterdag de tentoon stelling. De Culturele Raad Vlissingen is blij met de watertoren als expositieruim te. Het gebouw bestaat uit vierkante ruimten met van boven tot onder smalle verticale ramen. Hierdoor ont staan hoge en sobere hoeken waarin de kunstwerken tot hun recht kunnen komen. De tentoonstelling moest vol gens de initiatiefnemers ook een uit straling naar buiten hebben. Vandaar dat de hoekige toren 's avonds gehuld OMBURG - Openluchttheater, 20 ur: Concert muziekvereniging Apol- 1IDDELBURG - Molenwater, 9.30-18 ur: Miniatuur Walcheren; Abdij, 3.30 en 15 uur: rondleiding; Concert- n gehoorzaal, 20.15 uur: Concert Stu- enten Symphonieorkest van de Vrije niversiteit; (LISSINGEN - Bellamypark, 14-17.30 ur: Reptielenzoo. Films pERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14,19 en 11.30 uur: Johnny Five is alive, a.l.; foxy II, 14 en 19 uur: My stepmother is 1 alien, a.l.; 21.30 uur, Stofmy Mon day, 12 jr.; Cinemactueel 1,14,19 en 21.30 uur Po lice Academy 6, a.l.; Cinemactueel II. 14,18.45 en 21.30 uur: license to kill, a.l.; linemactueel III, 14 uur: Taran en de Joverketel, a.l.; 19 en 21.30 uur: The na- |ed gun, a.l.; WES - Grand, 20 uur: Licence to kill, 11.; JULST - De koning van Engeland, 20 [ur: The naked gun, a.l.; 20 uur: Licen- ;to kill, a.l.; 20 uur: Tequila Sunrise, 2 jr.; 20 uur Police Academy 6, a.l.; MIDDELBURG - Electro, 20.30 uur: ïainman, a.l.; Bibliotheek, 20.30 uur: A cry in the lark; |chuttershof, 20.30 uur: Out of Africa, L; [eRNEUZEN - Luxor, 20 uur: Rain- jian, a.l.; 20 uur: Johnny Five is alive, ILISSINGEN - Alhambra 1,20 uur: Li cence to kill, a.l.; Ilhambra II, 20 uur Police Academy 6, Tentoonstellingen ARDENBURG - Archeologisch Mu- um, 13-17 uur: Wat Aardenburg be- aarde - 30 jaar museum en opgravin- n. RUINISSE - Hal Stadhuis, 8-17 uur: e Baauw, aquarellen en olieverven 'ffl aug.) en kleine schatten van houwen-Duiveland (t/m 13-7); URGH-HAAMSTEDE- De bewaer- I :hole, 13.30-16.30 uur: Verzamelingen [an particulieren; ILINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 |ur: Overzicht nieuwe aanwinsten di- rse kunstenaars (t/m 2-7); OES - Galerie La Strada 10-20 uur: wop Dam, Zeeuwse Odyssee, beel- nd werken 1964-1989 (t/m 22-7); EILLE - Landbouwmuseum 10-12 en -17 uur: Oude landbouwwerktuigen. tLST - Streekmusem, 14-17 uur: plksvermaak in vroeger dagen (t/m Pt.); ATS - Galerie't Zwaluwenhof, 14-18 Pir: beeldhouwwerken Gerda Rutters er schilderijen Piet van Hageland (t/m Bpt.) KRUININGEN - Gemeentehuis, 9-17 uur: Werken Comelis Krach.; MARIEKERKE - Gemeentehuis, 9- 16.30 uur: Werken van inwoners Aagte- kerke (t/m 25-8); MIDDELBURG - Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Vormen in glas (t/m 9-7); Z.K.C. 17.30-21 uur: Colleges van Hans Verplanke; Zeeuwse Bibliotheek, 18-21 uur: kin derboekenomslagen en copyright or copy wrong.; NEELTJE JANS -Topshuis, 10-17 uur: Delta expo; OOSTKAPELLE - Zeeuwse Biolo gisch Museum, 13.30-17 uur: Zie zo zij de (t/m 1-10); Molenweg 36, 10-12 uur: Fossielenmu seum; STELLENDAM - Haringvlietsluizen, 10-17 uur: De kraan van Nederland'; VEERE - Grote Kerk, 10-17 uur: Een gemeen erfgoed, Essex en de Neder landen door de eeuwen en 150 jaar Westerschelde; levensader in de Delta (t/m 22-10); Stadhuis, 12-17 uur: Oude rechtszaal (t/m 30-9); VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 10-17 uur: 150-jarig bestaan fotografie (t/m 25-6); Zelke Negen-Eén, 13.30-20 uur: Lan den en culturen; Gevangentoren, vanaf 17 uur: Manfred Schultz, grafiek met als thema kust (tl m 17-9); Arsenaal, 14-20 uur: Studentenplan nen voor over of in Zeeland; IJZENDIJKE - Stadhuismuseum, 10- 12 en 13-17 uur: Het voortgezet onder wijs in West-Zeeuwsch-Vlaanderen; ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 10- 12 en 13-17 uur: Klederdrachtmutsen, het behouden waard (t/m 30-9) Stadhuis 10-12 en 13-17 uur: Kleder drachtmutsen; Burgerweeshuis, 10-17 uur: Tuinbeel den, kleinplastiek en klein antiek. Maritiem museum, 10-17 uur: Heistse vissers, 75 jaar geleden als vluchtelin gen in Zierikzee (t/m 30-7); Nieuwe Kerk, 13.30-16.30 uur: werken Zeeuwse kunstkring; Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Ver. ter bescherming van het ongeboren kind, 01180-35736. is in een paars licht. Er bestaan plan nen om van het gebouw een perma nent centrum voor moderne beelden de kunst te maken. De Vlissingse wethouder van cultuur, D. J. P. Bruinooge, zei blij te zijn met zo'n grote tentoonstelling in een zo'n kleine provinciestad. Van Haaren vond het verheugend dat zelfs Vlissin gen met constructivisme bezig is. „Het is een interessante stroming. Heftig in de jaren 20 en nu weer volop in de belangstelling. Constructivis ten wilden kunst uit haar isolement halen en midden in de samenleving zetten tussen beeldende kunst en ar chitectuur. Nuttige gebouwen in plaats van nutteloze beelden," aldus de faculteitsvoorzitter in een poging de kunststroming te verduidelijken. TERNEUZEN Aan de meao te Terneuzen slaagden de volgende leerlingen: Secretariaatsrichting: C. F. André Axel: M. Beeldens Axel; A. F J. Bierings Hoek; J P J. Dobbelaar Hulst; P. I. F. van Eek Hulst: E. A. Gelderland Zaamslag; M. J. M. de jaeger Eede; J. C. Leunis Temeuzen; C. M. M. E. Mahu Temeuzen; N I. Meijer Koewacht: P. T. Mura Axel; N. de Pré Biervliet; D M. Ter- luin Sas van Gent; C. E. Totté Kloosterzan- de; V. A. M. Verhulst Oostburg. Vrije rich ting: E. S. M. van Bezu Hulst: J. A. Bijster bosch Terneuzen; M. A. Capello Terneuzen; K. F. A. de Deckere Hulst; M. M. A. Van Gos- them Clinge; C P. Hamelink Terneuzen; J. M. F. Koole Temeuzen; T. Külesen Axel; E. H. C. Liondenhovius Zaamslag; K. M. L. Ma- besoone Oostburg. TERNEUZEN - Uit een aan de Evert- senlaan in Terneuzen geparkeerde au to is zaterdag tussen 19.30 en 20.30 uur een tasje gestolen. In het tasje zaten onder meer autopa pieren, een rijbewijs en een paar hon derd gulden aan Nederlands en Bel gisch geld. HULST - Zaterdagmorgen om vier uur is er een poging tot inbraak ge daan bij A. van D. in de Wilhelmina- straat te Hulst. Bij het vernielen van een ruit zijn de bewoners wakker geworden, waardoor de daders in hun poging tot inbraak zijn gestoord. Er wordt niets vermist. TERNEUZEN Aan de scholenge meenschap voor beroepsonderwijs voor lhno, leao en mhno De Leeuwtjes in Terneuzen, zijn de volgende leer lingen geslaagd: Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs: Yvonne Dieleman Terneuzen. MDGO-acti- viteitenbegeleiding: Corina de Caluwé Hoofdplaat; Marco Dieleman Hoek; Daph ne de Meij Sas van Gent; Marlien perdaen SLuiskil; Violetta Pironti Sas van Gent; An gela Snelders Sas van Gent; Tanja v. d. Waart Hulst; Ingrid van Waterschoot Hulst; Annuska de Wilde IJzendijke; Annuska v. d. Zwart Terneuzen. KRABBENDIJKE - Aan de afdeling mavo van de Rehoboth-scholenge- meenschap voor mavo/lhno zijn de volgende leerlingen geslaagd: Axel: Miranda van Wijck. Krabbendijke: Lucretia Goud, Eddy Harthoom, Rianne van Houte, Janet van Koeveringe, Petra van Koeveringe, Danny de Kok, Isaac van 't Leven, Leone Molhoek, Anja de Putter, annemarie Vaders, Martijn Vogelaar, he roen Weststrate, Jacco Zandee, Monique Zandee. Kruiningen: Henk DOn, Arjan Gijs- sen, Diana Weststrate. Oostdijk: Carolien Joossen, Janthilda Sinke. Rilland-Bath: Lia Hoekman. Sas van Gent: Arjan van Cad- sand. Terneuzen: Aard de Rijke, Hans van der Werf. Yerseke: Karin van den ende, Jea- nine Goud, Nathalie Kamp, Peter de Lofï, Patrick Markusse, Leo Nieuwenhuijse, Leon Oostdijk, Catherine van Poelje, Miranda Staal, André Wagenaar, Robbert Wisse. Eén van de presentaties op de terreinen van manege De Eendracht in Vrouwenpolder. (Advertentie) U Hoek Lange Delft/ Ml' Segeersstraat, Middelburg VROUWENPOLDER - De centrale premiekeuring van de Zeeuwse afde ling van de Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Neder land (KWPN), zaterdag op de terrei nen van manege De Eendracht in Vrouwenpolder, had veel kwaliteit in huis. De klassering van de voorge brachte paarden was hoog en hoewel het totale resultaat wat werd gedrukt door het regenachtige weer, werden er toch veel sterpredikaten behaald. Ook het publiek trok zich weinig aan van de regen. De opkomst van de be zoekers was volgens de organisatie na genoeg gelijk aan voorgaande jaren. Bovendien kreeg de keuring een re cord aantal inschrijvingen. Bijna tweehonderd paarden moest de jury beoordelen en dat was dan ook de re den dat het programma bijna twee uur uitliep. De keuringen waren alle in de zelfde ring en daardoor bijzonder goed te volgen voor het publiek. Kampioen bij de oudere merries werd Colina (vader Ubis) van P. J. Riemens uit Nieuwvliet. Fortuna (vader Nim- merdor) van J. Kaas uit Philippine werd uitgeroepen tot kampioen bij de 2-jarige veulenboekmerries en Diri gent (vader Ursus) van P. J. Riemens, Nieuwvliet werd kampioen in de ru briek rijpaarden ruinen en merries zonder veulen. Drie paarden zijn geselecteerd om deel te nemen aan de centrale keuringen in Utrecht en Rotterdam. Dat zijn bij de rubriek rijpaarden fokmerries onder het zadel: Charlette (vader Amor) van Gebr. v. d. Kerkhove, Koewacht, bij de BIEZELINGE - De Trekker-Trek- wedstrijden in Biezelinge groeien uit tot een publiekstrekker van de eerste orde. Ondanks het druilerige weer trokken toch drieduizend bezoekers naar een drassig weiland om daar ooggetuige te zijn van brullende mo toren, oorverdovend lawaai en spec taculaire races. Dat het evenement door de gestaag neervallende regen anderhalf uur later begon en eenzelf de tijd uitliep, kon de pret niet druk ken. Om de honderd meter lange baan in goede conditie te houden, had de orga nisatie van het festival al een week vantevoren het weiland afgedekt met een dikke laag plastic. Daardoor bleef de baan kurkdroog en kon de wed strijd in zijn geheel worden afgewerkt. De rijders waren bijzonder te spreken over de kwaliteit van de baan. „Het heeft er nog even om gespand of we de wedstrijden wel of niet zouden laten doorgaan," aldus mede-organisator Ad Wisse. „Buiten de verwachtig om waren er toch heel wat mensen geko men. We wilden kost wat kost probe ren om trekker-trek te laten zien. Die mensen hebben er toch voor moeten betalen." Het gros van de bezoekers kwam uit Zeiand, maar volgens Wisse trekt het festival belangstellenden uit het hele land. „Je hebt er mensen bij die elke wedstrijd bezoeken; weer of geen weer. Er zijn teams die een fanclub of sup portersclub hebben. Dat is ideaal, die mensen móet je erbij hebben." De baan moest tussendoor één keer Wor den afgedekt. De enige Zeeuwse deelnemer in de ca tegorie 'minipullers', Joop Vermue uit Nisse, belandde op een vierde plaats en behaalde daarmee tot nu toe zijn beste prestatie met de Southwest Ex press. Het publiek beloonde hem met een staande ovatie. 3,4 ton vrije klasse: 1 Bonkie Power, 2 Smo- key Bear, 3 White Horse; 4,4 ton vrije klasse: 1 It Kypmantsje, 2 Q8-team Popeye, 3 Reno- saurus; 5,7 ton vrije klasse: 1 Q8-team Po peye, 2 Greenspirit, 3 It Kypmantsje; 3,4 ton Superstock: 1 Brutus, 2 European Maid, 3 Hurricane; 4,4 ton Superstock: 1 Brutus, 2 Deerhunter, 3 European Maid: Minipullers: 1 Rabbit Injection; 2 Grasshopper: 3 Ban dit. rijpaarden ruinen en merries zonder veulen: Dirigent (vader Ursus, van P, J. Riemens, Nieuwvliet en bij de 3-jari- ge stamboekmerries Elma van D. A, van Gilst, Goes. Eerste premies kregen, jongere merrieveu lens: Henriëtte van Gebr. van Stee, Yerseke; Hlojanda van P. Fase, Poortvliet; NN van C. A. Telussa-Baas, Oostkapelle; Hippique van Fam. De Feyter, Terhole en NN van D. J. Oreel, Middelburg. Oudere merrieveulens: Holly van A. Z. de Buck, Oostkapelle; Haniki van Th. Per- daen/E. Muntinga, Sas van Gent; Hella van H. Brooymans, St. Annaland; Hellonia van C. Bertou-Tas, Oostburg; Hestia van W. E. v. d. Velde, Domburg; Hannelore van Gebr, v. d. Kerkhove, Koewacht en Heartbreaker van D. P. Bakker, Goes. 4/7-jarige stermerries met veulen: met voor lopig keur, Doenja van G. B. Quist, Ame- muiden. 4/7 jarige stermerries met veulen en IBOP: definitief keur, Cireina van M. C. van Doorn, Axel en Carona van J. van Westeinde, Oost burg. Hengstveulens: NN van P. J. Westveer, Ka- pelle; NN van Fam. Thijs, Hulst; NN van M. C. van Doorn, Axel; Hannibal van A. de Nooyer, Gapinge; NN van Gebr. v. d. Kerk hove, Koewacht; Herby van Fam. Berg- werff, Middelburg; NN van J. J. Nyssen, Yer seke en Hulst van J. Comelissens, Nieuw- Namen. 8 jaar en oudere stermerries met veulen en IBOP: definitief keur, Ria van Chr. de Fey ter, Terhole. 3/7-jarige ruinen en hengsten: Dulmex van H. Poppelaars, Kortgene en Dirigent van P. J. Riemens. 4- t/m 7-jarige stamboekmerries met veulen (met ster): Djulineke van Gebr. Van Stee, Yerseke; Acarla van M. C. van Doorn, Axel; Boreampla van Gebr. F. D. Kerkhove, Koe wacht; Carmen van W. E. v. d. Velde, Dom burg; Donna-Petronella van P. A. Fase, Poortvliet. 8 jaar en oudere stamboekmerries voor ster predikaat: Windekind van A. de Nooyer, Ga pinge. 1-jarige veulenboekmerries: Gonny van Chr. de Feyter, Terhole; Garole van Chr. de Feyter, Terhole; Grisi van C. Paauwe, Yer seke; Goya van Fam. Bergwerff, Middel burg; Gentle van mej. W. van Engelen, Oud- Vossemeer; Gucci van H. Picavet, Hulst. Tuigpaarden, veulens: Henny en Hanko van Comb. Lous-Roose-Wondergem, Oostka pelle. Basispaarden, veulens: NN van P. J. Kruyk, Koudekerke. Tuigpaarden, 1-jarige veulenboekmerries: Gemma van Lous - Roose - Wondergem, Oostkapelle. 4/7-jarige stamboekmerries en ster: Arenda van A. Oosterlee, Biervliet. 4/7-jarige stermerries met veulen (voorlopig keur): Bigutante van J. Verhage, Koudeker ke. 4/7-jarige stamboekmerries (met ster): Coli na van P. J. Riemens, Nieuwvliet; Ceria van M. Louws, Oostkapelle; Bonny van A. Schout, Middelburg; Daviene van mej. R. G. Dijkinga, Kapelle. 4/7-jarige stermerries met veulen en IBOP (definitief keur): Ciana van W. Kosten, Mid delburg. 8 jaar en oudere stamboekmerries voor ster: Tosja van Lous - Roose en Wondergem. Rijpaarden, 4/7 jarige keurmerries: Aranka van L. W. van Gilst, 's-Heer Hendrikskinde ren. 2-jarige veulenboekmerries: Furiosa van Bergwerff, Middelburg; Fonnevanek van H. Poppelaars, Kortgene; Fanbonnevanck, idem: Fame van R. de Badts, Hulst; Figaro van H. Brooymans. St.-Annaland. Rijpaarden fokmerries onder het zadel: Charlette van gebr. v. d.Kerkhove, Koe wacht; Ria van Chr. de Feyter, Terhole; Ca rona van J. van 't Westeinde, Oostburg. Rijpaarden ruinen en merries zonder veu len: Dirigent (kampioen) van P. J. Riemens, Nieuwvliet; Censor van A. Slabbekoorn; Duimexv. Ulft van H. Poppelaars, Kortge ne; Camaro van A. M. de Dreu, Heinkens- zand; Cupido van J. de Visser, Oostkapelle; Watena van G. Baas, Nieuw- en Sint Joos- land. 3-jarige stamboekmerries (met ster): Elma van D. A. van Gilst, Goes; Etrichta van J. Goedegebure, Kapelle; Eris van B. de Boer, Colijnsplaat; Elvira van P. J. Westveer, Ka pelle; Elmira van P. J. Riemens, Nieuwvliet; Elona Peternella van P. J. Fase, Poortvliet en Elmora van M. de Feyter, Terneuzen. (Slot van pagina 5) dant van de Vlissingse brandweer, zijn maatregelen getroffen op het ge bied van beveiliging, materiaal, des kundigheid van mensen en noodstop procedures. „Het grootste gevaar zou ontstaan wanneer de slang tijdens het overpompen van de ammoniak knapt. Door een noodstop aan beide kanten wordt de toevoer van het vloeibare gas dan onmiddelijk gestaakt." Deze wijze van overslaan gebeurt regelma tig in de Sloehaven. Alleen dan met minder gevaarlijke stoffen dan am moniak. Het gas is erg giftig, maar heeft als voordeel dat men het onmiddellijk ruikt. Verder is het brandbaar en ex plosief. De brandweercommandant denkt dat een eventueel ontsnapte gaswolk zal zijn verwaaid voordat ze het land zou bereiken. De Hesperus ligt enkele kilometers uit de kust. „De mensen aan boord dragen gasmaskers die eventueel ontsnapte ammoniak uit de lucht filteren. De bemanning is bovendien bekend met de stof. Alleen de bergers zijn er onbekend mee. Zij bevinden zich tijdens de overslag ook niet in de buurt," aldus Van Leersum. Als zij een poging tot vlot trekken on dernemen, ligt de Alaska bij Hoeehst. Naar dit chemieconcern wordt de la ding overgebracht. De Hesperus was van volle zee onder weg naar Antwerpen en zou op de te rugtocht een deel van de ammoniak bij Hoeehst lossen. Een onafhankelij ke gasdeskundige controleert alle ge troffen maatregelen. De Noorse tanker is een vaste klant op de Westerschelde. Eerder in het weekeinde hadden sleepdiensten de handen vol aan een bulkcarrier, die onder nagenoeg de zelfde omstandigheden - als gevolg van roerschade - vastliep op een zandplaat op de Westerschelde. De bulkcarrier Puffin Arrow, varend on der de vlag van de Bahama's, liep za terdagmorgen omstreeks 1.15 uur aan de grond bij boei 38, ter hoogte van Zeedorp. De bulkcarrier (27.000 bru- toton) was op weg van Antwerpen naar Zweden. Pogingen om het schip vlot te trekken, mislukten die nacht omdat het reeds hoog water was geweest. Zaterdag middag ging het na het inzetten van zo'n vijftien sleepboten (het overgrote deel van de Unie van Redding en Sleepdienst) beter. Even voor twee uur slaagden zij erin de met staal en stuk goed geladen Puffin Arrow vlot te trek ken. Onder begeleiding van sleepbo ten voer het schip vervolgens naar de rede van Vlissingen voor onderzoek naar eventuele averij. Eén van de trekker-trekcombinaties in actie op het weiland in Biezelinge. (Van onze medewerker) MIDDELBURG - Zowel bij de zater dag- als de zondagvliegerij konden de duiven op de geplande zaterdag in Or leans niet worden gelost. Het afde lingsconcours van de zaterdagvliege rij wordt bij thuiskomst op zondag af gelast. Voor de uitslagen van het on derling spel zie de duivenrubriek van deze week. De zondagvliegers losten de duiven op zondag om 8.30 uur. De vlucht verliep moeizaam. De vroegste meldingen zijn: Koch-Riemens, Terneuzen, 14.57 uur 1043 meter; L. Kerkhaart, Boschkapelle, 15.02 uur 1043 meter; J. van Helsland Kapelle- brug, 14.57 uur 1038 meter: J. Verheyden, Sint-Jansteen, 15.00 uur 1032 meter; J. de Mul en Zn, Philippine. 14.54 uur 1032 meter; P. Baecke, Westdorpe, 14.52 uur 1031 meter; A. Comelis en Zn, IJzendijke, 15.02 uur 1024 meter; P. Koers, Sas van Gent, 14.53 uur 1023 meter; A. Bouchaut en Zn, Sluiskil, 14.57 uur 1027 meter; J. Elegeert, Koewacht, 14.59 uur 1019 meter; F. de Mul, Philippine, 14.59 uur 1019 meter; H. Beulens, Kwaden- damme, 15.21 uur 1017 meter; Ed. van Goe- them, Sint-Jansteen, 15.06 uur 1014 meter; Uytterhoeve, 's-Heer Arendskerke, 15.25 uur 1012 meter; J. Blom, Hansweert, 15.25 uur 1012 meter; M. Kareise, 's-Heer Arendsker ke. 15.23 uur 1010 meter; L. Roothuyzen, Graauw, 15.15 uur 1009 meter; George Du- sarduyn, Groede, 15.09 uur 1008 meter; Char, de Bruyn, Heikant, 15.07 uur 1008 me ter; R. Herman, Axel, 15.06 uur 1007 meter; Char, de Poorter, Souburg, 15.19 uur 1007 meter; mevrouw Koenen, Koewacht, 15.04 uur 1006 meter; De Regt-Bracke, Biervliet, 15.08 uur 1004 meter; J. Gijsel, Heikant, 15.09 uur 1003 meter; P. An theunis-de Wilde, Hulst, 15.12 uur 1003 meter; H. Paauwe, Yer seke, 15.33 uur 1003 meter; W. van de Bilt, Koewacht, 15.06 uur 1002 meter; B. van Waes, Kloosterzande, 15.21 uur 1002 meter; W. Kuyper, Koewacht, 15.10 uur 1001 meter; A. Mieras, Kapelle, 15.37 uur 1000 meter; P. Rottier, Sint-Jansteen, 15.12 uur 1000 me ter; P. Theune en Zn, Vlissingen, 15.23 uur 995 meter; C. van de Hoek, Zierikzee, 15.58 uur 978 meter; Comb. Bakker, Middelburg, 15.36 uur 975 meter. Er namen 4415 duiven deel. De lossing uit Pau werd wegens weersomstandigheden reeds drie dagen uitgesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 7