PZC streek kunst Aad de Zeeuw stopt als leidster peuterspeelzaal Eerste autovrije zondag op Vlissingse boulevard Midgard in Middelburg sluit seizoen met Popda£ Veerse Meer dagen met vuurwerk afgesloten Wedstrijden van de Zeeuwse ringrijders Audioradio's gestolen ACHTTIEN JAAR ACTIEF IN OOST-SOUBURG Beter Meer tijd WEER SCHRIKT OVERIG PUBLIEK AF Inbrekers act Pyramideschietii Duitse auto's opengebroken Oostkerk heropent deuren voor publiek RUIM HONDERD KAARTEN VERKOCHT Koudekerke Bus raakt auto Domburg REGEN KON STEMMING NIET DRUKKEN MAANDAG 3 JULI 1989 KOUDEKERKE MIDDELBURG - De medewerkers van het Middelburgse jongerencen trum Midgard kunnen terugzien op een succesvolle afsluiting van het seizoen. Meer dan honderd kaarten werden verkocht voor de Zeeuwse Popdag die het jongerencentrum afgelopen zaterdag hield. Omdat er om vier uur nog maar twee bezoekers waren, begon het optre den van de Goese band Corner Cats een klein half uur later, maar vanaf dat moment groeide de belangstel ling gestaag. Toppers van de Zeeuw se Popdag waren de groepen B- Sharp, die zich ook in een klein zaal tje prima waar weet te maken, en Kendread die met een helaas wat korte act - het feest moest om twee uur klaar zijn - bewees dat reggea beslist nog leeft onder bezoekers van een jongerencentrum. Nu het Hitm' or Loose Festival voor Zeeland verloren is gegaan, is een Zeeuwse Popdag een goede gel heid kennis te maken met Zé talent. Zo sprong Fat Nose uit dekerke er uit door een enorn zet, een goede act en lekker g werk, hetgeen het publiek bij the Bucket wat moest otberen Rising Sun uit Sluis moest er et komen om haar draai te vil maar zeker de twee tegen elke solerende gitaristen wisten be dering bij het publiek af te dwi: Midgard is zes weken geslote opent vrijdag 11 augustus haai ren weer. B. vanLeei OOST-SOUBURG - Het observeren zit de Oostsouburgse Aad de Zeeuw in het bloed. Achttien jaar lang ob serveerde ze als leidster spelende kinderen in peuterspeelzaal De Paddestoel in haar woonplaats. In middels is ze ook presidente van de NCVB. Tijdens de bijeenkomsten observeert ze onbewust de dames in de zaal. Haar loopbaan bij De Paddestoel heeft ze vrijdag beëin digd. De vijftigjarige Souburgse was nog een leidster van het oude stempel. Ze werd in 1971 gevraagd op de toen net opgerichte speelzaal Kabouter. Haar enige ervaring was het moe derschap van vier kinderen. Cursus sen voor leidsters bestonden nog niet. De speelzaal was opgezet door de Hervormde Vrouwen Dienst en diende als opvang wanneer de moe ders aan het gymmen waren. Al vrij snel groeide de Paddestoel tot alge mene peuterspeelzaal voor alle ge zindten. De Kabouter begon in de Ritthem- sestraat. Wegens ruimtegebrek werd in 1974 een dependance in de Irenestraat geopend. Sinds vorig jaar maakt De Paddestoel deel uit van de Stichting Kindercentra Vlis- singen. Ondanks de wijzigingen op bestuurlijk niveau veranderde in de praktijk weinig. ,,De kinderen ko men als eenling binnen en leggen hier hun eerste sociale contacten. Verlegen kinderen komen los en brutaaltjes binden in. Vanachter de koffie observeren wij de peuters. Daardoor kunnen we eventuele pro blemen ontdekken met het gehoor, de spraak of de hersens", zegt Aad de Zeeuw. Ze vindt dat de kinderen van tegen woordig beter ontwikkeld zijn dan vroeger. „Ze zijn verder met spraak en motoriek." De enige verklaring die mevrouw De Zeeuw heeft, is dat de peuters nu uit kleinere gezinnen komen, waardoor ouders intensie ver met hen bezig zijn. Het grootste deel van haar 'klantjes' komt uit complete gezinnen. Jonge kinderen betekent meestal verse huwelijken en nog niet uit elkaar gegroeide partners. Aad kent een gróót belang toe aan de opvoeding. „Ze is bepa lend voor de vorming van het kind." Het betekende dat ze zich ook wei eens ergerde aan de opvoeding van bepaalde ouders. „Sommigen voe den hun kroost zogenaamd gezond op zonder snoep, maar die kinderen zijn hier het begerigst." De leidster sneed het onderwerp dan aan wan neer de peuters werden opgehaald. De peuterspeelzaal bleek als neve neffect ook sommige moeders uit hun isolement te halen. Niet alleen tussen de kinderen, ook tussen hun ouders werden sociale contacten gelegd. Aad de Zeeuw heeft de ge middelde leeftijd van de ouders in de loop der jaren langzaam zien stijgen. Ze betreurt dat enigszins. „Jonge ouders zijn vanwege hun jeugdigheid veel speelser. De oude ren zien veel eerder overal gevaar in. Daarom is het goed dat kinderen zich bij ons kunnen uitleven." Ze heeft haar werk na achttien jaar neergelegd, omdat het steeds meer tijd vergde. Naast het eigenlijke werk moesten vergaderingen wor den bijgewoond en cursussen wor den gevolgd. Mevrouw De Zeeuw wil meer tijd besteden aan vrijwilligers werk, het voorzitterschap van de NCVB (Nederlandse Christen Vrou wen Bond) en de (klein)kinderen. Haar kinderen zijn de leeftijdsgrens van twintig jaar ruimschoots gepas seerd. Met haar ervaring in De Paddestoel op zak zou ze hen toch niet anders hebben opgevoed. „Mijn man en ik hebben onze kinderen bewust mee gemaakt. Ik zie ook moeders die meer met het schoonmaken van hun huis dan met hun kinderen be zig zijn. Daar krijgen ze later spijt van." Juf Aad de Zeeuw van peuterspoeelzaal de Paddestoel krijgt bij haar vertrek cadeautjes van 'haar' kinderen. VLISSINGEN - Uit een s aan de Vlissingse Colijnstraa nacht van vrijdag op zatei groot aantal goederen gestol naar W. P. K. K. vermist sti gels, werpmolens, een ovei boormachine, een dames- er renfiets. Het slot van de schui nield. Een geldbedrag van enkele hc guldens is een nacht later on uit een kantoorpand in de 1 straat. Verder is een tienta drank meegenomen. De Vlisi J. S. heeft hiervan aangifte gec vens hebben de inbrekers ge] de brandkast open te breken, men binnen door een ruit te v De etalage van een kledingzae Oostsouburgse Paspoortstra; dagmorgen rond half twee roofd. Eigenaar A. J. D. heef dat de dieven eerst een steen ruit hebben gegooid. De waarc kleding was gisteren nog onbi De woning van A. M. B. in C burg kreeg in de nacht van dc op vrijdag ongewenst bezoek totoestel en een pak sigarette het huis ontvreemd. In de wo geen braaksporen aangetrof partij sigaretten van diverse n in de nacht van zaterdag op zo stolen uit een koffiehuis aan i landweg in Vlissingen-Oost. een slot geforceerd. Ook de V stationsrestauratie was doel het inbrekersgilde. In de na vrijdag op zaterdag werd daar kapot geslagen. Uit het gebot kleine kluis meegenomen. I was leeg. KWADENDAMME - Bij Jac Beieren in Goes werd de twee mideschieting gehouden. M. Wisse schoot de eerste blok man van de Dries van Eensge; 's-Heerenhoek de laatste. P. van Victoria Kwadendamme J. verdonk en P. Stouthamer v vlied Ellewoutsdijk ieder twee De uitslag van de tweede wip is; hi C. Stouthamer, Edele Handboog de; Leo de Jonge, ADLM, en Jac. E toria; ieder een zijvogel. Kallen: Jonge, ADLM Kwadendamme; H' Norbert van de Dries, Eensgezim Hesten Boonman, Vrijeschutters. vijftig kleine vogels, waarvan twi surprise. De volgende en tevens laatst ting is vrijdag 14 juli te Kwac me, vanaf 19.00 uur. Woensdag er een vakantieschieting van enigde sociëteiten, die begint uur. Zaterdag 5 augustus is huis met schieting op de ligge ten bate van Borsele Ondi Ontwikkeling Tanzania. MIDDELBURG - De Middelburgse Oostkerk is vanaf donderdag 6 juli weer voor publiek geopend. Organist Freek de Keizer licht donderdag de onlangs voltooide restauratie van het orgel toe. Het enige grote De Reijckere-orgel in Nederland behoort tot de vaderlandse top. Vanwege restauratie van de lan taarn is het niet mogelijk de kerk te be klimmen. De karakteristieke kerk is iedere don derdag in juli en augustus tussen 10.30 en 14.30 uur toegankelijk. BROUWERSHAVEN - In d van zaterdag op zondag zijr Osse, Brouwershaven, dril opengebroken. De auto's, all« dom van Duitse badgasten, geparkeerd op een bungalow een camping. De totale bui voor 7500 Duitse mark aan ge paratuur, foto- en videocame ding, dekens en cassetteband Ook is een Mercedes met ee kenteken ontvreemd, die late wielen is teruggevonden in S gen. Die nacht is eveneens ing in de loods van de vliegclub Bi haven aan de Zuidernieuwl weg. Uit een container verdwe tronische apparatuur ter waa 1500 gulden. In de Beddeweeg in Zierikzee terdagmorgen vroeg de bande: stoken van twee auto's. De b< den waren R. T. Z. uit Oude T M. J. S. uit Ouddorp. Behalve ongebruikelijk was de autolo ze boulevard voor de meeste verkeers deelnemers ook onwennig. Automobi listen komend vanuit de President Rooseveltlaan gaven op de oprit al richting aan, maar stuitten bij het Wooldhuis op een hek dat hen de door gang versperde. De fietsers en voet gangers hadden een zee van ruimte, maar lieten haar onbenut. Ze waren bovendien vanwege het slechte weer veel minder in aantal dan op zonnige zondagen. Voor de Boulevard De Ruijter is tot en met 4 september eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook hierop waren veel auto mobilisten niet bedacht. Ondanks de verbodsborden bij de oprit naar het Keizersbolwerk reed een enkeling toch door. De gemeentepolitie van Vlissingen bevestigde dat nog niet ie dereen zich aan de regels hield. Toch zijn er volgens de politiewoordvoerder weinig klachten binnengekomen. De maatregelen zijn getroffen om de verkeersoverlast op de boulevard in te dammen. Vooral op zondag zag de zee wering zwart van de auto's. Fietsers kwamen in de verdrukking en het luk te voetgangers amper om de straat over*te steken. Boulevardbewoners hadden bij de gemeente aan de bel ge trokken vanwege de geluidsoverlast. Het college van b en w wilde daarom de gehele boulevard in eerste instantie tot verboden gebied voor motoren ver klaren. Na hevig verzet uit die hoek werd dit plan afgeblazen. Het idee om eenrichtingsverkeer in te stellen kre gen b en w er wel door. Hierdoor is het niet langer mogelijk over de boulevard op en neer te rijden. Het is verboden bij het standbeeld van Michiel de Ruijter te keren. Deze maatregel geldt elke dag; de gedeeltelijke autoloosheid al leen 's zondags. Kick the Bucket uit Middelburg tijdens het optreden op de Zeeuwse Popdag in Midgard. CDA-vergadering De afdeling Valkenisse van het CDA houdt van avond een openbare ledenvergadering in het Dorpshuis in Biggekerke. Op het programma staan de tweede-ka merverkiezingen en de gemeente raadsverkiezingen. De vergadering be gint om 19.45 uur. Anjerfonds De in Koudekerke gehouden collecte voor het Anjerfonds heeft 625,85 gulden opgebracht. BRUINISSE - Op de Parallelweg van rijksweg 18 bij Bruinisse heben zon dagmorgen om 10.00 uur een bus en een auto elkaar geschampt. De Z WN-bus, bestuurd door A. J. H. uit Haamstede, wilde de brug bij Bruinis se oprijden. Daarbij zag hij te laat dat een auto, bestuurd door B. P. W. uit Oude Tonge, in tegengestelde richting reed. Zij weken beiden naar rechts uit, maar dat bleek niet voldoende. Beide voertuigen liepen schade op aan de zij kant. In Koudekerke werd zaterdag onder aan de duinen bij Dishoek voor de der de keer een ringrijderij gehouden. De vele toeschouwers zagen Simon de Pagter na een spannende kamp met Arno Francke en Henk Houterman het dagklassement veroveren. De verdere uitslag luidt over 22 beurten: 1 Simon de Pagter 22, 2 Arno Francke 22, 3 Henk Houterman 22, 4 Bart ter Welle 21, 5 Peter de Pagter 20, 6 Piet-Jan Reynierse 19, 7 Rob van de Heyden 19, 8 Miranda Weyer- mans 19,9 Jan Jobse 18,10 Cees de Kroo 17! 11 Suzy de Pagter 17,12 Ella Reynierse 16,13 Bart Brasser Izn 16,14 Miranda Cijvat 15,15 Jaap Vos 15, 16 Tanny de Pagter 15, 17 Leo Bosgra 14, 18 Ina Sponselé 14,19 Petra Jas- perse 14, 20 Piet Kluyfhout 14,21 David van de Voorde 13, 22 Elly Simonse 13, 23 Piet Hollebrandse 12, 24 Jan Kamp 11, 25 Bart Kluyihout 10, 26 Bart Brasser Wzn 10, 27 Adri van de Guchte 9, 28 Eline Jobse 9, 29 Andy Vos 8, 30 Jolande O'Heim 6, 31 Bram de Pagter 4, 32 Simon Klap 4. Wisselbekers: 1 Henk Houterman 6 van de 6, 2 Arno Francke 6 van de 6, 3 Simon de Pag ter 6 van de 6. Extra bekers: De Westhoek, Henk Houter man; horeca Dishoek, Peter de Pagter. Pollepel Simon de Pagter. Zaterdag werd in Domburg de jaar lijkse wedstrijd voor ongehuwden verreden. Ondanks het zeer slechte weer was er redelijke publieke be langstelling. Winnaar werd Lou Willemse na kamp met Chris de Visser, 's Morgens won Bram de Visser de eerste beker voor de ongehuwden vóór Robert-Jan Pro voost. De prijs voor de gehuwden ging naar Cees de Visser, 's Middags na de koffie werd er gestreden om zes alge mene bekers. Chris de Visser won de eerste beker. Lou Willemse won voor de vierde achtereenvolgende keer de tweede beker; Jaap Brand reed de der de beker af. De vierde beker was voor René Provoost, Simon de Visser werd vijfde en Kojan Provoost zesde. De pollepel werd gewonnen door René Provoost. De prijs voor de versiering was voor Arjan Provoost. De laatste Veerse Meerdag, zaterdag gehouden in Kamperland. Ondanks het druilerige weer trok de reuzensjoelbak veel publiek. KAMPERLAND - Een spetterend vuurwerk heeft zaterdagavond rond elf uur de finale ingeluid van de Veer se Meerdagen in Kamperland. Onge veer twee- a driehonderd belangstel lenden stonden op het haventerrein VLISSINGEN - In de buurt van Zwa nenburg, de weg onder langs de dui nen tussen Vlissingen en Vebenabos, zijn in de nacht van vrijdag op zater dag op een aantal plaatsen inbrekers actief geweest. Bij de tennisclub aan de Zwanenburg- seweg werd een groot aantal lege fles sen meegenomen die achter een hek stonden. Uit de auto van de Westduit ser D. F. is een autoradiocassette met boxen gestolen. De wagen stond op de parkeerplaats aan de Zwanenburg. In de personenauto van de Middelburger A. J. M. H. werd een poging onderno men. Een autoraam en zijn radio wer den vernield, maar het is de autokra kers niet gelukt de radio mee te ne men. Uit de auto van de Middelburger A. P. de V. werd een cassettebandje meegenomen. Hij had zijn wagen aan de Zwanenburgseweg geparkeerd. Een ruitje is vernield. Ook de auto van de Vlissinger K. K. kreeg in de nacht van zaterdag op zon dag ongewenst bezoek. Hij had zijn au to aan de Van Doornlaan in West-Sou burg staan. Er is een raam vernield en er wordt een radiocassetterecorder vermist. Twee boxen van 100 Watt zijn gestolen uit de auto van de Vlissinger J. A. de R. Zijn voertuig had hij aan de Hurgronjestraat in zijn woonplaats ge parkeerd. Verder werd nog een auto aan de Zuiderzeestraat in Öost-Sou- burg gekraakt. Hieruit werd eveneens een radiocassette ontvreemd. met de hoofden omhoog bewonderend naar het veelkleurige spektakel te kij ken. Toen na afloop de naam van de sponsor oplichtte, barstte het publiek in een spontaan applaus uit. Eerder die dag kwam er ondanks het druilerige weer toch een flink aantal enthousiastelingen naar het haventer rein, waar een mechanische stier voor hilariteit zorgde. Een enorme sjoelbak, met een lengte van dertig meter, stond centraal op het terrein. Jong en oud trachtten de schijven in de juiste vak ken te mikken. In het recreatiegebied Schotsman-Ruiterplaat werd zondag het jaarlijkse festival Vlaanderen Pre senteert gehouden, waarbij diverse ge zelschappen voor muziek en verstrooi ing zorgden. Anders dan voorgaande jaren werden de Veerse Meerdagen gedurende de hele maand juni gehouden. Daarmee is ook een einde gekomen aan de for mule dat elk jaar één van de vijf ge meenten aan het Veerse Meer bij toer beurt als gastgemeente optreedt. VLISSINGEN - Het deed denken aan de oliecrisis in de jaren zeventig. Een autoloze zondag op de Boulevards Evertsen en Bankert in Vlissingen. De Vlissingse Boulevard Evertsen zondagmiddag om half drie. Door het au toverbod en de weersgesteldheid heerste er een voor de tijd van het jaar zeldza me rust. Gemotoriseerd verkeer wordt op de zondagen in juli en augustus geweerd. Stilte en leegte in plaats van de ge woonlijke lange sliert auto's. VLISSINGEN - De Zeeuwse ringrij ders hielden het afgelopen weekeinde op drie Walcherse plaatsen wedstrij den. In Vlissingen reden de ringrij ders uit Souburg en Ritthem een wed strijd in de Kasteelstraat op uitnodi ging van de winkeliers uit de Schelde- straat. Aan deze wedstrijd deden 37 rijders mee. Winnaar van deze wedstrijd werd Sj. Janse die in de kamp C. Wisse ver sloeg. Beide rijders staken 22 ringen in 23 beurten. De eerste beker was voor Joh. de Pagter die in de kamp A. Wisse en Sj. Janse versloeg. Wethouder Meyers reikte na afloop de ereprijzen uit. Uitslagen over 23 beurten: 1 Sj. Janse 22,2C. Wisse 22, 3 R. Stroo 21, 4 A. Wisse 20, 5 Joh. de Pagter 19, 6 E. Leendertse 18, 7 D. van Eykeren 18, 8 Joke Wisse 18, 9 E. Dellebeke 18,10 L. de Pagter 17,11 R. Bouwman 17,12 D. van Zalen 17, 13 A. de Visser 16, 14 L. de Visser 16, 15 C. Janse 15, 16 P. Veerhoek 15, 17 J. Cevaal 15,18 K. Zijl 15. 19 J. Dellebeke 15, 20 M. de Visser 13, 21 J. van Eenennaam 12,22 Anja Dekker 12,23 M. Jacobse 12,24 J. Melse 1125 W. van Wallenburg 1126 T. Dui- ne 11, 27 H. Vos 11, 28 A. Buys 10, 29 Alice Sinke 9, 30 R. Dingemanse 9, 31 G. Sturm 8, 32 M. Geelhoed 8, 33 R. Geljon 7, 34 J. Vos 6, 35 C. Hollestelle 4, 36 J. Sinke 4, Suzan van Gelder 4. Bekeruitslagen: 1 beker b en w Vlissingen Joh. de Pagter, 2 beker Kasteelstraatbewo ners A. Wisse, 3 beker Scheldestraat SjJ an- se. Jeugdbeker A. de Visser. Versiering: warmbloedpaarden: 1 R. Bouw man, 2 T. Duine; koudbloedpaarden: 1 A. de Visser, 2 K. Zijl; Meeste volgringen C. Wisse 21 ringen; Pollepel H. Vos. Uitslag (na 32 beurten): 1 Lou Willemse 31,2 Chris de Visser 31,3 Jaap Brand 29,4 Kojan Provoost 29, 5 Ko Brand 28, 6 Ramon Vader 28, 7 René Provoost 28, 8 Hans van Eijzeren 28, 9 Simon de Visser 28, 10 Bram de Visser 26,11 Christina Peute 22,12 Huib Brand 22, 13 Leunis Tiekstra 20, 14 Robert-Jan Pro voost 20,15 Arjan Provoost 20,16 Adrie Pro voost 19,17 Marcel Provoost 19,18 Krijn Cor- re 14,19 Frank Provoost 13, 20 Adriaan Pro voost 12, 21 Leon Hillebrand 11, 22 Rianne Brand 10,23 Jan de Pagter 10,24 Tamara de Jonge 8,25 Lou Passenier 7,26 Kees Corbijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 6