OPRUIMING! GEMEENTE WESTERSCHOUWEN GEMEENTE WESTERSCHOUWEN MAN KOZIJN ROT? van Dixhoorn GEMEENTE KAPELLE (Z) VERS BROOD OP DE MARKT BOUWBEDRIJF FLIPSE BV SCHILDERSBEDRIJF DE HAMER Kwaliteitsschilderwerk H. VAN DUKE 4 SCHOENMODE VD.REEPE TIJDELIJKE AFSLUITING VAN WEGEN Dr. H. F. M. van der Pas Familie berichten GEMEENTE OOSTBURG Onze uitverkoop is begonnen en van sommige artikelen zijn er nog maar enkele stuks. Wie snel is kan nu nog profiteren van de sterk verlaagde prijzen. Zo maken wij de zomer extra voordelig voor u! C.V. DESTER 1e pijpfitters autogeenlassers C02-lassers tig-lassers elektrisch-lassers plaatwerkers en stellingbouwers DE ZEEUWSE RAKI Weekaanbieding: I rozijnen vloerbol ca 400 gr. 1,25 I Franse baguette 200 gram 0,99 alle hele broodsoorten 1,84 ALS U VROEG KOMT, /S HET BROOD NOG WARM PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 3 JULI 1989 Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Romeinen 14 7 en 8b Bedroefd om het verlies maar vervuld met diepe bewondering voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, hebben wij afscheid moeten ne men van onze lieve zus, schoonzus en tante NELY BOONE in de leeftijd van 47 jaar. Sassenheim: C. M. Izeboud-Boone E. Izeboud Ermelo: W. de Bruijn-Boone W. J. de Bruijn Koudekerke: P. Boone Ermelo: P. van der Loo-Boone J. van der Loo Middelburg: J. Boone Neven en nichten Goes, 2 juli 1989 Willem Alexanderlaan 5 Correspondentieadres: Schoonzorgseweg 7, 2172 VH Sassenheim. Nely is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dinsdag, 4 juli, van 18.30-19.00 uur. Een dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden woensdag, 5 juli, om 13.00 uur in de Oos- terkerk (ingang van Mellestraat) te Goes, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in de Oosterkerk gelegenheid tot condoleren. Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons geschonken heeft, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa JOHANNES ANTONIUS BRANDTS echtgenoot van Maria Gersina Geertruida Brouwers op de leeftijd van 65 jaar. Vlissingen: M. G. G. Brandts-Brouwers Middelburg: P. Th. M. Brandts C. Buys Middelburg: M. Th. A. Bergmans-Brandts Aruba: Th. G. J. Brandts S. W. Brandts-van Oost Vlissingen: A. A. A. Brandts Vlissingen: E. G. A. Brandts Middelburg: F. M. Th. Brandts E. van der Land Zijn kleinkinderen Bob en Mike Joep, Sep en Nicky Björn 4381 KP Vlissingen, 1 juli 1989, Boulevard De Ruyter 420 Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1 in Middelburg, alwaar gelegenheid tot afscheid ne men is woensdag a.s. van 19.00 tot 21.00 uur. De crematie zal plaatsvinden op donderdag, 6 ju li, om 15.00 uur in het crematorium aan de Weste lijke Oude Havendijk te Middelburg. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gele genheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Geen bezoek aan huis. Tot onze diepe droefheid overleed plotseling on ze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder JACOMINA DE NOOIJER weduwe van Klaas Oreel op de leeftijd van 74 jaar. Arnemuiden: J. J. Oreel Cl. Oreel-de Meulmeester Ina en Peter Jeanette en Jaap Priscilla Mariëlle en Jan Rini en Jorina Middelburg: J. J. Oreel C. Oreel-Louws Jacquelien en Erik Ilona Arnemuiden: M. van de Ketterij-Oreel C. van de Ketterij Carolina en Adrie Nico 4341 AK Arnemuiden, 1 juli 1989, Schoolstraat 46 Moeder is opgebaard in de rouwkamer van 'Ter Mortiere', alwaar gelegenheid tot afscheid ne men is woensdag a.s., van 19.00 tot 20.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag, 6 juli, om 12.15 uur op de begraafplaats aan de Veerseweg te Arnemuiden. Hieraan voorafgaand vindt voor de familie een rouwdienst plaats in het verenigingsgebouw 'Re- hoboth' van de Ned. Hervormde kerk die aan vangt om 11.15 uur en geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. L. W. Ch. Ruijgrok. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het verenigingsgebouw Rehoboth. Geen bloemen Tot ons groot verdriet overleed plotseling onze zeer geliefde zuster en tante JACOMINA DE NOOIJER weduwe van Klaas Oreel Arnemuiden: Weduwe J. Siereveld-de Nooijer Der Boede: Weduwe K. de Nooijer-de Nooijer Neven en nichten Arnemuiden 1 juli 1989 Heden is plotseling overleden onze schoonzuster en tante JACOMINA DE NOOIJER weduwe van Klaas Oreel op de leeftijd van 74 jaar. Vlissingen: Weduwe M. de Nooijer-Oreel J. Oreel G. Oreel-Marijs Oost-Souburg: J. Hoogesteeger-Oreel L. Hoogesteeger Neven en nichten Vlissingen, 1 juli 1989 Met grote verslagenheid namen we kennis van het plotseling overlijden van onze beste vriendin JACOMINA OREEL-DE NOOIJER op de leeftijd van 74 jaar. W. van Belzen-Marijs D. van Belzen-Schroevers Weduwe Stroo Weduwe De Nooijer K. Meerman-Schroevers B. Ventevogel-Schroevers Arnemuiden, 1 juli 1989 Diepgeschokt vernamen wij het plotseling over lijden van onze gewaardeerde collega ALIDA KOETS-VAN WESTEN Wij wensen haar man en kinderen Gods zegen toe. De leraressen van de Margriet naaicursus rayon Zeeland Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze zwager en oom LEIJN JOBSE P. den Dekker-Fierloos C. den Dekker J. Fierloos D. Fierloos-de Laat L. Walraven-Fierloos M. Fierloos-Vrolijk Neven en nichten 's-Gravenpolder, 29 juni 1989. Heden overleed plotseling onze beste buurman LEIJN JOBSE We zullen hem erg missen. Fam. A. Korstanje-Tolhoek Fam. M. Meijers-Tramper Mevr. J. Tramper-Dekker 's-Gravenpolder, 29 juni 1989 Enige en algemene kennisgeving. Moegestreden is zacht en kalm, op 84-jarige leef tijd, overleden onze lieve, zorgzame moeder en oma MARGRIETA DE HULLU-PIK weduwe van P. de Hullu Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verpleging die moeder mocht ontvangen in 'Ter Valcke' te Goes. Münster: M. Eversdijk-de Hullu S. Eversdijk Nicole Goes: P. I. de Hullu C. de Hullu-van de Guchte Marleen Lian Goes, 1 juli 1989 Correspondentieadres Bongert 66, 4462 TC Goes. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Ter Valcke', Valckeslotlaan 200 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar dagelijks van 19.00-20,00 uur. De crematie zal plaatsvinden op woensdag, 5 juli a.s., om 14.00 uur in het crematorium Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de condoléanceruimte van het crematorium. Enige en algemene kennisgeving. Na een kortstondige ziekte is heden van mij heen gegaan mijn lieve en zeer zorgzame moeder AAGTJE STROOSNIJDER-VAN AALST in de leeftijd van 82 jaar. Ik zal haar missen. Miep Stroosnijder 2 juli 1989 Jacob Catsstraat 16 4461 XM Goes De begrafenis zal plaatshebben donderdag, 6 juli, om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Goes. Heden is rustig ingeslapen onze lieve zorgzame vader en opa JAN VEEN weduwnaar van Gesina Catharina van Zwol in de leeftijd van 91 jaar. Oost-Souburg: J. Veen W. B. Veen-Lanser Rotterdam: J. G. G. Frank-Veen S. H. Frank Koudekerke: D. Veen C. A. Veen-de Koster Amersfoort: C. J. Veen A. Veen-Borren Terneuzen: T. Klopmeijer-Veen A. Klopmeijer Vlissingen: P. W. Veen C. E. M. Veen-du Pont Vlissingen: W. Dommisse-Veen C. Dommisse Middelburg: K. Veen M. C. Veen-Hakkenbrak Klein- en achterkleinkinderen Vlissingen, 1 juli 1989 Bejaardencentrum 'Ter Reede' Correspondentieadres: Pr. Hendrikstraat 66, 4388 KP Oost-Souburg. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben don derdag, 6 juli a.s., om 12.00 uur in het cremato rium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel burg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum te Vlissingen. Vertrek van het rouwcentrum om 11.30 uur. Heden, 2 juli 1989, is, na een liefdevolle verzorging in 'Het Gasthuis' alhier, overleden mejuffrouw JERINA SARA FARO Zij mocht de leeftijd van 92 jaar bereiken. J. J. Visser ex. test. Goes, Kievitlaan 64 'Het Gasthuis' Correspondentieadres: De Graaffstraat 31, 4461 WN Goes. Een dienst van Woord en Gebed zal worden ge houden woensdag, 5 juli, om 10.00 uur in de aula van 'Het Gasthuis', waarna aansluitend om 11.00 uur de crematieplechtigheid zal plaatshebben in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na afloop van de plechtigheid is in de condoléan ceruimte van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Toch nog onverwachts is op 30 juni, na een kort ziekbed van ons heengegaan onze vader, groot- en overgrootvader JAN VAN DER MEULEN BOSMA weduwnaar van Jitske Engelsman eerder weduwnaar van Antje Pieternella Bolier op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Meppel: P. F. van der Meulen Bosma E. van der Meulen Bosma- Jensma Sunnybank Hills (Australië): B. M. Smallegange- van der Meulen Bosma J. W. Smallegange Kapelle: J. G. de Groene- van der Meulen Bosma A. C. de Groene Nijmegen: F. O. J. van der Meulen Bosma J. P. van der Meulen Bosma- Bouwman Klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres Dreef 26, 4421 BA Kapelle. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag, 4 juli a.s., om 13.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3, Middelburg. Indien u de crematie wenst bij te wonen, wordt u verzocht om 12.50 uur aanwezig te zijn in het cre matorium. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de cre matie in de ontvangkamer van het crematorium. Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het plotselinge overlijden van TOM BRANDTS Wij verliezen in hem een gewaardeerd filmlid. We zullen je missen, Tom. Bestuur en leden van film/videogroep SHOT '68 'De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets'. Psalm 23 Bedroefd geven wij kennis dat, na een kortston dig ziekbed, rustig van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa CORNELIS EDIAL DEKKER echtgenoot van Maria Josephina Fruijtier eerder weduwnaar van Jacomina Elizabeth de Kraker op de leeftijd van 81 jaar. Zaamslag: M. J. Dekker-Fruijtier Savins (Frankrijk): A. Leroy-Nieboer M. Leroy Gouaix (Frankrijk): C. Nieboer-Griffe Klein- en achterkleinkinderen Zaamslag, 1 juli 1989 Plein 44 4543 BK De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag, 5 juli a.s., om 14.45 uur op de Algemene Begraaf plaats te Zaamslag. Vooraf wordt een dienst gehouden in de Neder landse Hervormde Kerk, die aanvangt om 14.00 uur. Zij die de dienst en de begrafenis wensen bij te wonen, worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in 'De Rank' na de begrafenis. Geheel onverwachts is van ons heengegaan onze buurman en vriend P. J. PLADDET Wij wensen bure veel sterkte toe. Guido Joke Kevin Dennis Davey Op dinsdag, 4 juli a.s., hoopt onze moeder, groot- en overgrootmoeder, mevrouw A. GABRIËLSE-MINDERHOUD haar 90ste verjaardag te vieren. Ieder die haar hiermee wil feliciteren, is van harte welkom van 15.00-17.00 uur op het adres Molenweg 31. Haar kinderen, klein en achterkleinkinderen 4361 CA Westkapelle, 't Hout 4. Geen bezoek aan huis. DE SCHOENWINKEL VOOR DE BETERE MERKEN papegaaist r. 8 - goes - tel. 30796 De directeur gemeentewerken Westerschouwen maakt bekend dat in verband met uitvoering van herbestratingswerkzaamheden De Smidsweg te Noordwelle en het Dorpspad te Serooskerke ge durende de periode van 3 tot 14 juli 1989 voor alle rijverkeer afgesloten zijn. De afsluiting zal zoveel korter of langer duren als mogelijk dan wel nood zakelijk zal blijken. De directeur voornoemd. AFWEZIG 7 juli t/m 24 juli. Waarneming spreekuur IJzendijke: Dr. N. B. van der Maas Visites: Dr. J. K. Slingerland. Waarneming Hoofdplaat: Dr. J. K. Slingerland Burgemeester en wethouders van Westerschou wen brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3, lid 2 van de Ontgrondingsverordening Zeeland ter openbare kennis, dat door Ooster- schelde Motels b.v. te Renesse bij het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland vergunning is gevraagd tot het ontgronden van het perceel ka dastraal bekend gemeente Westerschouwen, sec tie H no: 555, plaatselijk bekend Luieweg-4 te Re- nesse, ten behoeve van de aanleg van een 2-holes oefengolfbaan. Bedoelde aanvraag ligt met de daarbij behorende bescheiden met ingang van 4 juli tot en met 2 au gustus 1989 ter gemeentesecretarie, afdeling IV, voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen inwilliging van deze aanvraag bij het College van Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW te Middelburg. Haamstede, 3 juli 1989. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, w.g. J. L. Niemants- verdriet-Leenheer. De secretaris, w.g. J. Alberda. Middelburgsestraat 60 B 4371 ET Koudekerke Telefoon 01185-2110* Wij vernieuwen snel en vakkundig Vraag vrijblijvend offerte BOUWEN EWOUTSTRAAT 3, VLISSINGEN TEL. 01184-12759 VOOR VEERE EN OMGEVING VAN BORSSELELAAN 7 VEERE Tel. 01181-1896 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Oostburg ma ken bekend dat de raad in zijn vergadering van 22 juni 1989 heeft besloten de algemene politieveror dening te wijzigen. (4e wijziging; invoeging van ar tikel 98a). Deze wijziging houdt een verbod in om zich vanaf het grondgebied van de gemeente Oostburg met een waterscooter in zee te begeven en zich daar mee te bevinden binnen een afstand van 100 me ter uit de laagwaterlijn van enig strandgedeelte in de gemeente Oostburg. De wijziging treedt in werking op de eerste dag na de datum van deze bekendmaking. Gedurende drie maanden na deze datum ligt het besluit voor eenieder ter gemeentesecretarie (sectie ORCA) ter inzage. Tegen betaling der kosten kan daarvan afschrift worden verkregen. Oostburg, 3 juli 1989. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester J. P. S. A. Thomaes de secretaris, mr. A. J. M. Smeets, plv. MEN 'S FASHION 1)K bes 11 KJ.t'/H. IN KVC'AUTKIT EN KI asse Noordstraat 23. Terneuzen ADVERTEREN DOET VERKOPEN BRAND bel 01184-14444 (alarmnummer brandweer), bel dan 01110-12566 Die doet dat zo! DIE MAAKT ALLES WEER AAN DE KANT ZO DAT U WEER VERDER KAN NA DE BRAND. (NIEUW) 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voorbereidingsbesluit gedeelte bestemmingsplan kom Kapelle De burgemeester van Kapelle maakt bekend, dat de raad van die gemeente in zijn vergadering van 27 juni 1989 heeft verklaard, dat voor een perceel gelegen tussen de Dijkwelsestraat en de Goesse- straatweg te Kapelle, gelegen in het bestem mingsplan Kom Kapelle, een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Het perceel waarop deze verklaring betrekking heeft, is aangegeven op een bij het raadsbesluit behorende gewaarmerkte tekening. Dit besluit treedt in werking op 4 juli 1989. Met ingang van deze datum ligt voornoemd raadsbe sluit met de daarbij behorende gewaarmerkte te kening voor een ieder ter inzage op de gemeente secretarie, afdeling algemene zaken. Kapelle, 3 juli 1989. De burgemeester voornoemd, J. van Bommel. vraagt met spoed: telefonisch solliciteren op nr. 01150-94539 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT De minister van verkeer en waterstaat maakt, gelet op artikel 31 van de wet algemene bepalingen milieuhy- girie bekend, dat bij beschikking van 26 juni 1989, nr. 6745, onder voorwaarden vergunning is verleend op grond van de wet verontreiniging oppervlaktewate ren voor het lozen van verontreinigd hemelwater af komstig van bedrijfsterrein op het havenkanaal van de landbouwhaven te Kamperland. De beschikking en alle andere ter zake zijnde stukken liggen van 3 juli 1989 tot en met1 augustus 1989 op de volgende plaatsen en tijden ter inzage: 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur (kamei 125). 2. Gemeentesecretarie van Wissenkerke, Voorstraat 31 te Wissenkerke op werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. I. Ingevolge artikel 44, tweede lid van de wet alge mene bepalingen milieuhygiëne staat t/m 1 au gustus 1989 beroep open bij de Kroon voor de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c van de hierboven genoem de wet bezwaren hebben ingebracht en voor eni ge andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeen komstig vorengenoemde artikelen bezwaren in te brengen. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch te worden gezonden aan de afdeling voor de ge schillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra- venhage. II. Deze beschikking wordt eerst van kracht met in gang van de plag na het einde van de termijn van terinzagelegging. Indien tegen deze beschikking beroep is inge steld en met toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 4 van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen een verzoek tot schorsing van deze beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is ge daan, wordt deze beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Middelburg, 3 juli 1989 De minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, De hoofdingenieur-directeur, ir. H. Engel. Yd m 5 =1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 4