PZC De Graaf: dwang bij baan gehandicapten Howe ontmoet protest in Hongkong Uitval Van Mierlo naar program Groen Links Recht op je diploma af. Links en rechts in Griekenland vormen anti-corruptiekabinet Investering in milieu drukt groei economie binnen- en buitenland Voorhoeve: alleen met het CDA eigen beleid te voeren Ruding wil verlaging BTW-tarief Politie maakt einde aan gijzeling man VERPLICHTING WERKGEVERS het weer in zeeland en in europa Verzeker je van de beste kans van slagen. Q^Luzac Collf.giTQ UITGANGSPUNT GROEN LINKS MAANDAG 3 JULI 1989 Vandaag Nautisch bericht Vooruitzichten Hoog water Laag water Vooruitzichten Premier Sudan na staatsgreep op de vlucht GPV zet Schutte bovenaan de lijst DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris De Graaf van sociale za ken vindt dat werkgevers moet worden verplicht een bepaald percentage gehandicapten in dienst te nemen. Nu werkgevers en bonden er niet in zijn geslaagd daar op vrijwillige basis afspraken over te maken, moet de overheid maatregelen ne men, vindt de bewindsman. Hij zei dit zaterdag op een bijeen komst van de Gehandicaptenraad over de Wet Arbeid Gehan dicapte Werknemers (WAGW) in Den Haag. HILVERSUM (GPD) - VVD-leider Jo ris Voorhoeve heeft gewaarschuwd voor een mogelijke CDA/PvdA-coali- tie na de verkiezingen in september. Tijdens de algemene ledenvergade ring van zijn partij, zaterdag in Hil versum, riep hij de kiezers op WD te stemmen. „Wie wil dat het CDA met (ie VVD doorgaat, kan beter direct op de WD stemmen", aldus Voorhoeve. „De praktijk van het CDA-beleid hangt sterk af van de coalitiepartner. Een CDA dat met de PvdA samen werkt, verhoogt de overheidsuitgaven en spoedig daarop ook de collectieve lasten", aldus Voorhoeve, nadat het WD-congres hem tot lijsttrekker voor de komende Tweede-Kamerverkiezin gen had gekozen. Voorhoeve was heel duidelijk in zijn keus voor samenwer king: alleen met het CDA kan het VVD-beleid worden uitgevoerd. Het VVD-verkiezingscongres aan vaardde de definitieve kandidatenlijst in de door de partijraad opgestelde volgorde. 1 Het is de komende tijd opnieuw rusti- ger zomerweer. Een depressie, die de laatste twee dagen voor bewolking en regen zorgde, ligt nu boven Zuid-Euro- pa en een hogedrukgebied bouwt zich op boven Engeland, de Noordzee en Scandinavië. Langs de zuidflank van dit systeem stroomt vanuit het oosten droge en steeds warmere lucht over Zeeland. Het blijft vandaag droog en pr komen zonnige perioden voor. De maximum temperatuur wordt van middag een graad of 23. De wind waait i uit het noordoosten en is meest matig tot vrij krachtig. Wind: noordoost 4 tot 5 Bft., zicht: ma tig tot goed, temperatuur kustwater: omstreeks 18 graden, afwijking water standen: geen afwijking van beteke- nis, maximum golfhoogte monding Scheldes: rond driekwart meter inclu- sief noordelijke deining. ZON EN MAAN i 4 juli Zon op 0526 onder 2202 Maan op 0621 onder 2313 Voor morgen: aanhoudend droog met zonnige perioden maar veel wind. Ma ximum temperatuur rond 26 graden. Wind noordoost vrij krachtig of krach tig. Voor woensdag tot en met vrijdag: zonnige peridoen maar toenemende kans op regen- of onweersbuien. Maxi mum temperatuur woensdag 28 gra den, daarna iets koeler. De wind is overwegend noordoost en matig tot vrij krachtig. Maandag 3 juli 1989 Vlissingen Terneuzen Bath Roompot-buiten Zierikzee Yerseke Philipsdam-West Dinsdag 4 juli 1989 Vlissingen Terneuzen Bath Roompot-buiten Zierikzee Yerseke Philipsdam-West uur cm NM 6.59 02.39 223 02.57 247 04.01 288 02.35 170 04.25 167 04.20 189 04.50 177 03.28 230 03.46 252 04.48 295 03.25 176 05.10 173 05.10 195 05.40 187 uur cm Maandag 3 juli 1989 NM 6.59 Vlissingen 09.01 189 Terneuzen 09.30 201 Bath 10.38 227 Roompot-buiten 08.50 137 Zierikzee 10.25 136 Yerseke 10.25 151 Philipsdam-West 10.20 145 Dinsdag 4 juli 1989 Vlissingen 09.48 181 Temeuzen 10.11 192 Bath 11.23 216 Roompot-buiten 09.35 129 Zierikzee 11.15 129 Yerseke 11.10 144 Philipsdam-West 11.05 137 Noorwegen, Zweden, Denemarken, noord-Duitsland: Zonnig zomer weer met overal stijgende tempera turen. Alleen in noord-Duitsland eerst nog wegtrekkende bewolking. Meer naar het noorden, langs de noorse kust, bewolking met regen. Middagtemperaturen op maandag 20-25 graden, dinsdag enkele graden hoger. Langs de noorse westkust en langs de deense-en zweedse Oost zeekust iets lager. Ierland, Schotland en Engeland: Vrijwel overal zonnig. Middagtem peraturen langs de kusten bij aan- landige wind 17-21 graden. Landin waarts of bij aflandige wind 20-26 graden, dinsdag in zuid-engeland nog wat hoger. Belgie, Luxemburg en midden- Duitsland: Dinsdag meer naar het noorden overgang naar zonnig weer, in zuid-België, Luxemburg en meer naar het zuiden in midden-Duits- land bewolking, maar overwegend droog. Middagtemperaturen 20-24 graden. Dinsdag enkele graden ho ger. Zuid-Duitsland: Half tot zwaar be wolkt, voornamelijk dichter bij de Alpen, in Beieren, mogelijk een bui. Drukkend weer met middagtempe raturen van 20-24 graden, op dins dag iets hoger. Frankrijk: In noord-Frankrijk benoorden Parijs en in Bretagne overwegend zonnig met stijging van de temperatuur tot zomerse waar den. Elders half tot zwaar bewolkt en vooral in de middag of avond plaatselijk een regen-of onweersbui. Langs de Middellandse zee vrij zon nig. Middagtemperaturen van 22 graden in het noordwesten tot 25 a 31 graden elders, in het noordwesten op dinsdag warmer. Spanje en Portugal: Eerst in het midden en oosten nog zonnig en warm tot heet, bij maxima van 30-38 graden. Overigens vanuit Portugal meer bewolking met afkoeling en enkele buien. Dit minder stabiele weer heeft zich dinsdagavond tot in oost-en noord-Spanje uitgebreid. In west-Spanje en Portugal 20-27 gra den. Zwitserland en Oostenrijk: In noord-Zwitserland, noord van de Al pen en west Oostenrijk veel bewol king en hier en daar een bui, moge lijk met onweer, drukkend weer met in het laagland maxima van 21-25 graden, in zuidoost-Oostenrijk en zuid-Zwitserland meer zon, maar vooral in de middag en avond vor ming van lokale-soms zware-on- weersbuien. Maxima 24-29 graden. Italië: In het noorden en meer lan dinwaarts ook elders in Italië enkele regen-of onweersbuien, welke voor al in of bij de Povlakte zwaar kun nen zijn. Op Sicilië, langs de west-en zuidoostkust vrij zonnig. Middag- temperatuur 27-33 graden. Joegoslavië: Veranderlijk bewolkt met talrijke regen-of onweersbuien, het eerst in het noorden, later voorai in het zuiden. Langs de adriatische kust vooral in het zuiden zon, maar ook onweerskansen. Middagtempe- ratuur 23-29 graden. Griekenland: In midden-en noord- Griekenland, vooral landinwaarts, weer een toenemende onweersakti- viteit, vooral in de middag en avond. Op de eilanden en langs de zuid westkust vrij zonnig. Middagtempe- ratuur 26-30 graden op de laagvlak te, in midden-Griekenland tot 34 graden. Wm/s °C Amsterdam zwaar bew. nno 7 16 Aberdeen zwaar bew. zzo 6 15 Athene onbewolkt 08 27 Barcelona licht bew. z 4 25 Berlijn onweer nno 4 18 Budapest zwaar bew. ozo 1 25 Bordeaux niet ontv. Brussel zwaar bew. nw 5 15 Cyprus onbewolkt wzw 7 25 Dublin onbewolkt ozo 3 17 Frankfurt zwaar bew. wnw 6 17 Genève zwaar bew. 0 2 17 Helsinki zwaar bew. wnw 1 21 Innsbruck regen verand 16 Istanbul licht bew. ono 7 23 Klagenfurt regenbui nw 2 18 Kopenhagen half bew.' 06' 20' Las Palmas onbewolkt nno 13 25 Lissabon licht bew. nw 4 26 Locarno zwaar bew. w 2 21 Londen half bew. nno 5 20 Luxemburg motregen nw 4 13 Madrid onbewolkt nno 5 33 Malaga onbewolkt nw 5 40 Mallorca licht bew. zzw 6 26 Malta zwaar bew. nnw 4 25 Moskou zwaar bew. nnw 2 20 München onweer z 3 16 Oslo licht bew. z 3 23 Praag regenbui nw 2 17 Rome zwaar bew. wzw 1 22 Split licht bew. windst 25 Stockholm onbewolkt n 4 18 Warschau zwaar bew. 0 4 23 Wenen zwaar bew. nnw 4 20 Zürich regenbui z 2 13 De WAGW trad precies drie jaar gele den in werking. In de wet kregen de so ciale partners - werknemers- en werk geversorganisaties - opgedragen in ca o's afspraken te maken over het in dienst nemen van gehandicapte werk nemers. Gestreefd werd naar een per centage van tussen de 3 en 7 procent gehandicapten per bedrijfstak. Die doelstelling is bij lange na niet ge haald. De WAGW kende als stok ach ter de deur dat de regering een ver plicht „quotum" mag vaststellen, als werkgeversorganisaties en bonden niet binnen drie jaar in hun opdracht zouden slagen. Dat moment was zater dag bereikt. Volgens De Graaf heeft ook de over heid als werkgever „gefaald". Op zijn eigen departement is nog geen twee procent van de werknemers gehandi capt. De WAGW kent een sanctie voor werkgevers die niet aan de eisen vol doen: voor iedere gehandicapte werk nemer te weinig in dienst moet een be drag van 6.000 gulden op jaarbasis worden betaald. Enkele werkgevers hebben al te kennen gegeven dat be drag voor lief te nemen als een soort afkoopsom op het niet nakomen van de verplichtingen. Toch ziet De Graaf vooralsnog geen re den het bedrag te verhogen. Mocht echter blijken dat ontduiking van de wet niet duur genoeg is, dan wil hij wel verder gaan. Drie Kamerleden pleit ten er zaterdag voor de sanctie direct al te verhogen. R. Beckers (PPR) en B. Spieker (PvdA) willen een bedrag dat gelijk is aan het minimumloon. De Graafs partijgenoot L. Wolters dacht aan een bedrag van 10 tot 12.000 gul den per jaar. De VVD'er G. Nijhuis ver wachtte evenals de staatssecretaris dat de reeds in de WAGW opgenomen sanctie zal voldoen. (Advertentie) uur cm 15.07 211 15.25 234 16.36 276 15.00 154 16.45 152 16.50 175 17.15 164 15.55 212 16.11 235 17.17 276 15.55 154 17.30 153 17.35 176 18.00 167 21.32 207 21.58 218 23.08 244 21.20 153 22.50 152 22.50 167 22.45 160 22.15 212 22.45 222 23.57 247 22.05 158 23.40 159 23.40 172 23.35 165 Een groep demonstranten houdt een bord omhoog waarop duidelijk wordt gemaakt dat de inwoners van Hongkong een Brits paspoort willen hebben. HONGKONG (UPI) - De Britse mi nister van Buitenlandse Zaken, Geoffrey Howe, is zondag in de Britse kroonkolonie Hongkong met protest ontvangen door onge veer 5000 betogers die het de Britse regering kwalijk nemen dat men de 3,25 miljoen bewoners van Hongkong niet het recht op een Brits paspoort wil garanderen, on danks dat China - dat in 1997 het bestuur over Hongkong overneemt - heeft bewezen verlangens naar democratie in bloed te smoren. De regering Thatcher wil die garantie niet geven. Howe zei dat hij gekomen was „om uit te leggen dat de verplichting die Groot-Brittannië op zich heeft ge nomen, nog steeds staat en onver anderd is en om nog eens te bevesti gen dat Groot-Brittannië vastbe sloten is om een democratische en welvarende toekomst voor Hong kong te waarborgen." Howe werd ook door journalisten' met boe-geroep ontvangen toen hij weigerde vragen te beantwoorden en zijn privé-secretaris stuurde om 600.000 handtekeningen onder een petitie in ontvangst te nemen. Dominee Lo Lung Kwong, één van de initiatiefnemers van' de handte keningenactie, verklaarde: „Wij hebben het gevoel dat Howe niet de moed heeft om een directe confron tatie met de mensen van Hongkong aan te gaan." Duizenden mensen sloten zich bij een demonstratie aan die op weg ging naar het regeringsgebouw waar Howe logeert en vervolgens naar een park voor een protestma nifestatie. Howe zal drie dagen in Hongkong blijven. DEN BOSCH (GPD) - D66-lijsttrekker Hans van Mierlo is zaterdag' onge kend scherp uitgevallen naar Groen Links, dat een „onuitvoerbaar" pro gramma zou hebben, waar „voorlopig geen touw aan vast te knopen is". De combinatie van klein linkse partijen staat „buiten iedere werkelijkheid", zei Van Mierlo zaterdag in Den Bosch op het verkiezingscongres van de De mocraten. De D66-leider is bereid tot een rege ringscoalitie met PvdA en CDA, maar D66 zal „in dat monsterverbond niet gaan zitten om er genadebrood te eten". De kansen op een coalitie met PvdA en VVD zijn niet geheel verdwe nen, maar wel beduidend minder ge worden, meent hij. Volgens Van Mierlo bevat het pro gramma van Groen Links veel radica le beloften, maar ontbreken prakti sche oplossingen. D66 zal in de verkiezingscampagnes naast het milieubeleid vooral het ge brekkig functionaren van het politieke bestel weer aan de orde stellen. De vele affaires onder het tweede kabinet- Lubbers geven daartoe alle aanlei ding, aldus Van Mierlo. Van Mierlo Advertentie Gezakt? Blijven zitten? En wil je in 1990 toch het HAVO- of VWO-diploma behalen? Met het Luzac College ga je recht op je diploma af. Elk jaar slagen op de Luzac Colleges honderden leerlingen na een versnelde éénjarige opleiding voor de examens HAVO en VWO. Geïnteresseerd? Vraag dan snel de brochure aan met informatie over de karakteristieke Luzac- werkwijze en de cursusgelden, die zeer gunstig afsteken ten op zichte van de tarieven van an dere particuliere instellingen met een ministeriële erkenning. Stuur de bon in of bel naar het Landelijke Secretariaat, telefoon 070 - 469 269. ERKEND DOOR DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN OP GROND VAN DE WET OP DE ERKENDE ONDERWUS-INSTELLINGEN, VOOR ZOVER HET ONDERWIJS BINNEN DE REIKWIJDTE VAN DE WET VALT. Stuur mij de brochure van het Luzac College met informatie over de aangekruiste vestigingsplaats. Naam: Adres: Studeren aan het Luzac College Alkmaar Amsterdam Arnhem Breda (ook MAVO en MEAO) Groningen S Den Haag (ook een opleiding voor dvslexie- problemen) Heemstede Roermond Rotterdam Utrecht Zwolle. Postcode: KRUIS DE VESTIGINGSPLAATS VAN UW KEUZE AAN Woonplaats:. Telefoon: Stuur de bon naar L uzac College, Postbus 82284, 2 508 EG 's-Cra\enhage. ATHENE (RTR/UPI/AFP) - Tzannis Tzannetakis, de leider van de Griekse conservatieve Nieuwe Democrati sche Partij, is zondag in Athene beë digd tot premier. In zijn nieuwe kabi net zitten ook leden van de door de communisten overheerste Linkse Alliantie. De coalitieregering van Tzannetakis kwam tot stand nadat na twee weken van politiek geharrewar een historisch compromis was bereikt tussen de com munisten en de conservatieven. Voor het eerst in de geschiedenis van het moderne Griekenland is een samen werkingsverband ontstaan tussen de NDP en de Linkse Alliantie, nadat in 1949 een einde kwam aan de burger oorlog. Tot 1974 was de communisti sche partij verboden. De nieuwe regering wil drie maanden aanblijven om in de eerste plaats grote schoonmaak te houden onder de Griekse politici van wie velen betrok ken zijn bij talloze corruptieschanda len. Daarnaast stelt Tzannetakis zich ten doel om de verkiezingen voor te be reiden die in september of oktober worden gehouden. De historische alliantie tussen de erf vijanden vond plaats nadat Tzanneta kis bij de jongste verkiezingen vorige maand zes zetels te weinig behaalde om de absolute meerderheid te beha len in het parlement. De NDP kreeg 145 van de 300 zetels, terwijl de socia listische PASOK-partij van oud-pre mier Andreas Papandreou slechts 125 zetels in de wacht sleepte. De commu nistische partij van Harilaos Florakis won 28 zetels. Van Mierlo heeft zaterdag ternauwer nood kunnen voorkomen dat het con gres het defensie-standpunt in het verkiezingsprogramma te zeer zou aanscherpen. De partijtop van de De mocraten kon niet vermijden dat het congres uitsprak dat de defensie-uit gaven onder een volgend kabinet moeten dalen. Maar pogingen de be zuinigingen op defensie met concrete bedragen in te vullen, stuitten op een 'onaanvaardbaar' en werden verwor pen. Op tal van punten bracht het D66-con- gres zaterdag wijzigingen aan in het concept-programma. Enkele punten: De Democraten willen het testen op aids voor verzekeringen helemaal ver bieden, de 'progressie' in de kinderbij slag, waarbij hogere bedragen worden uitgekeerd naarmate er meer kinderen zijn, dient geschrapt te worden, de al- leenstaandentoeslag in de inkomsten belasting moet blijven bestaan en de partij wil een investeringsfonds om werkgelegenheidsprojecten te beta len. DEN HAAG (GPD) - Groen Links zal in haar verkiezingsprogramma uit gaan van een economische groei van slechts één procent per jaar, in plaats van de 2,5 procent waarop de andere partijen rekenen. De lagere groei is volgens Groen Links-lijsttrekker Ria Beckers een consequentie van de ra dicale milieu-standpunten van de partij. Aan de Financiële verantwoor ding van het programma wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Voormalig PSP-Kamerlid Wilbert Wil- lems is zaterdag door het PSP-congres in Amsterdam gekozen tot de tweede vertegenwoordiger van de pacifisten op de kandidatenlijst voor Groen Links bij de Kamerverkiezingen van 6 september. De tweede PSP-kandidaat staat op de zesde plaats van de gemeenschappelij ke lijst van Groen Links. DEN HAAG (ANP) - Het hoge BTW-ta rief van 18,5 procent moet op 1 januari 1993 worden naar 17 procent. Dat is nodig in het kader van de Europese samenwerking. Dat zegt demissionair minister Ruding (financiën) zaterdag in een interview met NRC-Handels- blad. Als Nederland het hoge BTW-tarief niet verlaagt, zullen er volgens Ruding problemen ontstaan omdat de ver schillen met de Bondsrepubliek Duits land te groot worden. Ruding hoopt dat Duitsland eind volgend jaar het BTW-tarief zal verhogen van 14 naar 16 procent. Een tariefsverschil tussen beide landen van een procent vindt Ruding aanvaardbaar. ROTTERDAM (ANP) - Een 25-jarige man heeft zaterdag van drie uur 's middags tot half tien 's avonds in Rot terdam een huisarts in een pand aan de Heemraadsingel in gijzeling ge houden. Een speciaal arrestatieteam van de Rotterdamse politie maakte toen een einde aan de gijzeling. De man die de gijzeling uitvoerde, de 25-jarige Rotterdammer T. H., ont snapte vrijdagavond uit een gesloten afdeling van de Rijkspsychiatrische inrichting Eindhoven, waar hij wegens een tbs was opgenomen. Hij zat daar met tbs vast wegens geweldsdelicten. Hij was gewapend met een jachtge weer. Volgens de politie, die de wijde omgeving van het huis had afgezet, raakte niemand gewond. De bewoner was op het moment dat de man aanbelde alleen thuis. De gegij zelde man heeft zelf de politie gebeld, waarna de telefoon werd overgenomen door de dader. Uit de telefonische gesprekken van twee Eindhovense psychologen met H., bleek dat hij van mening was dat hij over telepatische gaven beschikte. H. eiste hiervan een wetenschappelij ke bevestiging. Hij loofde hiervoor 40.000 gulden uit. KHARTOUM (UPI/RTR/AFP) - Het militaire bewind in Sudan dat vrij dag de macht greep, heeft zondag ver klaard dat de afgezette premier Sadiq al-Mahdi en andere hoge regerings functionarissen tijdens de coup wis ten te ontsnappen en nog steeds voort vluchtig zijn. Brigade-generaal Osman Ahmed Has san, een lid van de junta, riep hulp van de bevolking in bij de zoekactie. Ver scheidene ooggetuigen, onder wie een verslaggever van het persbureau Reu ter, verklaarden eerder dat zij hadden gezien dat Al-Mahdi vrijdag werd aan gehouden. De nieuwe leiders maakten een lijst bekend met namen van politici die zijn gearresteerd. Onder de arrestanten zijn minister van buitenlandse zaken, Sid Ahmed al-Hussein, en drie leden van de vijf man tellende Opperste Raad, het collectieve presidentschap. Ook partijleiders zijn opgepakt. De regering van Egypte heeft zaterdag de junta erkend. Noordjemen en Sau- diarabië feliciteerden de nieuwe lei ders. Het congres ging met een overtuigen de meerderheid akkoord met het sa menwerkingsverband en wees met overweldigende meerderheid PSP- Kamerlid Van Es aan als eerste kandi daat. De progressief-christelijke EVP stemt in met deelname aan het samenwer kingsverband van kleine progressieve partijen binnen Groen Links. Als lijst trekker is partijvoorzitter C. Ofrnan gekozen. Tweede op de lijst wordt vi- ce-voorzitter Anneke de Jong. Het voorstel om zich te binden aan de coalitie van Groen Links (PPR, PSP, CPN en Onafhankelijken) werd vrijwel unaniem aangenomen tijdens een con gres van de partij, zaterdag in Utrecht. UTRECHT (ANP) - Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) heeft het Tweede-Kamerlid Schutte unaniem aangewezen als lijsttrekker voor de verkiezingen van 6 september. Een eventuele tweede zetel zal bezet wor den door E. van Middelkoop. Deze stond tweede op de gezamenlijke lijst van het GPV met RPF en SGP bij de Europese verkiezingen in juni. De Generale Verbondsraad van de kleine christelijke partij heeft dit za terdag besloten op een vergadering in Utrecht. De raad stelde ook het verkie zingsprogramma vast. Het GPV gaat 6 september tegemoet met de leuze „Le ven, nu en straks". In het programma is veel aandacht voor wat de „bescherming van het le ven" wordt genoemd. Het GPV denkt hierbij op de eerste plaats aan kwes ties als abortus en euthanasie. PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94 Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes Tel. 01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst Tel. 01140-14058. Axel: Nassaustraat 15, 4571 BK Axel Tel. 01155-8000 Zierikzee: Oude Haven 41, 4301 JK Zierikzee Tel. 01110-15380 Opening kantoren: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Abonnementsprijzen: per kwartaal 72,05; franco per post 86,50; per maand 24,85; jaarabonnement 275,00; jaarabonnement franco per post 335,00; losse nummers maandag t/m vrijdag 1,25, zaterdag 1,50 p. st. (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven:-140 cent per mm; minimumprijs per advertentie 21,-; ingezonden mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 3