PZC Uitslagen zwemmen in Sluis Jan Louisse klasse apart in Breskens Fierre Raas sneller dan Van Vlimmeren Dubbelslag Anton Thoen op marathon sport MAANDAG 3 JULI 1989 13 IN AMATEURRONDE VAN KRUININGEN VOORSPRONG BIJNA ZES MINUTEN Tweede plaats Uitslag Schapevet ANTON THOEN BEDOLVEN ONDER GELUKWENSEN Vrije slag Zeeuwen Uitslagen BRESKENS - Het is van Jan Louisse uit Kapelle inmiddels bekend dat hij het liefst uitkomt in sterk bezette wedstrijden. De 23-jarige Zeeuwse triatleet zweert bij een zware compe titie, omdat hij ervan uit gaat dat hij daardoor nog sterker wordt. Af en toe wil Jan Louisse echter nog wel eens een uitzondering maken. Zo stond hij zaterdag in Breskens aan het vertrek voor de kwart triathlon. De Bevelan der stak met kop en schouders boven iedereen uit en won met bijna zes mi nuten voorsprong. Jan Louisse boekte daarmee zijn twee de overwinning voor het open Zeeuws kampioenschap en maakte er na af loop, toen de overige deelnemers nog onderweg waren, geen geheim van dat hij nog minstens drie keer in een voor het Zeeuwse klassement meetellende triathlon van start wil gaan, om zo te voldoen aan de eis om in dat klasse ment te worden opgenomen. „Voor dat Zeeland-klassement moet ik er vijf ha len," vertelde hij„Daarom ben ik naar hier gekomen, want ik wil toch probe ren om mee te doen." Evenals vier jaar geleden kostte het de stérke Zeeuw geen moeite om de wed strijd in Breskens naar zijn hand te zet ten. Hij nam al afstand met het zwem men in de haven en bouwde zijn voor sprong daarna steeds verder uit. Zo telde Auk van Weert uit Breskens bij Biervliet (na ongeveer 22 kilometer fietsen) al een achterstand van 3 minu ten en 40 seconden. Daarna kwamen achtereenvolgens Peter van Lit (3.55 min.), Mario Willems (4.10 min.). Peter Machielsen (4.40 min.), Pieter Verhage (4.45 min.) en Kees van der Endt (5.25 min.) door. Amper vijf kilometer later waren de verschillen alweer opgelo pen. Van Weert zat toen op 4.40 min., Willems op 4.45 min.. Van Lit op 4.48 min., Verhage op 5.36 min., Machielsen op 5.42 min. en Van der Endt al op pre cies zeven minuten. Het was tekenend voor de kracht van Jan Louisse, die zich heeft ontwikkeld tot een all-round atleet en tot de sub top van Nederland mag worden gere kend. „Op de NK (een kwart triathlon in Spierdijk) eindig ik met veel moei te bij de eerste twintig," bleef hij be scheiden, „maar ik vind eigenlijk de triathlon van Stein (komende zater dag) veel belangrijker." Daar gaat het om een halve triathlon en die afstand ligt Louisse, die volgend jaar wil mee doen aan de hele triathlon van Alme- re, nog beter dan de kwart triathlon. Slechts met het lopen waren er zater dag twee deelnemers sneller dan de la tere winnaar. Nadat onder anderen Auk van Weert en Marco van der Meu- len (allebei lekke band) en Mario Wil lems (hij staakte de strijd met mate- riaalpech) al kansloos waren gewor den voor een hoge klassering, knabbel den alleen Marco van der Meulen (36.14 min. over tien kilometer) en Ed dy Vink (36.42 min.) nog iets van hun achterstand op Jan Louisse (37.10 min.) af. Peter van Lit uit Vlissingen, die in Breda een opleiding voor fysiothera peut volgt, stelde op dat laatste on derdeel zijn tweede plaats veilig. Van Lit maakte een goede beurt in de strijd om het Zeeland-klassement, omdat hij zijn concurrenten ver voor bleef en de tijdsverschillen ook door berekend worden in de puntentelling. Voorts leverden vooral Hans Cornelis (vierde), Eddy Vink (vijfde), Arjan Hartog (zesde) en Jan van de Linde (achtste) een verrassend goede presta tie. Bij de vrouwen besliste Nicole Spruit de strijd op de achtste triathlon in haar voordeel. De Terneuzense legde de basis voor haar zege met het zwem men. Daarna moest ze toestaan dat de vooral op langere afstanden gespecia liseerde Terèse van Lare steeds dich terbij kwam, maar uiteindelijk behield Spruit na een zinderende race dertien seconden voorsprong. Kwart triathlon (één kilometer zwemmen, 42 kilometer fietsen en tien kilometer lo pen): 1 Jan Louisse, Kapelle, 1.58.23 uur; 2 Peter van Lit, Breda, 2.04.48; 3 Peter Machielsen, Hoogerheide, 2.06.35; 4 Hans Comelis. Groe- de, 2.07.35; 5 Eddy Vink, Westdorpe, 2.07.59; 6 Arjan Hartog, Oostburg, 2.08.51; 7 Theo van Hal, Midelburg, 2.08.56; 8 Jan van de Linde. Oostburg, 2.09.08; 9 Marco van der Meulen, IJzendijke, 2.09.21; 10 Theo Poppe, Vlissingen, 2.09.41; 11 Pierre van Damme, Koewacht, 2.09.45; 12 Piet Verhage, Westka- pelle, 2.09.50 (eerste veteraan); 13 Wibo Ver- straate, Westkapelle, 2.11.36; 14 Stef Abra- hamse, Sint-Laurens, 2.11.49; 15 Hans Jas- perse, Axel, 2.12.10 (tweede veteraan). Vrouwen: 1 en enige deelnemer: Linda Thoen, Koewacht. 2.28.16 uur. Rob Magnee uit Vlissingen was in 2.57.03 uur de eerste junior. Achtste triathlon (500 meter zwemmen, 23 kilometer fietsen en vijf kilometer lopen): 1 Marlon Roels, Koewacht, 1.06.22 uur; 2 Ed win Gulickx, Middelburg, 1.06.33; 3 Ronald van Velzen. Kruiningen, 1.08.34; 4 Omar Roels, Koewacht, 1.11.54; 5 Nicole Spruit, Temeuzen, 1.13.52 (eerste vrouw); 6 Terèse van Lare, Sluis, 1.14.05 (tweede vrouw); 7 Frans deBoevere, Breskens, 1.16.27; 8 Marij ke Eckhardt, Roosendaal, 1.16.32 (derde vrouw); 9 Jacques d'Hooge, 1 17.08; 10 Jean- Philippe Paap, Poortvliet, 1.17.47. Filip Jalink uit Aardenburg was in 1.20.41 uur de eerste en enige veteraan op deze af stand. SLUIS - Voor het eerst in zijn zwem- carrière dook Anton Thoen zondag morgen in Sluis het griezelig koude water in voor een marathon over zestien kilometer. Met een klein ge zelschap van min of meer gerenom meerde schoolslagzwemmers deed de 20-jarige verpleger een gooi naar de ereplaatsen. Hij had er een inten sieve voorbereiding voor gedaan en was er ook geestelijk klaar voor om urenlang in een moordend tempo door het water te klieven. Zaterdag had Thoen al blijk gegeven van zijn grote vorm, toen hij met een meesterlijke eindsprint de 3000 me ter in een oyerwinning had omgezet. Meer dan een etmaal later voltooide de topzwemmer van ZCK uit Koe wacht de marathontocht met een zeer opzienbarende overwinning en met een voorsprong van meer dan twintig minuten op zijn belangrijkste rivaal. „Je moet het gewoon eens meema ken", zo had hij zijn zenuwen wegge- praat aan de vooravond van de zware slijtageslag in het water, waar tijdens strenge winters de schaatsrace Sluis - Brugge - Sluis wordt gehouden. „Je moet het eens meemaken, als je al zo veel jaren meedraait op de lange baan. Ik zwem heel graag lange af standen, maar de marathon had ik nog nooit gedaan." Dat was de reden waarom hij zich na zijn vorige overwinning in de Zee landbeker (zijn derde in totaal) had teruggetrokken voor een opvallend lange rust. Twee maanden raakte Thoen zo ongeveer geen water aan en vervolgens ging hij vooral veel op kracht trainen. „Mijn benen moesten sterker worden", vertelt hij. „Ik heb nooit met gewichten gewerkt, hoor, gewoon lekker trainen, maar wel zwaar." „Ik heb het eerst heel rustig opge bouwd en op het eind pas alles gege ven. Zo'n beetje met de gedachte in mijn achterhoofd van: ik heb tijd zat." En vanaf half mei pas zijn de zwemtrainingen tot het uiterste op gevoerd. „Voor mijn doen heb ik ont zettend veel getraind. Ik had zo veel mogelijk vrije dagen gespaard voor de voorbereiding op deze wedstrijd. Zo trok ik vorige week nog naar de Otheense kreek. Ik dook er 's mid dags om twaalf uur in en heb vijf uur gezwommen zonder een voet aan de grond te zetten. Een paar jongens en meisjes van mijn club waren meege gaan om me elk half uur iets te eten te geven." Ilse Passeniers kon na de race op de vrije slag voor vrouwen nog lachen. Hjfom Voor de marathon van Sluis had hij zich bovendien voor een paar be langrijke raadgevingen tot zijn buurman gericht. „Ik woon naast Eric de Caluwé, die binnenkort Het Kanaal gaat overzwemmen. Hij Arno van den Berghe: sterk op de vrije slag. heeft me een waardevolle tip gege ven. Ik heb me tegen de kou altijd in gesmeerd met uiervet, maar er zijn betere middeltjes. De Kanaalzwem mers gebruiken schapevet, omdat dat poreus is, dus dan kan het zweet van je lichaam naar buiten." „Je hebt tijdens zo'n marathon een laagje vet op je lichaam, daaronder zitje vel, maar daartussen ga je onder het zwemmen transpireren", legt Thoen uit. „Met uiervet kan het zweet niet naar buiten, omdat het niet poreus is. Het zweet gaat afkoe len en daardoor krijg je het onderweg toch nog koud. Met schapevet kan het zweet wel naar buiten, omdat het poreus is. Waar ik het haal? De slager op het dorp bij ons slacht af en toe een schaap en dan bewaart hij een potje voor me." Zaterdag ging Anton Thoen, die als verpleger bij De Sterre in Clinge een opleiding volgt met zwakzinnigen, maar na zijn militaire dienst de sport- academie gaat volgen, als een trein door het water. Het was maar een warming-up voor de lange marathon van zondag, maar naarmate de wed strijd vorderde kreeg Thoen er zin in. SLUIS - Onder een daverend ap plaus van een enthousiaste menigte tikte Anton Thoen zondag in iets minder dan vijf uur als eerste aan op de zestien kilometer lange zwemma- rathon (schoolslag) van Sluis. De Koewachtse specialist op de lange afstand doorbrak daarmee de heer schappij van zwemmers van ver bui ten de provincie, die door de jaren heen deze wedstrijd hadden be heerst. Versteend van de kou en getekend door de zware inspanning besteeg hij de Kaai, waar Anton Thoen de vele felicitaties zo op het oog gelaten over zich heen liet komen. Pas veel later, toen hij in een warm bad in de dou chegelegenheid van de sporthal weer enigszins op temperatuur was geko men, realiseerde de zwemmer van ZCK zich dat hij een voortreffelijke prestatie had geleverd. Hij was toen al bedolven onder de bloemen en vele malen door zijn luid ruchtige supporters gelukgewenst. „Ik vond het fantastisch dat heel Koewacht achter mij stond. Maar ik was zo bevangen door de kou, dat het eerst helemaal niet tot me door drong," besefte hij. „De laatste kilo meters," gaf hij ook toe, „dat was af zien. Die heb ik puur op wilskracht uitgezwommen. Anton Thoen kon het zich in de laat ste vier kilometer ook veroorloven om gas terug te nemen. Hij had toen Guus Razoux Schultz, de winnaar van de voorgaande edities en op nieuw de gedoodverfde favoriet voor de eindzege, van zich afgeschud. Ra zoux Schultz en Thoen hadden de eerste acht kilometer zij-aan-zij ge zwommen. „Dat ging goed volgens schema," keek Anton Thoen later te rug. „De eerste vier kilometer kwa men we door in 1 uur en 10 minuten en op acht kilometer hadden we 2 uur en 22 minuten. Maar Guus ging tel kens naar de kant om te plassen. Ik deed dat in het water. Ik heb de eer ste keren op hem gewacht. Maar na tien kilometer dacht ik: ik zwem ge woon door." De Zeeuws-Vlaming sloeg een gaatje en bouwde zijn voorsprong uit. Guus Razoux Schultz viel niet veel later met kramp uit, waarna Anton Thoen zich kon beperken tot het consolide ren van zijn comfortabele voor sprong. De 19-jarige Hongaar Gabor Pandi zag de vijftienhonderd kilometer lange reis met zijn auto beloond met een overwinning op de zestien kilo meter vrije slag. Hij doorbrak daar mee de hegemonie van Joop en Mare Lam, die deze wedstrijd vanaf het begin van de jaren tachtig naar hun hand hadden gezet. Ook Gabor Pan di had het moeilijk gehad met en stond een uur na zijn zege nog te ril len van de kou. De zwemmen uit Boedapest, die zijn land zal verte genwoordigen tijdens de EK in Joe goslavië, was er overigens pas in de slotfase in geslaagd om de race naar zijn hand te zetten. Hij passeerde met nog drie kilometer te gaan Mar- tijn van Heusden (Torpedo) en stond de koppositie niet meer af. Pandi Anton Thoen kwam zaterdag en zon dag twee keer als winnaar uit het wa ter. won met bijna vijf minuten voor sprong. Irene van der Laan (De Dolfijn) schreef de Vlaanderenmarathon voor de vierde keer in haar loopbaan op haar naam. Zij won de vrije slag drie keer eerder (in de jaren zeventig) en noteerde destijds een beste tijd van 3 uur en 49 minuten. Gisteren bewees ze dat ze nog maar weinig aan kracht had ingeboet. In 3.50.06 uur was ze zes minuten sneller dan de Noordhol landse Annemarie Landmeter. De uitslag van de Vlaanderenmarathon: Schoolslag: 1 Anton Thoen, ZCK, 4.59.16 uur; 2 Jacco Odemare, WZK, 5.23.28; 3 Dieudonné Niesten, MZPC, 5.23.32; 4 Hans van Vastenhoven, ZV DWT, 5.26.39; 5 Wim Hoogland, Zeeschuimers, 5.26.42; Vrije slag, mannen: 1 Gabor Pandi, Boe dapest, 3.39.52 uur; 2 Martijn van Heusden, Torpedo, 3.44.33; 3 Joost Kuijlaarts, Sure- na, 3.46.51; 4 Perry van Lochem, DSZ, 4.08.51; 5 Simon Lee, Engeland, 4.09.16. Vrije slag vrouwen: 1 Irene van der Laan, De Dolfijn, 3.50.06 uur; 2 Annemarie Land meter, HZA, 3.56.49; 3 Wendy Kater, De Zijl, 3.58.10; 4 Monique Slinger, HPC, 4.14.15; 5 Karin Coertjens, DAW Sportline, 4.22.06. „We lagen met tien man vooruit", vertelde de vlotste prater van het hele veld die zaterdagmiddag na af loop van zijn wedstrijd over 3000 meter. „Ik had vanaf de start kop ge trokken en heb toen eens om me heen gekeken wat er nog over was. Pa trick Braam zat er bij, van wie ik best een beetje bang was, maar hij viel later weg. Driehonderd meter voor de streep moest hij met kramp uit de kopgroep." Twee keer zette Anton Thoen tussen door nog eens aan voor een plaag stootje en tenslotte reduceerde hij het kopgroepje tot vier man. Hans Schoenmakers, Niels Mos en Wim Zwiers waren zijn laatste concurren ten. „Maar ik weet natuurlijk beter dan die andere jongens datje als eer ste uit de laatste bocht moet komen. Dan win je de wedstrijd hier gegaran deerd. Ze zijn me niet meer voorbij gekomen en ik heb ze er nog twee me ter uitgesprint." Het was de eerste keer dat een Zeeuwse zwemmer de wedstrijd in Sluis wist te winnen. Vorig jaar had Thoen met een vierde plaats zijn bes te klassering tot nu toe gehaald. „Ik had aan winnen niet durven denken, maar het is natuurlijk wel feestelijk", reageerde hij laconiek. „Het bewijst dat ik niet voor niets zo hard heb ge traind." Voor de overige Zeeuwen waren er zaterdag een paar incidentele suc- cesjes weggelegd. Arno van den Berghe, een clubgenoot van Thoen, zwom bijvoorbeeld weer een opzien barende wedstrijd op de vrije slag. Hij handhaafde zich aardig in het ge weld van de toppers en kwam als zesde door de finish op nog geen vijf tien seconden van de winnaar. Coen de Ridder van ZCK werd acht ste op de schoolslag, Ilse Schramm eindigde als vierde bij de meisjes en Audrey de Booy werd elfde. De wed strijden werden beheerst door Hans van Goor en Ingrid Moers op de vrije slag en door Ria Willems op de schoolslag bij de dames. Thijs en Judith Salomé van Schelde- stroom zorgden voor in het oog sprin gende prestaties bij de jeugd. Thijs won de 800 meter vrije slag jongens onder twaalf jaar, Judith de 400 me ter voor meisjes onder tien jaar. KRUININGEN De wielerronde van Kruiningen voor amateurs was zater dag voor Heddy Nieuwdorp één ronde te kort om voor het derde opeenvol gende jaar naar de overwinningsbloe- men te grijpen. In een zinderende fi nale trok Nieuwdorp vanuit een schijnbaar volstrekt kansloze positie in de richting van de twee koplopers, Mario van Vlimmeren en Pierre Raas. Oie hadden op de streep nog 75 meter over op de ontketende Nieuwdorp. Raas klopte gedecideerd zijn mede vluchter Van Vlimmeren, vorige week nog winnaar van de Ronde van Nieuwerkerk. Na 60 van de 100 te rijden kilometers trokken Mario van Vlimmeren en Pier re Raas naar de twee leiders, Ruud Zijlmans en Jac Beks. Zijlmans en Beks konden slechts tijdelijk aanha ken, maar toen Raas en Van Vlimme ren de gaskraan nog verder opendraai den moesten de vroege vogels defini tief afhaken. Inmiddels waren Ray mond Kroon en Kees Jonkers uit het peloton vertrokken. Zij kwamen tot bij de moegestreden Zijlmans en Beks en zochten voor zich naar Van Vlimmeren en Raas. Toen werd het publiek getrakteerd op de 'Heddie Nieuwdorp One Man Show'. Vertrokken uit het peloton kwam Nieuwdorp bij de formatie Kroon-Jonkers-Zijlmans-Beks. Nieuwdorp snakte even naar adem en sleurde verder. Voor Zijlmans was dit de genadeklap en gedesillusioneerd zou hij nog achter de grote groep eindi gen. De andere drie konden het wiel fan Nieuwdorp gewoonweg niet vast houden en zonder echt te demarreren reed Nieuwdorp bij hen weg. De laat ste klus voor Nieuwdorp was het dich trijden van 30 seconden naar Raas en Van Vlimmeren. In een fantastisch ge vecht kwam de renner uit Yerseke en kele kilometers te kort. Hij zag voor sijn neus de sterke Pierre Raas uit het wiel van Mario van Vlimmeren naar de oloernen sprinten. Junioren: 1 P Konings Roosendaal; 2 J van Cadsand Westdorpe; 3 W Bastiaanse Hoo gerheide; 4 M. Akkermans Nieuw-Vosse- meer; 5 R. Bogaert 's-Gravenpolder: 6 E. Cairns Pijnacker; 7 R. Leeuw Steenbergen; 8 P. Janssen Putte; 9 P. Kila Leidschendam, 10 D. Dubbeldam Sluiskil; IIP. v. d. Vijver Zuiddorpe; 12 A. Pijnenburg Oosterhout; 13 H. Loonen Breda; 14 C. Keyl Halsteren; 15 P van Schilt Halsteren; 16 R. Westerbeek Hulst; 17 J. Leijten Etten-Leur: 18 D. Mesu Middelburg; 19 M. Konings Hoogerheide; 20 B. Herrijgers, Achtmaal. Jan Louisse tijdens zijn solotocht in de triathlon van Breskens Pierre Raas (links) voert de kopgroep aan vóór Beks, Zijlmans en Van Vlimmeren. SLUIS - De uitslagen van de zwem wedstrijden die zaterdag en zondag in Sluis werden gehouden zijn: Drie kilometer schoolslag mannen: 1 Anton Thoen, ZCK, 46.01 min.; 2 Wim Zwiers, ZPC Breda, 46.04; 3 Niels Mos, Torpedo, 46.10; 4 Hans Schoenmakers, DAW Sportline, 48.08; 5 Rob Bruins, Rapido'82, 48.29; 8 Coen de Ridder, ZCK, 50.37; 14 Jurgen Borgt, ZCK, 51.19; 15 Auk de Maat, ZCK, 51.41; 21 Jean- Pierre Wondergem, Scheldestroom, 56.30; 23 Francois Smet, De Bevelanders, 1.00.15 uur. Drie kilometer schoolslag vrouwen: 1 Ria Willemse, HPC, 49.10 min.; 2 Karin Mode, TZC Vahalis, 49.11; 3 Karin Stein, VZC, 49.14; 4 Ilse Schram, ZCK, 49.21; 5 Mirjam van der Heiden, ZV Hoorn, 53.37; 11 Audrey de Booy, ZCK. 55.00; 13 Anouk Borgt, ZCK, 56.5115 Kirsha de Kerf. ZCK. 58.37. Drie kilometer vrije slag mannen: 1 Hans van Goor, ZV Hoorn, 35.48 min.: 2 Martijn van Heusden, Torpedo. 35.48; 3 Joost Kuij laarts, Surena, 35.56; 4 Jacco Koning, HPC, 35.58; 5 Erik van Dartel, VZC Havalis, 35.59; 6 Arno van den Berghe, ZCK, 36.05; 27 Ton- ny Vinke, Sscheldestroom, 40.19; 31 Mario Willaert, De Bruinvis, 41.25; 40 Jeroen Kor- stanje, De Bruinvis. 44.04; 42 peter Verdur- men, ZCK, 44.26. Drie kilometer vrije slag vrouwen: 1 Ingrid Moers, MZPC, 37.55 min.; 2 Gea Veldhuizen, 't Tolhekke. 37.58; 3 Janine Kranenburg, ZV Hoorn, 38.09; 4 Lynne Brooks, Engeland, 38.57; 5 Irene van der Laan, De Dolfijn, 39.13; 17 Ilse Passeniers, De Bruinvis, 40.32; 23 Mi randa Aernoudse, Scheldestroom, 43.11; 25 K Brouwer. Bevelanders. 43.29; 27 Majella de Coninck, Bruinvis, 43.35; 30 Selma de Bruyne. Stormvogel, 44.17. 400 meter vrije slag jongens onder tien jaar: 1 Patrick Blom, Nautilus, 7.04 min.; 2 Elmar Hoogenboom, ZV Hoom, 7.22; 3 Pas cal Vemaeve, Bruinvis, 7.23. 400 meter vrije slag meisjes onder tien jaar: 1 Judith Salomé, Scheldestroom, 7.18 min.; 2 Jacqueline Michel, Kennemer ZC, 7.51; 3 Jamie Scherbeijn, Scheldestroom, 7.58. 800 meter vrije slag jongens onder 12 jaar: 1 Thijs Salomé, Scheldestroom, 12.26 min.; 2 Javi Exposito, Het IJ, 12.46; 3 Jeroen Over- wijn, Het IJ, 12.57. 800 meter vrije slag meisjes onder 12 jaar: 1 Annemiek Mos, Torpedo, 11.43 min.; 2 Re- nate Haak, Rapido'82, 12.20; 3 Yvonne San ders, Stormvogel, 12.27. Bij de junioren oordeelden de sterken dat het spekgladde parkoers zich niet leende voor het rijden met een groot peloton. Zij verzamelden zich in een kopgroep van negen, waarbij de Zeeu wen Onno Hofstee, Roy Bogaert en Johny van Cadsand. John Wiskerke miste de beslissende ontsnapping door een valpartij en Hofstee zou het tempo van de kopgroep niet kunnen volgen. Wie van de negen de allerbeste was, bleek al snel, want Paul Konings uit Roosendaal oogstte via een solo van 50 kilometer niet alleen een fantastische zege, maar ook de bewondering van ie dere toeschouwer. Van de vele demar rages bij de volgers van Konings slaag de er slechts één, die van Van Cadsand die in de laatste ronde naar een keuri ge tweede plaats reed. Amateurs: 1 P. Raas 's-Heerenhoek: 2 M. van Vlimmeren Hoeven; 3 H. Nieuwdorp Yerseke; 4 R. Kroon Oud-Gastel; 5 K. Jon kers Oud-Gastel; 6 J. Beks Wouw; 7 N. Hage Poortvliet; 8 F. Franse Kwadendamme: 9 N. v. d. Klundert Hoogerheide; 10 R. Bril Os- sendrecht; 11 R. de Vrieze Goes; 12 P. van Hulle Sas van Gent; 13 P van Passel Sluis kil; 14 W. van Elsacker Hoeven; 15 A. Goen- se Ovezande, 16 H. Roepen Oudenbosch; 17 J. Fortrei Breskens; 18 A. Goossens Sint- Willebrord; 19 C. v. d. Korput Ossendrecht; 20 A. van der Steen Bruinisse.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 13