binnen- en buitenland vrijdag2decemberisss Beeld prins Bernhard voor de Koninklijke Luchtmacht Subsidie voor plaatsing van werkloze NOG GEEN ADVIES AAN DEES Olieprijzen stijgen Atlantis later de ruimte in ...en lileuropa §t; Kamer bepleit standaardpolis bejaarden Hongerstakingen tegen executies Khomeiny-bewind INZAKE HERVORMINGEN Vandaag Nautisch bericht Vooruitzichten Hoog water Laag water Vooruitzichten restaurant het groot paradys De vorstgrens heeft vannacht ook Zee land bereikt met wat lichte sneeuw en ijzel. Wij blijven in de overgangszone van koude en warme lucht, maar wel aan de koude kant. Dit betekent voor ons dat de temperatuur overdag nau welijks boven het vriespunt uitkomt en wij 's nachts wat lichte vorst krijgen. Hét positieve van de situatie is dat er maar weinig wind is, waardoor de ge voelstemperatuur niet al te onaange naam is. Ook vandaag is er veel bewol king waaruit af en toe wat lichte sneeuw of ijzel valt. De zwakke wind komt uit oost tot zuidoostelijke rich ting. Wind: oost 3 tot 4, draaiend zuidoost en verder afnemend 2 tot 3 Bft., zicht: slecht tot matig, temperatuur kustwa ter: 8 graden, afwijking waterstanden: geen afwijking van betekenis, maxi mum golfhoogte monding Scheldes: minder dan een halve meter. ZON EN MAAN 3 december Zon op 0828 onder 1631 Maan op 0158 onder 1345 Voor morgen: vannacht nog lichte vorst. Verder veel bewolking waaruit morgen nog wat lichte sneeuw of ijzel kan vallen. De temperatuur morgen overdag oplopend naar 3 graden. Zon dag is het dan weer met de koud ge daan en loopt de temperatuur weer verder op naar 7 graden. De wind is uit het zuidwesten tot westen en kan toe nemen tot stormachtig. Er is dan veel bewolking en perioden met regen. Zuid-Scandinavië: Eerst nog zon nige perioden, zondag toenemende bewolking en sneeuw. Overdag lich te en in nacht matige vorst. Denemarken: Toenemende bewol king en zondag regen, voorafgegaan door sneeuw. Middagtemperatuur rond het vriespunt, zondag enkele graden hoger. Britse Eilanden: Veel bewolking en perioden met regen. Middagtempe ratuur 8 tot 10 graden. Benelux: Veel bewolking en perio den met regen. Middagtempera- tuur 3 graden, oplopend tot 8 gra den. Bondsrepubliek Duitsland: Zater dag zonnige perioden en koud, zon dag opkomende bewolking en re gen. Middagtemperatuur van 1 graad in het noorden tot 5 graden in het zuiden. Zondag enige graden hoger. Frankrijk: Veel bewolking en perio den met regen. Middagtempera- J tuur van 8 graden in het noorden tot 5 15 graden aan de Middellandse Zee. Alpenlanden: Veel bewolking en in de lage gebieden regen en sneeuw. Middagtemperatuur in de dalen en lage gebieden 4 tot 8 graden. Spanje en Portugal: Zaterdag in i het oosten nog bewolking en wat regen, zondag zonnige perioden. Middagtemperatuur aan de west- -• kust 14 tot 18 graden, langs de Mid dellandse Zee 17 tot 20 graden en in het binnenland rond 13 graden. Italië, Joegoslavië en de Griekse Kust: Wisselend bewolkt en buien. Middagtemperaturen oplopend van 8 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Weerrapporten 1 december 19 uur W m/s °C ono 8 0 o 3 4 w 2 17 nw 2 10 o 7 -3 no 4 -2 nnw2 9 no 4 2 zw 2 15 09 7 ono 2 9 no 1 6 w 3 -16 ozo 4 4 wzw 2 12 verand 1 o 7 -1 nno 3 20 nnw2 13 nno 5 4 ono 2 7 nw 3 8 w 1 16 windst 11 z 7 19 wnw 3 -13 ono 4 2 no 2 10 n 2 -14 windst 9 o 4 -2 zzo 10 16 ozo 5 15 wnw 2 -12 o 7 -7 ozo 5 -3 nw 3 6 Amsterdam ijzel Aberdeen zwaar bew. Athene zwaar bew. Barcelona half bew. Berlijn sneeuw Budapest zwaar bew. Bordeaux half bew. Brussel regen Cyprus licht bew. Dublin zwaar bew. Frankfurt regen Geneve motregen Helsinki zwaar bew. Innsbruck mist Istanbul licht bew. Klagenfurt regen Kopenhagen licht bew. Las Palmas zwaar bew. Lissabon onbewolkt Londen regen Luxemburg motregen Madrid regenbui Malaga half bew. Mallorca licht bew. Malta regen Moskou sneeuw Murichen mist Nice regen Oslo onbewolkt Parijs zwaar bew. Praag zwaar bew. Rome zwaar bew. Split zwaar bew. Stockholm licht bew. Warschau licht bew. Wenen ijzel Zurich zwaar bew. KHULNA (AP/AFP) - Een moeder in de Bengaalse ha venstad Khulna huilt donderdag om haar tien jaar oud kind, dat omkwam door de cycloon die dinsdag over Bangladesh raasde. Het aantal slachtoffers was giste ren opgelopen tot circa 1.000. De storm heeft in de helft van het land vernielingen aangericht. In de kuststreken is ongeveer 90 procent van de huizen en gewassen vernield. De cycloon zorgde voor slagre gens, zware windstoten en enorme golven. Bangladesh kampt daarnaast nog steeds met de schade die het land eerder dit jaar heeft opgelopen als gevolg van overstro mingen. In de deelstaat West-Bengalen van India, die ook door de cycloon is getroffen, zijn zeker 80 mensen om het le ven gekomen. De autoriteiten in dit gebied vrezen dat het dodental nog verder zal oplopen. In totaal kan de ramp in India en Bangladesh aan meer dan 5.000 men sen het leven hebben gekost. Aids-tests inmiddels worden toege past, is volgens Roscam Abbing op zijn minst omstreden. „In dit soort zaken mag men niet over eéri nacht ijs gaan. Niet alleen om for mele redenen, maar vooral ook om bij diegenen, die door een infectie toch al zo zwaar zijn getroffen, elke nodeloze toename van een gevoel van bedrei ging te vermijden", aldus Roscam Ab bing. Er staan nu 676 aidspatieriten geregi streerd in Nederland. Dat betekent dat er in november 40 zijn bijgekomen. Het aantal met het aidsvirus besmette mensen wordt geschat tussen de 15.000 en 30.000. Het wereldwijd ge melde aantal Aids-gevallen in 142 lan den is in november op 129.385 geko men. De WHO schat dat het aantal werkelijke gevallen van Aids twee maal zo groot is. Deze mensen moeten de kans krijgen op een normale wijze in de maat schappij te leven. Dat zei staatssecre taris Dees op de Wereld Aids Dag bij de presentatie van een videofilm over aidspatieriten en hun omgeving. Hij toonde zich tevreden over de film. „Hij laat zien dat angst voor besmet ting bij gewoon dagelijks contact ont erecht is. De les die wij uit deze film kunnen halen is dat we ons niet mo gen en niet moeten afwenden van mensen met aids". De 40 minuten du rende film „Aids in uw omgeving" is vanaf vandaag in alle apotheken te leen. Twee aidspatieriten en hun hulpverleners praten erin hoe ze met elkaar omgaan. DEN HAAG (GPD) - Werkgevers en vakbonden die binnen een bedrijfstak een scholingsplan ten behoeve van werklozen opzetten, kunnen daar voor in de toekomst een subsidie krij gen. De subsidie is 10.000 gulden per scholingsplaats. Voor de maatregel is volgend jaar 25 miljoen gulden be schikbaar, goed voor 2500 plaatsen. In latere jaren is er 60 miljoen aan subsi die te verdelen, goed voor 6000 plaat sen. Minister De Koning (sociale zaken) heeft dit de Kamer laten weten. De subsidieregeling is het voornaamste onderdeel van een pakket scholings maatregelen waarvoor in 1989 totaal 125 miljoen gulden is uitgetrokken. Het geld is afkomstig uit de middelen van de afgeschafte WIR-investerings- subsidie. Werkgevers en vakbonden zijn in overleg met de overheid tot overeenstemming gekomen over de besteding van de 125 miljoen. ms Testen op Aids blijft omstreden at DEN HAAG (GPD/ANP) - De Nationale Commissie Aids Be strijding (NCAB) heeft nog geen standpunt ingenomen over de voorwaarden en waarborgen die in acht genomen moeten 'ij worden bij het uitvoeren van Aids-tests. De NCAB is er dan ook nog niet toe gekomen staatssecretaris Dees (Volksgezond- ;i heid) een advies te geven. Dit zei prof. drs. E. W. Roscam Abbing, tests, zowel op grote schaal als in indi- ie voorzitter van de NCAB en directeur viduele gevallen, grote belangen in het rvan de GGD in Rotterdam, donderdag geding zijn. Niet alleen de bestrijding e' in Den Haag op een symposium ter ge- van een epidemie is aan de orde, maar s legenheid van de 'Wereld Aids Dag'. 0ok „de bestrijding van een afnemend r' Roscam Abbing benadrukte dat bij respect voor wezenlijke rechtsbeginse- s' het uitvoeren van dergelijke HIV- ien". Een aantal gevallen waarin e- 1, n :s V e e 9 e it :r l s l- e e n :jii m V; tt cli LONDEN (RTR) - De prijzen van ruwe olie op de internationale vrije markt zijn donderdag vrij sterk gestegen. De notering van olie uit het Noordzee- veld Brent voor directe levering ging met 0,50 dollar omhoog naar 14,90 dol lar per vat (van 159 liter). Handelaren schreven dit toe aan goede vraag van raffinaderijen en aan verklaring van de Saudische minister van olie, His- ham Nazer. Nazer zei in een donderdag gepubli ceerd vraaggesprek met het gezagheb bende tijdschrift Middle East Econo mie Survey (MEES) dat de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) al deze maand zal proberen de overproduktie te beperken, voor zover de contracten met de afnemers dat toelaten. CAPE CANAVERAL (AFP) - De lance ring van het Amerikaanse ruimteveer Atlantis, die donderdag had moeten plaatshebben, is in verband met on gunstige meteorologische omstandig heden voor zeker 24 uur uitgesteld. Dit heeft de woordvoerder van de NASA op Cape Canaveral meege deeld. De vijf astronauten waren kort na 10 uur onze tijd aan boord van het ruim teveer gegaan, maar slecht weer ver hinderde de lancering tussen 12.30 en 15.30 uur. De Atlantis moet een gehei me missie uitvoeren voor het Penta gon, het Amerikaanse ministerie van defensie. DRACHTEN (GPD) - De wethouders van Smallingerland gaan weer vergade ren met burgemeester mr. B. Smallenbroek. Zij hebben het eerder genomen besluit de burgemeester praktisch buiten spel te zetten ingetrokken. De be stuurders geven hiermee gehoor aan een oproep van minister Van Dijk van binnenlandse zaken. De wethouders hebben van het provinciebestuur en Van Dijk het verzoek ge kregen het conflict niet te verergeren. Burgemeester Smallenbroek had al bij de Kroon beroep aangetekend tegen het besluit hem van vergaderingen uit te slui ten. Van Dijk liet vorige week in zijn gesprek met de wethouders doorscheme ren dat hij de burgemeester formeel in het gelijk zou stellen. Voor zaken die geen uitstel dulden zullen nu weer vergaderingen worden uitge schreven in aanwezigheid van de burgemeester. „Het mag niet zo zijn dat de belangen van Smallingerland en de burgers in de gemeente door deze allerbe- labbertste situatie geschaad worden", aldus wethouder Westerhof. De wethouders hopen dat Van Dijk nog voor volgende week een beslissing neemt over het al dan niet aanblijven van Smallenbroek. Hij heeft wel erg lang werk om tot een besluit te komen, aldus Westerhof. „Er is nu voldoende tijd geweest om tot een afgewogen oordeel te komen. Wij snappen niet dat het zo lang moet duren. De minister handelt zorgvuldig ten opzichte van een door de Kroon benoemde burgemeester, maar als het nog langer duurt, handelt hij on zorgvuldig ten opzichte van de bestuurbaarheid van Smallingerland". Abonnementsprijzen: per kwartaal 70,65; franco per post 85,00; per maand 24,35; jaarabonnement 270,00; jaarabonnement franco per post 330,00; losse nummers 1,25 (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 137 cent per mm; minimumprijs per advertentie 20,55; ingezonden mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Vlissingen. DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Luchtmacht krijgt een drie meter hoog bronzen standbeeld van prins Bern- hard cadeau van de Stichting Ver jaardag Prins Bernhard. Het is ver vaardigd door Jean Marianne Bre- mers. De luchtmacht bestaat dit jaar 75 jaar. Het beeld komt in Den Haag te staan, op het terrein van de Koninklijke Luchtmacht aan de Binckhorstlaan. Het standbeeld toont de prins in een uniform van de Royal Air Force uit de periode 1941-1944. Prinses Juliana zal het op 15 december in aanwezigheid van haar man onthullen, aldus don- derdag de Rijksvoorlichtingsdienst. De Stichting Verjaardag Prins Bern- l hard is volgens woordvoerder majoor b.d. P. Nahuis voortgekomen uit de zo genoemde „groep Soesterberg", in de oorlogsjaren een groep illegale werkers. Zij vonden dat de prins na de Lockheed-affaire wel erg zwaar was aangepakt en besloten telkens met zijn verjaardag „iets" voor hem te doen. De prins wordt sindsdien jaarlijks door de stichting bedacht. Het cadeau is ook bedoeld om de prins zelf in het zonnetje te zetten. Dat de prins al bij zijn leven een beeld krijgt is volgens Nahuis niet merkwaardig: „Hij is ook een uitzonderlijke man." Hoeveel het beeld heeft gekost wilde Nahuis niet zeggen, maar „het kon van de lopende rekeningen." AMSTERDAM (ANP) - Uit protest te gen executies van Iraanse politieke gevangenen door het Khomeiny-be wind, zijn woensdag in vijftien lan den hongerstakingen begonnen. Op het Beursplein in Amsterdam be gonnen veertig Iraniërs aan de honger staking die tot volgende week woens dag moet gaan duren. „Sinds het van kracht worden van het staakt het vu ren in de oorlog tussen Iran en Irak, zijn 5000 politieke gevangenen geëxe cuteerd", aldus een woordvoerder van de verzetsbeweging Mojahedin. Kostenstijgingen maken voor de Nederlandse dagbladen een aan passing van hun abonnementsta rieven noodzakelijk. In verband hiermee zijn onze abonnements prijzen per 1 januari 1989 als volgt vastgesteld: per maand24,85 per kwartaal72,05 idemfrancoperpost86,50 per jaar275,00 idemfrancoperpost335,00 Wij nemen graag aan dat de abon nees, die een machtiging tot auto matische afschrijving hebben ver strekt, ermee akkoord gaan dat bij de eerstvolgende afschrijving de nieuwe abonnementsprijs wordt aangehouden. Directie PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Oostsouburgseweg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94 Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes Tel. 01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst Tel. 01140-14058. Zierikzee: Oude Haven 41, 4301 JK Zierikzee Tel. 01110-15380 ISLAMABAD (RTR/AFP) - Vreugde in de straten van Rawalpindi nadat bekend donderdagmiddag werd dat Benazir Bhutto, die 16 novem ber de verkiezingen won, door waarnemend president Ghulam Is- haq Khan tot premier van Pakistan was benoemd. Zij wordt hiermee de eerste vrouwelijke premier in een islamitisch land. In een televisie-uitzending noemde Ishaq Khan de 35-jarige Benazir Bhutto de keus van het volk. Hij kondigde eveneens aan dat de nood toestand wordt opgeheven. Deze werd op 17 augustus ingesteld nadat president Zia ul-Haq bij een raadsel achtig vliegtuigongeluk om het le ven kwam. Elf jaar nadat haar vader, premier Zulfikar Ali Bhutto, tijdens een staatsgreep door aan de kant werd gezet, neemt Benazir nu diens plaats in. Benazirs vader werd onder Zia ul-Haq in 1979 na een schijnpro ces tot de strop veroordeeld. Bhutto's Pakistaanse Volkspartij (PPP) won de verkiezingen van no vember. De benoeming van Benazir was slechts een formaliteit nadat woensdag bleek dat haar grootste ri vaal, Nawaz Sharif van de Islamiti sche Democratische Alliantie, niet in staat bleek een meerderheid in het parlement achter zich te krijgen. Bhutto wordt vandaag officieel beë digd voor een periode van vijfjaar. Het alleraardigste van de plezierige dingen is de herinnering Damplein 13, Middelburg Telefoon 01180-26764 Opening kantoren: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Voor maandag tot en met dinsdag: veel wind uit het westen, later noord westen. Eerst nog regen, later winterse buien, afgewisseld door opklaringen. Maximum temperatuur omstreeks 6 graden. uur cm uur cm Vrijdag 2 december 1988 Vlissingen 08.03 135 20.49 143 Terneuzen 08.21 155 21.04 162 Bath 09.15 190 21.54 198 Roompot-buiten 08.10 99 21.00 113 Zierikzee 09.15 104 22.10 120 Yerseke 09.30 124 22.20 139 Philipsdam-West 09.15 115 22.10 129 Zaterdag 3 december 1988 Vlissingen 09.16 130 22.05 148 Terneuzen 09.32 149 22.19 167 Bath 10.21 185 23.03 202 Roompot-buiten 09.30 95 22.25 117 Zierikzee 10.25 103 23.15 124 Yerseke 10.35 120 23.30 143 Philipsdam-West 10.30 110 23.30 133 uur cm uur cm Vrijdag 2 december 1988 Vlissingen 01.59 106 14.39 142 Terneuzen 02.18 114 14.59 151 Bath 03.08 132 15.52 167 Roompot-buiten 02.15 80 14.55 117 Zierikzee 03.05 88 15.40 126 Yerseke 03.15 103 15.50 140 Philipsdam-West 03.20 97 15.45 135 Zaterdag 3 december 1988 Vlissingen 03.07 107 15.41 142 Terneuzen 03.26 116 15.59 152 Bath 04.17 132 16.52 170 Roompot-buiten 03.15 81 15.55 115 Zierikzee 04.10 88 16.45 123 Yerseke 04.25 104 17.00 138 Philipsdam-West 04.20 98 16.50 133 Voor actuele weers- en waterstandsver- wachtingen van het Hydro Meteo Centrum Zeeland kunt u het antwoordapparaat van het KNMI in Vlissingen bellen: 01184-15600. DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeer derheid van CDA en PvdA wil alle particulier verzekerde 65-plussers wettelijk de mogelijkheid geven om te kiezen voor de zogenaamde stan daardpakketpolis. Bejaarden zouden dan niet meer dan 181 gulden premie per maand hoeven te betalen. Staats secretaris Dees (volksgezondheid) heeft dit voorstel donderdag in de Tweede Kamer ontraden. Over het voorstel van het CDA, dat wordt ge steund door de PvdA, wordt volgende week dinsdag gestemd. Dees vreest dat het de afspraken met de in het KLOZ verenigde particuliere ziektekostenverzekeraars in gevaar kan brengen. Die houden onder meer in dat bejaarden met een inkomen on der de 35.000 gulden die meer dan 181 gulden betalen het verschil van hun verzekeraar terugkrijgen. Maar ze houden wel hun eigen polis met een eventueel beperkter pakket of eigen ri sico's. Advertentie Gorbatsjov krijgt steun parlement MOSKOU (DPA) - De Opperste Sovjet (parlement van de Sovjetunie) heeft donderdag in Moskou met een over weldigende meerderheid de wijzigin gen in de grondwet goedgekeurd. Een aantal afgevaardigden stemde echter tegen de voorstellen die de weg vrij maken voor een hervorming van het politieke systeem. Een nieuwe kies wet werd unaniem aangenomen. Vijf afgevaardigden stemden tegen de grondwetswijzigingen, 27 onthielden zich van stemming en 1.344 leden keur den de voorstellen goed, aldus het offi ciële Sovjetpersbureau TASS. De Opperste Sovjet heeft 26 maart 1989 als datum vastgesteld voor de verkiezingen voor het nieuw te vormen Congres van Volksafgevaardigden. Het parlement benoemde een commis sie die de verkiezingen moet gaan voorbereiden. Georgi Razoemovski, voorzitter van de Opperste Sovjet, maakte donder dagmorgen op het allerlaatste mo ment bekend dat bij de wijzigingsvoor stellen rekening is gehouden met met bezwaren uit de onrustige Sovjet-re publieken aan de Oostzee en in de Kaukasus. Zij verzetten zich tegen concentratie van macht in Moskou en eisen meer autonomie. In hoeverre het Kremlin aan de wensen van de Sovjet republieken tegemoet is gekomen, zal blijken wanneer de teksten van de aangenomen voorstellen zijn gepubli ceerd. De afgelopen twee weken zijn bij de on lusten in Armenië en Azerbajdzjan 28 mensen omgekomen. Dit meldde het partijdagblad Pravda donderdag op basis van cijfers van het ministerie van binnenlandse zaken. Het aantal slachtoffers was veel hoger dan eerde re schattingen van functionarissen in het gebied en Moskou. r

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 3