In Chili sinds referendum al twaalf mensen vermoord lugenda Sinterklaas koopt artikelen naar kwaliteit en levensduur [1] 11] iïi Tl' iïlTH m e 1 MM Zorg geestelijk gehandicapten niet in één stichting beroepings- berichten scheepvmrt- berkkten VAKBONDSLEIDSTER ALICIA MUNOZ: Kort geding boomkorvissers Over bijvangst ■kabeljauw Veel schade bij botsing drie auto's Auto vernield na foute inhaalpoging Macht GROTE VAART KLEINE VAART ONDERNEMERS NIET ONTEVREDEN Prijzenoorlog SVRZ OVER WALCHEREN: -ifc IIDDELBURG - In Chili zijn sinds iét referendum over het aanblijven uyan president Pinochet 12 mensen Vermoord. „Ze worden thuis opge haald en verdwijnen in de gevange nis. Er is nu voor het eerst een nauw keurig bijgewerkte lijst gepubliceerd - yan Chilenen die om het leven moeten ivorden gebracht omdat ze tegen het regime zijn", zei Alicia Munoz, leid ster van een boerenvakbond in Chili, donderdagavond in Middelburg. AU DEN HAAG - De Zeeuwse boomkor vissers willen meer kabeljauw en wij ting als bijvangst aanvoeren. Nu mag èrp60 kilo wijting en 200 kilo kabel jauw worden aangevoerd. Dit staat in een bepaling van de Regeling kabel jauw en wijtingvisserij. Tijdens een kort geding, dat gisteren diende voor de president van de Haagse recht bank, mr. M. Wijnholt, eisten de vis sers dat de Staat deze bepaling ten op zichte van hen buiten werking stelt, feaadsman mr. H. Bronkhorst, voor de "yjssers, meende dat door de bepaling fret gelijkheidsbeginsel wordt ge schonden. De Zeeuwse vissers vissen ijar oudsher in het zuidelijke gebied Van de Noordzee. Daar bevindt zich re latief veel kabeljauw en dat betekent 4us dat de bijvangsten aan kabeljauw Vjeel hoger zijn, dan die van andere col- Ka's. Qok handelt Nederland in strijd met (Ie verplichtingen tot instandhouding Win de visbestanden door de vissers te Verplichten de bijvangst over boord te jatten en daarmee te vernietigen, stel de mr. Bronkhorst. Boomkorvissers vissen op platvis, maar tussen deze scholen zit kabeljauw. Zodra die be merkt dat er met netten over de zeebo dem wordt getrokken, duikt ze naar beneden. Het resultaat is bijvangsten aan kabeljauw. 'landsadvocaat, mr. E. Daalder, voer de aan dat men de omvang van de bij vangsten kan beinvloeden. Vissen met zwaarder vistuig en steeds grotere mo torvermogens draagt, volgens mr. Daalder, bij aan de omvang van de bij- jVangsten. Ook zou men naar een ander yisgebied kunnen gaan. De bedoeling van de aangevochten re geling is de bijvangsten aan kabeljauw te ontmoedigen, want het gaat uitein- ÏJelijk om de kabeljauw die nog in de zee zit, legde de raadsman uit. Daarom js de regeling wel degelijk een bijdrage aan de instandhouding op langere ter- mijn. De president doet 8 december Uitspraak. Het kabeljauwquotum voor dit jaar zo goed als vol. Alleen de kleine groep K- documenthouders mag volgende week nog kabeljauw aanvoeren. De andere Vissers, rondvisdocumenthouders en boomkorvissers, mogen dat vanaf vol gende week maandag niet meer. Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit donderdag meegedeeld. Munoz en haar zoontje zijn sinds begin oktober in Europa om - ondermeer voor de leden van het Europese parle ment maar ook op bijeenkomsten van solidariteitscomité's - te vertellen over de situatie in Chili na het referendum van begin oktober, waarbij de bevol king met ruim 54 tegen 43 procent 'nee' zei tegen het aanblijven van Pinochet. Hoewel de internationale groep waar nemers, die de verkiezingen bijwoon de, in en om de stembureaus niets van onregelmatigheden heeft gemerkt, valt er op de uitslag veel af te dingen. HERVORMDE KERK Beroepen te Barneveld: L. Wüllschle- ger te 's-Gravenhage (met bepaalde opdracht); beroepen te Herwijnen (toezegging) en te Krimpen aan den IJssel (buitenge wone wijkgemeente): C. van de Scheur te Nederlangbroek; beroepen te Hazerswoude (toezeg ging): J. het Lam te Bezoijen. Aangenomen naar Heerenveen (wijk Oude Schoot-Oranjewoud) c.a. M. A. Bos, kandidaat te Nijland. Beroepen te Dwingeloo: B. J. Dam man te Berkenwoude die dit beroep heeft aangenomen; beroepen te Wou- terswoude: A. Vlietstra jr. te Melis sant NIEUWDORP - Bij een aanrijding tussen drie auto's op de kruising van de Bernardweg en de Sloeweg bij Nieuwdorp donderdag om 17.45 uur is veel schade ontstaan. M. C. F. uit Goes naderde over de kruising over de Ber nardweg uit de richting Nieuwdorp. Hij wilde linksaf de Sloeweg oprijden en verleende daarbij geen voorrang aan de uit de tegengestelde richting naderende W. uit Westkapelle. Door de klap van de aanrijding be landde het voertuig van M. C. F. tegen dat van J. G. uit s'-Heer Arendskere, die op de Sloeweg voor de kruising stond te wachten. Niemand werd ge wond. POORTVLIET - Bij een inhaalma noeuvre woensdag rond 18.00 uur op de Bram Groenewegeweg in Poort vliet is een personenauto geheel ver nield. De bestuurster van het voer tuig, mevrouw C. van de S. uit Sint- Annaland, raakte bij het passeren van een vrachtauto in de berm. Na het bijsturen raakte haar voertuig de vrachtwagen en kwam vervolgens aan de linkerzijde van de weg in de sloot terecht. De auto moest worden weggetakeld. De vrachtauto, eigen dom van M. G. uit Scherpenisse, liep lichte schade op. MIDDELBURG America, 21 uur: optreden 'Emmerout Blues Band' en 'Surrender'; Schouwburg, 20 uur: Paul de Leeuw Wet 'De Rozebotteltijd'; Aula Bibliotheek, 20.30 uur: Theater- groep Split met 'Tropenjaren'. TERNEUZEN Zuidlandtheater, 20 uur: Opus One met jazz- en tapdans- iMusical 'Over the top'. §LISSINGEN - De Piek, 22 uur: con cert Elkie Deadman. BERGEN OP ZOOM - Roxy I, 19 en 21.30 uur: Coming to America, a.l.; Ro xy II, 19 en 21.30 uur: Bright lights, big Bty, 12 jr; Cinemactueel I, 19 en 21.30 uur: Die ihard, 16 jr.; Cinemactueel II, 19 en 21.30 uur: Who framed Roger Rabbitt, a.l. Cinemactueel III, 19 en 21.30 uur: i Masquerade a.l. ;GOES - Grand, 19 en 21.30 uur: Co- ming to America, a.l. HULST - De Koning van Engeland, 19 en 21.30 uur: Coming to America, J a.l.; 19 en 21.30 uur: Die hard, 16 jr.; 19 en 21.30 uur: Red heat, 12 jr.; 19 en 21.30 uur: Masquerade, a.l MIDDELBURG - Eelctro, 19 en 21.30 uur: Diehard, 16 jr; 1 Schuttershof, 20 uur: A world apart; 22.30 uur: Bagdad café. OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Cry free- dom, 12 jr. TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: The «unbearable lightness of being, a.l.; 19 en 21.30 uur: Poltergeist III, 16 jr. VLISSINGEN Alhambra I, 19 en 21.30 uur: Bright lights, big city, 12 jr; (Alhambra II, 19 en 21.30 uur: Action Jackson, a.l. Volgens de vakbondsleidster, die gis teravond te gast was bij het Comité Stille Tochten Zeeland, het Chili Co mité en het Centrum voor Ontwikke lingssamenwerking Zeeland, speelden corruptie en fraude zich voornamelijk achter de schermen af. Alicia Munoz: „Militairen en agenten van de veilig heidsdiensten hebben soms drie of vier paspoorten en mogen even vaak hun stem uitbrengen. Militairen voerden vooraf bovendien hun stemmen in in de computersystemen. Doordat Pino chet overhoop lag met zijn eigen gene raals, was het ook voor ons in Chili op sommige momenten volkomen onmo gelijk om informatie te krijgen over het verloop van het referendum". Tentoonstellingen v AXEL Galerie Bellemans, 10-18 uur: werken van Gerard Ram en Anthonie Hermsen (t/m 15/1); Kindergalerij, 10-18 uur: werken van Tonke Dragt (t/m 31/12). /BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: 'Van kaarslicht tot laser- Straal' (t/m 15/1). i GOES Galerie La Strada, 11-20 uur: I werken Leendert Beye (t/m 29/12); Lunchcafé 9-18 uur: Cornelis Rouw 'beeldhouwwerken); Museum, 10-16 uur: Kooger (aquarel len) t/m 31/12. ;HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HEINKENSZAND - De Stenge, 13.30-20 uur: schilderijen van Corrie Bellemans (t/m 10/12). JïULST Galerie Van Geyt. 9-12 en 14-18 uur: 'Feest der kleine formaatjes' (t/m 12/1). MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, 10-21 uur: foto's van Yekta Bak- kalbasioglu 'Istanbul, poort naar de Oriënt' (tm 5/12); Leeskultuur (t/m 12/ 12); ZKC, 10-21 uur: 'Kunst boven water', werken diverse Zeeuwse kunstenaars (t/m 5/2); foto's van Sophia van den Heuvel (t/m 29/12); Zeeuws Documentatie Centrum, 10-21 uur: fototentoonstelling 'De kluis on der een microscoop' (t/m 17/12); Gortstraat 36, 10.30-18 uur: Nationaal Holografie Museum; Zeeuws Museum, 11-17 uur: 'Bekroon de ontwerper 2' (t/m 26/2); Kunstuitleen, 13-17 en 19-21 uur: Sie raden van Charon Kransen (t/m jan.); schilderijen en beelden van Peter v. d. Hurk (t/m 3/12); Vleeshal, 11-17 uur: Show van vissen, vogels en cactussen (t/m 4/12); Galerie De Wijnstock 14-17 uur: Na- j aarsexpositie verschillende technie ken; aquarellen Albert Labordus (t/m 23/12). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta Expo. OOSTKAPELLE - Zeeuws Museum Natuurhistorie, 13.30-17, 11-17 uur: 'Saeftinghe' (t/m 31/12) en 'Duimelijn- tje' (t/m 26/2). REIMERSWAAL Gemeentehuis, 9- 16 uur: werken van Ed van den Bo- gaerdt en Gilde Houtekamer (t/m 29- 12). VLISSINGEN - Reptielenzoo Igua na, 14-17.30 uur: expositie levende rep tielen, amfibiën en insekten; Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken Guino Jansen; Gemeentehuis: 10-17 uur: tentoonstel ling over de Antillen (t/m 21/12); Zelke Negen-Een, 10-20 uur: tentoon stelling over de Antillen (t/m 21/12). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'amateurs presenteren Kunst', aquarellen en objecten (t/m 31/12). Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Persoonlijk is ze er niet van overtuigd dat de president in 1990 het veld ruimt, zoals overeengekomen. „Pino chet heeft de macht, zowel het leger als het bedrijfsleven staat achter hem". Voor de Chileense arbeider (Munoz vertegenwoordigt werkne mers in de fruitsector, die in dienst zijn van Amerikaanse, Italiaanse en Engelse firma's) is de situatie „weer net zo slecht als 40 jaar geleden". Het gemiddelde loon bedraagt 400 pe sos per maand, omgerekend ongeveer f 65,- Een brood van een kg kost 120 pe sos, een brief naar West-Europa 130. Ook het busvervoer van en naar hun werk moeten de gezinnen zelf betalen. Volgens Alicia Munoz maakt de situa tie na het referendum het moeilijker om internationaal aandacht te vragen voor haar land. „Veel regeringen den ken dat het allemaal wel in orde komt en dat we op weg zijn naar de democra tie. In werkelijkheid is de druk op de bevolking alleen maar toegenomen en ook straks verandert er voor de armste Chilenen waarschijnlijk niets". Pogingen om contacten te leggen met zusterorganisaties in Nederland - zoals boeren- en boerinnenbonden - hadden tot dusver weinig of geen resultaat. Een deel van haar reiskosten is nog steeds niet afbetaald. ALGERAK 30 vn Rotterdam nr Warren- point; CRISPIN 30 vn Las Palmas nr Du blin; DOCK EXPRESS 30 vn Mayotte nr Djibouti; EEMNES 1 te Rotterdam; EOS 2 vn Stettin; FELIPES 5 te Boston verw.; FOSSARINA 30 te Richmond; FULGUR 4 te New York verw.; JO LIND 30 vn Algeciras nr Portsaid; MAASBORG 30 te Rotterdam; MAERSK ROTTERDAM 30 47 wzw Gibral tar nr Fos sur Mer; MOORDRECHT 30 90 nw Tunis; NEDLLOYD ALKMAAR 30 260 no Singapore nr Hong Kong; NEDLLOYD BALTIMORE 30 630 zzo San Diego nr Los Angeles; NEDLLOYD BANGKOK 30 340 z Recife nr Fortaleza; NEDLLOYD CLAREN CE 30 vn Singapore nr Hong Kong; NEDL LOYD DELFT 30 te Suez; NEDLLOYD KEMBLA 30 125 z Jamaica 3 te Savannah verw.; NEDLLOYD MARSEILLES 1 vn Tauranga nr Manila; NEDLLOYD NAGA SAKI 30 132 no Fortaleza nr Rotterdam; NEDLLOYD NASSAU 30 vn Buenos Aires nr Montevideo; NEDLLOYD ROTTER DAM 30 50 z Kristiansand 1 te Bremerhaven verw.; NIEUW AMSTERDAM 1 vn Ocho nr Grand Cayman; PRINS ALEXANDER 30 30 wnw Cherbourg nr Le Havre; PRINS WILLEM-2 1 vn Rotterdam nr Tees; RIO FRIO 30 vn Santa Marta 11 te Antwerpen verw.; ROTTERDAM 30 vn Fort Lauderda le nr Curacao; SIDELIA 30 83 n Curacao nr Hamburg; SOLARIS 29 vn Osaka nr Perzi sche Golf; SPRING BOB 1 700 ozo Tokyo 20 te Bolivar verw.; WAARDRECHT 30 30 z Guayamas nr Lazaro-Cardenas. AARDENBURGH 1 vn Rotterdam nr Ant werpen; AEL AMERICA 30 te New York; ALSTERN 2 te Valvik verw.; AMANDA SMITS 30 te La Valetta; ANNA DRENT 30 te Rotterdam, ARBON 30 20 o Marinique nr Paramaribo; ARCA 30 30 zo Kaap Dacapa nr Rotterdam; AZOLLA 1 40 o Dublin nr Kobh; BAKENGRACHT 30 te Sevilla; BALTIC SUN 2 te Helsingborg verw.; BA TAAFGRACHT 1 te Douala; BEURS- GRACHT 1 te Calabar; BAKENGRACHT 30 900 w Nouadhibou nr Dakar; BUFFALO EXPRESS 1 1000 zw Galapagos Eil. nr Guanta; CARAVELLE 30 vn Rotterdam nr Holmstadt; CARIB SUN 2 vn Rekefjord; CAROLA SMITS 1 thv Great Bitterlake nr Port Sudan; CELTIC 4 te le Havre verw.; CONSTANCE 30 350 wnw Acapulco nr Long Beach; CORONAUT 30 te Rotterdam; DU KE OF FLANDERS 30 60 wnw Den Helder nr Great Yarmouth; DUTCH FAITH 30 vn Rotterdam nr Immingham; DUTCH SAI LOR 30 vn Tarragona nr Barcelona; ELISE 2 vn Boulogne; ENGELINA BROERE 1 te Rotterdam; EXPLORER 30 te Rio Haina; GLOBE I vn Rotterdam nr Poole; HARMA 1 te Rotterdam; HEEMSKERCK 30 te Hamburg; HOUTMANGRACHT 30 10 zw Rio de Janeiro nr Bahia Salvador; ICE CRYSTAL 1 te Tyne; IRISH ROSE 30 rede Annaba; JACQUELINE BROERE 30 vn Rotterdam nr Tees; JAN-WILLEM 30 240 w Sumatra nr Mayaquez; JUMBO CHALLEN GER 30 vn Taichung nr Yokohama; KLIP- PER-2 30 270 no Belem nr Rio Haina; KLIP- PERGACHT 30 vn Hamina nr Casablanca; KWINTEBANK 30 vn Humber nr Rotter dam; LAURA-2 1 vn Rotterdam nr Husum; LAURIERGRACHT 30 450 w Cochin nr Ha- oshiung; LINDEBORG 30 30 nw Rauma nr Kemi; LIJNBAANSGRACHT 30 200 nw New Caledonie nr Huangpu; MAJESTIC 1 te Puerto Barrios; MANGEN 1 vn Karlstad; MAE BONUM 1 10 o Ramsgate nr Tees; MARJA-B 30 150 no Azoren nr Antwerpen; MATHILDA 30 vn Rotterdam nr Villa del Co; MAYA 30 400 zo Bermuda nr Havana; NEELTJE BROERE 30 5 nw Bayonne nr Eastham; NOBLESSE 30 monding Thames nr Londen; OLIVIER 2 vn Hesselberg; PA CIFIC LILY 1 ta Lagos; PAUWGRACHT 30 480 no Rockhampton nr Sydney; PHILIP BROERE 30 80 nw Esbjerg nr Hull; PRIN SENGRACHT 30 100 nw Mariana Isl. nr Shanghai; RIJPGRACHT 30 35 nw IJmui- den nr Annaba; SALMON 1 vn Terneuzen nr Immingham; SANDETTIBANK 30 te Rot terdam; SILKE 1 te Helsingborg; SLOTER- GRACHT 1 35 nw Vaasa nr Vaaya; STA DIONGRACHT 30 25 zzw Helsinki nr Hami na; SWAN 30 500 no Rio de Janeiro nr Rio de Janeiro; UNDEN 2 te Terneuzen verw.; VA LIANT 1 te Rotterdam; VIKING 1 5 o Ska- gen nr Oslo; VILLE DE VEGA 30 vn Le Ha vre nr Hamburg; IJSSELLAND 1 40 nw Umea nr Rochester; IJSSELMEER 1 te Kp. Matapan nr Rouen. De meeste winkels doen goede zaken tijdens de sinterklaasverkoop. VLISSINGEN - De wens van de consument naar een kwalitatief goed produkt is een opvallend ele ment in de sinterklaasverkoop van dit jaar. De consument heeft door de toenemende concurrentie een zeer brede keus tegen scherpe prij zen. Toch is kwaliteit en levens duur van een artikel een belangrij ke eis. Volgens een woordvoerder van Vroom Dreesman, de heer J. C. Verkruissen, heeft de klant daar ook meer geld voor over. „De verkoop gaat niet meer op z'n boerenfluitjes", zegt de woordvoer der van het V D concern. „Er is een duidelijke tendens te bespeuren in de vraag naar zorg en kwaliteit. Ik denk dat consument door de veel heid aan informatie een goed inzicht heeft in het beeld van succesvolle mensen en dat zelf ook binnen hand bereik wil hebben. Maar de ontwer pers vervullen tegenwoordig ook een belangrijke rol. Zelfs de kleinste pennetjes hebben een fraaie vorm geving. De consument heeft voor weinig geld al een mooi dingetje in huis". De woordvoerder toonde zich tevre den over de verkoop van dit jaar. Hij verwacht dat de topverkoop zater dag wordt bereikt, maar spreekt nu al van een goede omzet. Ook dit jaar is de Compact Disc een van de meest verkochte artikelen. De vol automatische, compacte fotocame ra's liggen goed in de markt omdat ze relatief gezien niet duur zijn. Ver der is volgens Verkruissen de verza kelijking van de maatschappij terug te vinden in de verkoop. „Tassen, koffers, agenda's en schrijfwaren zijn bijna niet aan te slepen. Opval lend daarbij is dat de consument te rug schijnt te keren naar de vulpen". C. M. Hakkenbrak van het Vlis- singse Speelgoedpaleis Zeeland noemt de verkoop dit jaar erg rustig. De verkoop van poppen, vooral die kunnen spreken, loopt goed. Daar naast zijn de radiografisch bestuur de auto's een gewild artikel. Ook Speelgoedhuis De Witte in Goes heeft al veel van deze auto's ver kocht. Er bestaat ook veel vraag naar het spel Triviant. De televisie heeft hieraan meegewerkt omdat het spel te zien is bij de Tros. Sinds een aantal jaren zijn de produkten van Rubic toppers op de verkoop lijst. Volgens de woordvoerder van het Goese Speelgoedpaleis is de op volger van de kubus, Rubic Magie, al niet meer te krijgen. Het nieuwste spel Rubies Clock, waarbij achttien klokken gelijk moeten worden ge zet, is ook een bestseller. Hoewel niet iedere speelgoedver koper het eens is over de gemiddel de verkoop van dit jaar wordt deze toch niet slecht bevonden. „We mo gen niet klagen, terwijl de verkoop toch laat op gang gekomen is", zegt J. Lindhout van De Speelboom in Zierikzee. „Wat daar de oorzaak van is, is niet duidelijk. Misschien heeft de prijzenoorlog meege speeld". Over een van de best verkochte arti kelen, lego, is dit jaar een concurren tieslag bezig die volgens de heer Lindhout vooral de kleinere onder nemers treft. „Een aantal grote be drijven heeft de prijzen van alle lego-artikelen met dertig procent verlaagd om de consument zo vroeg mogelijk te trekken. Daarmee hel pen ze het beste stuk speelgoed om zeep en brengen ze de consument in verwarring. In de ene zaak moet de volle prijs worden betaald, in een an dere zaak gaat het weg voor spot prijzen. Het is een trieste ontwikke ling. De levering van lego-produk- ten is naar mijn idee ook stop gezet om deze reden en dat geeft vooral veel teleurstelling". Snackbar - Snackbar 't Pandje op de hoek van de Walstraat en de Nieuwendijk in Vlissingen is overge gaan in handen van een nieuwe eige naar. De nieuwe naam van de snack bar is De Zeemeermin. De heer D. Tangeman en mevrouw F. Tangeman hebben het pand met volledige inventaris overgenomen van M. Kleinstra. Het echtpaar be heert in Vlissingen al cafe Neptunes in de Walstraat. Voorlopig is snack bar De Zeemeermin alleen in de weekeinden geopend. In de zomer wordt dat uitgebreid. De heer Tan geman hoopt dan ook met een terras te kunnen beginnen. Het nieuwe wooncomplex aan de Westsingel in Goes wordt op 16 december officieel opgeleverd. GOES - Op de plaats waar enkele jaren geleden nog een kleine boerderij stond op de hoek Zuidvlietstraat/West- singel in Goes, heeft de Regionale Woningbouwvereni ging Samenwerking onlangs een fors woningbouwcom plex voltooid. Het complex omvat 24 kleinere gestapelde eengezinswoningen. De appartementen zijn gebouwd in twee, drie en vier woonlagen; het grootste deel heeft uit zicht op de stadsveste. De woningen worden voor gemiddeld 500 gulden per maand verhuurd. De benedenwoningen hebben aan voor- en achterzijde een klein tuintje, en de bovenwoningen, die bereikbaar zijn via drie trapportalen, beschikken over een ruim terras. Het complex is cjntworpen door architectenbu reau Weertman bv in Goes qn gebouwd door de Walcherse Bouw Unie bv te Grijpskerke. Vrijdag 16 december om 14.00 uur verricht locoburgemeester L. H. de Leeuw de offi ciële opleveringshandeling. MIDDELBURG - De Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland voelt niet voor de suggestie van gedepu teerde W. Don om op Walcheren tot één stichting voor de geestelijk ge handicaptenzorg te komen. Alles op één hoop gooien leidt (opnieuw) tot grootschalige constructies, neemt ie dere prikkel weg en doorkruist het streven naar samenwerking en sa menhang in het totale werkveld. Dit staat in het ontwerp voor een Ont wikkelingsplan Geestelijk Gehandi captenzorg van de SVRZ, dat donder dag is verschenen. Tot 1996 wil de in stelling 28 miljoen gulden uittrekken voor het verbeteren en uitbreiden van de voorzieningen voor de geestelijk ge handicaptenzorg. Belangrijkste pro ject is het moderniseren van de inrich ting Vijvervreugd in Middelburg en de bouw van sociowoningen, waarmee bijna 19 miljoen is gemoeid. In het concept-plan zet de SVRZ vraagtekens bij het Interimplan Geestelijk Gehandicaptenzorg Zee land, waarin wordt voorgesteld om de provincie te verdelen in drie subregio's (Walcheren, Zeeuwsch-Vlaanderen en overig Zeeland) met elk een gesloten zorgcircuit. De werkgroep, die het stuk heeft opgesteld, waarschuwt dat de ge bieden in feite te klein zijn om zorg- op-maat te bieden. De drie centrale in stituten in Zeeland (Vijvervreugd, Den Berg in Goes en De Sterre in Clinge) zouden dan ook de ruimte moeten houden om elk een taak voor de hele provincie te vervullen. Dat kan alleen als de regio-indeling soepel wordt ge hanteerd, vindt de SVRZ. Samenwer king kan het best gestalte krijgen via een federatie of een regionaal samen werkingsorgaan naar het voorbeeld van Utrecht-oost. VEEMARKT UTRECHT, 1 december 1988-Slachtrunde- ren: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 942, waarvan 162 stieren. Stieren le kwal. 7,60- 8,00, 2e kwal. 6,65-7,60, vaarzen le kwal. 7,60-8,30, 2e kwal. 6,90-7,60, koeien le kwal. 6,60-7,20, 2e kwal. 5,65-6,25, 3e kwal. 5,50- 5,65, worstkoeien 5,20-5,90. Handel stieren redelijk en prijzen iets hoger, koeien redelijk en prijshoudend. Gebruiksrunderen: (gul den per stuk) Aanvoer 165, waarvan 18 gras kalveren. Melk- en kalfkoeien le soort 2050- 2450, 2e soort 1775-1975, melk- en kalfvaar- zen le soort 1925-2600, 2e soort 1500-1800, guste koeien le soort 1300-1850, 2e soort 1050-1300, enterstieren 1525-2075, pinken 1225-1450, graskalveren 1075-1375. Handel koeien redelijk en gelijk, pinken redelijk en gelijk, kalveren redelijk en gelijk, enterstie ren redelijk en gelijk. Nuchtere kalveren: (gulden per stuk) Aanvoer roodbont 217. Stierkalf 575-750, stierkalf extra kwal. 750- 800, vaarskalf 350-550. Aanvoer zwartbont 605. Stierkalf 300-540, stierkalf extra kwal. 540-600, vaarskalf 275-450. Handel roodbont goed en prijzen hoger, zwartbont goed en prijzen hoger. Varkens: (gulden per kg lev- .gew.) Aanvoer 486 varkens. Slachtvarkens 2,50-2,60, zeugen le kwal. 2,23-2,33, 2e kwal. 2,13-2,23. Handel willig, prijzen iets hoger. Slachtschapen- en lammeren: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 1757. Schapen 4,50- 6,50, lammeren (rammen) 8,00-10,50, lamme ren (ooien) 7,00-10,00, (per stuk) schapen 100-230, lammeren (rammen) 175-240, lam meren (ooien) 170-200. Handel schapen rus tig en prijshoudend, lammeren redelijk en prijzen iets hoger. Gebruiksschapen-, lam meren en geiten: (gulden per stuk) Aanvoer gebruiksschapen- en lammeren 307. Weide- lammeren 130-200. Handel lammeren rede lijk en gelijk. Aanvoer geiten 9 stuks. Geiten 25-90. Handel geiten redelijk en prijzen ge lijk. Totale aanvoer 4488 stuks. Marktbericht van de Coöperatieve tuin bouwveiling Zeeland. Fruitveiling d.d. 1-12-1988, Cox orange pippin 41300 kg kl 1 55/60 29, 60/ 65 52-89, 65/70 72-108 70/75 102-136, 75/80 97- 136 80/85 66-126 85/90 49-110, kl II60/65 39 65/ 70 34-72, 70/75 34-87 75/80 36-78, 80/85 35-58, 85/90 35-43. winston 12300 kg kl 160/70 28 70/ 80 49-56 80/90 35, gloster 500 kg kl II60/70 28 70'80 34 80/90 50, zoete ermgaard 400 kg kl II 55/60 40-82 60/65 95- 124 65/75 136, elstar 18400 kg kl I 55/60 28 60/ 65 33-55, 65/70 58-111, 70/75 114-168 75/80 130-161 80/85 114-154 85/90 80-120, kl II 65/70 34 70/75 38-72 75/80 37-82 80/85 36-77 85/90 77, golden delicious 18900 kg kl I 60/70 51-52 70/ 80 77-78 80/90 76-82 kl II 70/80 34-52 80/90 53, goudreinette 20000 kg kl I 65/70 30 70/75 43- 44 75/85 53-54 85/95 53-55, 95 plus 10 42-45, kl II 65/70 28 70/75 36 75/85 35-39 85/95 34-41, kl II x 95 plus 10 37, rode boskoop 8300 kg kl I 70/75 49 75/85 56 85/95 70, kl II 75/75 48-57 85/ 95 46-57 95 plus 10 44-46, karmijn de sonna- ville 14000 kg kl 170/80 73-85 80/85 54-66 85/90 37-47 90 plus 10 35-38, kl II60/70 28, jonagold 20000 kg kl 165/70 34-39, 70/80 37-66 80/85 34- 41 85/90 34-40 90/95 34 95 plus 10 34, kl H 65/70 29-43 70/80 36-93 80/85 34-85 85/90 34-73 90/95 34-55 95 plus 10 38, conference 41200 kg kl I 55/65 1,15 65/75 119 75/85 115 kl II45/55 26-85 55/65 73-103 65/75 87-108, saint remy 600 kg kl I 60/70 114 70/80 116 80/90 93, winterrietpeer 2600 kg kl I 50/60 55 60/70 79-84 70/80 88-92 80/90 62, kl II 50/60 36 60/70 61 70/80 69 80/90 53, doyenne du cornice 52200 kg kl II55/60 30 60/65 47-105, 65/75 124-172 75/85 135-185, 85/ 95 139-170. Totaal aantal colli 24893. Marktbericht van de coöperatieve Zee land. Blokveiling d.d. 1-12-1988 Cox orange pippin 19500 kg kl 1-1 760/65 72- 86 65/70 89-107 70/75 134, 75/80 133 80/85 125 85/90 102, kl 1-2 55/60 28 65/70 89, elstar 21500 kg kl 1-1 60/65 47 65/70 86 70/75 150 75/80 169 80/85 152 85/90 115 90/95 66, kl 1-2 60/65 44 65/ 70 101 70/75 151 75/80 158 80/85 150-152 75/90 100 90/95 68. Golden delicious 14000 kg kl 1-1 60/70 48 70/80 82p85 80/90 83 Kl 1-2 60/70 51 70/80 79-82 80/90 79-81 kl 1-3 60/70 48 70/80 78 80/90 81, jonagold 23900 kg kl 1-2 65/70 31 70/ 80 66-75 80/85 72 85/90 65, 90/95 50 95 plus 10 37, kl 1-3 70/80 50-54 80/85 44-58 85/90 55 90/95 41-42 95 plus 10 34 kl II-2 65/70 28 70/80 35-42 80/85 34-42 85/90 36, kl II-3 65/70 29 70/80 34 80/85 35 85/90 34, conference 21400 kg kl 1-2 55/65 116-123 65/75 145-150, kl II-2 45/55 92 55/65 91 65/75122, doyenne du cornice 141000 kg kl 1-2 65/75 208 75/85 202 85/95 173, kjl II-2 60/65 113 65/75 162-169 75/85 171-177 85/95 169. EIERVEILINGEN BARNEVELD, 1 december 1988 - Eiervei- ling Eiveba: aanvoer 4.746.420 stuks, stem ming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram wit 9,56-9,76, bruin 10,19-10,31, 55-56 gram wit 11,09-11,17, bruin 11,77-11,84, 60-61 gram 11,46-11,58, bruin 12,92-12,09 en 65-66 gram wit 12,30- 13,15, bruin 12,74-13,33. Eierveiling Barneveld: Aanvoer 798.210 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram wit 10,00 en bruin 10,65, 56/57 gram wit 10,50 en bruin 11,90, 61-62 gram wit 11,75 en bruin 12,25, 66-67 gram wit 12,25 en bruin 12,65. Eiermarkt Barneveld: aanvoer 1.500.000 stuks, stemming vlug. Prijzen in feulden: eie ren van 48 gram 10,25 per 100 stuks, 2,14 per kg, van 54 gram 12,20 per 100 en 2,26 per kg, 57 gram 12,75 per 100 en 2,24 per kg, 59 gram 12,75 per 100 en 2,16 per kg, 61 gram 13,00 per 100 en 2,13 per kg, 64 gram 13,25-13,75 per 100 en 2,07-2,05 per kg en van 67 gram 13,25- 13,75 per 100 en 1,98-2,05 per kg. Scharreleie ren 1,50-3,00 per 100 stuks hoger in prijs. VEILING BARENDRECHT 1 December 1988: bleekselderij 2.000 st, 650/ 800 97-99, 500/650 45-52, 400/500 28; Chinese kool 1.000 kg, 8/12 91-102, 5/8.5 63-97; paksoi 750 kg, 325/500 213-233; paprika 1.000 kg, groen: 85/op 340-380, 75/85 370-400, 65/75 180-230; radijs 6.000 bs, middel grof84-95; sla glas 118.000 st, eenm.fust: 23/24 43-45, 21/22 40-45, 19/20 35-37, 17/18 29-33, 15/16 18-22, meerm.fust: 25/27 50-56,23/2443-54; spruiten 283.000 kg, AI 46-71, B I 52-62, CI 57-59, DI 137-167; veldsla 1.000 kg 220-330; witlof 67.000 kg, kort grof 1 136-186, kort hjn 1146- 213, lang 1140-167, extra kort 1175-200, klvp. grof 1185-192, klvp. fijn 1182-184, klvp.lang I 185-188, kort grof II 156-174, kort fijn II119- 154, lang II144-150, extra kort II110-115, Hl 115-144; aardappelen 16.000 kg, bintje 10-24, bintje kriel 102-127, eigenheimer 16-37, irene 15-40; andijvie 8.000 kg, A 162-281, B 117-191; krul-andijvie 750 st 23-81bloemkool 3.000 st 95-229; boerenkool 3.000 kg 47-94; bospeen 250 bs 168-185; courgettes 250 st 106-126; knolselderij 2.000 st 53-96; koolrabi 1.250 st 42-62; koolrapen 8.000 kg 9-21; groene kool 3.000 kg 19-40; witte kool 5.000 kg 14-41; rode kool 10.000 kg 6.5-42; kroten 4.000 kg 8-40; peterselie 18.000 bs 25-91; prei 9.000 kg 81- 106; schorseneren 75 kg 92; selderij 28.000 bs 40-96; spinazie 1.500 kg 279-324; spitskool 20.000 kg 26-75; uien 28.000 kg, bonken (rood) 31-46, grof (57-67) 19-25, middel (42) 17-23, drieling (19) 10-18, geschoond 56-88; winterpeen 10.000 kg, grof 25-42, middel 17- 32, fijn 10-15; champignons 750 ds 99-130; reuze-champignons 50 kg 380; aardbeien 500 ds 150-170; druiven 150 kg 930-1010; voorver koop conference 65/751 10 ton 181,54/45123 ton 126-130,50/95II3 ton 162, 45/90II1/2 ton 81; appelen 50 ton; cox's o.p. 12 ton, 75/80 72-129, 70/75 78-107, 65/70 41-98; goudreinet te 10 ton, 75/95 48-67, 75/85 56-79,65/75 35-51; peren 5 ton. PAARDENMARKT DEN BOSCH, 1 december 1988 - Aanvoer 61 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paar den 2775-3400, oude paarden 2075-2800,3-ja- rige paarden 1475-2850, 2-jarige paarden 1475-2450, veulens 675-1250, hitten 825-1750, pony's 475-1550, ShetlarlÜse pony's 350-625. Oude slaehtpaarden 4,10-5,85 per kg gesl. gew. en jonge slaehtpaarden 4,35-5,90. De handel verliep vlot; prijzen gelijk. Marktbericht van de coöperatieve tuin bouwveiling Zeeland. Verpakt fruit d.d. 1-12.1988. Cox orange pippin 2190 kg kl 170/75 126,75/ 80 138 80/85 125, elstar 2450 kg kl 175/80 174. Totaal aantal colli 646.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 25