Raad Kortgene besluit tot uitbreiding gemeentehuis weekenddiensten voor al uw bouwkundige werkzaamheden Werken met de mensen zelf bevalt me wel Bt MtR-TOlHOtK JAAR ^carnbar N GESLOTEN ERVARING IN STRAAL- EN SCHILDER- WERKEN Bericht vooralle mensen uit Goes en omstreken. Waterschap doet proef met zoet water onder Tholen atelier—galerie Loslopende hond verwondt schapen in Oud-Vossemeer Politie haalt auto Tholenaar van weg TOT ZIENS BIJ SCHOENMODE V/D REEPE GOES! PVDA VINDT PLANNEN TE DUUR Grieven Havenreglement met dit plaatje op Uw keukengeiser heeft U de zuinigste geiser in Nederland tot 40% meer besparing dan welke geiser ook dit technisch k Installatiebureau Poner Bouwbedrijf BIEZELINGE B.V. GOES 's-HEER ABTSKERKËT CONTACTPERSOON MINDERHEDEN THOLEN OUD-VOSSEMEER Scholen Positief begin iedereen leest de krant altijd en overal. Wij zijn op vrijdagmiddag 2 december wegens ATV milTtn tH Vlissingen 01184-12308/13945 log een paar weken en dan is het zover. Dan wordt de zaak in de papegaaistraat 8 geheel verbouwd. Zowel interieur als exte rieur krijgen een grondige facelift. Na de verbouwing komt er een nog groter assortiment merkschoenen. Zoals; Gabor, Ravelli, Peter-Kaiser, Cristall, Picardi, v. Bommel, Mephisto, Clarks, v. Lier, Roek- port, Harsch, Burley, Renata, Bunnie enz. Tot die tijd loopt onze verbouwingsoprui ming door. De schoenen zijn nu extra afge prijsd!!! Coupon voor f 10,extra korting, j - Geldig t/m 17-12- '88. I - Maximaal 1 coupon per paar. I I I SCHOENMODE v/d REEPE I PAPEGAAISTRAA T 8 I GOES Coupon voor f 10,extra korting. - Geldig t/m 17-12-'88. - Maximaal 1 coupon per paar. SCHOENMODE v/d REEPE PAPEGAAISTRAAT 8 GOES De damesschoenen zijn allemaal al zeer scherp geprijsd. Vele met kortingen van 30% en 40%. De afgeprijsde Bunnie en Re nata kinderschoenen zijn nu allemaal 75,De Herenschoenen zijn nu zeer aan trekkelijk geprijsd. Toch doet Schoenmode v/d Reepe U een interessant aanbod. Tegen inlevering van een van de onderstaande couponnen ont vangt U 10,extra korting op de reeds afgeprijsde schoenen. Deze actie is qeldiq t/m 17-12-'88. Met vriendelijke groet. Coupon voor f 10,extra korting. - Geldig t/m 17-12-'88. - Maximaal 1 coupon per paar. SCHOENMODE v/d REEPE PAPEGAAISTRAAT 8 GOES KORTGENE - Het gemeentehuis van Kortgene zal voor 340.000 gulden wor den uitgebreid. Dit heeft de gemeente raad donderdagavond met zeven te gen drie stemmen (wethouder C.J. van Damme was afwezig) besloten. Al enkele jaren geleden werd duidelijk dat de ambtenaren te krap gehuisvest zijn en dat bovendien het bureau so ciale zaken te weinig privacy kan bie den bij de dienstverlening aan bur gers. Bij de behandeling van de begro ting voor 1989, vorige maand, ging het college nog uit van een investering van 250.000 gulden. Onlangs kwam naar voren dat bovendien een extra archiefkluis moet worden gebouwd. De tegenstemmers, alledrie van de Partij van de Arbeid-fractie, wezen het collegevoorstel om verschillende rede nen af. De PvdA'ers J. de Loofïen P. J. Geelhoed vonden het plan te duur. „De raad heeft, zonder andere plannen te laten berekenen, een plan geaccep teerd dat geen ruimte liet voor extra archiefruimte. Nu moet die uitbrei ding er toch komen". De Looff meende dat voor het bedrag van 250.000 gulden een veel beter plan uit de bus had kun nen komen. De sociaal-democrate mevrouw A. E. van Twist had er moeite mee dat de de finitieve cijfers pas tijdens de vergade ring werden uitgereikt. „Het gaat toch om een groot bedrag waar we ineens over moeten beslissen". Zij meende dat het plan tekort schoot, omdat het de ambtenaren wel iets meer ruimte geeft, maar uiteindelijk toch te weinig soelaas biedt. „Dit is verkeerde zuinig heid. Voor wat we nu veranderen is de prijs te hoog". De SGP'er G. Blankenstijn had even eens 'grieven' tegen de gang van za ken, waarin verschillende suggesties in de la verdwenen zonder ze na te re kenen. Daarmee werd gehoor gegeven aan het standpunt van de architect, die de aanbouw aan de achterzijde 3 EN 4 DECEMBER ALARMNUMMER 01184-14444 Artsen: Goes-Kloetinge: vr. 19.00-zat. 19.00 uur: D. W. Thijssen, Heernisseweg 87, tel. 15003. Zat. 19.00-zon. 23.00 uur: S. H. A. Du- ran, Lewestraat 62, tel. 31805. Spreekuur voor spoedgevallen 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, 's-H.-Arendskerke, Heinkenszand, Nieuwdorp: G. A. C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: vrij. 17.30-ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31, Hein kenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Schore, Yerseke:vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131-3520. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath:vr. 19.00-zon. 22.00 uur: C. I. Risseeuw, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 01130-1566. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: J. M. A. Kole, Kerkstraat 38, Hoedekenskerke, tel. 01193-262. Kapelle, Wemeldinge:vrij. 19.00-zon. 23.00 uur: M. B. Riemeijer, Kapelle, tel. 01102-1264. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat, Kamperland en Wissenkerke: W. J. Klein Wassink, Colijnsplaat, tel. 01199-304. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Tandartsen: P. Frantzen, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 01100-16374. Spreekuren zat. en zon. van 10.00-11.00 uur. Apotheken: Geopend voor spoedgevallen zat. van 8.30-17.30 uur en zon. van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmor gen daaropvolgend. De Zeeuwsche Apotheek, Gr. Markt 10, tel. 01100-15255. Ziekenauto's: Centrale Post Ambulance Vervoer, tel. 01184-14444. Dierenartsen: Goes, Ovezande, Kruiningen, Kapel le: A. C. Mosselman, Hogenakker 8, Kruiningen, tel. 01130-1233. Spreekuur zat. 8-9 uur, Kruiningen 9.30-10 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C. Karelse, 's-Heer Hen drikskinderen 118, Goes, tel. 01100- 20656. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofd straat 2, tel. 01102-41783. Spreekuur zat. 10-11 uur en verder vol gens afspraak. Yerseke en omgeving: (kleine huisdie ren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo- lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Wijkverpleging: Voor geheel Noord- en Zuid-Beve land: tel. 01100-31555. ALARMNUMMER 0611 Artsen: Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland en Scherpenisse: J. M. v. d. Bel, Sint-Maartensdijk, tel. 01666- 2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: vrij. 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw-Vossemeer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: R. Smits, Molen- vlietstraat 11, Tholen, tel. 01660-2016. Dierenartsen Tholen: W. Brons, tel. 01666-2596. Kleine huisdieren weekendspreekuur, Kalfsdamseweg 2, Poortvliet. Op zaterdag van 08.30-09.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Boter markt 10. Wijkverpleging: Tholen en Sint-Philipsland via tel.nr. 01184-14444. van het gemeentehuis wilde projecte ren. Al met al, zo meende Blanken stijn, vallen de kosten nog mee, zodat hij toch instemde met het plan. Burgemeester E. J. Hoogendijk-van Duijn was het niet eens met de bezwa ren van haar partijgenoten in de PvdA-fractie. Zij stelde dat een en an der voldoende was besproken in onder meer de commissie openbare werken. De exacte kosten van de verbouwing konden daarin niet aan de orde ko men, aldus de burgemeester, omdat de aanbesteding nog moest plaatsvin den. De raad stemde unaniem in met een wijziging van het havenreglement, waarbij wordt bepaald dat schepen van de 'eigen' vloot voorrang krijgen bij het lossen. De gemeente heeft on langs een miljoeneninvestering ge daan voor verbetering van de vissers haven in Colijnsplaat, en vindt daar om dat schepen die via de vismijn hun waren verkopen voorrang hebben bo ven de kotters die onder meer schelp dieren lossen om ze elders te veilen. Bij deze laatste categorie kan de gemeen te Kortgene geen aanspraak maken op mijnrechten. Overigens kondigde burgemeester Hoogendijk aan dat ze binnenkort met het rijk gaat praten over de mogelijk heid liggeld te vragen. Bij de over dracht van de haven aan de gemeente bepaalde het rijk dat de schepen gratis gebruik van de faciliteiten moesten kunnen maken. de allerbeste geiser herkent u zo: geiser- Markt 55 wondertje is St.-Maartensdijk verkrijgbaar bij: y tel. 01666-2335 Waardekensstraat 43 4421 KK Kapelle Tel. 01102-41309 Erkend NVOB-bedrijf Yvonne Wollendorf Patiëntenvereniging - De afde ling Goes en omstreken van de Neder landse Patiëntenvereniging, houdt dinsdag 13 december een thema avond over 'Ontwikkelingen in de techniek van de gezondheidszorg'. Dr H. Vergunst, uroloog van het Dijk- zichtziekenhuis in Rotterdam, houdt een inleiding en beantwoordt vragen. De bijeenkomst wordt gehouden in de Prins van Oranje te Goes en begint om 19.45 uur. Koorconcert - Het Bevelands Ka merkoor geeft zaterdag 10 december het kerstconcert in de hervormde kerk in 's Heer Abtskerke. Het koor, dat on der leiding staat van H. J. Harinck, brengt werken ten gehore van onder anderen Praetorius, Lotti, Bach, Sweelinck, Schütz, Engels en Boeke. Het concert begint om 20.00 uur. Sinterklaasmiddag - De af ling Oud-Vossemeer van de Zeeuwi J Vrouwenraad houdt maandag dorpshuis De Vossenkuil een sii terklaasmiddag voor ouderen. De aa: vang is om 14.30 uur. SCHERPENISSE - Het waterscha Tholen is bereid 150.000 gulden vót te financieren voor een proef vot zoet water onder het stadje Tholti De commissie waterbeheersing e ontzilting kan dan probleemloos j technische haalbaarheid van gebrul van zoet water uit het Zoommeer ot derzoeken. De proef heeft betrekking op de kwal teit van het water, de veranderingen; de visstand, de vegetatie en de gewj opbrengst. Het waterschap vindt s proef bijzonder waardevol, omdat u de effecten kan blijken of zoetwate aanvoer voor het gehele gebied zinvi is. De voorfinanciering komt aan de ori tijdens de algemene vergadering vf het waterschap op dinsdag 13 deceri ber om 14.00 uur in het Holland Huis j Scherpenisse. Dijkgraaf en gezwoti nen presenteren tijdens de vergadi ring het voorontwerp zoetwaterplan De raad sprak voorts zijn bezorgdheid uit over het plan van onderwijsminis ter Deetman om scholen met minder dan 125 leerlingen te korten in het aantal formatieplaatsen. Voordat de vergadering aanving boden vertegen woordigers van ouderraden, school besturen en schoolteams van alle scholen in de gemeente een petitie aan tegen dit plan. Woordvoerder P. de Putter rekende daarbij voor dat een en ander voor sommige scholen in de gemeente wel erg slecht zou kunnen uitpakken. Mo gelijk zouden de kleuters in de toe komst maar vier dagen naar school kunnen. „Met creativiteit is de rege ling niet te ondervangen. We hebben in het verleden al met alle mogelijkheden geschoven. Het water stijgt de kleine scholen naar de lippen". THOLEN - Een beleid voeren voor verschillende minderheidsgroeperin gen in één gemeente vergt telkens een andere aanpak. Als contactpersoon tussen minderheden en het gemeente bestuur van Tholen is Yvonne Wol lendorf zich dit terdege bewust. Met name de vraag of een bepaalde groep wel of juist niet moet worden geïnte greerd in de plaatselijke samenleving is in haar werk van belang. Yvonne is nu ruim een maand beleidsmedewer ker op de terreinen minderheidsgroe peringen, peuterspeelzalen, dorps huizen en emancipatie. De verhuizing van de afdeling sociale zaken - waar de 33-jarige Thoolse twee jaar werkte - naar de afdeling welzijn is een weloverwogen stap geweest. Hoewel ze binnen het ambtelijke ap paraat nu min of meer een eenman spost bekleedt, voelt Yvonne zich op haar nieuwe plaats prima thuis. „Vroe ger hield ik me bezig met wetten en re gels. Nu heb ik meer te maken met de mensen erachter. Dat meer werken met de mensen zelf, bevalt me wel". Inmiddels is Yvonne volop in overleg met de Marokkaanse vereniging. De activiteiten van deze groep liggen al geruime tijd stil, onder meer door ver trek van enkele bestuursleden. Het ge meentebestuur hecht waarde aan het voortbestaan van de vereniging met het oog op de integratie. Doelstelling hierbij - en een taak voor de beleids medewerkster - is het bevorderen van deelname door de leden aan het ver enigingsleven. Daarnaast kunnen cul turele evenementen die de groep orga niseert bijdragen aan begrip voor de Marokkanen bij de overige inwoners van Tholen. „De open dag bijvoor beeld die jaarlijks wordt georgani seerd is voor iedereen", verklaart ze. Wethouder J. Versluijs (welzijn) weer uit ervaring dat de taak van de be leidsmedewerkster niet gemakkelijk is. De weinige Marokkanen op Tholen zijn volgens hem geneigd zichzelf on- dere te verdelen in nog kleinere groepjes. „Het zijn mensen met een veelzijdige achtergrond. Zij komen soms uit heel verschillende culturen. Daarnaast zijn de belangen van groe pen mannen, vrouwen en jongeren niet hetzelfde". Het feit dat de door haar benaderde mensen bereid ble ken zich in te zetten om een nieuw be stuur te vormen, ziet Yvonne Wollen dorf als een positief begin. „Er moet natuurlijk ook wat van hen uitgaan. Dan ben ik bereid me volledig voor hen in te zetten". Bij contacten met de zestien asielzoe kers die binnen de gemeente Tholen onderdak hebben gevonden, kan de beleidsmedewerkster rekenen op de hulp van twee begeleidingsgroepen. Het gemeentebestuur heeft voor het werk dat deze mensen doen veel waar dering. „Zij houden zich vóór de komst van de asielzoekers bezig met het schoonmaken en inrichten van de wo ning, en dat alles binnen een vrij sober budget", zegt Yvonne. „Daarna staan zij dag en nacht klaar voor deze men sen". Het contact tussen asielzoekers en begeleiders is volgens haar prima. „In het begin gaan ze zelf naar de naar de nieuwe bewoners toe, soms met als binnenkomer een briefje dat moet wor den ondertekend". Het advies aan de buitenlanders („Als er wat is kun je naar ons toe komen") wordt volgens haar ook daadwerkelijk opgevolgd. De begeleidingsgroepen en de beleidsmedewerkster hebben in tensief contact met elkaar. Voor een deel via telefoontjes tussendoor. Ver der komen ze regelmatig voor overleg bij elkaar. Het bestaan van een bege leidingsgroep in de betreffende kern is voor het gemeentebestuur een eerste vereiste. „Je kunt nu eenmaal niet al les vanachter een bureau regelen", merkt Yvonne Wollendorf op. Over enkele maanden wacht de be leidsmedewerkster een belangrijke taak op het gebied van emancipatie zaken. Naar verwachting zal de Stich ting Overleg Kindercentra Zeeland in februari de gegevens van het onder zoek naar de behoefte van kinderop vang op Tholen hebben verwerkt. De werkgroep kinderopvang Tholen, waarin Yvonne als vertegenwoordi ger van de gemeente zitting heeft, gaat de gegevens gebruiken voor het samenstellen van een notitie aan bur gemeester en wethouders. De werk groep peilt verder de behoefte aan kinderopvang bij het bedrijfsleven. GOES Houtkade 7 ■S 01100-21250 MIDDELBURG Lange Noordstraat 67 ■S 01180-3 30 50 VLISSINGEN Industrieweg 11 01184-12197 SI. Janstraat 60 4331 KO Middelburg Telefoon 01180-23000 Atelier (vrij entree) Kunst per post 'around the world! I!' Wij verzenden uw representatieve ca deau. Het miniatuur-schilderwerk van Emmy Stokvis is voor dit doel uitermate ge schikt gebleken. Wij leveren kaarsen in allerlei maten, kleuren en soorten, uit eigen voorraad of binnen twee weken. Versierde kaarsen duren iets langer. Galerie (toegang 3,- p.p. vanaf 12 jaar). Ikonen van Ellen Zomer Pastels van Inge Stegman Droomfiguren van Wil van der Spie- gel Schilderijen van Meine Visser Keramiek van Ans van Dongen Potten van Harry Koch Enzovoort.... Demonstraties tijdens de expositie. Openingstijden: 10.00-18.00 uur. OUD-VOSSEMEER - Een loslopendt hond heeft donderdagochtend in eei wei aan de Coentjesweg in Oud-Vos semeer schapen opgejaagd en ver wond. Hij dreef twee van de dieren dj sloot in en beet drie andere schapen Twee schapen vluchtten bovendici de wei uit. De hond is door omwonenden van he i land verjaagd. Tegen de eigenaress van het loslopende dier, mevrouw van der V. uit Oud-Vossemeer, is pro ces-verbaal opgemaakt. De verwor, dingen die de schapen opliepen, ware: van dien aard dat eigenaar M. A. G. ui; Oud-Vossemeer deze zelf kon behar, delen. THOLEN - De Thoolse rijkspoliti heeft donderdag tegen het middaguir een personenauto van de weg gt haald. Bij een controle in de Vosst meersepoort in Tholen bleek het voei tuig niet verzekerd en niet gekeurd! zijn. Eigenaar C. J. uit Tholen kan zijn ei gendom, nadat hierop technisch or derzoek is verricht, - op vertoon v verzekeringspapieren - weer meer men. De man liep voor de geconst; teerde overtredingen een proces-ve: .baal op. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 24