keus in gebruikte auto's Vergadering algemeen bestuur UITVAARTVERZORGING DE GROOT t t (rxcluóiv 14 Familie berichten Familie berichten Begrafenisonderneming VAN DER HOOFT TEL. 01103-1517 ROUWKAMER EN ROUWCENTRUM gemeenschappen jke gezondheidsdienst zeeland Stichting Verpleeg- en| Rusthuizen Zeeland! Afscheidsreceptie S. Hottentot vrijdag 16 december 1988 DE JONGE HOEK VAN DIJKE tot 10.000,- tot 15.000,- tot 20.000,- vanaf 20.000,- autn adris PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 2 DECEMBER 19J Geboren GEERT zoon van Ido en Matty v. d. Werf-Vader 30 november 1988 J. G. van Blomstraat 17, 9203 RT Drachten. Op 1 december 1988 waren onze lieve ouders en grootouders BOUDEWIJN NIEUWENHUIZE en ij: ANNA NIEUWENHUIZE-SINKE 50 jaar getrouwd. •ij Wij willen dit vieren op zaterdag 3 december a.s. van 19.30-22.00 uur in Herv. kerkcentrum 'De Ha- ven', Dreef 6, Yerseke. U bent van harte welkom. Kinderen en kleinkinderen Damstraat 169, 4401 AW Yerseke Wij willen allen hartelijk bedanken voor het mede leven, ons betoond, bij het verlies van onze dochter MARGRIET I. Mol-Schipper Baarland, december 1988 Hl ni< ,e willen wij, mede namens onze kinderen en kk aLmderen, iedereen hartelijk bedanken voor de ve le bloemen en felicitaties die wij ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk mochten ontvangen. A. van den Berge L, van den Berge-Harthoorn Krabbendijke, december 1988. Met gote ontsteltenis namen wij kennis van het afschuwelijke bericht, dat onze oud-leerling GILLES DE LA HAYZE in Peru is omgekomen. Wij zullen ons Gilles blijven herinneren als een prettige leerling, die altijd tot samenwerking be reid was. Wij hopen dat zijn ouders, broer en zus de kracht zullen vinden dit vreselijke verlies te dragen. Namens personeel, ouders en leerlingen van de Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. H. J. Vader rector Plotseling nam de HEERE uit ons midden weg mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moeder FREDERIKA PROVOOST-WESTERBEKE op de leeftijd van 33 jaar. Mogen wij de kracht vinden, dit zeer zware verlies te dragen. Ad Provoost Mark Ferdinand Bennie Evelien 4363 NJ Aagtekerke, 1 december 1988 Prelaatweg 64 Mijn vrouw en onze moeder is opgebaard in het rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dauwendaele). Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag van 19.30-20.00 uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben woensdag, 7 december a.s., om 12.00 uur op de begraafplaats te Aagtekerke. Vertrek van de kerk der Geref. Gemeente. Aagte kerke, om 11.45 uur. Gelegenheid tot condoleren zaterdag- en maan dagavond aan huis van 20.00-21.00 uur en na de begrafenis, in de hal van voornoemde kerk. Geen bloemen. Heden nam de HEERE uit ons midden weg onze innig geliefde dochter, zuster, schoonzuster en tante FREDERIKA PROVOOST-WESTERBEKE op de leeftijd van 33 jaar. Sterke de HEERE ons in dit zeer zware verlies, inzonder heid Ad en de kinderen. Westkapelle: F. Westerbeke-Melse Meliskerke: Leuntje en Gillis Marian, Rieky, André Westkapelle: Jaap en Ellen Aagtekerke, 1 december 1988. Heden nam de HEERE uit ons midden weg onze lieve schoondochter, kleindochter, schoonzuster en tante FREDERIKA PROVOOST-WESTERBEKE op de leeftijd van 33 jaar. Sterke de HEERE ons in dit smartelijk verlies, inzonderheid Ad en de kinderen. Aagtekerke: M. Provoost Aagtekerke: J. Wijkhuys Middelburg: Rinus en Ina Aagtekerke: Jo en Anneke Borssele: Nellie en Huib Meliskerke: Els en Ido Neven en nichten Aagtekerke, 1 december 1988. Enige en algemene kennisgeving Met groot verdriet geven wij kennis van het over lijden van MARIA VAN OORSCHOT-GROENENDIJK op 68-jarige leeftijd. Hilversum: Adrie van Oorschot Almere: Yonty en Edith Levien Yonty Gilles Kortenhoef: Mieke en Eddy Chawa Jontie Kortenhoef: Kees en Mieke Jeroen 1 December 1988 Boreelstraat 14 1215 GC Hilversum Het was de wens van Marietje dat de crematie, zonder bloemen en in kleine familiekring, plaats zal vinden in het crematorium 'Daelwijck' te Utrecht. Dit zal gebeuren op maandag, 5 december a.s. J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder voor alle omliggende dorpen beschikbaar Tevens rouwkamer en koeling om thuis op te baren Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar voor begrafenis en crematie Wellinkwervestraat 13, Middelburg 01180-12868, b.g.g. 25009 DAG EN NACHT BEREIKBAAR. Rouwcentra beschikbaar Lid v. d. Algemene Middelburgse Begrafenis Vereniging Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere na een langdurige ziekte toch nog onver wachts van ons heeft weggenomen mijn lieve man en vader CORNELIS RIJN op de leeftijd van 72 jaar. Wolphaartsdijk: H. Rijn-Dobbelaar Jan 1 december 1988 Burg. C. Koertstraat 49 4471 BW Wolphaartsdijk Mijn man en vader ligt opgebaard in het rouw centrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Algemene Begraafplaats) te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag, 3 de cember a.s., van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag, 5 de cember a.s., om 13.00 uur op de Algemene Be graafplaats te Wolphaartsdijk vanuit 'de Brug'. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 'de Brug'. Geen bezoek aan huis. Geheel onverwacht is heden van ons heengegaan mijn innig geliefde huisgenoot, onze lieve 'vader' en fijne 'opa' LUCAS ONDERWATER in de leeftijd van 72 jaar. Goes: Rosmalen: J. Beekman-den Toonder C. M. Polderman-Beekman J. Polderman Ab en Elly Rien en Anita Coby en Marcel Kloetinge: G. Beekman D. Beekman-Polfliet Saskia en Serge Esther Goes: M. C. Teekamp-Beekman Ch. Teekamp Jack en Els Giovanca Helen Goes: E. J. Tramper-Beekman J. Tramper Jeroen Sabine 1 december 1988 Boszicht 57, 4462 BJ Goes Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Luc is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Be grafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar zaterdag, 3 december, van 18.30-19.00 uur. De uitvaartplechtigheid, voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben dinsdag, 6 december, om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Vertrek vanaf Uitvaartcentrum om 13.20 uur. Na afloop van de uitvaartplechtigheid is in de condoléanceruimte van het crematorium gele genheid tot condoleren. Moegestreden is na een zeer dapper gedragen lij den van ons heengegaan mijn lieve man, onze lie ve vader en opa JOZIAS GEERTSE op de leeftijd van 78 jaar. Wij zijn bedroefd, maar ook dankbaar dat hij voor verder lijden is gespaard. Middelburg: A. Geertse-Keur Steggerda: J. M. Zandee-Geertse N. D. R. Zandee Eric en Mien Rob Middelburg: H. M. Guilliet-Geertse J. L. Guilliet Johan en Julia Ingrid Dennis 4337 EM Middelburg, 30 november 1988 Buitenruststraat 153 Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag, 5 december a.s., om 13.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de condoléanceruimte van het crematorium. Na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 'Der Boede' is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder PIETERNELLA JOHANNA KROON echtgenote van Willem Romijn op de leeftijd van 78 jaar. Uit aller naam: W. Romijn Koudekerke, 28 november 1988 'Der Boede'. Correspondentieadres: Klein Vlaanderen 83a, 4331 RH Middelburg. De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden. Na een ziekte van enkele maanden is nog onver wacht van ons heengegaan mijn huisgenoot, on ze beste vriend DAVID JACOBUS VAN DAALEN in de leeftijd van 79 jaar. Goes: A. M. Tholenaar-van Sabben Goes: Jan en Dinie Tholenaar- van de Brand Wissenkerke: Coby en Marion Goedhart- Tholenaar Goes: Addy en Kees Stigter- Tholenaar 's-Gravenhage: Dirk Tholenaar José Verbeek 30 november 1988 Van Goghstraat 1, 4462 SB Goes De overledene is opgebaard in het Uitvaartcen trum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuid vlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar zaterdag, 3 december, van 10.15-10.45 uur waarna aanslui tend om 11.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Op 30 november is overleden onze lieve OOM DAAF We zullen je missen. Bart en Els Selim en Corné Goes. Enige en algemene kennisgeving. Na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 'De Werfkampen' te Rilland is nog onverwacht van ons heengegaan onze zwager en oom JANNIS SCHIPPER weduwnaar van Catharina Geertruida Elizabeth van Noorden in de ouderdom van 87 jaar. L. C. Wisse executeur-testamentair Rilland, 28 november 1988 'De Werfkampen' Correspondentieadres Langegracht 14, 4421 EX Kapelle De begrafenis heeft donderdag, 1 december, in al le stilte plaatsgehad op de Algemene Begraaf plaats te Goes. 5: Zijn lichaam was zwak, maar zijn geest ivas groot en sterk. Diepbedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat plotseling van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer en oom ALPHONSUS AUGUSTINUS VAN ACKER echtgenoot van Rosalia Maria Carolina Cornelis op de leeftijd van 80 jaar IJzendijke: R. van Acker-Cornelis Breskens: Th. Franssens-van Acker C. Franssens Paul Bas Mieke Monique Familie Van Acker Familie Cornelis 4515 CG IJzendijke, 1 december 1988 Zuidstraat 10. De plechtige Uitvaartdienst waarbij u wordt uit genodigd, zal plaatsvinden op maandag, 5 de cember, om 14.00 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis op het R.-K. Kerkhof. Vigiliedienst zondag om 9.00 uur in de Parochie kerk te Hoofdplaat. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot af scheid zaterdag van 16.00-16.30 uur. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Heden overleed, toch nog onverwacht, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, onze zorgzame man, vader, schoonvader, groot- en overgrootva der, schoonbroer en oom ACHILLES PETRUS ROMANUS VAN DEN HEMEL echtgenoot van Anna Maria Martha Cuelenaere geboren te Groede 16 juli 1899 en overleden in Huize 'Emmaüs' te IJzendijke op 1 december 1988. IJzendijke: A. M. M. van den Hemel- Cuelenaere Terneuzen: M. Roegiers-van den Hemel M. Roegiers Oostburg: A. van den Hemel E. van den Hemel- van de Plasse Valkenswaard: M. Janssen-van den Hemel J. Janssen Made: Th. van den Hemel J. van den Hemel-van Bree Zele: E. van den Hemel C. van den Hemel-van Hecke Rotterdam: F. van den Hemel I. Rooymans Schoondijke: L. Begheijn-van den Hemel L. Begheijn Klein- en achterkleinkinderen Familie Van den Hemel Familie Cuelenaere 4515 CW IJzendijke, 1 december 1988 Handboogstraat 6 De plechtige Uitvaartdienst, gevolgd door de ter aardebestelling, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op maandag, 5 dec., om 10.30 uur in de Parochiekerk van de H. Bavo te Groede. Vigiliedienst zaterdag om 17.45 uur in de Kapel van Huize „Emmaüs". De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize „Emmaüs". Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag na de Vigiliedienst. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Psalm 103 17 Heden nam de Heere, na een liefdevolle verple ging in 'Der Boede', uit ons midden weg mijn lie ve vrouw en onze lieve moeder, groot- en over grootmoeder ELIZABETH DINGEMANSE echtgenote van Joost Meijers 15 november 1899 1 december 1988 Veere, 'Nieuw-Sandenburgh': J. Meijers Niagara on the Lake, Canada: J. Meijers C. Meijers-Ton Den Haag: A. Meijers P. Meijers-Vader Gapinge: M. Moens-Meijers J. Moens Maasland: P. Meijers H. J. Meijers-Geugjes Klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, Huize 'Der Boede' Correspondentieadres: J. Meijers, 'Nieuw-Sandenburgh', kamer 17 Sandenburghlaan 2, 4351 RL Veere De dienst van Woord en Gebed zal gehouden wor den op maandag, 5 december, om 13.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Gapinge, waarna de be grafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de be graafplaats te Gapinge. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de Gereformeerde Kerk. Uit onze familiekring is op 1 dec. 1988 op de leef tijd van 89 jaar weggenomen onze zuster, schoon zuster en tante ELIZABETH DINGEMANSE echtgenote van J. Meijers Uit aller naam: J. Dingemanse Walstraat 27, 4458 BS 's-Heer Arendskerke. Na een ziekbed van bijna een jaar en een liefde volle verpleging in het verpleeghuis 'Ter Valcke' is in volle vrede overleden, mevrouw PIETERNELLA JACOBA MEIJLER in de leeftijd van 91 jaar. Zij stelde haar hoop op haar Heer en Heiland. Haar familie en vrienden: Goes: J. Rouw-Verdonk A. Zandee-Trimpe C. E. Zandee Familie Bruyn Kloetinge: P. S. Marinussen ex. test. Goes, 1 december 1988 Valckeslotlaan 200 Correspondentie-adres: Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge Mevrouw Meijler is opgebaard in het Uitvaart centrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar zaterdag 3 december van 16.30-17.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden maandag, 5 december, om 13.15 uur in bovengenoemd Uit vaartcentrum, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condoleren. Verdrietig' geven wij kennis van het overlijden van onze lieve oma MARIA NIJSSE op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Tholen: Marjo en Kees van Dijke Bianca, Willemieke, Joost Biezelinge: Adrie en Sjaan Overbeeke Adriaan, Francien Bodegraven: Marian en Bert de Leeuw Marinda, Eugerie, Erina Kapelle, 30 november 1988. Plotseling werd uit ons midden weggenomen on ze zwager DIRK JULIANUS Middelburg: J. Koppejan W. Koppejan-Spruijt Middelburg: J. Koppejan C. Koppejan-Joosse Domburg: H. Koppejan-van der Meule 's-Heer Hendriks kinderen: A. M. A. de Dreu M. de Dreu-Koppejan Wemeldinge: Canada St. Catharines: W. J. Adriaanse A. Adriaanse-Meulpolder In verband met het overlijden van onze geliefde schoonzuster delen wij u mede dat het huwelijk van JO PROVOOST en ANNEKE DE VISSER op 9 december, niet zal doorgaan maar uitgesteld wordt naar een nader te bepalen datum. Na een liefdevolle verzorging in 'Cederhof is he den van ons heengegaan onze lieve zorgzame va der, groot-, over- en betovergrootvader JAN CORNELIS ADRIAANSE weduwnaar van Adriana Dina Minnaard op de zeer hoge leeftijd van ruim 102 jaar. Hij is verlost, God heeft hem welgedaan. G. F. Murre-Adriaanse C. Murre Middelburg: D. C. A. Cornelisse-Adriaanse H. I. Cornelisse Wemeldinge: F. Adriaanse A. C. B. Adriaanse-Rommens Kapelle: T. F. Spruit-Adriaanse Terneuzen: S. P. van Duyvenbode- Adriaanse Wemeldinge: C. D. van der Kuyl-Adriaanse G. D. van der Kuyl Familie Schouwenaar- Adriaanse Klein-, achter- en achter achterkleinkinderen Kapelle, 1 december 1988 'Cederhof, Kamer 231 Correspondentieadres Bruëlisstraat 117, 4421 CP Kapelle Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka mer van de aula op de algemene begraafplaats te Kapelle, op zaterdag 3 december, van 15.00 tot 16.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag, 5 de cember a.s., om 14.00 uur vanuit de Gereformeer de Kerk, Biezelingsestraat 67, op de algemene be graafplaats te Wemeldinge. Een dienst van woord en gebed zal worden ge houden in de Gereformeerde Kerk te Kapelle en een ieder die de dienst wil bijwonen wordt ver zocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis te Wemeldinge. Heden is van ons heengegaan onze zwager en oom J. C. ADRIAANSE weduwnaar van A. D. Minnaard Uit aller naam: Familie Minnaard 's-Heer Abtskerke Diepbedroefd geven wij u kennis van het plotse linge overlijden van onze vriend JO DE KERF Wij zullen hem erg missen. Willy en Mejo de Maagt-Wegewijs en kinderen Peter Bisschop Else de Maagt-Gresnigt en kinderen Piet en Ria van Huffel-de Maagt Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van de heer J. D. DE KERF op 30 november 1988 De heer De Kerf is 28 jaar werkzaam geweest bij onze onderneming, waarvan 17 jaar in de afdeling produktie starters. Wij verliezen in hem een uiterst plezierig mede werker en collega. Direktie en medewerkers Philips Lighting B.V. vestiging Terneuzen Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medeleven, on dervonden na het overlijden van onze zorgzame moe der, behuwd- groot- en overgrootmoeder MARIA CORNELIA SCHILLEMAN-VAN DER LINDE betuigen wij u onze oprechte dank. Namens de familie A. I. Schilleman Biervliet, december 1988. Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze geliefde broer, oom en oudoom AARNOUD BOOGAARD zeggen wij langs deze weg onze welgemeende dank. Uit aller naam: A. Boogaard Domburg, december 1988. 'Ter Mantelinge'. voorheen DGD zeeland De voorzitter van de districtsgezondheidsdienst Zee land maakt bekend dat het algemeen bestuur in vergade ring bijeen zal komen op vrijdag 16 de cember 1988 om 13.30 uur in de Ma quettekamer van het stadhuis te Middel burg, Lange Noordstraat 1. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Middelburg, De voorzitter van de GGD Zeeland, mevrouw J. M. Doppegieter-Thiel De heer S. Hottentot neemt per 1 januari 19891 afscheid ais instellingsdirecteur van dezwakzinni-1 geninrichting 'Vijvervreugd' in Middelburg. Hij vervulde die functie ruim 20 jaar en was van I grote betekenis voor de instelling en de zwakzinm- j genzorg in het algemeen. Op wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden en j wel van 15.45 tot 17.15 uur in het personeels-restaurant van 'Vijvervreugd' j aan de Koudekerkseweg 145. Een ieder die afscheid wil nemen van de heer j Hottentot is daar van harte welkom. U wordt vriendelijk verzocht uw komst even te f melden bij het bureau Voorlichting en PR van de j SVRZ. postbus 100. 4330 AC in Middelburgl Telefoon (01180)-!4658, toestel 117/118. Bestuur Stichting Verpleeg- en l Rusthuizen Zeeland. kastenwanden, exact voor u op maat gemaakt. Een streling voor het oog zo'n kasten- wand met ruimtebesparende schuif deuren, geheel naar uw smaak voor zien van decoratieve panelen of spie gels. Past perfekt in elk interieur! Ook de indeling mag gezien worden, pre cies zoals u het wilt. De optimale be nutting van iedere centimeter - van vloer tot plafond (ook onder een schuine kap) en van wand tot wand - geeft u maar liefst 30% méér berg ruimte. Het advies van onze dealer is precies passend, net zoals zijn of ferte en deskundige montage. Stenevate 2 Heinkenszani 01106-1482 vrijdagavond koopavond Ford Escort 13001981 Ford Escort 1600 Bravo1982 Citroën Visa Super E1983 Opel Kadett 3-drs1981 Skoda 105S1986 ZastavaYugo1985 Citroën CX Fam. Diesel1982 Ford Escort 1300 L1982 Peugeot 305 Break Diesel1981 Fiat Panda1982 Ford Fiesta 1100 Bravo1981 Opel Kadett 1200 1979 Volvo 343 DL1981 Lancia Delta 15001983 Renault 5 TL1982 Mitsubishi Cordia gas1983 Ford Escort 1100 Laser1984 Ford Escort 1300 Bravo1983 Ford Fiesta 1100 Festival1986 Ford Orion 1600 CL1985 Opel Corsa1.2STR1985 Ford Escort 1600 Bravo 5-drs1983 Ford Escort 1100 Laser 5-drs1985 Ford Sierra 2000 L 5-drs1982 Ford Sierra 2.3 Diesel 5-drs1985 Ford Sierra 1800 Van gas1985 Renault 11 TL 5-drs1985 Nissan SunnyTrend diesel 4-drs. 1985 FiatRitmo60CL1986 Ford Escort 1400 CL 5-drs1986 Ford Sierra 1600 Laser 5-drs1986 Ford Sierra 2000 Laser 5-bak1986 Mazda 626 Diesel 4-drs1985 Ford Escort diesel1985 Volvo 340 GLaut1985 Ford Escort 1600 CL 5-drs1986 Volkswagen Golf 13001986 Ford Sierra 1600 Laser1987 Ford Scorpio 2000 CL1978 BMW3164-drs1986 Ford Sierra 1600 CL1987 Ford Sierra 1600 CL9/1988 7.450,- 9.650,- 6.850, 6.650,- 5.950- 6.450.- 7.450.- 8.950.- 4.450,- 4.650,- 5.950,- 2.850,- 6.450,- 5.850,- 5 650,- 9.850,- 12.850,- 11.500,- 13.650,- 14.650, 13.850,- 12.850,- 14.850,- 10.650, 14.850, 14.850,- 12.950,- 14.850,- 12.650,- 17.950,- 16.850- 18.850- 16.500,- 15.850- 15.850- 18.950.- 17.950,- 23.500,- 31.850, 25.850,- 24.650,- 27.450,- official Ford Dealer westhavendijk 150 goes 01100 20440

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 14