Frankrijk centraal op braderie Middelburg Judoka's op ereplaats Verbeteringen aan atletiekbaan begonnen Eis: twee jaar niet op de weg na inrijden op fietser Renesse B en w Sint Philipsland willen niet met ADZ in zee kerkdiensten EXAMEN foto \SPRINT PHOTO FOTO/VIDEO VERSCHOORE BEGELEIDING WISKUNDE NATUURKUNDE ECONOMIE service omdat kleurenfoto's afdrukken een vak is; ons vak RECORD AANTAL DEELNEMERS Attracties Kinderen Modeshow ROTTERDAMMERS VOOR RECHTER GRATIS VEILING TE KOEWACHT VERKOOF OU EXECUTIE GOES Collecte De AVO-collecte heeft in Goes 5935,76 gulden opgebracht. Lezing De ontwikkelingswerker Laurens van Veldhuizen vertelt don derdagavond 16 juni in de Oosterkerk in Goes over zijn werkzaamheden in West-Soemba (Indonesië). Van Veld huizen en zijn vrouw Jacqueline Vel zijn namens de gereformeerde kerken uitgezonden. De classis Goes onder houdt al enkele contact met ze. Het echtpaar werkt binnen het zogenaam de Propelmasproject, in een kleine dorpsgemeenschap, aan plattelands ontwikkeling. Door verbetering van landbouwmethoden en de medische zorg wordt er geprobeerd de levens standaard te verbeteren. De bijeen komst in de Oosterkerk begint om 20.00 uur. WO LP HAAR T SPIJK Lezing Organist Jan Jongepier uit Leeuwarden verzorgt zaterdag 18 juni een lezing over het romatische orgel bij de fa. Van Dam. De lezing heeft plaats in verenigingsgebouw De Brug aan de Oosterkerkstraat in Wol- phaartsdijk. De met dia-beelden geïl lustreerde lezing begint 14.00 uur. Artsen: Dierenartsen Tandartsdiensten Apotheek: Wijkverpleging: KWAUTEITS KLEURENFOTO'S >lNLoiiïST26ii BIRKENSTOCK-CATALOGUS BEL 01113-2058 QUIST SCHOENEN - BRUINISSE Vlissingen, Sint-Jacobsstraat 16a, 01184-15059. ZATERDAG 4 JUNI 1988 MIDDELBURG - Van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 juni is het weer volop feest in de Middelburgse bin nenstad. Dan houden de ondernemers weer een braderie. Dit jaar staat het evenement in het teken van Frank rijk. Vanaf de opening, donderdag morgen om tien uur, tot aan de slui tingsceremonie, zaterdagmiddag zijn er tal van attracties. De ruim 250 ondernemers zorgen voor een breed scala aan artikelen dat uit eenloopt van kunst en cultuur tot aan de dagelijkse behoeften als levensmid delen. Voor het eerst is het Geeregebied bij het braderiegebeuren betrokken. Er wordt een terras ingericht waar door lopend muziek wordt gemaakt. De braderiecommissie heeft een keur van artiesten en gezelschappen uitgeno digd om de bezoekers te vermaken. Donderdagavond wordt ook de Markt bij het braderieterrein betrokken. De donderdagse weekmarkt gaat gewoon door. Vijf muziekkorpsen - Inter Scal- dis pipes and drums, MTV '69, Blue Spirit, Johan Friso en Juliana - zullen beurtelings tussen half acht en half tien muziek maken op de Markt. Vrijdag wordt de Markt in Franse sfeer omgetoverd met onder meer een zeven meter hoge Eiffeltoren, de Are de Triomphe en een waterpartij met fon tein. Franse vlaggen en enkele meters hoge plateaus zullen de Franse in breng nog meer accentueren, evenals een aantal informatiestands met Franse produkten zoals stokbrood en kaas. De Alliance Francaise heeft in het kader van haar 100-jarig bestaan een eigen stand waarin voorlichting wordt gegeven over de activiteiten rond de jubileumviering in Zeeland. Verder zijn er Franse wijnen te proe ven en zelfs Franse automobielen ont breken niet. Ook het amusement gaat op de Franse toer. Een accordeonist speelt musette- melodieën, de groep Bascule brengt oude Franse volksmuziek en Roelino, een harlekijn, probeert met mime en clownerie het publiek in zijn acts te be trekken. Ook is er een waarzegger die met zijn ezel door de stad trekt. Verder kunnen de bezoekers een viertal ge drochten, gelijkend op de klokkelui- der van de Notre Dame, in de stad te genkomen. Franse volksspelletjes als kegelen, kaasbollen en galgspelletjes uit de middeleeuwen kunnen door het publiek worden meegespeeld. Deze at tracties beginnen al op de eerste dag over het hele braderieterrein. Vrijdag worden die evenementen nog verder uitgebreid met straatanimaties door het duo Dokus en Whitty. Les Flics (een groep Franse gendarmes) en de volksdansgroepen Nirkoda en Rei- naert komen zaterdag naar Middel burg. doorlopend modeshows gehouden. Een groot aantal modezaken zijn daar bij van de partij. Dames-, heren- maar ook kindermode komen uitgebreid aan bod. Modellenbureau Aliènne uit Vlissingen verzorgt de presentie. Vrijdag worden er zes shows (aanvang 11, 13, 14, 15, 16 en 19 uur) gegeven; voor zaterdag vermeldt het program ma vier modepresentaties (10, 11.30, 13.30 en 15 uur). Elke show duurt zo'n half uur. Tussen de bedrijven door worden op het podium optredens door de rondlopende artiesten verzorgd Plein 1940 heeft zaterdag een bijzon dere publiekstrekker. Het Radio Con trol Racingteam houdt daar wedstrij den met radiografisch bestuurbare modelauto's. Een terrein van zeven bij twintig meter is voor die attractie speciaal afgezet. De races beginnen 's morgens om tien uur en duren tot aan de sluiting van de braderie. Op een groot podium dat voor het stadhuis op de Markt wordt opge bouwd worden vrijdag en zaterdag Op de foto het team van Reimerswaal: voor vlnrMichel de Wee, Colin Braes, Leon Rijn, Marco Drost, achter: Patric Danker, Ronnie van 't Westeinde, Ad- Jan Vlaskoop, Martin Nieuwenhuize, Richard Heyermans. GOIRLE De derde plaas die het jeugdcompetitieteam van judover eniging Reimerswaal heeft bereikt in de districtscompetitie mag aange merkt worden als een uitstekende prestatie. Wellicht zelfs als de maxi maal haalbare positie, aangezien de twee koplopers in deze club-ontmoe tingen-reeks de sportscholen De Rooy en Ooms zijn. Tegen de nummer twee in de eindrang schikking, De Rooy, leden de Reimers- waal-judoka's op de laatste dag een kleine 3-2 nederlaag. Voor de punten zorgden Martin Nieuwenhuize en Mi chel de Wee. De Wee vesloeg in zijn ontmoeting tweevoudig Nederlands kampioen Jurgen van Rijswijk. Uiterst gecon centreerd judoënd scoorde de Yersek- se judoka al vroeg in de wedstrijd een yugo met een veegtechniek. De aldus verkregen voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Van Rijswijk wist geen en kele score op het bord te krijgen, hoe hard ook zijn coach tekeer ging. In de allerlaatste ontmoeting werd de derde plaats bereikt door met 4-1 judo-club Made te verslaan. De kop van de eindstand: 1 Ooms (34 punten), 2 De Rooy (34), 3 Judo Vereni ging Reimerswaal'van de Pol (24), 4 Es- sink (20), 5 Judoclub Made (18). Het vorig seizoen eindigde judo vereni ging Reimerswaal op de zesde positie. Voor de kinderen komt het meespeel circus Briekebrak zaterdag naar Mid delburg om van 11.00 uur tot 13.00 uur een optreden op het pleintje bij De Helm te verzorgen. Zestien kinderen in de leeftijd van zeven tot en met tien jaar kunnen met het circus meedoen. Voorwaarde is wel dat zij op de dag van optreden enige uren vooraf aanwezig zijn om him act te repeteren. De kinderen hebben ook mee kunnen doen aan een kleurwedstrijd. De kleurplaten zijn in de deelnemende winkels verkrijgbaar. Ineke Rutten, Jeanette Kuiper en Ad de Werk zullen de kleurplaten in leeftijdsgroepen beoordelen. Zaterdagmiddag om half vijf worden de prijswinnaars bekend gemaakt op het podium op de Markt. Rond vijf uur zaterdagmiddag komen nog een keer alle artiesten op het po dium voor de sluitingsceremonie. ZIERIKZEE - Over de atletiekbaan in Zierikzee is deze week een brug van balken en ijzeren platen gebouwd. Deze brug is bedoeld voor zware machines, die op het middenterrein de tweede aanloop voor het hoogspringen, versprin gen en speerwerpen aanleggen. Het gebruik maken van de brug moet bescha digingen aan de atletiekbaan voorkomen. Met de operatie is 180.000 gulden gemoeid. Het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) stelde vorig iaar 160.000 gulden beschikbaar om de baan te verbeteren. De gemeente legde dl 20.000 gulden bijomdat het bedrag te weinig was om de naar zijn inzicht nof zakelijke uitbreiding aan te brengen. De atletiekbaan krijgt na voltooiing^ de werkzaamheden, waarschijnlijk voor de bouwvakvakantie, de zogenoei B-status. Zierikzee heeft dan als enige plaats in Zeeland een baan met dl status. MIDDELBURG - Officier van justitie mr S. Tempel heeft vrijdag op de zit ting van de rechtbank in Middelburg drie maanden gevangenisstraf waar van twee maanden voorwaardelijk en twee jaar ontzegging van de rijbe voegdheid geëist tegen de 26-jarige Rotterdammer J. L. die 26 juli vorig jaar in Renesse opzettelijk op een fiet ser in reed. Er is hem poging tot dood slag en rijden onder invloed (1.88 pro mille) ten laste gelegd. L. was na het gebruik van dertien bier tjes in zijn auto gestapt om richting Zeeland te rijden. Op de Stoofweg in Renesse stuurde L. de berm in tussen de rijbaan en het fietspad. Daardoor kwam een groep fietsers in de knel. Op een gegeven moment reed hij met een .snelheid van 40 kilometer per uur de achterste fietser, een Duitse jonge man, tegen de vlakte. Deze hield er een aantal schaafwonden en een gekneus de heup aan over. Na het ongeval reed L. door. Korte tijd later bracht zijn vriend, met wié hij in de auto zat, hem in bewuste loze toestand naar het politiebureau. Daar kwam hij na ongeveer een uur weer bij. L. had naast de alcohol ook een forse dosis pijnstülers gebruikt. Officier van justitie mr S. Tempel vond dat L. niet achter het stuur van een au to thuishoort. Hij is al eerde? voor rij den onder invloed veroordeeld, maar is inmiddels van de drank af. Zijn advocaat vond dat hem geen po ging tot doodslag verweten kon wor den daar L. in een black-out gehandeld zou hebben. Hij zegt zich niets van het gebeurde te herinneren. De rechtbank doet 17 juni uitspraak. ZIERIKZEE - In de Meelstraat inS rikzee is woensdagmiddag rond') uur een steiger omgevallen en opt» voorbijgangers terechtgekomen. Een medewerker van schildersbei S. uit Zierikzee was bezig met het! plaatsen van de steiger. Een van de ten kwam naast de stoeprand terei en de schilder kon het gevaarte meer houden. Mevrouw M. D. A. M. uit Koudekerke kreeg de steiger haar linkerschouder en J. H. H. Sluis kreeg een gedeelte op zijn ri Beide voetgangers zijn door huneij huisarts behandeld. SCHOUWEN-DUIVELAND 4 en 5 JUNI ALARMNUMMER 01184-14444 Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: W. Bontkes, Zierikzee, tel. 01110-12280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: G. van Beek-Ver beek en P. Ph. Stenger, Burghseweg 54, Haamstede, tel. 01115-1861. L. A. M. Bruel, Markt 32, Brouwersha ven, tel. 01119-1280. J. L. Flach, J. van Renesseweg 6, Re nesse, tel. 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: C. Pet, Dorpsweg 5, Bruinisse, tel. 01113-1280. M. K. Buth, Haamstede, tel. 01115- 2254. Spreekuur vrij. 19-20 uur, zat. 13-14 uur. Spreekuren voor spoedgevallen zat. en zon. 17.00-17.30 uur: M. F. de Booij, Ou de Haven 51, Zierikzee, tel. 01110- 12693. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-12906, geopend zat. van 9.00- 12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Zon. van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. Voor dringende hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleegkundige (7 x 24 u.) te bereiken via het tel.nr. 01110-14433. SINT PHILIPSLAND - Het gemeente bestuur van Sint Philipsland wil niet in zee met het Administratief Dien stencentrum Zeeland (ADZ) als niet elke van de dertig Zeeuwse gemeen ten een vertegenwoordiger kan leve ren voor het bestuur van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Burge meester en wethouders stellen de raad dan ook voor niet akkoord te gaan met de regeling. Woensdag 8 juni vergadert de gemeenteraad van Sint Philipsland over onder meer dat voorstel. Omdat een nieuwe wet op de gemeen schappelijke regelingen in werking is getreden moet ook het ADZ, vroeger een regeling van de verschillende Zeeuwse werkvoorzieningschappen. in een ander bestuurlijk jasje worden gestoken. Volgens het dagelijks be stuur van Sint Philipsland is de nieu we wet juist bedoeld om de lokale be sturen dichter bij de regelingen te brengen. De gemeente wil daarom alle dertig deelnemers het recht geven op een vertegenwoordiging. Flipland uit te die kritiek op de ADZ-voorstellen al eerder maar die vond geen weerklank. Het ADZ blijft op het standpunt staan dat een groot bestuur teveel aan daad kracht inboet. Bovendien zouden er moeilijk kandidaten bij de gemeenten te vinden zijn. Daarvan, zo stellen b en w van Sint Philipsland, is ons nimmer iets gebleken. Bovendien vraagt de ge meente om een recht op vertegenwoor diging, niet een plicht. Zondag 5 juni 1988 Nederlands-Hervormde Kerk. Brou wershaven 11 de heer Klooster; Brui nisse 10 en 17 ds. Haeck; Burgh 10 ds. ten Have; Dreischor 9.30 ds. Geers; Ei kerzee (Scharendijke) 11 ds. Nauta; Haamstede 10 en 15.30 Kerssen en 19 ds. Vijfwinkel; Kerkwerve 9.30 ds. Nauta; Nieuwerkerk 10 ds. Bregman (HD); Noordgouwe 11 ds. Geers; Noordwelle 11 ds. De Rooij; Ooster land 10 ds. Vijfwinkel (HA) en 18 ds. Kerssen; Ouwerkerk 10 ds. Rouw; Re nesse 9.30 ds. De Rooij; Serooskerke 10 ds. ten Hove; Sirjansland 11 en 18.30 ds. Treure; Zierikzee: Gasthuis- kerk 11 ds. Groot, Zweeds R. Kr. Z.huis 18 ds. De Bos; Zonnemaire 9.30 de heer Klooster. Gereformeerde Kerk. Brouwershaven 10 de heer v. d. Schee en 18.30 de heer Smouter; Bruinisse 10 de heer Hart kamp en 17 ds. Rienstra; Haamstede 10 ds. De Vries en 19 ds. Groen; Nieu werkerk en Oosterland 10 ds. Rienstra en 17 de heer Hartkamp; Scharendijke 10 ds. Put en 19 ds. Bruning; Zierikzee 10 dienst en 18.30 ds. Ten Hove. Gereformeerde Gemeente. Haamste de 10 leesdienst en 18.30 (HD) ds. C. Harinck; Nieuwerkerk 9.30 en 15.30 Over een ander voorstel is het college het niet zo eens. Sint Philipsland is nog één van de weinige gemeenten waar bijvoorbeeld over de verhuur van gemeentewoningen nog in de raad wordt beslist. Dat heeft een aantal na delen: alle persoonlijke gegevens van adspirant huurders komen in open baarheid bij de raad op tafel en er wordt nogal eens wat hüurverlies gele den omdat de raad nu eenmaal niet da gelijks bijelkaar zit. Een meerderheid van het college stelt dan ook voor om de verhuur van woningen te delegeren aan het dagelijks bestuur, temeer daar de raad duidelijke beleidslijnen heeft vastgesteld voor de verhuur van wo ningen. SGP-wethouder Walpot is het daar mee niet eens. Hij wil de mogelijkheid houden om in het openbaar kond te doen van zijn weerstand tegen ont wikkelingen waarmee hij het niet eens is. De raadsvergadering wordt gehou den in het gemeentehuis in Sint Phi lipsland en begint om 19.30 uur. leesdienst; Oosterland 18.30 leesdienst. 14.30 Oud-Gereformeerde Gemeente. Brui nisse 10 en 17 leesdienst; Oosterland 9.30,14 en 18 leesdienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Haamstede 10 en 17 ds. Dikstra (HA); Kerkwerve 10 en 18 ds. v. d. Sluys; Zie rikzee 10 en 18 ds. De Graaf (HA). Gereformeerde Gemeente in Neder land. Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdienst; Zierikzee 10 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 en 19 sa menkomst. Evang. Lutherse Gemeente. Zierikzee 10 ds. Postema. Rooms-Katholieke Kerk. Haamstede 10 dienst. Pinkstergemeente. Zierikzee (Meel straat) 10, woensd. 20 samenkomst. Klaar terwijl u winkelt! Zierikzee, Dam 5, 01110-12796. mmm PJwM m mm Notaris mr. G. Tj. R. Borgers te Axel zal op woensda juni 1988 des avonds om half 8 in het café van de heer de Schepper te Koewacht, gemeente Axel, Nieuwste 30, krachtens artikel 1223 lid 2 van het burgerlijk® boek, publiek bij opbod verkopen: het café-restaurant annex woonhuis met gari en verder aanbehoren, ondergrond en bijbel rende grond te Koewacht, gemeente Axel, pla selijk bekend Nieuwstraat 8, uitmakende keni lijk op het terrein uitgepaalde gedeelten ter ga melijke grootte van ongeveer vier are twinl centiare van de kadastrale percelen gemeen Axel, sectie H, nummers 80 en 82. Aanvaarding: de koper kan met de grosse der akte', veiling voor eigen rekening de ontruiming bewerkstel gen. Betaling: de onkosten binnen 8 dagen en de koopsd binnen 1 maand na toewijzing. Lasten: voor rekening van de koper vanaf 1 jan® 1988, alsmede eventuele achterstallige lasten. Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris, dens kantooruren. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden»! ris. (01155-1414). Op last van de ontvanger der rijksbelastingen te Got zullen op woensdag 8 juni 1988 te 11.00 uur ten laste»; Nieuwenhuyse en de Braai B.V. gevestigd te Kruini gen, Stationsweg no. 6a worden verkocht: kantoorinventaris w.o. computer merk April printer Nahayima AR55, Telefax merk Multi» elek. typemachines, kopieermachine merk Cl non, werkplaatsinventaris; schroefcompreï met tank merk Crimex, 2 st. lastrofo's, gritstr? kastje, hydraulische pers compact MP100. truck Toyota 2 stuks, garagekachels Kustersl wat verder te koop zal worden aangeboden. Kijkdagen op bovenstaand adres dinsdag 7 juni H van 13.30 tot 17.00 en woensdag 8 juni 1988 van9.3f 10.30. De verkoop vindt plaats in het Dorpshuis te Kruffl gen, Berghoekstraat no. 3 en geschiedt a contant if der opgeld. Afvoeren der goederen geschiedt don® dag 9 juni 1988 tussen 9.00 en 12.00 uur. Nadere informatie van 8.00 tot 9.30 uur, tel. 01100-1411 tst. 26. De deurwaarder, belast met de executie. a Walstraat 78 Lange Vorststraat 36 St Josephstraat 20 Dr Brabersstraat 1 UUlf N. Vlissingen Goes Bergen op Zoom Roosendaal WERKT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 46