WIND MAAKT OF BREEKT DE RONDE peter mol hoopt op stevige bries 600 m showroom Badkamers Keukens Tegels RIK VAN LOOY ...wij kregen de tijd ons te ontwikkelen... PZC/ sportkrant li 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30- 17.00 uur; donderdagavond 19.00-21.00 uur; zaterdag 10.00-16.00 uur. V. Stuartwg 8-10 Goes, Ind.terr. De Poel I, tel: 01100-21222 wereldkampioen 'RIJDAG 27 MEI 1988 mateurrenner Peter Mol Awacht nog op zijn eerste overwinning van dit seizoen. Het liefst zou hij die zaterdag halen in de Ronde Van Mid den-Zeeland. Maar wie zou jaar niet willen winnen. Want at is toch de wedstrijd waar e hele familie- en kennissen- iring naar komt kijken. „Als er maar wind staat, dan heb ik een kansje. Zonder wind kan ik het wel vergeten", zegt Mol. egin deze maand had Peter Mol (21nog een poosje uitzicht >p de zege in het Zeeuws kam- rioenschap. Zonder twijfel zijn iterkste wedstrijd van dit sei- loen. De eerste echte triomf in [988 laat voorlopig nog op zich vachten. Mol: „Vorigjaar :wam mijn eerste overwinning >ok pas in juli, dus er is nog ïoop. In dat j aar was ik trou- vens pas goed gewend aan het ïiveau van de amateurs. Bij de eugd ging het me allemaal een :tuk makkelijker af. Daar heb k in zes j aar tij d dertig o ver- vinningen gehaald." Bij de ju- ïioren haalde Mol daarna al- een maar tweede plaatsen en ie eerste twee j aar bij de ama- ;eurs leverden helemaal niets ip. Vorigjaar bleef hij steken >p drie overwinningen: de Om- oop van Welberg, Philippine en iet Voorj aarsklassement. Toch gold Peter Mol ooit als :en belofte. Toen hij 1983 ieeuws jeugdkampioen werd, lacht menigeen, ook Mol zelf, rnn een profcarrière voor de weirenner uit 's-Gravenpolder. inmiddels is hij daar wel van eruggekomen. „Ik heb net vol- loende in huis om met de ama- eursmee te komen", bekijkt Hol de drie amateurjaren die ichter hem liggen. „Voorde irofs kom ik tekort. Dat weet k van mezelf. Je hebt wielren- ïers die ten koste van alles het irofcircus in willen. Daar pas ik 'oor. Ik heb er al die uren trai ling niet voor over." En dan denk ik nog niet eens", aat Peter Mol verder,aan al lierisico's die je loopt als je an wielrennen je vak maakt. Het biedt gewoon geen zeker heid. Ik heb als renner al een hersenschudding, een sleutel beenbreuk en kapotte knieën gehad. Heb je die als prof, dan kun je niet rijden en heb je dus geen inkomsten. Bovendien wielrennen. Als opleiding heb ik de MEAO gedaan, dus een kantoorbaan is niet uitgeslo ten. Werken van negen tot vijf en dan nog trainen zal een hele opgave zijn. Bovendien kan je ook niet zonder de nodige rust. moetje als prof de weg op. Of je zin hebt of niet, dat zal j e ploeg leider een zorg zijn. Als ama teur kun je tenminste nog eens een wedstrijdje overslaan." Peter Mol is nu in dienst van het Rijk. Als militair wel te verstaan. „Ik heb een makke lijk baantje gekregen. Ik moet auto's, kleding en meer van dat soort militaire troep testen. Ze houden me veel vrij voor het rijden van wedstrijden. Ik zit ook in de militaire selectie, waardoor ik één dag in de week met de militairen mag trainen. Die veertien maanden kom ik zo echt wel door. Ik heb bovendien meer tijd om te trai nen dan toen ik nog op school zat." Mol traint sowieso drie uur per dag. Elke morgen vertrekt hij om kwart over zeven om de veertig kilometer naar stand plaats Huijbergen op de flets af te leggen, 's Avonds rij dt hij weer terug, waarmee hij met ge mak aan zijn trainingskilome ters komt. Om met de echte amateurtop mee te komen, moetje wel veel trainen'zegt Peter Mol. „Ik durf wel te stellen datje geen full-time baan kan hebben als je een rol van betekenis in het peloton wil spelen. Ik weet dan ook nog niet hoe mijn wieier- carrière er uit gaat zien als ik in maart '89 afzwaai. Ik vind een baan veel belangrijker dan Advertentie Probeer dat allemaal maar eens te doen tussen half zes en half elf 's avonds. Misschien dat ik tegen die tijd op een lager plan moet gaan rijden." Voorlopig is Peter Mol echter nog wel een poos je actief in de wielersport. De eerstvolgende wedstrijd waar hij wil schitte ren is de Ronde van Midden- Zeeland. De belangrijkste wed strijd van het jaar? Mol: „Ik wil niet zeggen dat het de al lerbelangrijkste is, maar toch zeker één van de meest aan sprekende wedstrijden. Je doet er toch meer voor dan voor an dere wedstrijden. Je kent het parcours, alle bekenden staan te kijken, veel publiciteit voor af. Dat betekent een hoop druk, maar ook een hoop motivatie." „Die druk hebben trouwens erg veel renners", gaatMol verder. „Het lijkt wel of er een soort faalangst in het peloton heerst. Niemand wil voor eigen publiek afgaan. Vooral niet, omdat er zo véél mensen langs de route staan. Iedereen let op je." Voor al de laatste weet Peter Mol maar al te goed. In 1985, toen hij de Ronde van Midden-Zee land voor de eerste keer reed, kreeg hij na een valpartij een lekke band. Om weer terug te komen bij het peloton, maakte hij gebruik van een sleepdienst: een volgauto. Omdat inderdaad iedereen op hem lette, beteken de dat het einde van Mols eer ste Ronde. In 1986 revanceerde de renner van Theo Middelkamp zich met een elfde plaats. Vorigjaar zat er niet meer in dan een 35e stek. „Er stond geen wind", ver klaart Peter Mol. „Een goede Ronde van Midden-Zeeland heeft een flinke portie wind. Al leen dan kan het een prachtige wedstrijd worden. Anders blijft het peloton bij elkaar en draait het uit op een massa-aankomst. Daar is niets aan. Zeker voor mij niet. Ik ben geen renner met een stevige eindsprint in de benen. Vroeger wel, toen won ik nog wel eens een sprin tje. Maar nu heb ik in een mas sasprint niets te zoeken." Peter Mol: „De Ronde van Midden-Zeeland wordt pas een mooie wedstrijd als er een stevige Zeeuwse wind waait." Terug in de tijd. Rik van Looy in actie in zijn 'Nederlandse' tijd In dienst van Willem li/Gazelle. Zo'n drie decennia gele den was hij een van 's we relds beste wielrenners. Rik van Looy veroverde in het begin van de jaren zestig twee keer de regenboogtrui en hij schreef vrijwel iedere klassieker minstens éénmaal op zijn naam. Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem zelfs drie keer. In andere koersen was de ze- gehonger van de Belg even min te stillen. Hij behaalde in totaal 482 eerste plaatsen: 371 in zijn zeventienjarige loop baan als professional; 111 bij de nieuwelingen en amateurs. Momenteel staat Van Looy, net als zijn voormalige ploeg genoot Noël Foré, al geruime tijd aan het hoofd van de Vlaamse Wielerschool, waar in jeugdige rennérs de begin selen bijgebracht krijgen van techniek, training, stuurvaar- digheid, materiaal- en medi sche verzorging. Huidige profs als Jef Lieckens, Wim Arras en Edwig van Hooy- donck zijn afkomstig uit het instituut Van Looy, dat deel uitmaakt van het sportcom plex in Herentals. Ook de Zeeuwse profrenner Patrick Tolhoek uit de Roland-ploeg wordt bijgestaan door Rik van Looy. Aan de reeks bezigheden van Rik van Looy is sinds kort nog iets toegevoegd, waar door hij weer midden in de be roepswielersport komt te staan. De Belgische tak van Roland Benelux Musicalin- struments, die een door Ro ger Swerts geleide profploeg sponsort, heeft de ex-keizer aangetrokken als manager. „Roland heeft mij", zegt Rik van Looy, „vooral aangetrok ken om links en rechts nog deuren open te krijgen. Mijn naam wordt als een soort garantie gezien voor het vin den van een of meer sponsors. Iedereen roept weliswaar over deelname aan, bijvoor beeld, de Tour de France, maar zó gemakkelijk is het nu ook weer niet om een startbe wijs in een dergelijke wed strijd af te dwingen. Er zijn meer gegadigden dan plaat sen". Rik II werd hij destijds ge noemd. Een eretitel en tege lijk een aanduiding van de ri valiteit tussen hem en de ou dere Van Steenbergen, die als Rik I reeds mondiale bekend heid had toen Van Looy nog als overwinningenfabrikant van amateurkoersen in de Kempen gold. „Van Steenbergen was in m'n jongensjaren, toen ik nog in het naburige Grobbendonk woonde, mijn idool", aldus Rik II. „Ik zal nooit vergeten hoe ik als kersvers beroeps renner zó onder de indruk van hem raakte, dat ik eens uit koers verdween toen hij me even had toegesproken om dat ik niet hard genoeg mee hielp in een ontsnapping. Na derhand bereikte ik zelf een bepaald niveau. Vanaf dat moment werd het een bikkel hard gevecht tussen hem en mij". „Overigens, ik won welis waar de eerste profkoers waaraan ik in de zomer van 1953 deelnam, maar mijn echte doorbraak kwam toch pas ruim twee jaar later. Ver geleken met nu kreeg ik de tijd om me tot een volwaar dig beroepsrenner te ontwik kelen. Ik hoefde niet meteen te presteren zoals vandaag de dag vaak met jonge profs het geval is. De commercie heeft er uiteraard mee te ma ken. Men stopt steeds meer geld in een wielerploeg en men wil ook graag meteen rendement zien". „In mijn tijd waren net de zo genaamd extra-sportieve groeperingen op de proppen gekomen. Italië gold voor de andere grote wielernaties, België en Frankrijk, als voor beeld. Naast de rijwiel- en de daaraan verwante industrie hadden opeens alle mogelijke firma's de wielersport als re clamemiddel ontdekt. Van zelfsprekend ging het hun óók om naamsbekendheid van het produkt, maar er werd toch meer tijd inge ruimd voor jongere renners. Ik wil hiermee niet beweren dat alle ploegleiders heden ten dage hun renners voor de leeuwen gooien. Jan Raas doet dat zeker niet. Peter Post, met wie ik in de jaren zestig drie seizoenen een kop pel op de winterbanen heb ge vormd, schoof daarentegen zowel Danny Lippens alsook Ludo Giesberts snel aan de kant". „Het duurde tot 1960 voordat ik op de Sachsenring bij Leip zig voor het eerst wereldkam pioen werd. Een jaar later greep ik in Bern opnieuw de titel. Daarna was ik ook voor het eerst te porren om aan de Tour de France deel te ne men. Het was de eerste Tour, die na de oorlog met merken ploegen werd verreden. Toen er nog landenteams aan de start stonden, had ik geen en kele interesse voor het evene ment. Ik reed liever de Ronde van Spanje en Ronde van Ita lië". „Ik had altijd een ijzersterke ploeg om mij heen. Faema en Flandria waren destijds de hoofdsponsors. Vanwege de kleur van de shirts werden wij de rode garde genoemd. Leon van Daele, Jef Planckaert, Edgar Sorgeloos, Raymond Impanis, Armand Desmet, Willy Schroeders, Martin van Geneugden en nog zo'n paar Belgen behoorden daartoe. Ook Huub Zilverberg en Piet van Est, twee Nederlanders, reden in mijn dienst. Alle maal geweldige helpers, maar ze wonnen ook zelf menige grote koers. Gegarandeerd, ik had in sommige seizoenen wel vier of vijf man in de ploeg die net zo veel waard waren als Eddy Planckaert en Eric Vanderaerden in het huidige tijdperk. Weet je overigens nog, dat ik mijn loopbaan af sloot in Nederlandse dienst? Van 1967 tot 1970 reed ik bij Willem U/Gazelle, de ploeg van Ton Vissers". routeschema en doorkomsttijden Plaats Goes: Kapelle: Yerseke: Omschrijving tijd tijd km ama- profs afge- teurs legd Kruiningen: Kruisp. Vierwegen: 's-Gravenpolder: Langeweegje: Kwadendamme: Nisse: Heinkenszand: 's-Heerenhoek: Nieuwdorp: Souburg: Vlissingen: Dishoek: Valkenisse: Zoutelande: Westkapelle: Grote Markt (geneutraliseerde start), Opril, Konings traat, Grote Kade, Alb. Joachimkade, ringbaan-Oost, Oranjeweg, Patijnweg, Rijksweg 258, Braanjeweg (vliegende start), Noordweg. Postweg (RW 761), Postbrug, Postweg (RW 761). Dam, Damstraat, Irenestraat, Oude Torenstraat, Paardenmarkt, Kerkplein, Vierstraat, Molendijk, Eer ste Tholseindeweg, Zanddijk, Capelleweg, Stations weg. Burg. Elenbaasstraat, Markt, Hoofdstraat, Zandweg, Rijksweg 758, Vlakebrug, Rijksweg 758. Nieuwe Vierwegen. Goesestraatweg, 's-Gravenstraat, Bosseweide, Lens- hoekdijk, 's-Gravenpoldersestrat, Slabbekoornsedijk. Langeweegje, Siguitsedijk. Siguitsedijk, A. de Koningstraat, Vreelandsedijk, Nw. Vreelandsedijk, Stelsedijk, Kruiningenpolderweg, Drieweg. Drieweg, Clara's Pad. Clara's Pad, dorpsstraat, Heinkenszandseweg. Molendijk, Cingeldijk, burg. Timansweg.Stoofweg, Schippersweg, Coudorp. Coudorp, Havenweg, Hartenweg, Frankrijkweg, Bern- hardweg-West, Sloeweg-Noord, Engelandweg, Rit- themsestraat. Kromwegensingel, Vlissingsestraat, Veerhavenweg (RW N 58). Oude Veerhavenweg, Prins Hendrikweg, Keersluis brug, Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Betje wolf- plein, Coosje Buskensstraat, Boulevard Bankert, Trompweg, Kenau Hasselaarstraat, Boulevard Evert- sen, Burg. v. Woelderenlaan, Bachlaan, Zwaanweg. Zwaanweg, Klaassesweg. Klaassesweg, Werendijkseweg, Lange Dam. Lange Dam, Langstraat, Westkapelseweg, Grindweg. Grindweg, Zuidstraat, Zeedijk,Schelpweg. 10.30 11.30 10.41 11.42 10.51 11.52 0 8,1 13.8 11.01 12.03 21 11.15 12.18 30,5 11.20 12.23 33,9 11.25 12.28 37,3 Domburg: Oostkapelle: Serooskerke: St.-Laurens: Middelburg: Veere: Schelpweg, Ewout v. Dishoekstr., Singel, Bosjesweg, Dr. Mettgenweg, Domburgseweg. Domburgseweg, Dorpsstraat, Noordweg, Oostkapel- seweg. Oostkapelseweg, Wilgenhoekweg, Noordweg. Noordweg, Leliëndaalseweg. Sandberglaan, Seissingel, Seisplein, Seisbuitenbrug, Walensingel, Looierssingel, Het Groene Woud, Blau- wedijk, Stationsstraat, Houtkade, Londensekaai, Rouaansekaai, Beatrixbrug, Rotterdamsekaai, Ne- derstraat, Veerseweg. Veerseweg, Oudestraat, Oranjeplein, Kaai, Mijnshe- renstraat, Langedam, Polredijk, Dorpsdijk. 1249 13.59 98,2 12.55 14.06 102,7 13.00 14.12 106,5 13.04 14.16 109,8 13.08 14.20 112,6 13.19 14.32 121 Vervolg route amateurs 11.27 12.31 38.4 Vrouwenpolder: Kamperland: 11.34 12.38 43,3 11.39 12.44 47,5 Geersdijk: 11.47 12.53 53,2 Kortgene: 11.53 12.59 57,3 Wilhelminadorp: Goes 12.12 13.20 71,2 Bergweg 12.14 13.22 72,6 le doorkomst: Kapelle: Wemeldinge: 12.26 13.34 80,7 Kattendijke: 12.30 13.38 83,8 Goes: 12.34 13.42 86,2 12.40 13.49 91,5 Bergweg Vrouwenpolderseweg, Rijksweg N 255, Parralelweg, Ruiterplaatsweg. Westhavendijk, Veerweg, Noordstraat, Nieuweweg, Rijksweg N 255, Provincialeweg. Provincialeweg. Hoofdstraat, Kaaistrat, Kaai, Oostdijk, Parralelweg Oude Dijk, Parralelweg Rijksweg N 256, Katseveer- brug, Katseveerweg, Langeweg. Brugstraat, Stamperiusstraat, Westhavendijk. Ringbrug, Ringbaan-Oost, L. de Colingnylaan, 's- Heer-Elsdorpweg. Vogelzangsweg, Oranjeweg, Patijnweg,Rijksweg 258, Braanjeweg, Noordweg, Goesestraatweg. Weststraat, Kerkplein, Ooststraat, Noordweg, Post weg (RW N 761), Westelijke Kanaalweg. Westelijke Kanaalweg, Nieuwendijk, Kattendijkse- dijk. Kattendijksedijk, Zwembadweg. Zwembadweg, Alb. Joachimikade, Ringbaan-Oost, L. de Colignylaan, 's-Heer-Elsdorpweg. finish: 13.25 128,5 13.40 140,3 13.52 149,9 13.52 149,9 14.05 160,2 14.08 162.4 14.11 164,9 14.17 175,8 14.24 175,8 14.31 181,3 14.36 185,3 14.40 187,5 Vervolg route profs Vrouwenpolder: Oosterscheldam: Burgh-Haamstede: Renesse: Ellemeet: Scharendijke: Den Osse: Brouwershaven: Zonnemaire: Noordgouwe: Zierikzee: Zeelandbrug: Wilhelminadorp: Goes: Bergweg le doorkomst: Kapelle: Wemeldinge: Kattendijke: Goes: Bergweg Bergweg Vrouwenpolderseweg, Oost-Westweg (le ravaillering). Hoogh-Plaetweg, Faelweg, Dijkgraaf A. M. Gelukweg, Hoogh-Plaetweg, Kraaiensteinweg, Daleboutseweg. Hogeweg, Burghse Ring, Kerkstraat, Burgseweg, Weststraat, Noordstraat, Kloosterweg, Vroonweg. Vroonweg, Hoge Zoom, Korte Reke, Stoofweg, Kuyer- damseweg. Kuyerdamseweg, Rijksweg N 57, Kuyerdamseweg. Baken, Elkerzeeseweg, Boutlaan, Langendijk. Schouwsedijk. Grachtweg, Kromwal, Zuiddijkdam, Zuidwal, Prov. Straatweg. Dijk v. Bommenede, Zuidweg. Kloosterweg, Langeblokweg. Lange Blokweg, Nieuwe Kooiweg, Laan v. St.-Hillaire, Hoofdpoortstraat, Nieuwe Haven, Zuid Havenpoort, 's-Heer-Louwendorp, Julianastraat, Weg v. d. Val. Noordlangeweg, Parralelweg RW N 256, Oosthoek- weg, Parralelweg RW N 256, Katseveerbrug, Katse veerweg, Langeweg. Brugstraat. Stamperiusstraat, Westhavendijk. Ringbrug, Ringbaan-Oost, L. de Colingnylaan, 's- Heer-Elsdorpweg. Vogelzangsweg, Oranjeweg, Patijnweg, Rijksweg 258, Braanjenweg, Noordweg, Goesestraatweg. Weststraat, Kerkplein, Ooststraat, Noordweg, Post weg (RW 761), Westelijke Kanaalweg. Westelijke Kanaalweg, Nieuwendijk, Kattendijkse dijk. Kattendijksedijk, Zwembadweg. Zwembadweg, Alb. Joachimkade, Ringbaan-Oost, L. de Colignylaan, 's-Heer-Elsdorpweg. 2e doorkomst: finish: 14.42 128,5 14.49 133,2 15.08 147,8 15.16 154,1 15.20 157,9 15.24 160,4 15.29 164,3 15.34 167,8 15.40 171,4 15.44 174,8 15.52 180,2 16.03 188 16.23 203,8 16.25 205,2 16.28 16.50 16.34 17.02 16.41 17.10 16.48 17.16 16.53 17.22 16.56 17.25 207.8 164.9 212.5 235.1 218.7 241.3 224.2 246.8 228,2 250,8 230.4 253

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 45