Pittig karakter krijgt de ruimte. SOMMIGE KNOPEN HAK JE MET PLEZIER DOOR. «F [5)1 (f weekenddiensten Normvervaging oorzaak toename criminaliteit Door u gezocht Bij ons gevonden AUTOMOBIELBEDRIJF W. C. ISTA ZN. Ledenvergadering PvdA in Goes Rommelmarkt voor hervormde kerk autD adria m RAAD DUTVELANDOVER PROJECT Discussie Artsen: Apotheek: Ziekenauto's: Dierenartsen: Wijkverpleging: Artsen: Dierenartsen Wijkverpleging: Heel jong Weinig kilometers Klein en zuinig Snel en sportief Goed en goedkoop Vierdeurs met klep Escort Automaat Diesel Stationwagens Bedrijfswagens 16b .P PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 MEM AUSTIN De Metro staat voor ruim en royaal rijplezier. Pittig, krachtig acce lererend bereikt hij een top van bijna l(i() km/uur. De onafhanke- - lijke wielophanging rondom garandeert een rotsvaste wegligging. "1111118=======^^ Maar dat kunt u beoordelen als u eens een proefrit maakt. MWT Jg/r Wij nodigen u graag uit om deze veilige en betrouwbare auto bij ons te komen testen. U zult ongetwijfeld opmerken dat degelijk ook mooi kan zijn. De moderne styling met Engelse touch doet klasse vermoeden. 1 Iet verzorgde interieur sluit helemaal aan bij SSSSBB^—. i het temperamentvolle karakter van de auto. Zijn veelzijdigheid f§f JffSEfSK-yy1' aUll'IIUII|,J""IBEBb.e-w is een sterk punt. Het royale interieur met derde deur biedt m voldoende ruimte voor vier personen. De schone 1.300 cm motor is even zuinig als onderhoudsvriende- lijk. Starten-lopen, rijden en blijven rijden met een ekonomisch ms '«i brandstofverbruik \'an 5,0 liter 100 km bij 90 km/ uur konstant. --Jfsgr t |s 31 t\i] Als deze eigenschappen u aanspreken, kunnen we het ook over meer details eens worden. Wat de prijs betreft kunnen wij kort zijn: f 14.995,-. Een bijna magisch te METRO VANAF A A noemen bedrag. YVe hebben hem QQ£> '4*k fï/l/T dan ook Metro Magie genoemd, p "j-JS 'NU. 3TÏ.- A- -APR t- S.XCL AA.LVLR;NGSrOST:\ PRIjS 5°L: fh-V HVUOMCtN V;-'0Rai-h»[,»;V itLN HUURUVLRLLNKOMSI VIA uw. MLL:\ WLrTEÜJKF AANBF'A; ING VAN J3'. LEN LOOPTIJD VAN 3b 48 MNP L 192.- PMN.J I FFEKTItVt RLNIL H.3S PJR GELDIG TOT 30 JUNI 1988) AFGEBEELD IS DE 1 3 LS St. loostdijk 41, 4307 AR Oosterland, tel. 01114-1495 Wie besluit Volvo 740 te gaan rijden, kan kiezen uit een groot aantal uitvoeringen. De diesels vanaf f 52.775met de soepele zes-cilinders, de 740 GL Turbo Diesel en de 740 GLE Turbo Diesel met Intercooler. De benzine-uitvoeringen met de 740 GL met ofzon der katalysator, de 740 GLE met 2.3-liter injectiemotor ofde 740 Turbo Intercooler met of zonder katalysator. En het nieuwe basismodel: de Volvo 740 2-liter versie. Maar welke uitvoering u ook kiest: het onvolprezen rijcomfort, dat de 740-serie zo geliefd maakt bij de zakelijke rijder, wordt u reeds aangeboden voor f44.82 5,- Daarbij zal de solide, economische reputatie zeker het nodige gewicht in de schaal leggen. Volvo-Leasing en Volvo-Financiering hanteren bovendien uiterst aantrekkelijke tarieven waarover wij u uitvoerig kunnen informeren. Hak de knoop door in welke Volvo 740 u bij ons plaats wilt nemen voor een alles y^^ overtuigende proefrit. Hij staat voor u klaar. gr w Prijzen incl. 20% BTW, excl. f460,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. ANJEUERSTRAAT 5-7. Telefoon 01100-16810. Wilgenstraat 1, Oosterland, 01114-1213/1506. Poststraat 8, Bruinisse, 01113-1513. NIEUWERKERK - Criminaliteit moet niet alleen bestreden worden door de politiemacht te vergroten, maar vooral door preventie. Tot deze conclusie kwamen de raadsleden van de gemeente Duiveland donderdag avond tijdens de openbare raadsver gadering van die gemeente. Unaniem waren zij van mening dat deelname aan het project 'Recreatie en crimina liteit' wellicht een stap in de goede richting is. Met name het voorkomen van crimi naliteit vonden de raadsleden van groot belang. Volgens burgemeester A. Bergshoeff wordt in het project juist veel aandacht besteed aan preventie. Het is de bedoeling dat elke deelne mende gemeente aan het provinciale plan maatregelen treft die toegespitst zijn op de eigen situatie. Bergshoeff zei in dit verband te denken aan het aan brengen van verlichting op parkeer plaatsen en de aanschaf van grafeer- apparatuur waarmee bijvoorbeeld fietsen gemerkt kunnen worden. Enige discussie ontstond over de vraag naar de oorzaak van crimineel gedrag. Raadslid voor de SGP/RPF K. Hendrikse merkte op dat de crimina liteit steeds groter wordt en dat dat vooral te wijten is aan de ontkerkelij king van de samenleving. Tevens pleitte hij voor concrete maatregelen, omdat het constateren van de stijging van criminaliteit alleen niet genoeg is. Met de strekking van het pleidooi van Hendrikse was PvdA-raadslid A. J. C. Melieste het eens, ook zijn fractie is van mening dat er stappen onderno men moeten worden. De zinsnede over de ontkerkelijking ontlokte hem ech ter de uitspraak, dat 'het toch vooral geen gewoonte moet worden dat agen dapunten van de vergadering worden GOES - De afdeling Goes van de Par tij van de Arbeid houdt dinsdag 31 mei een ledenvergadering in de Prins van Oranje te Goes. De bijeenkomst staat in het teken van het rapport Schuivende Panelen van de commis sie Pronk. Twee thema's daaruit wor den belicht. Directeur J. Vermeulen van het gewestelijk arbeidsbureau in Goes gaat in op het thema 'flexibele werktijd'. Ook districtsbestuurder T. Strous van de FNV gaat in op dit on derwerp, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen. Vervolgens is er een paneldiscussie met de heer A. van de Ven van de Evert Vermeer Stichting, statenlid voor de PvdA D. Holtkamp en bestuurslid van de PvdA Terneuzen H. Leunk over de bedreiging van het milieu en de keuze van de commissie Pronk voor een 'groene groei'. Het rapport noemt on der meer het streven naar ecologisch evenwicht, zonder dat dit ten koste gaat van de economische groei. De le denvergadering begint om 19.30 uur. aangegrepen om een geloofsbelijdenis te doen'. Partijgenoot C. J. Hillebrand voegde aan de discussie toe dat bij de bestrijding van de criminaliteit door gezet moet worden en dat niet alles op te lossen is door versterking van de po litie. Volgens hem moet er binnen het gezin en op scholen gewerkt worden aan een nieuw normbesef bij de men sen. Van een geheel andere orde was het voorstel van het college om voor het verbeteren van een aantal woningen aan de Sint Joostdijk in Oosterland en de Burgemeester Boumanstraat in Nieuwerkerk een krediet van respec tievelijk ruim 126.000 gulden en ruim 38.000 gulden toe te kennen. De raad ging ermee akkoord, maar niet voor dat de PvdA-fractie in de persoon van Hillebrand op had gemerkt dat zij vreest voor een schrikbarende huur verhoging na de opknapbeurt van de woningen. Hillebrand merkte op dat 'niet iedereen een even grote porte feuille heeft'. Bergshoeff meende dat de vrees onterecht is, omdat de bewo ners van de op te knappen huizen zelf kunnen kiezen of ze na de klus weer te rug willen in hun, volgens de burge meester, verbeterde woningen. Hele maal tevreden was Hillebrand niet met dit antwoord, want volgens hem zit niet iedereen te wachten op een op knapbeurt. Wanneer deze mensen na het karwei weer terugkeren in hun huis worden zij, aldus de PvdA'er, ge confronteerd met een hogere huur prijs. Burgemeester Bergshoeff wees hem vervolgens op het feit dat er 'dan altijd nog de huursubsidie is'. DE BEVELANDEN 28 en 29 mei 1988 CENTRAAL ALARMNUMMER 01184-14444 Goes-Kloetinge: vr. 19.00-zat. 19.00 uur: J. A. v. d. Wereff, Wijngaardstr. 51, Goes. Tel. 01100-27451; zat. 19.00-zon. 23.00 uur: D. W. Thijssen, Heernisse- weg87, Goes. Tel. 01100-15003. Spreek uur voor spoedgevallen 10.00-10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, 's-H.-Arendskerke, Heinkenszand, Nieuwdorp: G. A. C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Boodschappen zo mo gelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: vrij. 17.30-ma. 8.30 uur: J. A. Fortrie, Clara's Pad 31, Hein kenszand, tel. 01106-3074. Hansweert, Schore, Yerseke: vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131-3520. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mo gelijk vóór 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath: vr. 18.00-zon. 22.00 uur: C. I. Risseeuw, B. Vogelaarsstraat 2a, Kruiningen, tel. 01130-1566. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: A. Korstanje, Langeweg 40, 's-Gravenpolder, tel. 01103-1747. Kapelle, Wemeldinge: vrij. 19.00-zon. 23.00 uur: N. L. van Royen, Kapelle, tel. 01102-3738 (spreekuur Parklaan 1). Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Colijns- plaat, Kamperland en Wissenkerke: W. J. Klein Wassink, Colijnsplaat, tel. 01199-304. Spreekuur voor spoedge vallen van 11.00-11.30 uur. Tandartsen: R. L. Laumen, Clara's Pad 71, Hein kenszand, tel. 01106-1288. Spreekuren zat. en zon. van 10.00-11.00 uur. Geopend voor spoedgevallen zat. van 8.30-17.30 uur en zon. van 10.00-11.30 HEINKENSZAND Op het Van der Biltplein in Heinkenszand wordt za terdag 4 juni een grote rommelmarkt gehouden. Er zijn ook verschillende at tracties aanwezig. De markt duurt van 9.00 tot 15.00 uur. De opbrengst is be stemd voor de Nederlandse hervorm de kerk in Heinkenszand. uur en van 16.00-18.00 uur. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmorgen daar opvolgend. Centrale Post Ambulance Vervoer, tel. 01184-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen, Kapel le: Dr. W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle, tel. 01102-2486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: voor de praktijk van dr. Karelse: H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand, tel. 01106-1290, b.g.g. 01100- 20656. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofd straat 2, tel. 01102-1783. Spreekuur zat. 10-11 uur en verder volgens afspraak. Yerseke en omgeving: (kleine huisdie ren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Goes, Kloetinge, Kattendijke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01100- 13310. Noord-Beveland, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Hendriks kinderen, 's-Heer Arendskerke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01108-1378. Zak van Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01106-1615. Oost-Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01130-2601. THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND 28 en 29 mei 1988 ALARMNUMMER 0611 Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland en Scherpenisse: J. M. v. d. Bel, St. Maartensdijk, tel. 01666-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: vrij. 18.00-zon. 23.00 uur: A. van Doesburg, St. Philipsland, tel. 01677- 2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: A. W. A. de Looze, Raadhuisstraat 26, Oud-Vossemeer, tel. 01667-2400. Tholen: W. Brons, tel. 01666-2596. Klei ne huisdieren weekendspreekuur op Kalfsdamseweg 2, Poortvliet. Op zaterdagen 08.30-09.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Boter markt 10. Zr. tel. te bereiken via tel.nr. 01666- 2318. Ford Escort 1600 CL8.000 jan. '87 Ford Sierra 2000 CL kombi27.000 sep. '87 Ford Scorpio 2000 CL33.000 jan. '87 Ford Scorpio 2000 CL52.000 feb. '87 Ford Sierra 1600 Laser16.000 jan. '86 Ford Sierra 1800 Laser, 5-versn. 18.000 jan. '86 Opel Omega 1800 i GLS18.000 dec. '86 Nissan Cherry 1.3 DX 5-drs18.000 jul. '86 Ford Fiësta 100038.000 jan. Ford Fiësta 110035.000 mrt. Fiat Panda 4564.000 mei Zastava Yugo45 23.000 sep. Opel Corsa 12 STR 48.000 jun. Ford Sierra Sport 2000 Mitsubishi Colt turbo 96.000 jan. 56.000 mrt. '85 '84 '82 '85 '85 '83 '84 Simca 1100 kombi automaat53.000 VW Golf 1100 98.000 Volvo 66 automaat 55.000 Ford Taunus 1600 GL4-drs75.000 Escort 1600 Sport 108.000 Opel Kadett coupé, gas109.000 Opel Kadett 1200 S 5-drs118.000 Renault5TL107.000 Vauxhall Chevette, 4-drs80.000 jun. '81 jul. '79 jun. '79 mei '79 mei '79 jun. '78 apr. '80 mrt. '82 apr. '80 Ford Escort 1300 L 32.000 okt. '83 Ford Escort 1600 Bravo 14.000 mrt. '85 Opel Kadett 1.2 S 113.000 sep. '83 Opel Kadett 1.3 N 48.000 jul. '82 Citroën Visa 1100 E 81.000 dec. '82 Volvo 345 GL 102.000 mei '80 Ford Escort 1100 Laser28.000 mrt. 'E Ford Escort 1100 Laser47.000 mei '84 Ford Escort 1300 Bravo 39.000 juf '8 Ford Escort 1400 CL20.000 mrt. '86 Ford Escort 1600 Brvo 38.000 jan. '85 Ford Escort 1600 Bravo 26.000 mrt. '83 Ford Escort 1600 Bravo 45.000 mrt. '84 Ford Granada 2300 riche54.000 okt. '83 Volvo 343 DL108.000 aug. '81 Opel Kadett 13 S 22.000 dec. '81 Ford Escort 1600 CL50.000 jan. '87 Ford Sierra 2300 Laser138.000 jun. 'i Opel Kadett 5-drs129.000 jun. '82 Daihatsu Charade CS 89.000 mrt. '84 Ford Escort 1600 L138.000 mei '82 Ford Escort Bravo 5-drs14.000 mrt. '85 Ford Sierra 2000 CL 27.000 sep. '87 Ford Sierra 1800 Van19.000 apr. '85 VW Transporter, laadbak38.000 dec. '85 VWTransporterdiesel 93.000 jan. '84 official Ford Dealer westhavendijk 150 goes 01100 20440

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 38