PZC/ binnen-buitenland TT-ers stelen niet leer dan vroeger laging van btw voor die nstverlening Uitbreiding van aantal deeltijdbanen mislukt Milieuramp treft kust Scandinavië Kamer wil duidelijkheid over kosten woningbouwleningen WWACHTING ADVOCATEN Gas 0,6 cent goedkoper Groei rechts extremisme in Duitsland Ru van Veen overleden het weer in zeeland en in europa IRIJDAG 27 MEI 1988 Druk Voor 40 miljoen aan hasj onderschept DE KONING: REGEERAKKOORD TE OPTIMISTISCH UITSTEL TOT DEBAT IN NAJAAR Meer subsidie Gehandicapt Vandaag Hautisch bericht Hoog water Laag water Vooruitzichten Vooruitzichten taak-Sharpeville ellicht heropend lEN HAAG (GPD/ANP) - De advokaten van de Sharpeville-zes verwachten dat het Zuidafri- aanse hooggerechtshof begin volgende maand zal besluiten het proces tegen de zes te herope- en. Dat hebben familieleden van twee van de zes verdachten gisteren, na afloop van hun ezoek aan minister Van den Broek (buitenlandse zaken) verklaard. Be zes jeugdige inwoners van de woon- Hjk Sharpeville werden vorig jaar tot |e doodstraf veroordeeld vanwege |unaandeel in de gruwelijke moord op |et zwarte gemeenteraadslid Dhlami- i in 1984. De executies werden twee laanden geleden echter op het laatste moment uitgesteld door toedoen van de advocaat van de zes. Deze kon aan tonen dat een van de getuigen tijdens de procesgang valse verklaringen had afgelegd, nadat hij daartoe was aange zet door de politie. De voorgenomen executies riepen hef- JlRNHEM (ANP) - Het aantal diefstal len door PTT-beambten is de laatste lijf jaar ongeveer gelijk gebleven. Het gaat om niet meer dan enige tien lallen incidenten per jaar. Dat heeft L. Jan Doorn, lid van de hoofddirectie Post van de PTT, donderdag gezegd. tan Doorn reageerde op de negatieve publiciteit waarmee de PTT te kam- ten kreeg, toen een directielid van het ostdistrict Groningen onlangs liet keten dat er in dit district steeds meer kost gestolen wordt. Volgens Van poorn is het volstrekt onjuist hieruit concluderen dat het aantal diefstal len van PTT-ers landelijk toeneemt, pit het aantal klachten en aangiften dat binnenkomt, blijkt volgens hem die stijging absoluut niet. Uit de jongste cijfers van het onafhan kelijk bureau NSS Marktonderzoek blijkt dat gemiddeld 91 procent van de post door PTT de volgende dag wordt bezorgd. In het eerste kwartaal van '87 bedroeg het percentage nog 84. Vol gens Van Doorn kan de PTT met dit cijfer iedere internationale vergelij king aan. Toch streeft het bedrijf nog naar ver betering. Met dit doel loopt sinds en kele maanden in Amsterdam en Rot terdam een experiment met magneet codes in brievenbussen, waarmee kan worden gecontroleerd of de post op tijd wordt opgehaald. weer wordt niet verwacht. Met een middag temperatuur van 16 graden wordt het nog wat koeler. 'ia de Britse Eilanden is koelere zee licht in aantocht. De voorste begren- ing hiervan zal Zeeland vanochtend mseren en het zal dan ook vergele den met gisteren frisser aanvoelen, leze verandering van luchtsoort gaat epaard met een dik wolkendek waar- It gisteren al de eerste buien vielen, lok was er plaatselijk onweer. Van- chtend duurt deze buiigheid nog oort, maar gaandeweg de middag wdt het allemaal wat stabieler en Uien enkele opklaringsgebieden tot !e regio doordringen. Er staat een mkke tot matige wind met nogal ver- inderlijke richtingen tussen zuid en lest. De temperatuur bereikt vanmid dag een hoogste waarde van om- treeks 18 graden. Vind: veranderlijk tussen zuid en vest, 2 tot 4 Bft. Zicht: matig; langs de cust eerst nog zeemistbanken. Tempe- atuur kustwater: 14 graden. Afwij king waterstanden: geen afwijking Jan betekenis. Maximum golfhoogte tending Scheldes: tijdens het hoog water hooguit een halve meter zee- lang. 27 mei Zon Maan ZON EN MAAN op 0530 op 1723 onder 2144 onder 0329 uur cm uur cm Vrijdag 27 mei Vlissingen 12.24 172 00.43 162 Terneuzen 12.43 194 Bath 01.03 199 13.31 231 Roompot-buiten 12.35 133 00.50 119 Zierikzee 01.00 108 13.40 135 Yerseke 01.20 128 13.55 158 Philipsdam-West 01.20 119 13.50 148 Zaterdag 28 mei Vlissingen 13.07 190 Terneuzen 01.02 186 13.27 214 Bath 01.55 225 14.19 255 Roompot-buiten 13.15 147 Zierikzee 02.00 121 14.30 144 Yerseke 02.15 144 14.40 171 Philipsdam-West 02.10 134 14.35 158 Voor het weekeinde: vanuit het wes ten neemt de hogedruk-invloed weer geleidelijk toe. Dat gaat eerst nog aar zelend. Morgen is het nog wisselend be wolkt en de kans op een bui is miniem. Zondag ligt er een zelfstandig hoge- irukgebiedje in de buurt met alleszins acceptabel weer. Opklaringen worden dan ruimer. Voor maandag en dinsdag: zonnige en bewolkte perioden blijven elkaar af wisselen. Er is nog steeds een kans op zen bui, maar echt vervelend slecht uur cm uur cm Vrijdag 27 mei Vlissingen 06.08 173 18.33 155 Terneuzen 06.26 184 18.54 166 Bath 07.18 207 19.49 190 Roompot-buiten 06.30 136 18.50 118 Zierikzee 07.25 145 19.55 127 Yerseke 0'. .35 160 19.55 144 Philipsdam-West 07.25 154 19.55 136 Zaterdag 28 mei Vlissingen 07.00 182 19.19 166 Terneuzen 07.20 194 19.42 177 Bath 08.14 218 20.39 204 Roompot-buiten 07.15 139 19.25 126 Zierikzee 08.15 148 20.45 133 Yerseke 08.25 164 20.45 151 Philipsdam-West 08.15 157 20.45 143 Zuid-Scandinavië en Denemarken: wolkenvelden en kans op een enke le bui. Middagtemperatuur onge veer 17 graden. Britse Eilanden: half tot zwaar be wolkt en enkele buien. Middagtem peratuur van 13 graden in het noor den tot 17 graden in het zuidoosten. Duitsland: af en toe zon en vooral op zaterdag een enkele bui. Middag- temperatuur rond 20 graden. Benelux: op zaterdag af en toe zon en vooral zondag kans op een bui. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Midden en Noord-Frankrijk: af en toe zon en vooral op zondag enkele buien. Middagtemperatuur onge veer 18 graden. Alpengebied: af en toe zon en op za terdag aan de oostkant enkele re gen- en onweersbuien. Middagtem peratuur rond 22 graden in de da len. Spanje en Portugal: perioden met zon maar op zondag van het noord westen uit toenemende bewolking en kans op een bui. Middagtempe ratuur van 18 graden in het noord westen tot 27 graden in het zuiden. Zuid-Frankrijk en Noord-Italië: op zaterdag enkele regen- en onweers buien, zondag geleidelijk meer op- Watingen. Middagtemperatuur on geveer 22 graden. Midden en Zuid-Italië: perioden met zon en in de middag kans op een lokale regen of onweersbui. Middagtemperatuur ongeveer 24 graden. Joegoslavische en Griekse kust: perioden met zon, maar ook een en kele bui. Middagtemperatuur onge veer 25 graden. W m/s °C Amsterdam regenbui wnw 4 26 Aberdeen regen 02 15 Athene onbewolkt nno 2 25 Barcelona regenbui w 5 23 Berlijn onbewolkt o 5 28 Budapest zwaar bew. no 1 25 Bordeaux licht bew. nw 4 18 Brussel onweer nnw 4 23 Dublin half bew. zo 4 15 Frankfurt onbewolkt 03 28 Genève zwaar bew. zo 1 26 Innsbruck onweer nno 3 27 Klagenfurt regenbui ono 2 23 Kopenhagen onbewolkt o 6 22 Locarno onweer no 4 26 Londen zwaar bew. wzw 5 18 Madrid zwaar bew. wnw 5 24 Malaga licht bew. wnw 9 31 Mallorca zwaar bew. zw 4 23 Malta licht bew. w 2 27 Moskou onbewolkt nnw 3 19 München licht bew. 06 25 Nice onbewolkt zzw 4 23 Oslo zwaar bew. windst 23 Parijs zwaar bew. wnw 3 20 Praag licht bew. o 4 26 Rome zwaar bew. wzw 3 24 Split licht bew. 0 1 26 Stockholm licht bew. zzo 4 22 Warschau half bew. nno 4 27 Wenen zwaar bew. verand 25 Zurich onweer z 5 25 Cyprus licht bew. w 7 26 Istanbul motregen no 8 16 Las Palmas half bew. nno 14 24 tige reacties op in binnen- en buiten land. Vooral omdat nooit is vast ko men te staan dat de zes daadwerkelijk betrokken waren bij de moord. De rechter besloot destijds de zes zwarten naar de galg te zenden vanwege hun „collectieve verantwoordelijkheid, omdat ze deel uitmaakten van een groep die de bedoedeling had een moord te plegen". Joyce Mokgesi en Julia Ramashemo- le, respectievelijk de zuster en de moeder van twee van de zes ter dood veroordeelden hebben minister Van den Broek gevraagd de strijd om het leven van de zes te sparen, te steunen. De twee vrouwen hopen dat de EG de Zuidafrikaanse regering zodanig on der druk zet dat president Botha als nog besluit de zes gratie te verlenen. Van den Broek heeft tijdens het ge sprek uiting gegeven aan zijn „diepe bezorgdheid", maar geen concrete toe zeggingen gedaan. Intussen zijn donderdag twee blanke Zuidafrikaanse agenten ter dood ver oordeeld voor de moord op de 18-jarige zwarte Mlungisi Stuurman. Volgens het hof hadden de agenten, Leon de Villiers en Patrick Goosen, de moord zorgvuldig van tevoren beraamd. Vier blanke vrouwen hebben donder dag verwondingen opgelopen toen tij dens het lunch-uur twee bommen ont ploften in een drukke straat in de Zuid afrikaanse hoofdstad Pretoria. De hele wijk in Pretoria waar de bom men ontploften werd door de politie af gegrendeld. De incidenten vielen sa men met de 40-ste verjaardag van de regerende Nasionale Party en het be gin van haar apartheidsbeleid voor ra ciale segregatie. Leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer hielden donderdag samen met het KNOV een persconferentie in verband met de nota over de verlaging van het btw-tarief voor bepaalde diensten. V.l.n.r.: H. Schaefer, H. Kom brink en KNOV-voorzitter Kamminga. DEN HAAG (GPD) De PvdA-fractie in de Tweede ka mer wil kappers, schoonmaakbedrijven, autowerk plaatsen en horeca-ondernemingen niet langer onder het hoge btw-tarief van 20 procent laten vallen, maar onder het lage van 7 procent. Op die manier worden werkloosheid en zwart werken bestreden, zo stelt de PvdA in een donderdag, samen met de werkgeversorganisatie KNOV, gepresenteerd plan. Eerdere pleidooien van de PvdA voor verlaging van het BTW-tarief voor dienstverlening en arbeidsin tensieve bedrijven, stuitten tot nu toe altijd op verzet van CDA, VVD en kabinet. De VVD heeft de nieuwste PvdA-notitie een „prima plan" genoemd, maar vindt dat de verlaging in Euro pees verband moet worden besproken. Ook voorzien de liberalen veel technische problemen en vragen ze zich af hoeveel het PvdA-plan gaat kosten. De VVD geeft de voorkeur aan verlaging van belastingen en premies om het in dienst nemen van personeel goedkoper te maken. Het CDA betwijfelt of „de PvdA het ei van Columbus heeft gevonden. Er zitten geweldig veel technische ha ken en ogen aan", aldus CDA-woordvoerder Vreugden- hil, die verder vraagtekens zet bij de effecten van de ope ratie. In de PvdA-nota zijn met opzet geen berekeningen op genomen over kosten en werkgelegenheidseffecten, al dus PvdA-Kamerlid Hans Kombrink donderdag bij de presentatie. Desondanks wordt gerekend op een toena me van de werkgelegenheid met minstens 10.000 banen. DORDRECHT (GPD) De rijkspoli tie van Dordrecht en de douanere cherche van Rotterdam hebben woensdagavond bijna 8000 kilogram hasj in beslag genomen. De hasj, die in de Rotterdamse haven werd aange voerd en verborgen zat in o.a. katoen, vertegenwoordigt een handelswaar de van ongeveer 40 miljoen gulden. De politie heeft vijf mannen en twee vrouwen aangehouden. Een verdachte wist aanhouding te voorkomen, door met zijn personenauto op twee politie mensen in te rijden. Met een nood sprong konden beiden voorkomen dat zij werden aangereden. DEN HAAG (GPD) De uitbreiding van het aantal deeltijdbanen bij de overheid en in de bedrijven valt te gen. Het streefcijfer uit het regeerak koord, 345.000 deeltijdbanen in 1990, wordt niet gehaald. Volgens de laat ste berekeningen worden het er hoog stens 220.000. Minister De Koning (So ciale Zaken) heeft dit gisteren in de Kamer gezegd. De minister schreef de ontwikkeling toe aan de lagere economische groei dan de twee procent, waarmee in het regeerakkoord werd gerekend. Boven dien blijkt er weinig terecht te komen van arbeidstijdverkorting (atv) bij de Het Hydro Meteo Centrum is verhuisd van Zierikzee naar MiddelburgVoorde actuele weers- en waterstandsverwachtingen kunt u bellen naar Vlissingen: 01184-14420. MOSKOU (AP) Politie-agentenin Moskou braken donderdag een demonstratie van Sovjet-joden op. Er werden geen arrestaties verricht. De joden protesteerdebn tegen het feit dat ze de Sovjetunie niet mogen verlaten. verlenging van bedrijfstijd. Alleen op deze manier komen er arbeidsplaatsen vrij. „Het regeerakkoord was te optimis tisch. De cijfers zijn te gemakkelijk neergeschreven", aldus De Koning, die het stuk mede opstelde. Om te bezien wat er nu verder moet ge beuren, wil De Koning wachten op een advies van de Stichting van de Arbeid. Dat moet na de zomer uitkomen. In grijpen in de arbeidsvoorwaarden om zo deeltijdbanen te bevorderen wees hij al op voorhand af. Felle kritiek kreeg de minister van de Kamerleden Leijnse (PvdA) en Groen man (D66). De sociaal-democraat hield De Koning voor dat met de te genvallende ontwikkeling „het hart van het werkgelegenheidsbeleid weg valt"Hij verweet De Koning niet meer te doen dan „pappen en nathouden". Mevrouw Doelman (CDA) zei een fun damentele discussie pas te willen voe ren aan de hand van het advies van de Stichting van de Arbeid. Ook het VVD-kamerlid Linschoten liet zich in die richting uit. OSLO (REUTER) - Een algengordel die al een groot deel van het zeeleven voor de kusten van Zweden en Noor wegen verstikt heeft, is donderdag verder opgerukt in de richting van rij ke visgronden langs de Noorse west kust. De ramp, die een krant in Noorwegen heeft aangeduid als „het Tsjernobyl van de zee", kan volgens wetenschaps mensen veroorzaakt zijn door chemi sche vervuiling. De kans bestaat dat de algen, die het water slijmerig en het zeeleven onmogelijk maken, giftig zijn. Het warme, zonnige weer stimuleert de groei van de algen. De zuidenwind drijft de gordel steeds verder in noor delijke richting. Rond het middaguur bevond hij zich ter hoogte van de ha venstad Stavanger. Niet veel verder naar het noorden, rond de havenstad Bergen, worden sommige van de beste Noorse vissoorten gevangen. Als de wind uit het zuiden blij ft waaien, duurt het niet lang meer of de algendeken verricht ook daar zijn verstikkende werk. Duikers melden dat de zee langs de zuidkust van Noorwegen vol is met do de, opgezwollen vis. Soortgelijke be richten waren eerder gemeld uit Zwe den, waar de zeebodem langs de west kust vrijwel levenloos heet te zijn. Naar het schijnt hebben alleen krab ben, aal en diepzeevissen de ramp overleefd. DEN HAAG (ANP) Minister De Kor te van economische zaken is akkoord gegaan met de gasprijsvoorstellen zo als die eerder deze maand door Vegin en Gasunie zijn gedaan. Dat betekent dat de gasprijs voor de kleinverbrui ker per 1 juli met 0,6 cent omlaag gaat. Dat heeft De Korte donderdag in een brief aan de Tweede Kamer meege deeld. Eigenlijk zou de gasprijs op de helft van dit jaar wegens de aan de gasprijs gekoppelde daling van de prijzen voor gasolie met 3,9 cent per kubieke meter omlaag kunnen. Bij gelijkblijvende gasolieprijzen zou de consument per 1 januari volgend jaar dan weer meer moeten gaan betalen voor een kubieke meter gas. Om op en neergaan van de gasprijs te voorkomen besloten Gasunie en Vegin echter nu de prijs maar iets te laten zakken, zodat zij in januari ongeveer gelijk kan blijven. (Van onze correspondent) BONN - Het ledental van rechts-ex- tremistische groeperingen in West- Duitsland is vorig jaar met 14 procent gestegen tot 25.000. Zij pleegden 76 aanslagen tegen 71 in 1986. Talrijke wapenvondsten duiden op de bereid heid tot geweld. De linkse terreurgroepen, zoals de RAF. de Revolutionare Cellen en de Rode Zora, hebben daarentegen hun aanhang iets zien dalen. Ook het aan tal aanslagen was beduidend geringer. Wel is het geweld van de zogenaamde autonome groepen aanzienlijk toege nomen. Dat blijkt uit het rapport over de bin nenlandse veiligheid, dat minister Zimmermann (binnenlandse zaken) donderdag presenteerde. PURMEREND (ANP) - De pianist, ar rangeur en componist Ru van Veen is donderdag op 75-jarige leeftijd in het streekziekenhuis Waterland in Pur- merend overleden. Hij stierf als ge volg van een ernstige ziekte. Zijn echtgenote, de cabaretière Sant Heyermans, heeft dat donderdag mee gedeeld. Ru van Veen volgde een klassieke op leiding aan het conservatorium in Am sterdam. Hij was 30 jaar lang de vaste pianist en componist van Wim Kan. In 1953 volgde hij in deze functie Cor Le- maire op. Van Veen bleef Wim Kan trouw tot diens overlijden in 1983. DEN HAAG (GPD) De parlementai re enquête bouwsubsidies heeft giste ren een weinig spectaculaire afslui ting gekregen in een saai debat in de Tweede Kamer. De discussie sleepte zich gedurende de hele dag en een deel van de avond voort. Maar de Kamer schoof de belangrijkste volkshuisves- tingspunten voor zich uit tot een de bat in dit najaar. Een van de heikele punten uit het rap port waar wel over gesproken werd, is de vraag of corporaties geld voor wo ningwetwoningen via het rijk of via de kapitaalmarkt moeten lenen. Maar daar liet staatssecretaris Heerma mer ken zich niet zoveel aan de conclusies van het eindrapport gelegen te laten liggen. Hij hield vast aan het beleid dat de af gelopen jaren is ingezet, waarbij het aantal rijksleningen voor woning bouwcorporaties is afgebouwd. Dat gebeurde om te bezuinigen, hoewel de rente op de kapitaalmarkt hoger is, de woningwetwoningen daardoor duur der worden en het rijk dus meer subsi die kwijt is. De enquêtecommissie concludeerde dan ook dat dit een on juiste politiek is. Heerma erkent dat kapitaalmarktle ningen het rijk meer subsidie kosten (zo'n 170 miljoen tot het jaar 2000). Maar hij meent dat dat opweegt tegen het wegvallen van administratief werk voor het rijk en de grotere zelf standigheid die corporaties daardoor krijgen. Verder vindt hij dat de dis cussie over dit onderwerp overbodig is, omdat er in december bij de behan deling van de begroting al over ge praat is. WD-woordvoerder Bolkestein eiste desondanks een brief, waarin de staatssecretaris de Kamer precies alle voors en tegen moet voorrekenen. Ook het CDA wilde meer duidelijkheid, ter wijl de PvdA een motie indiende voor terugkeer naar staatsleningen, omdat dan goedkoper gebouwd kan worden. Bewindslieden die betrokken zijn bij een parlementaire enquête, worden door de maatschappelijke reacties en de publiciteit gehandicapt in hun functioneren. Als staatssecretaris Brokx was aangebleven, had hij zijn werk niet goed kunnen doen. Dat stel de minister-president Lubbers naar aanleiding van opmerkingen van de Kamer over het vertrek van de oud-be windsman. Lubbers vindt overigens nog steeds dat Brokx niet had hoeven aftreden. Hij heeft hem destijds in de Kamer verdedigd tegen aanvallen van CDA-fractieleider De Vries. Een belangrijk punt in het debat is de vraag of bewindslieden niet sneller moeten aftreden als ze fouten hebben gemaakt. Lubbers erkende dat zo'n af treden niet automatisch tot een kabi netscrisis hoeft te leiden. In antwoord op vragen van WD'er Bolkestein zei hij dat het in sommige gevallen ook nodig kan zijn om topambtenaren die fouten hebben gemaakt, te ontslaan. PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagteren F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Walstraat 56-60, Postbus 18,4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Middelburg: Markt51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2,4461 AJ Goes Tel.01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat22, 4531 CW Terneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6,4561 AS Hulst Tel.01140-14058. Zierikzee: Oude Haven41, 4301 JK Zierikzee Tel. 01110-15380 Opening kantoren: maandag t'm vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdagstot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing opte volgen. Overlijdensadvertenties: maandag- t/'m vrijdagavondvan 20.30 tot 22.00 uuren zondagavondvan 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Abonnementsprijzen: per kwartaal 70,65; franco per'post 85,00; per maand 24,35; jaarabonnement 270,00; jaarabonnement franco per post 330,00; losse nummers 1,25 (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 137 cent per mm; minimumprijs per advertentie 20,55; ingezonden mededelingen 2V2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 3