WIND MAAKT OF BREEKT DE RONDE peter mol hoopt op stevige bries 600 m showroom Badkamers Keukens Tegels RIK VAN LOOY ...wij kregen de tijd ons te ontwikkelen... PZC/ sportkrant 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30- 17.00 uur; donderdagavond 19.00-21.00 uur; zaterdag 10.00-16.00 uur. V. Stuartwg 8-10 Goes, Ind.terr. De Poel I, tel: 01100-21222 wereldkampioen IIJDAG 27 MEI 1988 \mateurrenner Peter Mol wacht nog op zijn eerste oerwinning van dit seizoen, iet liefst zou hij die zaterdag alen in de Ronde Yan Mid- en-Zeeland. Maar wie zou aar niet willen winnen. Want at is toch de wedstrijd waar e hele familie- en kennissen- ring naar komt kijken. „Als rmaar wind staat, dan heb ik en kansje. Zonder wind kan ihet wel vergeten", zegt Mol. egin deze maand had Peter lol (21nog een poosje uitzicht 3 de zege in het Zeeuws kam- ioenschap. Zonder twijfel zijn ;erkste wedstrij d van dit sei- >en. De eerste echte triomf in )88 laat voorlopig nog op zich achten. Mol: „Vorigjaar wam mijn eerste overwinning Dk pas in juli, dus er is nog oop. In dat jaar was ik trem ens pas goed gewend aan het iveau van de amateurs. Bij de ugd ging het me allemaal een ;uk makkelijker af. Daar heb :in zes jaar tijd dertig over- inningen gehaald." Bij de ju- ioren haalde Mol daarna al en maar tweede plaatsen en e eerste twee jaar bij de ama- :urs leverden helemaal niets p. Vorigjaar bleef hij steken p drie overwinningen: de Om- lop van Welberg, Philippine en et Voorj aarski assement. och gold Peter Mol ooit als ;n belofte. Toen hij 1983 eeuws jeugdkampioen werd, acht menigeen, ook Mol zelf, an een profcarrière voor de ielrenner uit 's-Gravenpolder. imiddels is hij daar wel van :ruggekomen. „Ik heb net vol- oende in huis om met de ama- :urs mee te komen", bekijkt lol de drie amateurjaren die chterhem liggen. „Voorde rofs kom ik tekort. Dat weet i van mezelf. Je hebt wielren- lers die ten koste van alles het |rofcircus in willen. Daar pas ik )or. Ik heb er al die uren trai ling niet voor over. In dan denk ik nog niet eens", tat Peter Mol verder, „aan al ierisico's die je loopt als je tnwielrennenje vak maakt. Het biedt gewoon geen zeker heid. Ik heb als renner al een hersenschudding, een sleutel beenbreuk en kapotte knieën gehad. Heb je die als prof, dan kun je niet rijden en heb je dus geen inkomsten. Bovendien wielrennen. Als opleiding heb ik de MEAO gedaan, dus een kantoorbaan is niet uitgeslo ten. Werken van negen tot vijf en dan nog trainen zal een hele opgave zijn. Bovendien kan je ook niet zonder de nodige rust. moetje als prof de weg op. Of je zin hebt of niet, dat zal je ploeg leider een zorg zijn. Als ama teur kun je tenminste nog eens een wedstrijdje overslaan." Peter Mol is nu in dienst van het Rijk. Als militair wel te verstaan. „Ik heb een makke lijk baantje gekregen. Ik moet auto's, kleding en meer van dat soort militaire troep testen. Ze houden me veel vrij voor het rijden van wedstrijden. Ik zit ook in de militaire selectie, waardoor ik één dag in de week met de militairen mag trainen. Die veertien maanden kom ik zo echt wel door. Ik heb bovendien meer tijd om te trai nen dan toen ik nog op school zat." Mol traint sowieso drie uur per dag. Elke morgen vertrekt hij om kwart over zeven om de veertig kilometer naar stand plaats Huijbergen op de fiets af te leggen, 's Avonds rijdt hij weer terug, waarmee hij met ge mak aan zijn trainingskilome ters komt. „Om met de echte amateurtop mee te komen, moetje wel veel trainen", zegt Peter Mol. „Ik durf wel te stellen datje geen full-tiihe baan kan hebben als je een rol van betekenis in het peloton wil spelen. Ik weet dan ook nog niet hoe mijn wieier- carrière er uit gaat zien als ik in maart '89 afzwaai. Ik vind een baan veel belangrijker dan (Advertentie) Probeer dat allemaal maar eens te doen tussen half zes en half elf 's avonds. Misschien dat ik tegen die tijd op een lager plan moet gaan rijden." Voorlopig is Peter Mol echter nog wel een poosje actief in de wielersport. De eerstvolgende wedstrijd waar hij wil schitte ren is de Ronde van Midden- Zeeland. De belangrijkste wed strijd van het jaar? Mol: „Ik wil niet zeggen dat het de al lerbelangrijkste is, maar toch zeker één van de meest aan sprekende wedstrijden. Je doet er toch meer voor dan voor an dere wedstrijden. Je kent het parcours, alle bekenden staan te kijken, veel publiciteit voor af. Dat betekent een hoop druk, maar ook een hoop motivatie." „Die druk hebben trouwens erg veel renners", gaat Mol verder. „Het lijkt wel of er een soort faalangst in het peloton heerst. Niemand wil voor eigen publiek afgaan. Vooral niet, omdat er zo véél mensen langs de route staan. Iedereen let op je." Voor al de laatste weet Peter Mol maar al te goed. In 1985, toen hij de Ronde van Midden-Zee land voor de eerste keer reed, kreeg hij na een valpartij een lekke band. Om weer terug te komen bij het peloton, maakte hij gebruik van een sleepdienst: een volgauto. Omdat inderdaad iedereen op hem lette, beteken de dat het einde van Mols eer ste Ronde. In 1986 revanceerde de renner van Theo Middelkamp zich met een elfde plaats. Vorigjaar zat er niet meer in dan een 35e stek. „Er stond geen wind", ver klaart Peter Mol. „Een goede Ronde van Midden-Zeeland heeft een flinke portie wind. Al leen dan kan het een prachtige wedstrijd worden. Anders blijft het peloton bij elkaar en draait het uit op een massa-aankomst. Daar is niets aan. Zeker voor mij niet. Ik ben geen renner met een stevige eindsprint in de benen. Vroeger wel, toen won ik nog wel eens een sprin tje. Maar nu heb ik in een mas sasprint niets te zoeken." Peter Mol: „De Ronde van Midden-Zeeland wordt pas een mooie wedstrijd als er een stevige Zeeuwse wind waait." Terug in de tijd. Rik van Looy in actie in zijn 'Nederlandse' tijd In dienst van Willem IIIGazelle. Zo'n drie decennia gele den was hij een van 's we relds beste wielrenners. Rik van Looy veroverde in het begin van de jaren zestig twee keer de regenboogtrui en hij schreef vrijwel iedere klassieker minstens éénmaal op zijn naam. Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem zelfs drie keer. In andere koersen was de ze- gehonger van de Belg even min te stillen. Hij behaalde in totaal 482 eerste plaatsen: 371 in zijn zeventienjarige loop baan als professional; 111 bij de nieuwelingen en amateurs. Momenteel staat Van Looy, net als zijn voormalige ploeg genoot Noël Foré, al geruime tijd aan het hoofd van de Vlaamse Wielerschool, waar in jeugdige renners de begin selen bijgebracht krijgen van techniek, training, stuurvaar- digheid, materiaal- en medi sche verzorging. Huidige profs als Jef Lieckens, Wim Arras en Edwig van Hooy- donck zijn afkomstig uit het instituut Van Looy, dat deel uitmaakt van het sportcom plex in Herentals. Ook de Zeeuwse profrenner Patrick Tolhoek uit de Roland-ploeg wordt bijgestaan door Rik van Looy. Aan de reeks bezigheden van Rik van Looy is sinds kort nog iets toegevoegd, waar door hij weer midden in de be roepswielersport komt te staan. De Belgische tak van Roland Benelux Musicalin- struments, die een door Ro ger Swerts geleide profploeg sponsort, heeft de ex-keizer aangetrokken als manager. „Roland heeft mij", zegt Rik van Looy, „vooral aangetrok ken om links en rechts nog deuren open te krijgen. Mijn naam wordt als een soort garantie gezien voor het vin den van een of meer sponsors. Iedereen roept weliswaar over deelname aan, bijvoor beeld, de Tour de France, maar zó gemakkelijk is het nu ook weer niet om een startbe wijs in een dergelijke wed strijd af te dwingen. Er zijn meer gegadigden dan plaat sen". Rik II werd hij destijds ge noemd. Een eretitel en tege lijk een aanduiding van de ri valiteit tussen hem en de ou dere Van Steenbergen, die als Rik I reeds mondiale bekend heid had toen Van Looy nog als overwinningenfabrikant van amateurkoersen in de Kempen gold. „Van Steenbergen was in m'n jongensjaren, toen ik nog in het naburige Grobbendonk woonde, mijn idool", aldus Rik II. „Ik zal nooit vergeten hoe ik als kersvers beroeps renner zó onder de indruk van hem raakte, dat ik eens uit koers verdween toen hij me even had toegesproken om dat ik niet hard genoeg mee hielp in een ontsnapping. Na derhand bereikte ik zelf een bepaald niveau. Vanaf dat moment werd het een bikkel hard gevecht tussen hem en mij". „Overigens, ik won welis waar de eerste profkoers waaraan ik in de zomer van 1953 deelnam, maar mijn echte doorbraak kwam toch pas ruim twee jaar later. Ver geleken met nu kreeg ik de tijd om me tot een volwaar dig beroepsrenner te ontwik kelen. Ik hoefde niet meteen te presteren zoals vandaag de dag vaak met jonge profs het geval is. De commercie heeft er uiteraard mee te ma ken. Men stopt steeds meer geld in een wielerploeg en men wil ook graag meteen rendement zien". „In mijn tijd waren net de zo genaamd extra-sportieve groeperingen op de proppen gekomen. Italië gold voor de andere grote wielernaties, België en Frankrijk, als voor beeld. Naast de rijwiel- en de daaraan verwante industrie hadden opeens alle mogelijke firma's de wielersport als re clamemiddel ontdekt. Van zelfsprekend ging het hun óók om naamsbekendheid van het produkt, maar er werd toch meer tijd inge ruimd voor jongere renners. Ik wil hiermee niet beweren dat alle ploegleiders heden ten dage hun renners voor de leeuwen gooien. Jan Raas doet dat zeker niet. Peter Post, met wie ik in de jaren zestig drie seizoenen een kop pel op de winterbanen heb ge vormd, schoof daarentegen zowel Danny Lippens alsook Ludo Giesberts snel aan de kant". „Het duurde tot 1960 voordat ik op de Sachsenring bij Leip zig voor het eerst wereldkam pioen werd. Een jaar later greep ik in Bern opnieuw de titel. Daarna was ik ook voor het eerst te porren om aan de Tour de France deel te ne men. Het was de eerste Tour, die na de oorlog met merken ploegen werd verreden. Toen er nog landenteams aan de start stonden, had ik geen en kele interesse voor het evene ment. Ik reed liever de Ronde van Spanje en Ronde van Ita lië". „Ik had altijd een ijzersterke ploeg om mij heen. Faema en Flandria waren destijds de hoofdsponsors. Vanwege de kleur van de shirts werden wij de rode garde genoemd. Leon van Daele, Jef Planckaert, Edgar Sorgeloos, Raymond Impanis, Armand Desmet, Willy Schroeders, Martin van Geneugden en nog zo'n paar Belgen behoorden daartoe. Ook Huub Zilverberg en Piet van Est, twee Nederlanders, reden in mijn dienst. Alle maal geweldige helpers, maar ze wonnen ook zelf menige grote koers. Gegarandeerd, ik had in sommige seizoenen wel vier of vijf man in de ploeg die net zo veel waard waren als Eddy Planckaert en Eric Vanderaerden in het huidige tijdperk. Weet je overigens nog, dat ik mijn loopbaan af sloot in Nederlandse dienst? Van 1967 tot 1970 reed ik bij Willem II/Gazelle, de ploeg van Ton Vissers". routeschema en doorkomsttijden Plaats Omschrijving tijd tijd km ama- profs afge- teurs legd Goes: Kapelle: Yerseke: Kruiningen: Kruisp. Vierwegen: 's-Gravenpolder: Langeweegje: Kwadendamme: Nisse: Heinkenszand: 's-Heerenhoek: Nieuwdorp: Souburg: Vlissingen: Dishoek: Valkenisse: Zoutelande: Westkapelle: Grote Markt (geneutraliseerde start), Opril, Konings traat, Grote Kade, Alb. Joachimkade, ringbaan-Oost, Oranjeweg, Patijnweg, Rijksweg 258, Braanjeweg (vliegende start), Noordweg. Postweg (RW 761), Postbrug, Postweg (RW 761). Dam, Damstraat, Irenestraat, Oude Torenstraat, Paardenmarkt, Kerkplein, Vierstraat, Molendijk, Eer ste Tholseindeweg, Zanddijk, Capelleweg, Stations weg. Burg. Elenbaasstraat, Markt, Hoofdstraat, Zandweg, Rijksweg 758, Vlakebrug, Rijksweg 758. Nieuwe Vierwegen. Goesestraatweg, 's-Gravenstraat, Bosseweide, Lens- hoekdijk, 's-Gravenpoldersestrat, Slabbekoornsedijk. Langeweegje, Siguitsedijk. Siguitsedijk, A. de Koningstraat, Vreelandsedijk, Nw. Vreelandsedijk, Stelsedijk, Kruiningenpolderweg, Drieweg. Drieweg, Clara's Pad. Clara's Pad, dorpsstraat, Heinkenszandseweg. Molendijk, Cingeldijk, burg. Timansweg.Stoofweg, Sehippersweg, Coudorp. Coudorp, Havenweg, Hartenweg, Frankrijkweg, Bern- hardweg-West, Sloeweg-Noord, Engelandweg, Rit- themsestraat. Kromwegensingel, Vlissingsestraat, Veerhavenweg (RW N 58). Oude Veerhavenweg, Prins Hendrikweg, Keersluis brug, Paul Krugerstraat, Badhuisstraat, Betje wolf- plein, Coosje Buskensstraat, Boulevard Bankert, Trompweg, Kenau Hasselaarstraat, Boulevard Evert- sen, Burg. v. Woelderenlaan, Bachlaan, Zwaanweg. Zwaanweg, Klaassesweg. Klaassesweg, Werendijkseweg, Lange Dam. Lange Dam, Langstraat, Westkapelseweg, Grindweg. Grindweg, Zuidstraat, Zeedijk,Schelpweg. 10.30 11.30 10.41 11.42 10.51 11.52 8,1 13.8 11.01 12.03 21 11.15 12.18 30,5 11.20 12.23 33,9 11.25 12.28 37,3 Domburg: Schelpweg, Ewout v. Dishoekstr., Singel, Bosjesweg, Dr. Mettgenweg, Domburgseweg. Oostkapelle: Domburgseweg, Dorpsstraat, Noordweg, Oostkapel- seweg. Serooskerke: Oostkapelseweg, Wilgenhoekweg, Noordweg. St.-Laurens: Noordweg, Leliëndaalseweg. Middelburg: Sandberglaan, Seissingel, Seisplein, Seisbuitenbrug, Walensingel, Looierssingel, Het Groene Woud, Blau- wedijk, Stationsstraat, Houtkade, Londensekaai, Rouaansekaai, Beatrixbrug, Rotterdamsekaai, Ne- derstraat, VeerseWeg. Veere: Veerseweg, Oudestraat, Oranjeplein, Kaai, Mijnshe- renstraat, Langedam, Polredijk, Dorpsdijk. Vervolg route amateurs 12.49 13.59 98,2 12.55 14.06 102,7 13.00 14.12 106,5 13.04 14.16 109,8 13.08 14.20 112,6 13.19 14.32 121 Vervolg route profs Vrouwenpolder: Oosterscheldam: Burgh-Haamstede: Renesse: Ellemeet: Scharendijke: Den Osse: Brouwershaven: Zonnemaire: Noordgouwe: 11.27 12.31 384 Vrouwenpolder: Vrouwenpolderseweg, Rijksweg N 255, Parralelweg, 13.25 128,5 Zierikzee: Ruiterplaatsweg. Kamperland: Westhavendijk, Veerweg, Noordstraat, Nieuweweg, 13.40 140,3 Zeelandbrug: 11.34 12.38 43,3 Rijksweg N 255, Provincialeweg. 11.39 12.44 47,5 Geersdijk: Provincialeweg. 13.52 149,9 11.47 12.53 53,2 Kortgene: Hoofdstraat, Kaaistrat, Kaai, Oostdijk, Parralelweg 13.52 149,9 Oude Dijk, Parralelweg Rijksweg N 256, Katseveer Wilhelminadorp: 11.53 12.59 57,3 brug, Katseveerweg, Langeweg. Goes: Wilhelminadorp: Brugstraat, Stamperiusstraat, Westhavendijk. 14.05 160,2 0 Goes Ringbrug, Ringbaan-Oost, L. de Colingnylaan, 's- 14.08 162.4 Bergweg 12.12 13.20 71,2 Heer-Elsdorpweg. le doorkomst: Bergweg Vogelzangsweg, Oranjeweg, Patijnweg,Rijksweg 258, 14.11 164,9 Kapelle: 12.14 13.22 72,6 le doorkomst: Braanjeweg, Noordweg, Goesestraatweg. Wepieldinge: Kapelle: Weststraat, Kerkplein, Ooststraat, Noordweg, Post 14.17 175,8 weg (RW N 761), Westelijke Kanaalweg. Kattendijke: Wemeldinge: Westelijke Kanaalweg, Nieuwendijk, Kattendijkse- Hiilr 14.24 175,8 12.26 13.34 80,7 Kattendijke: U1JK.. Kattendijksedijk, Zwembadweg. 14.31 181,3 Goes: 12.30 13.38 83,8 Goes: Zwembadweg, Alb. Joachimikade, Ringbaan-Oost, L. 14.36 185,3 12.34 13.42 86,2 de Colignylaan, 's-Heer-Elsdorpweg. Bergweg 12.40 13.49 91,5 Bergweg finish: 14.40 187,5 Bergweg Vrouwenpolderseweg, Oost-Westweg le ravaillering). Hoogh-Plaetweg, Faelweg, Dijkgraaf A. M. Gelukweg, Hoogh-Plaetweg, Kraaiensteinweg, Daleboutseweg. Hogeweg, Burghse Ring, Kerkstraat, Burgseweg, Weststraat, Noordstraat, Kloosterweg, Vroonweg. Vroonweg, Hoge Zoom, Korte Reke, Stoofweg, Kuyer- damseweg. Kuyerdamseweg, Rijksweg N 57, Kuyerdamseweg. Baken, Elkerzeeseweg, Boutlaan, Langendijk. Schouwsedijk. Grachtweg, Kromwal, Zuiddijkdam, Zuidwal, Prov. Straatweg. Dijk v. Bommenede, Zuidweg. Kloosterweg, Langeblokweg. Lange Blokweg. Nieuwe Kooiweg, Laan v. St.-Hillaire, Hoofdpoortstraat, Nieuwe Haven, Zuid Havenpoort, 's-Heer-Louwendorp, Julianastraat, Weg v. d. Val. Noordlangeweg, Parralelweg RW N 256, Oosthoek- weg, Parralelweg RW N 256, Katseveerbrug, Katse- veerweg. Langeweg. Brugstraat, Stamperiusstraat, Westhavendijk. Ringbrug. Ringbaan-Oost, L. de Colingnylaan, 's- Heer-Elsdorpweg. Vogelzangsweg, Oranjeweg, Patijnweg. Rijksweg 258, Braanjenweg, Noordweg, Goesestraatweg. Weststraat, Kerkplein, Ooststraat, Noordweg, Post weg (RW 761), Westelijke Kanaalweg. Westelijke Kanaalweg, Nieuwendijk, Kattendijkse- dijk. Kattendijksedijk, Zwembadweg. Zwembadweg, Alb. Joachimkade, Ringbaan-Oost, L. de Colignylaan, 's-Heer-Elsdorpweg. 2e doorkomst: finish: 14.42 128,5 14.49 133,2 15.08 147,8 15.16 154,1 15.20 157,9 15.24 160,4 15.29 164,3 15.34 167,8 15.40 171,4 15.44 174,8 15.52 180,2 16.03 188 16.23 203,8 16.25 205,2 16.28 16.50 16.34 17.02 16.41 17.10 16.48 17.16 16.53 17.22 16.56 17.25 207.8 164.9 212,5 235.1 218.7 241.3 224.2 246.8 228,2 250,8 230.4 253

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 29