landschap als inspiratie PZC/ vrijdagkrant 25 inhaalmanoeuvre marcel robbe la strada delta cultureel rie baauw katseveer van der lee lydia klop flohr menken art house bibliotheek antieke tegels Canadian pzem de twee duiven de jong esprit linker matthy murre bank symmetry '88 coolegem etcetera balans 17 be ken es ter valcke robbe montparnasse veere van gorsel amateurs slepen debbaut corneille tekenonderwijs bewaerschole tuinen van den boezem installatie colleman zkc van den berge cursisten ien van den berg trouvaille zandkastelen kuiperspoort basket meestoof IJDAG 27 MEI 1988 p ruime afstand van de avant-garde, voorzover die bestaat, zijn er tientallen istenaars die voortborduren vertrouwde ideeën, pressionisme, kubisme en abstractie schonken hen mte voor niet naturalistisch urgebruik, het loslaten van centraalperspectief en een jeverfbehandeling, ifhankelijk van (uitdrukking. Hun bijdrage het verloop van de nstgeschiedenis niet invloeden, maar kan eraard mooie momenten leveren. tis zeker het geval bij idrik van Veenendaal, die in lerie Esprit te Clinge joseert. De dertig olieverven, (drukken en werken in nengde techniek hebben maal het landschap als gangspunt. Hun titels, This the wind blows ssionately of Kissed by the ibijvoorbeeldverwijzen ar een beleving van het .dschap die treffend in beeld lebracht. In het eerste lilderij trekt de wind een ig spoor door het kille dschap, in het andere laat zon sensueel rose en gele >ren achterop de aarde. Van üiendaal geeft zijn dschappen en de krachten er op inwerken namen en enschappen en verbindt ze net mensen, ook al zijn die tte zien. Maar de schilder s er en zag, in elk ge val in i verbeelding. Er zijn ook schilderijen waarvan de titels direct betrekking hebben op een gemoedstoestand van een beschouwer, de maker: I have forgotten the world and feel like I live in heaven. Opgeleid aan academies te Amsterdam en Rotterdam exposeert Van Veenendaal sinds '79. Bij Esprit is hij een vaste gast en de bezoeker die eerder werk van hem zag, kan vasstellen dat het werk vrijer, opener is geworden. Maar Van Veenendaal houdt zijn emoties in bedwang, schildert beheerst en met gevoel voor nuance, wat er zich in zijn landschappen ook afspeelt. Zijn composities zijn meestal opgebouwd rond een centrum. Daar ballen duistere, vurige of zonnige krachten samen, van daaruit bedwingen ze het beeldvlak. Dat is meestal voor een groot deel bedekt met genuanceerde verftoetsen, blauwgrijs, bruinig wit of warm geel. Driftig neergezette lijnen zoeken zich dan een weg door het landschap, bakenen beweeglijk de ruimte af, een kader scheppend voor kleuren die de schilder daarna neerzet, reagerend op wat was. Het opbrengen van de verf gebeurt altijd beheerst, zelfs als Van Veenendaal haar dun over het linnnen spat. Het volgen van de op elkaar reagerende penseelstreken, kleurnuances, lijnen en vlakken geeft zijn werk leven, parallel aan de natuurkrachten die de schilder vaak tot onderwerp maakt. In de reeks De erotiek van het landschap spelen heldere gelen een spel met vleugjes rose in een kader van donkerder blauwen en groenen. De combinatie van vetkrijt, verf, inkt smeedt Van Veenendaal tot een hecht geheel, waarin nooit definitief duidelijk wordt of de vormen van menselijke of landschappelijke herkomst zijn. Dat maakt sommige van deze werken tot een lust voor het oog. Vlakker en minder interessant vind ik de zeefdrukkken. Ze zijn weliswaar in een dynamisch handschrift opgezet, maar missen de rijkdom aan nuances van het overige werk. Ronald Debbaut is met een inhaalmanoeuvre bezig. De wens om kunstenaar te worden bestond al vanaf zijn jeugd, maar het liep anders. Nu - op zijn 40e - volgt hij een dag per week lessen aan de Haagse Vrije Academie en debuteert met een expositie in het PZZ te Kloetinge: acryls op papier, 15 in getal. Felle kleuren, naar abstractie neigende vormen, titels als: lijn, horizon, beeld, meisje. De acryls zijn snel opgezet in transparante kleurbanen. Debbaut bouwt vervolgens meestal met korte evenwijdig geplaatste verftoetsen aan composities die nog te weinig spanning hebben om te kunnen boeien. De variatie aan thema's geeft mij de indruk dat Debbaut nog niet weet wat hij wil, nog geen richting heeft in zijn werk. De enige manier om daarachter te komen is natuurlijk: door blijven schilderen. Compositie in blauw onderzoekt het effect van rechtopstaande blauwe penseelstreken met daarover, transparant, ander blauw, geel en rose. Wellicht biedt dit werk, het meest recent ontstaan, aanknopingspunten voor een persoonlijke ontwikkeling die er toe kan leiden dat Debbaut het gebied van de kunst gaat betreden. De schilder Marcel Robbe werkt rustig door aan zijn grote landschappen, die een heldere, evenwichtige wereld tonen. In de Vlissingse hoofdvestiging van de ABN kan de bezoeker in vier schilderijen zien hoe Robbe evolueerde. In Provence uit 1981 laat Robbe ons vanaf een bergrug een dal in kijken. Aan de overzijde een ander bergmassief. Alles geschilderd in vereenvoudigde vormen, zonder stofuitdrukking. Robbe ordent een plek waar de natuur niet is aangetast, toont zo'n gebied in al zijn weiddsheid. In Vue du Mont Ventoux is geen horizon te zien, het landschap is van bovenaf bekeken, teruggebracht tot een ritmisch patroon van veelal langwerpige gebogen vormen. Enkele lijnen slingeren zich ordenend door het vlak, waarin vanaf de Vlerk van Hendrik van Veenendaal. buitenzijden donkergroen het lichte olijfgroen binnenstroomt. Pic du Gers toont een rotsachtige formatie die donkerblauw in het rechtopstaande beeldvlak oprijst. De in tal van blauwe tinten geschilderde rots is vlak door het ontbreken van een zichtbare lichtbron, heeft toch iets ruimtelijks door de kleurnuances en de stand van de vormen ten opzichte van elkaar. De spitse rots is omgeven door veel ijler ogende steenmuren in de verte. Geen horizon te zien, als toeschouwer weetje niet waar je staat; je bent omgeven door de natuur. Lac de Joux is het laatste en wat mij betreft sterkste schilderijvanwege het heldere, levende blauw dat de schilder gebruikte, door de verfijnde afwisseling van kleine en grote vormen en de ruimtelijkheid van de compositie. Robbe wil geen ontdekker zijn van nieuwe werelden. Hij wil met zijn werk de beschouwer stimuleren naar de omringende wereld te kijken en hem te laten dromen. Dat lukt beter naarmate de schilder zich als gids voortvarender opstelt. NICO OUT Onder de titel 'Lijnen in ba lans' exposeert Harry Hutjens uit Goes in galerie La Strada in zijn woonplaats tot en met 2 ju ni perspex wandobjecten en edelsmeedkunst. De Stichting Delta Cultureel heeft in de Grote Kerk in Veere verschillende exposities inge richt. Met 'Willem III en de Zeeuwen' is ingehaakt op de herdenking van het feit dat hij 300 jaar geleden tot koning van Engeland werd gekroond. Aan sluitend bij het thema William en Mary hangen er werken van Engelse landschapsschilders, zoals Beresford Hill en Harry Spencer. Verder is er een ten toonstelling over optische tele grafie en de functie die de Gro te Kerk daarin had. Vaste on derdelen in Veere zijn de ge schiedenis en de conservering van de kerk, enige historie van de kerk en van Veere en geres taureerde authentiek boeren wagens. Er is een aantal vitri nes ingericht met fossielen en stenen. De Grote Kerk in Veere is van maandag tot en met za terdag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De Goese kunstenares Rie Baauw exposeert tot en met augustus aquarellen en olie verfschilderijen in hotel 'Oc- kenburg' aan de Van Spiegel straat in Goes. De tentoonstel ling is van dinsdag tot en met zaterdag te bezichtigen tijdens de openingstijden van het ho tel. voortdurend veranderen van bewegingen en stemmingen bij hem oproepen. In de vaste col lectie van de galerie zijn nu ook werken opgenomen van de Belgische kunstenaars Ward Dyck (bronzen reliëfs) en Beni- ti Cornells (schilderijen en zeef drukken). Esprit is van woens dag tot en met zondag geopend tussen 13.30 en 17.30 uur. Wilma van der Lee exposeert olieverfschilderijen in 'Het Vlaemsche Duyn' aan de Ge rard de Moorsweg in Groede. Zij zal daar de gehele zomer wisselende schilderijen ten toon stellen. De Noordbevelandse Lydia Klop-Steendijk exposeert tot eind mei haar schilderijen in café-restaurant 'De Stads- schuur' aan het Schuttershof in Goes. Haar onderwerpen hebben veel te maken met Zee land, zoals havens, boerderij- Zwitser Günther Ruch zijn werk. Fred Flohr uit Heinkenszand exposeert tot eind mei aqua rellen in Lunchcafé 'Het Stad huis' in Goes. De acht stille vens kunnen worden bekeken tijdens de openingstijden van het café. De Kloetingse kunstenaar Ge rard Menken exposeert tot september in hotel-restaurant Terminus in Goes. Menken toont aquarellen met als the ma Zeeland. delburg, is tot en met 11 juni werk te zien van Nico van den Boezem. De tentoonstelling van plastieken en tekeningen, die morgen (zaterdag) tussen 16.00 en 18.00 uur officieel wordt geopend, kan van woensdag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 17.00 bezocht worden en op zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. In galerie-atelier Art House in Biervliet is tot en met 31 mei de expositie Agripictura te zien, met werk van Sia Braakman (keramiek), Loes Cozijnsen (beeldhouwwerken) en Gerard van Grieken (aquarellen). De tentoonstelling, die in het te ken van de landbouw staat, is van maandag tot en met zater dag toegankelijk tussen 9.00 en 12.00 uur en op zaterdag bo vendien van 13.00 tot 16.00 uur. In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg zijn verschillende exposities te zien. Tot en met Frans de Muynck sr exposeert in créperie Le Heron aan de Reigerstraat in Middelburg antieke 17e eeuwse tegels. De collectie is een gedeelte uit zijn privéverzameling. De tegels zijn tot 1 juli dagelijks te be zichtigen van 10.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van zon dag. Bedrijfsfotograaf van de PZEM Johan Sinke uit Middel burg toont fotografisch werk, aangevuld met eigen gedich- De Zeeuwse kunstenares Nelly van Nieuwenhuijzen (Baar land, 1944) exposeert haar weidse landschappen en vazen met bloemen tot 1 juni in res taurant 'Katseveer' aan de Katseveerweg in Wilhelmina- dorp. In theater-galerie 'De twee Duiven' in Groede is een expo sitie te zien van David Marinis- sen (olieverf, pastel, aquarel, pentekening, gemengde tech niek), Theo Jordans (lithogra fie, potlood en gemengde tech niek), Marinus van Dijke (foto grafie) en Teja van Hoften (ke ramiek). De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de voor stellingen en op afspraak. Gerrit de Jong, leraar wiskun de en informatica in Middel burg, exposeert olieverfschil derijen in de Ahrend-show- room aan de President Roose- veltlaan in Vlissingen. Hij gaat in zijn werk op een speelse ma nier om mét het oneindigheids begrip, zoals met 'geknoopte buizen'. De tentoonstelling is te zien tijdens kantooruren. Schilderijen, zeefdrukken en Werk dat tot stand is gekomen riet gemengde technieken van Hendrik van Veenendaal is tot cn met 12 juni te zien Galerie EsPrit in Clinge. Van Veenen daal (45) wil vorm en inhoud geven aan de emoties die be paalde landschappen door hun V\ S I V Vue du Mont Ventoux van Marcel Robbe is te zien in de vestiging van de ABN in Vlissingen. en, landschappen en deltawer ken. Harold Linker exposeert zijn olieverfschilderijen en teke ningen bij woninginrichting Gerritsen aan de Langeviele in zijn woonplaats Middelburg. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Onder de verzamelnaam 'kos mische energie' exposeert de Goese kunstenares Matthy Murre tot eind juni vier pastels op de veerboot Vlissingen- Breskens. Zij is autodidact en houdt zich bezig met tekenen, beeldhouwen en monumentale vormgeving. Werken van de beeldhouwer Luc Ingels en de kunstschilder Frank van Hest zijn tot dins dag 31 mei tentoon gesteld bij de Credit Lyonnais Bank Ne derland in Hulst. De expositie is te zien tijdens kantoren. 31 mei is er op de eerste verdie ping een expositie van het NBLC/Letterkundig Museum over 22 Nederlandse auteurs, van Beets tot Maarten 't Hart. In de expositieruimte is tot en met 13 juni een tentoonstelling ingericht over de torah, met onder meer stukken uit het Joods historisch museum in Amsterdam. Ook is er een foto serie van de heer Stern over het Jeruzalem van nu, waarbij de nadruk ligt op de bestudering van de torah. De afdeling jeugd biedt tot en met 13 juni een expositie over jeugdillustratoren, met origi nele kunstwerken die gebruikt zijn voor omslagen van jeugd boeken. In de Sint Pieterstraat in Mid delburg vindt het gehele jaar het etalageproject 'Symmetry '88' plaats. Hieraan wordt deel genomen door een groot aan tad buitenlandse kunstenaars, die op uitnodiging van de Middel burgse kunstenaar Ko de Jon ge, ieder een week de gelegen heid krijgen een werk te pre senteren waarin het begrip symmetrie gestalte krijgt. Tot en met 25 mei presenteert de ten, onder de titel 'Om zomaar, om zoveel....' in de PZEM-gale- rij aan de Poelendaelesingel in Middelburg. De expositie is tot 4 juni te zien tijdens de kan tooruren, van 8 tot 17.30 uur. Piet Coolegem exposeert tot 13 juni olieverfschilderijen in ca fé-restaurant 'De Ster' aan de Overdamstraat in Hulst. De tentoonstelling is dagelijks, behalve op dinsdag, te bezich tigen. Tiest Coopmans uit Hoeven exposeert tot en met 19 juni olieverfschilderijen in de zaal van de Stichting Etcetera in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. De tentoonstelling is dagelijks geopend van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op maan dagen (wel tweede pinkster dag). In Balans 17, het BKR-cen- trum voor expositie, kunstuit leen en documentatie in Mid Onder het motto 'Two machi nes for feeling through the motions between the stars' ex poseert de Canadese kunste naar Tony Brown als eerste in het kader van de Canadian Summer tot en met 12 juni in de Vleeshal in Middelburg. De tentoonstelling is van dinsdag tot en met zaterdag te zien van 11.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositieruimte van Gale rie Bekenes aan de Dorps straat in Kattendijke is tot en met 29 mei ingeruimd voor Alie Bekenes, die daar haar oliever ven, pastels en verschillende handwerken heeft uitgestald. Ook is er een foto-reportage van haar hand met als thema 'Wolkenpracht van vroeg tot laat'. De galerie is op zaterdag en zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Janny de Witte-de Regt uit Nisse exposeert tot 30 mei in het verpleeghuis 'Ter Valcke' in Goes haar schilderijen in olieverf en aquarellen, met als thema 'de natuur'. De in Frankrijk geboren, maar in Vlissingen woonachtige Marcel Lucien Robbe toont zijn geabstraheerde land schapsschilderingen tot 10 ju ni in het Vlissingse filiaal van de ABN. De grote olieverfdoe ken in blauw, blauwgrijzen en groenen roepen landschappe lijke associaties op, maar kun nen evengoed op een andere wijze de fantasie prikkelen. Ter gelegenheid van het 100-ja- rig bestaan van de Alliance Francaise des Pays-Bas expo seert Alix Valois-Chastellux tot 4 juni olieverfschilderijen in Galerie Montparnasse in de Reigerstraat in Middelburg. De galerie is van dinsdag tot en met zaterdag geopend tussen 14.00 en 18.00 uur. In het museum 'De Schotse Huizen' aan de Kaai in Veere is het hele zomerseizoen een ex positie te zien van poppen in Zeeuwse klederdrachten van de hand van Rie Nobels- Noordhoek uit Goes. Het mu seum is op maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur en de rest van de week van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten. Elleke van Gorsel uit Eindho ven exposeert tot 25 juni objek- ten bij de Rabobank in haar ge boorteplaats Sint-Maartens dijk. Haar Zeeuwse afkomst verraadt zich door de klei waar zij veel mee werkt. Daarnaast gebruikt zij ook papier maché, gecombineerd met andere (niet keramische) materialen. De tentoonstelling is van maandag tot en met vrijdag te bezichtigen tussen 9.00 en 16.00 uur en op vrijdag boven dien van 18.00 tot 19.30 uur. Amateur Beeldende Kunste naars Zeeland (ABKZ) hebben hun creaties uitgestald in de Grote Kerk in Goes. Deze zijn daar tot en met 2 juni dagelijks (behalve op zondag) te zien tus sen 10.00 en 17.00 uur. vrijdag en zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. In het Psychiatrisch Zieken huis Zeeland (PZZ) in Kloetin ge is tot 2 juli werk te zien van de Goese kunstschilder Ro nald Debbaut. Hij debuteert daar met een selectie abstracte acryl-schilderijen. Debbaut bezoekt de Vrije Academie in Den Haag. De expositieruim- tye van het PZZ is op werkda gen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Werk van de Nederlandse schilder Corneille, die al meer dan 35 jaar in Parijs woont en werkt, is tot 31 mei te zien in het ABN-kantoor aan de He rengracht in Terneuzen. De ex positie is samengesteld uit creaties van de laatste jaren, die worden gekenmerkt door het gebruik van felle, vrolijke kleuren. Corneille is een van de meest produktieve schilders Uitgaande van het Nationaal Sleepvaartmuseum in Maas sluis wordt tot en met 24 juni in het gebouw van de VW in Ter- neuzen de expositie Slepen op de binnenwateren gehouden. Het tekenonderwijs in Middel burg van 1778 tot 1867 staat centraal in de expositie Ver nuft en Vlijt, de Middelburgse Tekenacademie, die tot 15 au gustus wordt gehouden in het Zeeuws Museum. Het museum is van dinsdag tot en met vrij dag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en van zaterdag tot en met maandag van 13.30 tot 17.00 uur. In De Bewaerschole in Burgh- Haamstede is van 28 mei tot en met 2 juli een expositie te zien van fantasie-figuren van Tan- neke van der Heul en kostuum poppen, gouaches, mode-ad- vertentietekeningen en boekil lustraties van Emmy A. Trouw. De tentoonstellings ruimte is van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 13.30 en 16.30 uur. Tien beeldhouwers exposeren zaterdag en zondag in vier tui nen in Middelburg. Werk van Leendert But, Hilda Catsman, An Goedbloed, Hansje den van de Cobra-groep die dit jaar 40 jaar bestaat. In de vitrinegalerie Art-Titude aan de Singel in Vlissingen is tot en met zondag 19 juni een installatie te zien van Nico van den Boezem. De installatie is opgebouwd uit een collage van koeiehuiden, witte en bruine staalplaten, overeenkomstig het vlekkenpatroon van de huiden. De belichting geeft het geheel met name 's avonds een speciaal effect. Dagelijkt van 8.00 tot 23.00 uur. De Rotterdamse kunstenares Marianne Smits werkt van daag en morgen in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg aan haar installatie Klei, water, wind en wolken, in het kader van haar project Buiten Bin nen. De eerste twee dagen is dat het geval van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag 28 mei van 10.00 tot 13.00 uur. Zij zal dan de indrukken die tevoren gemaakte wandelingen door de stad bij haar achterlieten in één of meer kunstwerken om zetten. De expositie van de Belgische kunstenaar Willy Colleman in galerie Minou in Groede is we gens grote belangstelling ver lengd tot en met 31 mei. De ga lerie is op dinsdag, woensdag, Hollander, Peter de Jong, Juul Kortekaas, Mattie Murre, Joke van Otterloo, Joke Roldan en Gerda Rutters is dan te zien in de tuinen van de panden Gene raal Eisenhowerlaan 27, 33, 35 en 54. Zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. In het Zeeuws Kunstenaars centrum in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg is tot en met 23 juni werk te zien van Kees van de Vossen (schilderij en), Julia van Hoven (kera miek), Peter J ansen (schilderij en) en Theo Bos (fotografie). De laatste toont een serie portret ten, gemaakt in Crea, een voor malig ziekenhuis en cultureel centrum in Amsterdam. De ex positie wordt vanmiddag om 17.00 uur geopend. Mevrouw Van den Berge uit Heinkenszand exposeert tot en met 30 juni olieverfschilde rijen in de openbare biblio theek in haar woonplaats. Creaties van cursisten van het Instituut voor Kunstzinnige Vorming in Vlissingen staan centraal in de tentoonstelling die tot vrijdag 17 juni wordt ge houden in de hal van het Vlis singse stadhuis. Met name worden hier de resultaten zichtbaar van de cursussen 'abstract tekenen/schilderen' en 'sieraden maken'. Belang stellenden kunnen terecht tij dens de openingsuren van het stadhuis. Ien van den Berg uit Middel burg exposeert gedurende de komende maanden zeven ge weven wandkleden, met als thema 'Letterlijk', in de Nieu we Openbare Bibliotheek aan de Oostwal in Goes. De ope ningstijden zijn dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 en van 18.30 tot 20.00 uur, donder dag van 12.30 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur en zater dag van 10.00 tot 12.00 uur. In Galerie Trouvaille aan de Axelsestraat in Temeuzen hangen tot en met 26 juni teke ningen, pastels, litho's, etsen, zeefdrukken en foto's van Horst de Blaere, Jaap Cle ment, Liesbeth Huser, Ernest Joachim, Theo Jordans, Wim Krull, Ridette Martens, Anne- lies Soet, Theo Steyaert en Philip Wiesman. De galerie richt zich naar de sluitingstij den van winkels en is op maan dag gesloten. 'Zandkastelen' heet de exposi tie van kleurendrukken en fo to's van bouwwerken in zand, die tot en met 25 juni is te zien in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland aan de Sin gelstraat in Goes. Tussen 1973 en 1983 bouwde Pieter Wiers- ma (1942-1984) 160 zandkaste len, die hij zorgvuldig op dia vastlegde. Het museum is van dinsdag tot en met vrijdag ge opend tussen 10.00 en 16.00 urn en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. Op de eerste verdieping van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland in de Middelburgse Kuiperspoort zijn tot en met 9 juli schilderijen te zien van Bea de Visser, die haar nieuwste werk toont. Zij zoekt al enige tijd naar middelen om tot een nieuwe beeldtaal te komen. De abstractie heeft nu de over hand gekregen. Verder zijn in de expositie-ruimte nog steeds schalen en sieraden uitgestald van Ineke Otte. Van dinsdag tot en met zaterdag kan men er terecht tussen 13.00 en 17.00 uur en op donderdag boven dien van 19.00 tot 21.00 uur. De jonge Haarlemse kunste naar Sigmund de Jong expo seert tot en met 4 juni in galerie Basket aan de Schuitvlot- straat in Middelburg. Hij debu teert daar met houten wandob jecten. De galerie is van woens dag tot en met zaterdag ge opend tussen 13.00 en 17.00 uur. In het streekmuseum De Mees toof in Sint-Annaland wordt een expositie gehouden, die onder de titel 'Van ellegoed tot kant' een beeld geeft van wat het museum aan textiel in be zit heeft.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 25