uit epr p PTT P empire of the sun REGISSEUR LEON BAIJENS PZC/ vrijdagkrant olivier messiaen operette jazzfestival zangavond orgelconcert sim bolus requiem jazz-sir doedelzakband I van schoonhoven gert en hermien dames/mannenkoor jubileum-concert poppentheater alhambra grand theater 't beest roxy Cinemactueel de koning luxor electro schuttershof karakters interesse VRIJDAG 27 MEI 1988 Saskia Boon en Leen de Broekert geven vandaag een pianoconcert in Centrum Nieuwe Muziek in de Kloveniersdoelen in Middelburg. Aanvang 20.30 uur. Beide pianisten zullen Vingt Regards sur l'Enfant Jésus van Olivier Messiaen uitvoeren. In 1942 werd de toen 33-jarige componist docent harmonieleer aan het Parijse Conservatorium. In de groep leerlingen om hem heen bevond zich Yvonne Loriod, toen al pianiste van uit zonderlijk formaat. Messiaen raakte in de ban van haar kwaliteiten. In 1944 componeert hij voor haar de monumentale Vingt Regards sur l'Enfant Jésus. De Middelburgse Groep Papillon brengt de operette 'Venus in Sei- de' van Robert Stolz, met eigen koor en solisten en een professio neel orkest onder leiding van pianist-dirigent Jaap Edel. De regie is in handen van Leon Baijens. De dialogen zijn in het Nederlands, de liederen worden in het Duits gezongen. De première is vanavond in de Schouwburg in Middelburg en zaterdag volgt een tweede uitvoering in De Prins van Oranje in Goes. Beide voorstellingen beginnen 's avonds om 20.00 uur. Venus in Seide is gebaseerd op een waar verhaal over een beroemde Hongaarse roverhoofdman uit het midden van de vorige eeuw. Veel bekende volksliederen vertellen heden ten dage nog opgetogen over zijn daden. In het ambachtscentrum in Goes speelt poppentheater Sim Bolus woensdag Joris en Reuzeneus. De voorstelling begint om 14.30 uur en is tot september iedere woensdagmiddag te zien. Een jongetje wordt uitgenodigd door zijn tante om te komen logeren. Dat vindt hij een goed plan en hij gaat op weg. De tocht voert door het grote bomenbos waar hij allerlei bange dieren ontmoet. Het blijkt dat ze als de dood zijn voor een reus. Het jongetje wordt hier door enorm boos en als hij hem uiteindelijk ontmoet, bakt hij de reus een enorme poets... Theatergroep Baobab speelt woensdag het toneelstuk Requiem van Omar Rivabella, een Argentijnse schrijver en strijder voor de mensenrechten, in het Zuidlandtheater in Terneuzen, aanvang 20.00 uur. Centraal in het stuk staat de jonge vrouw Susanna, die slachtoffer wordt van martelingen, zowel geestelijke als lichamelijke. In de ge vangenis schrijft zij een dagboek, dat in het bezit komt van pater Antonio. Die raakt in de ban van het geschrift en komt daardoor in conflict met zichzelf, zijn omgeving en de kerk. DONDERDAG Vandaag, zaterdag, en zondag gonst Terneuzen nog van het jazzfes tival. Vandaag met de salsa-formatie Consalito Ruba Cab y su Gruppo Projecto en het duo John Clayton (bas) en Eric Vermeulen (piano). Oude stijl jazzformaties in diverse cafés. Zaterdag streetparades en openluchtconcerten. In Porgy en Bess een quartet rond John Clay ton (bas) en Don Mensa (sax) en verder Fapy Lafertin and Friends met Joep Peeters. En voorzover nu bekend een kroegentocht door New Orleans Blackboots in Du Commerce; Seaport Quartet met El la Rose Mitchell in Tollenique; Scat Cats in de Graanbeurs; Cotton City Jazz Band in Monopole; Carribean Express in La Bouteille; Soul Station in de Ster; Express Cajun in De Uientuin; New Orleans Train Jazz Band in Dimpie; Ceres Jazz Band in De Grote Slok; J. Brothers Band in Escape; Cool Mood in de Markies en het Yvonne de Kok Quartet in L'Escaut. Zondag zijn er's middags buitenconcerten door onder andere de New Orleans Red Beans, Philipe Venneman Quartet, de Ambiance Blues Band. Het festival wordt in Porgy en Bess afgesloten met een concert van Joep Peeters Swing Band met Fapy Lafertin. ZATERDAG Zaterdag treedt de eerste Zeeuwse doedelzakband Interscaldis Pi pes and Drums op in de Grote Kerk in Veere. Het concert begint 20.00 uur De 20 man tellende band onder leiding van Pipe-Major L. Jobse speelt authentieke Schotse doedelzakmuziek. De markante achter grondtonen worden voortgebracht door twee tenorpijpen en één baspijp. De kleine trom, tenor- en basdrum vormen een soort tegen- melodie. Gijs van Schoonhoven geeft zaterdag in de Grote of Maria Magdale- nakerk in Goes een concert op het Marcussenorgel. Aanvang 20.00 uur. Op het programma staan werken van Joh. Seb. Bach, C. Ph. E. Bach, G. A. Homilius, Mendelssohn, Bossi en Sokola. Gijs van Schoonho ven studeerde orgel, kerkmuziek en theorie der muziek. Hij is orga nist van de Grote Kerk, cantor-organist van het ziekenhuis De Stadsmaten in Enschede en docent orgel-, kerk- en kamermuziek aan het Twents Conservatorium. I Gert en Hermien Timmerman geven zaterdag een concert in De Hoeksteen aan de Roozenburglaan in Middelburg. Het concert be- gint 19.30 uur. In het voorprogramma treedt de gospelformatie First Love op. Het Westkappels Dameskoor en het Flevo's Mannenkoor uit Dron- ten geven zaterdag een gezamenlijk concert in de hervormde kerk in Westkapelle. Aanvang 20.00 uur. Het Mannenkoor begint met de uitvoering van werken van onder anderen Kodóly, Pat Boone, Mozart, Verdi, Boerman, Presley, Kaempfert en Jerome Kern. Daarna zingt het Westkappels Dames koor werken van Brahms (soliste Minderhoud), Monteverdi en Kar- semeijer. Samen zingen de koren Come with me van Yolan Trabsky. Dirigent van het Flevo's Mannenkoor is Wim Boerman, het Dames koor staat onder leiding van Riet Westerweele. De Zeeuwse 5-mans-formatie Jazz-sir geeft donderdag een try-out van eigen composities in café Dangeroe aan de Vlasmarkt in Middel burg. Aanvang 21.30 uur. In het kader van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Lucht macht maakt de Luchtmachtkapel een uitgebreide concerttoernee door het hele land, waarbij alle 12 provinciehoofdsteden worden aangedaan. Donderdag speelt de Luchtmachtkapel in de Concert en Gehoorzaal in Middelburg. Het concert begint om 20.00 uur. Na het semi-klassieke programma in het eerste deel, wordt er na de pauze een muzikale vlucht gemaakt door de 75 jaren sinds het be staan van de luchtmacht. De kapel staat onder leiding van majoor Lex van Diepen. Marian van Nispen in het toneelstuk Requiem. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni houdt het Zuidandtheater in Terneuzen in samenwerking met Porgy en Bess een festival film en muziek. Zaterdag 4 juni geeft Wilfried Promnitz uit Dresden een orgelcon cert in de hervormde kerk in Kapelle, aanvang 20.00 uur. VLISSINGEN (01184-12260) 'Three men and a baby'. Vaan- daag en zaterdag 19.00 en 21.30 uur; zondag 14.00, 19.00 en 21.30 uur; maandag, dinsdag, woensdag 20.00 uur. 'Empire of the sun'. Dagelijks 20.00 uur. 'Junglebook'. Zondag 14.00 uur. GOES (01100-15165) 'The last emperor'. Dagelijks 20.00 uur. 'Junglebook'. Zondag 14.00 uur. Tom Selleck met baby Mary in "Three Men and a Baby". GOES (01100-28142) 'Sammy and Rosie get laid'. Vandaag en zaterdag 20.30 uur. BERGEN OP ZOOM (01640- 54886) 'Three men and a baby'. Van daag en zaterdag 19.00 en 21.30 uur; zondag 14.00, 16.30, l! en 21.30 uur; maandag, dins- dag, woensdag 20.15 uur. 'Schorem van de school'. Van daag en zaterdag 19.00 en 21.30 uur; zondag 14.00, 16.30, 19,oo en 21.30 uur; maandag, dins dag, woensdag 20.00 uur. BERGEN OP ZOOM (01640 54886) 'The last emperor'. Dagelijks 20.00 uur; zondags óók 14,o( uur. 'Someone to watch over me' Vandaag en zaterdag 19.00 et 21.30 uur; zondag 14.00, 16.30 19.00 en 21.30 uur; maandag dinsdag, woensdag 20.00 uur. 'Empire of the sun'. Dagelijks 20.00 uur; zondags óók 14.0( en 17.00 uur. VJJ JLrJ V^-' *;J.. jtJ4 TTt mpire of the Sun' is de .El eerste film die Steven Spielberg sinds 'The Color Purple' weer zelf regisseerde. Opnieuw ondernam hij een poging om een serieus drama te verfilmen, dit keer geba seerd op de oorlogsherinne ringen van de science fiction- schrijver J.G. Ballard. Deze bracht zijn jeugd door in Shanghai, een stad die voor de Tweede Wereldoorlog de bij naam 'Parijs van het Oosten' had. De internationale encla ve die daar door Amerikanen en Engelsen was gesticht, was een klein kapitalistisch para dijs, totdat in 1941 ook Shang hai aan de Japanse expansie drang ten prooi viel. De jonge Ballard is in de film Jim Graham, het zoontje van een rijke Britse fabrikant. Wanneer de Japanners de stad belegeren denken Jims ouders, net als de meeste westerlingen, dat het niet zo'n vaart zal lo pen. Wanneer ze tenslotte toch in paniek de bezette stad pro beren te ontvluchten, raakt Jim in de chaotische mensen massa's zijn ouders kwijt. Hij zwerft hongerig door de stra ten, klampt zich vast aan de onbetrouwbare Amerikaanse zwarthandelaar Basie (John Malkovich). Samen worden ze door de Japanners opgepakt. Steven Spielberg wilde met de ze film laten zien hoe een kind de verschrikkingen van de oor log beleeft, hoe hij daardoor verandert, en hoe hij weet te overleven. Dat Spielberg kos ten nog moeite gespaard heeft om Shanghai in oorlogstijd breeduit op het doek te tove ren, zal niemand verbazen. Het gevolg is echter dat juist door die prachtige fotografie en vaak nadrukkelijke enscene ringen eerder een droomachti ge, en soms zelfs bijna surrea listische sfeer wordt opgeroe pen. Het zou kunnen dat Spiel berg hiermee het kinderlijke perspectief van Jim heeft wil len weergeven. Zelfs een ver schrikkelijk bombardement kan in zijn ogen een prachtig vuurwerk lijken. Jammer ge noeg werkt het niet zo, onder andere omdat het de kijker niet gemakkelijk wordt ge maakt zich met de kleine Jim te identificeren. De dertien-jarige Christian Ba le speelt zijn rol enthousiast en zou in een spannende avontu renfilm zeker een goed figuur hebben geslagen. Maar wan neer het wat serieuzer wordt, krijgt hij door filmmakers op vallend volwassen en wijsgeri ge dialogen in de mond gelegd die bepaald ongeloofwaardig klinken. Ook het feit dat de film na Jims internering plot seling drie jaar verder springt, naar het laatste oorlogsjaar, maakt het niet gemakkelijk om zicht te krijgen op Jims ontwikkeling. Als er al van ont wikkeling sprake is. Aan het begin van de film maken we kennis met Jims passie voor vliegtuigen. Dat de overvlie gendejagers Japans zijn deert hem niet in het minst. Een mooie manier om duidelijk te maken hoe hij tegen het oor logsgebeuren aankijkt. Dat hij echter aan het eind, na al zijn kampervaringen, nog steeds salueert voor Japanse solda ten wil er bij ons maar moeilijk in. Het kampleven bestaat in de visie van Spielberg vooral uit clichématige décors, mooie plaatjes, nadrukkelijke dra matische effecten en hemelse muziek. Echt sentimenteel wordt hij zelfs wanneer Jim ge tuige is van het afscheidsritu- eel van drie Japanse kamika ze-piloten. Zeer onder de in druk heft hij spontaan een lied aan, en het hele kamp pinkt een traantje weg bij het horen van deze kleine nachtegaal. Zijn deze oorlogsjaren voor Jim nu een harde levensles, of toch een soort Disneyland? We komen er niet uit. LEO BANKERSEN Alhambra (Vlissingen); Cine- m'actueel (Bergen op Zoom); de Koning (Hulst) Christian Bale in the sun." 'Empire of HULST (01140-12030) 'Three men and a baby'. Van daag en zaterdag 19.00 en 21.30 uur; zondag 16.15, 19.00 en 21.30 uur; maandag, dinsdag 20.00 uur. 'Empire of the sun'. Dagelijks behalve woensdag 20.00 uur: zondags óók 16.15 uur. 'Schorem van de school' Van daag en zaterdag 19.00 er 21.30 uur; zondag 16.15, 19.00 en 21.30 uur; dinsdag 20.00 uur. 'Less than Zero'. Vandaag r zaterdag 21.30 uur; zondag 19.00 uur; maandag, dinsdag 20.00 uur. 'Jungle book'. Vandaag en za terdag 19.00 uur; zondag 16.15 uur. TERNEUZEN (01150-20505) 'No way out'. Vandaag en za terdag 19.00 en 21.30 uur; zon dag 16.15 en 20.00 uur; maan dag 20.00 uur. 'Fatal attraction'. Vandaag en zaterdag 21.30 uur; zondag, maandag, dinsdag 20.00 uur. 'Dirty Dancing'. Vandaag en zaterdag 19.00 uur; zondag 16.15 uur. 'Hersenschimmen'. Zondag 21.30 uur; maandag 20.00 uur, MIDDELBURG (01180-38900) Stake-out. Vandaag, zaterdag en zondag 19.00 uur. Broadcast news. Vandaag, za terdag en zondag 21.30 uur. Maandag, dinsdag en woens dag 20.30 uur. MIDDELBURG (01180-13483) I'v heard the mermaids sin- ging. Vandaag en zaterdag 20.00 uur. Zondag, 20.30 uur. A gathering of old men. Van daag en zaterdag 22.30 uur. Maandag, dinsdag en woens dag 20.30 uur. De reddertjes. Zondag en woensdag 14.00 uur. operette was even wennen Het Zeeuws Mannenkoor en de zanggroep Musica Cordis geven za terdagavond een concert in de hervormde kerk in Nisse. Aanvang 20.00 uur. Afwisselend brengen de koren enkele liederen ten gehore, zowel in het populaire als meer klassieke genre. Het Zeeuws Mannenkoor staat onder leiding van Han Beekman en Musica Cordis wordt gedi rigeerd door Cor de Bruin. A. Slabbekoorn bespeelt het kerkorgel. ZONDAG Bert Augustus uit Geldrop en Ria de Wolf uit Halsteren geven zon dag een orgelconcert in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom. Aanvang 16.00 uur. Op het programma staan werken van J.P. Sweelinck, H. Scheide- mann, J.S. Bach en diens zoon C.Ph.E. Bach, O. Messiaen en J. Alain. WOENSDAG Eetcafé Solo aan het Damplein 48 in Middelburg gebruikt woens dag het grote terras achter de zaak voor een kindervoorstelling. Vanaf drie uur 's middags speelt poppentheater Parabel van Sjaak Vereist het Oudhollandse Jan Klaassenspel en Roodkapje en de Bo ze Wolf. Ieder spel duurt ongeveer een half uur. Bij slecht weer kan naar binnen worden uitgeweken. De volgende voorstellingen van poppentheater Parabel zijn op de woensdagen 15 en 29 juni. Gert en Hermien Het afmarcheren onder de tonen van 'So lang es Frauen gibt' wil die avond nog niet echt vlotten en dirigent Jaap Edel merkt snedig op dat Frauen met een 'n' aan het eind wordt geschreven en dat hij die dan ook wil horen. De première van de operette 'Venus in Seide' van Robert Stolz door het Mid delburgs musical- en operette gezelschap Groep Papillon staat angstig dicht voor de deur en dat leidt soms tot een lichte prikkelbaarheid. Maar regis seur Leon Baijens uit Goes heeft er alle vertrouwen in: „Ja, het zou niet goed zijn als ik dat nu nog niet had". En even later schallen de operette-klanken dan ook weer vrolijk door de re creatiezaal van het Middel burgse Roggeveenhuis. Toch was het aanvankelijk even wennen: voor het gezelschap aan de flegmatieke, stoïcijnse Leon Baijens en voor de regis seur aan het fenomeen operette. Op voorspraak van zijn heel wat drukkere voorganger Gerard Baijens (geen familie overigens) was hij benaderd om de regie van 'Venus in Seide' te doen. „Ik dacht, operette? Maar ja, ik ben nieuwsgierig, wil altijd alles uit proberen. Ik zei: 't is goed, maar ik weet niks van muziek, ik kan geen noot lezen. Daar hoefde ik mij echter geen zorgen over te maken, want dat kwam allemaal voor rekening van Jaap Edel". „Het was heel vreemd voor mij, want normaal gesproken heb je te maken met een mannetje of zes en nu kreeg ik ineens vijfen twintig man op het toneel. Je moet in de gaten houden hoe het koor binnenkomt, hoe die men sen zich gedragen en je moetook nog eens op de solisten letten. Vooral in het begin duizelde het mij wel eens, hoor. Ik heb echter ontzettend veel hulp gehad van Yvonne Bosman, die als lid van Papillon meestal voor de kle ding zorgt en nu ook als regie-as sistente optreedt. Ik had geen betere kunnen treffen, want zij heeft ervaring op dat gebied. Als ik bepaalde dingen vergat, sprong zij er altijd tussen en dan liep het weer op rolletjes". „Ik heb geprobeerd de karak ters iets uit te diepen en dat luk te vrij aardig. Je wil hen ervan doordringen hoe ze zijn op een bepaald moment als ze een lied vertolken of gesproken tekst hebben. Het is een toneelstuk met zang, dus eigenlijk is er niet zoveel verschil, hoewel de mu ziek het belangrijkste is. Alleen zoveel mensen in één keer op het toneel, dat vond ik wel eens een probleem". Dat aantal wordt zo nu en dan ook nog eens uitgebreid met een balletgroep (van balletschool Tina Chris- tiaansen) en een volksdans groep (Vranje uit Vlissingen). „Op suggesties van spelers of Yvonne reageer ik niet direct, maar ga die eerst voor mijzelf verwerken", verklaart Leon Baijens zijn onverstoorbare hou ding tijdens de repetities. „Wat een ander zegt, bewaar ik in mijn hoofd. Je kan wel eens een keer uit je slof schieten, maar als ik dat doe, is het ook terecht. Als ik ergens een hekel aan heb, is het wel wanneer ze met een boekje op het toneel staan of als ze el kaar gaan verbeteren. Dan grijp ik in. Improviseer als je je tekst niet weet, maak er wat van, pro beer terug te vinden waar je naar toe moet. Maar ga niet naar el kaar wijzen van dit of dat, want dan haal je de ander uit zijn rol. Ik zeg altijd, mensen, probeer in je rol te blijven, zodat het pu bliek, zodra je op de planken komt, zegt, hé, daar heb je hem, dat is die persoon". Voor Leon Baijens geldt als het belangrijkste dat de karakters echt gaan leven voor het pu bliek. Eind 1986 behaalde hij als eerste in Zeeland en tevens als eerste in Nederland het diplo ma van de landelijke 3-jarige re giecursus, die gebaseerd is op een lesschema van de toneel school in Maastricht. Voor het eindexamen regisseerde hij het stuk 'Sunshine Boys' bij de to neelgroep Heer Hendrik in 's- Heer Hendrikskinderen. Het spel werd zes keer in Zeeland op gevoerd en Leon peilde onopge merkt de reacties in de zaal. „Als het publiek de hoofdpersoon echt als een rot vent ging zien, was mijn avond goed, uit de kunst. Dan was ik tevreden". Leon Baijens werd veertig jaar geleden in Goirle geboren, woonde in Tilburg en Eindhoven en verhuisde voor het vervullen van zijn dienstplicht bij de mari ne naar Den Helder. Door zijn werk streek hij in 1975 in Zee land neer. „De belangstelling voor toneel was er wel, maar niet om het zelf te doen. Dankzij mijn vrouw ben ik er mee in aanra king gekomen. Zij volgde een cursus en daaruit ontstond de toneelgroep Goese Polder, opge richt door Willem Krul. Ze had den een speler nodig en vroegen mij. Gelijk een hoofdrol, hoewel ik nog nooit gespeeld had". „Ik vond dat hartstikke leuk na tuurlijk, maar het viel wel te gen. Je denkt er zo makkelijk over van oh, toneel, dat doe ik wel even. Teksten leren, waar ik nu op hamer, daar dacht ik niet aan, zo van dat komt wel goed, jöh. Maar mijn interesse was gewekt". Van het één kwam het ander en dat beteken de cursussen volgen. „Toen was helemaal het hek van de dam en raakte ik heel gemotiveerd om door te gaan. Die landelijke cur sus diende zich aan en moest ik kiezen tussen spelen en regisse ren. Spelen vond ik leuk, maar regisseren trok mij eigenlijk meer aan. Het was overigens wel zwaar. We begonnen met een groepje van zes en daar ben ik als enige van overgebleven". „Regisseren is als het maken van een schilderij, je verandert wat, je doet er wat bij, je luistert naar mensen die idééën hebben die eraan toegevoegd kunnen worden. Ja, je krijgt een boekje en daar moet je iets van maken. Ik vind het een ontzettende uit daging om met een groep men sen al die woorden om te zetten in een aanvaardbaar stuk neel". Nadat de landelijl beoordelingscommissie mens de minister van wvc 'Sunshine Boys' had bekeke moest Leon zijn manier vi werken nader motiveren: ben niet zo'n prater, ik ben me een doe-mens, dus dat vond moeilijk. Maar men was tevr den". Sindsdien heeft Leon versch lende dingen gedaan. Bij He Hendrik regisseerde hij 'W doen we met Jenny' en mome teel is hij naast Papillon ook bezig om als een soo raam-regisseur een reeks tone stukjes aan elkaar te bheien c leerlingen van de Goese Monte sori-school in juni in de Prii van Oranje opvoeren. Zijn drevenheid blijkt onder meert het feit, dat hij werkzaam de ploegendienst bij Péchiney er geen enkele moeite mee hee om vrije dagen op te nemen het regisseren dat vereist. „Ergens diep in mijn hart zou er wel mijn beroep van vyillf maken", erkent Leon Baijen die zich lovend uitlaat over activiteiten achter de scherm: bij Papillon: „Dat is grandioo hoor, wat ze er voor over hebbf om alles zo perfect en mooi m gelijk te krijgen". Zelf is hij iemand die zich op de voorgrot dringt: „Ik hoef niet in de b langstelling te staan. Geef fl maar een toneelstuk waar mijn hart en ziel in kan legge dan ben ik tevreden. Laat maar schitteren op het toneel Wanneer Papillon het bij 1 lang es Frauen gibt' behoren' loopje onder de knie heeft dat wel lukken. FRANS P. J. DOELEIH ('Venus in Seide' is vanavond-*" dag - te zien in de Schouwburg Middelburg en zaterdagavond in Prins van Oranje in Goes, aan* 4" 20.00 uur). Leo.i Baijens tweede van rechtsgeeft wat laatste regie-aanwijzingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 24