prachtige oei ciornie vidaotlps schaken bridge damman PUZZEL HORIZONTAAL VERTICAAL OPLOSSING postzegels Vi fmii II a S R m m I li 1 ill lil11 ill lllllllli lllllll lllllllli )IBI iij wB 1 0 li® lllllllli .1111 A A ■l i ill ill III III III IFflD IJDAG 27 MEI 1988 iaantal krantenen „bladen houdt na de rwisseling een soort top onderzoek onder lezers of/ nedewerkers. De film die in l gevallen bovenaan kwam s'Oci ciornie' van Nikita ihalkov. Het is ook de film ikzelf zonder enige reserve beste vond van alles wat er ■jg jaar is uitgebracht. De n is een meesterwerk. Niet »en door de schitterende rol iMastroianni als een tsnut die naar Rusland gaat een vrouw te zoeken op wie op slag verliefd is vorden, maar doordat alles t hoort te deugen ook [erdaad deugt. Zelden zag ik ifilm die zo prachtig gebalanceerd is en waarin er en filmritme zo in rmonie zijn. Een juweeltje, ;0ci ciornie. ie bioscoop tenminste. Want kom ik aan het voorbehoud ik maak ten aanzien van de eocassette. 'Oei ciornie' is i film die je moet zien als je ten rustige bui benten als je ker ontspannen kunt zitten en donkere zaal. In een onkamer waar vaak veel riding is (heen en weer oop van huisgenoten, de rfoon, bezoek aan de deur) nt meestal van rust niets echten het zal me niets bazen als de waardering van eokijkers veel geringer is idievande scoopbezoekers. Let op de lvan de film. 'Oei ciornie' is ren daar uitgebracht als rarte ogen' en is nu, helaas, ir Vestron video opgezadeld t de titel'Dark eyes', ns over sportevenementen iben het nadeel dat ze van a zvoorspelbaar zijn. Er is een sportman of-vrouw die iets heel moeilijks wil. Trainen, trainen, lijden, afzien. Tegenwerking van velen, steun van een enkeling. Het grote evenement. Zou hij/zij het halen. Drie keer raden. Goed geraden. 'On the edge' van Ron Nilsson wijkt niet af van het gebaande pad, maar Bruce Dern is mooi als de hardloper op leeftijd die nog een keer een zware race wil winnen en Bill Bailey, Jim Haynie en vooral John Marley sport. Boksen ook. Wrestling, dat worstelen dat u regelmatig op Sky en andere Channels kunt zien, is een beetje sport en veel show. Maar kleunen, wat is dat? Kleunen is knokken met bokshandschoenen aan door ongeoefende amateurs die er het beste van hopen. In Amerika kun je er geld mee verdienen. Als je tenminste steeds maar wint. Dennis Quaid is aan lager wal geraakt en in 'Tough enough' van Richard Fleischer gaat hij kleunen om geld. Hij krijgt voortdurend op zijn donder, geven goed partijRCA. Hardlopen is een zeer serieuze B R I.Ï C E K N ÏW tl® p» Uw» émmi Stem* iiiesjtojy iimw* n *- maar wint als hij winnen moet. Dat maakt hem een tikkeltje overmoedig. Het einde van 'Tough enough' is zo voorspelbaar als elke sportfilm, maar het eerste deel is heel mooi. Vooral degenen die in lachen kunnen uitbarsten als ze klunsen wild om zich heen zien maaien zullen aan de film plezier beleven. Te genieten valt er van een kleine rol van veteraan Wilford Brimley. CBS/Fox. Een aardig tussendoortje is 'Campus man' van Ron Casden over een j ongen die geld voor studie bijeenschraapt door een mannelijke pin-upkalender uit te geven en een jongen die heel mooi wil schoonspringen. De schoonspringer is zelf ook schoon en dat bevalt Morgan Fairchild uitstekend. Miles O'Keefe valt op als slechterik met een goed hart. Vestron Video. PETER DE ZWAAN i deze rubriek een aantal leu- le partijen uit recente toer den. De eerste stamt uit het npioenschap van Roemenië is een aardig voorbeeld van gevaren, die een koning die te g in het midden blijft, bedrei- man-Ghinda, Roemenië 1988 1 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 xd4 PfB 5. Pc3 e5 wereldtop heeft deze bijzon- scherpe variant nooit geac teerd. De strategische ver- :hte verzwakking van de irte pionnenstelling weegt rhen blijkbaar zwaarder dan I tactische kansen, die zwart jgt. 'db5 d6 7. Lg5 a6 8. Lxf6 gxf6 Pa3 b5 10. Pd5 Lg7 11. c3 f5 exf5 Lxf5 13. Pc2 Le6 14. Pce3 tnu toe geen bijzonderheden, stelling is nog steeds bekend. Pxe7 Dxe7 16. Df3 e4! i bijzonder sterke zet, die wit de rand van de ondergang ngt. In een partij Hellers-Zsu- Polgar (Amsterdam 1985) minder goed 16Ta7. |Dxe4 d5! 18. Dd3d4ü wijze waarop zwart de cen- pionnen als breekijzers ge- ikt is zeer opmerkelijk. Na cxd4 Td8 20. Le2 Lxd4 staat niet goed, maar het vervolg is erger. De4 Td8 20. Pdl f5 21. De2 d3 De3 d2t 23. Ke2 diagram Illwll irJJIU f4!24. De4 Lg4t 25. f3 ce4t t geeft op. De wijze waarop rst de e-pion, daarna de d-pion 1 tenslotte de f-pion de witte :"ing aantasten is bijzonder nnakelijk. Behalve het ver- 'P van de partij is er nog een zonderheid over deze partij te ïlden. Hij werd gespeeld door ee dames. De zwartspeelster is echtgenote van de bekende lemeense speler Ghinda. grote schakers vergeten wel i hun koning uit het midden ïs te spelen. 16. Lxa7 Dxe2 17. Lc5t Pd6 18. Lxe2 Pfe8 19. Tfdl (Ligte- rink). 15. fxe3 Volgens deskundigen was 15. Dxe3 nog beter. 1 5Lxe5 16. dxe5 Dxe5 17. Dd3 Dxg5?? Een vreselijke fout. Nodig was 17a6 18. Da3t Dd6 19. Dxd6+ Kxd6 20. Pxf7t Ke7 21. Pxh7 axb5 22. g4 Ld7 23. g5 Txh8 24. gxf6+, hoewel wit ook dan be- tpr et" Qdt 18. Da3t Kd8 19. Tadlt Ld7 20. Lxd7 Pxd7 21. Txf7 Zwart hield er mee op. Op 20 Pxd7 volgt 21. Txf7 en 20. Pd5 krijgt 21. Txf7 Dxe3t 22. Dxe3 Pxe3 23. Td3 als vervolg. Tenslotte nog twee aardige par tijtjes uit het traditionele toer nooi van Gausdal in Noorwegen, dat ditmaal door de Tsjech Jan- sa gewonnen werd. Westerinen-Lengyel, Gausdal 1988 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Lc4 Pf6 4. Pc3 c6 5. d4 d5 Volgens oude boeken de weerleg ging van de witte opzet met 3. Lc4. In de praktijk blijkt ech ter telkens weer, dat het konings gambiet, ook in deze variant, goed te spelen is. 6. exd5 Pxd5 7. Pf3 Lb4 8. 0-0 0-0 9. Pxd5 cxd5 10. Ld3 Pc6 11. Lxf4 Lg4 12. c3 Le7 13. Dc2 g6 14. Lh6 Te8 15. Df2 Le6 16. Tael Wit zet zijn stukken allemaal keurig in het gelid. Is het moge lijk om met zetten, die zo voor de hand liggen de zwarte stelling op te blazen? 1 6Lf8 17. Lxf8 Txf8 Zwart heeft nu een paar zwakke velden in de buurt van zijn ko ning, maar zou dat nu zo'n kwaad kunnen? 18. Dg3 Dd7 19. Pg5 Tae8 20. Tf6 Kg7? De oude Hongaarse grootmees ter laat zich beetnemen. 21. Pxh7ü Kxh7 22. Lxg6+ fxg6 23. Dxg6+ Kh8 24. Texe6 Zwart gaf het op. Waarom eigen lijk? Wel, er dreigt Dh5 en daar is geen afdoende verdediging te gen. m llirrrrrll Soms kan een vrouw op twee manieren onscha delijk worden gemaakt en topspelers hebben de reputatie in dat soort situaties goed te 'kiezen'. Maar is dat kiezen? Vaak zijn er kleine aanwijzin gen waardoor de topspeler zich in dergelijke ge vallen laat leiden. Beroemd is het verhaal van Hal Sims, een kanjer uit de vroege jaren van het spel. Hij beweerde dat hij een missende vrouw onder alle omstandigheden kon lokaliseren, domweg door de tegenstanders goed te observeren. De on vermijdelijke weddenschap volgde. Zijn vrienden wilden hem foppen en gaven beide tegenstanders troef vrouw in handen. Sims ging onder grote spanning in trance en na lange tijd zei hij: 'Ik kom er niet uit; het lijkt wel of troef vrouw er tweemaal in zit'. In het volgende spel had zuid wel degelijk een aan wijzing: *B 10 9 4 V 10 6 H V 3 2 V B 7 AB 9 3 V AV H72 *8 6 54 V54 ¥632 B 9 6 3 A 3 2 86 V 10987 5 V10 8 *10 9 7 V5 V AHV853 964 *85 *762 ¥92 10 8 7 A 10 9 3 2 AH83 B 7 4 A B 5 H 6 4 Zuid opende 1 SA, west bood 2 Ha, waarna NZ aan legden in 4 Sch. West startte met Ha A, oost Ha 9, gevolgd door Ha H, waarop oost Ha 2 bijspeelde. Vervolgens schakelde west over op klaveren, voor oosts aas: klaveren terug was voor zuids heer. Zuid vervolgde met Sch A en... Sch H en 'ving' aldus wests vrouw. Helderziendheid? Welnee: zuid vroeg zich in eerste instantie verbaasd af waarom west niet harten doorspeelde, ondanks oosts aansignaal. Het antwoord was tevens de sleutel tot de juiste speelwijze. West speelde geen derde harten, omdat hij wist dat oost niet hoger dan de tafel zou kunnen troeven; zuid zou dan meteen weten dat oost Sch V niet had. West had pech dat zuid een goede speler was die alsnog de juiste conclusie trok en niet sneed. H 10 7 2 H B 4 A54 *H VB Een voorbeeld dat George Rosenkranz aanhaalt in zijn nieuwe boek 'Tips for tops'. Noord opent 1 KI, zuid 1 Sch, noord 2 Sch; zuid vraagt azen en het eindcontract wordt 6 Sch. West start met Ru 3 en zuid lijkt weinig aanwijzin gen te hebben. In de praktijk nam zuid, Rosenkranz zelf, Ru A; hij speelde een schoppen naar het aas en schoppen terug naar de 10: één down! Zijn tegen stander, Alan Truscott, merkte na afloop op: 'Je hebt zeker nooit gehoord van de regel van Truscott. Als je geen enkele aanwijzing hebt, moet je aanne men dat de vrouw in de uitkomende hand zit'. Hocus pocus, of heeft het iets te maken met de oude robberwijsheid dat als een boer met een vrouw ge nomen is, die vrouw door niet goed te schudden achter de boer blijft zitten? Nee, zegt Truscott: tegenwoordig houdt ieder zijn eigen kaarten voor zich. dus dat gaat niet meer op. De verklaring is veel simpeler. Starten is altijd moeilijk en als mensen een lastige start hebben met b.v. veel vorken, kiezen ze vaak üever voor een 'on schuldige' troef. Behalve natuurlijk als ze troef vrouw hebben. Of, met andere woorden, als de lin ker tegenstander niet met troef start, is de kans iets groter dat troef vrouw zich in zijn hand bevindt. Op vrijdag 3 juni vindt weer het jaarlijkse Epson simultaantoernooi plaats, waarbij in ca. 2500 ste den in de gehele wereld op dezelfde tijd precies de zelfde spellen worden gespeeld. Een uniek toernooi, waaraan ook in Nederland vele honderden paren zullen deelnemen. De organisatie onder leiding van de Fransman Jose Damiani, president van de Euro pese federatie, verwacht meer dan 100.000 deelne mers, een record. Rusland, waar bridge als kapita listisch tijdverdrijf in vroeger tijden verboden was, is voor het eerst vertegenwoordigd in een interna tionaal evenement, met heats in ondermeer Mos kou, Leningrad, Kiev, Riga en Minsk. TON SCHIPPERHEYN Tisdall-Mednis, Gausdal 1988 1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f3 Le7 10. h4 Pxd4 11. Dxd4 Lc6 12. g4 h6 13. Le3 Pd7 14. Kbl Lxh4 15. Dxd6 De7 16. Dc7 Lf6 17. Lf4 Lxc3 18. bxc3 e5 Het lijkt erop, dat zwart zich aar dig uit de moeilijkheden heeft kunnen redden. Wit weet de strijd echter gaande te houden. 19. Le3 0-0 20. g5! Tfc8 21. Da5 hxgö 22. Td2 Pf8 23. Tdh2 Wit heeft zijn eerste doel bereikt. 23Pg6 24. Lh3 Ld7 25. Lf5 Le6 26. Db4 Dd7? Dat leidt tot een onmiddellijk einde, maar na 26Dxb4 27. cxb4 is de situatie voor zwart ook niet zo erg rooskleurig. 27. Th8t Pxh8 28. Lh7+ Mat!! Probleem van de week Koers en Richter, 1932. Wit: Kf7, Dh5, Tdl, Tf5, Le2, Lgl, Pa2, Pg3, pionnen op b5, c2, g4 en g6. Zwart: Kd5, De5, Ld2, pionnen op b4, c3, c5, d6, g2, g7 en h7. Mat in twee zetten. Zeer fraai. Oplossing van de vorige week. Wit (Kasparov): Kg5, Lc3, Pf6, pionnen op a4, b3, c4, e5 en h6. Zwart: Kh8, Pf8, Pb8, pionnen op a5, b6, c5, e6 en f7. Wit sloeg met 55. Pd5ü een bres in de zwarte stelling. Het vervolg was: 55 Pfd7 (exd5 56. cxdött en de drei gingen e6 en Kf6 beslissen) 56. Pxb6ü Pxb6 57. Kf6 Pd4 58. Lxa5 Pd7 59. Lc7 Kh7 60. a5 Pc6 61. a6 Pdxe5t 62. Lxe5 Pxe5+ 63. Kxe6 1-0 CORJANSEN Het Nederlands kampioen schap voor dames werd be gin april gehouden in de uitste kende outillage van de korpsso ciëteit der gemeentepolitie te Amsterdam. Gelijktijdig vond in Putten dat andere - door Sij- brands gewonnen - toernooi plaats. Zowel publieke belang stelling als de publiciteit onder vond hierdoor in Amsterdam een aanzienlijke terugslag. Op zichzelf wel begrijpelijk, maar feitelijk ten onrechte, omdat ook door de dames meerdere goede prestaties werden gele verd. De spanning was echter veel geringer dan in Putten. Reeds twee ronden voor het ein de had Karen van Lith uit Ros malen zich voor de derde maal in successie van de landstitel verzekerd. Zij won al haar par tijen, behalve tegen de nummer twee, de Groningse Leun Otten. Het degelijke positiespel van v. Lith moge blijken uit onder staande partij tegen Petra Pol man uit Huissen, die eveneens als tweede eindigde op drie pun ten achterstand. Karen van Lith is nu gerechtigd deel te nemen aan het wereldkampioenschap 1989. Wit: P. Polman. Zwart: K. van Lith. Amsterdam 2-4-'88 I. 34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 6-11 4. 50-45 1-6 5. 31-26 16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 5-10 10. 37-31 20-25 II. 24-20 15x24 12. 29x20 14-19 13. 20-15 10-14 14. 40-35 11-16 15. 34- 30 25x34 16. 39x30 23-28 17. 44-39 21-27 18. 45-40 18-23 19. 40-34 17- 21 20.26x17 22x11 21. 31x22 28x17 22. 42-37 17-22 23. 33-29 13-18 24. 37-32 16-21 25. 32-27 21x32 26. 38x27 22x31 27. 36x27 11-17 28. 30-25 8-13 29. 41-37 23-28 30. 37-31 6-11 31. 47-42 18-23 32. 29x18 12x23 33. 42-38 28-32 34. 39-33 32x21 35. 33-28 23x32 36. 38x16 19-24 37. 34-30 13-19 38. 43-38 9-13 39. 49-43 13-18 40. 43-39 7-12 41. 16x7 2x11 42. 46-41 18-23 43. 31-27 12-18 44. 41-37 3-8 45. 37-31 17-22 46. 31-26 22x31 47. 26x37 8-12 48. 38-32 18-22 49. 48-42 12-17 50. 37- 31 14-20 51. 25x14 19x10 52. 30x28 22x44 53. 32-28 44-50 54. 28-23 10- 14 55. 23-18 17-22. Zwart wint. Ook Barbara Graas uit Wormer- veer - vele jaren de primus inter pares bij het damesdammen - moest wederom voor het beter verzorgde positiespel van v. Lith zwichten. Wit: B. Graas. Zwart: K. van Lith. 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37- 32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19 6. 35-30 20-25 7. 40-35 9-14 8, 44-40 17-21 9. 31-26 21-27 10. 32x21 16x27 11. 37-31 15-20 12. 31x22 18x27 13. 30-24 20x29 14. 33x24 19x30 15. 35x24 12-18 16. 50-44 7- 12 17. 41-37 1-7 18. 40-35 14-19 19. 44-40 19x30 20. 35x24 10-14 21. 24- 20 3-9 22. 20-15 12-17 23. 37-32 17- 22 24. 32x21 11-16 25. 42-37 16x27 26. 37-32 6-11 27. 32x21 11-16 28. 21-17 22x11 29. 38-32 7-12 30.43-38 11-17 31. 39-33 14-19 32. 49-43 9-14 33. 43-39 19-24 34. 33-28 14-19 35. 38-33 16-21 36. 32-27 21x32 37. 28x37 17-22 38. 37-31 22-27 39. 31x22 18x27 40. 48-43 24-30 41. 47- 42 13-18 42. 33-29 8-13 43. 40-35 2-8 44. 35x24 19x30 45. 43-38 30-35 46. 39-33 25-30 47. 34x25 23x34 48. 42- 37 18-22 49. 25-20 13-19 50. 33-29 34x23 51. 37-32 23-29 52. 32x21 29- 34 53. 21-16 12-17 54. 38-33 22-27 55. 33-28 34-39 56. 28-23 19x28 57. 20-14 39-43 58. 14-10 43-49 59. 36- 31 27x36 60. 26-21 17x26 61. 16-11 36-41 62.11-6 41-46 63.10-5 8-13 64. 5x37. Zwart wint. Bekerwedstrijd De landelijke bekerwedstrijd, waarin de Goese Damclub tot dusver zo succesvol optreedt, mag zich evenmin in een grote belangstelling verheugen. Ook dat is begrijpelijk, want het is voor de eerste keer, dat deze strijd aller categorieën plaats vindt. De organisatie is kennelijk nog niet geheel ingespeeld en de informatie laat daardoor te wen sen over. Hoe het ook zij, de Goe se formatie weerstond de Lim burgse equipe uit Schaesberg en mag daarom verder bekeren. Cees Rijk en ondergetekende hielden resp. G. Stam en Leen de Rooy op afstand, terwijl Jan Sin- ke de verliespartij van Sjacco Sandee compenseerde door een prima winstpartij tegen A. Maertzdorf. De volgende wed strijd van Goes vindt plaats op 28 mei te Zoetermeer tegen de plaatselijke club D.I.D. Wit: A. Maertzdorf. Zwart: J. Sinke Tilburg 14-5-'88. 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 35- 30 17-22 4. 31-27 22x31 5. 36x27 11-17 6. 33-29 10-14 7.40-35 14-19 8. 44-40 6-11 9. 38-33 17-22 10. 37-31 11-17 11.41-36 1-6 12.46-417-1113. 50-44 17-21 14. 42-38 21x32 15. 38x27 11-17 16. 48-42 20-25 17. 31- 26 22x31 18. 26x37 5-10 19. 42-38 10-14 20. 30-24 19x30 21. 35x24 14- 19 22. 40-35 19x30 23. 35x24 6-11. Een sterke zet, niet slechts om dat hij 37-32 verhindert, hetgeen na 13-19 en het afnemen van de dam in schijfwinst voor zwart re sulteert, maar ook door zijn ver dere functie als steunschijf. 24. 38-32 9-14 Nu lijkt 32-27 met de dreiging 27-22 sterk, maar zwart heeft een passend ant woord: 15-20, 25-30, 23x34, 4-10, 13-19 en 22x50 dank zij die schijf op 6. Het beste lijkt ons 33-28 4-10 (niet 14-19 wegens 28-22); 28x19 14x23; 32-28x28 of 45-40 waarna 3-9 verplicht is. 25.44-40 3-9 26.36-314-10 Zwart is beperkt in zijn zettenkeus, van daar deze niet voor de hand lig gende voortzetting; na 24-20x20 zou volgen 23-28 en 10-15. 27. 33-28 16-21! 28. 28x19 14x23 Voor 32-27 en 37x19 hoeft zwart nu niet te vrezen. 29. 31-26 9-14 30. 43-38 11-16! Zie diagram. Sinke Maertzdorf Stand na 30.11-16 Om 21-27x27 te verhinderen be sluit wit tot 37-31, waarna zwart een combinatie uitvoert, die één zet daarvoor ook mogelijk was, maar de op 31 belande zwarte schijf op de tocht zou zetten. Nu rolt er schijfwinst voor zwart uit: 31. 37-31? 25-30! 32. 24x35 17-22 33.26x1913x44 34.35-30 44x24 35. 31-27 14-19 36. 32-28 10-14 37. 41- 37 15-20 38. 37-32 20-25 39. 47-41? en wit wachttë 16-21, 18-22, 12x21, 24-29 en 19x46 niet meer af. LEO ANDERSON 1 roofvogel: 6 strafbaar feit; 11 bedekte spot; 12 kleverige vloeistof; 14 titel (afk.); 15 jong varken; 16 deel v. e. boom; 17 voltooid; 19 gebogen been; 21 berustend; 25 bittere vloeistof; 26 deel v. e. kolenkachel; 28 opsporingsappara- tuur; 29 land in Zuid-Amerika; 30 boom; 32 toiletartikel; 33 geheel gevuld; 34 dierenverblijf; 36 kleur; 37 eerstko mende (afk.); 39 onverschrokkenheid; 41 luchtig gebakje; 42 muzieknoot; 43 moerasvogel; 45 blaasinstrument; 47 breibenodigdheid; 48 korte tijdsduur; 49 rivier in Egypte; 50 middel om melk te stremmen; 51 grote olijfgroene pape gaai; 52 baanbreker (fig.); 56 hakwerktuig; 58 nummer (afk 59 roofvogel; 60 etensbak voor varkens; 62 voorzet sel; 63 nauwsluitend; 65 schuine strook; 67 lokspijs; 68 lichtverteerbaar voedsel; 70 mannelijk dier; 71 voorwerp tot versiering; 73 vrucht; 75 bevallig meisje (fig.); 77 woon schip; 78 onprettig persoon; 80 tovergodin; 81 muziek noot; 82 klimplant; 83 lor; 85 oude lengtemaat; 86 soort antilope; 89 vaandel; 91 niet duidelijk; 92 bloem. 1 paardeslee; 2 zeehond; 3 onvergelijkelijk; 4 rivier in Afri ka; 5 lidwood; 6 motorschip (afk.); 7 roofdier; 8 stad in Al gerije; 9 kledingstuk; 10 muzieknoot; 11 soort bergkristal; 13 stel; 14 functie in de metaalbranche; 18 stof; 20 aantal aaneengebouwde huizen; 22 snel drogend mengsel; 23 bij belse naam; 24 gedwee, mak; 25 betaalmiddel; 27 overal; 29 tijdruimte van onbepaalde duur; 31 afgesneden stuk vis; 33 lichaamsdeel; 35 Europeaan; 36 metalen staaf; 38 mannetjeskat; 40 bloedgever; 41 stad in Joegoslavië; 421 rood edelgesteente; 44 bijbelse naam; 46 delfplaats van b.v. steenkool; 47 weefsel v. e. spin; 51 uiting van onderda nigheid; 52 grappenmaker; 53 boom; 54 in hoge mate; 55 deel v. e. schip; 57 verouderd bergmeubel; 59 weidegewas; 61 niet één; 63 beendergestel dat de mondholte omsluit; 64 mohammedaanse rechter; 66 voederrek in stallen; 68 kik vorsachtig dier; 69 soort kip; 72 rijstbrandewijn; 73 be waarplaats; 74 schermbloedige plant; 76 comparatief van veel; 78 boodschapper; 79 ontstekingskoord; 82 onver- duisterd schijnende; 84 aanwijzend vnw.; 87 voegwoord; 88 loofboom; 89 uitroep; 90 bijwoord. Welke sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 64 74 92 62 86 78 7 73 3 76 en 71 54 50 40 89 30 88 51 90 45? De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC-Vrij dagkrant van volgende week. Schrijf uitsluitend de twee sleutelwoorden op een brief kaart en zorg ervoor dat uw oplossing uiterlijk woensdag morgen in het bezit is van: Puzzelredactie PZC-Vrijdagkrant Postbus 466, 4380 AL Vlissingen Vermeld uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs 50 gulden, tweede prijs 25 gulden, derde en vierde prijs een exemplaar van het boek 'Zeven eeuwen Veere' van ds. P. Fagel. Vrijdag 20 mei Horizontaal: 1 zwembroekje; 10 boete; 11 baars; 13Nimes; 14 lam; 16 raket; 18 ever; 19 dinar; 21 Peru; 22 dar; 23 zes tien; 25 rum; 26 e.k.; 27 voet; 28 niet; 30 m.b.; 31 zool; 33 nood; 35 ineen; 37 fok; 39 Norge; 41 gast; 42 oeros; 44 naar; 45 aronskelk; 46 maan; 48 motet; 49 Alma; 52 etage; 54 Let; 55 smaad; 56 kers; 58 spek; 59 R.P.; 61 lomp; 63 star; 64 hl; 65 kik; 67 piaster; 69 kea; 70 Aken; 72 datum; 73 gala; 74 teler; 76 rek; 77 vader; 78 Tirol; 80 neger; 81 motorrenner. Verticaal: 1 zomer; 2 weer; 3 ets; 4 me; 5 riant; 6 eb; 7 kar; 8 jaap; 9 erker; 10 bivak; 12 serum; 13 nederig; 14 list; 15' Main; 17 tumbler; 19 deel; 20 rein; 23 zoon; 24 neon; 27 voetangel; 29 toonkamer; 31 zes; 32 borstel; 34 dra; 36 na dat; 37 fenol; 38 koket; 40 gamma; 42 oom; 43 set; 46 meer kat; 47 aak; 60 lak; 51 adelaar; 53 erop; 55 spar; 57 smid; 58 stem; 60 piket; 62 paar; 63 stuk; 64 heler; 66 kelim; 68 steur; 69 kader; 71 nero; 73 gage; 75 rot; 77 ven; 79 L.O.; 80 N.N. De sleutelwoorden van de Vrijdagpuzzel van vorige week zijn BASBARITON en ZETBREEDTE. De prijswinnaars: M. C. de Lange-Verplanke, Oosthavendijk 3, 4493 BK Kamperland (50 gulden); A. C. Ekelschot, Rossinilaan 30, 4384 MA Vlissingen (25 gulden). De boeken gaan naar L. Groosman, Nassaustraat 19,4515 AM IJzendijke en W. A. de Groen, Meidoornstraat 23, 4306 AD Nieuwerkerk. De prijzen worden automatisch toegezonden. dxe4 nn-Tal, Swift 1988 M C6 2. d4 d5 3. Pc3 Pxe4 Pd7 5. Pg5 n nieuwe modevariant, die na partij Van der Wiel-Karpov de Amsterdamse vierkamp, 'arin met 5Pb6 werd voort zet, wel geen lang leven meer schoren zal zijn. Pdf6 ten partij Nunn-Georgiev, Li- tes 1988, volgde 5h6? pe6! Da5t 7. Ld2 Db6 8. Ld3 fj>?? 9. Dh5+ Kd8 10. La5 en de «ken konden weer in de doos. Plt3 e6 7. Pe5 Ph6 8. Ld3 Ld6 n andere mogelijkheid was Dxd4 9. Pgxf7 Pxf7 10. Pxf7 'y (niet 10Kxf7 wegens LS6+!) li. c3 Lxc3t 12. bxc3 ft 13. Ld2 Dxd3 14. Pxh8 15. De2 Dxg2 16. Tfl en wit 'at waarschijnlijk toch aan- tkelijk beter. P Dc7 10. De2 c5 11. Lb5t Ke7 °-0cxd4 Pf5 14. Le3 Pxe3 Lxe5 15. dxe5 Dxe5 De postadministratie van de Verenigde Naties heeft tot nu toe van de zes bijzondere emissies, die voor dit jaar op het programma zijn gezet, drie afge werkt. Op 29 januari werd het jaar ingezet met zes zegels die aandacht vragen voor het inter nationale landbouwontwikke lingsfonds IFAD. De zegels heb ben als thema 'IFAD - voor een wereld zonder honger'. Op de ze gels onder andere een geite houdster, vissers, landbouwers en planters en verder etenswa ren, zoals vruchten, groenten, vissen en broden. Waarden en oplagen van de IFAD-zegels zijn: 0,35 Zwitserse frank (900.000 exemplaren), 1,40 Zw. fr. (900.000), 22 dollarcent (1.050.000), 33 cent (1.050.000), 4 Oostenrijkse schilling (1.27.000) rm 6 s. (1.275.000).. Op 29 januari verschenen even eens twee nieuwe permanente zegels in waarden van 0,50 Zw. fr., met daarop twaalf kinderen (op lage 1,6 miljoen) en 3 dollarcent met het embleem van de Ver enigde Naties, samengesteld uit een soort franje van een bruin gordijn (oplage 3 miljoen). Als tekst staat op deze zegel: United Nations - For a better world. De zegels vervangen zegels in dezelf de waarden die respectievelijk in 1969 en 1976 zijn uitgegeven. FOR A WORLD WITHOUT HUNGER Met als thema 'Red het woud' bracht de VN op 18 maart drie velletjes uit waarin waarden voorkomen van 0,50 fr., 1,10 fr., 25 c., 44 c., 4 s. en 4 schilling. In elk velletje zitten twaalf zegels met op elk (loodrecht) paar - per vel letjes dus zes paren - een identiek doorlopend beeld. Het velletje met de Zwitserse waarden (zes zegels van 0,50 fr. boven en zes van 1,10 fr. onder) staat een dennebos afgebeeld, met op de voorgrond water, waarin het bos wordt weerspie geld en op de achtergrond ber gen. Het velletje in dollarwaarden (zes 25 c.-zegels op de bovenste rij en onder zes 44 c.-zegels) toont een tropisch regenwoud en het velletje in Oostenrijke schillings waarden (zes 4 s.-zegels boven en zes 5 s.-zegels onder) geeft een beeld van een loofbos in de herfst met op de achtergrond heuvels. Van de 0,50 en 1,10 ff.-zegels zijn 663.000 exemplaren aange maakt, van de 25 c. en 44 c.-zegels 594.000 en van de 4. en 5 s.-zegels 906.000 stuks. Deze fraaie zegels zijn ontworpen door de Neder lander Braldt Braids. s., hulp bij woningbouw (1.275.000). Het VN-programma voor de rest van het jaar ziet er als volgt uit: 17 juni, thema 'gezondheid door sport'; 16 september, een nieuwe vlaggenserie en 9 december, 40 jaar mensenrechten. ■Bi De derde VN-serie 1988 die in middels (6 mei) van de persen is gekomen heeft als thema 'Inter nationale dag van de vrijwilli- gerswerker'. Op de (weer zes) ze gels zien we: 0,80 fr., hulp in de landbouw (oplage 900.000 stuks), 0,90 fr., veeteelt (900.000), 25 c., onderwijs (1.050.000), 50 c., vlech ten van manden (1.050.000), 6 s., medische hulp (1.275.000) en 7,50 rond met zegels waarop 'boeren- meubelen' staan afgebeeld. De nieuwe vierjarige reeks, waar mee op 24 mei een begin is ge maakt, heeft als thema '700 jaar kunst en cultuur'. De eerste serie is gewijd aan Zwitserse minnezangers uit de 12e tot de 15e eeuw: 35 +15 rap pen, Rudolf von Neuenburg; 50 20 rp, Rudolph van Rotenburg; 80 40 rp., Johannes Hadlaub en 90 40 rp., Hardegger. We moeten overigens opmerken dat de zegels sterk herinneren aan de drie Liechtensteinse min nezangersseries uit de jaren 1961-1963 en aan de kerstzegels 1987 van het vorstendom. Europa CEPT-zegels, twee stuks, in waarden van 50 en 90 rappen. Op beide zegels staat de kaart van Europa: op de 50 rp.- zegel in 'natuurlijke' kleuren (groen-geel), als symbool voor het materiële transport van goe deren en op de 90 rp.-zegel in zgn. 'onnatuurlijke' kleuren (paar- spurper), als symbool voor het immateriële transport van be richten. De groene pijlen op de laagste waarde wijzen op bewe ging en transport, langs groene wegen en het groene computer net op de hoogste waarde symbo liseert het moderne berichten verkeer. ymtto «Auorn jit at. a ZWITSERLAND wijzigt om de vier jaar het thema voor de jaar lijkse Pro-Patriaserie. Het vorige jaar werd de motiefreeks 'schat ten uit Zwitserse musea' afge- In 't Kort Monaco: 13 novem ber: blok (50 jaar dienst zegeluit giften) met twee 4,00 fr.-zegels en in het midden een 8 fr.-zegel met links prins Rainier en rechts prins Louis II en in het midden het gebouw van de dienst; Rode Kruis, 4 fr. en 5 fr. Maria; interna tionaal circusfestival, 2,20 fr., af fiche met clown; internationale bloemschikwedstrijden, 2,20 en 3,40 fr., kerstzegel van 2,20 fr., met o.a. een kind, speelgoed en, de kerstman; 150 jaar munt, 2,50 fr., 5 fr.-zilvermunt uit 1837; in dustriële ontwikkeling, 2,50 ff., elektronische isntrumenten; in ternationaal laboratorium voor radio-actief onderzoek, 5 fr., Oceanografisch museum. *.A Behalve met de Pro-Patriazegels kwam Zwitserland 24 mei met MONACO A si SaoSiTOASOtH- Op 16 november: 100e geboorte dag Franse toneelspeler Louis Jouvet (1887-1951), 3 fr., portret. HERO WIT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 23