Van de Velde Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen Verschijnt elke vrijdag GROTE ROMMELMARKT GROTE ROMMELMARKT speeltuinwachter Iets aan de hand? Zet 't in de minikrant Gert en Hermien Timmerman 'GROEP PAPILLON' 'VENUS IN SEIDE' BRADERIEKLEURWEDSTRIJD 22 SVD LUISTEREN MOEILIJKHEDEN ANONIEM 01180-36251 Tevens gevraagd: ZEEUWS MANNENKOOR MUSICA CORDIS TENISSE 'DE HOEKSTEEN' MIDDELBURG VERENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN IN ZUID-WEST NEDERLAND DE AFDELING GOES-BORSSELE bloedaEname-avond OPEN HUIS VV RCS Oost-Souburg receptie van 19.00-21.00 uur in de kantine van de VV RCS. Uitslag loterij vv Kloetinge VERZORGERS URKER MANNENKOOR GROTE ROMMELMARKT TE YERSEKE GROTE ROMMELMARKT LOTERIJ ANSICHTKAARTEN VERZAMELBEURS Loterij V.V. Serooskerke Trekking loterij Voetbalvereniging Veere ROMMELMARKT I 'HARMONIA' drs. N. Smit-Kroes Autobedrijf Auto's met Bovag-garantie Beneden 7.500,-met APK-keuring zonder garantie en inruil AUTO v. d. VLIET-GOES KLEIN FRANKRIJK 23, GOES TEL. 01100-28751. Diesels: Bedrijfswagens: Officieel Nissan-dealer GARAGE VAN FRAASSEN B.V. DIESEL LPG Inruil, financiering mogelijk GARAGE LOKERSE-KRUININGEN Zandweg 8a, Kruiningen, tel. 01130-2810. 12 mnd. first class garantie 3 mnd. garantie Goedkope auto's APK-gekeurd Van particulier: Mercedes 280 S automaat bouwjaar 1968, prijs 10.900,- TOYOTA-DE JONGE Ook voor uw APK-keuring Automobielbedrijf Van Oeveren B.V. MERCEDES-BENZ STER-GARANT OCCASIONS Overige occasions: Automobielbedrijf Van Oeveren B.V. Autobedrijf Clara FIAT - GEBRUIKTE WAGENS PLUS SYSTEEM-OCCASIONS Andere merken: AUTO DAGEVOS GEBRUIKTE AUTO'S AUTOBEDRIJF AKKERMANS BIJEENKOMSTEN/ONTSPANNING 25 jaar Pieter Maritz Stam Jongerenaktie 28 mei kabinet. speelgoedbeurs LESSEN/RIJLESSEN RIJSCHOOL DE WILDE parachute springen Speciale aanbieding le 10 rijlessen 250,- VERZEKERINGEN AUTOVERZEKERING Onderlinge Waarborgmaatschappij van de C.B.T.B. u.a. Telefoon 01100-15448 Autoverzekering Assurantiekantoor LAHR&Co LENINGEN Denkt u nu echt dat SNOEP VERSTANDIG LEEN VERSTANDIG Geld lenen? W. M. Roelse Pers. leningen Continukredieten le en 2e hypotheken Assurantiekantoor LAHR&Co r Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 MEI igj MINI KRANT Advertentie opdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 16.00 uur in ons bezit te zijn. vraagt spelers voor haar Ie, 2e en 3e elftal. Aanmelden bij: Van Tilburghstraat 39 4438 AJ Driewegen Tel. 01195-787 Wij graag naar u. In gesprek van mens tot mens kunt u uw bespreken. U blijft desgewenst Chr. Telef. Hulpdienst voorZeeland. dagelijks van 10-24u. weekends van 20-24u. Uitslag verloting 'De Oude Stad' 1e prijs portable kleuren-t.v. 1488 2e prijs soundmachine 0201 3e prijs damesfiets 1777 4e prijs dekbed 0044 5e prijs klokradio met telefoon 1433 6e prijs walkman 1585 7e prijs walkman 2972 8e prijs isoleerkan 1681 9e prijs klokje 2540 10e prijs telefoon 1204 11e prijs taart 2016 12e prijs horloge 2167 13e prijs horloge 1802 14e prijs fles wijn 0822 15e prijs koffie met gebak in Lunchroom 'La Reine' 0628 De prijzen zijn af te halen bij Jos Klap, Koudenhoek 42, Vlissingen. Tel. 01184-13275, na 18.00 uur. Speeltuinvereniging 'De Oude Stad', inl.01184-14966. Vlissingen, 26 mei 1988 Oproep aan de leden van: 'Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Sint-Kruis- laan 1 tot en met 83 (oneven) en Tobagolaan 10 tot en met 30 (even) te Vlissingen, gevestigd te Vlissingen. Deze oproep is bedoeld de leden bijeen te roepen voor een vergadering volgens art. 32 lid 3 en 4 van het regle ment van splitsing van eigendom en art. 41 lid 2 boek 2 burgerlijk wetboek C.A. De vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 31 mei 1988 te 20.00 uur adres Badhuisstraat 181 te Vlissingen. Op de agenda staan de volgende punten. 1. Vervanging administrateur. Kandidaat: dhr. A. W. van Mook. 2. Vervanging voorzitter. Kandidaat: mevr. A. J. Behrends. 3. Behandeling van de begroting volgens art. 36 en 37 R.v.S. Daar op de vergadering van 1 april 1988 geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen. 4. Sluiting. Hoogachtend, A. W. van Mook o.l.v. Han Beekman (zanggroep) o.l.v. Cor de Bruin Zaterdag 28 mei. Aanvang 20.00 uur in de Ned. Herv. Kerk op het Dorpsplein. Entreeprijs 7,50. Hoek Vrijlandstr./Roozenburglaan 22, 28 mei Evangelisatieavond m.m.v. en de Gospelgroep 'First Love'. Spreker: ds. A. H. van Gent, bekend van radioge meente Bloemendaal. Toegang vrij. Aanvang 19.30 uur. informatie: tel. 01180-14746 of 26798 „God is altijd groter dan uw nood'. ST. EVANGELISATIE NEDERLAND Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op don derdag 2 juni 1988, aanvang 14.00 uur in het' cultureel centrum De Sprenge van het Psychia trisch Ziekenhuis Vrederust, Hoofdlaan 8, Hal steren. Agenda Opening door de voorzitter, de heer P. G. Ver- maire. Vaststelling verslag algemene ledenvergade ring van 11 juni 1987. Vaststelling jaarrekening 1987. Verkiezing 2 bestuursleden in verband met pe riodiek aftreden. Het bestuur stelt voor mevr. .drs. L. A. Padt-Visser en dhr. G. Christiaanse opnieuw te kiezen. Financiële ondersteuning ziekenhuizen. Op ba sis van een mondelinge toelichting van het be stuur wordt een besluit gevraagd op verzoeken van Vrederust en het PZZ om een financiële bijdrage. Gelegenheid tot het stellen van vragen over het functioneren van de Vereniging. Korte film over Vrederust ca. 50 jaar geleden. Het betreft een onlangs verkregen unieke oude opname, die nog niet eerder openbaar is ver toond. Causerie door de heer drs. A. Nagtzaam, direc teur beheerszaken Vrederust, 'Verkleining en vernieuwing: een psychiatrisch ziekenhuis in ontwikkeling'. Rondvraag en sluiting. van het Nederlandse Rode Kruis houdt op donderdag 2 juni 1988 haar jaarlijkse De afname vindt plaats vanaf 's avonds halfzeven in de Betho, Klein Frankrijk 2 te Goes. Inlichtingen kunt u krijgen bij: mevr. T. W. Jelsma-Broekema, tel. 01100-11682. U hebt 5 liter gezond bloed - geef er een beetje van weg aan een medemens die het dringend nodig heeft. Zondag, 29 mei, houdt naturistenvereniging Zeelandia op haar verenigingster rein, eind Oostel. Berm- weg in Vlissingen (achter Olau Line), ledereen is welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. Ten behoeve van de restauratie van de toren R.-K. Maria Magdalena Kerk op zaterdag 28 mei. Plaats: onder de toren op het kerkplein, van 08.00 tot 16.00 uur. Uitnodiging voor leden, donateurs en sup porters voor de op 4 juni 1988 te houden Dit n.a.v. het behaalde kampioenschap in de 4e klas H. Middelburgs Musical- en Operettegezelschap presenteert OPERETTE VAN ROBERT STOLZ Vrijdag 27 mei: Schouwburg, Middelburg, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 28 mei: Prins van Oranje, Goes, aanvang 20.00 uur. Begeleiding door OPERETTE ORKEST. Kaartverkoop: Kunsthuis 'De Vier Windekes', Lange Delft 90, Middelburg, tel. 01180-14200 Muziekcentrum Goes, Korte Kerkstraat 17, Goes, tel. 01100-30912 en 's avonds aan de zaal. Theatertaxi rijdt na afloop. Avondje Theater Compleet Schouwburg 01180-25156. op zaterdag 28 mei om 13.00 uur in diver se zalen van de Jeugdhoeve te 's-Heeren- hoek. Zeer vele waardevolle artikelen van de voorjaarsschoonmaak. Kom dus mas saal en maak er een feest van. Organisatie: Carnavalstichting 'De Koenkelpot'. 0562 4188 1146 1152 4112 7952 4336 10000 0101 7105 4135 6049 0439 6958 1214 7167 9745 9455 7783 4330 Prijzen kunnen worden afgehaald bij: C. J. Hollestelle, Geertesplein 20, Kloetinge, tel. 01100-15795. Gevraagd: voor voetbalvereniging Breskens voor seizoen '88/'89. Inl. 01172-2440, W. Vermeire, vz. VV Breskens. o.l.v. Frits Bode in Kamperland Zaterdag 28 mei. Aanvang 19.30 uur. In de Geref. Kerk, Veerweg 100. Deuren open 19.00 uur. Entreeprijs 7,50. Kaarten verkrijgbaar aan de kerk. op zaterdag 28 mei in het centrum van het dorp van 9tot 13 uuren om 10.30 uur opbod kostbare spullen en verkoop handwerkspulletjes. Tevens is de elektrische spiraal aanwezig (bij slecht weer 4 juni). T.b.v. de verbouwing van de gereformeerde pastorie. Van 1 tot en met 11 juni De braderie in de Zeeuwse hoofdstad wordt dit jaar gehouden op 16, 17 en 18 juni. Weer onder de naam 'Middelburg Folklorestad' en ditmaal in het teken van Frankrijk. Voorafgaand aan dit evenement wordt een kleurwedstrijd gehouden voor kinde ren tot en met 14 jaar. In diverse leeftijds categorieën zijn fraaie prijzen te winnen. De kleurplaten zijn vanaf 1 juni gratis ver krijgbaar bij de deelnemers aan de brade rie (herkenbaar aan de 'Middelburg Folk- lorestad'-affiche). Inleveren tot en met 11 juni in de bus bij de ABN-bank aan de Markt. Zie ook de gegevens op de plaat. Prijsuitreiking op de laatste brade riedag om ongeveer 16.30 uur bij het podium op de Markt. op zaterdag 4 juni op het parkeerterrein bij de Ra bobank te 's-Gravenpol- der. Aanvang 10.00 uur. Ook verkoping van kle ding enz. door de Her vormde Vrouwengroep. Opbrengst is bestemd voor de Ned. Hervormde Kerk. Prijzen dd. 30-04 t.b.v. St. Pony club voor Gehandicap ten Vlissingen. 1e t/m 18e prijs 2961, 2222, 3594, 186, 3171, 1497,41,408, 948, 2735, 3681, 1495, 739, 1722, 2941, 2565, 2630, 770. Prijzen af te halen aan 'De Kanovijver' te Vlis singen. De Verzamelaar organiseert zaterdag, 28 mei 1988 09.00-16.00 uur speciale en algemene ZAAL DE VROONE TE KAPELLE Trekking mei 1988 185 191 155 231 116 314 219 315 243 108 200 347 366 151 214 235 346 148 182 387 282 251 398 175 350 330 345 220 371 244 340 111 245 303 290 150 209 d.d.25mei 1988 242 245 292 222 295 003 020 063 214 069 195 078 040 235 234 197 182 185 017 273 050 083 267 144 032 064 284 224 227 018 138 209 223 091 047 269 266 te 's-Heer Hendrikskinderen zat. 28 mei a.s. Aanvang 9.30 uur. T.b.v. Terre des Hommes I Nederlandse Vereniging van Spiritisten organiseert: openbare avond dinsdag: 31 mei medium: mevr. M. Evers onderwerp: psychometrie helderziende waarnemingen Adres: Stationsstraat 16 Middelburg Aanvang: 20.00 uur Toegang leden: 3,50 Niet-leden: 6,00 maandag 30 mei aanvang 20.00 uur Prins van Oranje, Goes: Belangrijke spreekbeurt minister van verkeer en waterstaat. Organisatie: Kamercentrale VVD Zeeland. Stationssingel 12 (t.o. station NS) Kapelle, tel. 01102-1416. Opel Kadett 1.3 automaat, 3-drs50.000 km 1982 10.500,- Opel Kadett GSI 3-drs., roodm. acc15.000km 1986 29.500,- Opel Kadett 1.3 LS 3-drs. wit40.000 km 1986/ 18.750,- Opel Kadett 1.3 S 4-drs. Sedan, zilvermet. m. LPG58.000 km 1986/ 19.750,- OpelCorsa 1.2 STR, zilvermet56.000 km 1983 10.950,- Opel Corsa 1.0 S 5-drs. blauw27.000 km 1986 14.950,- Opel Kadett 1.3 S 3-drs51.000km 1983/ 10.750,- Opel Kadett 1.2 S 3-drs. rood57.000km 1984/ 12.500,- Opel Kadett 1.6 diesel 5-drs., wit68.000 km 1985/ 17.950,- Opel Ascona 1.6 S d.bl70.000 km 1984/ 14.500,- Opel Omega 2.3 diesel zilvermet1987/ 34.500,- Opel Senator 2.5 id.blauw 76.000 km eind 1984 23.500,- Ford Escort 1,3 5-drs. Laser, blauwmet60.000 km 1985 15.500,- Ford Escort 1.1 3-drs. Laser, blauwmet47.000 km 1984 13.750,- Ford Escort 1.1 3-drs. Laser, goudmet50.000 km 1984 13.500,- BMW 728 i, schuifd., ABS, etc., - d.groenmet65.000km 1985/36.500,- BMW318 i4-drs., wit30.000km 1985 26.500,- ToyotaCorolla 1.8 GL diesel 4-drs65.000 km 1985/ 16.500,- VW Golf 1.6 diesel 3-drs.wit, 4+E79.000kml984/ 16.500,- Volvo 240 2.0 rood. LPG101.000 km 1984 16.500,- MitsubishiGalantl.6metLPG,5versn1984/ 11.500,- Mazda 626 2.0 diesel 5-drs. HB GLX groenmet1984/ 15.500,- Daihatsu Charade TS diesel 3-drs65.000 km 1984/ 10.750,- BMW 315 m. LPG wit95.000 km 1981 7.500,- BMW 320-6, zilvermet1979/ 5.950,- FordEscort 1.13-drs.groenmet93.000km 1981 7.500,- MitsubishiTredial.4GLm.LPG80.000km 1983/ 7.500,- VW Jetta 1.6 diesel 4-drs1982/ 7.400,- Opel Ascona 1.9 m. LPG1980/ 3.750,- BB Nissan Sunny coupé 1.6 SGX demo3/1988 NissanSunny 1.3LX(nw.type)DEMOeindl987 Nissan MicraDX.i.st. v.nw1986 Nissan Cherry 1.3 DX1984 Nissan Sunny 1.3 DX Stationcar1987 Nissan Sunny 1.3 DX (als nieuw)1985 Nissan Stanza 1.6 Hatchback GL1985 Citroën Visa II RE (4-cil.)9/1984 Alfa Romeo Sud, zéér mooi1982 FiatRitmo60,13.000 km, als nieuw1987 Ford Escort 1300 L Bravo1982 Ford Taunus Bravo 1.61982 Mazda 626 LX LPG1986 Opel Corsa 12 S, zeer mooi1986 Subaru 1.3 HBi.z.g.st1982 Toyota Celica 2.0 ST1983 Toyota Corolla 12 Valve 19000 km 5-versn1987 NissanSunny 1.7 diesel, 5-drs. stat.car1985 Nissan Sunny 1.7 GL diesel. 4-drs1985 Nissan Cherry 1.7 diesel 3-drs1985 Mazda 626 2.0 diesel1986 Renault 9 GTD diesel1983 Toyota Cressida 2.2 diesel1983 Nissan Urvan 2.3 diesel, n.w model, demo, 3000 km spec, prijs! Nissan Patrol 3.3 ltr. diesel Wagon van1985 Mercedes 207 diesel bestel1981 CitroenCX 2500 diesel j??!1.000,- 1980 Peugeot 504Ti APK1977 VW Golf diesel APK1978 Rover 3500 1500,- 1979 Nissan Cherry APK1981 BB Voorstad 79. Goes, tel. 01100-27353 Hulsterweg 38a, Kloosterzande, tel. 01148-1383 Citroën 2 CV61978 t'm 1987 Citroën Axel1985-1986 Citroën Dyane1977 t/m 1982 Citroën Visa Club. Visa L. Visa Super E en RE en Visa GT1979 t/m 1985 Citroën BX 14E. 16RS.TRS1983-1986 Citroën GS en GS Break, GSA Special, Club Pallas1977 t/m 1985 Citroën CX 2000, 2200, Althena, Reflex, Pallas CX, Citroën CX 20 RE Familiaal 70.000 km1985 Citroën CX Prestige automaat 82.000 km1985 Citroën C25 Bestel benz1982 Audi 80 LS 1980 Austin Mini 100 HLE1984 Bedford Camper Datsun Sunny 140 Y1979 Fiat 131 SuperCL1981 en 1983 Fiat Panda 341985 Fiat Ritmo Ritmo 701983 FiatUno1986 Ford Escort1978-1979 Ford Taunus Bravo 1600Combi1979-1981 Honda Civic met en zonder aut1979 HondaAccord 1978-1979 Honda Quintet1982 Hyundai Pony GLS1982 Lancia Beta 2000 1979 Lada 1200 S1983 en 1984 LadaNiva4wdl1985 Mazda Legato Sedan1981 Mitsubishi Galant 1600 GLX 1978-1979 Nissan Cherry 1.3 DX3-en5-drs1983-1985 Nissan Bluebird 1981 Nissan Stanza 1600 1983 Peugeot 305 GT1984 Peugeot305 GL,1979-1984 Peugeot 104 ZL 1981 Range Rover1979 Renault 4 GTL en GL1979-1985 Renault 5 GTL 1977 tot 1983 Renault 9 TL1983 Renault 18 GTS Stationcar1978-1980-1982 Renault 20 TL IV TS 1979 Saab 900 GL, 99 GL1978-1981 Subaru 1300 Dl1984 TalbotSunbeam1981 Talbot Solara 1.6 GL1983 Talbot Horizon EX1982 VW Golf Sprinter1978 VW Polo1977 tot 1981 Zastava 1100 S1983 Citroen BX 19 D TRD1984-1985 Citroën CX Turbo diesel1984 Audi 100 diesel1984 Fiat Ritmo diesel1982 Mitsubishi Galant GLX Turbo diesel1984 NissanSunny diesel1986 Opel Kadett 1.6 diesel1986 Opel Rekord diesel1980 Peugeot 305 GLD diesel1985 Peugeot305stationcardiesel1982 Talbot Horizon diesel1982 VW Passat diesel Rimini1985 Citroen BX RE LPG Citroën GSA en GSA Break 1980 t/m 1982 Citroen CX Athêna CX Prestige1981 tm 1985 BMW 315 LP1982 BMW 520 LPG aut1980 Hyundai Stellar LPG1984 Mazda 323 LPG 1978-1979 Mazda 626 LX 2 L LPG1983 f1984 Renault 18 GTL LPG1980 BB VW Golf diesel1981 Mercedes 200 D1984 Toyota Carina diesel1983 Ford Escort 1.1L1983 Opel Corsa 1.2 TR de Luxe1984 Opel Corsa 12 S, 3-drs1987 Opel Kadett 13 S automaat, 3-drs1983 Opel Kadett 16 S automaat, 3-drs1986 Opel Kadett 13 S Club, 4-drs1987 BB Van Hertumweg 7-13 4462 EV Goes Telefoon 01100-14810 B.g.g. 01195-303 Toyota Carina II diesel'86 Toyota Carina II 1.6 LB, 5-drs., GL'84 ToyotaCorolla 1.3LiftbackGL'85 Toyota Corolla 1.8 HB diesel, 48.000 km'85 Toyota Corolla 1.8 HB diesel'85 ToyotaCorolla 1.8 stationcar diesel'85 Toyota Corolla 1.3 HB, 5-drs'85 ToyotaCorollal.3,4-drs.,DX'85 Toyota Corolla 1.3,4-drs., GL'86 Toyota Starlet 1.0 DX'86 Toyota Starlet 1.012 klepper'85 Toyota Lite-Ace bestelbus'85 ToyotaCorolla 1.8DXdiesel75.000km'83 ToyotaCorolla 1.8DXdiesel'83 Toyota Celica 1.6 coupé ST'84 Toyota Celica 1.6 coupé ST'84 Toyota Celica 1.6 coupé ST'82 ToyotaCamry 1.8,4-drs., DX'83 Toyota Carina 1.8 diesel'83 ToyotaCorolla 1.3,4-drs.,DX'84 Toyota Tercel 1.3 5-drs'84 BMW 323 i'81 FiatRegata70'85 FiatUno55 S'83 Fiat Ritmo 60 Shopping'84 Fiat 127 1050 5-speed'86 Ford Escort 1.1 Laser'84 Ford Escort 1.1 Laser'85 Ford Escort 1.6 Bravo'84 Nissan Stanza 1.6 GL, 4-drs'85 NissanSunny 1.3GL'84 NissanSunny 1.5 coupé GL'84 Nissan Bluebird 2.0 GLE'83 Nissan Cherry 1.3,3-drs'82 Mitsubishi Lancer diesel'86 Mitsubishi Colt 1200 '84 Mitsubishi Colt, 5-drs'81 Mazda 6261.6,4-drs.,LPG'83 Mazda 626 2.0 GLX coupé'83 Opel Kadett 1.3 S HB Olympia, 50.000 km'84 Opel Kadett 1.2 HBLS'86 Opel Ascona 1.6 S 4-drs., luxus'82 Opel Ascona 2.0 S automaat'12-'80 Volvo 340,5-drs'85 VWGolfl.6 5-drs. diesel'83 Peugeot 205 XT 1.4,5-versn'86 Renault 111.7 GTX'86 Renault 11 GTL'83 Citroën Visa'80 Opel Ascona 1.9'79 Opel Ascona 1.9'79 Volvo343DL'80 Renault 5 GTL 5-drs. au torn'81 BMW316LPG '80 22.900 16.900 17.750 18.500 16.900 15.900 15.750 16.500 16.850 14.900 12.900 12.500 10.750 9.900 14.900 14.500 10.750 12.750 10.900 11.500 12.750 12.750 11.900 9.500 8.900 8.900 12.750 14.900 14.900 15.900 11.250 13.500 9.900 6.900 19.750 8.900 6.900 8.500 11.900 13.900 19.500 9.900 6.500 15.900 11.900 18.500 17.900 9.500 1.250 4.500 4.900 4.900,- 4.750.- 6.750,- BB Mercedes 190 E1984 Mercedes 200 D1984 Mercedes 200 D1983 Mercedes 230 E1982 Uw officiële Mercedes-Benz-dealer Goes/Vlissingen - tel. 01100-12730/01184-18351. BB Clara's Pad 22, Heinkenszand, tel. 01106-1745 Citroën Visa II 1984 70.000 km Subaru 1.3 DI.1985 42.000km Opel Kadett 13 S1984 40.000km Opel Ascona 1.9 1980 114.000 km Vauxhall Cavalier1979 160.000 km VW Golf 1600 autorn1977 118.000km Erkend APK II-keuringsstation BB Regata 85 Super automaat'84 22.000 km ƒ17. Ritmo 60 LNuova Special'85 29.000 km ƒ11, Uno diesel 1700 5 speed'87 52.000 km ƒ18. Unodiesel 13005speed'86 57.000km ƒ15. Uno Silver Special 5 speed'87 3.400 km ƒ15. Uno 45 Fire extra's'87 15.000 km ƒ14. Ano 45 Amico de luxe'86 25.000 km ƒ14. Uno 45 Super Fire 5 speed'86 49.000 km 14. Uno 45 Fire Special'86 29.000 km ƒ14. 127SuperBrazil5speed '85 30.000 km 9. Uno 45 stereo'83 95.000 km 7. 127 Special '81 46.000 km 4. Panda 34 extra's'86 30.000 km 10, Panda45deluxe'82 58.000km 6. Saab 90 met LPG'85 85.000 km ƒ22. Saab900metLPG-onderbouw'81 123.000km 7 Renault 5 Super automaat'86 15.000 km ƒ18 Renault5TL'87 92.000km 6 AustinMetro 1.3Surf'87 5.000km ƒ14. Triumph Acclaim HL'83 101.000 km 7 Ford Sierra GL stationcardec.'82 98.000km 11 Skoda Rapid coupé'84 46.000 km 6 VW Polo LX'81 94.000 km 5 Citroen GSA'81 133.000 km 2 Toyota Starlet'78 104.000 km 2 Kuyperlaan 287 (bij t.v.-toren en Erasmusflat), Goes. Tel koop: 01100-31280. Verkoop: S. v. Eijkeren, 01105-1432. Austin Mini 10006.500 km BMW 316 129.000 km BMW 316, LPG 63.000 km BMW 525 E 48.000 km BMW 628 CSI automaat110.000 km Fiat Panda Carara13.000 km Mazda 626 GLX aut., 5-drs32.000 km Mercedes 2001)193.000km Mercedes 230 TE 108.000 km Peugeot 305 GL diesel74.000 km Renault 9 TSE132.000 km Volvo 340 GL, 5-drs87.000km Citroen BX, LPG 49.000 km Off. Austin/Rover-dealer 20 jaar BMW-ervaring Fruitlaan 12-13, 4462 EP Goes, tel. 01100-32150 Vert.: Piet Vogelaar, privé 01100-14757 950,- .950.- 800,- 850, 950,- 850, 850. 950, 200, .250,- .500,- 950, .450, .250, .150, .950, ,250, 250, .650, .450, .950, .375, .750, .750, .500, ver- BB 1987 1983 1986 1985 1979 1987 1986 1982 1983 1983 1982 1983 1980 BB Morgen, zaterdag 28 mei, tussen 15.00 en 17.30 uur receptie t.g. v. de stam en haar reünisten nodigen hierbij ouders en belangstel lenden uit deze receptie bij te wonen. Plaats: Scout-Centrum aan de Wulpenburgseweg te Veere. zkl4 Den Bosch. Kom in verzet te gen dit Demonstratie, buskosten 3,50. Inf.: Jongerenbeweging verbonden met de FNV, tel. 01180-38318. zkl4 Morgen, 18 mei, van 10.00 tot 12.00 uur in het Schuttershof te Domburg. zkl4 ADVERTEREN DOET VERKOPEN 60 min. aan het stuur is bij ons een lesuur!!! Lid Delta Combina tie Walcheren, tel. 01180-25829. zkl5 Cursus Para-centrum Midden-Zee land. Info. tel. 01196-12910. zkl5 W. P. de Waal, tel. 01184-79534. zkl5 Lage basistarieven: 20 aanvangskorting, maximaal 70 claim, geen toeslag voor jongeren. Naereboutstraat 20 te Goes. Lage premie. No claimkorting tot 75%, Zeelandkorting. Vraag telefonisch informatie welke premie u voor uw au toverzekering betaalt. Statenlaan 152, Middelburg, tel. 01180-25391. zkl7 zkl7 (iedereen 1 de krant altijd en overal de adverteerders in de grote dagbladen en radio/tv-bladen he geld binnen 4 uur bij u thuis hebben bezorgd? En dat zij mee mogelijkheden hebben of lagere tarieven dan een in lenlngei gespecialiseerd bedrijf als het onze? Nee toch zeker....? Doo onze volmachten van diverse gerenommeerde banken en finaii cieringsmaatschappijen zijn wij bijna altijd in staat u snel(b( zeer grote haast zelfs binnen 1 uur) en adequaat van de nodigi contanten te voorzien. Bel De Graaf voor een goed advies, eei goed tarief en een goede service. Tel.01180-33035. Langs komei mag natuurlijk ook. Langevieleweg/hoek De Ruyterstraat. zk2( Uniek. Overl.dekking voor zowel aanvrager als partner. Rente a la Postbank. U hoeft bij ons echter geen 14 dagen te wachten Wij wikkelen uw aanvraag per expresse af, dus meestal binnen uur. Ook lage rentes voor hypotheken, limiet rente v.a. jr. mnd. limiet rente v.a. jr. mnd. 11,5% 100 25000 0,77% 9,6% 500 10,2% 200 30000 0,77% 9,6% 9,6% 300 35000 0,77% 9,6% 700 9,6% 400 40000 0,75% 9,4% f Bel de Zeeuwsche Disconto te Middelburg. Tel.: 01180-15956. iVL Gevolmachtigd bemiddelaar Blauwe dijk 1, Middelburg, te 01180-14287. 5000 0,91% 10000 0,81% 15000 0,77% 20000 0,77% Gevolmachtigd bemiddelaar, Statenlaan 152, Middelburg, tel. 01180-25391. zk26 DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT yM0CHl Hoe opmerkelijker u adverteert hoe meerj u wordt begeerd, j En wat kost zo'n advertentie nou ten opzichte van de t hypotheekrente, dubbele lasten etcetera? I En de makelaar) Meestal minder dan u denkt en u verkoopt sneller, want: weet van wanten en kranten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 22