AUTOVAKANTIE stijlvolle lijn bmw 320i touring MOUNTAINBIKES fietsrevolutie na eeuw zonder veranderingen hypotheken 2085 PZC/ vrijdagkrant lek in fietsband zonder water op te sporen ZO LAAG WAS DE RENTE NOG NOOIT krachtbron lof remmen theelen van der weele - Onafhankelijk deskundig - Bemiddeling voor eikel - Vrijblijvend geldverstrekker - Computeranalyse - Speciale aanbiedingen - Geen extra kosten DINKS-hypotheken prijskaartje VRIJDAG 27 MEI 1988 1 telefoontje is voldoende 5 jaar 6,1%, 10 jaar 6,25%, 15 jaar 6,75% DE GRi 20 jaar 6,8%, 30 jaar 7,0% IflUQfl Q loodvrij schaars in buitenland De BMW Touring. De BMW 320i Touring die ditmaal in de test is geno men is een heel merkwaardige auto. We moeten bijna 20 jaar terug gaan in de autogeschie denis om bij BMW een derge lijk model tegen te komen. Toen waren er verschillende stationwagons in de 1602 en de roemruchte 2002 serie te koop. Ze voldeden ruimschoots aan de toen gestelde eisen, waar bij een neerklapbare achter bank nog als iets heel bijzon ders gold. Een enkeling, zoals Renault met zijn 4 en 16, had op basis van een sedan uitvoe ring 'combi'natiemogelijkhe- den. Deze 320i Touring van BMW is een heel ander verhaal. Hij ziet er zondermeer aantrekkelijk uit voor degene die van een aparte stijlvole auto-lijn houdt. Als handige allesver- voerder is hij eigenlijk niet zo zeer bedoeld. Op het eerste ge zicht denk je met een zeer rui me BMW 3-variant van doen te hebben. Maar uit de cijfers blijkt dat de deze Touring een bagageruimte heeft die kleiner is dan de gewone sedan uit de 3-serie. Natuurlijk is de 370 ltr grote ruimte nog op een maximum inhoud van 1125 ltr te brengen. Dat gaat echter ten koste van drie zitplaatsen achter, omdat de achterbank geheel neerge klapt moet worden. Keurig is overigens het kunststof rolgor dijn dat de bagage, in de nor male configuratie vijf zitplaat sen plus kofferbak, kan afdek ken. De bagageklep zwaait middels gasgevulde schokdempers heel rustig en voornaam naar grote hoogte open. Je kunt er derhalve met gemak onder staan schuilen. Voor het neer halen van deze achterklep is enige lengte en kracht vereist. Voor de stijfheid heeft BMW een behoorlijke 'uitholling overdwars' in de achterlicht partij aangebracht. Dat is na- Ook Kestrel is met een fiets uit 'een stuk' op de markt versche nen (zeer lovend beschreven in het blad Fiets) en je zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat er binnen korte tijd nogal wat staat te veranderen in de fietsbranche. Hetgeen ook blijkt uit het enorme aanbod aan ac cessoires. Campagnolo, dat nog maar net de Chorus-groep heeft geïntroduceerd, kwam nu al weer met de Groce d'Auna- groep waarin net als bij Chorus in het bijzonder de remmen de aandacht trekken. Het centre-pull systeem (de ka bel trekt de remmen niet via de zijkant tegen de velgen, maar via de bovenkant) is terug van weggeweest. Maar dan wel op een wijze die het mogelijk maakt dat de toevoer van de remkracht mét een imbussleutel kan wor den afgestemd op de bediener. Het kan niet anders of Shimano (dat kortelings met de Santé- groep furore maakte) zal dezer dagen ook met iets nieuws ko men. Zoals alle producenten van fietsen en flets-accessoires trou wens. Nadat het rijwiel in een eeuw nauwelijks echt verander de, lijkt er nu een fïetsrevolutie aan de gang. Niet alleen voor professionals, maar ook voor de trimmers. ROB VAN DEN DOBBELSTEEN De lekzoeker. Een lek in een fietsband op sporen is een heel geklieder: de licht opgepompte en uit de velg gehaalde band moet in een met water gevulde emmer totdat de luchtbelletjes het gaatje verraden. De plek wordt dan gemarkeerd, droog gemaakt en het plakkertje aangebracht. Een uiterst slimme vinding is de nieuwe 'lekzoeker' waarbij geen water nodig is. Het is een plat doosje van kunststof, niet groter dan een rijksdaalder. Het heeft een gaasbodem en is gevuld met vederlichte bal letjes van piepschuim. Met de zoeker, ca. 1 cm boven de band gehouden, tast je de band af en als hij het lek gevonden he hoor je dat meteen aan het ruis dat de opdwarrelende b letjes maken. Vooral voor onderweg, als i band ineens 'pfft!' zegt is d zoeker heel handig. Want v haal je langs het fiets- of b pad zo gauw een emmer wa vandaan? Dit hulpje kost nog geen <L gulden. Behalve voor fietserj het ook goed bruikbaar v onder andere luchtbedden, blaasbare bootjes en stra ballen. De 'droge lekzoekerj verkrijgbaar in Halfordsfl kels. MAR GR0 delig bij het tillen van zware koffers of ander materiaal. Te recht schrijft BMW in de pers informatie dat het beladen van golfsets en zuurstofflessen voor duikers door deze smalle uitholling wel makkelijk gaat. Met het noemen van dergelijke bagage zit je naar mijn smaak ook een beetje in de richting van de klantenkring waarvoor deze Touring bedoeld zal zijn. Mensen in toch redelijk goede doen, die zich een aparte (60 mille) dure auto kunnen per mitteren. Voor een vertegen woordiger, die op pad moet met een stel zware monsters zal hij echter minder geschikt zijn. Daar leent het laadvermo gen van 480 kg zich niet toe. De kachtbron daarentegen is tot heel wat meer in staat. De 1230 kilo zware auto wordt door de 6-cilinder lijnmotor heel behoorlijk op gang gehou den en waar nodig kan er bijna 200 km/h gehaald worden. De 5-bak schakelt goed en het be nodigde koppel komt als het ware heel dociel tevoorschijn. Het is dus echt geen 'racertje'. Heel fijn is het lage toerental waarbij je zonder terug te hoe ven schakelen, in de derde of de vierde versnelling zonder horten of stoten weer gang kunt maken. De zit in de niet door iedereen gewaardeerde harde stoelen is naar mijn idee uitstekend. Na een lange rit kom je uit deze doordachte zetels weer 'fris' op het asfalt te staan. Het sturen (waarom is dat standaard niet bekrachtigd?) gaat met enige moeite als je moet inparkeren, op snelheid is het direct en tref zeker. De Touring staat op een vrijwel gelijk onderstel van de gewone 3-serie en dat betekent een voorspelbaar en goed weg gedrag. Alleen bij heftige be wegingen merkje enigszins dat er achter nog een beetje meer gewicht zit. Het verbruik is met bijna 1:9 relatief gunstig. Wie dus in iets bijzonders wil 'toeren' heeft voor een behoor lijk bedrag aan deze BMW 320i Touring een goede reisauto. Je moet alleen voor het echte ver- laderswerk uitzien naar, vaak goedkopere, alternatieven. SIEM LEEUWENKAMP De 'mountainbike' is terug. Nieuw zijn ze niet. Zeven jaar terug al verschenen de eerste 'mountainbikes' in de Ne derlandse fietswinkels. Maar meer dan een beetje aandacht trokken ze niet. 'Mountainbi kes' leken niet geschikt voor het vlakke Nederlandse landschap. Daarvoor moest je in de Alpen zijn of - beter nog - in de Verenig de Staten van Amerika waar opeens iedereen op zo'n cow- boyfiets wilde rijden. De ATB, zoals de kloeke cross countryfiets ook wel werd ge noemd, verdween hier echter zo'n beetje uit beeld. Waarom er op de Tweewieler RAI dit voor jaar dan ook ineens weer sprake was van een soort 'mountainbi- ke-epedimie', is een van die raadsels waarop zelfs de stand houders zelf geen antwoord kon den geven. „We proberen het ge woon opnieuw", was nog het meest duidelijke antwoord dat kon worden verkregen. Geen stand bijna of er stonden wel een paar ATB's te glimmen. Waarbij overigens moet worden vastge steld dat er aan het model dat ze ven jaar terug tot ons kwam, wel het een en ander is gedokterd. Nu geen pure 'mountainbikes' meer, maar zoals dat wordt ge noemd 'road-cruisers', 'city-bi- kes' en - om nog maar zo'n fraaie naam naar voren te halen - 'free- stylers'. Fietsen die, gezien het model, overigens allemaal de ATB als aartsvader moeten heb ben gehad. Opvallend was dat nu ook de grote fabrieken bijna allemaal hun eigen, aangepaste 'moun tainbike' blijken te hebben. Wa ren het eerst merken als Specia lized, Muddy Fox en Cycle Tech die de toon aangaven, nu kan de liefhebber ook plaats nemen in het zadel van onder meer een Bridgestone Blouson, een Ra leigh Magnum, een Batavus Trapper, een Giant Expedition, een Koga Miyata Tiebreaker, een Peugeot Paris Express en niet te vergeten de Gazelle Road Cruiser. Dat laatste produkt werd uitge roepen tot de fiets van het jaar 1988. De jury kenschetste het 895 gulden kostende rijwiel als 'een fiets met een verrassend nieuw gezicht, zeer universeel bruikbaar - hoewel ontworpen voor jongeren - goed doordacht, doelmatig, veilig en comforta bel'. Verder zwaaide de jury lof toe voor het feit dat kwetsbare onderdelen als ketting en de- railleur goed zijn afgeschermd en dat er veel aandacht was be steed aan de afwerking. Nou is Gazelle daar altijd al goed in geweest. De Nederlandse fietsfabriek kan sinds jaar en dag bogen op een degelijk, wat ouderwets imago. Van die laat ste kwalificatie wil men in Die-, ren nu echter wel eens af. Het kan niet uitblijven. Wielren ners en trimmers bewegen zich straks uitsluitend voort op fiet sen die zijn gebouwd van tita nium, aluminium, kevlar en koolstof. Bij Koga vertelde men al rond dat er dit jaar twee nieu we Koga-modellen in de winkels staan: een aluminiumfiets die even meer dan tweeduizend gul den moet kosten en een koolstof- fiets waarvan men de prijs nog even achter houdt, maaf waar van men het frame levenslang garandeert. De titaniumfiets moet öf volgend jaar öf - op zijn laatst - in 1990 op de markt ko men. En vooral van fietsen die van dat laatste materiaal zijn ge maakt, wordt bij Koga bijzonder veel verwacht. Dat doet men bij Colnago van de koolstof 'monocoke'-fiets'. Een model dat en face erg fraai oogt, maar dat er van opzij be zien wat plomp uitziet. Maar licht is het allemaal wel en im porteur Wout Verhoeven verze kerde de belangstellenden dat er het komende seizoen al door 'grote profs' op zal worden gere den in ondermeer tijdritten. IAdvertentie Rente v.a. 1 jr. vast 5,4%, 5 jr. vast 6,1%, 7 jr vastl 6,4%, 10 jr. vast 6,5%, 15 jr. vast 6,8%, 20 jr. vast 6,9%. Vraagt een lijf-rente-advies voordat u definitief bèsïïsf. Makelaardij in hypotheken, makelaardij in assurantiën B V 3adhuisstraat 31-33, 4381 LN Vlissingen. Tel. 01184-13920» De hypotheektarieven zijn deze week gelijk gebleven. Of deze betrek kelijk rustige periode zal voortduren valt, gezien de onrustige] marktsituatie, nu nog niet te zeggen. HYPOTHEEKRENTE Hypotheekrente beta- rente per 24 mei 1988 lings- vast wijze gedu rende af- rentepercentages sluit- met gemeente- zonder gêmT provi- garantie garantie siein opgave werKe- opgave wërïïè m bank lijk bank lijk ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN ABN ABN ABN ABN ABN ABN ABN M/A variabel 1. 1, M/A 1 jr MA 3 jr MrA 5 jr MA 7 jr M'A 10 jr M/A 15 jr Amrobank Amrobank Amrobank Amrobank M/A M/A M/A MA variabel 1. 2 jr i; 5 jr 1, 7 jr 1, Avista bank Avista bank Avista bank Avista bank Avista bank M/A MA M/A M/A MA variabel 1 ljr 1 2 jr 1 3 jr 1 5 jr1 Bouwfonds (rentek.) MA variabel 1,5 6,0 6,32 6,0 Nederlandse MA 5jr 1,5 6,7 7,07 6,9 Gemeenten M/A 10 jr 1,5 7,2 7,71 7,4 Bouwf. Ned. Gem. M A 30 jr 1,5 7,8 8,36 8,0 Bouwf. Ned. Gem. M/A reriterustl,5 7,0 7,49 7,2 Centrale Volksbank MA 2 jr MA 5 jr Direktbank/ NCB-bank Direktbank MA ljr M/A 3 jr M/A 5 jr Grenswissel kantoren/C DK Grenswisselk. Grens wisselk. M/A 1 jr M/A 5 jr HJ/A ljr HJA 5 jr Rabobank M/A var./ljr. 1,25 6,2 6,51 6,4 Adviesrente M/A 2/3 jr 1,25 6,4 6,72 6,6 Adviesrente MA 4/5 jr 1,25 6,8 7,15 7,0 Adviesrente MA stabiel 1,25 7,3 7,69 7,5 Adviesrente HJ/A var./ljr 1,25 xxx xxx 6,6 6.841 Adviesrente HJ/A 2/3 jr 1,25 xxx xxx 6,8 7.051 Adviesrente HJ/A 4/5 jr 1,25 xxx xxx 7,2 7,46| Adviesrente HJ/A stabiel 1,25 xxx xxx 7,7 7,9$ Rabo M'A 3 jr 1,5 6,4 6,75 6.6 696 Hypotheekbank M'A 5 jr 1,5 6,8 7,17 7.0 7.31 Hypotheekbank HJ A 3 jr 1.5 xxx XXX 6,8 7,0' Hypotheekbank HJA 5 jr 1,5 XXX XXX 7,2 7,49 Verenigde M/A Vijr 1 6.2 6,48 6,4 6.69 Spaarbank MA 3 jr 1 6,3 6,59 6,5 6,81 Spaarbank M/A 5 jr 1 6.7 7,01 6,9 7,2! Spaarbank M/A 7 jr 1 7,0 7,34 7,2 7,55 Spaarbank M/A ideaalren. .1 6,6 6,91 6,8 7,12 Westl. Utr. (stand) M/V 1 jr (stand) (stand) (stand) (stand) (interim) M/V 1 jr 2e kwartaal 1988 budget M/V 5 jr M/V 7 jr M'V 10 jr M'V 15 jr 5,5 5,93 6,7 7.23 6,9 7,28 7,3 7,71 op aanvraag xxxx xxxx 5,7 6.141 6,9 7.451 7,1 7,501 7,5 7.93 1 op aanvraag 5,7 6,141 KW/A variabel 1,5 6,6 Woonfonds/aut. M/A variabel 1,5 5,4 5.68 xxxxx xxxxx Woonf. wacht af M/A ljr 1,5 5,7 6,00 xxxxx xxxxx Woonf. wacht af M/A 2 jr 1,5 6,0 6,32 xxxxx xxxxx Woonfonds Holl. MA 3 jr 1,5 6,5 6,85 xxxxx xxxxx Woonfonds Holl. M'A 5 jr 1,5 6,7 7,07 xxxxx xxxxx Woonf. Holland MA 10 jr 1.5 7,1 7,50 xxxxx xxxxx Woonfonds/comf MA 5 jr 1.5 6,5 6,85 xxxxx xxxxx Woonfonds comf M/A 10 jr 1.5 6,9 7,28 xxxxx xxxxx 'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN FGH/Kapitaal MV 5 jr 1 6,9 7,25 7,0 7.36 FGH/Kapitaal MV 7 jr 1 7,1 7,47 7,2 7,58 FGH/Kapitaal M'V 10 jr 1 7,3 7,69 7,4 7.80 Verenigde Spaarbank Spaarhypotheek MA 5 jr 1 6.9 7,21 7,1 7,42 Zwolsche Alg. (ZA-Hyp.plan) M'A 5 jr 1 6.7 6.99 6.8 7.10 (ZA-Hyp.plan) M/A 10 jr 1 7.1 7.42 7.2 7.53 (ZA-Hyp.plan) M/A 15 jr 1 7.4 7.75 7.5 7.85 LEVENHYPOTHEKEN Centraal Beheer M'A 5/10jr 6.7 6.91 6,7 6,91 Centraal Beheer M'A 15 20jr - 7,1 7,34 7,1 7,34 NVL-maatschap. M/A 5/10 jr 6,7 6,91 6,7 6,91 NVL-maatschap. M/A 15/20 jr - 7,1 7,34 7,1 7,34 Westl. Utrecht (lage lasten) MA 7 jr 1 7.1 7.34 7.1 7.34 (lage lasten) MA 14 jr 1 7.6 7.87 7,6 7.87 RABOBANK UTRECHT executiewaarde onder 50.000,- afsluitprov. 1,5 M'A maandbetaling achteraf HJ-A - halfjaarbetaling achteraf M/V maandbetaling vooraf KW A kwartaalbetaling achteraf Bron: 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort. (Advertentie) Het laadvermogen van de BMW Touring valt tegen. Lanschot/opstart Van Lanschot Van Lanschot Van Lanschot Van Lanschot Lanschot/comf. M/V variabel 1,5 M/V variabel 1,5 M/V ljr 1,5 M/V 2 jr 1,5 M/V 5 jr 1,5 M'V 5 jr. 1,5 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx NMB NMB NMB NMB Postbank Postbank Postbank MA 2 jr M/A 5 jr M/A 7 jr 5,0 5.6 5,9 6,2 6,9 6.7 M/A 1 jr MA 3 jr M/A 5 jr M'A 7 jr de klant ter hoogte van de BVB-korting. Niet alle merken hebben overigens die mogelijkheid. Het is alleen toegestaan als de betreffende importeurs de regeling met het ministerie hebben getroffen. Die merken zijn: Audi, Mitsubishi, Subaru, BMW, Porsche, Volkswagen, Honda, Saab, Volvo, Mazda, Seat en Toyota. Vreemd genoeg ontbreken in dit rijtje veel verkochte merken als Opel en Ford. De ANWB krijgt daar deze dagen veel vragen van leden over. Het probleem onder de rijders van deze merken is vrij groot. Loodvrij is lang niet overal in voldoende mate verkrijgbaar. Het begint al in België, waar in februari nog maar 54 tankstations voor loodvrij beschikbaar waren. Op doorreis is dat voldoende omdat de stations zich doorgaans aan de grote wegen bevinden. Frankrijk is al een stuk moeilijker. Langs de Autoroute is loodvrij in voldoende mate te krij gen, maar als men een hele vakantie in Frankrijk doorbrengt is er een probleem. Met name in streken als de Dordogne is loodrvij schaars. In Spanje en Portugal is loodvrije benzine beperkt verkrijgbaar, alsook in Griekenland en Engeland. In Oostbloklanden als Bulgarije is het helemaal een probleem. Loodvrij is in Duitsland in overvloed te krijgen, maar daar doet zich het neveneffect voor, dat het aantal stations met LPG afneemt. Het laat zich raden dat veel Nederlanders gebruik maken van de mogelijkheid tot tijdelijke uitbouw van de katalysator. Maar ook daar hangt een prijskaartje aan. Volgens de ANWB ligt de prijs van de uitbouw in de meeste gevallen tussen de 200 en de 500 gulden. De wat exclusievere merken zijn een stuk prijziger. Daar kan de operatie wel oplopen tot 1500 gulden. In plaats van de katalysator moet tijdelijk een uitlaatdeel worden gemonteerd. Die kan men vaak huren. In bepaalde gevallen is die huurprijs bepaald niet kinderachtig. Bij de ANWB is een geval bekend van een stukje uitlaatpijp plus twee klemmen, waarvoor een huurprijs van 257 gulden exclusief btw wordt berekend, terwijl de verkoopwaarde ervan niet meer dan enkele tientjes is. Het is overigens aan te bevelen om niet tot het laatste moment te wachten, want dan kon het wel eens zo druk zijn met ombouwwerk, dat de garage niet op korte termijn tijd voor u heeft. NOL VAN BENNEKOM De vakantietijd is niet ver meer wegende Nederlandse toerist zal zich veelal per auto in het vakantieverkeer storten. Zijn 'schone' auto met katalysator kan hem dan problemen opleveren. De tamelijk kostbare katalysator kan namelijk niet tegen gelode benzine en in bepaalde landen is loodvrij niet in voldoende mate verkrijgbaar. Eén keer verkeerd tanken en de katalysator is vernield. Tussen het ministerie van financiën en een aantal auto importeurs bestaat de afspraak, dat de katalysator gedurende drie maanden aan de auto mag ontbreken als men naar het buitenland reist. Daar wordt scherp op toegezien, want de wetgever heeft voor katalysatorauto's een lager BVB-tarief vastgesteld. Wie de hand licht met het gebruik van de katalysator heeft dus ten onrechte een korting op de BVB gekregen en rijdt dus helemaal niet zo schoon als zou moeten. Nu heeft de overheid vastgesteld, dat bij overtreding de korting op de BVB alsnog moet worden afgedragen. Daarbij doet zich het wat vreemde feit voor, dat de garagehouder, die de katalysator heeft uitgebouwd, die korting moet bijpassen als de berijder niet binnen de vastgestelde termijn van drie maanden terugkomt om de katalysator weer te laten inbouwen. Die regeling geeft veel irritatie onder de dealers. Hij moet via civielrechtelijke procedures dat geld terug zien te krijgen als de klant zich niet meer laat zien. En er zit veel onredelijks in. Er zijn gevallen bekend van mensen, die in Spanje overwinteren en niet van plan zijn om na drie maanden terug te keren uitsluitend om de katalysator (tijdelijk) te laten inbouwen. Sommige dealers hebben hun risico gedekt door een waarborgsom te eisen van lOOOVRU «5 SfeNS PtOMB 95

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 20