'ZNTHURST PLACE ÏN TEKEN VAN ILLEM EN MARY vrijdagkrant de vrij(e)dagkrant 20 loodvrij 21 knoflook 23 spanning 24/45 operette/inspiratie PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT tentoonstelling voedseldroppings in het buitenland is loodvrije ben zine nog schaars; een revolutie op fietsgebied. een geurige smaakmaker; Zeeuw se oesters op franse wijze. geringe spanning bij het neder- lands kampioenschap dammen voor dames. leon baijens regisseerde operette venus in seide; hendrik van veenen- daal en marcel robbe vinden inspiratie in landschappen. PAGINA 19 vrijdagkrant Toor oprechte vinologen op J weg naar Penshurst Isschien aardig te weten dat I plaatsje ook een wijngaard left. Eén van de vierhonderd j Engeland telt. Geen groot drijf. De gemiddelde irproduktie bedraagt in nshurst zo'n 50.000 flessen, lettemin, wijnbouw waar je It niet direct verwacht. Zo In je er kangoeroes verwacht Itoch springen die bij de Ijnboer rond; een klein soort, lwallaby. Wat overigens ets met wijn te maken heeft, II met de Australische komst van de eigenaar van I wijngaard. I bijna tachtigj arige Lord De Isle himself staat voor de jofdingang van zijn Vikwekkende manor ter Igroeting klaar. Rijzige Jstalte, gentleman every inch, |nkere pretogen. Met een ière achter de kaarsrechte die er wezen mag: oud- levemeur-generaal van listralië, lid van een van de Ibinetten van de tendarische Churchill en I topfunctionaris in het bank- en verzerkeringswezen. Het voorvaderlijke bloed stroomde destijds voor de Nederlandse zaak. Anno 1988 lijkt de verwelkoming van een groep Nederlandse gasten hem deugd te doen. Verbeelding dat van de gastheer nog iets van een Glorious Revolution schijnt af te stralen? Dit jaar is het exact drie eeuwen geleden dat stadhouder Willem III en zijn prinses Mary de overtocht naar Engeland maakten om er bezit te nemen van de troon: de Glorious Revolution. Feestelijkheden, herdenkingen en manifestaties ter ere van dit feit komen nu op gang. Overigens op een moment dat ondernemende touroperators allang op het thema Willem en Mary hebben ingestoken. Er is een aanzienlijk toeristisch aanbod om het historische spoor van drie eeuwen terug te volgen. Eén daarvan is een korte trip, in feite een royaal uitgevallen dagje uit. En gepresenteerd onder de naam: Een dag te gast Penshurst Place met omringende landerijen. OTd De L'Isle. bij een Engelse Lord. Inderdaad, Lord De L'Isle and Dudley. Bewoner van de schitterende manor Penshurst Place, even buiten het plaatsje Penshurst in het weelderige landschap van Kent, niet ten onrechte aangeduid als 'de tuin van Engeland'. Het is het huis van het geslacht der Sidney's, door de eeuwen heen vertrouwelingen van illustere Britse monarchen. De roemruchte Hendrik VIII was er te gast, er waren bijzondere banden met Elisabeth I. Een aantal zaken in het imposante huis herinneren daar nog aan. Het was Sir Philip Sidney die zijn lot verbond aan de Nederlandse zaak. Hij werd benoemd tot goevemeur van Vlissingen en stond enkele jaren later vooraan in de Nederlands vrijheidsstrijd tegen Spanje. Hij moesthet met zijn leven bekopen. In 1586 sneuvelde hij bij Zutphen tijdens een aanval op Spaanse troepen. Met groot ceremonieel vertoon werd zijn lichaam in St. Paul's Cathedral in Londen bijgezet. De helm die de onfortuinlijke Sir Philip droeg staat nog altijd op een dominante plaats van Penshurst Place uitgestald. Het waren ook weer de Sidney's die destijds naar Holland gingen om stadhouder Willem III en zijn vrouw te bewegen naar Engeland te komen en bezit te nemen van de troon. Geen wonder dat er later een hechte band bestond tussen de nieuwe Nederlands-Engelse vorst en de Sidney-familie. Er ligt dus een duidelijke verklaring voor het feit waarom Penshurst Place deze zomer onderkomen mag bieden aan een expositie over Willem en Mary. Datis dan ook de belangrijkste bestemming van het tripje uit Nederland. Het voert overigens ook nog even langs de praal van de stad Canterbury, door het heerlijke landschap van Kent en dat als stopplaats ook het voorname Royal Tunbridge Wells heeft, Een dag te gast bij een Engelse Lord. Het motto van de korte trip die te maken is in het kader van de Willem en Mary-herdenking. Een aantrekkelijk uitstapje: in korte tijd relatief veel zien en on dergaan van wat we als typisch Brits ervaren. En voor een verlei delijke prijs, waarin is begrepen heen- en terugreis tussen elk NS- tation en Vlissingen, vanwaar op zo'n luxe boot van Olau de nacht- tocht wordt gemaakt naar Sheer- ness. Een slaapplaats is ook in de prijs begrepen, evenals de tocht per touringcar door Kent, de toe gang tot Penshurst Place en de rondleiding, 's Avonds in Sheer- ness weer inschepen waarna men de volgende morgen vroeg weer op Vlissingse bodem staat. Maaltijden zijn niet in de prijs 149,-) begrepen. Voor senioren bestaat een korting. Wie er meer over wil weten: De Jong Intra en Olau-Line organiseren de trip; evenals trouwens een vijfdaagse reis. Bij het Brits Toeristenbu reau, Stadhouderskade 2, 1054 ES Amsterdam is veel informatie over Willem en Mary verkrijgbaar (aanvragen per briefkaart). eens een geliefd kuuroord van de Britse aanzienlijken. Maar het hoofddoel is toch Penshurst Place, de tentoonstelling binnen het décor van een eeuwenoude manor. Monumentale historie omgeven door schitterende tuinen, gevat in vriendelijk golvend Kents landschap. De immense hall van het buiten dateert al van 1340. Minstrelen zongen er eens hun smachtende liederen. In de loop der eeuwen werd er steeds verder uitgebreid. Nu luisterrijke vertrekken, ware schatkamers van interieurkunst, kostbaar antiek dat herinnert aan een roemrijk verleden. De wereld van de vroegere, rijke adel. Die niet compleet was zonder riante tuinen. Ook op Penshurst Place zijn ze een waar lusthof, die op deze zonnige lentedag een haast onwezenlijke sfeer oproept van vredige, intens landelijke rust. Kwinkelerende vogels, een klaterende fontein en de klokslag van het eeuwenoude kerkje zijn de enige geluiden. Hethelejaarzijnvijf tuinlieden in vaste dienst druk bezig. De tuinen zijn met recht een kapitaal bezit. En aan herstel en restauratiewerk in en aan het monumentale huis heeft de familie Sidney jaarlijks meer dan een miljoen gulden uit te geven. Penshurst Place is een van die voorbeelden van adelijke bezitters voor wie instandhouding van toch een zeer waardevol cultuur historisch bezit een niet meer te dragen finaciële last betekent, die hen noodzaakt huis en hof open te stellen voor publiek. Putten uit subsidiepotten is er niet bij. Maar William Sidney, de huidige Lord de L'Isle zit daar ogenschijnlijk niet mee. Andere tijden, andere zeden. Modem management is hem niet vreemd. Terwille van zijn Nederlands bezoek is zelfs zijn public-relationsbureau komen opdraven. Van Nederland herinnert hij zich in elk geval nog de voedseldroppings boven hongerend Holland op het einde van de tweede wereldoorlog. Hij hielp ze mede organiseren. Als dank daarvoor bood Nederland hem een Delfts blauw bord aan, dat ook in een van de zalen van het huis is te zien. Herinnering aan een episode die ook voor de bewoners niet onopgemerkt voorbij ging. Een Duitse V1 zorgde in de laatste oorlogsmaanden voor aanzienlijke schade aan Penshurst Place. Maar voor de komende maanden vragen Willem en Mary er de aandacht. CHRIS VAN TW1SK mm redactie PZC-bijlagen Walstraatpromenade 56-60 4381 EG Vlissingen tel. 01184-84000 t toestellen 217 en 2181 advertentie en administratie: Middelburg: Markt 51 1331 LK Middelburg tel. 01180-81000 Vlissingen: 4381 EG Vlissingen Walstraat 56-60 tel. 01184-84000 Goes: Grote Markt 2 4461 AJ Goes tel. 01100-31800 opening kantoren: Van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Terneuzen: Nieuwstraat 22 4351 CW Terneuzen tel. 01150-94457 Hulst: Steenstraat 6 4561 AS Hulst tel. 01140-14058 Zierikzee: Oude Haven 41' 4301 JK Zierikzee tel. 01110-15380 VRIJDAG 27 MEI 1988

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 19