r ZEEUWS De Provinciale Zeeuwse Courant, uw krant, de naam zei Xatiirest Aatiircsfwaterbedden UITVAARTVERZORGING DE GROOT OLIVIER MESSIAEN VAN DER HOOFT Compleet waterbed OPGAVE VAKANTIEADRES Begrafenisonderneming TEL. 01103-1517 ROUWKAMER EN ROUWCENTRUM INTERNATIONALE RONDE VAN MIDDEN ZEELAND 1988 GEMEENTE GOES Vingt regards sur l'enfant Jésus VRIJDAG 27 MEI 20.30 UUR CENTRUM NIEUWE MUZIEK Kloveniersdoelen Middelburg afwezig Fl/MRUDEi Hotel Arneville - Buitenrust 22, Middelburg U BENT WELKOM ZATERDAG EN ZONDAG 28 EN 29 MEI A.S. VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. Naturest© WATERBEDDEN leverbaar In diverse kleuren en uitvoeringen 2 WEKEN VAN TEVOREN UITSLUITEND SCHRIFTELIJK OPDRACHTEN PER TELEFOON NIET VAKANTIEADRES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 27 ME119 1963 1988 D.V. 31 mei hopen onze geliefde ouders en groot- g ouders L. VAN BELZEN en N. VAN BELZEN-SCHROEVERS te gedenken, dat ze 25 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden. Onze wens is, dat de Heere hen samen en voor ons moge sparen. Middelburg: J. van Belzen P. C. van Belzen-Pieterse Lennart Vlissingen: E. C. van Belzen 8 Gelegenheid tot feliciteren 3 juni a.s. in het ver- enigingsgebouw 'De Arne', Radermacherstraat 32, Arnemuiden, van 19.30-21.00 uur. Mei 1988, Jozef Israëlslaan 18, 4382 VM Vlissingen. j£ Op dinsdag 31 mei a.s. hopen J. W. MACHIELSE 8 en 8 N. C. MACHIELSE-VAN EENENNAAM 8 hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. 8 Als u hen hiermee wilt feliciteren bent u hartelijk 8 welkom van 16.30 tot 18.00 uur in hotel-restaurant 8 'Britannia-Watertoren', Boulevard Evertsen 244 te Vlissingen. 8 w Kinderen en kleinkinderen £4337 EG Middelburg Vrijlahdstraat 82 1938 1988 S Op D.V. 2 juni is het 50 jaar geleden dat 8 M. J. SCHEELE ij en A. A. SCHEELE-DIELEMAN S in het huwelijk zijn verbonden. Dat zij nog lang;:; voor elkaar en ons gespaard mogen blijven is de wens van hun neven en nichten. Gelegenheid tot feliciteren vrijdag 3 juni van;:; 8 19.00-20.30 uur in het Herv. kerkcentrum te Hoek, Langestraat 5. 8 Mocht u het bruidspaar met een attentie willen bedenken, dan gaarne in de vorm van een gift;: voor de kankerbestrijding. Lovenweg 36, 4542 NR Hoek. 1928 1988 Op dinsdag 31 mei a.s. hopen onze ouders, groot- en overgrootouders 8 C. SNOEP en G. F. SNOEP-DE NOOYER 8 hun diamanten huwelijk te vieren. Wilt u hen feli- 8 citeren, dan bent u van harte welkom van 17.00 totj 19.30 uur wegens omstandigheden in het ouderlijk 'ruis. Karei Doormanstr. 13, 4461 te Goes. Namens kinderen- klein- en achterkleinkind - - -llen wij iedereen bedanken voor de belang- tailing en gelukwensen ter gelegenheid van ons 60-ja- rig huwelijk. 'fibl Air', St.-Cathérine 31600 Frankrijk, mei 1988. L. Koster S. Koster-Oppeneer Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer J. D. DANE Wij verliezen in hem een fijne collega. Wij wensen Nel en Marco veel sterkte toe dit gro te verlies te dragen. Collega's Scheepvaartdienst Oosterschelde Middelburg, 26 mei 1988. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer J. D. DANE Zijn inzet voor onze dienst en de prettige samen werking zullen wij niet vergeten. Wij wensen zijn gezin en familieleden veel sterkte toe Directie en personeel Rijkswaterstaat directie Zeeland Middelburg, 26 mei 1988 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat plotseling uit ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze va der, zoon en zwager WILLEM HENDRIK VAN DER HOOFT echtgenoot van Adriana Johanna Goeseije op de leeftijd van 57 jaar Terneuzen: A. J. van der Hooft-Goeseije Terneuzen: Jack en Christine Terneuzen: Ria Terneuzen: J. W. van der Hooft Oost-Souburg: D. A. van 't Westeinde-Goeseije P. J. van 't Westeinde 4537 PD Terneuzen, 25 mei 1988 Van Cantfortstraat 13 De begrafenis zal plaatshebben op maandag, 30 mei, om 14.15 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen, na voorafgaande rouwdienst in het rouwcentrum 'Van Kerkvoorde', Roosevelt- laan 6, aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Toch nog onverwacht is overleden onze vader en opa GERARDUS POORTVLIET in de leeftijd van 74 jaar Gerda en Theo Esther Erik Amstelveen, 24 mei 1988 Populierenlaan 481 Correspondentieadres: Schoener 220,1186 VP Amstelveen De overledene is overgebracht naar Uitvaartcen trum Bouwens, Startbaan 7, Amstelveen, alwaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maan dag, 30 mei, om 12 uur in het crematorium West- gaarde, Ookmeerweg 275, einde Osdorperban, Amsterdam-Osdorp. Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Na een langdurige maar ongelijke strijd is na lief devol verpleegd te zijn geweest in het Ooster- scheldeziekenhuis te Goes van mij heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw JACOMINA ADRIANA SCHUERMAN-KERKHOVE in de leeftijd van 61 jaar. Leon Schuerman 26 mei 1988 De Graaffstraat 37 4461 WN Goes Liever geen bezoek aan huis. Mijn vrouw is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvliet- straat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar zaterdag, 28 mei, van 18.30-19.00 uur. De uitvaartplechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben maandag, 30 mei, om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Vertrek vanaf Uitvaartcentrum om 13.20 uur. Na afloop van de plechtigheid is in de condoléan ceruimte van het crematorium gelegenheid tot condoleren. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Na een moedig gedragen strijd is uit ons midden weggenomen onze lieve zorgzame zuster en schoonzuster MIES We zullen je nooit vergeten. Machiel err Nellie de Kok-Kerkhove Goes. 26 mei 1988. „Rust nu maar uitje hebt je strijd gestreden, Je hebt het als een moedig mens gedaan. Wie kan begrijpen watje hebt geleden, Wie kan voelen watje hebt doorstaan." Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende hebben wij afscheid moeten ne men van onze lieve TANTE MIES Kapelle: Jan en Cisca Joel en Ruben Goes: Conny Kloetinge: Martin en Monique Goes, 26 mei 1988 Heden overleed onze lieve vriendin en tante MIES SCHUERMAN-KERKHOVE Wij wensen haar man en familie veel sterkte toe. Fam. Weezepoel Goes, 26 mei 1988 Bedroefd, doch dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn geliefde man, onze lieve zorgzame vader en opa PIETER SONKE echtgenoot van Tannetje Cornelia Kuzee in de leeftijd van 66 jaar. Kapelle: T. C. Sinke-Kuzee Diemen: Peter en Toos Kapelle: Cees en Matty Patrick en Judith Yerseke: Leo en Nellie Deborah en Vanessa Arnemuiden: Marian en Cees Michel en Emile 26 mei 1988 Vroonenburg 6 4421 GA Kapelle Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot afscheid nemen maandag, 30 mei, om 11.00 uur in de aula op de Algemene Be graafplaats te Kapelle. De rouwdienst zal worden gehouden maandag, 30 mei, om 11.30 uur in voornoemde aula, waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben aldaar. Na afloop van de begrafenis is in de aula gelegen heid tot condoleren. Indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Heden overleed geheel onverwachts onze lieve broer, zwager en oom PIET SONKE op de leeftijd van 66 jaar. Bridgend (Eng.): A. Sonke-Butler Kortgene: N. M. de Jonge-Sonke J. de Jonge Goes: M. Eggebeen-Florijn Woudrichem: A. Eggebeen Kapelle, 26 mei 1988 Na een moeizame levensavond is rustig ingesla pen onze lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader LOURENS JACOBUS MALJERS weduwnaar van Elizabeth Maljaars op de leeftijd van bijna 86 jaar. Aagtekerke: A. Maljers Grijpskerke: J. H. Sanderse-Maljers J. P. Sanderse Marja en Adri Louis Bert-Jan Meliskerke: H. J. Blaas-Maljers S. Blaas Elly, Ad en Marieke Annélies en Eddy Laura en Bennie Arjen 4363 SB Aagtekerke, 26 mei 1988 Kelderweg 2 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dauwendaele). Gelegenheid tot afscheid nemen maandag van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag, 31 mei a.s., om 12.00 uur op de begraafplaats te Aagte kerke. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in gebouw 'Amicitia'. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze zwager en oom LAURUS JACOBUS MALJERS weduwnaar van Elizabeth Maljaars op de leeftijd van bijna 86 jaar. Oostkapelle: J. Maljaars D. Malj aars-de Visser C. Rooze-Maljaars A. Rooze Grijpskerke: L. Groenenberg-Maljaars A. Groenenberg Middelburg: M. Cevaal-Maljaars G. J. Cevaal Oostkapelle, 26 mei 1988. Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve vrouw, moeder en oma MARIA MINDERHOUD-ROELSE betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: A. Minderhoud Mei 1988. Noordwee 4. Oostkaoelle. Heden overleed mijn zeer lieve zorgzame vrouw JANNETJE REIJNIERSE-SANDERSE op de leeftijd van 77 jaar. Middelburg: C. Reijnierse 4335 BC Middelburg, 26 mei 1988 Koninginnelaan 46 Mijn vrouw is thuis opgebaard. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag, 30 mei a.s., om 12.00 uur op de algemene begraaf plaats te Grijpskerke. Hieraan voorafgaande vindt een rouwdienst plaats voor familie en belangstellenden in de Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat 1, die aanvangt om 10.45 uur en geleid wordt door de weleerwaarde heer ds. O. Elseman. Na de teraardebestelling is er gelegenheid de fa milie te condoleren in de Gereformeerde Kerk te Grijpskerke. Heden overleed onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder SENTINA WARNERS-DE PAGTER in de ouderdom van 91 jaar J. M. Warners G. Warners-Lievense W. Warners D. Warners-de Visser Klein- en achterkleinkinderen Koudekerke, 26 mei 1988 'Der Boede' Correspondentieadres: Brouwerijweg 30, 4357 HA Domburg De begrafenis zal plaatshebben maandag, 30 mei a.s., om 14.00 uur op de begraafplaats te Dom burg. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. In plaats van kaarten Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en belang stelling te hebben ontvangen na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader WILLEM KLOEG Dat zo onvoorstelbaar velen van hem hielden heeft ons diep getroffen en geeft ons de steun om zijn verlies te dragen. Bedankt dat u er was, op welke manier dan ook. D. C. Kloeg-Schijven Anneke Maria en Ron Vlissingen, mei 1988. Voor uw blijk van medeleven die wij zowel schriftelijk als persoonlijk mochten ontvangen, na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overoma ANNA JACOBA TRAAS-SMALLEGANGE gewoond hebbende te Ellewoutsdijk, willen wij u harte lijk bedanken. Namens de fam. Traas Mei 1988. Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma CAROLINA MARIA VOLCKAERT betuigen wij onze oprechte dank. Een speciaal woord van dank aan directie en personeel van 'de Redoute' voor de zeer liefdevolle verzorging. R. V. Neyt Kinderen en kleinkinderen Sas van Gent, mei 1988. In plaats van kaarten Voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder JOHANNA VAN EENENNAAM weduwe van P. J. Hamelink betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: kinderen, klein- en achterkleinkinderen Wolphaartsdijk, mei 1988 Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze geliefde moeder en oma ELIZABETH BOSMAN weduwe van Maarten Gijzel betuigen wij onze oprechte dank. Fam. Gijzel Biezelinge, mei 1988 voor begrafenis en crematie Wellinkwervestraat 13, Middelburg 01180-12868, b.g.g. 25009 DAG EN NACHT BEREIKBAAR. Rouwcentra beschikbaar Lid v. d. Algemene Middelburgse Begrafenis Vereniging Voor de overweldigende belangstelling en het me deleven ontvangen na het plotseling overlijden van onze lieve zoon, broer, schoonbroer, klein zoon, oom en neef WING-HOE-KWOK (Jonghoe-Kwok) zeggen wij u allen onze hartelijke dank. Uw aanwezigheid bij de teraardebestelling, uw bloemen en condoléances waren voor ons - méér dan we met woorden kunnen zeggen - een grote steun, waaraan we een blijvende herinnering zul len bewaren. S. C. Kwok B. W. Kwok-Li Kinderen en kleinkinderen Cadzand, mei 1988. J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder voor alle omliggende dorpen beschikbaar Tevens rouwkamer en koeling om thuis op te baren Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar Afwachtingsparcours en finish op de Bergweg en omgeving. In verband met de Internationale Ronde van Mid den Zeeland op zaterdag 28 mei zijn de kruispun ten Louise de Colignylaan/'s-Heer Elsdorpweg en Bergweg/Beatrixlaan/Valckeslotlaan die dag ge heel voor het verkeer gesloten. De verkeersmaatregelen worden met borden aan gegeven. De westelijke baan van de Oranjeweg tussen de 's-Heer Elsdorpweg en de Vogelzangsweg wordt vanaf plm. 12.00 uur geheel afgesloten voor het verkeer in de richting van de Patijnweg. Het ver keer wordt via de Zomerweg en de Lewestraat weer naar de Patijnweg gebracht (omleidingsrou te). Verkeer met bestemming wijk Oost, de straten omsloten door de 's-Heer Elsdorpweg-Bergweg- Vogelzangsweg en Oranjeweg,, krijgt een door gang via de Kamperfoeliestraat/Bergweg. Parkeren op de Vogelzangsweg (tussen de Bergweg en de Oranje weg) en op de 's-Heer Elsdorpweg is op deze dag niet toegestaan. r De monumentale compositie (negentig minuten) uit 1944 voor piano solo Concert door de pianisten SASIUfl BOON LEEN DE BROEKERT Lezing toegang gratis, Concert toegang f 10,00 Donateur Nieuwe Muziek f 7,50, CJP f 5,00 Voorverkoop: Zeeuwse Muziekschool 01180/33095 Nieuwe Muziek 01180/23650 resLaurantJ oranje pJapU Zaterdag 28 mei geheel gereserveerd v.a. 17.00 uur Restaurant: Oranjeplaat Jachthaven, Arnemuiden. F. J. J. BUITENDIJK huisarts maandag 30 mei Waarneming: At/m K dr. Bruynzeel Lt/mZdr. Lankhorst ^eu'rnBOOBomoroFjen Watersportbedrijf en Jachtwerf de Arne Oranjeplaat, Arnemuiden. Tel. 01182-1419. 's Zaterdags gesloten. Waterbed shoW Hydraulisch gestabiliseerd, dus 100% stabiel Standaardmaat 183x214 cm worden geleverd met massief houten of topkwaliteit mdf bed.! Verwarming 360 Watt, Kema Keur 15 Jaar fabrieksgarantie 100% gestabiliseerd inclusief bezorging vanaf 1.750,- 85% gestabiliseerd 1.550,- ongestabiliseerd 1.400,- Investeer in uw gezondheid! Reeds vanaf f 57,- per maand Importeur: Naturest - Rijksweg Zuid 40 - Echt - 04754-6240 Wij verzoeken onze abonnees dringend hun vakantieadres via onderstaande bon in te zenden naar: Provinciale Zeeuwse Courant afd. abonnementen Postbus 5017 4330 KA Middelburg Ter voorkoming van onjuiste adressering kunnen in behandeling worden genomen. Naam: Adres: Postcode Woonplaats Tel (N.B. Toezending buitenland voor eigen risico) Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Land: Eerste verzenddag: Eestedag weerthuis bezorgen: Portokosten buitenland f 3,- per dag. Voor vakantieadressen buiten Europa worden de portokosten vol gens PTT-tarief berekend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 10