JAZZ IN VLISSINGEN Poliode Wereld uit Onze Kleintjes. Zakenkleintjes. Zakenkleintjes L Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen OVERSTEEK 150 minuten Verschijnt elke vrijdag ZEEUWSE SPORTRAAD REUIMIE Tennisvereniging DOS Vlissingen NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN LERAREN TENNISSEN? Vrouwenemancipatie BARTIMEÜS BLUE SPIRIT 22 GEHANDICAPTENSPORT HOUDT 'OPEN HUIS' GASTHUIS MIDDELBURG JRde UITNODIGING VOOR LEDEN EN OUD-LEDEN JULIANA LOTERIJ' NIEUWE LEDEN W Serooskerke afdeling MIDDELBURG van het Nederlandse Rode Kruis ALGEMENE LEDENVERGADERING HOMEOPATHIE ELECTRO-ACUPUNCTUUR EN HOMEOPATHIE Stichting Zeeland PAUZE KOREN ZINGEN VOOR in TERNEUZENl 16 APRIL 1988 TRIO KLAVINO TE KOOP TOERISME/VAKANTIEVERBLIJVEN op-stap naar Engeland AUTOVERHUUR BIEDT ZICH AAN Zie ook pagina 24 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 8 APRIL ISl MINI KRANT Advertentie opdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 16.00 uur in ons bezit te zijn. Dam 31, Middelburg Postbus 407, 4330 AK Middelburg telefoon 01180-33024 De gehandicaptensportverenigingen in Zeeland willen laten zien hoe goed het geld van de jaarlijkse collecte van het NFSG wordt besteed en nodigen u uit om te komen kijken in de week van 11 t/m 15 april: maandag 11 april: 19.00-20.00 uur: sportavond geestelijk gehandi capten WIK zaal 'De Wellevaete', Sint-Annaland. 's middags ,e'- 01184-62966 paardrijden ge handicapten DAVID manege Bos weg, Vlissingen. 19.30-21.00 uur tafeltennis lichamelijk gehandi capten SGB zaal, Valckeslotlaan 26, Goes. 19.00-21.00 uur rolstoelbasketbal RBVM zaal Ger- rit v. d. Veenstraat, Middelburg. 19.30-21.00 uur sport geestelijk gehandicapten VELDO zaal Pabo, Kruitmolenlaan 60, Middelburg. 19.30-21.30 uur kegelen visueel gehandicapten 'Vrolijke Kegelaars', 'Vredebest', Noordelijke Achterweg, Wemel- dinge. dinsdag 12 april 19.00-20.00 uur 19.00-20.00 uur 21.00-22.00 uur 19.30-20.30 uur woensdag 13 april 19.00-21.00 uur 18.00-19.00 uur en 20.00-21.00 uur donderdag 14 april 19.00-21.00 uur 20.15-21.15 uur 19.30-21.00 uur 19.00-21.00 uur zaterdag 16 april 12.00-13.00 uur sport geestelijk gehandicapten Voorwaarts, zaal LTS, Crijnssen- straat 3, Axel. rolstoelsporten atletiek, badmin ton etc. SGB, 'Sportcentrum', Zwembadweg, Goes, rolstoeltennis d' Antilopen zaal 'De Putmeet', Scharendijke. sport geestelijk gehandicapten OKK 'Sportcentrum', Zwembad- weg, Goes. goalbal visueel gehandicapten SVGZ sporthal 'Reimerswaal, Kruiningen. zwemmen lichamelijk, geestelijk gehandicapten Sportfondsenbad, Vlissingen. sport geestelijk gehandicapten EMM zaal, Merwedelaan 13, Ter- neuzen. zwemmen lichamelijk gehandi capten SGB 'Ganzebad' Zwem badweg Goes. rolstoelbasketbal e.a. zaalsporten d' Antilopen zaal 'de Putmeet', Scharendijke. zwemmen, rolstoelbasketbal Vriendenkring Zonneveld Duin- vlietweg 1, Oostkapelle. zwemmen gehandicapten zwem bad 'De Driehoek', Kreekzoom 1, Hulst. zaterdag 8 oktober 1988 voor verplegend personeel v.a. 1960. Info en opgave voor 1 juni L. van Genderen, tel. 075-354146 R. Ghidei, tel. 01184-61634 f Na 18.00 uur IG HENNEMAN KWINTET IG Henneman - altvilool; Bart van der Putten - altsaxofoon: Edwin Ligteringen - elec. gitaar: Wibert de Joode - contrabas: Fred de Joode - slagwerk Het IG Henneman Kwintet (opgericht in 1985) speelt korte improvisaties op een thema met een heldere, maar fragmentarische opbouw. Er ontstaat daardoor een grote concentratie. Solo's worden afgewisseld met melodisch gespeelde motieven en ritmes door de groep. Opgevoed in de klassieke muziek, dwaalde IG Hennemans belangstelling af naar de pop, jazz en geïmproviseerde muziek. De popgroep F. C. Gerania en de Several Singers and a Horn van Nedley Elstak gaven haar de eerste aanzetten tot componeren en improviseren. Hierna volgden filmmuziek opdrachten, een solo-improvisatie voor altviool, een compositie voor kamerorkest en composities voor het kwintet, Henneman speelt ook met Maud Sauer. Misha Mengelberg, Han Bennink, Ab Baars e.a. Toegang 10,- Donateur NM 7,50 Donateur van Nieuwe Muziek wordt men door storting van 15,- per jaar op giro 5600435 t.n.v. Nieuwe Muziek, Postbus 15, 4330' AA Middelburg. JAZZ ABONNEMENT VLISSINGEN MIDDELBURG - vraag de gratis folder! 10 Miljoen mensen lijden aan polio... en daar komen jaarlijks een kwart miljoen kinderen bij! HELPT u mee deze ziekte bestrijden? l^Wereld Verenigingsbesturen. Denk aan het inzen den van uw contract voor de PZC loterij-ak- tie. Stichting 'Polio de wereld uit, Walcheren', postbus 485 4330 AL Middelburg Zaterdag 16 april a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat postduivenhoudersvereniging 'De Blauwe Dotter' te Kortgene werd opgericht! Receptie: 's avonds van 19.00-21.00 uur in HCR De Ko renbeurs, Kaaistr. 12 te Kortgene. Het bestuur Er zijn van die momenten Opvoeden is een levenskunst. De meeste tijd is het leuk en gezellig, maar soms Het valt niet altijd mee. DE KRUISVERENIGING organiseert een cursus waarin u samen met andere ouders en deskundigen kunt praten over de opvoeding van uw peuter. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: - DE ONTWIKKELING VAN UW KIND - GRENZEN EN REGELS - ZINDELIJKHEID, ETEN, SLAPEN - JALOEZIE EN AGRESSIE - SPEL, SPEELGOED, VEILIGHEID - EN WAT U ZELF INBRENGT De cursus omvat zes bijeenkomsten. Deze zijn op dinsdag 3, 10, 17 en 31 mei en 7 en 14 juni. Telkens van: Plaats: Kosten: Inlichtingen: Spreekuren WGC: Nieuwstraat: 09.15 tot 11.15 uur. Wijkgezondheidscentrum, Roozenburglaan 18, Middelburg. 10,- p. persoon W. G. C. tel. 01180-14366 09.00-12.00 uur 12.30-13.00 uur 16.30-17.00 uur tel. 01180-12228 Trekking maart 1988 124- 135- 303 - 261 329 - 291 385 - 248 153 - 100 119 - 346 146 - 365 182 - 266 202 - 286 - 128 345 - 368 -214 360 - 273 - 257 275 - 332 - 284 102 - 158- 174 107 - 243 - 156 193- 300 - 218 Wij hebben onze ledenlijst 'opgeschoond' en gaan een 7e baan aanleggen (gravel). Wij kunnen daarom inschrijven. Ledenadmin.: mevr. C. van Hulsbergen, Haydnlaan 12, Vlissingen, 01184-70115. Het hoofdbestuur van het N.G.L. organiseert een voorlichtingsbijeenkomst, 13.30-14.00 uur ontvangst 14.00-15.00 uur de overdracht van de RIJKSSCHOLEN 15.00-16.30 uur het wetsvoorstel BAVO (Basisvor ming) 16.45-17.30 uur de D.O.P.-regeling Niet N.G.L.-leden zijn ook hartelijk welkom op vrijdag 15 april: Lerarenkamer Rijksscholenge meenschap Het Goese Lyceum, Van Dussel- dorpstr. 78 te Goes. Inlichtingen bij het bestuur van district 27: drs. C. A. van der Oord. Tel.: 01102-1821Drs. L. A. DeWitte. Tel.: 01180-29797. tennispark 'De Veste' Middelburg 12 gravelbanen met gezellig clubhuis diverse mogelijkheden voor recreatief tennis (bijna) gratis training voor 1e-jaars jeugd tel. 01180-13676 óf 01180-27945. Ook op het park kunt u zich aanmelden als lid. DE TREKKING JUBILEUM-LOTERIJ maart 1988 368 103 182 309 202 206 349 244 222 105 364 119 113 191 108 369 200 379 223 376 106 330 233 109 115 116 398 183 245 175 221 246 130 373 332 235 291 Het bestuur van de roept haar leden op tot het bijwonen van de jaarlijkse op donderdag 28 april 1988 in het afdelingsgebouw, Klein Vlaanderen 59 te Middelburg. De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de secretaris na telefoniscshe afspraak, tel. 01180- 27971. AFD. ZEELAND donderdag 14 april 1988 KONINKLIJKE VERENIGING NEDERLAND Jaarlijkse ledenvergadering, aanvang 19,15 uur. Aan sluitend om plm. 20.15 uur een lezing door dhr. J. M. Dekker, hom. arts te Terneuzen: in de Thomaskapel, Vrijlandstraat, t.o. winkelcentrum Dauwendaele, Middelburg. Leden en belangstellenden hartelijk welkom. Toegang gratis Het bestuur Hierbij nodigt de alle vrouwen in Zeeland uit vool het bijwonen van de algemenl vrouwenvergadering op masJ dag 18 april 1988 in hotel'TiJ minus' te Goes. Aanvang vergadering: 13.30 uu| Vanaf 13.15 uur is er koffie De agenda ziet er als volgt uit: 1. Opening en mededelingen: 2. Inleiding door mevrouw Crum-Okkens; 3. Gelegenheid tot vragen stellen; 4. Reactie van de stichting vrouwenemancipaijj op de provinciale emancipatienota; 5. Voorstel voor een nieuw in te stellen adviesorgaan-I 6. Discussie over een reactie op de nota; 7. Jaarrekening; 8. Jaarverslag; 9. Afscheid van voorzitster Nelly Demmenie, vice! voorzitster Marian de Jonge en emancipatiewerk! ster in de regio de Bevelanden en Tholen Joke va* der Meulen; 10. Sluiting om ca. 16.00 uur. Naar aanleiding van agendapunt 2: mevrouw Crum-Okkens is emancipatie-deskundigeel medewerkster van het landelijk beraad CDA. Zij zal vertellen óver provinciale emancipatienota'sil het algemeen en hoe andere provincies vorm hebbel gegeven aan een provinciale emancipatienota. Op zaterdagavond 16 april vindt in de Grote Herv. Kertl (Noordstr.) te Terneuzen een koor- en samenzanjf avond plaats met de koren: Gem. koor 'A Capella' uit Yerseke, Gem. koor 'MethaJ en stem' uit Terneuzen en meisjeskoor 'Jong Sursum| Corda' uit Krabbendijke. Ds. Gunst uit Terneuzen c met ons deze avond en sluit ook af. De samenzartjl wordt begeleid door de organist Rijk Rijkse jr. uit Yersel ke. Het belooft een mooie avond te worden. De aanvang van de avond is om 20.00 uur. drum bugle corps houdt op zijn bekende rommelmarkt. Hebt u spullen voor ons? Wij halen ze bij u op, bel 01180-11472, b.g.g. 16379 zondag 10 april Kloveniersdoelen Middelburg aanvang: ll..10uur KOFF1EKONSÊRT: Katherine Routely, viool Peter-Mare Dijcks. klarinet Marian Boli.ptin vertolken werken van o.a. Milhaud, Debussv. Katchaturian, Stravinski Fntree f K.00. CJP/Pas 65 f 6.00. jeugd t/m 12 jaar f 3.50 Alleen voor particulieren. Tot max. 3 regels prijs 8,15. Iedere regel meer 1,63. Brieven bureau van dit blad 5,00 meer. Postgiro 35 93 00 PZC Middelburg. Te koop: Honda MT. Reggestr. 30, O.-Souburg. Tel. 01184- 64642. kl Te koop: fietsdrager voor trekh. 175,-; geslepen Brill- gazonmaaier 40,-. Tel. 01107- 1291. kl Te koop: zwart bergmeubel. Tel. 01184-61972. kl Te koop: Nederlandstalige el pees. 01100-12177. kl Te koop: 4 vouwdeuren; 2 lam pen; leren herencolbert mt. 50; leren herenjack met vacht; bo dywarmer, leer, koopjes. Tel. 01130-1342. kl Te koop: dubb.beds breimach. Tel. 01184-19405. kl Te koop: eiken bankstel 1-2 en 3-zits 150,-; salontafel 200,-. Tel.01180-11115. kl Te koop: zw. essen kast; kin derwagen; 2 luieremmers; lig- kussen; bad m. stand.; ledik. m. commode. Tel. 01180-37802. kl Te koop: eiken kast als nw, weg. verand. 01186-2562,na 18.00 uur. Tel. zkl Te koop: Ibanezchorus adapt.; judopak 13, 14 jr.; fiet senrek alu. afvoer. Tel. 01184-17272. kl Te koop: tent Pyramide 4 de luxe; 3-pits gaskomf. (cam- pinggaz.); dakkist op imperial. Tel.01180-11673 kl Te koop: tuinhuis, hout, 1. 4.50 m, b. 1.65 m, hoog 2.00 m. met 3 ramen, nieuwprijs 3500,-, nu compleet 1250,-. Te koop: di- vanbedspiraal met bed en 2 de kens, 50,-. 1 teakhouten ron de tafel, 110 cm, met schuif- blad: laqué vierkante tafel, 80 x 80 x 35; 2 bijzettafels, compl., 4 stuks, 100,-: 1 zonnescherm, br. 1.90 alum., oranje doek, 75,-. A. J. de Kok, L. Delft 6, Middelburg, tel. 01180-25133. kl Te koop: modelbouw 3 boten, ongebouwd motoren veel beslag 4x4 auto motor 2 accu's voor boot. Een koop, 200,-. Tev. 4-pits kookplaat, op gas, 35,-. Tel. 01180-34289. kl Te koop: witte rotan wieg met smeedijzeren voet; d.bl. kin derwagen; reiswieg; trouwjurk mt. 36; Tel. 01106-3324. kl Te koop: knipschaar, zonne scherm. breed 4m; kinderledi kant; kinderbad t.e.a.b.; Tel. 01184-14272 kl Vanaf 8.00 uur rommelmarkt Vischmarkt, le zaterdag van de maand te Middelburg zkl Te koop: 80 ltr. grijze chloor rubber verf 40,- per ltr.; tel. 01188-3541; na 18.00uur. kl Piano of vleugel? Kopen of huren? De grootste keuze bij Van Urk. Vraag offer te. Bel. 010-4363500 Van Urk; Westersingel 42, R.'dam. zkl Te koop: houten bureau; gre nen wandrek; slaapbank; com- mode+ledikantje wit+deken- tjes; centrifuge; houten krui- wagenwiel; melkbus. 01100- 12042. kl Te koop: computer Atari 800 XL cass.rec, joysticks disk-drive met veel spelletjes, alles z.g.a.n. Tel. 01135-1971. kl LEIJLANDII'S van 1.50 - 1,80 hoog, Kwekerij Adriaanse. Oude Vlissingse- weg 68, Middelburg, Tel. 13413. zkl Te koop: Puch maxi, kl.wit. Tel. 01186-1613. na 17.00 uur. kl Te koop: aanhangwagen 350,-. Zuidsingel 60, Middel burg. zkl Te koop: raamkozijn met draairaam, incl. glas, 2.60 x 1.75: aangedreven motormaai er, merk Torro; lederen motor jack uit 1955, mt. 50: wagenas- vloerlamp met lederkap. Tel. 01100-14236. kl Te koop: 2-wielige aanhangwagens houten sierkruiwagens, ko lomboormachine. Tel. 01112- 1548. zkl Te koop: keukenblok, wit, rvs aanr.blad, 220 cm, dubb. spoel bak; Itho afzuigkap; geiser. Tel.01185-1967. kl Antiekhandel G. deHooge voor antieke meubelen Kinderdijk 24. Middelburg, tel. 01180-27988. zkl Kettingzagen Grasmaaiers Tuinfrezen Tuingereedschap zowel nieuw als gebruikt. Techn. handelsond. A. D. vanGilst 's-Heer Hendrikskinderendijk 103, Goes. Tel. 01100-15351. zkl Te koop: enkele zeer goede ge bruikte dames-, heren en kinderrijwielen Meijers Tweewielers, Kanaal straat 62, Oost-Souburg, tel. 01184-61253. zkl Te koop: gebr. kl.-t.v.'s v.a 195,-: met garantie en ge schikt voor video, van 51 tot 66 cm. Nu ook div. stereo-installa ties. Radio-T.V. Den Ouden, Biezellngsestraat 16, Kapelle, tel. 01102-1573. zkl Tot 30 korting op hardmetaalcirkelzagen. Le verbaar in alle maten voor alle merken. Slijperij v. d. Woestij- ne, Nederstraat 26, Middel burg, 01180-36946. zkl Enorme keuze in gebruikte meubelen. Sterk wisselend as sortiment. Wico Gebruikte meubelen, West straat 34, Nieuwerkerk Schou- wen-Duiveland), 01114-1373, b.g.g. 1268. 's Middags ge opend; 's maandags gesloten; 's zaterdags de hele dag ge opend; vrijdag koopavond. zkl Te koop: leren bankstel 3- 2- 1-zits. kleur: bruin, tel. 01100-12296,nal7.00uur. kl Te koop: Commodore 64 slipstream datarec. int. bandje Commod. handb.. 350,-. Diskdrive 1541. 350,-. Matrixpr. 801 m PS van Com mod. papier, 350,-. Muis 1351, 100,-. Powercartr.. 60.-. Digitalisator disk, 30,-. Vele originele spelletjes op cass. ƒ10,- p.st. O.a. Tour de France. Ghouls, Micro Cosm.. Sub Hunt. Pigs in space, 1 disk, bak 59 diskettes, dubbelz, gesn., 150,-. Te bevr.: 01100- 28324. kl Te koop: raamkozijn met draairaam, incl. glas. 2.60 m x 1.70 m, aangedr. motormaaier, merk: Toro. Leder motorjack uit 1955, mt.: 50. wagenasvloer- lamp met lederen kap. Tel. 01100-14236. kl Te koop: rijpaard merrie, d.bruin, bles, geb. '84. vader Ursus; 3 Haflingers. In- ruil mog. Tel. 01171-1338. zkl Te koop: Philips NMS 8245 comp., met dubb.zijdige disk 720, tel. 01100-31954. kl Sparta en Batavus verhuur- fietsen met r.v.s. velgen en ANWB-slot, 3 mnd. gebr. met gar. al v.a. 350,-. Gebr. dames-, heren en kinderfietsen met gar. al v.a. 125,-. Inr. mog. Rijwielhandel S. Kluijfhout Kaapsuinseweg 4, Dishoek. Tel. 01185-1392. Overjarige fietsen nu met hoge korting. zkl Te koop: nw. stalen kasten 2-deur 300,- excl., smalspoor trekker 24 pk 1.750,-, wanden van kl. koelcel 400,-, bouwhek- ken a 50,-, overalls, spijker broeken a 49,-, werkschoenen olie- en vetbestendig a 85,-, partij verf 4 1. voor 40,-, al.in- dustrieladders, nw. en gebr. fietsen, opknapcrossfietsen a 35,-, aanhangwagens, snelwe ger 300 kg en 10 kg, geiser 125,-, straalgrit 50 kg 35,-, stapelled. 75,-, compressortank 150 1. 125,-. Wiko in- en verkoop, nw. en gebr. goederen, Prov.weg 10, 's-Gra- venpolder, tel. 01103-2163- 1877. zkl Te koop: met Bovag-garantie: g Kreidler RMCS met schijfrem. Puch Maxi, blauw met sterwiel. Tomos A3, blauw, Zündapp Famel. 1987. Volop onderd. van Zündapp. Kreidler, Puch Maxi. Honda en Tomos Tweewielercentrum Zeeland Arnemuiden. Tel. 01182-1697. Vrijdagavond koopavond tot 21.00uur. zkl Te koop: allesbrander. Etna, 2 gaskachels, 2 stoelen, 3-zits- bank wit manou, ronde eet- hoek met 4 stoelen, salontafel, ouderw. kinderwagen. Nieuwstr. 17, Middelburg. Na 16.30 uur. kl Opruiming fietsen. Ruime keuze in overjarige fietsen met voll. garantie en service, model 1987, o.a,: Batavus, Union en Peugeot. Kortingen oplopend tot 200,-. Zolang de voorraad strekt. Reservering mog. Inruil is geen probleem. Tweewielercentrum Zeeland Domb. Schuitvlot 10, Middel burg, tel. 01180-33399. zkl Te koop: racefiets CeraCom- pagnola, 54 cm; damesmotor pak, mt. 40; herenmotorpak. Tel. 01180-28962. kl Te koop: videoset Hitachi VKC 2000 camera, Bosch VRP 300 port. ree. met netvoeding en toebeh., half jaar oud, pr. n.o.t.k. Tel. 01184-29455. kl Te koop: Kreidler RMC.bj. '78. met div. onderd. o.a. RS en 17 mm carb., pr. ƒ400,-. Tel. 01102-3804. kl Te koop: z.g.a.n. Honda Gold- wing 1000 cc, met moturist zij span, kl. wit, op LPG. Pr. J. Fri- sostraat 1, Middelburg, tel. 34624. kl Te koop: openhaard hout plm. 25 m3 a 35,-. Tel. 01104- 359. zkl Te koop: haagconiferen haagbeuken 80-200 cm hoog. Direct een ho ge duurz. haag. Div. soorten heesters, coniferen, fruit- en sierbomen. Broeiramen Populieren v.a. ƒ2,50 per stuk, plm. 4m lang. Boomkwekerij Jan Koole Golsteinseweg 6, Sint-Lau- rens, tel. 01180-26227. zkl Te koop: biels 17,50 per stuk. Rapenburg- weg 9, Meliskerke, tel. 01186- 1378. zkl Te koop: meisjesfits, 9-12 jr.; damesfiets, 3 versn.; heren- trimfiets, 10 versn. Tel. 01184- 78446. zkl Te koop: dubbeldeurs koel- vrieskast, z.g.a.n.; gasfornuis, .pr.st.; 2-pits gasstel; koel kast; 3-zitsbank; handgras maaier; 2 radiatorkachels. Tel. 01184-17768. kl Niet duur Kinderfietsen: 3 jr, 12 inch, 165,-; 5 jr., 20 inch, 185,-; 7 jr., 24 inch, ƒ225,-; 10 jr., 26 inch, 255,-; vouwfietsen. 210,-: opoefietsen, 344,-; ra cefietsen, ƒ479,-: fietsen met trom.rem en 3 versn., van 625,- voor 525,-. Gazelle- en Peugeotdealer Jan Wagemakers Noordweg 17, Oostkapelle. zkl Nog enkele overjarige fietsen trimfietsen met 3- of 5-versn. o.a. Gazelle en Batavus met hoge kortingen. Bij de tweewieler- specialist Van de Velde B.V. Dorpsplein 21, Koudekerke, tel. 01185-1262. zkl Antiek 'Tussen de Twee Poor ten', vertrouwd adres voor gaaf en mooi Hollands Antiek Houttuinen 1, (bij Molenplein), Goes, tel. 01100-23958. zkl Plm. 500 soorten vaste planten waaronder vele bijzondere soorten. Kwekerij Adriaanse, Oude Vlissingseweg 68, Mid delburg, tel. 13413. zkl Graszoden a 3,75 per m2, 2 dagen van te voren bestellen. Kwekerij Adriaanse, Oude Vlissingse weg 68, Middelburg, tel. 13413. zkl Te koop: jonge hennen- tegen de leg. L. Wouters, Melis kerke, tel. 01186-1365. zkl Te koop: Puch Maxi, bj. 1982, z.g.a.n. Vraagprijs 600.-. Tel. 01105-2096. kl Te koop: 2 markiezen en biel zentafel ƒ100,-. Tel. 01180- 36401. kl Te koop: Puch Maxi en div. on derd., 250,-. Tel. 01102-3804. kl Bloemtapijt, 400 breed, 99,- gelegd! Wol tapijt jute rug, 199,- gelegd! Foamtex vernieuwde rug zo te leggen, 129,-. Rib tapijt smal, ƒ27,95, gelegd ƒ37,95. Rib tapijt breed ƒ39,95, gelegd 49,95. Tafelkleden uit voorraad. Vinyl 400 breed, 3 kleuren, 39,95 p.m. MOL Biezelingsestraat 51, Kapelle, tel. 01102-2101; Langeviele 52-54, Middelburg (naast Kijkshop), tel. 01180-38258; Kerkhoekstraat 2, Yerseke, tel. 01131-3492. kl Binnenkort vestigt Brood/Banketbakkerij PIETER BLIEK zich in Arnemuiden, Westdijkstraat 29. Begin mei openen wij onze deur voor u. Vanaf dan bieden wij u ons gehele assortiment weer iedere dag vers aan. T.z.t. ontvangt u van ons bericht, zkl Zoekt u een gebruikt meubelstuk Kijk dan eens in de Meuffelhal Westerscheldestr. 50, M.'burg. Nu ook overgordijnstoffen en vitrage en meubelstoffen. Ook het adres om uw meubelen te laten bekleden, 's Maandags geslo ten. zkl VRIJDAG EN ZATERDAG 1 kg mooie magere runderlappen 1 kg malse riblappen Slagerij H. Coenen, Koudekerke 18,90 17,90 zkl Bankstel-, boot en caravankussens matrassen in elke maat polyether- en meubelstoffen VISTO Oude Markt 41^Vlissingen, tel. 01184-16491 zkl Diverse beschadigde apparaten en aanbiedingen nu van 2.549,- nu ƒ2.249.- nu nu Wasautomaat 1000 toeren Wasautomaat Wasautomaat bovenlader Wasautomaat bovenlader No. 1 in de consumententest. Wasautomaat, 10 prnu Koelkast tafelmodelnu Koelkastvan 649,- nu Koelkast dubbeldeursnu Haifvries halfkoelkastnu Vrieskistnu Vrieskastnu •Stofzuigervan 449,- nu Stofzuiger regelbare zuigkrachtnu Wasdrogervan 599,- nu Wasdrogervan 829,- nu Gasfornuis met grote ovennu Gas/elektro turbo fornuisnu VAN DEN DRIES ELEKTRO Molendijk 10. (vrijdag koopavond), 's-Heerenhoek, tel. 2159. 945,- 1.995,- 1.795,- 1.295,- 545,- 275,- 399,- 575,- 695,- 499,- 399,- 299,- 199,- 375,- 575,- 499,- 1.099,- 01105- zkl Strandcabines te huur, voorseiz. 150,- volseiz. ƒ450,- aan het strand in Vrouwenpolder, ook hebben wij cabines aan het Veerse Meer en tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle. De Visser, zomerwon. verhuurbedr., Fort den Haakweg 22, Vrou wenpolder, tel. 01189-1414. zkl2 Watersportcamping 'De Witte Raaf Muidenweg3,4341PX Arnemuiden, tel. 01182-1212. Direct gele gen aan het Veerse Meer. Wij hebben nog enkele seizoen- en jaarplaatsen vrij voor 1988. Prijzen vanaf 1.300,-. Vraag vrij blijvend folder aan. zkl2 RAMSGATE Gratis 10,- vroegboekpremie Gratis vervoer tot 3 kinderen. Enkele reis vanaf 19,-p.p.. Auto max. 5 inzittenden RETOUR vanaf 420,-. Inlichtingen 076 - 223912. Vraag naar Sally Breaks. Boekingen bij uw reisagent. Te koop: Constructam Coral 3 a 4-pers., 1. 4m., geheel com- nleet, 1.500,-. Tel. 01184- 64688. kl2 Te koop: Meibro 430 de luxe, 630 kg, bj. 1974, 1.800.-. Tel. 01184-67835. kl2 Te koop: kampeerauto Citroen Aristocraat Kentucky, org. fabr. camper, bj. '86, slechts 14.000 km gelopen, compl. met douche/toilet, kachel; koelk., enz., 4-pers., 5 versn., verbr. 1:10, motor 2000 cm3 benz. 2 gastanks, incl. 60-dagenkaart. Vr.pr.: 47.500,-. Te bez. na tel. afspraak. 01172-1234, Bres- kens. kl2 De nieuwe Vervat voordeelkrant is uit! Boordevol informatie, aanbiedingen en tips over ca ravans, vouwwagens, tenten en accessoires, etc. Bel voor gratis toezending 010-4321455 zkl2 Te koop: caravan I.T. de Luxe, i.z.g.s.. 1979. incl. luifel, koel kast, kachel. Pr.: n.o.t. 01106 2367. kl2 Te koop: caravan I.T. de Luxe, i.z.g.s., 1979, incl. luifel, koel kast, kachel. Pr.: n.o.t. 01106 2367. kl2 Te koop: Leuk huisje compl. ing. te Lommei België, nu voor f 15000,-. Financ. mog. inf. Tel. 01184-62693. kl2 Te koop voor doe-het-zi caravan De Reu Casbah,ii z.g.a.n. voortent, 250,-. Tl 01188-2335. HAPPYRENT VOORDELIG OPEL HUREN OpelCorsa24 ct.f Opel Kadett28 ct. perM OpelAscona34,5ct. perj Bestelbus Isuzu50 ct.pen| Bel naar Louisse Auto B.V. Kalverstraat 1 Middelburg Tel. 01180-25851 Bovag autoverhui| is niet duur Lokaal en Interlokaal verhu| van: Personenbusjes| Luxe auto's Bestelwagens Lichte vrachtwagens (tot 16 m3) Vrachtwagen (tot 29'/2 m3) Campers aan particulieren, instellingt| en bedrijven. Autoverhuur Van Strien Van de Spiegelstraat 92, G« tel. 01100-14840; Damstraat!] Yerseke, tel. 01131-1609. Verhuur en leasing van Fords en andere uitstekende auto's bij AMZ-reisburo's Goes, 01100-23500 Middelburg, 01180-38118 Vlissingen, 01184-17605 zk4 Personenbusjes, personenau to's, bestel- en verhuisauto's Autoverhuur Gebr. Blanker B.V. Tel. 13900, Middelburg, Klein Vlaanderen 97. zk4 AUTOVERHUUR STREPPEL Bestel- en verhuisbussen, pers bussen, pers.auto's, aanhang wagens, bagagewagens. Elek- traweg 3a, industrieterrein Ar- nestein. Middelburg. Tel. 01180-25566 b.g.g. 14982. zk4 TAXI TEL. 13 voor al uw ritten. Gebr. I ker B.V.. Klein Vlaanderen»] Middelburg^ Alles op het gebied van massief eiken MEUBELFABRIEK ARABESK Koningsweg 39, Vlissingen, tel. 01184-13623. Geopend: ma.| vr. van 8.00 tot 17.00 uur, za. van 11.00 tot 16.00 uur F. VAN DER MAAS INSTALLATIEBEDRIJF DEALER ASEA CYLINDA Was-, droog-, afwasapparatuur. Perfecte Zweedse kla®, mnd. garantie. Reparatie en onderdelen. Ook voor uw ins» tiewerk. Vraag vrijblijvend prijsopgaaf. Tel. 01108-1592. uo avonds. Wij repareren alle merken naaimachines Pfaff-naaimachinehuisG. meiaar, Nieuwendijk 29. singen, tel. 01184-13729 Reparaties van alle merken naaimachines Wilbrink Lange Zelke 95, Vlissingen, tel. 01184-13694; Segeersstraat 24, Middelburg, tel. 01180-12127. zklO Biedt zich aan: voor in de middaguren, tussen 19.00 en 20.00 uur t| 01187-1727.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 42