Laat deze advertentie u niets wijsmaken. De Provinciale Zeeuwse Courant] uw krant, denaamzegib't ■r .KWAUnm Overtuig uzelf tijdens een uitgebreide proefrit. Past Vrijmetselarij in de huidige maatschappij) Wij vinden van wel! .XI 3 Wacht met /Amsterdam zeggen als iemand A A A- Alk maar hedoelt. ROVER 800. DRIVING IS BELIEVING. Vrijmetselarij een levenshouding GARAGE DE BEULE B.V. Gentsevaart 77-79, 4565 ES Kapellebrug, tel. 01140-12097 GARAGE RIDA TERNEUZEN B.V. Mr. F. J. Haarmanweg 4, 4538 AR Terneuzen, tel. 01150-13690 iedereen leest de krant altijd en overal. GEMEENTE m OOSTBURG 1 ■■I a ■■gif Alle kranten staan dagelijks boordevol nieuws.Nationaal en internationaal.Maar,endat is het grote verschil, in uw Regionale Dagblad kunt u óók lezen wat de eventuele gevolgen zijn voor uw eigen stad, streek of plaats. Want nieuws maakt weer méër nieuws. En dat kan wel 'ns belangrijker zijn: het raakt u immers persoonlijk. U hoeft alleen maar even de bon in te vullen of te bellen en ook dat nieuws komt dagelijks bij u in de bus. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT IN DE PZC STAAT WAT JE PERSOONLIJK RAAKT ZATERDAG 19 MAART 1988 ummiiullilllllllinillimtllllUilUHIIIIIililillilUliiiniiiliiliiiiiiiiiiiinii;i;.M..; Over de sublieme rij-eigenschappen van de Rover 800 bijvoorbeeld. Of z'n geavanceerde wielophanging en de elektronisch gestuurde injektie èn'ontsteking van de nieuwe 4- of 6-cylinder motor. Over z'n stijlvolle styling, z'n luxueuze interieur met de tal loze komfort-verhogende details. Over z'n duurzaamheid (2 jaar volledige garantie; het tweede jaar middels een verzekering) en z'n waardevastheid (wij garanderen een vaste inruilprijs na twee of drie jaar). Want dat alles krijgt pas echt gestalte als u achter het stuur plaatsneemt. Voor een onvergetelijke rij ervaring tijdens een uitgebreide proefrit. Wij verwelkomen u graag in onze showroom. Er staat een snelle, komfortabele Rover 800 voor u klaar. IN RUILWAARDE 3- GARANTIE Rover 820 i 145.900,-, Rover 820 Si t 53.900,-, Rover 825 Si katalysator f 58.900,-, Rover Sterling f 65.300,-. Prijzen zijn incl. BTW, at fabriek, excl. afleveringskosten. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. Plan voor het bouwen van 8 woningen aan de Inghelosenberghe te Sint Jansteen v.r.v. Projektbouw Zeeland B.V., Axelsestraat 12 te Terneuzen. De burgemeester van de gemeente Hulst brengt, op grond van artikel 19 a van de wet op de ruimte lijke ordening, ter openbare kennis dat het colle ge van burgemeester en wethouders voornemens is met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 8, van de woningwet, vergunning te verlènen voor het bou wen van 8 woningen aan de Inghelosenberghe te Sint Jansteen, kadastraal bekend Hulst, sectie L, nr. 537 ged. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan 'Sint Jan- steen'. Het gedeelte van het perceel waarop de woningen zullen worden gebouwd, heeft de be stemming 'woondoeleinden, minimaal twee-aan- één' (Wa) en 'stapelwoningen' (Ws). Aangezien het bouwplan twee-aan-één-woningen betreft, is het in strijd met de ter plaatse geldende bestemming. Met ingang van 21 maart 1988 ligt het bouwplan gedurende veertien dagen op de afdeling algeme ne zaken, van de gemeentesecretarie, kamer 4, voor een ieder ter inzage. Een ieder die bezwaren heeft tegen het bouwplan, kan deze gedurende voornoemde termijn, schrif telijk indienen bij burgemeester en wethouders. Hulst, 19 maart 1988. De burgemeester van Hulst, Mr. F. A. W. Jacobs. Stotteraars weten heus wel wat ze zeggen willen, dus in de rede vallen helpt niet. Geef ze liever even de tijd om uit hun woorden te komen. Dat vermindert al gauw de spanning. Zo komt een gesprek vlotter op gang en gaan we elkaar ook een beetje beter begrijpen. Doen we dat? Informatie voor alle mensen met stotterproblemen bij zichzelf, in hun gezin of naaste omgeving: 01808 -15 31 of SVS, Postbus 119, 3500 AC Utrecht. (toef stotteraars even de tijd. Publikdtie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideele Reclame De Zeeuws-Vlaamse Loge 'L'Amitié sans Fin' geeft op donderdag! maart 1988 een informatieavond met gelegenheid tot discussie in haar Logegebouw te SPUI 23 te TERNEUZEN. AANVANG 20 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij G. van der Heide, tel. 01150-96968. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Oostburg ij ken bekend dat zij van plan zijn voor de chr. nat. schoolvereniging Tmmanuërl bestemmingsplan 'Tragelwijk', goedgekel d.d. 16-10-1973 te wijzigen o.g.v. artikel ll| de wet op de ruimtelijke ordening. Dit voor het vernieuwen en vergroten van el schoolgebouw op het perceel plaatselijk betel Orion 32 te Oostburg, kadastraal bekend gemef te Oostburg, sectie E nummer 3339. De stukken, die betrekking hebben op dezen ging van het bestemmingsplan en het bouwpi liggen met ingang van 21 maart 1988 ter gemef tesecretarie, sectie ruimtelijke ordening, Ral huisplein 1 te Oostburg, gedurende veertien! gen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze! riode is een ieder bevoegd eventuele bezwaren! gen het wijzigen van het bestemmingsplan stiifl telijk bij ons college in te dienen. Oostburg, 19 maart 1988. Burgemeester en wethoudj voornoemd, J. Kruize, burgemeester. C. Geerse, secretaris. WAAR ROOK IS, IS VUUR. H NEK wÊÈmÊÊÊÊÊÊÈ ÊimHË - hm 9 A -s\\ >s '"9 êèêêêès A. \\s n'T a I I - A - j:.,; MÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊBÊ I pil Lv?At? fOMn tessbiïïf WÊmÊÊÊÊÈÊÊÊÈÊÊS. PZC fsF kieinijes I Actie tegen namaak ik 1 rw*i I Ph*. ftfrtiltin H»"16 kritiek in I SKwSmd I D f\|k| Ja, ik wil weten wat mij persoonlijk raakt. Noteert u voor mij êënj abonnement. Nu 3 maanden voor de prijs van 60,- (i.p.v. 70,65) Naam: Adres: Tel: Postcode: Plaats: Stuur deze bon op naar PZC, Antwoordnummer 2, 4330 VB Middelburg (postzegel is niet nodig), of bel de abonnementen-afdeling PZC 01180-81000. rZt,19/3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 48