arde taal rond omstreden estemmingsplan 't Laantje Mogelijk komst nieuwe goederenbuik Terneuzen Makelaardij in nieuwe behuizing mm Reddingsbridgade wil steun PZC/ streek Zaalvoetbal Terneuzen èeroepings- berichten scheepvaart- berichten W HONTENISSE SCHORTEN BESPREKING OP Jovincie heeft ton (tra nodig voor jdelijk personeel Argumenten Informatiedagen voor vrijwilligers in ouderenwerk AANVOER FOSFAAT EN KALI UIT ISRAEL Kapsalon Hairpoint in nieuwe zaak Eerste paal nieuwe loods De Meyer Ireneschool Goes Zeeuws kampioen in schooldammen KLEINE VAART GROTE VAART 17 ÊRDAG 19 MAART 1988 OSTERZANDE - Het college van w van Hontenisse heeft besloten espreking van het bestemmings- 't Laantje uit te stellen naar de jsvergadering van april. Door alle motie over het geplande bunga- ark vinden b en w het raadzaam Se plannen woensdag nog niet aan lirde te stellen. De gemeenteraad ,as woensdag 28 april over het om- den bestemmingsplan vergade- jnvrede over de plannen voor een galowpark in 't Laantje heeft tot ware golf van bezwaarschriften ge- De gemeente heeft inmiddels pro- [brieven ontvangen van natuurbe- rmingsvereniging De Steltkluut, DELBURG Het dagelijks pro- iebestuur wil van de Zeeuwse en een ton extra om met tijdelijk :oneel extra werk te kunnen op- igen. In een voorstel aan de staten Jst men erop, dat besloten is tijdens )eriode van reorganisatie tot 1990 in mogelijk vast personeel aan te ien. Gs hebben echter geconsta- •d, dat de bezetting dan echter niet jd voldoende is om vast, terugke- Id werk op te vangen, om vraagt men de staten nu voor nog een ton te geven om voor .ctureel werk tijdelijk personeel te inen inzetten. De al eerder beschik- ir gestelde 2,5 ton is daarvoor niet Ireikend. Gs laten weten, dat ook in en in 1990 nog tijdelijk personeel ig zal zijn. Daarvoor zal in een later ium per jaar nog 350 mille worden raagd. is ook een statenvoorstel om 95 mil le geven voor de inrichting van frac- amers, aansluitend aan het kan gedeelte in de Korte Giststraat, en Dr de inrichting van de leeskamer ir de staten in het Thoolse Huis. Waterschap Hulster Ambacht, Oud heidkundige Kring De Vier Ambach ten, het bestuur van de Nederlandse hervormde kerk in Kloosterzande en een aantal inwoners. Bovendien is een actiecomité voor het behoud van 't Laantje opgericht, dat in enkele dagen ruim 400 handtekeningen van sympa thisanten verzamelde. Een delegatie van het actiecomité bracht vrijdag een bezoek aan het ge meentehuis om het bezwaarschrift te gen het bestemmingsplan toe te lich ten. Nadat de bezwaren met krachtige argumenten waren ondersteund, was de stoom nog allerminst van de ketel. Het tijdstip van de hoorzitting wekte bijzonder veel wrevel. „We hebben pas gisteren (donderdag) bericht ge kregen om ons bezwaarschrift toe te lichten. Daardoor waren velen van ons niet in staat om op de hoorzitting aanwezig te zijn. Zo lijkt het alsof de gemeente grote haast wil maken met het bestemmingsplan." De gemeente verdedigt het bestem mingsplan met het argument, dat het bungalowpark juist zal bijdragen aan de instandhouding van het natuurge bied. Door een klein deel van het land schap op te offeren kan de rest van de groenvoorziening worden gered, roept de gemeente. De tegenstanders reage ren schamper op deze verdediging. „De gemeente wil de inkomsten uit de verkoop van bouwgrond gebruiken voor het onderhoud van het bos bij 't Laantje. Voor die tien bomen in dat kleine bosje zou f250.000,- nodig zijn. Dan ga je je toch afvragen hoeveel het onderhoud van de hele Veluwe moet kosten." Volgens de leden van het actiecomité klopt er niets van de ar gumenten van de gemeente. J. Baart: „Burgemeester Kessen praat voortdu rend over Hontenisse als 'de groene long van Zeeuwsch-Vlaanderen', maar hij gaat de gemeente zelf verpesten met een kankergezwel. Hij heeft er geen flauw benul van wat dit gebied tDZAND N. H. kerk, 19.30 uur: r. Muziekver. Excelsior. DDELBURG Concertzaal, 20 Johannes Passie door de Kon. ïatorium Ver. Tot Oefening en Uit- Janning. Jazzclub DSM, 21 uur: Marktown Syn- pators. )ST-SOUBURG N. H. kerk, 20 ir: Soli Deo Gloria. izzmatazz, 21 uur: Trio Reckless ngers. EZANDK De Klomp, 21.30 uur: irmatie Cold Shot. LLAND-BATH De Hoeve, 22 uur: ipformatie Escape. ÏRNEUZEN Zuidlandtheater, v.a. uur: Big Band festival, masj. 21 uur: Drie hardrockbands, iageclub, 21.30 uur: Twee rock- uds. "0LEN Meulvliet, 20 uur: Muziek- r. Concordia. ISSINGEN De Piek, 22 uur: Reg- eband Pour 17. OLPHAARTSDIJK Hacienda, 20 'r: Rock and roll met Sunset Boule- d. ERIKZEE Brogum, 22.30 uur: roep Vengeance. RIJPSKERKE Dorpshuis, 10 uur: ppentheater Saar den Hollander et 'Mischa en de wind van voren'. ISSINGEN Bibliotheek, 11 uur: zing Jef Geeraerts over het schrij- n van detectives; 14 uur: Thomas oss over eigen werk. estzaktheater, 20.30 uur: 'De vosse- cht' door de Zeeuwse Komedie. 0NDAG Concerten 16.30 EINKENSZAND R. K. kerk. r: Muziekfanfare Euterpe. ULST Den Dullaert, 11 uur: En- mble Ajouté. ERNEUZEN Zuidlandtheater, v.a. uur: Big Band festival. LISSINGEN Vestzaktheater, 16 ur: Schotse folkszanger Lain Machin- II00GELANDE Kapel van St.- laarten, 14.30 uur: Lezing door San- er Hesselink over de Mattheus Pas ion, ERGEN OP ZOOM Roxy I, zat. 14, en 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 ur: Dirty dancing, a.l. °xy II, zat. 21.30 en zon. 19 en 21.30 ur: One flew over the cuckoo's nest, 2 jr.; zat. 14 en 19 uur en zon. 14 en 6-30 uur: The principal, 16 jr. inem'Actueel I, zat. 14,19 en 21.45 en ;°n. 14,16.30.19 en 21.30 uur: Fatal at- raction, 12 jr. inem'Actueel II,zat. 14.19en21.30en on-14.16.30 en 21.30 uur: Amsterdam- Mi. 12 jr. inem'Actueel III, zat. 19 en 21.30 uur nzon. 16.30,19 en 21.30 uur: Barfly, 12 - zat. en zon. 14 uur: De réddertjes, 0ES Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 ur: Amsterdamned. zon. 14 uur: De [oetelbeertjes in wonderland. ILST De Koning van Engeland, ut- 19, 20.15, 21.30 en 22.30 en zon. 3-I5.16.15,19 en 21.30 uur: Dirty dan- »g.; zat. 19 en 21.30 en zon. 13.45, '15,19 en 21.30 uur: Amsterdamned: at-19 en 21.30 en zon. 13.45, 16.15, 19 n 21.30 uur: Fatal attraction; zon. 12 'Jr: Bioscopera: zon. 16.15.19 en 21.30 fr: Luchtmacht academie. "DDELBURG Electro, zat. 14, 19 J1 21.30 en zon. 14 en 20.30 uur: Am- tei'damned. chuttershof, zat. en zon. 14 uur: Aste- rix contra César; zat. 20 en zon. 20.30 uur: Ghandi. TERNEUZEN Luxor, zat. 15 en zon. 13.45 uur: De troetelbeertjes; zat. en zon. 15 en 20 uur: The last emperor; zat. 20 en zon. 15 en 20 uur: Wallstreet. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19, 21.30 en 22.30 uur en zon. 19 en 21.30 uur: Fatal attraction; zon. 14 uur: De reddertjes. Alhambra II, zat. 19 en 21.30 en zon. 14, 19 en 21.30 uur: Amsterdamned. Tentoonstellingen AXEL Galerie Bellemans, zat. 10-18 uur: Glas-in-lood van Peter Clijsen (t m 19'3). KindergalerijWerken van Jultje Putt- man (t/m 25/3). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: Wandtapijten uit Oudenaar de (t/m 1/5). Etcetera: 'Ruimtelijk'. Galerie 47, zat. 12-17 uur: Werken van John Masters. BIERVLIET Art House, zat. 9-12 en 13-16 uur: Versierde eieren, droogbloe men enz. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer- schole, zat. 13.30-16.30 uur: Foto's van oude motoren (t/m 26/3). De Burght, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: Naaldkunst. CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Werken van Geert Meijer (t/m 26/ 3). GOES Galerie La Strada, 11-20 uur, zon. 16-20 uur: 'In vorm', werken van John Verplanke. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. KATTENDIJKE Galerie Bekenes, 14-17 uur: Diverse technieken. MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: 'Arquitectonica, gisteren, vandaag en morgen kanten mutsen. Zeeuws Kunstenaarscentrum: Werken div. kunstenaars. Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Werken div. kunstenaars. Balans 17, zat. 11-16 uur: Werken vijf kunstenaars (t/m 19/3). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Aan winsten 1987, een keuze uit ...(t/m 15.5). Galerie De Wijnstock, zat. 11-12.30 en 14-17 uur: Versierde eieren, boeketten en aquarellen. Vleeshal, 13-17 uur: 'Herman Pitz, two works in Middelburg' (t/m 27/4). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken van 17 kunstenaars. NEELTJE JANS Topshuis, 10-17 uur: 'Delta Expo'. TERNEUZEN Galerie Trouvaille, zat. 9-18 uur: Grafiek van Saskis Strij- donk en Veronique Deklerck. VLISSINGEN Galerie Bellamy 19 (Museum), zat. 13-17 uur: Werken van Stefan Axel Valdimarsson (t/m 22/3). Reptielenzoo, 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insek- ten. IJZENDIJKE Streekmuseum, 14-17 uur: Poesie-albums en fotografie (t/m 27/3). voor de inwoners van Kloosterzande betekent. Wij willen dit unieke plekje groen in onze gemeente behouden. Als het aan de burgemeester ligt, moeten we straks naar Limburg om iets moois te bekijken." Burgemeester Kessen zou zich slechts bezighouden met de promotie van Hontenisse, zonder zich te bekomme ren om de wensen van de eigen inwo ners van de gemeente. „Kessen heeft meer interesse voor de inwoners, die nog moeten komen, dan voor de men sen die hier al lang wonen. De ge meente luistert nauwelijks naar de mening van haar eigen inwoners. Zo protesteerden de Terholenaren tever geefs tegen de nertsenfarm en kwa men de mensen van Walsoorden zon der succes in verzet tegen de afslui ting van de Mariadijk. Wat heeft onze burgemeester in de afgelopen twee jaar voor de eigen bevolking gedaan? Helemaal niets!" De initiatiefnemers van de handteke ningenactie hebben zich bijzonder ge stoord aan de laatdunkende reactie van de burgemeester op hun oproep tot ondertekening van de protestlij- sten. Mevrouw A. C. Vermué-Lucas- se: „Iedereen, die zijn handtekening heeft gezet, wist drommels goed waar voor hij tekende. De burgemeester heeft er bezwaar tegen dat ook kinde ren hun naam op de lijst hebben gezet. Bij het referendum over de sporthal mochten kinderen wél hun mening geven. Waarom mogen kinderen zich dan niet uitspreken over 't Laantje, waar ze graag spelen? De burgemees ter beweert, dat wij de ondertekenaars bedonderd hebben, maar in feite be dondert hij de eigen inwoners." Burgemeester Kessen vindt de ver wijten van het actiecomité volko men onterecht. „Het slaat nergens op, dat ik geen oog zou hebben voor de ei gen inwoners. De interesse voor een bouwperceel in 't Laantje komt nota- bene voor 90 procent van mensen uit onze eigen gemeente. Die zijn momen teel nog aangewezen op omringende gemeenten. Bovendien moeten we niet vies zijn van nieuwe inwoners, want anders houden we na verloop van tijd niemand meer over in onze gemeente. Het actiecomité geeft blijk van een enge benadering en kijkt te weinig naar het algemeen be lang. Misschien komt dat, omdat dé leden niet horen tot de bevolkings groep die zich een bouwperceel op 't Laantje kunnen permitteren." Advertentie Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. Van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 11641 of 01180-12280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150- 30654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080. dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishande ling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. HULST - De Stichting Welzijn Oude ren Hontenisse en de Stichting Ge coördineerd Ouderenwerk Hulst zul len voor de vrijwilligers een aantal informatiebijeenkomsten houden. De themamiddagen dienen ter onder steuning van het vrijwilligerswerk in beide gemeenten. Er worden 6 bijeenkomsten belegd op donderdagen van 13.30 uur tot 15.30 uur in gemeenschapscentrum De Wa rande in St Jansteen. Op het program ma staan thema's als De grenzen tus sen professionele hulp en vrijwilligers- hulp, Ouder worden en gezondheid en Dementie. De eerste informatiemid dag gaat over de plaats van het vrijwil ligerswerk in de samenleving en wordt gehouden op donderdag 14 april. Op de laatste bijeenkomst op donderdag 2 juni worden de themamiddagen door gesproken. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij één van beide stich tingen. TERNEUZEN In de eerste klas van de zaalvoetbalcompetitie in Terneu zen werd deze week slechts één wed strijd gespeeld. Middenmoter Beldo 1 behaalde daarin een ruime zege op het dit seizoen tegenvallende ZPSV'48 (9- 3) en speelde zich daarmee vrijwel ze ker in veiligheid. In de derde klas won koploper Philips 2 met 7-2 vsn Dow 4. Maar ook de con currentie was succesvol. Het B-team, dat de tweede plaats inneemt, ver sloeg Atoom Boys met 9-2. En de num mer drie van de ranglijst, Excelsior, was goed voor een 4-0 zege op Dow 3. Goalgetters 3 kan intussen alle hoop op een hoge eindklassering laten va ren. Na de 3-1 nederlaag tegen FSV 2 is het verschil met de bovensten te groot geworden om nog te overbruggen. De uitslagen: Eerste klas: ZPSV '48-Beldo 1 3-9. Derde klas: Excelsior-Dow 3 4-0, Philips 2- Dow 4 7-2, Goalgetters 3-FSV 2 1-3, Terneu zen 2-EK Yugo 2 8-2 en B-team-Atoom Boys 9-2. De standen: Eerste klas: 1. Witte Boussen 13-22 2. Ge meente 1 13-17 3. EK Yugo 1 14-16 4. Sp. van den Hemel 112-15 5. Gemeente 212-13 6. Bel do 1 13-13 7. HKC 12-12 8. Philips 1 13-10 9. Terneuzen 114-1010. ZPSV '4811-6 en 11. SV Ovet 13-6. Derde klas: 1. Philips 14-24 2. B-team 14-22 3. Excelsior 14-20 4. Goalgetters 3 13-15 5. Atoom Boys 14-12 6. Terneuzen 2 14-12 7. In stuif 12-11 8. FSV 2 14-11 9. Dow 412-810. EK Yugo 2 13-7 en 11. Dow 3 14-6. Het Liberiaanse kali-vrachtschip Jasper bij Aug. de Meyer TERNEUZEN - Terneuzen maakt kans op de komst van nieuwe tra fiek (goederenstroom) naar zijn ha vens. Het betreft de aanvoer van fosfaat en kali vanuit Israël, be stemd voor de industrie in de Ka naalzone, België, Duitsland, Frank rijk en ook Groot-Brittannië. Deze week meerde voor het eerst het Liberiaanse vrachtschip Jasper af voor de kade van het overslagbedrijf Aug. de Meyer. Met aan boord meer dan 40.000 ton fosfaat en kali. Vol gens een woordvoerder van De Meyer, het bedrijf dat sinds een maand bij de holding Verbrugge/De Meyer BV hoort, is de kans groot dat er in de toekomst meer van dergelij ke bulkgoederen in Terneuzen wor den overgeslagen als blijkt dat de opdrachtgevers tevreden zijn over de service die zij in deze haven krij gen. Tot nog toe heeft Rotterdam deze trafiek. AXEL - Hoewel pas in juni 1983 be gonnen met hun makelaardij kan toor bleek aldra dat het pand aan de markt in Axel te klein was gewor den. Reden voor het echtpaar E. Spuesens-Voerman om te zien naar een nieuwe behuizing. Omdat de echtgenote van de heer Spuesens full-time meedraait in het bedrijf werd gezocht naar een com- WESTDORPE Kapsalon Hair point uit Westdorpe opent van daag, zaterdag, een nieuwe zaak in het pand Bernhardstraat 33. De 24- jarige Miranda van Hijfte-Faas be gon vier jaar geleden een kappers zaak op de Graaf Jansdijk. Omdat de zaak uit het pandje groeide, heeft Miranda een voormalig hore cabedrijf in de Bernhardstraat ge kocht. In augustus 1987 werd begonnen met de verbouwing. Alles is met zelf werkzaamheid tot stand gekomen. De nieuwe kapsalon heeft een op pervlakte van vijftig vierkante me ter. Er staan vier kaptafels en twee wasbakken. De kleuren zijn hoofd zakelijk donkerblauw, zwart en grijs. Voorlopig werkt Miranda nog alleen. In de toekomst wordt er nog een zonnebank geplaatst en ze heeft ook nog ruimte om met de tijd een schoonheidssalon te beginnen, als blijkt dat daar in Westdorpe behoef te aan is. De salon is voor rolstoel houders makkelijk toegankelijk ge maakt. Het echtpaar Van Hijfte woont boven de kapsalon. Ter gele genheid van de opening is er van daag open huis van 14.00 tot 19.00 uur. Vanaf dinsdag 22 maart kan ie dereen op het nieuwe adres terecht voor de haarverzorging. binatie woning-kantoor, zodat het huishoudelijk werk kon worden ge combineerd met de kantoorbaan. Bij het verdwijnen van het voorma lige kantoor van het waterschap aan de Weststraat in Axel kwam een ideale lokatie vrij. „Niet alleen dat we de combinatie woning-kantoor konden realiseren, ook de ruime TERNEUZEN - Directeur A. J. Ver- brugge van Verbrugge-De Meyer heeft vrijdag de eerste paal gesla gen voor de nieuwe loods aan het Noorderdok in Terneuzen van de werkmaatschappij Aug. de Meyer. Het is de eerste nieuwbouw van De Meyer sinds dit overslagbedrijf is overgenomen door het transport concern Verbrugge. De nieuwe loods, een investering van drie miljoen gulden, komt in de plaats van de loods die vorig jaar ja nuari voor een groot deel uitbrand de. De loods krijgt een oppervlakte van 6300 vierkante meter en een hoogte van meer dan elf meter. De ruimte wordt gebruik voor Noorse bosprodukten en voor opslag van Dow-plastics. Directeur Verbrugge zei gisteren bij het slaan van de eer ste paal dat De Meyer binnen afzien bare tijd een tweede loods van ver gelijkbare grootte wil gaan bouwen. Deze loods komt echter niet aan diep vaarwater te staan, maar iets verderop. parkeergelegenheid is prettig', al dus de heer Spuesens. Na in februari de verhuizing te hebben gereali seerd was nu de tijd rijp voor feeste lijkheden en open huis. Vrijdagmiddag werden de zakelijke relaties in de gelegenheid gesteld de nieuwbouw te bezichtigen. Vandaag -zaterdag- houdt men open huis tus sen 11.00 en 15.00 uur. Het nieuwe kantoor omvat een hal met ontvangstruimte en balie, spreekkamer en administratieruim te. Dit laatste met het oog op een mogelijke uitbreiding van perso neel. Spuesens makelaardij o.g. profileert zich voornamelijk als makelaar in bestaande woningen in alle prijs klassen. Als onafhankelijk make laar verzorgt men ook hypotheken, taxaties voor onder meer gemeen te-garanties en verzekeringen. De heer Spuesens was voordat hij zelf standig startte reeds werkzaam in dezelfde branche. Bar 't Chalet - Veel vaste bezoe kers van bar 't Chaletje, zoals het etablissement in de volksmond wordt genoemd, zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt, dat na zes maanden gesloten te zijn geweest, hun stamzaak weer is hero pend. Mevrouw Hanny de Waele- Neijman is sinds kort de nieuwe uit baatster in deze typisch Axelse ho- reca-zaak in de Weststraat. Reeds vanaf 11.00 uur in de morgen opent zij haar deuren, alle dagen van de week behalve op zondag. Om het karakter van de zaak niet te veranderen is er niet aan het inte rieur gesleuteld. Mevrouw De Waele beoogt haar zaak een toevlucht soord te laten zijn voor een breed pu bliek. TERNEUZEN - De reddingsbrigade Luctor et Emergo uit Terneuzen wil binnenkort in een gesprek met het ge meentebestuur over de toekomstige subsidiëring en een clubgebouw pra ten. De leden van de reddingsbrigade besloten donderdag tijdens de leden vergadering een nieuwe start aan de in financiële moeilijkheden verke rende brigade te geven. Als voorwaar de voor de voortzetting van de bewa king van de Otheense Kreek en de Braakman willen de brigadeleden een toezegging van de gemeente Ter neuzen voor een ondersteuning. De brigade wil een goede accommodatie en vernieuwing van de reddingvlet- ten. „We hebben besloten om dit jaar met de bewakingsdiensten op de Kreek volledig te stoppen. Voor de bewaking tijdens de langebaanwedstrijden op de Braakman hebben we een groepje van vier mensen bereid gevonden. Ook bij de Havenfeesten zullen we aanwezig zijn. We willen eerst een goed kader vormen. Maar ook goed materiaal en een eigen clubgebouw zijn vereiste. Daarover willen wij de situatie toch nog eens aan het gemeentestuur voor leggen", verklaarde voorzitter W. Bleijenberg. Tijdens de door vooral veel jeugdige le den bezochte jaarvergadering werd aan een van de oudste leden een bondspenning uitgereikt. Mevrouw A. de Hulster-Hamer kreeg als eerste lid van de Terneuzense brigade deze eer volle onderscheiding. Hoofdbestuur der G. de Rooij overhandigde de pen ning aan Ans de Hulster-Hamer met dank voor haar grote inzet gedurende bijna twintig jaar lidmaatschap. „Haar werk als begeleidster, vraagbak voor nieuwe leden en toezichtshouder heeft haar in de twintig jaar tot moe der voor de brigade gemaakt." Ans de Hulster-Hamer werd afgelopen jaar al erelid van Luctor et Emergo. NEDERL. HERVORMDE KERK Beroepen te Streekgemeente De Drie slag (Andijk en omstreken): mevr. T. H. M. A. Allewijn, kandidaat te Am sterdam; Beroepen te Lemele: J. G. Zomer te Leersum (part-time); Beroepen door de provinciale kerkver gadering van Gelderland tot predi kanten voor buitengewone werkzaam heden (missionair predikanten ver bonden aan de gemeente van Zelhem): mevr. M. Politton-Assa en L. J. Polit- ton, beiden wonende te Zelhem, voor heen predikanten te Tomohon (Indo nesië): Aangenomen naar Herkingen (part-ti me): drs. T. E. van Spanje, kandidaat te Ede en pastoraal medewerker te Amersfoort en Hoevelaken; Aangenomen naar Roden: P. G. Velle- koop te Zoutelande; Aangenomen het beroep door de Ge nerale Synode tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden (protes tantse geestelijke verzorging bij de Kon. Marine): G. C. van der Klis, kan didaat te Amersfoort, voorheen christelijk gereformeerd predikant. GEREFORM. KERKEN Aangenomen naar Anjum: drs. J. A. Droogendijk te Tholen en Poortvliet. GEREFORM. GEMEENTEN Beroepen te Oosterland (Zeeland): R. Boogaard te Leiden die bedankte voor Kortgene. Ans de Hulster-Hamer toont haar juist van hoofdbestuurder G. de Rooij ont vangen bondspenning. 's-GRAVENPOLDER Het viertal van de Prinses Ireneschool uit Goes is in 's-Gravenpolder Zeeuws school- damkampioen geworden. Via voor wedstrijden hadden acht viertallen zich voor de finale geplaatst. Daarin werden de Goese school en de School met de Bijbel uit Sint Annaland groepswinnaars, die in een onderling gevecht het pleit moesten beslechten. Het team van de Ireneschool, bestaan de uit Andres van de Berge, Robbert Mohan, Menno ten Hacken en Inez de Meester, zegevierde met 7-1. In de strijd om de derde plaats ver sloeg de De Casembrootschool uit Sint-Annaland het tweede team van de Prinses Ireneschool. Op de vijfde plaats eindigde Ter Tolne uit Tholen, zesde werd de Diaconieschool uit Aag- tekerke, zevende 't Kompas uit Yerse- ke en achtste de Gaudeamusschool uit Middelburg. De eerste drie teams mo gen Zeeland vertegenwoordigen in de halve finale om het Nederlands school- damkampioenschap. Aardappelentermijnmarkt Oogst 1987, datum 18 3. bintje 50 mm opw. April: laten 1490, bieden 1480. slot 1490. Maart: laten 1200, bieden 800, slot 1000. Mei: laten 1800. bieden 1700.slot 1750. Juni: laten 1950, bieden 1900, slot 1900. Stemming maart: kalm. April: vast. Mei: vast. Juni: vast. Openstaande posities maart: 1. Mei: -3 is geworden 419. April: -36 is geworden 2729. Juni: plus 27 is geworden 603. Omzet april: hoogste prijs 1490; laagste prijs 1420; laatste zaken 1490. Mei: hoogste prijs 1750, laagste prijs 1700, laatste zaken 1750. Juni: hoogste prijs 1900, laagste prijs 1200, laatste zaken 1900. Dag mei: 8. April 68. Juni: 43. Week: mei 113, april: 678. Juni 224. Oogst 1988. Datum 18/3. bintje 50 mm opw. April: laten 2950, bieden 2900, slot: 2910. No vember: 2300. Stemming april: prijshou dend. November kalm. Openstaande posi ties april: plus 24 is geworden 1400. Novem ber 12. Omzet april: beoogde prijs 2920. laag ste prijs 2900, laatste zaken 2910. Dag april 46. Week april: 592. Oogst 1987. bintje 35/50 mm opw. April' la ten 600, bieden 500, slot: 540. Stemming april: kalm. Openstaande posities april: 128. Oogst 1988. bintje 45 50 mm opw. April: la ten 1400, bieden 1350. slot: 1400. Stemming april april: kalm. Openstaande posities april: onver. 81. Dag april: 4x1400. Week april: 9. TUINBOUWVEILING ZEELAND Andijvie glas 170 kg kil A 2,30-2,40, kl2 B 2,00. Boerenkool 10 kg kl2 1,00. Radijs bos 260 bos kl2 0,31-0,39. Spinazie glas 80 kg kil 2.30-2,80. Spruiten ongeschoond 20 kg kl2 B 1,98. Witlof 960 kg kil A 2,26 B 1,62, kl2 A 1,89-2,49 B 1,24-1,53. Prei 150 kg kil A 1,26- 1,45, kl2 A 1,31 B 0.70. Winterpeen 650 kg kil EN 0,04 GR 0,26 MI 0,47. Uien kg 50 kg kl2 MI 0,01-0,13. Peterselie bos 70 bos kil 0,08-0,24. Selderij bos 130 bos kil 0,23-0,35. Knolselde rij zonder blad kg 80 kg kil 10 0,05, 12 0,13. Vroege aardappelen 450 kg kil 80 1,17 mi 0,04-0,05. ALSTERN 19 te Inverness; BARENT ZA- NEN 17 te Rotterdam; BASTIAAN BROE- RE 17 vn Rotterdam nr Tees; CALAFIA 17 360 wzw Azoren nr Cuba; CHAROLAIS EX PRESS 17 zw Oman nr Bahrain; CLAUDIA SMITS 16 vn Fos nr Thessaloniki; COMBI TRADER 18 vn Rotterdam nr Cork; DUTCH FAITH 18 te Lissabon; DUTCH GLORY 18 vn Rotterdam nr Immingham; DUTCH SAILOR 17 vn LeHavre nr Tees; FAITH 19 te Dakar; FRISIAN STAR 18 10 n Terschelling nr Kokola; HEEMSKERCK 18 te Kaapstad; KAAPGRACHT 17 10 zw Lis sabon nr Reunion; KEKE 18 te Rotterdam; KIELGRACHT 17 vn Salvador nr Santos; KLIPPER 17 pass Aden nr Seychelles; LAURA CHRISTINA 17 15 o Newcastle nr Antwerpen; LOUISE 17 90 z CpFinisterre nr Rouen; MARE MAGNUM 17 te Rotterdam; MAYA 17 thv Hamburg nr LasPalmas; MEANDRA 17 pass Swinoujscie nr Koe ping; MERWEGAS 17 te Bilbao; MIRA- BELLA 17 180 „w Okinawa nr Suralava; NAYADIC 17 30 nw Algiers nr Jeddah; NO BLESSE 17 vn Wilhelmshaven nr Delfzijl; NORTHERN EXPRESS 17 vn Savona nr Chioggia; PACIFIC LADY 17 180 z Tenerife nr Dakar; PACIFIC PRINCESS 18 te Pto- Deseado; PACIFIC ROSE 17 vn Formia nr LasPalmas; RAAMGRACHT 20 te Carino; REALENGRACHT 18 8 o CpBlanc nr PtGentil; ROZENGRACHT 17 10 nw LeHa vre nr Montyluoto; SAHIWAL EXPRESS 19 te Freemantle; SARAMACCA 17 300 o Azoren nr Rotterdam; SILKE 19 te Ste- nungsund; SNOEKGRACHT 21 te Pasajes; STENA MAYO 17 120 o RiodeJaneiro thv Pampa Oilfield; VICTRESS 17 20 zw Noord- hinder nr Rotterdam; WILHELMINA-V 17 te Rotterdam; ZOMERHOF 17 10 no Belfast nr Llandullas ANDREA LON17 vn Schiavonea nr Djibou ti: BLACK SEA 19 te GrandeAns; CONTI NENTAL RELIANCE 18 400 z CarolineEil nr Newcastle; CRISPIN 17 250 nno Belem nr Heyesham, FELANIA 20 te Yokkaichi; FELIPES 17 vn PortlandMaine verw 27 te Rotterdam; FOS- SARINA 18 te Boston; GEOPOTES-14 18 te Rotterdam; MAASHAVEN 17 te Amster dam; MAERSK ROTTERDAM 17 vn Sin gapore nr Suezkanaal; NEDLLOYD AMERSFOORT 18 te Kaohsiung; NEDL LOYD HOLLANDIA 18 te PtofSpain; NEDLLOYD LEUVE 16 1000 nw Honolulu nr Manzanillo; NEDLLOYD MANILA 17 vn Lirpuen nr Papeete; NEDLLOYD MOJI 18 te Mane; NEDLLOYD SAN JUAN 17 515 nw DiegoGarcia nr Colombo; NEDLLOYD SANTOS 19 te Willemstad; NEDLLOYD SEOUL 18 te Nagoya; NEDLLOYD ZEE- LANDIA 18 te Santos; NISO 17 vn RasS- hukkeir verw 3 te Sriracha; OOSTZEE 18 te Amsterdam, PRINS FREDERIK HEN DRIK 17 fa rede Ponce; PRINS WILLEM-2 17 vn Plymouth nr Gonfreville; RIO FRIO 16 te PtoBolivar; ROSARIO 18 te NewYork; SIDELIA 21 te Gothenburg; SPECTRUM verw 25 te Singapore; SPONSALIS 17 vn Shimizu verw 2 te KhorFakkan; SPRING PANDA 21 te Townsville; WAARDRECHT 17 250 no Keelung nr HongKong

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 45