Hernieuwde Irisschool in Zaamslag geopend Aardenburger viert 40-jaar priesterschap Vrouwelijkheid centraal tijdens show Terneuzen Groenlicht voor nieuwbouw school centrum Terneuzen Geslaagde greep zaalvoetbalteam naar promotie Gemeente komt tussenbeide in geschil Wulpenbek| T entoonstellingen over inrichting van landschappen Bezoek aan concert Cohen in Brussel UITNODIGING PER COMPUTER Schrij fa vonden van Amnesty TECHNIEK EN MODE V erkeer scontrole bij grens Sluis ANDERE SCHOLEN WORDEN VERBOUWD PZC/ streek ZATERDAG 19 MAART 1988 HULST - Het zaalvoetbalteam! Klaus Biesbroeck heeft in def gangsklas A regio ZeeuwschVL deren een geslaagde greep na] tweede promotieplaats gedaanT wonnen de Hulstenaren hetzij 1 (2-1) van Racing White, terwijl del currentie ('t Polderken en Vetl het volledig lieten afweten, f In de sporthal Den Dullaert in J had Klaus Biesbroeck evenals ii eerste treffen de grootste moeit Racing White te verslaan. De fora van Jo van de Voorde kon via eem punt van Carlos van de Veeken i tweede helft op voorsprong (2-i men. Het bleek achteraf volda voor de winst. De spanning blee het allerlaatste moment voelt Kansen waren er over en weer, l, geen van beide ploegen slaagde! om nog verder tot scoren te komef Voor rust hielden doelpunten vanl Fransse voor de thuisclub en LucF] (Racing White) de partijen in t wicht. In het kamp van Klaus J broeck was men bijzonder blij ml behaalde promotie (samen met f pioen HCG) naar de hoofdklasl ploeg hoopt daarin mee te draaief Roctus behaalde uit de laatste! wedstrijden elf punten, maar dee[ sprint kwam telaat. Het team) Kloosterzande is na de 3-1 winst tl Vervaet wel naar de derde plaat) klommen. Zoals gezegd moest ol Polderken opnieuw een nederlaag) tegen Dow) incasseren. Deto Jeans won na lange tijd J eens. De 3-2 winst tegen het onder) staande Racing White 2 was g overtuigend. Moy Fa werkte zichl van de onderste plaatsen en won) 8-4 van Corretje. IZV hield hetongl gen HCG op een verdienstelijk ge) spel (3-3). De karakteristieken: 't Polderken-Do») De doelpunten: Ronnie Speel voor 'tPo| ken. Dick Schipper, Frits Meijer (2), li] van Boven, Pim Lexmond voor Dow, Racing White 2-Deto Jeans 2-3 -Dedoell ten: Peter Roos, Marcel Leenstra voor) cing White. Leo Zegers (2), Johnny den] voor Deto Jeans. Corretje-Moy Fa 4-8 - De doelpunten: f| de Rooy (2), Jos Lambert (2) voor Corr) Eric Bolleman (4), Mark Peeters, Schieman, Frank Luycks, Johan Eckh| voor Moy Fa. HCG-IZV 3-3 (0-1) - De doelpunten: Harri Dennis Rietjens, Kees de Pooter voorü) Henk Jansen, Luc van der Walle, Pat] Dullaert voor IZV. Vervaet-Roctus 1-3 - De doelpunten:! van Heeze voor Vervaet. Job en Maal Zwegers, Jos van Meele voor Roctus. De stand in de overgangsklas A: 1. HCd 36 (98-51); 2. Klaus Biesbroeck (gepro) veerd) 21-28 (81-63); 3. Roctus 21-25 (87-sJ 't Polderken 21-24 (79-55); 5. Vervaet 1 (66-57); 6. Dow 21-23 (94-79); 7. RacingW| 1 21-21 (73-71); 8. Deto Jeans 21-19 (56-61 IZV 21-18 (66-67); 10. Moy Fa 21-16 (63-79)] Corretje 21-15 (76-93); 12. Racing White! 3 (40-133). Het programma voor maandag 28 ma) Deto Jeans-'t Polderken (20.45); Moy Pa) cing White 2 (21.30); IZV-Corretje (191 Racing White 1-HCG (20.30); Dow-Vtm (21.30); Roctus-Klaus Biesbroeck (wo§ dag 30 maart 20.00). TERNEUZEN - B en w van Ternei gaan zich toch bemoeien met de blemen in het buurtschap Wulp) bek. Bewoners klagen er al welf over de manier waarop de firma lenaar Containers een weiland ach hun woning verhardt. Dagen acht een is er puin op het weiland gesti Volgens de bewoners houdt het drijf, dat op het verharde terrein cj tainers wil plaatsen die nu nog in| wegberm staan, zich niet aan de gels. Begin deze maand kwam wethouj W. Gosselaar (openbare werken en fj nologie) tot de conclusie datTolleni het geldende bestemmingsplan en dere voorschriften niet overtrad. Tl lenaar had zich, tegenover de weth) der, bereid getoond overlast voor 'buren' zoveel mogelijk te beperkj Een gesprek tussen Tollenaar en bewoners moest leiden tot een opli sing. Dat gesprek heeft echter n| plaatsgevonden. Wèl praatten de v ontruste bewoners donderdag Gosselaars collega-wethouder J. v| Rooijen (milieu). Van Rooijen vrijd. „Ik denk dat er wel een opening te vj den is naar een goeie regeling. Hier daar zijn wel wat schoonheidsfout; gemaakt. Een groenvoorziening k veel goed maken en daarnaast m( het bedrijf zich natuurlijk ook houd aan de voorgeschreven afstand tot achtertuinen, vijftien meter. A$ waarschijnlijk komen we er samen uit". In de tweede week van april treffen bewoners en wethouder Van Rooij elkaar opnieuw. TERNEUZEN - In Hulst, Terneuz en Oostburg worden binnenkort t toonstellingen ingericht met landschap als onderwerp. De expo ties zijn een initiatief van de Land richtingsdienst van het ministe van Landbouw en Visserij. Door mi del van foto's wordt getoond hoe h landelijk gebied gebruikt kan word' door landbouw en recreatie en hoe i natuur en het aanzien ervan wissele In Hulst wordt de expositie gehoudi in Den Dullaert van 28 maart tot met 9 april, in Terneuzen in de opent) re bibliotheek van 14 tot en niet april in het gemeentehuis van Oo; burg van 26 april tot en met 6 mei. OOSTBURG - De stichting Uit Wes Zeeuwsch-Vlaanderen organised een reis naar het concert van de pr nist Arnoldo Cohen, dat op 27 maai plaatsvindt in het Paleis voor Schon Kunsten in Brussel. Cohen wordt begeleid door het FilM monisch Orkest van de BRT, dat o der leiding staat van Karl-Anton Kii kenbacher. Belangstellenden kunne zich opgeven bij het multifunction centrum Den Hoekzak in Oostburg- TERNEUZEN - Tientallen vrijwil ligers van de atletiekvereniging Scheldesport in Terneuzen hebben de afgelopen weken het pad geëf fend voor de aanleg van een kunst stofatletiekbaan in het Zuider sportpark. De atleten met aanhang - en gehol pen door graafmachines van aanne mingsbedrijf Gebr. De Bokx - haal den struiken en ander groen weg, sloopten de staantribunes, het hek werk en ook de betegeling rond de overdekte tribune verdween. Dat alles veel sneller dan de dienst Openbare Werken van de gemeente, die de zelfwerkzaamheid van de club begeleidde, had verwacht. Er moeten door Scheldesport nu nog sleuven worden gegraven, hekwerk opgeknapt en ook de aanleg van de licht- en geluidsinstallatie wordt voorbereid. Over een paar weken begint het éch te werk. Dan gaat aannemer Stevin aan de slag. De kunststofbaan zelf wordt aangelegd door de firma Bo- lld bv, die overigens gebruikmaakt van grondstoffen, geleverd door Dow Chemical. De gemeente heeft 1,2 miljoen gereserveerd voor de nieuwe atletiekaccommodatie. De voetbalvereniging Terneuzen moet voor de thuiswedstrijden voorlopig (en waarschijnlijk tot ver in het sei zoen '88-'89) uitwijken naar een van de bijvelden. Het veld wordt name lijk ook opnieuw ingezaaid. Schel desport hoopt in september de eer ste wedstrijden op de kunststofbaan te kunnen houden. Jordy Verschoor en Priscilla Erkelens vermaken zich tijdens de receptie Met man en macht werken vrijwilligers aan het effenen van het pad voor de aanleg van de nieuwe kunststof atle tiekbaan Ned. Herv. Kerk: Axel 10.30 ds. v. d. Weide; Biervliet 11 ds. Meeuse; Bres- kens 9.30 ds. Mummerder; Cadzand dienst in Retranchement: Groede 9.30 ds. Roskam; Hoek 10 ds. Van Meeu wen; Hontenisse 9.30 ds. v. d. Wel; Hulst 11 ds. v. d. Wel; Nieuwvliet 11 dhr. Bergwerf; Oostburg 10 ds. v. d. Hoek; Philippine 9.30 past. Voeten en ds. Lodewijk; Rentranchement 11 ds. Valk: Sas van Gent 9.30 dhr. Van Es; Schoondijke 9.30 ds. De Vries; Sluis 9.30 ds. Valk; Sluiskil 11 ds. Lodewijk; Sint-Anna ter Muiden dienst in Sluis; Terneuzen Opstandingskerk 9 ds. v. d. Meer; Grote Kerk 10.30 ds. v. d. Meer; Goede Herderkerk 10-19 ds. Hoogen- doorn; Waterlandkerkje 11 ds. Hooij- meijer; IJzendijke 9.30 ds. Meeuse; Zaamslag 10 (Ger. kerk) ds. De Jonge, 19 ds. Lorier; Zuidzande 9.50 dhr. Bergwerf. Geref. Kerk: Aardenburg 9.30 dhr. Van Westen; Axel 9-10.30 (NH kerk), 17 ds. v. d. Weide; Breskens 9.30 lie. mevr. Van Rhijn, 17 dhr. Trimpe; Hoek 10-15 ds. Poppe; Oostburg 11 dhr. Van Wes ten; Terneuzen (Noordstraat) 9 ds. Jurjens; Opstandingkerk 10.30, 17 ds. Jurjens; Schoondijke 9.30 dhr. Trim pe, 14.30 Lie. mevr. Van Rhijn; Zaam slag 10 ds. De Jonge, 19 (NH kerk) dhr. Lorier. Geref. Gem.: Axel 10 leesdienst, 19 ds. Gunst; Oostburg (geref. Kerk) 14-19 leesdienst; Terneuzen 10-15 ds. Gunst. Oud-Ger. Gem.: Oostburg 9.30 en 14.30 leesdienst; Terneuzen 10 en 17 dhr. De Boer; Vrije Evang. Gem.: Breskens 9 ds. Nij- kamp; Cadzand 9 ds. Paksy; Nieuw vliet 10.30 ds. Nijkamp; Retranche ment 10.30 ds. Paksy. Evang.-Luth. Kerk: Groede 9.30 ds. Roskam. Zevende Dags Adventisten: (zaterdag) Terneuzen (Goede herderkerk) 10.00 dienst. Geref. Kerk vrijgem.: Axel 10-15 ds. De Kimpe; Hoek 10-15 ds. Mewe; Terneu zen 10-15 ds. Bosma; Zaamslag 9.30-15 ds. Kuizinga. Chr. Geref. kerk: Zaamslag 10-15 lees dienst. Leger des Heils: Terneuzen 10-19 Sa menkomst o.l.v. Env. Van Riet. Evang. Gem.: Terneuzen (gebouw De Kandelaar) 10 dhr. Tamboer, 15 doop- dienst. Geref. Gem. in Ned.: Terneuzen 9.30, 14 en 18 leesdienst, 22/3 19.30 ds. Mal len; Oostburg 10 en 14.30 leesdienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. Doopsgez. Gem.: Aardenburg 10.30 drs. Van Duin. Rooms-Katholieke Kerk. Aardenburg 10, zat. 19; Coendike 9; Axel 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 9.30; Breskens 10, zat. 19; Clinge 9.30, zat. 19; Graauwzat. 19; Hengstdijk 11; Heikant 10, zat. 19; Hoek 10.30; Hoofd plaat 9, zat. 17; Hulst 9.30, 11.30, zat. 19; Kloosterzande 11, zat. 17; Koe wacht 9, zat. 17; Lamswaarde 9.30; Nieuw-Namen 11.00; Oostburg 10.30, zat. 19; Ossenisse 9.30; Philippine 9.30 zat. 17; Sas van Gent 9.30.11. zat. 19.15; Sint-Jansteen 10.30. zat. 19; Schoon dijke 9.45; Sluis 10, zat. 19; Sluiskil 11, zat. 19; Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk zat. 18.30; Terhole 11; Terneuzen Tri- niteitskerk 9.15,10.30, zat. 19; Opstan dingskerk 9.30,11, zat. 19.00; Westdor- pe 9.30, zat. 17; IJzendijke 10.30, zat. 19; Zandstraat 10; Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pastorale zondagsdienst, E. van Ac ker, Hulst, tel. 01140-13167 of zieken huis Hulst, tel. 01140-12651. Pinkstergemeente: Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nieuwstraat 27" 10 lofprijzingsdienst, dhr. Oudeman. Gemeentevergaderingen Jehovas Ge tuigen. Axel 10, do. 19; Oostburg 10, di. 19.30; Terneuzen 10, di. 19.30. AARDENBURG „Het is al vaker ge zegd, maar evenals vele priesters met mij vind ik het heel jammer, dat er momenteel zo weinig jongens zich aangetrokken voelen tot het priester schap. De kerk heeft ambtsdragers nodig. Zonder ambtsdragers kan de kerk moeilijk bestaan. De kerk is voor de gelovigen een gemeenschap van God. Elke gemeenschap heeft leiders, voorgangers nodig", aldus de zeven tigjarige in Aardenburg woonachtige priester Frans Kil. Deze week vierde hij in besloten kring in het bejaarden centrum Coensdike, dat hij veertig jaar geleden als priester twee jaar eerder was Frans Kil reeds tot de con gregatie toegetreden, maar de oorlog stak een spaak in het wiel van zijn priesterwijding gewijd werd in de Reguliere Kannunikken van Sint Jan van Lateranen (Lateranen is een basi liek in Rome). HOOFDPLAAT In West-Zeeuwsch- Vlaanderen worden de komende da gen weer enkele schrijfavonden van Amnesty International gehouden. Maandag kan men van 20.00 tot 22.00 uur terecht bij de familie Van de Amee- le, Oostlangeweg 7 in Hoofdplaat. Dinsdag zijn er op verschillende plaat sen schrijfavonden: in IJzendijke in bejaardensoos 'De Zwaluw' aan de Ro- semarijnstraat (19.00 tot 21.00 uur); bij de familie Kramer, Zegveldstraat 5 in Zuidzande (19.00 tot 21.00 uur); bij me vrouw C. den Hertog, Prins Maurits- straat 11 in Retranchement (19.00 tot 21.00 uur); en bij mevrouw A. Bakx, Prins Willem-Alexanderstraat 51 in Cadzand (19.00 tot 21.00 uur). Woens dag kan men schrijven in het dorps huis aan de P. C. Hooftstraat in Water landkerkje (19.30 tot 21.00 uur) en bij de familie Maas, Hoofdplaatseweg 11 in Breskens (9.30 tot 11.30 uur). Don derdag kan men tenslotte van 20.00 tot 22.00 uur terecht bij mevrouw M. Gij zeis, Koningin Wilhelminastraat 12 in Schoondijke. Frans Kil kwam op 28 augustus 1917 als zevende kind, na hem zouden er nog vijf kinderen geboren worden, in het Brabantse Dinteloord op de we reld. Van jongsaf voelde Frans Kil 'zo als andere jongens piloot willen wor den' zich aangetrokken tot het pries terschap. Thuis in Dinteloord hielden ze hem niet tegen toen Frans gehoor gaf aan zijn roeping en in 1936 naar het klein seminarie in België ging. De oor log bleef voor de nodige klemmen en voetangels zorgen op het pad, dat Frans Kil wilde volgen. Daardoor was hij gedwongen om België, hij studeer de filosofie bij de Trappisten in Peij- Echt, te verlaten en in Mook bij de Pas- sionisten theologie te gaan studeren om vervolgens na Dolle Dinsdag in Gerpinnes (België) te belanden, waar hij zijn studie theologie afrondde. Uit eindelijk werd Frans Kil in 1948 in Sluis verbonden aan de orde van de congregatie door mgr N. G. R. Laga, missiebisschop van het Dominica nenklooster in het Belgische Zoute. Zeeuwsch-Vlaanderen leerde de priester van verschillende kanten kennen. Leraar Latijn-Nederlands aan het seminarie in Sluis, gods dienstleraar-moderator aan het Sint Eloy te Oostburg, pastoor in Schoon dijke, rector aan het ziekenhuis in Oostburg. Pater, pastor, rector en met emeritaat, nu dom Frans Kil en nog steeds dienstbaar aan zijn geloof be zoekt de priester de mensen. Mode en techniek: een uitstekende combinatie SLUIS Bij een controle door de rijkspolitie West-Zeeuwsch-Vlaande- ren zijn vrijdag vijftien bestuurders bekeurd, omdat ze geen autogordel droegen. De controle vond plaats bij de grens overgang in Sluis. Donderdag werd R. K. uit Katwijk bekeurd bij een contro le van de telegraaf- en telefoonwet. De zendapparatuur in zijn auto werd in beslag genomen, omdat deze niet goedgekeurd was. TERNEUZEN - Een 'rendez vous' tus sen techniek en mode: een op het eer ste gezicht ongewone ontmoeting. In Terneuzen is dit echter niets nieuws. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd vrijdagavond in garage Verbrugge een modeshow gehouden. Naast de gestroomlijnde vormen van nieuwe auto's toonden mannequins de nieuwe lijnen van de voorjaars- en zomermode uit de collectie van het Terneuzense modehuis Young Style. De mannen bogen zich over turbo's, neerklapbare achterbanken en cylin- derinhoud en de vrouwen bekeken slankgesneden mantelpakken, zonni ge topjes en zwierige rokken. Die combinatie van mode en auto's blijkt goed aan te slaan in het Zeeuws- vlaamse. De auto-modepresentatie beleefde haar eerste lustrum. Bij de 'gewone' modeshows die wij vroeger gaven, bestond het publiek voor 95 tot 98 procent uit vrouwen. Mannen kwa- TERNEUZEN - Het ministerie van on derwijs heeft toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe school in de binnenstad van Terneuzen. De nieuwbouw moet het huidige gebouw van samenwerkingsschool 'De Trian gel' in het Pastersbos vervangen. Er is ongeveer 1,5 miljoen gulden mee ge moeid. B en w van Terneuzen, het schoolbestuur en de onderwijsinspec tie, hamerden al geruime tijd op ver vanging van het schoolgebouw, dat minstens 80 jaar oud is. Aanvankelijk neigde het ministerie naar een ver bouwing, maar nadat deskundigen van het ministerie ter plekke pools hoogte hadden genomen, werden de plannen voor nieuwbouw goedge keurd. Die plannen worden nu door de ge meente verder uitgewerkt. In ieder ge val moet volgend jaar worden begon nen met de bouw. Of de school op de plaats van de huidige 'Triangel' moet verrijzen - in dat geval moeten de klei ne 140 leerlingen tijdelijk elders wor den ondergebracht - of beter gekozen kan worden voor nieuwbouw vlakbij de huidige school, wordt nog bekeken. Wethouder W. van Walraven (onder wijs) van Terneuzen toonde zich vrij dag erg gelukkig met de ministeriële goedkeuring. „We hebben de laatste jaren miljoenen in de stadsvernieu wing gestopt. Dan moetje ook zorgen voor goede onderwijsfaciliteiten. Was gekozen voor een verbouwing van de oude school - het is daar echt kruip door-sluip door hoor - dan had je straks weliswaar de beschikking ge had over een opgeknapte, maar toch niet al te fraaie school. 'De Triangel' was echt aan nieuwbouw toe." Het ministerie heeft, na gesprekken met Van Walraven en diens ambtena ren, ook aanpassing van de basisscho len 'De Wiekslag' en 'De Stelle' in Ter neuzen en de openbare basisschool in Biervliet goedgekeurd. De verbou wing van de twee scholen in Terneuzen vergt in totaal een kleine drie ton, het opknappen en aanpassen van de school in Biervliet kost een half mil joen. Aanvankelijk stuurde de ge meente ook voor Biervliet aan op nieuwbouw, maar daarvoor kreeg men geen toestemming van 'Den Haag'. Er wordt naar gestreefd de verbouwde scholen medio augustus '89 weer in ge bruik te kunnen nemen. De andere basisscholen in Terneuzen en de kernen zijn al verbouwd of wor den op niet al te lange termijn aange past. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor openbare basisschool 'De Golf slag' in Terneuzen. men niet zo gauw mee. Nu ligt dat an ders, die drempel die er voor de man vroeger was is nu verdwenen", aldus Jan Dieleman, eigenaar van Young Style. De collectie van het Terneuzense mo dehuis bestaat uit draagbare en smaakvolle kleding voor zowel vrou wen als mannen. De veouwelijkheid staat bij de dameskleding centraal. Ook hier is de roklengte omhoog ge gaan. Maar omdat de klanten van Young Style niet meer zo 'piepjong' zijn zweeft die rokzoom van net op de knie tot even er onder of ruim halver wege de kuit. De rokken zijn recht en strak of zwierig wijd. Die wijde lange rokken, veelal met elastische taille, worden gedragen met topjes, en blou ses. Opvallend was een combinatie van een wijde gebloemde rok met een lange tuniekblouse in streepdessin. Het tuniek krijgt een apart accent door een diep rugsplit. Evenals voorgaande seizoen zijn de combinaties weer erg populair. Lange licht getailleerde blazers met een dubbele rij knopen gedragen op korte rokken voeren hierbij de boventoon. De schouders van die blazers zijn nog steeds breed, zij het niet meer zo ex treem als de afgelopen tijd. Nieuw in de collectie is het merk 'Lisa', gemaakt door ontwerpster Ferena Chiwitt. Zij ontwierp tot voor kort voor het merk Chiwitt maar brengt nu een eigen lijn uit. Kenmerkend zijn haar pakken. Strak getailleerde jasjes met opvallende sierstiksels over glan zende topjes en korte zijde rokjes. Korte rechte rokjes met pullovers in dunne tricot zijn voor het voorjaar ui termate geschikt. Ingeweven vliegtui gen en stripfiguren uit Asterix en Obe- lix vormen daarbij grappige details. De pantalon heeft een beetje afge daan. Ze waren wel aanwezig maar kunnen de strijd met de rokken niet winnen. Wijde enkellange broeken en bermuda's, daar moeten we het ko mende seizoen mee doen. Immer aanwezig is de robe manteaux. Een kledingsstuk dat in geen enkele garderobe mag ontbreken. De vrouw die van wat gekleder houdt kan kiezen voor een recht model, net over de knie reikend, in maisgeel met zwarte kno pen. De sportievere vrouw zal zich happy voelen in een khaki doorknoop- jurk met metalen knopen. Nonchalant en ruim. De voorjaars- en zomerkleuren varie ren van donkerblauw, het traditionele wit en zwart naar zandkleuren en poe- dertinten als zacht mint en lichtgrijs. Linnen en katoen zijn de favoriete ma terialen, naast zijde, dunne cool wool en wollen crêpe. De laatste twee zijn met name in het voorjaar goed te dra gen Naast strepen, stippen en verschillen de print zijn ook in deze Terneuzense collectie bloemen een 'hot item'. Niet alleen in de stoffendessins, maar zeker ook als accessoires. De mannen van Young Style gaan nonchalant in het pak. De kostuums bieden meer bewegingsvrijheid en zijn in de schouder breder geworden. De kolberts, "losser' dan ooit, worden gecombineerd met comfortabele bandplooipantalons. De pakken zijn ook prima geschikt om in de vrije tijd gedragen te woden, njuist door die no- nachalante optiek. Naast kostuums blijven combinaties van jeans of bandplooibroeken met pullovers populair. Pulls zijn er dan ook te kust en te keur. Sportieve mo dellen die, qua dessinering, zijn geïn spireerd op de damestruien. We zagen ook hier de Asterix- en Obelixfiguren. Duidelijk aanwezig zijn de overhem den. Zij gaan, als het even meezit, de rol van de pullovers overnemen. Mooi uitgewerkte hemden, veelal in zachte tintel als mint of lila. Deze hemnden zijn overigens pas 'af met een bont ge kleurde stropdas. Paisleys op een on dergrond van oude gebouwen, bloe men en andere motieven, het kan niet op. Kleur bekennen is hierbij het sleu telwoord. Het voetenwerk paste goed in de sfeer van de kleding. Veel pumps, naast grappige platte schoentjes. De open- hielpartijen zijn duidelijk terug. Vlechtwerk, een apart vetertje, strik ken en gespen versieren de schoenen. Qua kleur is er heel veel mogelijk. Uit eenlopend van het traditionele zwart en bruin naar pastels en felle kleuren. Al met al kreeg het publiek een prima show voorgeschoteld. Draagbare kle ding en een goed geoliede presentatie. Dat de show door het beroemde 'Zeeuwsvlaamse kwartiertje' wat later begon stoorde de bezoekers dan ook nauwelijks. ZAAMSLAG - Dat de computer zijn intrede ook op de scholen heeft ge daan, bleek vrijdag tijdens de herope ning van de openbare basisschool De Irisschool in Zaamslag. Een scholiere las aan wethouder W. van Walraven (onderwijs) de geprinte uitnodiging voor om een puzzel als openingshan deling in elkaar te zetten. De Iris school heeft naast de nieuwbouw van een gemeenschapsruimte annex do cumentatiecentrum, een werk speel lokaal, een keuken en twTee grote ber gingen ook een grondige opknapbeurt aan de twee oude lokalen gekregen. De kleuterschool is in het gebouw geintegreerd. Het schoolplein is van plaats gewisseld en vergroot. Op de Irisschool zitten momenteel 33 leer lingen, die over twee groepslokalen en het werk'speelokaal verdeeld zijn. De kosten voor de nieubouw bedroe gen 450.000 gulden. De wethouder ging in zijn toespraak nader op de historie van de Irisschool in. „De school werd in 1955 voor een bedrag van 65.000 gulden aan de G. van der Nissestraat gebouwd, nadat de oude school aan de Veerstraat bouwtechnisch was afgekeurd. De kleuterschool was eerst in de huidige directiekamer gevestigd. De jaren daama fungeerde de kleuterschool als dependance van de openbare lagere school De Sprinkplank in Terneuzen, in een noodgebouw op de plaats van het huidige schoolplein." De wethou der benadrukte de rol van de dienst openbare werken in de verbouwing van de school. „De dienst openbare werken heeft deze goed geslaagde ver bouwing in samenwerking met de af deling onderwijs in eigen beheer ge daan. Omdat dit een succes was, wil len we als gemeentebestuur ook toekomstige verbouwingen door deze dienst laten uitvoeren". Schoolinspectrice M. A. de Kroon stel de dat vooral bij een kleinere school zoals de Irisschool het gebouw een be langrijke functie vervult. Een kleinere school betekent relatief goed onder wijs door möar weinig personeel. Directeur F. Dieleman bedankte in zijn toespraak het onderwijsteam, de leden van de medezeggenschapsraad, de ouderraad en zijn vrouw voor de inzet gedurende de verbouwing van de school. „Het is niet gebruikelijk dat bij een opening cadeaus gegeven worden, maar daar wil ik toch van af wijken. Vooral de medewerkers van de gemeente hebben door op alle afde lingen in het stadhuis een potje te vin den er voor gezorgd dat ook de oude lokalen volledig zijn opgeknapt". Vervolgens kregen de dienst openbare werken, de afdeling onderwijs van de gemeente Terneuzen en de aannemer een oude schoolplaat cadeau. De di recteur zelf ontving voor de school een klok, spelletjes en schaakborden als geschenk. Dieleman wilde geen toe komstprognose geven in verband met het kleine aantal leerlingen. „De plan nen zijn gebaseerd op een aantal van zestig leerlingen. Helaas zijn de laatste jaren 25 scholieren verhuisd, maar de school blijft in ieder geval bestaan". De kinderen hadden op de openings dag eerst naar een poppekastvoor- stelling gekeken en wat spelletjes ge daan. Daarna kregen ze van de school een dineetje in een restaurant aange boden. Als herinneringscadeau kreeg iedereen een linnen tas met geschil derde iris afgedrukt. Belangstellen den konden 's avonds een kijkje ne men in de verbouwde school.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 44