ESA sluit akkoord met over ruimtestation Hoogwaardige technologie Oplopende spanning Honduras- Nicaragua direct Boete voor te hard rijden kan direct worden betaald Geen overlevenden bij vliegtuigramp Joegoslavië en Moskou tegen inmenging koers andere landen het weer in zeeland A TNO-RAPPORT Criminaliteit Verandering van naam voor lager beroepsonder wij s Weer problemen vliegverkeer op Schiphol Omzetten winst in aandelen wordt goedkoper landaag Hoog water 'ooruitzichten iautisch bericht Laag water PZC/ binnen-buitenland 3 Vooruitzichten IN ALKMAAR ZO NODIG BESLAG OP AUTO Schoolkinderen [lister-president Lubbers zei vrij- na afloop van het kabinetsbe- Id. dat het inschakelen van beide Hnsten gevolgen kan hebben voor de Rum van invoering van het nieuwe Spoort. Oospronkelijk was daarvoor Sdatum van 1 januari genoemd. La ter moest dit tijdstip worden verscho ven naar 1 april. Premier Lubbers deelde voorts mee dat de onderzoeksorganisatie TNO en de paspoortfabrikant KEP thans over leg voeren om na te gaan of alsnog ver beteringen in de nieuwste versie van RRIJS (REUTER) - Europese Ruimte- fcrt Bureau ESA heeft het Amerikaanse [SA een overeen- jnst gesloten over de Uw van een interna naal ruimtestation. maakte de ESA vrij- bekend. Het is het lotste civiele ruimte- artproject dat ooit is gezet. Ook Japan en hada nemen eraan !l. thet project is 20 mil- i dollar gemoeid, hd jaren negentig moet het ruimtestation in een baan om de aarde worden gebracht. Het station zal bestaan uit een woonverblijf voor de bemanning, dat wordt vervaardigd in de Ver enigde Staten, en uit drie laboratoria, die af zonderlijk gebouwd zul len worden in de VS, West-Europa en Japan. Deze onderdelen worden bevestigd aan een enor me metalen structuur. De Europese bijdrage beloopt vier miljard dol lar. Vorig jaar november toonden de Westeurope- se landen zich op een bij eenkomst in Den Haag enthousiast voor het ruimtestationproject. Groot-Brittannië wei gerde als enige van de grote industriële landen deel te nemen. De Bondsrepubliek neemt 38 procent van de Euro pese kosten voor haar re kening, Italië 25 procent en Frankrijk 14 procent. Ook Nederland, België, Denemarken, Noorwe gen en Spanje leveren een bijdrage. \idaag zullen we het, in tegenstel- 1 tot de afgelopen twee dagen, zon- jzon moeten doen. Een klein hoge- Jikgebied dat boven de Noordzee lag ttl oude, maar ook droge lucht naar j land transporteerde, moet wijken pr de toenemende depressie-activi- op de oceaan. Deze depressies \nzachte en vochtige lucht aanvoe- Dat is te merken aan de dikke 5a wolken vandaag. Af en toe valt pr lichte regen of motregen uit. De irslaghoeveelheid is gelukkig niet 1 erg groot. De temperatuur van de kgevoerde lucht is 10 graden en om- Ier geen zon is, blijft dat 10 graden. |or morgen: op zondag nog niet veel mndering. Veel bewolking. Tempe- lunr 10 graden. Af en toe enige re- r pr maandag tot en met woensdag: Jtot zwaar bewolkt en overwegend Sop. De temperatuur kan nog een |ad?e omhoog gaan. De wind is tus- zuid en west en is matig van :cht. id: zuidwest 4 tot 5, vanmiddag eni- 'ijd 6 Bft, zicht: matig, temperatuur itwater: 6 graden, afwijking water- ndenbij het hoogwater vanmid- i bijna een halve meter verlaging, ximum golfhoogte monding Schel- omstreeks een meter. ZON EN MAAN maart 1 op 0642 an op 0719 ZON EN MAAN maart 1 op 0640 an op 0735 Zaterdag 19 maart Vlissingen Terneuzen Bath Roompot (buiten» Zierikzee Yerseke Phil.dam (westen) Zondag, 20 maart Vlissingen Terneuzen Bath Roompot-buiten Zierikzee Yerseke Philipsdam-West Maandag 21 maart Vlissingen Terneuzen Bath Roomp. (buiten) Zierikzee Yerseke Phil.dam (westen) uur cm 2.32 252 2.51 274 3.55 322 2.30 182 4.25 159 4.20 196 4.55 166 03.13 262 03.32 283 04.35 331 03.10 190 05.05 165 05.00 202 05.30 170 3.54 4.13 5.16 3.50 5.45 5.40 5.40 262 284 332 193 168 204 173 uur cm 14.15 267 15.14 288 16.17 340 14.50 200 16.55 173 16.50 207 17.20 184 15.36 262 15.56 282 16.59 335 15.30 198 17.35 168 17.30 203 18.00 178 16.19 247 16.39 268 17.41 319 16.15 186 18.15 160 18.10 195 18.30 170 uur cm 21.21 212 21.49 224 22.57 251 21.05 141 22.45 135 22.55 157 zaterdag 19 maart Vlissingen 9.10 259 Terneuzen 9.38 271 Bath 10.47 297 Roompot (buiten) 8.55 186 Zierikzee 10.35 178 Yerseke 10.40 198 Phil.dam (westen) 10.35 188 22.50 145 Zondag, 20 maart Vlissingen Terneuzen Bath Roompot-buiten Zierikzee Yerseke Philipsdam-West onder 1853 onder 2242 onder 1855 onder Maandag 21 maart Vlissingen Terneuzen Bath Roomp. (buiten) Zierikzee Yerseke Phil.dam (westen) 12.00 09.51 10.19 11.28 09.40 11.25 11.20 11.20 10.31 10.59 12.08 10.15 12.05 12.05 256 269 295 185 177 197 186 245 257 285 179 174 193 183 22.02 22.30 23.38 21.50 23.30 23.35 23.30 211 223 251 142 137 158 146 22.42 206 23.10 217 22.30 140 Voor de actuele waterstands- en weersver wachtingen kunt u bellen naar het Hydro Meteo Centrum Zeeland, telefoon 01110- 17056. LEERSUM (ANPTijdens een werkbezoek aan Nucletron in Leersum werd prins Claus in dit bedrijf voor hoog waardige technologie voorgelicht over computergestuurde bestralingsapparatuurMet behulp van deze appara tuur kunnen kankerpatiënten via een aangesloten sonde in het lichaam plaatselijk worden bestraald. Links burgemeester De Graaf van Leersum. ITERDAG 19 MAART 1988 Politie betrokken ARNHEM (ANP) - Terwijl in Limburg het Maaswater zakt, hoewel zoals hier in Venlo nog veel straten onder water staan, verwacht rijkswaterstaat in Gelderland pas zondag de hoogste waterstand in Rijn, Waal en IJs- sel. Vrijdagochtend werd in de Rijn bij Lobith een stand van 14.84 meter gemeten. In de loop van vandaag zal het water stijgen tot 15.15 meten en zondag tot 15.25 meter. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het water daarna zakt. Het polderdistrict Rijn en IJssel heeft inmiddels een be perkte dijkbewaking ingesteld. ,,Pas als het water bo ven de 15.50 meter komt, gaan we de dijken constant bewaken", aldus de woordvoerder. Zuid-Scandinavië: Vanuit het zuid- vesten sneeuw, later in zuidwest- doorwegen en zuid-Zweden ook re ien. Middagtemperatuur van iets mder nul meer naar het noordoos ten tot 4 graden in het zuidwesten. Britse Eilanden: Van tijd tot tijd )en opklaring en vooral in het wes ten nu en dan regen. Middagtempe- "atuur van 9 graden in het noorden ;ot 13 graden in het zuiden. Benemarken: Van tijd tot tijd re- 'en. in het noordoosten eerst ook Jog sneeuw. Maandag ook een en- wie opklaring. Middagtempera- uur zondag van 2 graden in het roordoosten tot 6 graden in het zuidwesten, op maandag hoger. Benelux, noordwest-Duitsland, loordwest-Frankrijk: Af en toe eni- »e regen, afgewisseld door een enke- e opklaring. Middagtemperatuur fan 13 graden in Frankrijk tot 8 a 11 Men elders. Noordoost-Frankrijk, midden-en mid-Duitsland: Wolkenvelden, ook lerioden met zon en slechts hier en Paar wat regen. Middagtempera tuur in Frankrijk 12 tot 15 graden, 'u buitsland iets lager. ^'Pengebied: In het noordoostelij- te deel eerst nog wat neerslag, ove- t'aens flinke perioden met zon. Nul graden-grens tussen 1800 m in het noordoosten tot 2500 m in het zuid westen. Zuid-Frankrijk, Italië, Joegoslavi sche kust: Vrij zonnig. Middagtem peratuur tussen 16 en 22 graden. Spanje, Portugal: Zonnig. Later in noordwest-Spanje en noord-Portu- gal bewolking. Middagtemperatuur van 18 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. Amsterdam Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Dublin Frankfurt Lissabon Locarno Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Malta Moskou München Nice Parijs Stockholm Warschau Wenen Cyprus Istanbul Las Palmas licht bew. zwaar bew. zwaar bew. zwaar bew. onbewolkt motregen licht bew. zwaar bew. licht bew. onbewolkt niet ontv. regen onbewolkt onbewolkt onbewolkt zwaar bew. zwaar bew. regen zwaar bew. onbewolkt zwaar bew. niet ontv. sneeuwbui onbewolkt zwaar bew. regen onbewolkt W ms o 4 zzo 13 windst ono 4 nnw 6 wnw 6 o 3 zo 2 nno 4 w 3 zo 5 no 6 windst wnw 4 windst wnw 9 zo 1 w 3 no 2 zo 3 w 9 w 3 z 3 nno 8 nno 8 19 12 22 het in te voeren document kunnen worden aangebracht. De negatieve TNO-rapportage berustte, zo zette Lubbers uiteen, op een inmiddels ver ouderde versie van het document. Het betrekken van de CRI en de Ko ninklijke Marechaussee bij de zaak be tekent - volgens Lubbers - het bunde len van alle expertise die op dit terrein in ons land aanwezig is. Beide instan ties hebben vooral ervaring in het om gaan met vervalste paspoorten en kunnen bogen op een grote praktische ervaring. De premier sloot niet uit dat de bevin dingen van beide instanties reeds woensdag bekend zullen zijn als de Tweede Kamer opnieuw een paspoort debat houdt. „We zullen proberen ge heel opening van zaken te geven", al dus Lubbers. Van de zijde van de koninklijke mare chaussee werd zeer recent de gedachte gelanceerd de nieuwe pas te voorzien van een vingerafdruk van de betrok ken paspoorthouder. Alleen een derge lijke afdruk zou het document echt fraudebestendig maken. DEN HAAG (ANP) - Het begrip „lager beroeps"-onderwijs heeft zijn langste tijd gehad. Deze sector valt straks on der de naam „voorbereidend be- roeps"-onderwijs. Onderwijs-minister Deetman heeft voor deze wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs vrijdag het groe ne licht gekregen van zijn collega's in het kabinet. In het (ontwerp(besluit stelt Deetman tevens eisen aan het minimum aantal uren dat leerlingen onderwijs moeten volgen in op het beroep gerichte vak ken. Verder wil hij duidelijke richtlij nen voor oriëntering op het bedrijfsle ven in de vorm van stages in het vierde leerjaar en in beperkte vorm ook in het derde leerjaar. MANAGUA/WASHINGTON (RTR/ AFP/DPA) - De spanning langs de grens tussen Nicaragua en Honduras is vrijdag sterk toegenomen nadat Hondurese gevechtsvliegtuigen aan vallen hebben uitgevoerd op stellin gen van het Nicaraguaanse leger. Volgens Honduras vond het bombar dement plaats in eigen land, oogetui- gen meldden dat de aanval werd uit gevoerd op Nicaraguaans gebied. In verband met de gespannen situatie heeft het sandinistische bewind in Ma nagua de Organisatie van Amerikaan se Staten (OAS) gevraagd een interna tionaal team van waarnemers naar de grens met Honduras te sturen. Nicara gua stuurde verder een boodschap naar Washington waarin het de Ver enigde Staten verantwoordelijk stelde voor de aanval. Een aantal Amerikaanse senatoren diende vrijdag een voorstel in voor nieuwe hulp aan de anti-sandinisti- sche opstandelingen. De Hondurese luchtaanvallen vielen samen met de aankomst van de eerste eenheden van de bijna 3.200 man ster ke Amerikaanse troepenmacht, die Washington naar Honduras heeft ge zonden nadat Nicaraguaanse troepen de Hondurese grens zouden hebben overschreden tijdens een offensief te gen de contra's. Volgens de VS zijn de Amerikaanse troepen in het land voor een tiendaag se oefening als blijk van solidariteit met Honduras. Nicaragua ontkent de grensoverschrijding, waarover nog geen onafhankelijke bevestiging is ge kregen. Slot van pagina 1) vT bij paspoortstudie Di;N HAAG (ANP) - De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) en de Koninklijke Mare- Taussee worden (alsnog) betrokken bij het onderzoek van de fraudebestendigheid van het jeuw in te voeren Nederlands paspoort. Het kabinet heeft deze beslissing genomen nadat eer- er deze week bekend werd dat een TNO-onderzoek naar de fraudebestendigheid van het nieu- reisdocument tot negatieve conclusies had geleid. DEN HAAG (GPD) Automobilisten die de maximumsnelheid met minder dan 30 kilometer per uur overschrij den, zullen de opgelegde boete in de toekomst direct kunnen betalen. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. De controle op te hard rijden moet in tensiever worden wanneer de maxi mumsnelheid op snelwegen volgend jaar mei naar 120 kilometer wordt ver hoogd. Wie de maximumsnelheid met méér dan 30 kilometer overschrijdt, kan de boete niet ter plekke betalen. De zaak wordt dan overgedragen aan het Openbaar Ministerie. In het arrondissement Alkmaar is het besluit genomen om auto's in beslag te nemen als in de bebouwde kom te hard en te gevaarlijk wordt gereden. Daar toe is besloten omdat snelheidscontro les de laatste jaren weinig resultaat hebben opgeleverd. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie in het district Alkmaar is het niet de bedoeling een 'heksen jacht' te ontketenen. Wel zullen met CUCUTA (UPI) - Reddingsploegen hebben vrijdag de plek bereikt waar een dag eerder een verkeersvliegtuig van de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca is neer gestort. Een woordvoerder van het Rode Kruis maakte bekend dat er geen overlevenden zijn aangetroffen. Hij noemde een officieel dodencijfer van 134. Eerder was melding ge maakt van 136 inzittenden, 131 passagiers en vijf beman ningsleden. Ooggetuigen zeiden dat het toestel, een Boeing-727, bij slecht weer op een bergtop in het Andes-gebergte te pletter was geslagen en geëplodeerd. Het ongeval gebeurde enkele minuten na de start van het vliegveld Camilo Daza van de provinciehoofdstad Cucuta aan de grens met Venezuela. grote regelmaat strengere controles in bebouwde kommen worden gehou den. De politie-agent beoordeelt ter plekke wat er dient te gebeuren. Als een automobilist bijvoorbeeld met een snelheid van negentig kilo meter per uur binnen de bebouwde kom rijdt, hoeft dit niet te betekenen dat het voertuig ook direct in beslag wordt genomen. Maar een bestuurder die met een snel heid van zestig kilometer per uur over een kruising rijdt waar net tientallen schoolkinderen oversteken, loopt wel grote kans zijn wagen kwijt te raken. „Het hangt helemaal van de omstan digheden en het verkeersverleden van de overtreder af', aldus de politie woordvoerder. Als de politie een auto in beslag neemt, beslist de officier van justitie wat er met het voertuig gebeurt. Daarbij zal worden bekeken of de betrokken auto mobilist al eens eerder voor dergelijke overtredingen is veroordeeld. Bij teruggave van de wagen wordt de eigenaar van het voertuig eerst in een persoonlijk gesprek door de officier van justitie onderhouden. Als deze be sluit de auto niet terug te geven, blijft er beslag op liggen totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Die rech ter kan, op vordering van de officier, de wagen dan verbeurd verklaren SCHIPHOL (ANP) - Gistermiddag zijn opnieuw vertragingen tot ander half uur ontstaan op Schiphol als ge volg van problemen bij de afhande ling van het luchtverkeer. Van te vo ren was aangekondigd dat wegens personeelsgebrek beperking aan het vliegverkeer op de luchthaven zou den worden opgelegd. Het hele personeel van de dienst lucht- verkeersbegeleiding van Schiphol kwam gistermiddag in vergadering bijeen. Donderdag werd er alleen ver gaderd door de verkeersleiders, waar door het uitgaande luchtverkeer vanaf Schiphol gedurende anderhalf uur stil lag. Onder het personeel van de dienst is ongerustheid ontstaan over de werk gelegenheid op Schiphol, nu een deel van het werk daar dreigt te worden overgebracht naar Eurocontrol in Maastricht. DEN HAAG (GPD) Het omzetten van de winstreserve van een bedrijf in aandelen wordt fiscaal aantrekke lijker. Het kabinet heeft vrijdag inge stemd met een initiatief-wetsvoorstel uit de Tweede Kamer om de belasting over zo'n omzetting te verlagen. Het wetsvoorstel, van de CDA'er Van Iersel en de VVD'er De Grave, was al door een kamermeerderheid aangeno men. Wanneer een bedrijf de gereserveerde winst omzet in nieuwe aandelen voor de huidige aandeelhouders, wordt daarover op dit moment nog twintig procent belasting betaald. Dat tarief gaat omlaag naar tien procent. Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Walstraat 56-60, Postbus 18,4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Middelburg: Markt51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2,4461 AJ Goes Tel. 01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CWTerneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6,4561 AS Hulst Tel. 01140-14058. Zierikzee: Oude Haven 41 4301 JK Zierikzee Tel.01110-15380 Opening kantoren: maandag t m vrijdag van 8.00tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandagt/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdagstot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing optevolgen. Overlijdensadvertenties: maandag- t m vrijdagavondvan 20.30 tot 22.00 uur en zondagavondvan 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Abonnementsprijzen: per kwartaal 70,65; franco per post 85,00; per maand 24,35; jaarabonnement 270,00; jaarabonnementfranco per post 330,00; losse nummers 1,25 (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 137 cent per mm; minimumprijs per advertentie 20,55; ingezonden mededelingen 2V2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,-meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij ProvincialeZeeuwse Courant B.V., Middelburg. formatie via de Criminele Inlichtingen Diensten in de regio en de Centrale Re cherche Informatiedienst. Die infor matie wordt geëvalueerd door politie en Openbaar Ministerie. De hoofdofficier van justitie beslist dan of het aan te vatten onderzoek past in het „prioriteitenscala". Als het onderzoek in meer arrondissementen speelt, moet de procureur-generaal worden ingelicht. Gaat het om een zaak van landelijk belang, dan moet een coördinerend procureur-generaal, worden aangewezen. In een opsporingsteam zitten drie. functionarissen: de officier van justi tie, de teamleider en de recherchechef. In de „oprichtingsbijeenkomst" moe ten afspraken over beheer en duur van het onderzoek worden vastgelegd. Wat betreft de personeelskosten beveelt de werkgroep aan dat er een inconveniën- tieregeling komt die voldoende flexibi liteit voor de dienstplanning biedt. Zolang zo'n regeling er niet is moet ontheffing worden verleend van de huidige regeling inzake overuren. Moeten er zeer grote personeels- en materieelkosten worden gemaakt, dan moet het rijk die betalen, vindt de werkgroep. DUBROVNIK (AFP/DPA) - Joegoslavië en de Sov jetunie hebben vrijdag in een gemeenschappelijke verklaring het recht van alle communistische par tijen hun eigen weg te gaan, bevestigd. In de verklaring, die aan het einde van het bezoek van Sovjetpartijleider Michail Gorbatsjov werd uit gegeven, keerden de twee landen zich tegen het ge bruik van geweld en tegen iedere inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van andere staten. Verder spraken zij zich uit voor de „ontwikkeling van het arbeiderszelfbestuur" en riepen zij op tot een „wereld zonder wapens" door het afschaffen van alle conventionele en kernwapens. De gemeenschappelijke verklaring vormde het sluitstuk van het vijfdaagse staatsbezoek van Gor batsjov aan Joegoslavië dat ooit door de Sovjetunie wegens „verraad" uit de communistische beweging werd gestoten. Gorbatsjov keerde vrijdag vanuit het stadje Dubrovnik aan de Adriatische kust terug naar Moskou. „Uitgaande van de overtuiging dat niemand het al leenrecht heeft op de waarheid, verklaren beide par tijen dat zij niet de bedoeling hebben hun opvattin gen over de inrichting van de maatschappij op te leggen aan een ander", zo staat in de Sovjet-Joego- slavische verklaring te lezen. De verklaring komt in de plaats van twee documen ten uit 1955 en 1956 waarin de toenmalige Sovjetlei der Nikita Chroesjtsjov het recht van Joegoslavië zijn eigen weg naar het socialisme te kiezen erken de. Waarnemers omschreven de verklaring van giste ren als een formele herroeping van de zogenaamde Brezjnev-doctrine op grond waarvan troepen van het Warschaupact in 1968 Tsjechoslowakije binnen vielen om een einde te maken aan de hervormings politiek van Alexander Dubcek. Op basis van de doctrine, die genoemd is naar de vroegere Sovjetleider Leonid Brezjnev, kende de Sovjetunie zich het recht toe in te grijpen wanneer zij de „socialistische verworvenheden" in andere communistische landen in gevaar achtte.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 3