Potter gaat genieten van zelf aangelegde fietsroutes kerkdiensten De Ganzeveste geopend weekenddiensten Laat deze advertentie u niets wijsmaker PZC/ streek BEDRIJFSLEIDER (m/v) VERKOOPSTER (m N) tijdens een uitgebreide proefrit. KAPELSE DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN VERTREKT Begeleiding Concert De muziekvereniging 'Euterpe' geeft zondag een concert in de rk kerk in Heinkenszand, onder lei ding van dirigent René de Jong. Het concert begint om 16.30 uur. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. Biljartcompetitie de Bevelanden GOES Tandartsen: Apotheken: Ziekenauto's: Dierenartsen: Artsen: Dierenartsen Tholen: W. Brons, tel. 01666-2596. Voor kleine huisdieren weekendspree kuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Wijkverpleging: After Care De After Care Goes houdt woensdag 23 maas 10.00 uur een koffie-ochtend voor wen die een borstoperatie of -ami tie hebben ondergaan. De komst heeft plaats in het geboui de PMD aan de Zonnebloemstra Goes. Plattelandsvrouwen - De 's-HEER KE ARENDSK NCVB -— De afdeling Arendskerke van de NCVB woensdag haar ledenvergaderi. 'Het Trefpunt', waar ds G. Scha zal spreken over 'Euthanasie', D eenkomst begint om 19.45 uur. HEINKENSZAND Schieting Postzegelmiddag in 'De NCVB en KVO In 'De Sten KRABBENDIJKE CollecteDe collecte ten bal het Reumafonds heeft in Krabbi ke 2.081,25 opgebracht. REIMERSWAAL CNV - De afdeling Reimerswasl het Christelijk Nationaal Vakvei houdt dinsdag 5 april een bijeenb in gebouw Apeldoorn te Oostdij aanvang is 19.30 uur. Notaris J. Sarneel spreekt over erf- en si kingsrecht en het belang van eei tament. ROVER 800. DRIVING IS BELIEVING AUTOBEDRIJF AKKERMANS Fruitlaan 12, 4462 EP Goes, tel. 01100-32150/30338 ZATERDAG 19 MAART 1988 h' KAPELLE - Als directeur gemeente werken is hij niet te beroerd de ach tervolging in te zetten op een losge broken hert. Ook al moet hij daarvoor bij nacht en ontij het warme bed uit. Ondanks zijn 'rang' is delegeren be paald niet zijn stijl. Relativerend: „Wanneer de burgemeester met je te voorschijn wilde komen, zei hij: de di recteur gemeentewerken heeft alle in formatie". Stond de pet van de chef even anders, dan klonk een „ik haal de opzichter erbij". Directeur of opzich ter, de Kapelse baas van gemeente werken C. A. Potter trekt zich in ieder geval over twee weken terug uit het overheidsbedrijf. In een betrekkelijk kleine gemeente als Kapelle kan een directeur gemeen tewerken bij de meeste zaken een vin ger aan de pols houden. Het contact met de werkvloer verwatert niet zo snel. En het ambtenarenapparaat blijft redelijk overzichtig. Temeer om dat de rijksoverheid de personeelsbe zetting steeds verder afknijpt. „In de buitendienst zijn bijvoorbeeld drie medewerkers niet vervangen. Op den duur kun je mensen alleen nog voor de zomerperiode aantrekken. Onder druk van de bezuinigingen sluit ik een toekomstige privatisering van de ge meentereiniging niet uit", aldus Pot ter. Het rijk mag de lokale overheid danwel voortdurend op de hielen zit ten met allerlei vervelende kortingen, Kapelle beschikt nog over een behoor lijke financiële buffer. Dankzij de roya le reserves heeft een Kapelse directeur gemeentewerken, ondanks een ambi tieus projecteniijstje voor vervanging van rioleringen, altijd behoorlijk speelruimte. En dat werkt een stuk prettiger. Potter: „D'r kon en kan nog steeds lekker veel. We hebben nog nooit één cent gehad uit de provinciale knelpuntenpot. Kapelle, zeggen ze dan, rooit het wel". De carrière van de 63-jarige Potter, die vervroegd uittreedt, is er één uit het boekje. Na de oorlog onderaan de maatschappelijke ladder begonnen en steeds een tree opgeklommen tot z'n huidige eindfunctie. Met diploma's van Mulo en het Zeeuws Technisch In stituut (weg- en waterbouw) op zak, begint Potter bij rijkswaterstaat. Als opzichter is hij betrokken bij de droog making van Walcheren. De oorspron kelijk uit Goes afkomstige ambtenaar verhuist vervolgens naar het toenma lige waterschap De Brede Watering bewesten Yerseke. Opzichter bij het herstel van bruggetjes (Goessestraat- weg en Monnikendijk) wordt zijn hoofdtaak. Een fiets is zijn belangrijk ste vervoermiddel. Na banen bij pro vinciale waterstaat in Zuid-Holland en gemeentewerken van Wageningen, keert hij terug naar Zeeland. Zijn zwa ger heeft hem aanbevolen als dé man voor het district Kloetinge, Kattendij- ke en Kapelle van de vroegere Centra le Dienst de Bevelanden (een gemeen schappelijke technische dienst). Het district gaat in 1959 zelfstandig door met Potter aan het hoofd. Onder de flatteuze titel 'gemeentearchitect' dient hij drie burgemeesters, wat niet altijd meevalt. Met de gemeentelijke herindeling in 1970 verliest hij twee van zijn drie broodheren. Potter wordt directeur gemeentewerken in de grote re gemeente Kapelle. verschillende overheden. Ik heb me altijd voor de geest gehouden, dat ik er zelf ooit ook van kan genieten", grijnst Potter. Zijn laatste te over winnen probleem, is het vertrek. Hij wil zijn opvolger W. Dieleman - de ti tel directeur verdwijnt, hij wordt hoofd - niet teveel lastig vallen. „Maar als straks een lichtmast niet brandt, en ik zie dat, zal het moeite kosten het niet te melden. Dat is m'n verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb dat heel erg". Vanaf donderdag 31 maart moet hij zich beheersen. Op die dag neemt de gemeente officieel af scheid van hem tijdens een bijeen komst in de Vroone, die om 14 uur be gint. Aansluitend is er een receptie. In de gemeente is bijna geen voorzie ning (sporthal, sportpark, zwembad, scholen en dorpshuizen) die niet onder begeleiding van Potter - voor of na de herindeling - tot stand is gekomen. Als beleidsadviseur staat hij dan wel aan de zijlijn van de politiek, hij heeft met z'n kennis toch een aardige vinger in de pap. „Je proeft wat het beleid wil. Het komt weinig voor dat technisch goed onderbouwde voorstellen er an ders uitkomen". Hij beschouwt, afge zien van genoemde voorzieningen, de ruilverkaveling in Wemeldinge en Ka pelle als een succesje. „We hebben er leuke fiets- en wandel routes door kunnen aanleggen, dank zij de goede samenwerking tussen de ZONDAG 20 MAART 1988 Ned. Hervormde Kerk. ZUID-BEVE LAND: Baarland 10.30 dhr. Geuze; Biezelinge 10 ds. De Graaf; Borssele 9 ds. Roest; Driewegen 10.30 ds. Roest' Ellewoutsdijk 9 ds. Van Boven, 19 ds. Oosterlee; Goes Grote Kerk 10 dhr. Sies, 19 Avondgebed; De Spinne 10 ds. Kuin; De Hoogte 9.30 v.d. Heuvel: Ter Valcke 10 ds. Beijer; ziekenhuis 10 ds. Schreuder; 's-Gravenpolder 9 dhr. Geuze, 19 mevr. Heinen; Hansweert 10 ds. Harleman; 's-Heer Abtskerke 10.30 ds. Hiensch; 's-Heer Arendskerke 10 ds. Wisse; 's-Heer-Hendrikskinderen 10 ds. Fagel: Heinkenszand 10 dhr. Schoenmaker; Hoedekenskerke 10 ds. v. d. Ban; Kapelle 10 ds. Koelman; Kattendijke 1; ds. Den Breejen; Kloe tinge 10 ds. Hietkamp; Krabbendijke 9.30 (HD), 14.30 ds. Teunissen; Krui- ningen 10 dhr. v. d. Laan; Lewedorp 9 ds. Roozenboom; 14.30 ds. Van Dijke; Nieuwdorp 10.30 ds. Roozenboom; Nisse 9.30 ds. Hiensch: Oudelande 10.30 ds. Van Boven; Ovezande 10 dhr. Mesu: Rilland-Bath 10 ds. Kampstra; Schore en Vlake 9.30 dhr. Allewijn; Waarde 10 ds. Groen; Wilhelminadorp 10 ds. Grootjans; Wolphaartsdijk 10 mevr. v. d. Vlugt; Yerseke 10 ds. Hoek stra, 19 zondagavondzang. NOORD-BE VELAND: Colijnsplaat 10 dhr. Steenaard, 14.30 ds. Jonker; Geersdijk 10.30 ds. Attema, 14.30 ds. Mol; Kamperland 9.30 ds. Rietveld, 17 drs. Schüssler; Kats 10.30 ds. Koel- mans: Kortgene 9 ds. Attema; Wissen- kerke 10 ds. Ytsma, 14.30 ds. Rietveld. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Wemel dinge 10 dhr. Cornet. Gereformeerde Kerk. ZUID-BEVE- LAND: Baarland 10 ds. Blok, 17 dienst op 's-Gravenpolder; Borssele 10-14.30 ds. Moolenaar; Driewegen 10.30 (NH- Kerk) ds. Roest, 14.30 ds. Burema; Goes Westerkerk 10 ds. Landman, 17 ds. Feddema: Oosterkerk 9.30 ds. Fed- dema, 17 ds. Landman; 's-Gravenpol- der 10 dhr. Van Leerdam, 17 dhr. Van Westen: Heinkenszand 10 ds. Burema. 14.30 ds. Jobsen: Kapelle 10 en 17 ds. Juch; Krabbendijke 9.30 en 14.30 kand. Van Helder; Kruiningen 10 (NH- Kerk) dhr. v. d. Laan, 14.30 ds. Drogen- dijk; Lewedorp 9 ds. Roozenboom, 14.30 ds. Van Dijk; Nieuwdorp 10 dhr. v. d. Putte, 14.30 ds. IJkel; Rilland- Bath 9.45 ds. Noordhof, 17 ds. Kamp stra; Wolphaartsdijk 10 en 14.30 ds. Bakker; Yerseke 9.30 en 14.30 ds. Wulf- fr S3.t NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10 ds. mevr. Kamphuis, 14.30 (NH- kerk) ds. Jonker; Geersdijk 10.30 ds. Attema, 14.30 ds. Mol; Kamperland 9.30 en 17 ds. Schüssler; Wissenkerke 10 ds. Ytsma. 14.30 ds. Rietveld. Gereformeerde Bond. Goes (De Hoog te) 11 en 17 ds. Van Bennekom; Waar de 14.30 en 18.30 ds. Muilwijk; Yerseke 14.30 en 18.30 ds. Oorschot. Gereformeerde Gemeente. ZUID-BE- VELAND: Borssele 9.30/18 leesdienst, 14 (HD) ds. Weststrate; Goes 9.30, 18 ds. Schreuder, 14 leesdienst; 's-Gra venpolder 9.30 (HA), 18 ds. Weststrate, 14 leesdienst: Hoedekenskerke 10 lees dienst, 14.30 stud. De Leeuw; Kapelle- Biezelinge 9.30, 14 leesdienst, 18 ds. Van Ruitenburg; Krabbendijke 9.30, 14 en 18 leesdienst; Kruiningen 9.30,14 en 18 leesdienst; Nieuwdorp 9.30,14 en 18 leesdienst; Nisse 9.30,18.30 stud. De Leeuw, 14 leesdienst; Rilland-Bath 9.30, 14 en 18 leesdienst; 23/3 19.30 ds. Van Ruitenburg; Waarde 9.30 en 18 kand. Burggraaf. 14 leesdienst; 24/3 19.30 ds. Hage; Wemeldinge 10 en 15.30 leesdienst; Wolphaartsdijk 9.30,14 en 18 ds. De Pater; Yerseke 9.30 en 18 ds. v.d. Poel, 14 leesdienst. NOORD-BE VELAND: Colijnsplaat 10 en 14.30 leesdienst; Kamperland 10 leesdienst, 14.30 stud. Melis; Kortgene 10 en 18.30 stud. Melis,, 14.30 lees dienst; 23/3 19.30 ds. Hage. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Goes (De Hoeksteen) 9.30 en 16.30 ds. Geertsma; Kamperland 10.45 en 14.30 ds. Kuiper; Bergen op Zoom (Evang. Luth. kerk) 9 ds. Geertsma, 14.30 ds. Drost. Oud-Gereformeerde Gemeente, 's- Gravenpolder 9.30, 14 en 18 dienst. Christelijk Gereformeerde Kerk. Bie zelinge 10 ds. Brons, 17 ds. v. d. Heuvel; Goes 10 en 17 ds. Vrijhof. Vrije Evangelische Gemeente. Goes 10 ds. Van Veen, 18.30 ds. v. d. Heevel, ma. 21/3 20 ds. Mietus; Rilland-Bath 10 en 14.30 br. v. d. Hoff; Wemeldinge 10 br. Sinke, 17 br. Verduijn; Yerseke 10 en 14.30 ds. v. d. Vrie. Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den. Goes (Turfkade) 10 ds. Lecompte. Doopsgezinde Gemeente. Goes 10 ds. Postema. Leger des Heils. Goes 10 en 17 diensten o.l.v. br. en zr. v. d. Roest. Pinkstergemeente. Goes (Beatrixlaan 32a) 10 dhr. Harthoorn. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Goes (Koningskerk) 9.15, 14.30 en 18.30 dienst; Kruiningen 9.30,14.00 en 18.00 dienst. Volle Evangelie Gemeente. Wemeldin ge (zaal Wilhelminastr. 56a) 10 br. Van Neerbos. Rooms-katholieke Kerk. Goes Paro chiekerk 9 Gel. H. Mrs., 10.30 Ned. Lat. Hoogmis (heren- en jongenskoor), zat. 19 Eerste Communicanten; ziekenhuis zat. 17.30 past. Van Duin; Hansweert 11, zat 1'7; 's-Heerenhoek 9 en 10.30, zat. 19; Heinkenszand 10.30 en zat. 19 past. Van Bilzen; Kwadendamme 10.45 en zat. 19 past. Brooymans; Le wedorp 10.30 en zat. 19 past. Pontena gel: Ovezande 9.30 en zat. 19 past. Buijssen. Ned. Herv. Kerk. Oud-Vossemeer 10 ds. De Kievit, 18.30 ds. Scheepsmaker; Poortvliet 10,18 ds. Egas; Scherpenis- se 9.30, 14.30 ds. Vlietstra; Sint-Anna- land 10,18 ds. Van Herk; Stavenisse 10 ds. Born, 18 ds. Cazander; Sint-Maar tensdijk 9.30, 14.30 ds. Wijnmaalen; Sint-Philipsland 9.30 ds. Kaars, 14.30 ds. Breure; Tholen 9.30, 18.30 ds. Ver heul; Immanuel 10 ds. v. d. Sluys Rooms-Katholieke Kerk. Tholen zat. 17.30, zon. 9.30 H. Mis; Oud-Vossemeer zon. 9.30 Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10 ds. Knibbe, 16 ds. Noordhof Geref. Gemeente. Poortvliet 10, 14.30, 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.30, 18.30 ds. Beens, 14 leesdienst; Sint-An- naland 9.30,14,18 leesdienst, 22/3 19.30 ds. Beens; Sint-Philipsland 9.30, 15 leesdienst; Tholen 10,14.30,18.30 lees dienst, 23/3 19.30 stud. De Leeuw Oud Geref. Gemeente. Sint-Maartens dijk 9.30,14 en 18 leesdienst; Sint-Phi lipsland 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Stavenisse 9.30,14 en 18 leesdienst. Chr. Geref. Kerk. Oud-Vossemeer 10, 18.30 leesdienst, 14.30 ds. Van Ben- them; Tholen 10, 18.30 ds. Van Ben- them Geref. Gem. in Ned. Oud-Vossemeer 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Sint-An- naland 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst; Sint-Maartensdijk 9.30, 14 en 18 lees dienst. Van Oorschot Mode is een jong snel groeiend bedrijf in vrijetijdskleding. in verband met overplaatsing van onze huidige bedrijfsleider, hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor een energieke Onze gedachten gaan uit naar een medewerker(ster) van 22 tot 28 jaar met een flinke portie doorzettingsvermogen en ervaring. Voor de juiste kandidaat bieden wij een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens zoeken wij een met interesse voor mode. Leeftijdsindicatie 18-22 jaar. Geïnteresseerden verzoeken wij hun sollicitaties .voorzien van pasfoto, schriftelijk te richten aan: Van Oorschot Mode Lange Vorststraat 20 4461 JP Goes T.a.v. de direktie En de makelaar weet van wanten en kranten. Ulrike van Werkhoven (links) en Lianne Dekker rechts GOES - Onder grote belangstelling van medebewoners, personeel en familieleden hebben twee bewoon sters vrijdag de openingshandeling verricht van het gezinsvervangend tehuis De Ganzeveste in Goes. De dames U. van Werkhoven en L. Dek ker lieten een spandoek voor de ge vel zakken met daarop de namen van alle bewoners en de openings datum. De Ganzeveste in de Goese wijk Noordhoek huisvest 24 meervoudig gehandicapten, die een zo zelfstan dig mogelijk bestaan leiden. Het ge zinsvervangend tehuis is gericht op bewoners vanaf 18 jaar en biedt hen in de eerste plaats een woning. Over dag werken ze of bezoeken het Acti viteitencentrum. Voorzitter J. H. Kiewiet van de over koepelende Stichting Accommoda ties Lichamelijk Gehandicapten wenste de bewoners dan ook veel ge luk en woongenot toe in hun nieuwe onderkomen. In zijn openingstoe spraak ging hij ook in op de tot standkoming van het gezinsvervan gend tehuis. Verder uitte hij zijn be wondering voor het personeel en de vrijwilligers, die in korte tijd een sfeer hebben weten te scheppen waarin de bewoners hun eigen plek vinden. Drie bewoners, de dames J. de Vlieger en L. Hendrikse en de heer B. Groffen boden hem daarna een wandkleed aan en verschillende fo toboeken over de bouw. Tot slot werd een videofilm getoond over een dag in de Ganzeveste. De heer E. van de Kort en mevouw J. Hiel wor den hierin gevolgd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Na afloop van het officiële gedeelte is 's mid dags open dag gehouden. GOES - De Bevelandse Biljartci natie Bejaarden (BBCB) heeft week de 26ste competitieronj speeld. Yerseke behield de Ie met 1100 caramboles over. Met nog 4 rondes te spelen is d 1. Yerseke +1100; 2. Wemeft +905; 3. Krabbendijke Kapelle 1 +187; 5. Hans 138; 6. Goes 3 +77; 7. Gi +36; 8. Erasmus +34; 9. Ove min 19; 10. G.P.M. -28; 11. Rillan, 12. Kapelle 2 -129; 13. Heinkei® 132; 14. Goes 1 -235; 15. Kruinii 243 en 16. Lewedorp min 771 car: les. Burgerlijke stand GOES Geboren: Jozef P. zv F. J. J, Vera M. P. M. Paree; Linda, dv L. J, wenhuijze en A. M. van der Male: brecht.z v M. S. van Hekke en A kus; Stephanie, dv H. A. de Wilt H. Reijnhout; Marinus, zv H. de en L. B. C. Butijn; Everina M.dï Berman en H.M. Kamerling; Yaéi A. R. Coppoolse en K. Taniwel; lus, zv B.J. P. A. Houthuijs en! Jansen; Kevin,z v M. W. Dane ei Kok; Wilhelmina M. dv H. K. Gi en T. H. Versluijs; Cornells R. L.zi Treels en A. Bal; Robin, zv L.L.I en N. C. Leendertse; Mark.zvF en A. W. Liberton; Evert P. zvL.E se en J.L. Nieuwenhuize; Rachel dv E. Schuhmacher en J. B. Scl Cherinda, dv W. Remijnse en Schouwenaar. Getrouwd: M. Snoep en H. C.Nijs van Wirdum en E. M. L. Westdon Overleden: A. Pape, 87 jr.P. C.I zeel, 82 jr. ev T.L. Zoeteweij; Damme, 81 jr. wv L. P. Hannes/: van den Dorpel, 86 jr. ev M. Bek.i main, 67 jr. ev J. Koene; L. M. Nies huize, 78 jr.; A. Cevaal, 72 jr«evPJ F. Visser, 98 jr. wv J. A. W. Swart; W. Vermeulen,61 jr. wv E. J. Kots van Gessel, 84 jr. wv M. de Kosti Melio, 76 jr. wv C. Otte; P. Wests 62 jr.; A. J. Dieleman, 77 jr.; W.J.I 77 jr.; C. J. Philipse, 77 jr. ev P. van ten; C. P. Moerland, 81 jr. ev M.I been; M. T. Pieters, 77 jr. ev S. F.I rinck; J. Bal, 88 jr. wv A. E. Ma: Speijkers, 89 jr. wv K. Moerman; S. C. M. Doornbos, 58 jr.; A. Verho 40 jr. ev A. S. J. Joossens. DE BEVELANDEN 19 en 20 maart 1988 ALARMNUMMER 01184-14444 Artsen: Goes-Kloetinge: vr. 19.00-zat. 19.00 uur: S. Duran, Lewestraat 62, Kloetin ge, tel. 01100-31805. Zat. 19.00-zon. 23.00 uur: D. Keizer, Fr. den Hollanderl. 29, tel. 16405. Spreekuur voor spoedgevallen 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Wolphaartsdijk, 's-H.-Arendskerke, Heinkenszand, Nieuwdorp: J. J. Har ten, Clara's Pad 12, Heinkenszand, tel. 01106-1234. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: vrij. 17.30-ma. 8.30 uur: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-H.-Abtskerke, tel. 01103-2089. Hansweert, Schore, Yerseke:vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131-3520. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath:vr. 19.00-zon. 22.00 uur:A. Plaisier, B. Vogelaarstr. 2a, Kruiningen, tel. 01130-1566. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: H. H. M. Zwartelé, Wer- rielaan 43, 's-Heerenhoek, tel. 01105- 1280. Kapelle, Wemeldinge:vrij. 19.00-zon. 23.00 uur: M. B. Riemeijer, Kapelle, tel. 01102-1264. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: Kortgene, Colijns plaat, Kamperland en Wissenkerke: J. A. Kerseboom, Kortgene, tel. 01108- 1319. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. H. J. J. Houg, Dam 7, Goes, tel. 01100- 16876. Spreekuren zat. en zon. van 10.00-11.00 uur. Geopend voor spoedgevallen zat. van 8.30-17.30 uur en zon. van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. De dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt de vrijdagmor gen daaropvolgend. Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62, tel. 01100-28228. Centrale Post Ambulance Vervoer, tel. 01184-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen, Kapel le: J. L. Gaakeer, Ovezande, tel. 01195- 283. Spreekuur zat. 8-9 uur; Kruiningen zat. 9.30-10 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: Dr. M. P. C. Karelse, 's-H.-H.kin- derendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofd straat 2, tel. 01102-1783. Spreekuur zat. 10-11 uur en verder vol gens afspraak. Yerseke en omgeving: (kleine huisdie ren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Wijkverpleging: Goes, Kloetinge, Kattendijke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01100- 13310. Noord-Beveland, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Hendriks kinderen, 's-Heer Arendskerke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel.nr. 01108-1378. Zak van Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01106-1615. Oost-Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder tel.nr. 01130-2601. THOLEN EN SINT-PHILIPSLAND 19 en 20 maart 1988 ALARMNUMMER 0011 Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland en Scherpenisse: J. M. v. d. Bel, St.-Maartensdijk, tel. 01666-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: vrij. 18.00-zon. 23.00 uur: A. van Doesburg, St.-Philipsland, tel. 01677- 2500. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: R. P. Kale, Molen singel la, Tholen, tel. 01660-2542. Op zaterdagen 08.30-09.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Boter markt 10. Zr. tel. te bereiken via tel.nr. 01666- 2318. ling Goes van de Nederlandse van Plattelandsvouwen houdt dag een bijeenkomst in de Prins Oranje, aanvang 13.30 uur. Pi ciaal bestuurslid mevrouw J. de ning zal het reilen en zeilen binne bond bespreken. WOLPHAARTSDIJK Bij de heer P. J. Ossewaarde hield de handboogver eniging Doel naar Hoger een schieting op de liggende wippen. Uitslag eerste wip: hoofdvogel P. Vette Con cordia 's-Heerenhoek; eerste bovenkal J. Vermeule Edele handboog Oudelande; de beide zij vogels end rie kallen werden bij lo ting toegekend; eerste klep P. Boonman Willem Teil Ovezande; tweede klep M. Ver donk Doel naar Hoger Wolphaartsdijk; der de klep L. van Dijke St.-Sebastiaan Kloetin ge; meeste kleine vogels (7) J. Munster Doel naar Hoger; de vliegende vogelprijzen wa ren voor J. Vermeule Edele Handboog en G. Verschoor Doel naar Hoger. Uitslag tweede wip eerste hoofdvogel L. van Dijke St.-Se bastiaan; tweede hoofdvogel I. Helmstrijd Juliana Oudelande; eerste zij vogel P. Boon man beiden Willem Teil; eerste kal C. Jere- miasse Zorgvlied Ellewoutsdijk; tweede kal C. van den Dries Eensgezindheid 's-Heeren- hoek; derde kal mevrouw D. Verdonk jaco- ba van Beieren Goes; vierde kal J. Munster Doel naar Hoger; meeste kleine vogels (7) J. van den Dries Soransu 2 Heinkenszand. De extra hoofdvogel was voor P. Boonman Wil lem Teil. ge' in Heinkenszand wordt zaterd maart een postzegelmiddag den, uitgaande van de vereniging ta-West in Middelburg. Van 13.3 16.30 uur is er gelegenheid tot be len en kopen van postzegels. Ooi de jeugd wordt de nodige aandaci schonken. Heinkenszand wordt dinsdags een gezamenlijke bijeenkomst gi den van de Nederlandse Chi Vrouwenbond (NCVB) en de Katl ke Vrouwen Organisatie (KVO1 de hand van een dia-voorstelling gesproken worden over goede ding. De bijeenkomst begint om uur. Over de sublieme rij-eigenschappen van de Rover bijvoorbeeld. Of z'n geavanceerde wielophanging en de elektronisch gestuurde injektie èn ontsteking van de nieuwe 4- of 6-cylinder motor. Over z'n stijl volle styling, z'n luxueuze interieur met de tal loze komfort-verhogende details. Over z'n duurzaamheid (2 jaar volledige garantie; het tweede jaar middels een verzekering) en z'n waardevastheid (wij garanderen een vaste inruilprijs na twee of drie jaar). Want dat alles krijgt pas echt gestalte als u achter het stuur plaatsneemt. Voor een onvergetelijke rij- llïïinij ervaring tijdens een uitgebreide proefrit. |jB' Wij verwelkomen u graag in onze showroom. Er i staat een snelle, komfortabele Rover 800 voor u klaar. GARANTIE Rover 820 i 145.900,-, Rover 820 Si f 53.900,-, Rover 825 Si katalysator f 58.900,-, Rover Sterling f 65.300,-. Prijzen zijn incl. BTW, af fabriek, excl. afleveringskosten. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehoud'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 38