w I Stoffels Cleaning 50 gulden waard fierens /fjn L. HINDERHOUD REÜNIE Randstad heeft de banen AMBULANT OBJECTLEIDER (M Bij CombiFOTO BACK is uw oude direkt-klaar camera El AFWEZIG FOTO/VIDEO VERSCHOORE Oriëntatiecursus VROUW en EIGEN BEDRIJF FIRMA 'PETRUS HONDIUS' -jr randstad uitzendbureau schoonmaakbranche! 26 WAAR GAAT HET OM VERPLEEGKUNDIGEN EN ZIEKENVERZORGENDEN HEAO'er Elektromonteur Woningstoffeerder Loodgieter CLEANING NETTE MEDEWERKSTERS GEMEENTE OOSTBURG blaauwe bakkersbus van Sjors Goudswaard Uitnodiging: Bezoek onze nieuwe Hutschenreuther porseleinafdeling. Oostburg %EJ J Raadhuisplein 12. Telefoon 01170-2113. VAKBEKWAAM aan de slag in de K: iedereen leest de krant altijd en overal. G P HARSKAMP huisarts te Axel van 30-03-1988 t/m 17-04-1988. De collega's nemen waar. KWALITEITS KLEURENFOTO'S Je huis in de krant brengt mensen over devloer. Wistu dat van uw Walcherse sieraden, o.a. van gouden krullen, prachtige sieraden gemaakt kunnen worden zoals broches, hangers, ringen en armbanden. Stapt u voor deskundig advies eens vrijblijvend bij ons binnen. Gd. armbanden hebtu reeds vanaf 325,- r'. Rijksscholengemeenschap Aan alle oud-leerlingen: 24 september a.s. 75 jaar r.s.g. 'Petrus Hondius' Neem even contact op met de school 01150-94868 Wij sturen u een programma toe. 'Wij en de rector hebben besloten een reünie te houden, dus stel ons niet teleur' comité P. H. O. L. C. GEFELICITEERD TRIJIMIE VAN BELZEN PENTOLLERS WILLIAM FRANK MARISKA RINUS GELEIN (O)MA DE RYKE RINUS WELLEMAN MIRANDA (O)PA EN (O)MA HAMELINK DIT IS TANNEK1 HALLO KEETJE RINUS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 MAARTIj BUREAU THUISVERPLEGING EN-VERZORGING ZEEUWSCH-VLAANDEREN Sinds kort is het voor inwoners van Zeeuwsch-Viaanderen mogelijk om voor ma ximaal 3 maanden gebruik te maken van aan vullendethuiszorg. Dit wil zeggen: aanvulling op de mantelzorg en reguliere zorg van huis arts, wijkverpleging en gezinszorg. De aanvul lende zorg wordt gegeven om opname in ver pleeghuis of ziekenhuis te voorkomen of te bekorten. Gedacht wordt o.a,: aan patiënten die een operatie hebben ondergaan en termi nale patiënten. Bij thuisverpleging moet niet alleen aan ver pleging worden gedacht, het biedt een vorm van intensieve zorg aan huis waarbij behande lende, verpleegkundige, verzorgende, huis houdelijke, begeleidende en waakaspecten een rol spelen. Het particulier bureau voor thuisverpleging en -verzorging richt zich met name op dit terrein van aanvullende zorg. ledereen kan een aanvraag voor aanvullende thuisverpleging doen: de patiënt, zijn/haar omgeving, hulpverleners in de eerste of twee de lijn. Zin een boeiende baan? Het Bureau voor Thuisverpleging en verzorging Zeeuwsch-Viaanderen kan u die geven! Wij zoeken voor het geven van 24 uur thuiszorg, waarbij de bereidheid aanwezig moet zijn tot samenwerking met reguliere hulp verleners uit de eerste en/of tweede lijn. U zult begeleiding ontvangen van de coördinator van het bureau. Functie-eisen: een voltooide opleiding (wijk)verpleegkundige A of (wijk)ziekenverzorgende ervaring hebben in het verlenen van intensieve zorg aan patiënten aantoonbare ervaring in het zelfstandig kunnen functio neren. Naast de gestelde functie-eisen vinden wij enthousias me, interesse in de thuiszorg en doorzettingsvermogen elementen welke niet mogen ontbreken. Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen richten aan: Bu reau Thuisverpleging en -verzorging Zeeuwsch-Viaande ren, Postbus 6, 4564 ZG St.-Jansteen. Nadere informatie kunt u, desgewenst, inwinnen bij: C. de Block, tel. 01140-10401 (dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur) staf/kader Voor een bedrijf in West-Zeeuws Vlaanderen. U beheerst de Franse taal in woord en geschrift. Uw richting is Economisch-Juridisch. Het betreft een full-time baan met toekomstperspectieven in de dienstverlenende sector. techniek Voor het repareren van audio- en video-apparatuur en huishoudelijke apparaten. U heeft een opleiding op LTS/MTS-niveau en liefst enige praktijkervaring. Deze baan is voor enkele maanden. Voor een bedrijf in de omgeving van Terneuzen. U heeft ervaring in het leggen van tapijt en het plaatsen van gordijnen. Deze baan is voor 1 a 2 dagen per week en voor lange tijd. Voor een bedrijf in Terneuzen. U bent ca. 25 jaar en in het bezit van de nodige diploma's. Deze baan is voor lange tijd. Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom. Informatie bij Carin Blanckaert of Els Remijnse, tel. 01150-14 488, Terneuzen, Herengracht 9. Dorpsstraat 25 4451 BA Heinkenszand tel. 01106-3700 vraagt op termijn voor diverse schoonmaak- en onderhoudswerken voor overdag en/of de avonduren Salariëring en arbeidvoorwaarden CAO. Sollicitaties binnen 5 dagen. Start: 12 april 1988 Duur: 8 wekelijkse bijeenkomsten op de dinsdag ochtend van 09.15 tot ca. 11.15 uur Inhoud: oriëntatie op alle aspecten van het onder nemerschap: financiering, rechtsvorm, marktonderzoek, vergunningen, bedrijfs formule, enz. Aanmelden en informatie: Vrouw en Werk Zeeland, Nieuwstraat 47 in Middelburg, 01180-37555. Er is een regeling voor kinderopvang. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Oostburg ma ken bekend dat zij voornemens zijn een verzoek van hogere grenswaarde van de gevelbelasting door het wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder te richten tot Gedeputeerde Staten van Zeeland; zulks ten behoeve van de bouw van een woning op het per ceel Bredestraat 64 te Oostburg door de heer B, van de Ree. De stukken die betrekking hebben op het bouw plan en het verzoek liggen met ingang van maan dag 21 maart 1988 gedurende één maand ter ge meentesecretarie/sectie Ruimtelijke Ordening op de gebruikelijke openingsuren voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn is een ieder bevoegd eventuele schriftelijke bezwaren tegen het aan vragen van een hogere grenswaarde voor de gevel belasting aan ons kenbaar te maken. Op dinsdag 29 maart 1988 om 13.00 uur wordt tij dens een openbare hoorzitting ten gemeentehuize Raadhuisplein 1 te Oostburg gelegenheid gebo den eventuele mondelinge bezwaren in te dienen. Oostburg, 19 maart 1988. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. Kruize, burgemeester, C. Geerse, secretaris. Stoffels Cleaning is een uitstekend geoutilleerd middel groot bedrijf, dat deel uitmaakt van Stoffels Holding B. V. Het bedrijf beschikt over een ruim dertig jaar lange erva ring en is uitgegroeid tot een efficiënt draaiende organisa tie, waarin het aspect automatisering een belangrijke rol speelt. In verband met de gestadige uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij voorde regio Zeeuwsch-Viaanderen voor 20 uur per week Zij/hij zal met een grote mate van zelfstandigheid leiding moeten geven aan de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden, vanuit het regiokan toor Terneuzen. Haar/zijn taak houdt onder andere in er op toe te zien, dat de gedecentrali seerde werkzaamheden op een efficiente wijze worden uitgevoerd. Functie-eisen: - opleiding mbo-hbo niveau - ervaring in leidinggevende functie - goede contactuele eigenschappen Een auto wordt ter beschikking gesteld. Een psychologisch onderzoek kan deel uit maken van de selectieprocedure. Belangstellenden worden verzocht hun sollicitaties met curriculum vitae binnen 7 dagen na het verschijnen van deze oproep te zenden aan Stoffels Cleaning t.a.v. de heer P. B. Janssen, Bedrijfsleider, Postbus 141, 4530 AC Terneuzen. Telefoon: 01150-96055. COMBIFOTO BACK geeft u 50,voor elke oude direkt-klaar camera, bij aankoop van een nieuwe POLAROID direkt-klaar camera. Aanbieding geldt tot 31 maart FOTO-VIDEO COMPUTERS St. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 pMIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||IHIIIIIIH£ In verband met ziekte zal de i pas na pasen weer bij u in de straat komen 1 Tel.: 01194-683. Tllllllllll IIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP; De hoge esthetische waarde van Hutschenreuther porselein komt tot uitdruk king in de fijngevormde details van elk serviesdeel. Internationaal bekende kunstenaars van wereldfaam werken hieraan. Hutschenreuther porselein wordt voor mensen gemaakt die van werkelijk móói porselein van hog nivo houden en dit op waarde weten te schatten. Laat u informeren in onze nieuwe Hutschenreuther porseleinafdeling. Wij verheugen x ons i bezoek. HUTSCHENREUTHER HUTSCHENREUTHER NIEUWE IDEEËN VOOR EEN SFEERVOL GEDEKTE TAFEL. U kunt tevens profiteren van een uniek aanbod, want!!! Bij aankoop van een 6-persoons servies vullen wij het aan voor u tot 9-persoons. En zo ook van 9- tot 12-persoons. Dan heeft u nu eens kans om een goede vakop leiding te volgen met aansluitend werk. Gezocht worden mannen en vrouwen die met name of 's ochtends van 9.00 tot 13.00 uur of 's avonds van 18.00 uur tot 20.30 uur willen werken. Het Gewestelijk Arbeidsbureau Walcheren or ganiseert in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Schoonmaakbedrijven en Stoffels Cleaning een vakopleiding tot schoonmaker/ ster resp. voorman/vrouw. De opleiding tot schoonmaker duurt 7 weken (2 dg. p.w.k.) en loopt van 11 april tot 11 juni. Voor iedereen die geschikt is als voorwerker/ ster, wordt een vervolgopleiding gestart in au gustus. Op donderdag 24 maart van 9.00 tot 10.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst op het Ge westelijk Arbeidsbureau St. Sebastiaanstraat 12 te Middelburg. Wij willen graag van te voren weten, of wij op uw komst kunnen rekenen. U kunt zich telefo nisch aanmelden bij: Corry van de Broek: 01180-83570 Ina Vermet: 01184-12590 Ft. du Long: 01180-83581 of schriftelijk via onderstaande antwoordstrook. Wilt u bijgaande antwoordstrook portvrij terug sturen: GAB Walcheren, antwoordnummer 221, 4330 VB Middelburg t.a.v. R. du Long. Ik kom naar de voorlichting op 24 maart. J Naam j Adres Woonplaats Telefoon Middelburg, St. Sebastiaanstr. 12 Vlissingen, Spuistraat 2 Klaar terwijl u winkelt! Goes, Grote Markt 7 01100-16159. Vlissingen, Badhuis straat 60,01184-14081. Hulst, 's-Gravenhof- plein 8, 01140-16162. Zierikzee, Dam 5, 01110-12796. En de makelaar weet van wanten en kranten. Zuidstraat 66, Westkapelle.tel. 01187-1284 Woensdagmiddag gesloten Donderdags van 10-17 uurin Middelburg. SeisstraatS Gespecialiseerd in MERCEDES-BENZ Gentsevaart 6a, Kapellebrug tel. 01140-16417, b.g.g. 10080 Mercedes 190 D 2.5 wit1986 Mercedes 190 D champ, metallic1984 Mercedes 240 D wit1984 Mercedes 200 D ivoor1985 Mercedes 200 D blauw1980 Mercedes 300 D blauw1977 Mercedes 300 D bordeaux1983 Porsche 924 Turbo antr. metallic1982 Porsche 924 rood1979 Fora Granada LPG blauw metallic... 1983 Ford Sierra diesel anthraciet metallic 1983 Nissan Bluebird groen metallic1985 Eigen import rechtstreeks vanuit Duitsland Origineel courante MERCEDES-BENZ onderdelen in voorraad tegen lage prijzen Alle reparaties - onderdelen - schades Zuidlandstraat 113 4532 CK Terneuzen tel.: 01150-94868 Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, examen I enz. ook voor mededelingen over huisdieren Alleen voor particulieren. De teksten dienen 1 dag voor plaatsing uiterlijk 09.00 uur, voor de krant van maandag vrijdags vóór 12.00 uur, in het bevitte zijn van advertentie-afdeling Vlissingen. Tarieven: prijs per regel 1,80over1 kolom. Een regel met grote letter verplicht 3,60, Toeslag voor foto of tekening, maximaal 40 mm hoog, over 1 kolom 20,- over 2 kolom 30,- Zijn maandagmorgen de mensen ietwat bedeesd,! zijn ze vast naar de party van Trijnie geweest. Veel pil zier, lol en levende muziek om op te zwieren. Ja Tri nie, morgen gaan wij jouw verjaardag vieren. Je lea tijd noemen zouden we niet durven, wel dat je daaL voor ongeveer 40x moet turven. Dus mensen voorhl feest en voor de gein, moeten jullie op 't bekenif adres zijn! Klaas en kinderJ Goedemorgen opa en oma H. G. met jullie 35-jarig huwelijk. Corré, Willeke, Kenneth, Christian en José Tiet voor een pafke, tiet voor een bier, want onze hebben al 12V2 jaar ple zier. Hartelijk gefelici teerd. Vera en Ronnie, Fam. Fischer, Stoffel, B2, Ooooo. Goedemorgen k Succes in het nieuwe sei zoen! De joengers van de hestampte Poit Ik mis je. Jenneke xxx Een dag te laat maar niet getreurd, eindelijk is het dan gebeurd. Hg. M. P. en W. Jonge dames luister goed! Dan hoor je een... geroep, want vandaag,.... ei, ei, gaat in de ossewei. Help, help, R.A.I.I.I.J.J.J.H.E. Onze 1e leidingbreier pas 50 jaar. Gefeliciteerd door zij het kunnen weten. hartelijk gefeliciteerd uw verjaardag. Tot j avond, in 'Vremdieke' Hoek. Heieen, Hans, Corr| Sabine en Daniël Alle gekkigheid op e| stokje is nu een oud bokje. H.I HaJalnJaJ Hiep, hiep, hoera, morge] wordt van der Meulen 9 jaar. Veel liefj mam, pap el de beestel hartelijk gefeliciteerd jullie trouwdag. Hepi, SoJa en !nj| toen 10, morgen 50 jaal Van harte gefeliciteer| Wat een stuk hè? Gisteren werd dit meis| 17 jaar. Afz. Wiijü Hoera wordt 50. Van harte. Conny en Chil Beste mensen 't is echt waar, vandaag wordt 30 jaar! Welleman is z'n achternaam, maar hij is nog met niemand tesaam. Want hij heeft de ware nog niet gevonde', vinden jullie dat niet zonde? Dus lieve dames doe hier wat aan, anders blijft hij allenig staan! En das toch jammer van zo'n knul, echt dames, 't is geen sul! Hij is aardig, lief en charmant, met graag een pilsje in z'n rechter hand. Hij is vaak in de kroeg te vinden omringd door z'n vele CPJ-vrinden. Maar daar heeft ie nog geen keuze kunnen maken! want Rinus laat zich liever schaken. I Brieven, felicitaties, huwelijksaanzoeken, kado s, kus| jes, handjes en biermandjes. Rinus Wellemal

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 26