uderenhuisvesting woon-zorg-centrum Mogelijk komst nieuwe goederenbuik Terneuzen Makelaardij in nieuwe behuizing mn IR mm E mr 2MH VUT-regeling betalen uit een centraal fonds scheepvaart- berkhten ITERDAG 19 MAART 1988 IN HUMANITASIHUMANISTISCH VERBOND jovincie heeft ton jtra nodig voor fdelijk personeel GOES Ireneschool Goes Zeeuws kampioen in schooldammen Binnenkort nog 2 amusementenhallen in Vlissingen Voorronde Vara's Songfestival op 30 maart in Goes AANVOER FOSFAAT EN KALI UIT ISRAEL Kapsalon Hairpoint in nieuwe zaak Eerste paal nieuwe loods De Meyer DISTRICTSBESTUURDER VAN RIJSSEL: beroepmgS' hernÊÈn KLEINE VAART GROTE VAART Initiatiefgroep - ilst Den Dullaert, 11 uur: En- Jible Ajouté. ■kneuzenZuidlandtheater, v.a. ■Huur: Big Band festival. plssingen Vestzaktheater, 16 Schotse folkszanger Lain Machin- jrgen op zoom Roxy I, zat. 14, |9 i 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 Tf Dirty dancing, a.l. Prins v. Oranje za. 19 mrt. 11-17 uur zo. 20 mrt. 11-17 uur Milieuactie De verkenners van scouting M. A. de Ruytergroep in Vlis singen doen mee aan de landelijke- mileuactie 'Door de bomen het bos weer zien'. Vandaag - zaterdag - plant de Vlissingse wethouder W. Wisse van openbare werken samen met de scou tinggroep een actieboom aan de Sloe- weg. Om half twee wordt de boom aan de Zeeuwse grond toevertrouwd. DDELBURG - Jopie Boogerd- Cak, consulente van Humanitas, de Jlerlandse Vereniging voor Maat- jappelijke Dienstverlening en Sa- Tileving, vindt het eigenlijk wel te lend. „Als ze mij in het land vragen lover ouderenhuisvesting te pra- 1 gaat het niet zozeer om Humani- J0f 't Humanistisch Verbond, maar jlde vernieuwingen die wij hebben {Let. Ook als je met ouderen praat, idek je dat ze heel goed weten wat San nieuwe woonvormen mogelijk Dat ze dus niet alleen zijn aangewe- Sop bejaardencentrum of verpleeg- Ie luit die filosofie - en het gegeven, iDELBURG Het dagelijks pro- debestuur wil van de Zeeuwse en een ton extra om met tijdelijk oneel extra werk te kunnen op- gen. In een voorstel aan de staten t men erop, dat besloten is tijdens leriode van reorganisatie tot 1990 in mogelijk vast personeel aan te en. Gs hebben echter geconsta- d, dat de bezetting dan echter niet jd voldoende is om vast, terugke- werk op te vangen, rorn vraagt men de staten nu voor nog een ton te geven om voor ictureel werk tijdelijk personeel te .nen inzetten. De al eerder beschik- |r gestelde 2,5 ton is daarvoor niet ■eikend. Gs laten weten, dat ook in en in 1990 nog tijdelijk personeel lig zal zijn. Daarvoor zal in een later [ium per jaar nog 350 mille worden |r f ook een staten voorstel om 95 mil- j geven voor de inrichting van frac- lamers, aansluitend aan het kan- jgedeelte in de Korte Giststraat, en Ir de inrichting van de leeskamer Ir de staten in het Thoolse Huis. dat ouderen langer zelfstandig en vi taal functioneren „wanneer je hen niet verkast" (M. A. Hage, woordvoerder van het Humanistisch Verbond) - pre senteerden beide organisaties eind vo rig jaar een plan voor een woon-zorg- verpleegcentrum op algemene grond slag in (bij voorkeur) Westkapelle. Het gaat om een nieuwe vorm van oude renhuisvesting, waarin bejaardenwo- ningen, verzorgingsplaatsen en ver pleeghuisbedden worden gecombi neerd, zoals dat al wat langer gebeurt in een land als Denemarken. De brief aan gedeputeerde staten (waarin het gewest Zeeland van het Humanistisch Verbond en Humanitas Zeeland indringend aandacht vragen voor de snel toenemende 'dubbele ver grijzing' en het lage percentage bed den in algemene bejaardenoorden in Zeeland, hoewel de buitenkerkelijk heid alleen al op Walcheren wordt ge schat op ruim 53 procent) was een reactie op het ontwerp-spreidingsplan voor de bejaardenoorden, dat ook el ders de gemoederen bezighoudt. Gs op hun beurt hebben laten weten zich constructief te willen opstellen ten aanzien van alternatieven op het ge bied van ouderenzorg. Wel bestaat er op het provinciehuis (nog steeds) een voorkeur voor de vestiging van een te huis van protestants-christelijke sig natuur in Zoutelande. Voor Humanitas en Humanistisch Verbond geen aanleiding om het idee los te laten. Vanuit 'onze aanjaagfunc tie' (Jopie Boogerd) willen de organi saties de komende maanden reacties van ouderen in het gebied peilen en tot een initiatiefgroep komen, die het project nader uitwerkt. Hage, de mo tor achter het woon-zorg-verpleeg- centrum: „Als je over ouderen praat, moet je niet in de eerste plaats denken aan de mensen van 65 of 75plus, maar aan 50plussers. Zij zullen van de voor zieningen gebruik gaan maken. Het is fERDAG Concerten DZAND N. H. kerk, 19.30 uur: Muziekver. Excelsior. DDELBURG Concertzaal, 20 Johannes Passie door de Kon. Itorium Ver. Tot Oefening en Uit- Inning. Izclub DSM, 21 uur: Marktown Syn- lators. BST-SOUBURG N. H. kerk, 20 Soli Deo Gloria. fezmatazz, 21 uur: Trio Reckless jgers. (EZANDE De Klomp, 21.30 uur: Imatie Cold Shot. LLAND-BATH De Hoeve, 22 uur: pformatie Escape. KNEUZENZuidlandtheater, v.a. |iur: Big Band festival, nasj, 21 uur: Drie hardrockbands, kgeclub, 21.30 uur: Twee rock- hds. JOLEN Meulvliet, 20 uur: Muziek- I Concordia. JlSSINGEN De Piek, 22 uur: Reg- Iband Four 17. kPHAARTSDIJK Hacienda, 20 I: Rock and roll met Sunset Boule- ir ÏRIKZEE Brogum, 22.30 uur: pep Vengeance. llJPSKERKE Dorpshuis, 10 uur: Jjpentheater Saar den Hollander jt 'Mischa en de wind van voren'. JlSSINGEN Bibliotheek, 11 uur: png Jef Geeraerts over het schrij- van detectives; 14 uur: Thomas fcs over eigen werk. Itzaktheater, 20.30 uur: 'De vosse- jht' door de Zeeuwse Komedie. Indag <oncerten llNKENSZAND R. K. kerk, 16.30 I: Muziekfanfare Euterpe. De IOGELANDE Kapel van St.- larten, 14.30 uur: Lezing door San- Hesselink over de Mattheus Pas- Py II, zat. 21.30 en zon. 19 en 21.30 fr: One flew over the cuckoo's nest, Br: zat. 14 en 19 uur en zon. 14 en |S0 uur: The principal, 16 jr. pm'Actueel I, zat. 14,19 en 21.45 en I-14,16.30,19 en 21.30 uur: Fatal at- jction. 12 jr. fpem'Actueel II, zat. 14,19en21.30en 14,16.30 en 21.30 uur: Amsterdam- t'12 jr' Jam'Actueel III. zat. 19 en 21.30 uur Bon. 16.30,19 en 21.30 uur: Barfly, 12 zat. en zon. 14 uur: De reddertjes, f ES Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 F Amsterdamned, zon. 14 uur: De Jetelbeertjes in wonderland. (1ST De Koning van Engeland, fr _19, 20.15, 21.30 en 22.30 en zon. f':-16-15,19 en 21.30 uur: Dirty dan- B'n zat. 19 en 21.30 en zon. 13.45, Ha, 19 en 21.30 uur: Amsterdamned; F 19 en 21.30 en zon. 13.45, 16.15, 19 Bf 30 uur: Fatal attraction; zon. 12 T; Bioscopera; zon. 16.15,19 en 21.30 Luchtmacht academie. JDDELBURG Electro, zat. 14. 19 B 30 en zon. 14 en 20.30 uur: Am- Traamned. tiershof, zat. en zon. 14 uur: Aste dus belangrijk om te weten hoe die groep erover denkt". De oud-directeur van de Rijkskweek school in Middelburg hecht sterk aan de inbreng van 'de basis'. Al was het maar om de provinciale overheid een duwtje te geven om nieuwe wegen in te slaan met de ouderenhuisvesting en minder star vast te houden aan de le vensbeschouwelijke kaart van 15 of 20 jaar geleden. Jopie Boogerd: „Veel ou deren willen de contacten, die ze altijd hebben gehad, vasthouden. Dat kan natuurlijk best in een woon-zorg-ver- pleegcentrum van algemene signa tuur. Het aantal mensen dat de kwali teit van de voorziening minstens zo be langrijk vindt als het stempel, dat er op wordt gezet, neemt trouwens hand over hand toe". rix contra César; zat. 20 en zon. 20.30 uur: Ghandi. TERNEUZEN Luxor, zat. 15 en zon. 13.45 uur: De troetelbeertjes; zat. en zon. 15 en 20 uur: The last emperor; zat. 20 en zon. 15 en 20 uur: Wallstreet. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19, 21.30 en 22.30 uur en zon. 19 en 21.30 uur: Fatal attraction; zon. 14 uur: De reddertjes. Alhambra II, zat. 19 en 21.30 en zon. 14, 19 en 21.30 uur: Amsterdamned. Tentoonstellingen AXEL Galerie Bellemans, zat. 10-18 uur: Glas-in-lood van Peter Clijsen (t m 19'3). KindergalerijWerken van Jultje Putt- man (t/m 25/3). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 14-17 uur: Wandtapijten uit Oudenaar de (t/m 1/5). Etcetera: 'Ruimtelijk'. Galerie 47, zat. 12-17 uur: Werken van John Masters. BIERVLIET Art House, zat. 9-12 en 13-16 uur: Versierde eieren, droogbloe men enz. BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, zat. 13.30-16.30 uur: Foto's van oude motoren (t/m 26/3). De Burght, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: Naaldkunst. CLINGE Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Werken van Geert Meijer (t/m 26/ 3). GOES Galerie La Strada, 11-20 uur, zon. 16-20 uur: 'In vorm', werken van John Verplanke. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. KATTENDIJKE Galerie Bekenes, 14-17 uur: Diverse technieken. MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: 'Arquitectonica, gisteren, vandaag en morgen kanten mutsen. Zeeuws Kunstenaarscentrum: Werken div. kunstenaars. Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Werken div. kunstenaars. Balans 17, zat. 11-16 uur: Werken vijf kunstenaars (t/m 19/3). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Aan winsten 1987, een keuze uit ...(t/m 15.5). Galerie De Wijnstock, zat. 11-12.30 en 14-17 uur: Versierde eieren, boeketten en aquarellen. Vleeshal, 13-17 uur: 'Herman Pitz, two works in Middelburg' (t/m 27/4). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken van 17 kunstenaars. NEELTJE JANS Topshuis, 10-17 uur: 'Delta Expo'. TERNEUZEN Galerie Trouvaille, zat. 9-18 uur: Grafiek van Saskis Strij- donk en Veronique Deklerck. VLISSINGEN Galerie Bellamy 19 (Museum), zat. 13-17 uur: Werken van Stefan Axel Valdimarsson (t/m 22/3). Reptielenzoo, 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibieën en insek- ten. IJZENDIJKE Streekmuseum, 14-17 uur: Poesie-albums en fotografie (t/m 27/3). Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 11641 of 01180-12280 (ook voor vrouweni; COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150- 30654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishande ling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. 's-GRAVENPOLDER Het viertal van de Prinses Ireneschool uit Goes is in 's-Gravenpolder Zeeuws school- damkampioen geworden. Via voor wedstrijden hadden acht viertallen zich voor de finale geplaatst. Daarin werden de Goese school en de School met de Bijbel uit Sint Annaland groepswinnaars, die in een onderling gevecht het pleit moesten beslechten. Het team van de Ireneschool, bestaan de uit Andres van de Berge, Robbert Mohan, Menno ten Hacken en Inez de Meester, zegevierde met 7-1. In de strijd om de derde plaats ver sloeg de De Casembrootschool uit Sint-Annaland het tweede team van de Prinses Ireneschool. Op de vijfde plaats eindigde Ter Tolne uit Tholen, zesde werd de Diaconieschool uit Aag- tekerke, zevende 't Kompas uit Yerse- ke en achtste de Gaudeamusschool uit Middelburg. De eerste drie teams mo gen Zeeland vertegenwoordigen in de halve finale om het Nederlands school- damkampioenschap. VLISSINGEN - De gemeente Vlissin gen wil in principe toestemming ge ven voor de vestiging van een speel- automatenhal in de wijk Paauwen- burg en in Oost-Souburg. De Scheldestad kent al één amusements hal aan de Nieuwendijk in het cen trum. Om Vlissingen voor toeristen aantrekkelijker te maken, vindt het college van burgemeester en wethou ders drie speelautomatenhallen toe laatbaar. De alcoholvrije amusementsruimten mogen elke dag van 9.00 tot 23.00 uur geopend zijn. Voorwaarden worden ge steld aan het aantal en het type van de automaten. De leeftijd van de 'cliën ten' is eveneens vastgelegd: voor jon geren onder de zestien jaar is het ver boden toegang. Voordat b en w van de gemeente Vlis singen definitief beslissen over de komst van twee nieuwe automaten hallen, vindt een schriftelijke in spraakronde voor de buurtbewoners plaats. De raadscommissie voor de ruimtelijke ordening, die dinsdag 12 april om 19.30 uur begint in het Vlis- singse stadhuis, buigt zich over het voorstel van het college van b en w. Be zoekers van de vergadering hebben spreekrecht en kunnen bezwaren aan de commissie voorleggen. De speelhal in Paauwenburg zou ge vestigd moeten worden in het pand De Visserstraat 17 en in Oost-Souburg aan de Kanaalstraat 82. Advertentie GOES In discotheek l'Etoile in Goes wordt woensdag 30 maart een voorronde gehouden van Vara's Song festival, een competitie voor ama teurs van 16 jaar en ouder. Van elke voorronde gaan drie deelnemers over naar de regionale finale, die voor Zee land op 17 april in het Zuidlandthea ter in Terneuzen wordt gehouden. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze drie nummers zingen, begeleid door het Festival-combo Roadrunner of door muziek van een zelf meege brachte band of cassette. Bij de beoor deling van de deelnemers gelden als criteria: zangkunst, presentatie en ori ginaliteit. Na de ongeveer veertig voorrondes en dertien regionale finales volgt de halve finale op 14 mei in Hilversum. De prij zen bestaan tijdens de voorrondes uit draagbare tv's en radio-cassetterecor ders en telkens een publieksprijs van honderd gulden. De winnaar van een regionale finale krijgt een geheel ver zorgde vakantiereis naar Tunesië plus een optreden in het Vara-radiopro- gramma Typisch Hollands, dat elke zaterdagmiddag wordt gepresenteerd door Peter Holland (Radio 2). De finale vindt op 28 mei in Emmen plaats en wordt een dag later door de Vara-tele- visie uitgezonden. De voorronde in l'Etoile aan de Wijn gaardstraat in Goes begint om 20.00 uur. Het Liberiaanse kali-vrachtschip Jasper bij Aug. de Meyer TERNEUZEN - Terneuzen maakt kans op de komst van nieuwe tra fiek (goederenstroom) naar zijn ha vens. Het betreft de aanvoer van fosfaat en kali vanuit Israël, be stemd voor de industrie in de Ka naalzone, België, Duitsland, Frank rijk en ook Groot-Brittannië. Deze week meerde voor het eerst het Liberiaanse vrachtschip Jasper af voor de kade van het overslagbedrijf Aug. de Meyer. Met aan boord meer dan 40.000 ton fosfaat en kali. Vol gens een woordvoerder van De Meyer, het bedrijf dat sinds een maand bij de holding Verbrugge/De Meyer BV hoort, is de kans groot dat er in de toekomst meer van dergelij ke bulkgoederen in Terneuzen wor den overgeslagen als blijkt dat de opdrachtgevers tevreden zijn over de service die zij in deze haven krij gen. Tot nog toe heeft Rotterdam deze trafiek. AXEL - Hoewel pas in juni 1983 be gonnen met hun makelaardij kan toor bleek aldra dat het pand aan de markt in Axel te klein was gewor den. Reden voor het echtpaar E. Spuesens-Voerman om te zien naar een nieuwe behuizing. Omdat de echtgenote van de heer Spuesens full-time meedraait in het bedrijf werd gezocht naar een com- WESTDORPE Kapsalon Hair point uit Westdorpe opent van daag, zaterdag, een nieuwe zaak in het pand Bernhardstraat 33. De 24- jarige Miranda van Hijfte-Faas be gon vier jaar geleden een kappers zaak op de Graaf Jansdijk. Omdat de zaak uit het pandje groeide, heeft Miranda een voormalig hore cabedrijf in de Bernhardstraat ge kocht. In augustus 1987 werd begonnen met de verbouwing. Alles is met zelf werkzaamheid tot stand gekomen. De nieuwe kapsalon heeft een op pervlakte van vijftig vierkante me ter. Er staan vier kaptafels en twee wasbakken. De kleuren zijn hoofd zakelijk donkerblauw, zwart en grijs. Voorlopig werkt Miranda nog alleen. In de toekomst wordt er nog een zonnebank geplaatst en ze heeft ook nog ruimte om met de tijd een schoonheidssalon te beginnen, als blijkt dat daar in Westdorpe behoef te aan is. De salon is voor rolstoel houders makkelijk toegankelijk ge maakt. Het echtpaar Van Hijfte woont boven de kapsalon. Ter gele genheid van de opening is er van daag open huis van 14.00 tot 19.00 uur. Vanaf dinsdag 22 maart kan ie dereen op het nieuwe adres terecht voor de haarverzorging. binatie woning-kantoor, zodat het huishoudelijk werk kon worden ge combineerd met de kantoorbaan. Bij het verdwijnen van het voorma lige kantoor van het waterschap aan de Weststraat in Axel kwam een ideale lokatie vrij. „Niet alleen dat we de combinatie woning-kantoor konden realiseren, ook de ruime i i h—i TERNEUZEN - Directeur A. J. Ver- brugge van Verbrugge-De Meyer heeft vrijdag de eerste paal gesla gen voor de nieuwe loods aan het Noorderdok in Terneuzen van de werkmaatschappij Aug. de Meyer. Het is de eerste nieuwbouw van De Meyer sinds dit overslagbedrijf is overgenomen door het transport concern Verbrugge. De nieuwe loods, een investering van drie miljoen gulden, komt in de plaats van de loods die vorig jaar ja nuari voor een groot deel uitbrand de. De loods krijgt een oppervlakte van 6300 vierkante meter en een hoogte van meer dan elf meter. De ruimte wordt gebruik voor Noorse bosprodukten en voor opslag van Dow-plastics. Directeur Verbrugge zei gisteren bij het slaan van de eer ste paal dat De Meyer binnen afzien bare tijd een tweede loods van ver gelijkbare grootte wil gaan bouwen. Deze loods komt echter niet aan diep vaarwater te staan, maar iets verderop. parkeergelegenheid is prettig', al dus de heer Spuesens. Na in februari de verhuizing te hebben gereali seerd was nu de tijd rijp voor feeste lijkheden en open huis. Vrijdagmiddag werden de zakelijke relaties in de gelegenheid gesteld de nieuwbouw te bezichtigen. Vandaag -zaterdag- houdt men open huis tus sen 11.00 en 15.00 uur. Het nieuwe kantoor omvat een hal met ontvangstruimte en balie, spreekkamer en administratieruim te. Dit laatste met het oog op een mogelijke uitbreiding van perso neel. Spuesens makelaardij o.g. profileert zich voornamelijk als makelaar in bestaande woningen in alle prijs klassen. Als onafhankelijk make laar verzorgt men ook hypotheken, taxaties voor onder meer gemeen te-garanties en verzekeringen. De heer Spuesens was voordat hij zelf standig startte reeds werkzaam in dezelfde branche. Bar 't Chalet - Veel vaste bezoe kers van bar 't Chaletje, zoals het etablissement in de volksmond wordt genoemd, zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt, dat na zes maanden gesloten te zijn geweest, hun stamzaak weer is hero pend. Mevrouw Hanny de Waele- Neijman is sinds kort de nieuwe uit baatster in deze typisch Axelse ho- reca-zaak in de Weststraat. Reeds vanaf 11.00 uur in de morgen opent zij haar deuren, alle dagen van de week behalve op zondag. Om het karakter van de zaak niet te veranderen is er niet aan het inte rieur gesleuteld. Mevrouw De Waele beoogt haar zaak een toevlucht soord te laten zijn voor een breed pu bliek. MIDDELBURG - Voor de regeling vervroegd uittreden (vut) zou een cen trale pot moeten komen, zodat de kos ten worden gespreid naar het voor beeld van de volksverzekeringen. Verdwijnt de VUT, dan moet rekening worden gehouden met een toenemend aantal oudere werknemers, dat in ziektewet, WAO, WW en bijstand be landt. Waarschijnlijk gaat het om eenderde van de 90.000 mensen, die in 1987 vervroegd uittraden. Dit zei districtsbestuurder Tjitze van Rijssel van de Hout- en Bouwbond CNV vrijdagavond in de jaarvergade ring van de afdeling Middelburg. Er is de vakbeweging veel aan gelegen om de VUT te handhaven, niet alleen uit een oogpunt van een betere werk verdeling maar ook als sociale maatre- NEDERL. HERVORMDE KERK Beroepen te Streekgemeente De Drie slag (Andijk en omstreken): mevr. T. H. M. A. Allewijn, kandidaat te Am sterdam; Beroepen te Lemele: J. G. Zomer te Leersum (part-time); Beroepen door de provinciale kerkver gadering van Gelderland tot predi kanten voor buitengewone werkzaam heden (missionair predikanten ver bonden aan de gemeente van Zelhem): mevr. M. Politton-Assa en L. J. Polit- ton, beiden wonende te Zelhem, voor heen predikanten te Tomohon (Indo nesië); Aangenomen naar Herkingen (part-ti me): drs. T. E. van Spanje, kandidaat te Ede en pastoraal medewerker te Amersfoort en Hoevelaken; Aangenomen naar Roden: P. G. Velle- koop te Zoutelande; Aangenomen het beroep door de Ge nerale Synode tot predikant voor bui tengewone werkzaamheden (protes tantse geestelijke verzorging bij de Kon. Marine): G. C. van der Klis, kan didaat te Amersfoort, voorheen christelijk gereformeerd predikant. GEREFORM. KERKEN Aangenomen naar Anjum: drs. J. A. Droogendijk te Tholen en Poortvliet. GEREFORM. GEMEENTEN Beroepen te Oosterland (Zeeland): R. Boogaard te Leiden die bedankte voor Kortgene. Aardappelentermijnmarkt Oogst 1987. datum 18 3. bintje 50 mm opw. April: laten 1490. bieden 1480. slot 1490. Maart: laten 1200. bieden 800, slot 1000. Mei: laten 1800. bieden ITOO.slot 1750. Juni: laten 1950, bieden 1900, slot 1900. Stemming maart: kalm. April: vast. Mei: vast. Juni: vast. Openstaande posities maart: 1. Mei: -3 is geworden 419. April: -36 is geworden 2729. Juni: plus 27 is geworden 603. Omzet april: hoogste prijs 1490; laagste prijs 1420; laatste zaken 1490. Mei: hoogste prijs 1750, laagste prijs 1700. laatste zaken 1750. Juni: hoogste prijs 1900, laagste prijs 1200. laatste zaken 1900. Dag mei: 8. April 68. Juni: 43. Week: mei 113. april: 678. Juni 224. Oogst 1988. Datum 18/3. bintje 50 mm opw. April: laten 2950, bieden 2900, slot: 2910. No vember: 2300. Stemming april: prijshou dend. November kalm. Openstaande posi ties april: plus 24 is geworden 1400. Novem ber 12. Omzet april: beoogde prijs 2920, laag ste prijs 2900, laatste zaken 2910. Dag april 46. Week april: 592. Oogst 1987, bintje 35/50 mm opw. April: la ten 600, bieden 500, slot: 540. Stemming april: kalm. Openstaande posities april: 128. Oogst 1988. bintje 45/50 mm opw. April: la ten 1400, bieden 1350, slot: 1400. Stemming april april: kalm. Openstaande posities april: onver. 81. Dag april: 4x1400. Week april: 9. TUINBOUWVEILING ZEELAND Andijvie glas 170 kg kil A 2,30-2,40, kl2 B 2,00. Boerenkool 10 kg kl2 1,00. Radijs bos 260 bos kl2 0,31-0,39. Spinazie glas 80 kg kil 2,30-2,80. Spruiten ongeschoond 20 kg kl2 B 1,98. Witlof 960 kg kil A 2,26 B 1,62, kl2 A 1,89-2,49 B 1,24-1,53. Prei 150 kg kil A 1,26- 1,45, kl2 A 1,31 B 0,70. Winterpeen 650 kg kil EN 0.04 GR 0,26 MI 0,47. Uien kg 50 kg kl2 MI 0,01-0,13 Peterselie bos 70 bos kil 0,08-0,24. Selderij bos 130 bos kil 0,23-0,35. Knolselde rij zonder blad kg 80 kg kil 10 0,05, 12 0,13. Vroege aardappelen 450 kg kil 80 1,17 mi 0,04-0,05. Jubilaris P. Tange (links) ontvangt uit handen van districtsbestuurder T. J. van Rijssel de onderscheiding. gel. Van Rijssel wees op het feit dat veel oudere werknemers vaak op zeer jonge leeftijd in het arbeidsproces te rechtkwamen en daar langere werkwe ken en korte vakanties hebben gekend dan nu gebruikelijk is. „Die mensen vinden - terecht - dat ze 't wel hebben verdiend en zijn blij te kunnen stop pen". Daarnaast blijken nogal wat ou deren moeite te hebben om technolo gische vernieuwingen bij te houden. De VUT - een opvallend succesvolle re geling: voor 1990 wordt rekening ge houden met 116.000 werknemers, die vervroegd uittreden en voor het jaar 2000 met 142.000 - heeft volgens Van Rijssel mede bijgedragen aan het ren dementsherstel van de bedrijven. In de praktijk wordt maar 50 tot 70 pro cent van de vrijkomende arbeidsplaat sen opnieuw bezet. In vrijwel alle ge vallen gebeurt dat door jongere krach ten, die lager in de salarisschaal zitten. De Hout- en Bouwbond huldigde P. Tange, die vijftig jaar lid is. De andere jubilaris, W. M. Walraven (ook hij zit een halve eeuw bij de bond) moest we gens ziekte verstek laten gaan. Hij krijgt de gebruikelijke geschenken thuisbezorgd. ALSTERN 19 te Inverness; BARENT ZA- NEN 17 te Rotterdam: BASTIAAN BROE- RE 17 vn Rotterdam nr Tees; CALAFIA 17 360 wzw Azoren nr Cuba; CHAROLAIS EX PRESS 17 zw Oman nr Bahrain; CLAUDIA SMITS 16 vn Fos nr Thessaloniki; COMBI TRADER 18 vn Rotterdam nr Cork; DUTCH FAITH 18 te Lissabon; DUTCH GLORY 18 vn Rotterdam nr Immingham; DUTCH SAILOR 17 vn LeHavre nr Tees; FAITH 19 te Dakar; FRISIAN STAR 18 10 n Terschelling nr Kokola; HEEMSKERCK18 te Kaapstad; KAAPGRACHT 17 10 zw Lis sabon nr Reunion; KEKE 18 te Rotterdam; KIELGRACHT 17 vn Salvador nr Santos; KLIPPER 17 pass Aden nr Seychelles; LAURA CHRISTINA 17 15 o Newcastle nr Antwerpen; LOUISE 17 90 z CpFinisterre nr Rouen; MARE MAGNUM 17 te Rotterdam; MAYA 17 thv Hamburg nr LasPalmas; MEANDRA 17 pass Swinoujscie nr Koe- ping; MERWEGAS 17 te Bilbao; MIRA- BELLA 17 180 w Okinawa nr Suralava; NAYADIC 17 30 nw Algiers nr Jeddah; NO BLESSE 17 vn Wilhelmshaven nr Delfzijl; NORTHERN EXPRESS 17 vn Savona nr Chioggia; PACIFIC LADY 17 180 z Tenerife nr Dakar; PACIFIC PRINCESS 18 te Pto- Deseado; PACIFIC ROSE 17 vn Formia nr LasPalmas; RAAMGRACHT 20 te Carino; REALENGRACHT 18 8 o CpBlanc nr PtGentil; ROZENGRACHT 17 10 nw LeHa vre nr Montyluoto; SAHIWAL EXPRESS 19 te Freeman tie; SARAMACCA 17 300 o Azoren nr Rotterdam; SILKE 19 te Ste- nungsund; SNOEKGRACHT 21 te Pasajes; STENA MAYO 17 120 o RiodeJaneiro thv Pampa Oilfield; VICTRESS 17 20 zw Noord- hinder nr Rotterdam; WILHELMINA-V 17 te Rotterdam; ZOMERHOF 1710 no Belfast nr Llandullas ANDREA LON17 vn Schiavonea nr Djibou ti; BLACK SEA 19 te GrandeAns; CONTI NENTAL RELIANCE 18 400 z CarolineEil nr Newcastle; CRISPIN 17 250 nno Belem nr Heyesham, FELANIA 20 te Yokkaichi; FELIPES 17 vn PortlandMaine verw 27 te Rotterdam: FOS- SARINA 18 te Boston; GEOPOTES-14 18 te Rotterdam; MAASHAVEN 17 te Amster dam; MAERSK ROTTERDAM 17 vn Sin gapore nr Suezkanaal; NEDLLOYD AMERSFOORT 18 te Kaohsiung; NEDL LOYD HOLLANDIA 18 te PtofSpain; NEDLLOYD LEUVE 16 1000 nw Honolulu nr Manzanillo; NEDLLOYD MANILA 17 vn Lirpuen nr Papeete; NEDLLOYD MOJI 18 te Mane; NEDLLOYD SAN JUAN 17 515 nw DiegoGarcia nr Colombo; NEDLLOYD SANTOS 19 te Willemstad; NEDLLOYD SEOUL 18 te Nagoya; NEDLLOYD ZEE- LANDIA 18 te Santos; NISO 17 vn RasS- hukkeir verw 3 te Sriracha; OOSTZEE 18 te Amsterdam; PRINS FREDERIK HEN DRIK 17 Va rede Ponce; PRINS WILLEM-2 17 vn Plymouth nr Gonfreville; RIO FRIO 16 te PtoBolivar; ROSARIO 18 te NewYork; SIDELIA 21 te Gothenburg; SPECTRUM verw 25 te Singapore; SPONSALIS 17 vn Shimizu verw 2 te KhorFakkan; SPRING PANDA 21 te Townsville; WAARDRECHT 17 250 no Keelung nr HongKong

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 17