Ingesnoerde tailles en korte rok in modeshow Eerste paal voor nieuw Tuinstad Laat deze advertentie u niets wijsmaken. Diefstal uit ziekenhuis Vlissingen een uitgebreide proefrit. VAN MODEHUIS FLOORTJES FASHION ROVER 800. DRIVING IS BELIEVING GESLAAGD Soos voor moeder en kind in Paraplu MIDDELBURG Zonnebloem De afdeling Mid delburg van De Zonnebloem heeft een nieuwe voorzitter. Dat is de heer J. Janssen uit Middelburg, die de heer J. van Ierland is opgevolgd. OOST-SOUBURG BloeddonoravondDe afdeling Oost- en West-Souburg en Ritthem van het Rode Kruis houdt woensdag 23 maart een bloeddonoravond in de J. H. van Daleschool aan de Jan de Pries terstraat in Oost-Souburg. Vanaf 18.30 uur wordt men dan in de gelegenheid gesteld om bloed te geven. In aanmer king komen gezonde mensen van 18 tot en met 65 jaar. Zonder risico kan men één of twee keer per jaar een halve liter bloed missen. VLISSINGEN Industriebond De afdeling Vlissingen van de Industriebond FNV houdt donderdag 24 maart haar jaar vergadering in Het Anker aan de Bo- nedijkestraat. Behalve het jaarverslag wordt ook het werkplan voor het ko mende jaar behandeld. Tevens zijn er die avond verkiezingen voor het afde lingsbestuur. De industriebond wil zich komend jaar voornamelijk con centreren op ledenservice, de belan genbehartiging van leden werkzaam in kleine bedrijven en versterking van de positie van de vakbond in de afde ling. Rommelmarkt In het buurt huis Scheldebuurt aan de Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen wordt zaterdag 26 maart een rommelmarkt gehouden. Er is die dag ook een grote verloting en om 10.30 uur begint een verkoop bij opbod van bijzondere voorwerpen. Wie nog spullen heeft voor de rommelmarkt, kan deze afge ven bij het buurthuis. De rommel- markt duurt van 9.30 tot 15.30 uur. SINT LAURENS WijkverenigingDe wijkvereni- ging Sint Laurens houdt dinsdag een algemene ledenvergadering in het wijkcentrum. Na het huishoudelijke gedeelte zal de oud-huisarts A. W. Boerwinkel vertellen over zijn reis naar de Sovjetunie in het kader van Artsen tegen kernwapens. Hij ver toont tevens dia's. De vergadering be gint om 19.30 uur. VROUWENPOLDER NCVB-vergadering De afde ling Vrouwenpolder van de' NCVB houdt woensdag 23 maart haar maan delijkse bijeenkomst in het vereni gingsgebouw in Vrouwenpolder. Dok ter E. W. J. Gunst uit Serooskerke houdt een lezing over wonen en werken in Kenia. De bijeenkomst be gint om 19.45 uur. Kledingbeurs De peuterspeel zaal Vrouwenpolder houdt woensdag 30 maart van 15 tot 17 uur een kleding-, beurs annex rommelmarkt. De op brengst van de kleding wordt verdeeld op basis van 50/50, het geld van de rom melmarkt komt volledig ten goede aan de speelzaal. WESTKAPELLE NCVB-vergadering De ZOUTELANDE Huisvrouwen De afdeling Zou- telande van de Nederlandse Vereni ging van Huisvrouwen houdt dinsdag een bijeenkomst in het verenigingsge bouw 'De Wegwijzer'. Onder leiding van mevrouw Anny de Bruijn uit Zou- telande zullen er deze morgen eieren worden versierd. Aanvang 9.15 uur. Strijd om ereplaatsen in tenniscompetitie Biggekerke nog open Vijftigste expositie in Bellamy 19 VVD Valkenisse over recreatie Plattelandsvrouwen Veer Artsen Tandarts: Dierenartsen: Apotheken: Wijkverpleegkundigen: Verloskundige AUTOBEDRIJF AKKERMANS Fruitlaan 12, 4462 EP Goes, tel. 01100-32150/30338 PZC/streek I Van onze moderedactrice) OOST-SOUBURG Het publiek be keek het vrijdagavond wat gelaten in wijkgebouw De Zwaan. Applaus was er niet één keer bij. Slechts de bad pakken en de leercollectie zorgden voor enig geroezemoes in de zaal. Het gebeurde tijdens de modepresentatie van Floortjes Fashion uit Oost-Sou burg die voor de eerste keer in het tweejarig bestaan van deze modezaak plaatsvond voor zo'n tweehonderd aanwezigen. VLISSINGEN - De 25-jarige Vlissin- ger F. K. is donderdag aangehouden op verdenking van diefstal in het Be- thesda-Sint Joseph-ziekenhuis in Vlissingen. K. bekende dat hij bij zijn inbraak in het streekziekenhuis elek tronische apparatuur had meegeno men. De apparatuur, waaronder computers en typemachines, is teruggevonden bij de helers R. van Z. en A. van P., beiden uit Vlissingen. Tegen alledrie is pro- ces-verbaal opgemaakt. Ook op donderdag zijn zes jongeren uit Vlissingen gearresteerd. De vier jon gens en twee meisjes hadden sinds het begin van 1988 af en toe fietsen en bromfietsen gestolen. Zij hebben be kend en zijn inmiddels op vrije voeten. „Mode moet spannend blijven", vindt eigenaresse Floortje Dingemanse. Vandaar misschien haar collectie, die er een is van uitersten. Jong en sportief met strand- en joggingpakken van tri cot; trendgevoelig met korte stroken en ballonrokjes maar ook vrouwelijke bloemdessins, die verstopt zitten in rokken met bijbehorende blouses. Voor wie er een fan van is, is daar nog superzacht lamsleer dat verwerkt is tot glamour-achtige pakken waarmee je in de soundmix-show voor Michael Jackson door kunt gaan. Van daaruit is het weer even een overgang naar het sportievere 'spijkerwerk', want ook dat zit in de collectie van dit mode huis. Een ding staat voorop: de taille wordt bij Floortjes Fashion goed geaccen tueerd en de rok mag dan superkort worden opgediend, bij deze modezaak wordt ze zeker niet alleen zo kort ge dragen. Wie wil, kiest voor dijbeen hoogte, wie dat niet wenst neemt er een tot net over de knie of enkellang. Zaak is dat het silhouet in balans is. Dus laat Floortje op lange, schotelwij- de rokken getailleerde blouses of jas jes dragen die soms een klein schootje hebben. Ook een brede (elastische) riem zorgt voor dat nieuwe beeld. Heupvriendelijker zijn langere blou- sonvormen en lange, rechte colberts van katoen die zowel op rechte, korte rokken als op broeken en wijde rokken gedragen worden. Heel jong zijn korte ballon- en stro kenrokjes gecombineerd met shirts en kleine tops die soms een bloot mid denrif tonen en ook dat is deze zomer hoogst actueel. Rokzomen in ongelij ke punten horen ook bij deze Cari- Uitgaanskleding gemaakt van glansstoffen met applicaties en patchwork. VLISSINGEN de heer M. Antonisse uit Vlissingen is geslaagd voor het doc toraalexamen onderwijskunde aan de rijksuniversiteit van Utrecht. De heer Antonisse werd in 's Gravenpolder ge boren. VLISSINGEN Het Vlissingse buurthuis De Paraplu houdt voortaan iedere maandagmorgen een moeder- en-kind-soos. In deze soos, die van 10.00 tot 11.30 duurt, kunnen vrouwen uit de wijk Paauwenburg een kopje koffie drin ken, lezen en een praatje maken. Ook kan er een gezamenlijke activiteit wor den opgezet, zoals bijvoorbeeld een speelgoedbeurs of een voorlichtings bijeenkomst over speelgoed. bean-trend waar Floortje ook de pet ticoat voor uit de kast haalt. De kle ren zelf zijn vaak van geweven katoen of van tricot in ice-creamkleuren of in fellere strandstoelstrepen groen en rood. De badmode, aangevuld met wat strandmode zorgde voor enige deining in de zaal terwijl ook wat manvolk van uit de naastgelegen ruimte extra aan dacht toonde. Het badpak met zeer hoog opgesneden pijpjes is favoriet en daarbij wordt elk grammetje teveel meedogenloos gesignaleerd. Goud- en zilverprints zitten verwerkt in laag uit gesneden rug- en frontpartijen. Bij de bikini's zijn het de broekjes die hoger opgesneden zijn tot net onder de na vel. De leercollectie is zonder meer opval lend te noemen en bestaat uit overalls, pakken met jassen of korte blouson- vormen en rokken. Alles met veel uit gewerkte details, veel appliques, glit ters en combinaties van geprint leer met glad leer. Bepaald ook niet ingetogen te noemen zijn de kleren die Floortje kiest voor het uitgaansleven. Ook hier weer veel appliques en patchworkachtige ver werkingen, gefronste stukken, satijn, rokken in punten, kwikken en strik ken. De roklengte is steevast over de knie bij deze jurken en wijdvallend. De bovendelen met nog redelijk gepro- 'nonceerde schouders en veel wijdte. Gedessineerde en effen stoffen worden steeds met elkaar gecombineerd, de kleuren zijn ook hier weer vaak in pastel. De kapsels van de modellen waren het werk van Kapsalon Harry van de Berg. Rita Huiskens tekende voor de make-up. De zaalversiering werd ver zorgd door bloemenhuis De Kakatoe. Alle zaken zijn gevestigd in Oost-Sou burg. NCVB-afdeling Westkapelle houdt maandag 21 maart haar jaarvergade ring. De eigen leden verzorgen een pro gramma met koorzang en een quiz. De avond begint om 19.30 in het Her vormd Jeugdgebouw. Hoofd-ingenieur Van Hunnik slaat de eerste paal BIGGEKERKE De strijd om de be zetting van de ereplaatsen in de Kaas boerwintertenniscompetitie is nog volledig open. De tussenstand na de laatste wedstrijdronde laat in elk van de poules minstens twee kandidaten voor de eindzege zien. Aan de staart van de respectievelijke rangschikkin gen heerst meer duidelijkheid: de de gradanten kunnen daar al met vrij grote zekerheid aangewezen worden. Poule A heeft een leidend duo. Zowel Autobedrijf Goedbloed als Match point heeft een puntentotaal van zes verzameld. Eerstgenoemde équipe klopte Service Super met ruim ver schil en Matchpoint gaf Middelburg geen moment de kans echt gevaarlijk te worden. De concurrentie ligt overi gens op de loer. Autoservice Souburg 1dat de Veste met verlies confronteer de, behield een uitstekende uitgangs positie om van iedere misstap van de koplopers te kunnen profiteren. De nog op het programma staande krachtmetingen, waarbij dit drietal betrokken is, zullen dan ook vermoe delijk nog wel wat onderlinge ver schuivingen teweeg brengen. De Veste en Service Super wachten hier voorts nog op de eerste positieve score. In poule B delen de Kaasboer en Zer Oits de lakens uit. De organiserende vereniging boekte een nuttige zege op Walcheren, waardoor de terugkeer naar poule A verzekerd lijkt. Zer Oits hield gelijke tred door de Schelde de punten afhandig te maken. Evenals de Ballenrapers heeft dit team nog geen enkel succesje weten te boeken. De reserves van de Sprink zijn in poule C tot dusver iedere tegenstander de baas, hoewel tegen hekkesluiter Meu- lenberg onlangs slechts een nipte over winning op het uitslagenformulier ver scheen. Rivaal 't Fuufde Oitje speelde de Oostkappelaars in de kaart door het onderspit te delven tegen de Klap pers. De meeste ploegen ontlopen el kaar niet veel in sterkte; behalve dit tweetal reikte de Sprink 1 immers tot "vier punten, zodat de spanning er hier nog volledig inzit. Onderaan het klas sement veranderde er niets: Meulen- berg en de tweede selctie van Autoser vice Souburg blijven elkaar daar gezel schap houden. Uitslagen, poule A: Matchpoint Middel burg 27-9, Autoservice Souburg 1 De Ves te 24-12, Autobedrijf Goedbloed Service Super 28-8. Poule B: Zer Oits De Schelde 22-14, De KaasboerWalcheren 20-16, Van Belle Meubelen De Ballenrapers 20-16. Poule C: Meulenberg De Sprink 2 17-19, Autoservice Souburg 2 De Sprink 12-24, De Klappers 't Fuufde Oitje 20-16. VLISSINGEN De eerste paal voor het nieuwbouwproject Tuinstad in Vlissingen zit in de grond. De hoofdin genieur-directeur ing H. J. van Hun- nik van de Directie Volkshuisvesting Zeeland kwam vrijdagmorgen naar de Scheldestad om dit te bewerkstel ligen. De heipaal schoof gladjes in de drassige bodem. Een aantal oude, kleine woningen waaruit Tuinstad sinds de jaren dertig bestond, vormde het decor. Het overgrote deel van die huizen is inmiddels gesloopt. De interesse voor Tuinstad in aan bouw is groot. De directeur J. Tevel van de Vereniging tot Verbetering van de Volkshuisvesting (VW), deelde dat mee. De woningcorporatie heeft meer aanvragen binnen dan zij kan verwer ken. Vooral de Vlissingers hebben zich aangemeld. „De huurprijzen zijn rede lijk, aantrekkelijk", gaf Tevel als reden voor die belangstelling, „en de wijk ligt niet ver van het centrum". Hij uitte de vrees dat de buurten aan de rand van Vlissingen met dure huurwoningen een zware klap zullen krijgen. De VVV-directeur was wat teleurgesteld VLISSINGEN De vijftigste exposi tie in het bestaan van de gemeentelij ke galerie Bellamy 19 in Vlissingen is gewijd aan de Belgische schilder Ra- oul de Keyser. Hij stelt zowel recent als oud materiaal ten toon. De schil derijenexpositie Wordt zaterdag 26 maart om 15.00 uur geopend. Ter gelegenheid van de tentoonstel ling verschijnt een speciale catalogus. Deze uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de provincie Zeeland en de Culturele Raad Vlissin gen. De catalogus bevat naast de bio grafie van Raoul de Keyser ook de le vensgeschiedenis van Bellamy 19. In het boekwerk zijn creaties van ver schillende kunstenaars, die in het ver leden in de galerie hebben geëxpo seerd, te bewonderen. BIGGEKERKE De afdeling Valke nisse van de VVD houdt dinsdag avond de jaarvergadering in café 'Juliana' in Biggekerke. Na het huishoudelijk gedeelte, dat om 19.30 uur begint, is de vergadering van af 20.15 uur openbaar. Ir R. M. Th. Adriaansens zal dan een inleiding hou den over het thema 'Nieuwe visie re creatie Valkenisse?'. Daarna is er gele genheid tot het stellen van vragen. over het kleine aantal ex-bewoners dat wil terugkeren in Tuinstad; twintig van de ruim honderddertig huurders. Secretaris F. A. C. Steutel van het VW-bestuur onderstreepte in zijn toe spraak na de officiële handeling dat de corporatie voor driekamerwoningen een garantiehuur 'natuurlijk' hand haaft van 388 gulden per maand. Hij wees erop dat voor het eerst in de ge schiedenis van de volkshuisvesting in Vlissingen grond is verkocht aan de gemeente om koopwoningen te kun nen bouwen. Die komen, drieëntwin tig stuks, aan het begin van de Irislaan en de Boterbloemlaan. Vlissingen heeft in het verleden veel huizen in de huursector gebouwd en wil zich nu meer op de koopsector toeleggen. De eerste woningen in Tuinstad worden, zei Steutel, rond de jaarwisseling op geleverd. Het project moet in oktober volgend jaar klaar zijn. De VW-bestuurder merkte ook nog op dat grote voorzichtigheid is gebo den in Vlissingen met nieuwbouw. De markt is overvoerd. De hoofdinge nieur-directeur Van Hunnik sloot zich hier min of meer bij aan. „De grenzen aan de groei zijn bereikt", stelde hij. Tegelijkertijd gaf Van Hun nik aan dat tot het jaar 2015, naar de donderdag uitgegeven Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, in Nederland twee miljoen woningen moeten wor den gebouwd. Een kwart daarvan dient oude huizen te vervangen. Zondag 20 maart 1988 Nederlands Hervormde Kerk. Aagte- kerke 10 ds. Van Mourik, 19 ds. Kers- sen; Arnemuiden 9.30,15 ds. Ruijgrok; Biggekerke 9 mevr. ds. Köther; Dom burg 10 ds. Westerveen, 19 ds. Mol; Ga- pinge 14.30 (ger. kerk) ds. de Nooij; Grijpskerke 10 ds. Spaans (HD), 14.30 ds. Otte; Kleverskerke 9.30 dhr. Jor- ritsma; Koudekerke 9, 10.30 ds. De Jong; Meliskerke 10.15 mevr. ds. Kö ther; Middelburg: Oostkerk 10 ds. De Boer, Nieuwe Kerk 10 ds. Brummel- kamp. Thomaskapel 9.30 mevr. Van Grondel, 11 ds. Heuvelman (GB), 17 ds. De Koeijer (GB), Koorkerk 10 ds. Hen- drikse, Ontmoetingskerk 10 ds. Else- man, Engelse Kerk 19 ds. Klijnsma; Nieuw- en Sint Joosland 9.30 kand. Hinderink; Oostkapelle 10 ds. Den Hollander; Oost-Souburg: (Kanaal straat) 9.30 ds. Melse; Oranjeplein 9.30 ds. Van Buiren, 19 mevr. v. d. Vlies; Ritthem 11 kand. Hinderink; Seroos kerke 10 ds. De Lang, 17 (ger. kerk) ds. Spaans; Sint-Laurens 10 mevr. ds. De Boer; Veere 11 dhr. Jorritsma; Vlissin gen: Evang. Lutherse kerk 10 ds. De Boer, Johanneskerk 9.30 ds. Klijnsma; Ter Reede 19 ds. Glashouwer, Bethes- da/Sint-Joseph 10 ds. Dubbink, ver pleeghuis Der Boede 10 ds. Simons, Open Hof 9.30 ds. Glashouwer. De Schaapskooi 9.30 ds. De Nooij, 19 (jeugddienst) past. Burm; Vrouwen polder 10 ds. De Boer; Westkapelle 9.30 ds. v. d. Wind, 19 ds. De Lang; Zou- telande 9.30 ds. Vellekoop (jeugd dienst) Gereformeerde Kerk. Arnemuiden 9.30,14.30 ds. Mink; Domburg 10 ds. De Craene, 19 ds. Mol (NH-kerk); Gapinge 10 ds. Kakes. 14.30 ds. De Nooij; Grijpskerke 10 mevr. ds. Spaans, 14.30 ds. Bouwer; Koudekerke 9.30 ds. Van Reenen, 17 ds. De Nooij; Meliskerke 10,14.30 kand. v. d. Zwan; Middelburg: Hofpleinkerk 9.30 dhr. Westhoff, 14.30 ds. Dondorp, Getuigeniskerk 9.30 ds. Ykel, 17 ds. Weijs, De Hoeksteen 9.30 ds. Dondorp, 17 ds. Paulus, 25/3 19.30 Passiedienst ds. Paulus en Leger des Heils; Oost-Souburg 9.30 ds. Melse; Oostkapelle 10 ds. Jobsen, 17 ds. De Boer; Serooskerke 10 ds. Witkamp, 17 ds. Spaans; Sint-Laurens 10 ds. Joos- se, 17 ds. Melse; Veere 10, 14.30 ds. Weijs; Vlissingen: Petruskerk 9.30 ds. Makkinga, 17 dhr. Jorritsma, Open Hof 9.30 ds. Glashouwer, De Schaaps kooi 9.30 ds. De Nooij; Vrouwenpolder 10 ds. Bouwer, 14.30 ds. Kamphuis Gereformeerde Gemeente. Aagteker- ke 9.30, 14, 19 leesdienst; Meliskerke 9.30, 14.30 ds. Van Ruitenburg; Mid delburg-Centrum 9.30 (HA), 18.30 ds. Baaijens, 14 leesdienst, 24/3 19.30 ds. v. d. Poel, Middelburg-Zuid 9.30,14 lees dienst, 19 ds. C. Harinck; Oostkapelle 10, 15 ds. Harinck; Vlissingen 9.30 (HA), 16 ds. Vreugdenhil; Westkapelle 9.30, 14, 18.30 leesdienst, 24/3 19.30 ds. De Pater; Zoutelande 9.30, 14.30 lees dienst Nederlands Gereformeerde Kerk. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30,17 ds. Mudde Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Middelburg 9.30,16.30 ds. Zomer; Sou burg en Vlissingen (De Lannoystraat) 9.30, 16.30 leesdienst; Vrouwenpolder 9 ds. Kuiper, 14.30 ds. Moes Christelijk-Gereformeerde Kerk. Mid delburg 9.30, 16.30 ds. Oppenhuizen; Vlissingen 9.30 ds. v. d. Heuvel, 17 ds. Brons Vereniging van Vrijzinnig den en Remonstranten. Middelbl (Koorkerk) 10 ds. Hendrikse; Vlij gen (Ophir) 10 ds. Van Berk Evangelisch-Lutherse Gemeente.li delburg 10 drs. Van Klaveren; Vlij gen 10 ds. De Boer (NH-dienst) Doopsgezinde Gemeente. Vlissinl 9.30 zr. De Grauw Hersteld Apost. Zendingsgemeel Vlissingen (Bakkersgang) 10 en li dienst. Geredja Kristen Maluku Seiatonl Belanda. Oost-Souburg 17 oud heru; Koudekerke 12 oud. Latuherl Nieuw-Apostolische Kerk. w,-s[ burg (Westerbaan) 9.30 en 16, woj dag 20 dienst. Leger des Heils. Middelburg 10,1; menkomst; Vlissingen 10 s'atnl komst Anglicaanse Kerk. Vlissingen-^ (kapel zeemanshuis Scheldepi 10.30 morning prayer, 19.30 holy c| munion Zevendedags-Adventisten (zaterii Vlissingen (Het Anker) 9.30 ds. li pel; Middelburg Doopsgezindek| 11 ds. Tempel Baptisten Gemeente. Middelburgl pel Bree 8) 10 ds. Ezinga Pinkstergemeente. Vlissingen 14,jj woensd. 19.30 dienst. Evangelie Gemeente. Middelburg! Wijngaard, LTS) 9.30 br. Poppe Volle Evangelie Gemeente. Vlissinl (Filadelfia, Vrouwestraat 5) 9.451 menkomst, Beréa (Westerbaan l| samenkomst; Arnemuiden (g manuel/De Krab) 9.30 dienst Gereformeerde Gemeente in iVel land. Middelburg: Westerkerk9.30| 18.30 dienst; Arnemuiden 9.30,14.| leesdienst Vrije Evangelische Gemeente. W| kapelle 9.30 br. v. d. Vrie De kerk van Jezus Christus mul Heiligen der Laatste Dagen. Vlisf gen (Badhuisstr. 161) 10 dienst. Evang. Baptistengemeente. Mid| burg (Damplein 12) 10 br. Lok, 1 doopdienst Volle Evangelie Bethel Kerk. MidJ burg (geb. 't Zand) 16 dienst. Rooms-Katholieke Kerk. Middellij (Petrus en Pauluskerk) zon. ÏO.OOJ (Hoeksteen) zon. 11.30 uur; Soubi (Zoute Viever) boetedienst zat. 8 Martinuskerk boetedienst zon. li uur parochiekoor; Vlissingen Lil Vrouwekerk boetedienst, zat. li uur, Lambertuskoor, zon. 9.30 uurl meskoor, Open Hof boetedienst zl 11 uur eigen zanggroep, Bethesl Sint-Joseph zon. 11.15 uur dienst, Ter Reede boetedienst,; 17.00 uur; Domburg (Badhuisweg) j 19.15 uur, elke le en 3e zat. leden van de afdeling Middelburg de Nederlandse Bond van Plattelan vrouwen gaan maandag op reis. touringcar reizen de dames naar' versum om een uitzending meetel ken van Avro's Service Salon. Het! trek is maandagmorgen om half twi vanaf het Hof van Tange en 's avoi tussen half tien en tien uur wordt! gezelschap in Middelburg terug! wacht. 19 en 20 maart 1988 CENTRAAL ALARMNUMMER 01184-14444 Vlissingen: zat. 0.00-24.00 uur: D. C. Bom, Badhuisstraat 81, tel. 12233. Zon. 0.00-24.00 uur: J. van Pelt, Julia- nalaan 7, tel. 12225. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg: vrij. 18.00-zat. 24.00 uur: F. L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 37393. Zon. 0.00-24.00 uur: M. Reyerse, Seis- weg 29, tel. 13456. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur (zonder afspraak). Middelburg-Zuid: patiënten van de artsen Visser, Ponten, Kodde en Heere zie dienst onder Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arnemuiden: zat. 0.00-24.00 uur: R. G. G. Groot, Dr. v. d. Moerstr. 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Zon. 0.00-24.00 uur: J. visser, Wachtto ren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Visites aanvragen vóór 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zat. 8.00-zon. 23.00 uur: E. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker ke, Domburg, Aagtekerke, Biggeker ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager, Noorlander en Van der Male, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: A. v. d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186- 1282. Voor de praktijken van de artsen Bou- wense en Stutterheim (ook voor Grijpskerke). Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Big gekerke, tel. 01185-2190 Spreekuur zat. en zon. van 11.OM uur: J. v. d. Heijden, Londensekaa Middelburg, tel. 01180-12738. Landbouwhuisdieren: tel. 01 33803, visites aanvragen van 8-9u: Kleine huisdieren: E. F. M. v. d. Aki tel. 01184-60860. Consult alleen na telefonische spraak. Dierenartsenpraktijk 'Oostkape'. Oude Domburgseweg 33a te Oost pelle, tel. 01188-1443. Behandel kleine huisdieren op afspraak. De dienst van elke apotheek vangts om 17.30 uur en eindigt de vrijdagm gen daaropvolgend. Middelburg: L. v. d. Boogert, Vrijlai straat 79, tel. 27471. Vlissingen: Apotheek Paauwentn Troelstraweg 2a, tel. 70717. Voor geheel Walcheren via alarn» trale tel. 01184-14444. Vlissingen: vrij. 18.00-ma. 8.00 uur Klompe, tel. 71140. Middelburg: vrij. 18.00-zon. 24.00u| C. Drijdijk, tel. 27325. Over de sublieme rij-eigenschappen van de Rover 800 bijvoorbeeld, Of z'n geavanceerde wielophanging en de elektronisch gestuurde injektie èn ontsteking van de nieuwe 4- of 6-cylinder motor. Over z'n stijl volle styling, z'n luxueuze interieur met de tal loze komfort-verhogende details. Over z'n duurzaamheid (2 jaar volledige garantie; het tweede jaar middels een verzekering) en z'n waardevastheid (wij garanderen een vaste inruilprijs na twee of drie jaar). Want dat alles krijgt pas echt gestalte als u achter het stuur plaatsneemt. Voor een onvergetelijke rij ervaring tijdens een uitgebreide proefrit. Wij verwelkomen u graag in onze showroom. Er staat een snelle, komfortabele Rover 800 voor u klaar. KWALITEITS GARANTIE Rover 820 i f45.900,-, Rover 820 Si t 53.900,—, Rover 825 Si katalysator f58.900,-, Rover Sterling f65.300,-. Prijzen zijn incl. BTW, af fabriek, excl. afleveringskosten. Prijs-en specifikatiewijzigingen voorbehouden, ZATERDAG 19 MAART 1988 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 16