\m massale fraude te voorkomen Dij kzigt-specialisten wijken af van gemaakte afspraken met collega's 50 Smit-Kroes wil motie Granaria niet uitvoeren Sudharmono toch benoemd tot vice-president Indonesië het weer in zeeland eri iti eurppa VS gelasten sluiting PLO-kantoor Vietnamese premier (75) overleden Bekentenis McFarlane in Irangate Massaal ontslag Palestijnse politie PZC/ bintidi-buitcnfónd [eDA (GPD) Alle auto's die in Nederland total loss gere- worden, zullen bij de Centrale Recherche Informatie- [politie een einde maken aan de lucratieve handel in gesto- i personenauto's. Voorkomen spraken Vandaag Nautisch bericht Hoog water Laag water horuitzichten Vooruitzichten Verbod middelen tuinbouw - OPHEFFINGS- UITVERKOOP GRANDIOZE KORTINGEN TOT BRIEF IN BINNENVAARTGESCHIL Afwijzing Principe-akkoord 1 GESLOTEN 1 FOTOBACK I fERDAG 12 MAART 1988 egistratie van otal loss-auto's Ust (CRI) in Den Haag worden geregistreerd. Daarmee wil (praktijk is nu dat van autowrakken Voertuig Identificatienummer en het chassisnummer worden ijderd en ingebouwd in gestolen .o's. In totaal zijn er vorig jaar in ons |d 19.600 auto's gestolen, waarvan er weer boven water kwamen. De tie vermoedt dat een deel van de erende 7600 wagens, die een waar- vertegenwoordigen van 160 miljoen Iden, onder een vals nummer weer de markt worden gebracht. toch weer terug op de weg kwamen. De verkeersgroepen in Breda en Apel doorn namen het Haags initiatief daarop over. Op 1 maart van dit jaar zijn in Apel doorn vergaande afspraken gemaakt. Samen met de Nederlandse Vereni ging van Assuradeuren en het CRI is nu een centrale registratie van wrak ken tot stand gekomen. idee om de auto's centraal bij het |l te laten registreren is afkomstig de verkeersdienst van de Rijkspo- In het district Den Haag begon dienst acht jaar geleden met het in- itariseren van autowrakken. Toen k dat die wagens ogenschijnlijk Volgens Stephan Worm, voorlichter bij de Rijkspolitie Breda, hoopt de po litie hiermee massale fraude met wrak ken te voorkomen. Volgens hem doken er steeds weer groepen autodieven op die van de vervalsingsmethode ge bruik maakten. Hij noemt een geval van een gestolen auto in Amsterdam, die in Zwolle verbouwd werd en uitein- graden. De wind draait naar zuid zuidwest en is meest matig, 3 tot 4 Beaufort. weer wil niet echt tot rust komen. Ti depressie boven Scandinavië be- erst vandaag het weerbeeld. Een re- hone ervan ligt vanochtend boven f land maar trekt in de loop van de I naar het zuiden. Er stroomt dan Jidere, drogere lucht binnen waarin 'ast enkele opklaringen een maartse tot ontwikkeling kan komen. De M waait voornamelijk uit het Ordwesten en is meest matig, langs de ust vrij krachtig. De temperatuur jrdf niet veel hoger dan de waarde i het zeewater, namelijk 5 graden. gedeelte van de bovengenoemde \enzone, dat boven Oost-Engeland komt vanavond en vannacht wat tohterbij. Dit betekent veel bewolking lar er wordt hier niet veel regen ver acht. Er is in ieder geval geen vorst te vachten. bd. west-noordwest 4 tot 5, in de pnd afnemend 3 tot 4 Beaufort; ht: matig tot goed; temperatuur ftwater: omstreeks 5 graden; afwij- 'ng waterstanden: enkele decimeters thoging; maximum golfhoogte mon- mg Scheldes: tijdens hoogwater om- 'eeks driekwart meter inclusief een ge noordwestelijke deining. uur cm uur cm Zaterdag, 12 maart Vlissingen 07.25 159 20.26 127 Temeuzen 07.45 180 20.45 148 Bath 08.43 224 21.33 186 Roompot-buiten 07.40 121 20.45 98 Zierikzee 08.55 125 21.35 103 Yerseke 09.05 148 21.50 122 Philipsdam-West 09.00 135 21.50 114 Zondag, 13 maart Vlissingen 09.16 134 22.04 119 Terneuzen 09.36 154 22.23 139 Bath 10.19 188 23.14 170 Roompot-buiten 09.30 106 22.10 89 Zierikzee 10.20 112 23.10 94 Yerseke 10.35 129 23.25 112 Philipsdam-West 10.35 123 23.15 105 Maandag, 14 maart Vlissingen 10.49 150 23.27 143 Temeuzen 11.07 171 23.46 166 Bath 12.00 203 Roompot-buiten 11.00 118 23.35 104 Zierikzee 12.10 123 Yerseke 12.20 143 Philipsdam-West 12.05 134 113 maart aan 114 maart lan ZON EN MAAN op 0658 op 0512 ZON EN MAAN onder 1841 onder 1158 op 0656 op 0547 onder 1843 onder 1329 lor zondag: Overwëgën^dwö^en Iselend bewolkt met enkele opkla ren. Maximum temperatuur rond 6 tilden. Wind west-noordwest en esf matig (3 tot 4 Beaufort). pr maandag tot en met woensdag: Weidelijk zachter maar er is veel be- _JVking waaruit af en toe regen valt. |Afa mum temperatuur oplopend tot 8 uur cm uur cm Zaterdag, 12 maart Vlissingen 01.18 159 14.07 148 Terneuzen 01.42 170 14.26 157 Bath 02.41 196 15.21 178 Roompot-buiten 01.25 125 14.30 121 Zierikzee 02.35 132 15.15 130 Yerseke 02.40 149 15.30 144 Philipsdam-West 02.40 143 15.20 140 Zondag, 13 maart Vlissingen 02.43 141 15.43 134 Terneuzen 03.01 150 15.58 141 Bath 03.54 170 16.48 157 Roompot-buiten 02.55 115 16.05 112 Zierikzee 03.50 123 16.50 120 Yerseke 04.00 138 17.00 135 Philipsdam-West 03.50 133 16.45 128 Maandag, 14 maart Vlissingen 04.28 145 17.12 145 Temeuzen 04.49 152 17.35 152- Bath 05.38 168 18.28 167 Roompot-buiten 04.35 119 17.20 115 Zierikzee 05.25 127 18.20 123 Yerseke 05.35 143 18.30 141 Philipsdam-West 05.25 134 18.25 131 bmsterdam Aberdeen Bthene Barcelona Berlijn Budapest Bordeaux Brussel Bublin Brankfurt Benève Belsinki Bmsbruck Tlagenfurt kopenhagen lissabon locarno Jonden Juxemburg lladrid allorca alta oskou unchen ice slo arijs raag lome Iplit tockholm arschau lenen ürich nil maart 19 uur W m/s °C regen w 7 7 zwaar bew. wnw 6 8 regen no 3 13 licht bew. zw 8 17 regen zzw 6 7 half bew. wnw 1 5 licht bew. nnw 4 14 regen wzw 5 8 regenbui w 7 11 regen w 8 8 zwaar bew. ono 2 8 sneeuw z 7 0 sneeuw 03 2 zwaar bew. n 6 9 zwaar bew. w 3 6 onbewolkt windst 19 licht bew. zzo 5 15 zwaar bew. wnw 6 12 regen wzw 6 5 onbewolkt windst 19 half bew. zzo 2 17 onbewolkt wnw 2 16 zwaar bew. wzw 4 14 zwaar bew. ozo 2 1 zwaar bew. wzw 5 3 onbewolkt nno 2 14 licht bew. nno 1 5 regen wnw 6 10 zwaar bew. w 7 5 onbewolkt nw 4 14 onbewolkt windst 11 half bew. w 4 3 licht bew. w 3 2 regenbui wnw 9 6 regen wzw 5 4 „uid-Scandinavië: Veranderlijk Bewolkt. Op veel plaatsen wat |ieeuw. Middagtemperatuur rond ot iets boven nul, landinwaarts ech- ïïF lichte vorst. Nachts matige vorst ui het binnenland. Hritse Eilanden: Veel bewolking. JP veel plaatsen regen. In Schot- »na en noordoost Engeland ook sneeuw. Middagtemperatuur van 3 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuidwesten. Denemarken: Wisselend bewolkt. Af en toe enkele sneeuwbuien, Mid dagtemperatuur 1 tot 4 graden. Nachts lichte vorst. Noordwest Duitsland: Half tot zwaar bewolkt. Af en toe regen of sneeuw of een winterse bui. Middag temperatuur 4 tot 6 graden. Benelux, midden Duitsland: Half tot zwaar bewolkt. Af en toe regen. Vooral meer naar het noorden mo gelijk ook sneeuw. Middagtempera tuur van 5 graden meer naar het noorden tot 9 graden meer naar het zuiden. Noordoost Frankrijk, zuid-Duits- land: Veel bewolking. Af en toe re gen. Middagtemperatuur 7 tot 10 graden. In zuid-Duitsland wat kou der. Midden en zuid Frankrijk: Wolken velden, vooral meer naar het noor den af entoe wat regen. In het zuiden ook zon. Middagtempertuur van 10 graden in het noorden tot 16 graden langs de Middellandse Zee. Spanje, Portugal: Perioden met zon. Af en toe bewolking en moge lijk op enkele plaatsen een bui. Mid dagtemperatuur van 15 grade in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Alpengebied: Voornamelijk in het noorden en noordoosten van tijd tot tijd regen, boven 800 a 1200 m sneeuw. Elders perioden met zon. Middagtemperatuur in de noordda len 3 tot 8, in de zuid en west dalen tot 12 graden. Italië, Joegoslavische kust: Perio den met zon. Middagtemperatuur van 12 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. delijk door een Bredanaar werd ge kocht. „Daar zitten hele tragedies ach ter. Die wagen is in beslag genomen. De eigenaar uit Amsterdam wil zijn auto terug,' maar de man uit Breda heeft te goeder trouw gekocht. Een ci viele procedure moet nu uitmaken wie de rechtmatige eigenaar is", zo vertelt Worm. Van onze correspondent) WASHINGTON - De Amerikaanse re gering heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, gisteren laten weten dat de VN-missie van de Palestijnse Bevrij- dings Organisatie (PLO) dicht moet. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Herbert Okun, zei dat het kantoor op of rond 21 maart aanstaande moet worden gesloten. Dat kan iets later worden als de PLO via de rechter zou proberen de sluiting ongedaan te ma ken. Perez de Cuellar reageerde op de Ame rikaanse eis met een „sterk protest", aldus gisteren zijn woordvoerder. De secretaris generaal vertelde Okun on der meer, dat de gedwongen sluiting in strijd is met het verdrag uit 1947 dat de vestiging van het VN- hoofdkwartier in New York regelt. Sinds die vestiging is Amerika, als gastland, nooit in zo'n ernstig conflict gekomen met de VN als nu. En de Amerikanen hebben een onverzoenlij ke houding aangenomen: zij hebben ook het verzoek van alle VN-lidstaten (min Israel) om bindende arbitrage naast zich neergelegd. De Voedingsbond FNV zal in het Landbouwschap aandringen op een verzoek aan minister Braks van Land bouw en visserij om de zeven voor de mens schadelijkste bestrijdingsmid delen in de tuinbouw te verbieden, waartegen werknemers zich onmoge lijk kunnen beschermen. Op de zwarte lijst van de voedingsbond staan En- drin, Endosulfan, lindaan en para- thion (insectenverdelgers), Paraquat (onkruidverdelger), Captan (schim- meldodend) en Aldicarb. Advertentie Aartsbisschop Stephen Naidoo van Kaapstad voor de Christus Koning kathedraal van Johannesburg. Voor hem een bord met het opschrift 'Her stel onze mensenrechten' (Van onze correspondent JOHANNESBURG Zeven Zuid- afrikaanse katholieke bisschoppen hebben vrijdag met borden stil zwijgend geprotesteerd buiten de Christus Koning-kathedraal van Johannesburg. De bisschoppen on der leiding van de aartsbisschop van Kaapstad, Stephen Naidoo, hielden borden op met teksten als 'Laat de New Nation met rust' en 'Herstel onze mensenrechten'. Tot de katholieke kerkleiders die in Jo hannesburg aan de protestbijeen komst deelnamen, behoorde ook de Nederlandse bisschop van Kroon stad, Hans Brennickmeijer. De actie volgt na eerdere protesten, onder meer in Kaapstad, van ande re kerkleiders tegen het verbod op 17 anti-apartheidsorganisaties en het beperken van de politieke acti viteiten van de vakbondsfederatie COSATU. Volgens de bisschoppen heeft de minderheidsregering van president P.W. Botha gekozen voor een 'veldslag' door organisaties als het UDF te verbieden. „Wij denken dat het belangrijk is dat wij onze stem laten horen. Men moet' weten waar de katholieke kerk staat", aldus aartsbisschop Naidoo. „Wij doen opnieuw een be roep op de regering om alle restric ties op te heffen en de apartheid te beeïndigen". DJAKARTA De premier van Viet nam, Pham Hung is op 75-jarige leef tijd aan een hartaanval overleden na slechts negen maanden in functie te zijn geweest. Zijn gezondheid liet al enige tijd te wensen over. Volgens Radio Hanoi is Pham Hung donderdag overleden maar er werd niet gezegd waai hij is gestorven. Een van de vice-premiers, Vo Van Kiet, is inmiddels benoemd tot waar nemend premier. Premier Pham Hung behoorde tot de groep veteranen in de partijtop die van Vietnam een onafhankelijke commu nistische republiek hebben gemaakt. De overleden Pham Hung. Vietnamese premier ROTTERDAM (ANP) - In afwijking van gemaakte afspraken hebben spe cialisten van het Rotterdamse Dijk- zigt-ziekenhuis verzuimd collega's van andere ziekenhuizen te melden dat bij door deze ziekenhuizen naar Dijkzigt doorgestuurde patiënten voor een in-vitro-fertilisatie-behan- deling (reageerbuisbevruchting) ook donorbloed zou worden gebruikt voor het maken van een kweekmedium. Vermoedelijk is ook een deel van de patiënten zelf hiervan niet op de hoogte gesteld. Gynaecologen van de betrokken zie kenhuizen, het Diaconessenhuis in Voorburg en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, hebben dit vrijdag beves tigd. Zij stuurden deze patiënten met een buisje eigen bloed naar het Dijk zigt met de mededeling dat hiervan een kweekmedium zou worden ge maakt. Achteraf hebben zij echter moeten vaststellen dat ook deze pa- tienten met donorbloed zijn „behan deld". Van de 177 patiënten die in het Rotter damse Dijkzigt-ziekenhuis in de perio de van 2 november 1987 tot 21 januari 1988 in aanraking zijn gekomen met het (donor)bloedserum en mogelijk be smet met het hepatitis-b-virus zijn er 42 doorgestuurd door het Voorburgse Diaconessenhuis en negen door het Rotterdamse Zuiderziekenhuis. Het merendeel van deze patiënten had een afwijking aan de eileiders. De gy naecologen gingen er op basis van in het verleden gemaakte afspraken van uit dat voor het maken van het kweek medium voor met name deze patiën ten eigen bloed zou worden gebruikt. In het kweekmedium worden eicel en zaadcel met elkaar in contact ge- Lange Viele 76, M'burg Tel. 01180-37041 DEN HAAG (ANP) - Minister Smit- Kroes (verkeer en waterstaat) wei gert een kamerbreed aanvaarde mo tie over de problemen in de binnen vaart uit te voeren. Zij heeft dat in een vrijdag naar de Tweede Kamer ge stuurde brief laten weten. De weige ring is voor het Kamerlid Castricum (PvdA), één van de indieners van de motie, al reden geweest om vrijdag middag in een reactie aan te kondigen dat hij de weigering van de minister komende week aan de orde zal stellen in de Tweede Kamer. In de motie had de Kamer erop aange drongen dat de minister binnen korte tijd een beslissing zou nemen over een aanvraag van het Rotterdamse graan- bedrijf Granaria. Dat bedrijf wil een vergunning om voortaan buiten de schippersbeurzen om, in eigen duw bakken, zijn lading te transporteren. Voor de actuele waterstands- en weersver wachtingen kunt u bellen naar het Hydro Meteo Centrum Zeeland, telefoon 01110- 17056. JAKARTA (ANP) - Geruggesteund door een geestelijke met een koran legt de Indonesische president Suharto in Jakarta de eed af bij aanvang van zijn vijfde ambtstermijn. (Van onze correspondent JAKARTA Een conflict in het In donesische raadgevende volkscon gres over het vice-presidentschap is gisteravond opgelost met de be noeming van Sudharmono, de in vloedrijke administratieve chef staf van president Suharto die eer der op de dag werd geïnstalleerd voor een vijfde ambtstermijn van vijf jaar. De kandidaat van de isla mitische partij voor Eenheid en Op bouw (PPP), dr. Jaeleni Naro trok zijn kandidatuur op het laatste mo ment in waarmee een stemming in het congres werd voorkomen. Ook werd een confrontatie verme den tussen de regerende Golkar- partij die Sudharmono had voorge dragen en de fractie van de strijd krachten (ABRI) die ernstige be zwaren had tegen Sudharmono om dat hij in het verleden banden zou hebben gehad met de verboden communistische partij PKI. Een van de generaals van de fractie van het leger brigade-generaal Ismael Saleh, werd bij de stemming verwij derd toen hij kritiek leverde op de voordracht van Sudharmono. In zijn installatierede vroeg de 67-ja- rige Suharto, wiens voordracht werd gesteund door alle duizend le den in het congres, alle maatschap pelijke geledingen hem te steunen bij het uitvoeren van zijn 'zware en verantwoordelijke taak'. Hij riep voorts het volk op om de lasten ge zamenlijk te dragen. Suharto is nu 21 jaar aan het be wind. Hij kwam in 1965 na de mis lukte communistische staatsgreep aan de macht maar pas in 1967 werd Suharto door het voorlopige volks congres gekozen tot president. In het beleid zal de komende vijfjaar geen verandering komen. In zijn re de zei Suharto dat het accent op de opbouw ligt en op een eerlijker ver deling van de welvaart. Verwacht wordt dat Suharto volgende week zijn nieuwe kabinet bekend zal ma ken. De minister schrijft vast te houden aan haar standpunt dat er voorlopig geen beslissing over de aanvraag moet wor den genomen om de organisaties van schippers en verladers de gelegenheid te geven met elkaar overeenstemming te bereiken over de problemen in de binnenvaart (het functioneren van de schippersbeurzen en het afnemende ladingaanbod op de beurzen). Uit de brief van Smit blijkt overigens ook dat de kans groot is dat de aan vraag van Granaria wordt afgewezen, indien de binnenvaartschippers en de verladers binnen afzienbare tijd als nog met elkaar tot een vergelijk ko men. Schippers en verladers hadden echter al een principe-akkoord bereikt. Dat is nooit een definitief akkoord geworden, omdat de schippersbonden eerst ze kerheid willen over de vraag of Grana ria nu wel of geen vergunning krijgt. Als dat wel het geval is, is het akkoord voor wat betreft de schippers van de baan. De minister verwijst in haar brief ook naar het principe-akkoord en juist daaruit blijkt dat zij overweegt Grana ria een vergunning te weigeren. In het principe-akkoord was een bevriezing van het eigen vervoer door verladers (vervoer buiten de schippersbeurzen om) overeengekomen. Als het tot een defintief akkoord was gekomen, zou dat volgens de minister „een nieuw feit hebben opgeleverd, dat tot afwijzing van de aanvraag van Granaria zou hebben geleid". Als schippers en verladers alsnog een akkoord bereiken, zal dat, zo schrijft de minister bovendien, „van door slaggevend belang zijn voor de beslis sing in de zaak-Granaria". Anderzijds laat de minister in de brief ook weten dat er „op dit moment" geen reden is om de aanvraag van Granaria te weigeren, aangezien het overleg tussen schippers en verladers „in het zicht van de haven is ge strand". Door vast te houden aan het uitstel van een beslissing over Grana ria, geeft zij schippers en verladers echter de kans om de verlening van een vergunning te voorkomen. (Advertentie) i vm verbouwings- werkzaamheden a.s. maandag degeheledag i Korte Geere 17 Middelburg E Vlissingen en Goes wel geopend. =E bracht, waarna de bevruchte eicel weer in het lichaam van de vrouw wordt geplant. Zij wisten wel dat de Dij kzigt-specia listen bij patiënten met zogenoemde „onbegrepen vruchtbaarheid" en an dere specifieke afwijkingen (donor- )bloed van zwangere vrouwen gebruik te, omdat hiervan betere resultaten worden verwacht. Los van de mogelijke besmetting van het hepatitis-b-virus tillen de gynae cologen van beide ziekenhuizen niet zwaar aan het verzuim van hun Dijk- zigt-collega's. (Van onze correspondent WASHINGTON - De voormalige na tionaal veiligheidsadviseur Robert McFarlane heeft gisteren voor een rechter toegegeven, tot vier keer toe het Congres te hebben voorgelogen over de Iran- Contra's-affaire. De schuldbekentenis van McFarlane maakte deel uit van een overeenkomst die hij heeft gesloten met de speciale aanklager die de Iran-Contra's-affaire op criminele kanten onderzoekt, Law rence Walsh. De overeenkomst betekent dat Walsh terzij nertijd zal aandringen op een ge ringe straf, in ruil voor de volledige me dewerking van McFarlane, een van de hoofdpersonen uit het gecompliceerde Iran- Contra's-schandaal. (Van onze correspondent TEL AVIV Honderden Palestijnse politieagenten, in dienst van het Is raëlische bestuur in de bezette gebie den hebben gisteren hun ontslag inge diend. Het ontslag is een onmiddellijk gevolg van de oproep van de Pale stijnse opstandscomité's 'maatrege len' te nemen tegen collaborateurs met de Israëlische bezettingsautori teiten. De oproep, verwerkt in deze week in bezet gebied verspreide pamfletten lokte gisteren felle reacties uit van het hoofd van het civiele bestuur op de westelijke Jordaanoever, Shaike Erez. PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Walstraat 56-60, Postbus 18,4380 AA Vlissingen Tel. 01184-84000. Middelburg: Markt51, 4331 LK Middelburg Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2,4461 AJ Goes Tel. 01100-31800. Terneuzen: Nieuwstraat22, 4531 CWTerneuzen Tel. 01150-94457. Hulst: Steenstraat 6,4561 AS Hulst Tel. 01140-14058. Zierikzee: Oude Haven 41 4301 JK Zierikzee Tel.01110-15380 Opening kantoren: maandag t m vrijdag van 8.00tot 17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen, Middelburg en Goes van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000; 's avonds op zondag t m vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden: zaterdagstot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: maandag- t m vrijdagavondvan 20.30 tot 22.00 uur en zondagavondvan 20.00 tot 22.00 uur: 01184-84000. Abonnementsprijzen: per kwartaal 70,65; franco per post 85,00; per maand 24,35; jaarabonnement 270,00; jaarabonnement franco perpost 330,00; losse nummers 1,25 (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 137 cent per mm; minimumprijs per advertentie 20,55; ingezonden mededelingen 2V2 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V., Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 3