I PANDA EN HET RIJK VAN HET KWAAD Toonder Studio's televisie PZC/ radio-tv en kunst PEANUTS Charles M. Shiriz ZATERDAG ZATERDAG ZONDAG nederlaKid-i nederland-2 belgie ned-1 brt belgie fra-1 rtb duitsland-1 engeland-1 bbc engeland-2 bbc sky-channel super channel ZATERDAG Zuid-Beveland Louis de Funes Hier en Nu ZONDAG Achter het nieuws Populationone belgie fra-1 rtb belgie fra-2 rtb nederland-2 duitsland-1 engeland-1 bbc belgie ned-1 brt engeland-2 bbc sky-channel super channel belgie ned-2 brt radi0-4 c7am zier-r (PA' FT /o//WAX'-' radi0-4 radi0-5 radio-2 radio 3 AM 674 kHz, 445 m radios AM 1008 kHz, 298 n radi0-2 radio 3 AM 674 kHz, 445 m ZATERDAG 12 MAART 1988 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Zus, (Anna van der Staak) in 'Switch'. (I\led. 1, 19.20 uur). NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 11.05 Fryske literatur 11.25 Einde NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 15.00 Beestenboel, Engelse serie 15.45 (TT) Grote verhalen voor kleine mensen, serie gete kende bijbelverhalen voor kinderen 15.50 De Wuzzels, tekenfilmserie 16.15 Silas, serie 16.40 De 10 over half 5 Paul de Leeuw show NOS 17.30 Journaal NCRV 17.41 Worstelen en bovenkomen, documentaire NCRV 18.00 Entree, cultureel magazine 18.30 Ferdy, tekenfilmserie 18.55 Dinges, spelprogramma 19.20 Switch, serie NOS 20.00 (TT) Journaal NCRV 20.28 Paniek in het restaurant, Franse speelfilm uit 1966 22.00 Hier en nu, actualiteitenrubriek 22.42 U zij de glorie, muziekprogramma 22.35 Op weg naar Goede Vrijdag, serie 22.40 St. Elsewhere, Amerikaanse serie NOS 23.32 Journaal 23.37 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.42 Einde NOS 13.00 Nieuw voor doven en slechthorenden AVRO 15.15 AVRO's Sportpanorama extra NOS 16.45 Studio Sport, WK- schaatsen allround 17.15 Paspoort voor Marokkanen NOS. 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.20 Paspoort voor Italianen 18.30 Sesamstraat 18.45 (TT) Jeugdjournaal 19.00 Journaal AVRO 19.12 (S) Vinger aan de pols, medische- en gezondheidsza ken 19.45 Prijs je rijk, spelprogramma 20.35 „V", Amerikaanse sf-serie 21.20 Tussen kunst en kitsch NOS 22.30 Journaal 22.40 Studio Sport 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden AVRO 23.15 (TT) Topgirls, toneelstuk 01.10 Einde 15.30 Pronto? Italiaans voor beginners 16.00 (ZW) Tovarich, Amerikaanse speelfilm uit 1937 17.35 Einde 17.55 Nieuws 18.00 Tik Tak, kinderprogramma. Afl.91 .(herh) 18.05 Plons, kinderserie 'Prijs je rijk', met presentator Fred Oster (I). (Ned. 2, 19.45). 18.10 Klim Op, tiebermagazine 19.00 Joker-trekking 19.05 Boeketje Vlaanderen, toeristisch magazine 19.35 Lotto-trekking, paardenkoersen, mededelingen en programma-overzicht 19.45 Nieuws 20.10 Kunst-zaken 20.20 Weekendfilm: Anastasia het verhaal van Anna Ander son, Amerikaanse tv-film 21.50 Rigoletto, Michel Follet praat leuke, grappige frag menten uit buitenlande programma's aan elkaar 22.35 Sport op zaterdag 22.50 Nieuws 23.05 De vereffenaar, Amerikaanse serie 23.55 Polshoogte, astronomische rubriek 00.00 Coda: La Tarara, van Federico Garcia Lorca 00.05 Einde 08.15 Nouba-nouba, gevarieerd kinderprogramma; 09.30 Victor English Method, lés 19 en 20 (herh); 10.00 Einde; 11.40 Interwallonië: Entre dois Cats, magazine voor Portugezen; 12.20 Interwallonië: Has- ret-Nostalgie, magazine voor Turken; 13.00 Tribune économique et sociale: La C.S.C. (herh.); 13.30 La pensée et les hommes, filosofisch magazine, (herh.); 14.00 Théatre wallon: Ci net la, blijspel; 15.25 La pierre vivante, documentaire over Anatolië; 16.25 Noubanimé kin derprogramma 16.50 Arts bouquins, cultureel magazine; 17.20 Coup de film, filmmagazine; 17.40 Agence tous risques, Amerikaan se serie 18.30 Gourmandises, culinaire rubriek; 18.40 Trekking van de joker; 18.45 Télétourisme, toeristisch magazine; 19.20 Lotto en joker; 19.26 Quick et Flupke, tekenfilmserie; 19.30 Journaal; 20.00 Variétés a la Une; 20.05 Le jardin extraordinaire; 20.35 Signe: Lassiter, Ameri kaanse speelfilm uit 1983; 22.05 Match 1, gevarierd magazine; 22.55 Lotto en joker; 23.00 Laatste journaal; 23.30 Einde 10.00 Heute; 10.25 ARD-Sport extra: WK-Skiflug. 1Wertungsfliegen; 13.30 Programma-weekoverzicht; 13.45 Wie lange Herr soil ich noch rufen. Documentairefilm; 14.30 Sesamstraat; 15.00 (S) Formel eins, de ARD-Hitparade met Kai Boeking; 15.45 Lizzy - die Gams, een zeld zame geschiedenis in de Alpen. Film over en gemzenfamilie; 16.15 (S) Derfröhliche Alltag; 17.55Tagesschau; (REGIONALE PROGRAM MA'S; NDR: 17.25 Wenn die Kuli kommt; 17.55 Einde; WDR: 17.25 Hierund Heute unterwegs; 17.50 WWF; 17.55 WWF; NDR: 19.00 Be richte vom Tage, actualiteiten; 19.15 Die aktuelle Schaubude, amuse ment; WDR: 18.55 WWF; 19.00 Markt; 19.25 Meister Eden und sein Pumucki,serie; 18.00Sportschau meto.a. Bundesliga-voetbal; 18.55 Einde; 19.58 Programma-overzicht; 20.00 (T)Tagesschau; 20.154ge- gen Willi, familiquiz; 21.45 (S) Lotto-trekking; 21.50 Tagesschau; 22.00 Das Wort zum Sonntag; 22.05 Miami Vice, Amerikaanse serie; 22.50 Der Besessene, Amerikaanse speelfilm uit 1959; 01.05 Tages schau; 01 10 Nachtgedanken, beschouwingen van Hans Joachim Ku- lenkampff De speelsters in 'Topgirls', achterste rij v.l.n.r.: Jes Vriens, Marieke van der Pol en Henriette Tol, voorste rij v.l.n.r.Coby Stunnenberg, Sylvia Millecam en Pleunie Touw. (Ned. 2, 23.15 uur). 07.45 Open University; 09.25 Saturday starts here. Gevarieerd pro gramma met Corners; 09.40 Roland's rat race; 10.00 KissyFur; 10.30 Going live, gevarieerd programma met tekenfilms; 13.12 Weerbe richt; 13.15 Grandstand; Na 18 uur; 18.05 Nieuws en weerbericht; 18.15 Sport; 18.20 First class, computerquiz voor scholieren; 18.45 Jim 'II fix it. Kinderwensen worden vervuld; 19.20 Little and Large, nieuwe serie met muziek, amusement en beroemdheden; 19.55 Sor ry!, Engelse comedy-serie 20.25 Bob's says...opportunity knocks, talentenjacht; 21.15 How to beat the high cost of living, Amerikaanse speelfilm uit 1980; 23.00 Nieuws, sport en weeroverzicht; 23.15 Match of the day. Voetbal: F.A. Cup, 6e ronde; 00.15 World indoor Bowls; 00.55 Jacobo Timerman: Prisoner without a name, cell wi thout a number, Amerikaanse speelfilm uit 1983; 02.30 Weerberich; 02.35 Einde 07.50 Open University; 15.45 Network East; 16.25 Talking Pictures: In aansluiting op de serie over de geschiedenis van de Hollywood-film vanmiddag: Will success spoil Rock Hunter?, Amerikaanse spelfilm uit 1957; 17.55 Embassey World Indoor Bowls, in Alexandra Palace; 18.15 Espana Viva; 18.40 THe week in the Lords, politiek magazine; 19.20 Nieuwsoverzicht en weerbericht; 20.30 Performance, Ariadne auf Naxos, opera van R. Strauss. (ZIE EVENEENS RADIO 3); 22.40 The film club intro. Film: Lola Montès, Frans/Duitse speelfilm uit 1955; 00.30 (ZW) Caught, Amerikaanse speelfilm uit 1949; 02.05 Einde 08.00 Fun Factory; 11.10 Castaway; 12.05 Countdown; 13.10 UK Des- patcgh; 13.40 Monsters of Rock; 14.40 Pop Formule; 15.40 Ford Ski Report; 16.25 International MotorSport 1988; 17.30 The Nescafe UK Top 40; 18.35 Lost in Space; 19.30 Emergency; 20.30 The Life and Thimes of Grizzly Adams; 21.30 Road to Wrestlemania IV; 22.25 Transworld Sport; 23.25 The Nescafe UK Network Top 40; 00.25 UK Despatch; 00.55 The World Tomorrow; 01,25 Closedown 07.00 Supertime; 09.30 Butterfly Island; 10.00 Videopix; 11.00 Chart attack; 12.00 Off the Wall; 13.00TopGear; 13.30 Armchairadventure; 14.25 Gillette Soccer Scene; 14.30 High Chaparral; 15.25 The Good year Weather Report; 15.30 Super Sport; 16.30 American College Basketball; 17.30 The European Top 40; 18.30 Heroes; 19.00 DrWho; 19.25 The Goodyear Weather Forecast; 19.30 The Professionals; 20.30 Wrestling; 21.20 Feature Film: Cat People; 22.45 The Goodyear Weather Forecast; 22.50 Tom Petty; 00.05 Muziekspecial van Brian Adams; 00.35 Chart Attack; 01.20 Videopix; 02.20 Closedown Onder de titel "Worstelen eti bovenko men'zendt de NCR V, in de serie 'Ander Nieuws', een documentaire uit over Zuid-Beveland. Onder de snelweg Ber gen op Zoom - Vlissingen ligt een stuk Nederland met een rijke historie en een eigen identiteit. In de documentai re komen onderwerpen aan bod als godsdienst, landbouw, industrie en identiteit. Gids is CDA-Tiveede Ka merlid drs. H. Eversdijk. (Nederland 1,17.41 uur) 'Paniek in het restaurant' is de Neder landse titel van de Franse speelfilm lmet Louis de Funes) 'Le grand restau rant' die de NCRV vanavond uitzendt. Monsieur Septime is de eigenaar van een beroemd en exclusief restaurant. Hij doet zijn uiterste best om het zijn klanten zo goed mogelijk naar de zin te maken. "Wanneer een Zuidamerikaans staatshoofd na een diner in het restau-' rant spoorloos verdwijnt, komt Septi me in grote moeilijkheden terecht. Hij wordt door de politie verdacht van ontvoeringterwijl ook terroristen van mening zijn dat hij de politicus verbor gen houdt. Het bewijzen van zijn on schuld leidt tot allerlei doldwaze situa ties. (Nederland 1, 20.28 uur) In 'Hier en Nu' (NCRV) wordt van avond ingegaan op de laatste ontwik kelingen rond de ontvoering van Ger- rit-Jan Heijn, die nu een half jaar duurt. Verder brengt 'Hier en Nu' een portret van de schrijver Maarten Bies heuvel, auteur van het boekenweekge schenk. En tenslotte is er een reporta ge vanuit Canada. Na Europese druk mag daar alleen nog maar met came ra's op zeehondjes gejaagd worden. (Nederland 1, 22.00 uur) In 'Achter het Nieuws' wordt zondag ondermeer aandacht besteed aan het boek 'Aan het front' van de Franse journaliste Anne Tristan. Zij infiltreer de een halfjaar lang in het Front Na tional, de extreem-rechtse partij van de Franse presidentskandidaat Le Pen. Haar infiltratie levert een uniek en onthullend boek op over de wereld van het ordinaire racisme. 'Achter het Nieuws' sprak met haar. Verder wordt in de actualiteitenrubriek stilgestaan bij de teloorgang van Feijenoord en is er een reportage over Unicef-ambas- sadeur Harry Belafonte. Hij bezocht kinderen die het slachtoffer zijn van de oorlog tussen Zuid-Afrika en Mozam bique. (Nederland 1, 21.15 uur) Zondagavond laat is bij de VPRO 'Po pulation: one' te zien, een muziekfilm die René Daalder in 1986 maakte. Tomata DuPlenty is de enige overle vende van een atoomramp en zoekt zijn toevlucht tot een bunker, die is om getoverd tot een soort high tech disco. De ruimte is volgestouwd met video schermen en andere audiovisuele ap paratuur. Er is voor Tomata geen uit weg mogelijk en hij begint met het op roepen, via de videoschermen, van allerlei momenten uit zijn leven. Zo ziet hij zijn grote liefde, Sheela, bijge naamd de Jazz Vampire, terug. Zij gaan samen op weg naar Hollywood en belanden in de Depressiejaren. Sheela moet een baantje aannemen als danseres. Het is het begin van een muzikale reis door de geschiedenis van Amerika in de twintigste eeuw. Re né Daalder verwierf in Nederland be kendheid met zijn films 'Body and soul' en 'De blanke slavin'. In het begin van de jaren zeventig verhuisde hij naar Amerika en maakte daar onder andere de thriller 'Massacre at Cen tral High'. (Nederland 2, 22.57 uur) (Advertentie) tel. 01189-1900 a la carte vlees- en visspecialiteit Maandag en dinsdag gesloten 09.00 09.15 10.05 10.20 11.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 15.55 16.25 16.50 17.30 17.35 18.04 18.34 18.55 19.00 19.05 19.50 20.15 21.15 21.45 22.10 22.50 23.00 23.05 VPRO De grote dikke beer vertelt, tekenfilm Sprookjestheater, serie Rembo Rembo, kinderprogramma Lange Jaap, serie Einde NOS Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC Bonjour tout le monde, introductieprogramma Portrettekenen en schilderen, Les 3 Pronto? cursus Italiaans voor beginners. Les 6 VARA (TT) Zeg 'ns AAA, comedy-serie Eastenders, Engelse serie De baas in huis?, Amerikaanse comedy-serie Büch, literair magazine met Boudewijn Büch NOS Journaal VARA (TT) VARA feliciteert, felicitatierubriek De film van Ome Willem, kinderprogramma De avonturen van Teddy Ruxpin, tekenfilmserie. Kwik en Flupke, Vlaamse tekenfilmserie NOS Journaal VARA (S) De vliegende dokters, Australische serie (TT) Zeg 'ns AAA, comedyserie (S) Superfan Achter het nieuws, actualiteitenrubriek Golden Girls, Amerikaanse comedyserie Welbeschouwd, discussieprogramma DE VRIJE GED. Vind je de wereld ook zo krankzinnig? Spreker: Jan Vis NOS Journaal Nieuws voor doven en slechthorenden Roy Thinnes als Ben Quick in 'The long hot summer', i 17.00 uur). 10.30 Emission politique: La pensée socialiste. Herh; 11.00 Proles tantse kerkdienst; 12.00 Faire le point; 13.00 Actualités a la Une; 13.05 Journaal; 13.25 Dimanche musique; 14.30 Variétés a la Une. Herh; 14.35 Wildeside, Amerikaanse serie; 15.25 Visa pour le monde,seris documentaires over het onderwijs in verschillende delen van dews reld. Vandaag: Martinique; 16.45 Cinéma a la une; 16.50 Les chevau* du Soleil, serie; 17.45 L'homme et l'arbre, documentaire serie over het milieu; 18.00 Noubanimé met de Smurfen, tekenfilmserie; 181 Le weekend-sportif; 19.26 Quick et Flupke, tekenfilmserie; 19.3) Journaal; 20.00 Cinéma a la Une; 20.05 Le Tatayet show, ami® mentsprogramma; 21.25 Bel ami, serie naar het werk van Guy 4 Maupassant; 22.50 Arts magazine, cultureel magazine. (Herh.); 23,J Laatste journaal; 23.50 Einde 17.30 Autosport: De Ardennen-ralley; 18.30 Einde NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden FEDUCO 10.00 Milieu - educatie, deel 2. (herh.) 10.30 Taal, tekens en regels, cursus Nederlands. Les 18. (herh.) 10.45 Cursus rekenen, les 8. (herh.) 11.00 Medelanders Nederlanders: Eigen haard is goud waard, programma voor Chinezen, (herh.) 11.30 Open Universiteit: Je kunt niet zonder, (herh.) NOS 12.00 Het Capitool SOCUTERA 12.45 Turkana, geschiedenis van deze tijd. Film van SIMAVI NOS 12.55 (S) Matthaupassion. Heruitzending van de opname die de NOS-Televisie op 31 maart 1985 maakte 17.10 Studio Sport extra, WK schaatsen-allround FEDUCO 17.55 Werken aan Werk -Grafische Industrie. Afl.4 NOS 18.25 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 (TT) Het Klokhuis, jeugdprogramma 19.00 Studio Sport 19.55 Trekking van de lottogetallen 20.00 (TT) Journaal VPRO 20.10 Van Dis in de IJsbreker 21.02 A perfect spy. Engelse serie 21.56 Diogenes, aktueel maagzine 22.57 VPRO-Cinema, Population: One, Amerikaanse mu ziekfilm van René Daalder uit 1986 00.10 Journaal 09.30 Programma-weekoverzicht; 10.00 Die Sendung mit der Maus kinderprogramma; 10.30 Unser Auto ist hundert, informatieve serif over de auto; 11.00 Grand Café. Afl.9: Die ganze Welt in einem Koffer; 11.15 Hans Knappertsbusch, portret t.g.v. zijn 100e geboortedaj, 12.00 (S) Presseclub; 12.45 Tagesschau met Wochenspiegel; 13.1 Magazin der Woche, regionaal weekoverzicht; 13.40 Program» weekoverzicht; 13.45 (S) Spruchreif. Talkshow live voor jongere»; 14.30 (TT) Die Kinder vom Mühlental, 13-delige serie voor de jeugd; 15.00 Die Liebe der Charlotte Löwensköld, Zweedse speelfilm»! 1979 16.45 Film aktuell; 17.00 ARD-Ratgeber: Reise; 17.30 Wolltihi immer weiter schlafen? Protestantse kerkdienstte Garding/Eidei stedt; 18.00 Tagesschau; 18.05 Wir über uns; 18.10 Sportschau; 18.40 (TT) Lindenstrasse, serie; 19.10 Weltspiegel reportages van buitenland-correspondenten; 19.50 Sportschau-Telegramm; 19,5! Programma-overzicht; 20.00 (TT)Tagesschau; 20.15 Liëbling-Kreui- berg, serie; 21.00 Macbeth. Opera van Verdi; 23.15 Tagessctai; 23.10 Hundert Meisterwerke. Serie portretten van kunstwerkee 23.20 Projekt Brainstorm, Amerikaanse speelfilm uit 1982; 01.11 Nachtgedanken beschouwing door Hans Joachim Kutenkampt 01.15 Einde 11.00 12.45 13.30 14.15 14.30 15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 18.05 18,10 18.20 19,40 19.45 20.00 20.05 20.40 21.40 22.20 23.55 00.15 De Zevende Dag, soort praatcafé met Blikvanger, nieuwsbeelden; -Confrontatie, politieke discussie; -Zeven op zeven, weekoverzicht en voor alle onderde len representatieve studiogasten Sunday Proms Einde Luister met je ogen Granen, vierdelige serie Breakout, Britse jeugdfilm Eiland, maandelijks kunstmagazine De jaren zestig: De lange hete zomer Amerikaanse se rie Nieuws Tik Tak, kinderserie. Afl.92. (herh.) Plons. Afl.Pions en de witte muizen, (herh.) Er was een keer...korte verhaaltjes Levenen laten leven, milieuprogramma Mededelingen en Programma-overzicht Nieuws Kijk uit!. Verkeerstips Sportweekend Made in Vlaanderen: De tijger, vertelling door Jan De- clair naar een verhaal van Dario Fo Innocent when you dream. Rond de figuur van Ferre Grignard wordt een beeld geschetst van de Antwerp se artistieke incrowd uit de jaren zestig 38, Oostenrijkse speelfilm uit 1986 Nieuws. Coda: Alleen, van James Joyce, in een verta ling van Adriaan van der Weel en Ruud Hispen Einde 07.45 Open University; 09.50 Einde; 09.55 Play School: Hallo again; 10.15 OB service: Cost of discipleship; 11.00 What on earth; 11,8 Business matter; 11.50 Télé-journal; 12.20 France actuelle; 12,(1 Espana viva, cursus Spaans voor beginners; 13.10 See hear!; 13,31 Farming, agrarisch magazine; 13.58 Weerbericht voor de landbouw 14.00 This week next week met nieuwsoverzicht; 15.00 Eastend» Omnibus, serie; 16.00 (ZW) I was Monty's double, Engelse speelfi uit 1958; 17.40 The children's princess; 18.05 Fax; 18.30 Antique Roadshow, antiek bij de mensen thuis. VandaagMaidenhead; 19.11 Lifeline: The talking newpaper association of the United Kingdorr: 19.25 Nieuwsoverzichten weerbericht; 19.40 Songs of Praise, van» Maynooth, Northern Ireland; 20.15 All creatures great and small, gelse serie; 21.10 Whicker's world. Living with Waltzing Matildi| 22.00 Nieuws en weerbericht; 22.15 That's life; 23.00 Life withi George, comedy-serie; 23.30 Heart of the matter, thema-progrartffl| over de ethische en morele achtergronden van nieuwsfeiten The Greeks have a word for it, Romiosini - In search of Greeknea 00.35 Network East, magazine voor Aziaten; 01.15 WeerbericS 01.20 Einde I H n 07.50 Open University; 14.05 Einde; 14.10 Horizon, documental:! serie; 15.00 Rugby Special; 16.00 Emassy world indoor bowls. A) xandra Palace; 17.15 Music in Camera. Royal Gala Opening of to Royal Scottish Academy of Music and Drama; 18.15 Review; 18.5 Ski Sunday; 19.25 Weather to ski?; 19.30 The money program:» budgetvoorlichting; 20.15 Pro-celebrity golf; 21.05 Discoveries# derwater A new world, natuurfilmdocumentaires; 21.55 Baftacni awards; 23.00 Screen two: Shadow on the earth, tv-film van Davii Kane. Met: Sam Hickson en Andrew Dallmeyer; 00.15 World Indo» Bowls, samenvatting; 00.50 Einde 07.30 World Tomorrow; 08.00 Fun Factory; 10.45 Brave Star; 11.18 Children's Drama; 11.15 Castaway; 11.40 Transformers; 121! Countdown; 13.15 Headline; 14.15 The Great Video Race; 15.154 Country Practice; 17.00 Fashion TV; 17.30 The Coca-Cola Eurochl Top 50 Show; 18.30 Voyagers; 19.30 The Bionic Woman; 20.30Ale The Life of a child; 22.20 Bondstec Movie Time; 22.50 The Coca-Co) EurochartTop 50; 23.50 Headline; 01.00 Closedown 15.00 Stadion, sportprogramma met nationale en interna tionale bijdragen 18.00 Einde 07.00 Supedime; 10.00 The European Top 40; 11.00 Off the Wat 12.00 The Rock ofEurope; 13.00 Better than New; 13.30 Tomorrow) World; 14.00Top Gear; 14.25The Goodyear Weatherforecast; 14.35 Super Spod; 16.00 American College Football; 16.55 The Ski Repot 17.00 Captain Power and the soldiers of the future; 17.30 CharlieChs-I plin; 18.00 The MuppetShow Command Performance; 18.30 But» fly Island; 19.00 Going for gold with Philips; 19.25 The Goodyar Weatherforecast; 19.30 DC Beach Pady; 20.30 Gillette Soccer Scent 20.35 Lifestyles of the Rich and Famous; 21.00 The Ski Report; 21® Feature FilmThe Last Time I Saw Paris; 23.15 The Goodyear Wet| ther Foerecast; 23.20 Marvin Hamlisch; 00.20 The Rock of Europe 01.20 Power Hour; 02.20 Closedown 18.03 De Avondspits. NCRV: 19.02 Koplo per. 20.03 Elpee Pop Special; 21.02 Elpee- en CD Pop; 22.02 Country style. 23.02-24.00 La te date FM 99.8 MHz AM 747 kHz, 402 m radio-1 FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 TROS: 7.03 Nieuws show. 7.33 Uitgaanstips; 7.45 Dierenmanieren; 8.06 Aktua; 8.25 Ont- bijtgast; 9.03 Prijzenslag; 9.08 Doe't zelfru- briek; 9.20 Kieskeurig; 9.35 Plantenrubriek; 9.50 Autorubriek; 9.57 Introductie Kamer breed; 10.06 Van boeken bezeten; 10.20 Prij zenslag; 10.30 Op Uw gezondheid; 10.50 Prij zenslag. 11.03 Kamerbreed. 12.03 Sport. NOS: 12.56 Meded. voor land- en tuinbouw. TROS: 13.06 Aktua; 13.30 Country. 14.30 Sport. 16.03 Aktua magazine. 18.06 Coulis sen. NOS: 19.02 NOS Jazzplatform. 20.02 Langs de lijn. 22.02 Metro's music. 23.05 Met het oog op morgen. KRO: 0.02 Oogluik; 1.02- 7.00 Niemandsland AVRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Wakker worden met9.00 Toppers van toen klassiek. 10.00 Caroline. 11.00 Kurhausconcert. VOO: 12.02 Strauss Co. 13.00 Nieuws. 13.02 Veronica Klassiek. 14.38 Veronica Kamermuziekserie 87/88. 15.15 Nwe. grammofoon- en compact- platen. 15.30 Opera van Verdi. NOS: 18.00 Nieuws. VOO: 18.02 Avondstemming. 20.00 Nws. KRO: 20.02 De kracht van het weerlo ze. 20.30 KRO-Klassiek. 20.30 Zelenka- em- semble; 21.05 Fluitmuziek. 21.50 Orgelru briek. 22.10 Laudate. 23.00-24.00 KRO-Lite- rair: Spektakel ZiMAve-K, (A>& $AA/fÉW (jJAN<7£- r\ Q /?c. LAA^ rfZPFfCZ Ff /-za ALé (Aje ZAJ£-<2 5>~T(2AATC zaz^-r a/1 eet zijn /é^escpPAT HU /i/te -(/JAA(2- \SZIAU(aJC?£, cr rie-up. 9.02 Zin in pop. 10.02 De wakkere! reld. 12.02 KRO-Miniparade. 13.02 HeHii huis van de Hits. 15.02 Tijd voor Toen, lil KRO's Zalige Liefdeslijn. 18.02 KROsT week. 19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuisls! 21.02 De krijsende tafel. 22.02-00.00 0p£f van Maandag AM 747 kHz, 402 m radio-1 FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 FM 99.8 MHz AM 1008 kHz, 298 m FM 87.9 MHz 07.03-16.00: VARA's Vrije Zaterdag: 7.03 De Opening. 11.03 Tussen Barend en van Dorp. 12.03 De Rooie Haan. 13.03 Comité van aan beveling. 13.30 Typisch Hollands. KRO: 16.03 Echo. 16.10Zininmuziek. 17.03 Glas in lood. 18.03 Echo. 18.15 Levenslief en Levens leed. 19.00-7.00 Zie Radio 1 FM 95.0 MHz NCRV: 7.03 Drie voor negen. 9.03 Gospel rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Paperclip-Radio. 14.03 Popstation. 16.03 Zaterdagsport. NOS: NOS: 6.30-6.49 Scheepv.- en marktber. en uitgebreid weerber. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Waterstanden. FEDUCO: 9.30 Werken aan werk. 9.45 Praten of vechten. 10.00 Meer culturen. EO: 10.15 De muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-thema. 12.05 Meer dan een lied alleen. 12.45 Vragen naar de weg. NOS: 13.00 Nieuws. 13.10 Hallo Neder land. 13.30 Opo doro (Open deur). (NOS: 14.00 Nieuws.) AVRO: 14.00 De vonk. 15.30 Hobbyvitaminen. NOS: 16.30 Homonos. EO: 17.00 Licht en uitzicht. Informatie van de rijksoverheid: 17.45 De Nederlandse An tillen. NOS: 17.55 Meded. en schippersber. NOS: 18.00 Nieuws. EO: 18.10 Iyi Haberler (Goed nieuws). 18.25 Kayen Rasja (Er is hoop). IOS: 18.40 Arabisch programma. NOS: 19.00 progr. voor buitenl. werknemers. EO: 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.14 Metterdaad hulpverlening. 21.15 Reflector. 21.35 Deze week. 22.00-22.15 Gouden or gelklanken maak EERST WOET IK PROEEREN OM RAPPER MEE te KRikSEN. PIZAL elzo LANGZAMERHAND wel SCHOON GENOEG VAN HEEPEN om p6 toeziener van grooT- HOOÖEEVELER KEFKEF tezjn. op patfeufpe moment ik ga nu een vlam menpe teuévisie-tóesfrwk hou pen over pe onper - prokfen pie ik vekpepiö,en JU gaat me peschermen tegen aanslagen van sTaaTsvanjp Panda.'! NOS: Ieder heel uur nieuws. KRO: 7.02 KRO's Ontbijtshow. 7.53 Ter overweging. NOS: 8.05 Groot Nieuws, met om 8.25 Over denking. VOO: 9.02 Veronica Sport. TROS: 10.02 Wegwezen. VARA: 11.02 VARA Radio 1 zondageditie. 12.02 Ophef en vertier. NCRV: 13.05 Hier en nu. NOS: 14.02 Langs de lijn, sport en muziek. VPRO: 18.05 Het spoor. AVRO: 19.02 Leuterkoek en zandge- bak. 19.10 Kees Brusse leest voor. 19.30 De hersengymnastiek. 20.02 Toppers van toen. 21.02 Play it again...22.02 Workshop Rogier van Otterloo 1988. NOS: 23.05 Met het oog op morgen. 00.02 De Nachtwacht. TROS: 4.02 Aflossing van de nachtwacht. 5.02-.7.00 Krieken met Adje NOS: 8.00 Nws. 8.02 H vier. 9.00 Musical giosa et profana. 9.55 Programmaoveril KRO: 10.00 Eucharistieviering. NOS:'! Für Elise. 13.00 Nieuws. 13.02 Opera I| nee. 14.00 Onder de groene linde. 14,IS® eert op de Zondagmiddag: ConcertgeM Orkest o.l.v. ERiccardo Chailly. (Inrt ze: Praten over muziek). 16.30 Diste®! 18.00 Nws. 18.02 Musica Nova. TR0S:-| Continu muziek. 20.00 Nws. 20.02 Spe teiten a la carte. 22.00 Kamerconcert,8 24.00 Finale FM 87.9 MHz NOS: Ieder heel uur nieuws. VARA: 8.02 Vroege Vogels. 10.02 Tony van Verre ont moette Simon Carmiggelt (10). AVRO: 10.30 Uit Studio en theater. 11.02 Duyscotheek. 12.02 AVRO-Magazine. 14.02 Nederlands op AVRO 2. 15.02 Pim Jacobs met muziek uit de jaren 50. 16.30 Kom 'ns langs in Holidau Inn. 18.02 Swing Low. 19.00-7.00 Zie radio 1 FM 95.0 MHz NOS: Ieder heel uur nieuws. KRO: 8.02 Hur- NOS: 6.30-6.49 Scheepvaart- en marëj| richten en uitgebreid weerbericht. 9 NCRV: 9.02 Zingend opgaan naar Jcrt lem. 9.30 Te Deum Laudamus. NOS: Waterstanden. IKON: 10.02 Mozes, spel. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde g 11.00 De andere wereld van zondagnM NOS: 12.00 Nws. VOO: 12.05 Hetzwartfij (NOS: 13.00 Nws.) 14.00 Radio Romas®) NOS: 16.55 Mededelingen en schipPerj! richten. IKON: 17.00 Kerkdienst. lWl de ganzen. (NOS: 18.00 Nws). 18.10 MSjj 18.25 Liturgie en kerkmuziek. IOS: 18/ derl. progr. NOS: 19.00 Progr. voor bi werknemers. 19.20 Suara Maluku Tambu 20.30 Zorg en Hoop. 21.20 NOS'J tuur Special. 22.00 Dichter bij de fljf 22.10 Jazz uit het historisch archief 23.00 Hobbyscoop

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 2