MARKETING-ASSISTENT DE BEVELANDEN NIEUW VAN DOMUS 'CANTICUS' m BISON LIJMEN H. JOBSE v/h L N. VERHULST Ji2l5übJJ4 UITVAARTCENTRUM GOES MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG Afwezig: 10 Ko Koppejan Jacqueline Poppe Si P. PROOST :S Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur Si in het Heer Hendrikhuis te 's-Heer Hendrikskin- |v deren. S. M. OVERTOOM STEENHOUWERIJ 'DE KUIJPER', f ALGEMENE MIDDELBURGSE BEGRAFENIS VERENIGING ROUWCENTRUM BESCHIKBAAR. BEGRAFENISONDERNEMING BEGRAFENISVERZORGING/ROUWCENTRUM A. D. de Stigter tandarts te Veere P. K. Noorlander oproep de heer Leendert Eversdijk Zekerheid voor een Waardig Afscheid] Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding Stemmige opbaar- en ontvangruimten. plet Tevens verzorging van komplete Begrafenis- en Crematieverzekeringen. Koopsommen en wilsbeschikkingen. 'De Voorzorg' P. Sinke H. 6. van Zalen G. P. KLASSIEK Lange Delft 86, tel. 01180-35252 ••I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 12 MAART Door Gods goedheid en wijs bestuur werd een zoon aan onze zorgen toevertrouwd. Tot onze blijdschap moch ten we weer uit Colombia terugkomen met CRISTIAN DAVID geboren 25 juni 1987 in Medellin We noemen hem CRISTIAN. Kees en Adrie Dekker-Mijnders Maart 1988 Timmermansstraat 4 4374 AS Zoutelande en gaan trouwen op vrijdag 18 maart 1988 om 14.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00 tot 20.30 uur in hotel De Wigwam, Herestraat 12 te Domburg. Wij gaan wonen: Domburgseweg 18, 4357 BB Domburg. CORA TON en WIM SCHOUT trouwen op D.V. 18 maartom 14.00 uur in het stadhuis te Veere. Kerkelijke bevestiging om 15.00 uur in de Gereformeerde Kerkte Vrou wenpolder. leder die ons wil komen feliciteren is welkom van 17.00 tot 18.30 uur in 't Waepen van Veere', Markt 23 te Veere. Wij gaan wonen: Nieuwstraat 26, 4354 AW Vrou wenpolder. 1953 'ZEELANDIA' 1988 Naar aanleiding van het 35-jarig jubileum van Pa (Gerard Wattel) en zijn per 1 januari jl. uittreden uit de zaak, wilden we graag op vrijdag 18 maart a.s. van 16.00-18.00 uur een receptie houden, waar voor we alle belangstellenden bij deze van harte uitnodigen. Sjaak en Henriëtte Wattel. Tevens houden wij hierbij 'Open Huis' in het gere noveerde hotelgedeelte. H.C.R. 'Zeelandia', Dorpstraat 39, 4356 AH OOSTKAPELLE. Zaterdag, 19 maart a.s. hopen onze ouders WIM STROO en g BEP WARMAN hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Een ieder die hen wil komen feliciteren is van har- Si te welkom van 16.00-18.00 uur in de Eikenstraat 3 S: te Oost-Souburg. Kinderen en kleinkinderen Hierbij hebben wij het genoegen u mede te delen dat onze ouders en grootouders D.HEUSEVELDT en M.M. HEUSEVELDT-BREURE donderdag 17 maart a.s. 40 jaar zijn getrouwd. Aan hen die onze ouders persoonlijk willen geluk wensen wordt daartoe de mogelijkheid geboden van 17.00 tot 18.00 uur in het Durpsuus te Driewe gen. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Driewegen, maart 1988 Op 18 maart a.s. hopen onze ouders en grootou- ders en g M. PROOST-DE JAGER S; hun 50-jarig huwelijk te vieren. Namens kinderen en kleinkinderen V* *r Tewerfstraat 3, 's-H. H.Kinderen 1928 1988 Op 21 maart 1988 hopen mijn ouders en onze groot- en overgrootouders D. JOZIASSE en M. JOZIASSE-DOBBELAAR te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. We hopen deze dag met hen te vieren op zaterdag 19 maart 1988 in hotel 'Arneville', Buitenrust straat 22 (4337 EH) te Middelburg. Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30 uur. Riet Joziasse-van der Stelt Dave en Marina Shelley Johan en Hannie Samantha en Brenda Jaap en Karin Linda en Marissa Daan. Aan huis geen bezoek. Vrijlandstraat 34, 4337 EG Middelburg. Hartelijk dank voor alle bloemen, cadeaus en kaarten die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijks feest. Fam. J. van Eykeren-Klap 's-Heerenhoek: Burg. van Horsigstraat 17. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Rochussenstraat 3, Vlissingcn Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 'Grafmonumenten met 15 jaar schriftelijke garantie Catalogus vrijblijvend ter inzage. NIEUWSTRAAT 26, MIDDELBURG. TEL. 01180-12579. Heden overleed plotseling onze allerbeste vriend ANTONIUS VERHOEVEN Wij wensen Annie en de kinderen veel sterkte toe. Maarten en Hannie Patrick en Suzan Goes, 10 maart 1988. Plotseling overleed door een noodlottig ongeval onze vriend TOON VERHOEVEN Wij wensen Annie en de kinderen veel sterkte toe. Fam. H. Hoogerland Fam. P. Kaaij sterker Goes, 11 maart 1988. Heden is na een langdurig ziekbed toch nog on verwacht van ons heengegaan mijn lieve man, on ze vader en opa PETRUS MARTINUS HEIJENS echtgenoot van Cecile-Marie de Hulsters op de leeftijd van 62 jaar. Terneuzen: C. M. Heijens-de Hulsters Goirle: Ronald en Lia Nanda Dirk Terneuzen: Annette en André 11 maart 1988. Esdoornlaan 41. 4537 XL Terneuzen. De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 15 maart om 10.00 uur in de Triniteitskerk, Alb. Thijmstraat te Ter neuzen. waarna de begrafenis op de r.-k. begraaf plaats aldaar. Samenkomst aan de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraafplaats. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met verdriet delen wij u mede. dat toch nog plot seling is overleden onze lieve broer, zwager en oom PIET HEIJENS op de leeftijd van 62 jaar. Koewacht: Rosa en Alfred Boutens-Heijens en kinderen Philippine: Maria en Eduard van Hecke-Heijens kinderen en kleinkinderen Hulst: Paula en Piet Lauwers-Heijens kinderen en kleinkinderen Terneuzen: Florent en Tiny Heijens-Sies en kinderen Koewacht, 11 maart 1988. Hazelarenstraat 36, 4576 CH Koewacht. Enige kennisgeving Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze lieve vader en opa PIETER JACOBUS MALJERS in de leeftijd van 75 jaar. Yerseke: Leo en Kathy Heieen en Chris Gert Vlissingen: Anneke Peter Eddy Vlissingen: Bas en Ria Monique, Wendy Breda: Beppy en Otto en kinderen Roosendaal: Nanny en Wim en kinderen 4381 BJ Vlissingen, 11 maart 1988. Landingstraat 12. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen. Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen zondag a.s. van 17.00-17.30 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben dins dag 15 maart a.s. om 12.00 uur in het cremato rium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middel burg. Vertrek Landingstraat 12 om 11.30 uur. De Heere kent degenen die de Zijnen zijn 2 Tim. 2 19 Na een liefdevolle verpleging in 'Huize Nieulande' is tot onze diepe droefheid overleden onze gelief de vader, groot- en overgrootvader MAARTEN DEES weduwnaar van Janna Butijn in de ouderdom van 89 jaar. Krabbendijke: Smithville (Canada): Biddinghuizen: Badhoevedorp: Krimpen a/d IJssel: L. P. Sinke-Dees J. Sinke P. L. Wagenaar-Dees M. Wagenaar P. A. Dees C. M. Dees-van Zweden A. Dees A. J. Dees-Prevo M. de Zeeuw-Dees M. de Zeeuw Dordrecht: M. de Haas-Dees R. de Haas Klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke. 10 maart 1988. Huize 'Nieulande' Oosterscheldestr. 1. Correspondentieadres: J. Sinke, Westweg 8. 4413 EG Krabbendijke. Gelegenheid tot condoleren zaterdag van 15.00- 16.00 uur en na de begrafenis in Huize 'Nieulan de'. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden dinsdag 15 maart op de algemene begraafplaats te Krabben dijke om 14.00 uur vanuit Huize 'Nieulande'. Heden overleed ons lid en oud-collega, de heer J. A. DE KAM Patroonsvereniging Bouwkring Vlissingen. 10 maart 1988. Na enkele maanden van ernstige ziekte is van ons heengegaan op de leeftijd van 60 jaar onze schoonzoon, zwager en oom KEES HAAK echtgenoot van Liesbeth Haak-de Koeijer F. de Koeijer-Scheele Rinus en Nellie Jo en Jo Kees en Hannie Janny en Rinus Wim en Jenny Jan Neven en nichten Axel. 11 maart 1988. Diepbedroefd, maar toch dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven wij kennis dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan mijn innig geliefde man. onze lieve vader JACOBUS ZEEVAART echtgenoot van Elizabeth Koeman op de leeftijd van 85 jaar. Kruiningen: E. Zeevaart-Koeman C. G. van Paasschen-Zeevaart C. J. van Paasschen 4416 BB Kruiningen. 11 maart 1988. Rijksweg 63. Onze man en vader ligt opgebaard in het mortua rium. Hansweertsestraatweg 1 te Kruiningen. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maan dag. 14 maart, van 17.00-17.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag. 15 maart a.s.. om 13.00 uur op de algemene begraaf plaats te Kruiningen. Vertrek vanuit het verenigingsgebouw. Hans weertsestraatweg 1, om 12.45 uur. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Geen bezoek aan huis. Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, is na een liefdevolle verzorging in huize 'Der Boede', afd. Margriet, zacht en kalm van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom PIETER KALJOUW 14-3-1908 11-3-1988 Biggekerke: Rilland-Bath: Middelburg: H. Kaljouw P. A. Kaljouw-Boone F. Midavaine-Kaljouw D. Midavaine M. de Steur Neven en nichten Koudekerke, 11 maart 1988. Huize 'Der Boede'. Correspondentieadres: Valkenisseweg 55, 4373 RP Biggekerke. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Der Boede'. alwaar gelegenheid tot afscheid nemen is dagelijks van 16.30 tot 17.00 uur. Een korte overdenking, die geleid zal worden door de Weleerwaarde heer Ds. J. Lukasse. zal ge houden worden op dinsdag 15 maart om 12.15 uur in het Dorpshuis te Biggekerke, waarna de begra fenis zal plaatsvinden om 13.00 uur op de begraaf plaats te Biggekerke. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het Dorpshuis. Met droefheid geven wij kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze geliefde vader en opa PETRUS ANTONISEN weduwnaar van Neeltje Vogel in de ouderdom van 89 jaar. Halsteren: Rotterdam: Dordrecht: Leiden: Schiedam: Johannesburg: B. Antonisen W. Antonisen M. A. E. Antonisen- van der Slikke P. B. Antonisen J. B. Antonisen-de Wilde Wilmar, Lennart R. de Bruin-Antonisen H. de Bruin Bas, Marieke E. Antonisen T. Antonisen J. Oosterlee Vlissingen, 11 maart 1988. Vredehoflaan 44-20. Correspondentieadres: Ellemare 1, 3085 JN Rotterdam. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 10.15-10.45 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben woens dag 16 maart a.s. om 11.00 uur op de algemene be graafplaats te Vlissingen. Vertrek van het rouwcentrum om 10.45 uur. Voor alle werkzaamheden betreffende begrafenissen of crematies kunt u zich voor geheel Walcheren wenden tot: P. DAHLMANNS W. DE GROOT H. JOBSE V/H I.N. VERHULST tel. 01180-12557 tel. 01180-12868 tel. 01184-62205 tel. 01180-13802 Zalen beschikbaar voor het houden van rouwdiensten en het verzorgen van kof fietafels na een begrafenis of crematie. 01184-62205 01180-13802 Vrijburgstr. 7 Geersesweg 6 West-Souburg Middelburg Rouwcentrum beschikbaar - Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren l\5TTTW f\-.—r, I Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland. Overal te ontbieden Dag en nacht bereikbaar (Ook rouwkamer met FA. J. HOEKMAN EN ZN. Kantoor: Langeweg 1 koeling om thuis op te baren) P.J. Hoekman i 4431 CE's-Gravenpolder Tel. rouwcentrum 01100-27525 Tel. 01103-1444-2408 Geideloozepad 20-Göes van vrijdag 11 maart t/m maandag 21 maart geen spreekuur. Collega's nemen waar. huisarts te Koudekerke 16 maart, 24 en 25 maart en van 1 t/m 10 april -.'arnemer aanwezig op het praktijkadres. Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze geliefde broer, schoonbroer, oom en neef GERARD VAN HOVE betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Uw medeleven in welke vorm dan ook was voor ons een gro te troost. Een bijzonder woord van dank aan dr. Van Berkel en verplegend personeel van Wit Gele Kruis. Fam. Van Hove Koewacht, maart 1988 Axelsestraat 5. Voor de vele blijken van medeleven die wij persoonlijk of schriftelijk van u mochten ontvangen na het overlij den van onze vader en opa LOURENS BOSSELAAR betuigen wij u onze hartelijke dank. Wij hebben het zeer gewaardeerd Familie Bosselaar Ellewoutsdijk, maart 1988 Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma MARIA TILROE-WALRAVE willen wij u hartelijk danken. Uit aller naam: A. Tilroe Vrouwenpolder, maart 1988 Langs deze weg willen wij u danken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, door uw betoond tij dens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare vader en opa JACOBUS VAN 'T WESTENDE weduwnaar van Jacomina Moison Fam. Van 't Westende 's-Heerenhoek, maart 1988. In plaats van kaarten. Door de enorme belangstelling is het ons niet mogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Wij willen alle familie, vrienden, kennissen danken voor de vele lieve, hartverwarmende blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en grootvader GILLIS KOPPEJAN Uit allen naam: A. Koppejan-de Kam Veere. maart 1988 Voor de vele blijken van medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma APPOLLONIA AARNOUDSE-BLOK betuigen wij onze hartelijke dank. Fam. Aarnoudse Krabbendijke, maart 1988. Allen die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van, of stukken of bescheiden onder hun berusting heb ben betreffende de onder het voorrecht van boedelbe schrijving aanvaarde nalatenschap van: in leven wonende te Goes, Jacob Valckestraat 15, en overleden te Goes op 27 november 1987, wordt verzocht daarvan betaling, opgave of afgifte te doen ten kantore van notaris mr. J. Gmelich Meijling, Biezelingsestraat 9 te Kapelle, voor of uiterlijk op 1 april 1988. Voor de vele blijken van medeleven na het ovei van onze lieve zuster, schoonzuster en tante JOHANNA PIETERNELLA KORSTANJE-BEH betuigen wij u onze hartelijke dank. Namens de familie; J. L. Behage Kloetinge. maart 1988. Voor de vele blijken van medeleven na het zo f overlijden van mijn innig geliefde man en o zorgzame vader BRAM DE KUBBER betuigen wij u onze hartelijke dank. Jenny de Kubber-Triot Sylvia en Frank Goes, maart 1988. Dankbetuiging Allen die met ons hebben meegeleefd en hunj ming betoonden na het overlijden van onze moei grootmoeder LEUNTJE NIEUWENHUYSE-LOBBEZOO willen wij onze hartelijke dank betuigen. Marja en Rien de Lange-Nieuwenhuyse Conny en Jan Snellenburg-Nieuwenhuyse en kinderen. 4301 JV Zierikzee, maart 1988. Touwbaan 4. Begrafenisonderneming 'Goes' B.V. P.A. Rozeboom - Zuidvlietstraat 37 4461 GW Goes - Telefoon 01100-1636.3. j DAG EN NACHT BEREIKBAAR. wf A 4 Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein Begrafenis- en crematieverzorging Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. Industrieweg 20 Vlissingen 01184-12760 Lodo van Hamelstr. 15 Zaanstraalj Middelburg Oost-Scu:.l 01180-27683 01184-62551 Model C-270 27-tonig pedaal 2 x 4,5 octaaf Prijs: 8995,- TIJDENS DE INTRODUCTIE GEVEN WIJ EEN INTERESSANTE INRUILPRIJS VOOR UW OUDE ORGEL Model C-300 30-tonig pedaal 2x5 octaaf Prijs: 9995," Perfecta Chemie in Goes zoekt op korte termijn ter versterking van het marketing-team een Uw taak: U gaat de Product-Manager assisteren bij het realiseren van de marketingdoelstellingen. Bij deze zeer gevarieerde job ligt de nadruk op het ont wikkelen en in- en extern begeleiden van verpakkingen en dokumentatie van bestaande en nieuwe produkten. Dit voor zowel de Beneluxmarkt als de exportmarkten. Wij vragen: - opleiding op VWO/HBO-nivo - nauwgezetheid - doorzettingsvermogen - flexibiliteit - kreatief en estetisch gevoel - vermogen om efficiënt in teamverband samen te werken. Voor deze gevarieerde funktie richten wij ons op een kandidaat van 22-25 jaar in het bezit van het Rijbewijs BE en met een goede kennis in woord en geschrift van het Frans, Duits] Engels en bij voorkeur ook Spaans of Italiaans. Uw sollicitatie: Uw handgeschreven brief m volledige informatie en pasfol] sturen naar de direktie van Perfecta Chemie B.V., Postbus 160, 4460 AD GoesJ van Doornestraat 10, onder vermelding van vakature MA I Voor aanvullende informatie: 01100-31944. Perfecta Chemie B.V. is fabrikant van talloze lijmen, kitten en anti-vochtprodukten. Het meest bekend zijn Bison-Kit en Gluton. We leveren aan de DHZ-, ijzerwaren- en gereedschapzaken, verf- en behangzaken, bouwmarkten en warenhuizen. Zowel in Nederland als het buitenland. Het assortiment bevat o.a. Bison Behang- plaksel, Bison-Tix, Bison Kombi-Snel, Bison Marathon, Bison Montagekit, Bison Siliconenkit, Bison Super-Lijm en Bison Vochtvreter. Het bedrijf in Goes biedt - tezamen met de Belgische vestiging - werk aan meer dan 125 mensen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | | pagina 10