3r Hoechst en het avenschap: zorg ver fosfaatverbod Materiaal ziekenhuizen Boes. hu. inTanzania Pizza Service Vlissingen brengt bestellingen thuis Verzekeringsbewijs kwam bij kantonrechter niet boven tafel marktberichten scheepvaartberichten PZC/ streek 'INBRAAKPREVENTIE' Amro Bank. De bank waar je wat aan hebt. ondernemend - zeeland - Roei wedstrijden Zeeuwse Stromen GROTEVAART KLEINE VAART Commandant van Zeeuwse rp naar Groningen Vlissinger betrapt in gestolen auto SV Fysiotherapie: goed gedrag gestraft 19 IRIEVEN NAAR DEN HAAG ^ietstoertocht VANDAAG, DONDERDAG 1 OKTOBER AMRO-manifestatie inbraakverzekering SAMENSTELLING NAAR EIGEN KEUZE Lading ZAAK AFGEMAAKT MET f 500,- BOETE Snelheid ENFB bedankt burgemeester met gratis abonnement 1bNDERDAG 1 OKTOBER 1987 SSINGEN De stapel brieven op Haagse burelen over de fosfaatpro- ematiek blijft groeien. Het Haven- hap Vlissingen en de ondernme- ingsraad van Hoechst hebben in ie ven aan minister Nijpels van mi- 'eu gewaarschuwd voor de gevolgen in een eventueel verbod op het ge- ik van fosfaten in wasmiddelen. (it is al eerder gebeurd door onder r de gemeente Vlissingen en de amer van Koophandel en Fabrieken •or Midden- en Noord-Zeeland. de brieven wijzen het Havenschap i de ondernemingsraad erop, dat een rbod op het gebruik van wasmidde- OUDEKERKE De Toerclub Wal- reren beëindigt het fietsseizoen met .n sluitingstocht. Zaterdag wordt de- rit van circa 80 kilometer achter Dorrijders verreden. Inschrijven is togelijk vanaf 8.30 uur bij hotel Wal- reren in Koudekerke. len verstrekkende consequenties kan hebben voor de werkgelegenheid bij Hoechst-Holland in Vlissingen-oost. Bovendien zal een dergelijke maatre gel nauwelijks bijdragen aan een op lossing van het fosfaatprobleem om dat slechts een klein deel van de fosfa ten die in het oppervlaktewater belan den afkomstig is van wasmiddelen. De ondernemingsraad van Hoechst schrijft doordrongen te zijn van de noodzaak de fosfaatproblematiek te lijf te gaan. In de brief pleit de or daar om voor een snelle invoering van een zogenaamde korrelreactor. Daarmee kunnen fosfaten niet alleen uit het op pervlaktewater worden verwijderd, maar ook worden hergebruikt. Dat biedt, meent de ondernemingsraad van Hoechst, een aantal voordelen. Zo zal door het hergebruik van fosfaten uit de korrelreactor ook de opname van zware metalen, die via fosfaaterts in het milieu terechtkomen, worden verminderd. Bovendien behoeft er door het hergebruik minder fosfaat erts als grondstof te worden geïmpor teerd. ES De infuusstan- aards, behandeltafels, jjntgenapparaten, rol- oelen en dergelijke, ie deze zomer vanuit de oormalige Goese zie nhuizen Bergzicht en int-Joanna naar een iekenhuis in Tanzania ijn verzonden, zijn oed aangekomen op de aats van bestemming, e zusters van de con- egatie Onder de Bo en, die het ziekenhuis Tanzania leiden, heb- en initiatiefnemer J. uysrogge uit Kapelle at onlangs in een tele- ram laten weten. Om de spullen van Goes naar Dar-Es-Salaam te vervoeren was twintig duizend gulden nodig. De Lions Club verklaar de zich bereid dit bedrag voor te schieten. Een deel van dit bedrag ont ving de Lionsclub inmid dels weer terug aan gif ten van diverse bedrij ven en instanties. Nota ris G.F. Giele van de Lions Club Goes meldt op dit moment bezig te zijn met de verkoop van de bekende Zeeland Vei lig vlaggen, van hetzelf de model zoals die ook tijdens de officiële inge bruikstelling van de stormvloedkering Oos- terschelde wapperden. Het merendeel van de vlaggen (160 stuks) is al verkocht. Nog 60 vlag gen wachten op een nieuwe eigenaar. De vlaggen leveren in totaal waarschijnlijk rond de elfduizend gulden aan 'winst' op. Voor het dan nog resterende deel van het voorgeschoten be drag klopt de Lions Club aan bij de provincie Zee land en het ministerie van ontwikkelingssa menwerking. (Advertentie) staat centraal bij uw Amro Bank. Bezoek de informatiestand in ons kantoor dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur staat de 18 meter lange informatiebus 'voorkoming misdrijven' bij de Amro Bank, Markt 7 in Middelburg voor de deur. IIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 lur: Miniatuur Walcheren; eugddansfestival met o.a. Concert aal, 13.30 uur: Oceaan (4-7 jr.); 21 uur: lanskern (v.a. 14 j.); fasembrootschool, 14 uur: Jojo (4-6 r.); Schouwburg, 14.45 en 19 uur: Sca- >ino Ballet (9-14 jr.); ERGEN OP ZOOM - Roxy I, 20 uur: everly Hills cop II, a.l.; 'xy II, 20 uur: Extreme prejudice, 16 J inem'Actueel I, 20 uur: Een maand ter, a.l.; inem'Actueel II, 20 uur: Madonna, vho's that girl, a.l.; linem'Actueel III, 20 uur: Mannequin, t.l.; JOES - Grand, 20 uur: Lethal weapon; IULST - De Koning van Engeland, .4.30 uur: Daisy chain; 20 uur: Preda- or; 20 uur: The secret of my succes; 20 ïur: Extremities; 20 uur: One flew over he cuckoo's nest; MIDDELBURG - Electro, 19.30 uur: Irocodile Dundee, a.l.; 21.30 uur: Zoe- cen naar Eileen, 12 jr. Schuttershoftheater, 20.30 uur: Blind late, a.l.; rERNEUZEN - Luxor, 20 uur: Lethal veapon; 20 uur: Critical condition, a.l.; VLISSINGEN - Alhambra I, 20 uur: 3everly Hills cop II; Uhambra II, 20 uur: Outrageous fortu ne; Tentoonstellingen \XEL - Galerie Bellemans, 10-18 uur: Grenzeloos' mail-art van div. kunste naars. Streekmuseum, 13.30-17 uur: werk stukken kantkloskring (t/m 1/11). BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, L4-17 uur: 'De Heerlijke Stad' (t/m 1/ 11). Etcetera: werken van Kees Visser (t/m 18/10); BURGH-HAAMSTEDE - 'De Burght', 10-12, 14-17 en 19-22 uur: werken van Liesbeth Binckhorst (t/m 30/10). De Bewaerschole, 14-17 uur: werken van Thea van Hoften. CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: werken van Urbain Marin (t/m 3/ 10) GOES - Galerie La Strada, 11-20 uur: werken van Wim Bakker (t/m 11/10). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. MIDDELBURG - Zeeuwse Biblio theek, 10-21 uur: 'Zelden Rust' vrou wenarbeid in Zeeland in de jaren 1900 tot 1940. Vleeshal, 13-17 uur: 'Exposures' foto's van Willem Buijs. Galerie De Wijnstock, 14-17 uur: werken div. kunstenaars; Kunstuitleen, 13-17 en 19-21 uur: in stallaties van Diet Wiegman (t/m 3/10); Kapittelzaal Abdij: 9.30-12.30 en 13.30- 16.30 uur: 'Foto-tentoonstelling lande lijk gebied Zeeland' (t/m 13/10); Wandelkerk, 10-16 uur: 'Joods', foto tentoonstelling (t/m 8/10); Zeeuws Kunstenaarscentrum, 10-21 uur: Werken Beatrice van Rheeden en Tony van Schagen (t/m 25/10); NEELTJE JANS-Topshuis, 10-17 uur: 'Delta expo'. TERNEUZEN - Hal stadhuis, 8.30-12 en 13.30-16 uur: werken Trees Verwilli- gen (t/m 22/10); Galerie Nummer 7, 14-18 uur: poppen van Janny Slock, batik van Yvonne v. d. Acker en keramiek van Cckie Acke (t/m 31/10); VEERE - Grote Kerk, 10-17 uur: expo sitie over div. historische en heden daagse onderwerpen (t/m 30/10); VLISSINGEN - Reptielenzoo Iguana, 14-17.30 uur: expositie levende reptie len, amfibieën en insekten; Gemeentehuis, 9-17 uur: 'Milieu-mo nument' (t/m 22/10); Gevangentoren, 12-14 en 17-21 uur: werken van Jack Vreeke; IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: 'De posterijen in verleden en heden' (t/m 25/10); Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. MIDDELBURG - 'Goed beveiligen, goed verzekeren' is het thema van een manifestatie in het kantoor van de AMRO-bank aan de Markt 7 in Middelburg. Tot en met vrijdag 16 oktober demonstreert het bedrijf Colijn uit Kloetinge daar alarmap- paratuur en inbraakwerend hang en sluitwerk. Deskundigen van de AMRO-bank lichten de verzekeringsportefeuilles van geïnteresseerden door. Alleen vandaag (donderdag) wordt de infor matiebus van het Bureau Voorko ming Misdrijven voor het bankkan toor geparkeerd. Daarin worden in lichtingen worden gegeven over het nemen van maatregelen die de kans op een inbraak kunnen verkleinen. onder redactie van Koen van Dijen Eigenaar Guus Lindner toont een van zijn pizza's, die in een koffer achter op een bromfiets op bestelling thuis worden afgeleverd, maar ook in zijn restaurantje aan het Bella- mypark kunnen worden genuttigd. VLISSINGEN - In de grote steden van ons land zitten ze elkaar steeds vaker in de haren. Rechters moeten zich in korte gedingen voortdurend uitlaten over de vraag wie zich de echte Pizza Express, Pizza Home of Pizza Koerier mag noemen. Het aantal pizzaria's, dat de Italiaanse lekkernij thuis bezorgt, lijkt daar elke dag groter te worden. „In Rot terdam worden dagelijks al zeshon derd pizza's aan huis afgeleverd", zegt Guus Lindner, eigenaar van Pizza Afhaal aan het Bellamypark in Vlissingen. Vandaag (donderdag) begint hij onder de naam Pizza Ser vice ook een bezorgdienst in Vlis singen en Oost-Souburg. Vijf maanden geleden doopte Guus zijn coffeeshop aan Bellamypark 10 om in Pizza Afhaal. Jarenlang had hij zich in het bereiden van pizza's verdiept, voor hij het aandurfde daarmee voor zichzelf te beginnen. Zeven verschillende pizza's maakt hij volgens eigen recept. Maar daar naast, en dat is zijn grote succes ge bleken, kan iedereen zijn of haar piz za naar eigen keuze samenstellen. De basis van elke pizza bestaat uit een zelfgemaakte bodem, tomaten saus, kaas en oregano. Daar boven op komen drie of meer ingrediënten, die de klant zelf kan aanwijzen. Op het keuzelijstje staan er meer dan vijfentwintig: van ui, champignon en paprika tot tomaat, asperges en mais; van kappertjes, artisjok en olijven tot tonijn, mosselen en ana nas. De naam Pizza Afhaal dekt de la ding evenwel niet helemaal. De piz za's kunnen (zes dagen in de week van drie tot negen uur) inderdaad worden afgehaald maar wie dat wil, kan de pizza in het kleine res taurantje nuttigen. Bovendien komt daar vandaag de bezorgdienst bij. De drie activiteiten worden ge bundeld onder de naam Pizza Servi- Net zoals in 'Holland' het geval is, bezorgt Guus Lindner de pizza's per bromfiets; in de stad het snelste ver voermiddel. Daartoe heeft hij een as sistent aangetrokken. De bromfiets is voorzien van een professionele koffer, die gemaakt is in de fabriek van Flight Car. Deze Vlissingse on derneming vervaardigt onder meer fotokoffers en kisten voor muziekin strumenten. ,,De pizzakoffer is ont zettend goed geïsoleerd. Als we de pizzadozen eruit halen, brand je ge woon je vingers..." MIDDELBURG - De 42-jarige Rotter dammer C. J. H. is woensdag op de zit ting van de kantonrechter in Middel burg op zijn wenken bediend: .afma ken die zaak'. Kantonrechter mr B. J. R. P. Verhoeven had H. nog wel de ge legenheid willen geven zijn bewijs bij elkaar te zoeken door de zaak aan te houden, maar daar had H. weinig trek in. Dat 'afmaken' kwam hem overi gens wel te staan op een boete van 500 gulden en een voorwaardelijke rijont zegging voor drie maanden met een proeftijd van twee jaar. Op vrijdag 13 januari dit jaar bleek dat de auto waarin H. over de Trumanste- de in Goes reed, onverzekerd was. H. was er echter van overtuigd dat hij wèl was verzekerd. Volgens H. berustte al les op een misverstand en lag de schuld niet bij hem, maar bij een tus senpersoon die zijn verzekeringszaken behartigde. Om aan te tonen dat hij op het moment van constatering wel de gelijk was verzekerd had H. een stapel paperassen meegenomen en die op de tafel van de kantonrechter uitge spreid. In de warwinkel van papieren ontbrak echter dat éne belangrijke pa piertje en mr Verhoeven wilde H. nog wel de gelegenheid bieden om dat als nog op te zoeken. Dat zag H. niet meer zitten. „Met die clown, die komediant (de tussenpersoon) kan ik niet werken. En als ik met die man alles moet uit zoeken dan heb ik daar op zijn minst een dagtaak aan en dan moet ik nóg eens terugkomen. Maak de zaak maar af. Dan zie ik wel wat er van komt". Officier van justitie mevrouw mr M. van Walraven kon niet anders doen dan constateren dat H. op die bewuste dag niet was verzekerd en eiste dan ook de straf die H. uiteindelijk werd opgelegd. H. gaf te kennen direct ho ger beroep te zullen aantekenen. Toen de Vlissinger A. de J. (21) in fe bruari 'provocerend hard optrok' bij de Keersluisbrug in Vlissingen was dat voor de surveillerende agenten die schuin achter hem stonden reden ge noeg om hem achterna te gaan. Op de MIDDELBURG De Admiraliteit van de Zeeuwse Stromen houdt zater dagmiddag de provinciale roeiwed- strijden voor de Zeeuwse waterscou- ters. De wedstrijden worden gehou den in het Arnekanaal, voor de loswal van het industrieterrein, in Middel burg. Uit heel Zeeland komen scoutingjon- gens en -meisjes en wildevaartmatro- zen naar de Zeeuwse hoofdstad voor dit jaarlijks evenement, dat wordt georganiseerd door de Middelburgse Paul Krugergroep. Veertig bakken zo'n tweehonderd waterscouters doen aan het evenement mee. De wed strijden beginnen om één uur en duren tot ongeveer zes uur. Daarna volgt de huldiging van de kampioenen. Paul Krugerstraat wees hun snel heidsmeter 80 kilometer aan en de au to van De J. liep verder uit. In de Schel- destraat kon hij staande worden ge houden. Op een eerdere zitting had De J. verklaard dat de politie hem onmo gelijk op snelheid kon hebben gecon troleerd, omdat er tussen hem en de politiewagen nog een aantal andere auto's reed. Een getuige zou dat kun nen bevestigen. De getuige die De J. had meegenomen kon echter alleen maar vertellen dat De J. 'ongeveer 65 moest hebben gereden'. En dat was nog maar een schatting, want hij had niet op de teller gekeken. De opgeroe pen verbalisanten wisten echter nog precies hoe het was gegaan en ook hoe hard De J. had gereden. Op grond van de verklaringen en het proces-verbaal eiste mevrouw mr Van Walraven dan ook het gebruikelijke tarief: 145 gul den boete. Het vonnis was conform. De 36-jarige A. G. uit Heinkenszand was met zijn snelheidsovertreding aanmerkelijk duurder uit. Op de Schroeweg in Vlissingen had de poli tie hem over een afstand van 5 kilome ter gevolgd en daarbij geconstateerd dat G. over de weg raasde met een snelheid van 160 kilometer per uur, terwijl daar maar 100 kilometer per uur is toegestaan. Mede omdat het niet de eerste keer was dat G. voor een dergelijk overtre ding was veroordeeld vond mevrouw mr Van Walraven een boete van 500 gulden en een onvoorwaardelijke rij ontzegging van vier maanden op zijn plaats. Omdat G. zijn auto voor zijn werk beslist nodig had en zijn rijbewijs niet kon missen veroordeelde de kan tonrechter G. tot een boete van 1500 gulden en een voorwaardelijke rijont zegging van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. De 20-jarige Vlissinger A. P. D. zal het voorlopig zonder brommer moeten doen. In mei dit jaar werd D. voor de derde keer met een opgevoerde brom fiets aangehouden en deze werd in be- laggenomen. „Meneer wist wat hem te wachten stond en dat is nu ook ge beurd", oordeelde de officier van justi tie die behalve de onttrekking aan het verkeer van de brommer ook nog een boete van 185 gulden opgelegd wenste te zien. Mr Verhoeven oordeelde -ge zien de waarde van de bromfiets- iets milder en vonniste 50 gulden boete. Voor de rest van de eis volgde hij de of ficier. De Middelburger P. L. K. (31) werd conform de eis veroordeeld tot een boete van 155 gulden omdat hij zijn tv- toestel niet had aangegeven en zich dus had schuldig gemaakt aan 'zwart kijken'. MIDDELBURG Als blijk van waardering heeft de Zeeuwse af deling van de Eerste Nederland se Fietsers Bond (ENFB) de bur gemeester van Kortgene me vrouw E. J. Hoogendijk-Van Duyn een gratis abonnement van het ENFB-tijdschrift 'De Vo gelvrije Fietser' aangeboden. Mevrouw Hoogendijk valt deze eer te beurt voor haar initiatief een stukje verkeersonveiligheid voor fietsers op de route van Co- lijnsplaat naar Kortgene aan de orde te stellen, Verleden week maakte zij, met onder andere ge deputeerde J. B. Ventevogel, een fietstocht over het traject om op deze manier voor een veiliger route te pleiten. De burgemeester is schriftelijk op de hoogte gesteld van de waardering van de bond voor haar 'getoonde initiatief. VEEMARKT DEN BOSCH 30 september: SLACHTRUNDEREN: (gul den per kg gesl.gew.). Aanvoer 1789, waar van 228 stieren. Dikbillen 9,60-13,60, stieren le kwal. 7,30-7,90,2e kwal. 6,30-7,30, vaarzen le kwal. 7,20-8,10, 2e kwal. 6,00-7,20, koeien le kwal. 7,10-7,85,2e kwal. 5,90-7,10, 3e kwal. 5,30-5,90, worstkoeien 5,00-6,00. Handel stie ren traag, prijzen lager en koeien flauw en prijzen iets lager. GEBRUIKSRUNDEREN(gulden per stuk). Aanvoer 929, waarvan 335 graskalve- ren. Melk- en kalfkoeien le soort 2075-2675, 2e soort 1500-2075, melk- en kalfvaarzen le soort 2200-2900, 2e soort 1500-2200, guste koeien le soort 1575-1850,2e soort 1175-1575, enterstieren 1450-2150, pinken 1150-1650, graskalveren 800-1200. Handel en prijzen: koeien rustig - iets lager; kalveren rustig - ge lijk; pinken rustig - iets lager; enterstieren rustig - gelijk. VLEESKALVEREN: (gulden per kg levend gew.). Aanvoer 44. le soort 5,75-6,25,2e soort 5,25-5,75, 3e soort 4,75-5,25. Handel en prij zen: rustig - gelijk. NUCHTERE KALVEREN: (gulden per stuk). Aanvoer roodbont 1012. Stierkalf 415- 670, stierkalf extra kwal. 670-755, vaarskalf 340-475. Aanvoer zwartbont 859. Stierkali 350-495, stierkalf extra kwal. 495-575, vaars- kalf 310-410. Handel en prijzen: roodbont stroef - lager, zwartbont stroef - lager. VARKENS: (gulden per kg lev.gew.). Aan voer 1101. Slachtvarkens 2,30-2,40, zeugen le kwal. 2,02-2,12,2e kwal. 1,92-2,02 en extra kwaliteit 2,12-2,20. Handel flauw, prijzen la ger. SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per kg gesl.gew.) Aanvoer 1134. Schapen 4,00-5,05, lammeren (rammen) 7,50-8,50, lammeren (ooien) 7,00- 8,00. SLACHTSCHAPEN- EN LAMMEREN: (gulden per stuk). Schapen 150-170, lamme ren (rammen) 130-190, lammeren (ooien) 120- 175. Handel en prijzen: schapen rustig - ge lijk, lammeren rustig - gelijk. GEBRUIKSSCHAPEN-, LAMMEREN EN GEITEN: (gulden per stuk). Aanvoer ge- bruiksschapen- en lammeren 679. Weide- lammeren 110-160. Handel lammeren rustig - gelijk. Aanvoer geiten 170. Prijzen bokken en geiten 25-70. Handel geiten rustig, prijzen gelijk. Totale aanvoer 7717 stuks. EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD Aanvoer 1,792.800 stuks, stemming stabiel. Prijzen in gulden per 100 stuks: Eieren van 55-56 gram bruin 9,00-9,12, bruin 8,98-9,04. Van 60-61 gram wit 10,23-10,44, bruin 10,49- 10,79 en van 65-66 gram wit 12,55-12,65, bruin 11,92-12,90. AARDAPPELTERMIJNMARKT ADAM In bintje 35-50mm werden 36 contracten ver handeld voor levering april tegen 10,00 - 10,50 per 100 kg. De stemming was kalm. In bintje 50mm werden 15 contracten verhan deld voor levering november bij een prijs van 13,50 tot 13,20 per 100 kg, 449 con tracten levering april tegen 17,50 tot 17,20 en 5 contracten levering juni tegen 18,70. De stemming was voor november, mei en juni kalm en voor april prijshoudend. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING FRUITVEILING 30-9-1987. Alkmene, 27200 kg, kl. 1 60/70 0,65-0,88, 70/80 1,10, 80/90 1,06, kl. 2 60/70 0,44-0,77,70/80 0,66-1,02,80/90 0,71- 0,88. Cox Orange Pippin, 63200 kg, kl. 160/65 0,64-0,84,65/70 1,06-1.24,70/75 1,51-1,53,75/80 1,63-1,64, 80/85 1,18; kl. 2 60/65 0,44-0,66,65/70 0,75-0,88,70/75 0.77-1,18,75/801,15,80/85 0,90, 85/90 0,72. Odin, 3.300 kg, kl. 2 70/800,71-0,74. Elstar, 24.000 kg, kl. 1 60/65 0,49-0,66, 65/70 1,01-1,15.70/75 1,20-1,60,75/80 1,17-1,72,80/85 1,16-1,47; kl. 2 55/60 0,32,60/65 0,46-0,55,65/70 0,83-1,02,70/75 0,91-1,34,75/80 0,74-1,44,80-85 0,99-1,21, 85/90 1,02-1,07. Golden Delicious, 600 kg, kl. 1 70/80 0,86. Goudreinette, 4.000 kg, kl. 1 65/60 0,51, 70/75 0,73, 75/85 1,08-1,11, 85/95 0,82-0,95, 96 0,59. Rode Boskoop, 400 kg, kl. 1 75/851,87. Conference, 4.400 kg, kl. 1 55/65 0,55-0,64, 65/75 0,66, kl. 2 55/65 0,30-0,39, 65/75 0,41-0,59. Legipont, 15.900 kg, kl. 155/60 0,49-0,60, 60/70 0,52-0,82, 70/80 0,98. Bonne Louise, 57.800 kg,kl. 1 50/55 0,25-0,36, 55/60 0,42-0,57,60/70 0,86-1,04, kl. 2 60/70 0,32. Sign, d'Esperen, 200 kg, kl. 2 50/60 0,16, 60/70 0,38. Gieser Wildeman, 200 kg, kl. 1 50/55 0,91, 55 60 1,18, kl. 2 45/50 0,53. Saint Remy, 4.900 kg, kl. 1 60/70 0,71-0,73,70/80 0,73-0,74, kl. 2 50/60 0,24-0,38, 60/70 0,43-0,67, 70/80 0,69. Doyenne du Cornice, 33.200 kg,kl. 1 65/70 0,85-0,95, 70/ 80 1,14-1,22, 80/90 1,14-1,15, kl. 2 60/65 0,28- 0,41,65/70 0,47-0,68,70/80 0,62-1,00,80/90 0,99- 1,00. Beurre Hardy. 59.800 kg, kl. 160/65 0,35- 0,38,65/70 0,53-0,58,70/80 1,04-1,05, kl. 2 65/70 0,45,70/80 0,68. Beurre Lebrun, 2.300 kg, kl. 2 60/70 0,17-0,23. Reine Victoria, 180 kg, kl. 2 0,50-1,60. Warwickshire Drooper, 30 kg, kl. 1 1,10. Voorverkoop Conference, 90.000 kilo, kl. 1 55/65 0,82-0,85, 65/75 1,01-1,04, kl. 2 45/55 0,38. Totaal aantal colli 23425. GROENTEVEILING: Komkommers stuk, 740 St., kl. 2 kr. 0,33, 30 0,26, 40 0,33, 50 0,52- 0,54,60 0,67. Paprika bont, 30 kg, kl. 155 2,50, 75 2,90, 85 3,20. Paprika groen, 30 kg, kl. 1 75 2,70, 85 2,30. Sla natuur, 100 St., kl. 2B 0,13- 0,29. Tomaten, 80 krat, kl. IA 6,90, B 7,50, C 5,90; kl. 2A 6,00-6,40, B 5,90-6,00, C 5,80. An dijvie, natuur, 280 kg, kl. IA 0,37, kl. 2 0,29, A 0,28-0,40. Bloemkool natuur, 470 St., kl. 1 2,60, kl, 2 1,50, gr 0,50-1,90, md 0,60. Koolrabi natuur, 40 st., kl. 2 10 0,29. Bospeen natuur, 20 bos, kl. 2 0,49. Rabarber, 110 kg, kl. 2 0,25- 0,26. Courgettes glas, 20 St., kl. 2 45 0,28. Ra dijs, 80 bos, kl. 10,35-0,37. Witlof, 20 kg, kl. IA 0,46. Snijbonen glas, 60 kg,kl. 14,30-4,80, kl. 2 kr. 1,90. Snijbonen natuur, 110 kg, kl. 2 0,90- 3,00, kr 0,90-1,40. Sperciebonen natuur, 50 kg, kl. 2 1,50-1,70. Sperciebonen div., 40 kg, kl. 2 1,10-1,30. Pronkbonen, 10 kg, kl. 2 1,50. Prei, 120 kg, kl. IA 0,81-1,05, kl. 2A 0,94-1,08. Rode kool, 80 kg, kl. IA 0,47. Savooie kool, groen, 190 kg, kl. IA 0,48-0,51, kl. 2A 0,18-0,31 B 0,31. Uien, 870 kg, kl. 2 bo 0,26, gt 0,12, 99 0,12-0,17. Petersele, 270 bos, kl. 10,31-0,35, kl. 2 0,15. Selderij, 390 bos, kl. 1 0,16-0,030, kl. 2 0,15. Knolselderij met blad, llóst., kl. 10,34- 0,44. Ijsbergsla natuur, 110 st., kl. 2 40 0,57, 60 0,56-0,59. Venkel, 20 kg, kl. 2 10 0,90. Aard beien natuur, ds. a 500 gr., 90 doos, kl. 11,70- 2,00. Alicante, 10 kg, kl. 1 4,00. Bramen in dustrie, 4370 kg, kl. 2 in 2,62-2,81. Bramen doomloos ds. x 200 gr., 1190 doos, kl. 1 1,18- 1,43. Frambozen doos x 200 gr., 50 doos, kl. 1 2,10-2,20. Vroege aardappelen, 2550 kg, kl. 1 0,75, bo 0,17-0,26, dr. 0,10-0,21, kr. 0,58, mo 0,15, mi 0,13-0,14. Late aardappelen, 210 kg, kl. 1 md 0,14. Totaal aantal colli 23425. AMSTELWAL 29 vn Antwerpen nr Hamp ton Roads; CALLUNA 30 te Durban; CLA RENCE 29 vn Le Havre nr Boston; CLE MENT 29 vn New York nr Rotterdam; DOCK EXPRESS-2030330O Aden nr Aden; FORT PRODUCER 29 35 w Guernsey nr Quincy; FOSSARINA 29 140 o Grand Turk nr Punto Fijo; JO CYPRESS 29 vn Baltimo re nr Wilmington; MAASHAVEN 29 vn Las Palmas nr Rotterdam; MAASSLUIS 30 850 w Hawaii nr Yokohama; MIGHTY SER- VANT-2 29 nr Port Hedland; MOOR DRECHT 29 60 o Stockholm nr Praiamole; NEDLLOYD ALKMAAR 29 560 ozo Pit- cairn eil. nr lae; NEDLLOYD HOLLANDIA 29 vn Zeebrugge nr Le Havre; NEDLLOYD MARSEILLES 30 90 ono Tauranga nr Na pier; NEDLLOYD VAN NECK 28 vn Kee- lung nr Hong Kong; NEDLLOYD SAN JUAN 29 310 nw Paramaribo nr Santos; NEDLLOYD ZEELANDIA 30 vn Rotter dam nr Tilbury NISO 29 vn Sri Racha nr Mi na al Fahal; PRINS MAURITS 29 vn Lissa bon nr Lavera; PRINS PHILIPS WILLEM 30 5o Wight nr Le Havre; ROTTERDAM (HAL) 30 te Curacao verw; ROTTERDAM (NLL) 29 330 zo Boston nr Felixstowe; ROUEN 30 te Rotterdam; RIJNBORG 30 15 o Dover nr Rauma; SARDA 29 vn Venetie nr Suezkanaal; SIDELIA 29 vn Shellhaven nr Sullomvoe; SPRING PANDA 29 20 zw Gala pagos eil, nr oostkust USA; STELLARIS 29 380 no Singapore nr Yokohama. AMANDA SMITS 29 225 zzw Guayaquil nr Savannah; BONTEGRACHT 29 vn Rafnes nr Tarragona; BROUWERSGRACHT 29 te Sousse; CARINA SMITS 29 vn Takholuoto nr Heroya; CHRISTINA SMITS 29 35 nnw Santa Marta nr Amsterdam; COMBI SPI RIT 29 200 ozo Cape Race nr Deringe; CON STANCE 29 7 n Rahja nr Pateniemi; CRIS PIN 30 te Beien; DEPENDENT 29 te Rotter dam; ELSBORG 29 40 w Lissabon nr Anco- na; HEEMSKERKGRACHT 29 100 nw Hel goland nr Gdynia; HEERENGRACHT 3010 z Oland nr La Pallice; ISABEL 29 2o Got land nr Helsinki; JOHN-V 30 te Rotterdam; JUMBO CHALLENGER 30 150 nno Massa- wa nr Salalah; KHYBER 29 te Karachi; KIELGRACHT 29 330 ono Mackay nr Mel bourne; KLAZINA-H 30 te Rotterdam; LEE FRANCES 29 vn Rotterdam nr Walhamn; LELIEGRACHT 291200 z Colombo nr Mau ritius; LINDA 29 vn Amsterdam nr Delfzijl; LINDEBORG 29 10 z Mon nr Antwerpen; LINGEGAS 29 te Rotterdam; LOOIER GRACHT 29 vn Shimizk nr Kobe; MAR JA 29120 zzw Tampa nr Tampa; MAYA 29 260 n Flores nr Alicante; MENNA 29 50 o Gevle nr Gevle; MERWEGAS 29 vn Hoek van Hol land nr Teesside; NEELTJE BROERE 29 thv Dungeon light vessel nr SwanseyNOR THERN EXPRESS 29 130 w St. Vincent nr Abidjan; PACIFIC DUCHESS 29 154 nnw Port Victoria nr Port Victoria; PACIFIC FREESIA 29 400 zw Abidjan nr Montevideo; PACIFIC LADY 30 op Straat van Gibraltar nr Algiers; PACIFIC MAJESTY 30 pass Gi braltar nr Algiers; PACIFIC QUEEN 29 600 no Guadeloupe nr Gloucester; PACIFIC TULIP 29 210 z Muscat nr Aden; PARKHA VEN 29 vn Abidjan nr Casablanca; PIO NIER 30 20 n Schiermonnikoog nr Rotter dam; RINGGRACHT 29 200 zo Lofoten eil. nr Amsterdam; ROZENGRACHT 30 vn Walkom nr Amsterdam; SHELLTRANS 29 vn Lame nr Lynass Point; SLOTER- GRACHT 30 60 o Gefle nr Avües; STA DIONGRACHT 29 180 no Freetown nr Douala; STELLA ORION 29 50 zzw Setubal nr Hamburg; STELLA POLLUX 29 ten an ker St. Malo; VANDA 29 vn Rotterdam nr Duinkerken; VICTRESS 29 te Rotterdam. MIDDELBURG-Kolonel J.J. Veen- stra, commandant van het district Middelburg van de rijkspolitie, is per 1 december benoemd tot districtscom mandant in Groningen. Daarmee keert hij terug naar de provincie van zijn geboorte. Voor zijn komst naar Middelburg in 1980 was de heer Veen- stra ook werkzaam in het district Gro ningen. Dat was in de functie van hoofd van de algemene dienst. De heer Veenstra was zeven jaar gele den, toen hij in Middelburg kolonel W.D. Lanting opvolgde, met zijn 37 jaar de jongste districtscommandant van de rijkspolitie in Nederland. VLISSINGEN Surveillerende agen ten van de Vlissingse gemeentepolitie hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de 27-jarige Vlissinger S. J. A. aangehouden die in een gestolen auto bleek te rijden. Het rijgedrag van A. viel de agenten op, waarop ze de man op de Koude- kerkseweg aanhielden. A. beweerde de auto in Amsterdam 'geleend' te heb ben. Bij navraag bleek dat de auto in de nacht van 24 op 25 september in Amsterdam was gestolen. Zowel de verdachte als de auto zijn overgedra gen aan de Amsterdamse politie. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Het is inmiddels overduidelijk: de school voor Fysiotherapie moet vech ten voor haar voortbestaan. In het verleden heeft de school zich netjes aan de beperkende maatregelen ge houden ten aanzien van studente naanname. Nu krijgen we de rekening van goed gedrag gepresenteerd. We zijn in aantal de kleinste opleiding en worden bedreigd met sluiting. Wij kunnen niet passief blijven onder de huidige omstandigheden. Het inge zonden stuk van de heer Verbeek in de PZC van gisteren deed onze haren dan ook extra te berge rijzen. Als het be stuur blijft zwijgen, moeten we als stu denten zelf reageren. Wij weten van de frustraties van minder dan een handje vol mensen, een paar jaar geleden. Maar wij vinden het onrechtvaardig dat frustraties uit het verleden worden gebruikt om lezers van deze krant te laten denken dat het onderwijsniveau slecht is. De reputaties van de aan de SVF afgestudeerde fysiotherapeuten bewijst het tegendeel. Dat de zwak heid die de heer Verbeek ons voor houdt vooral te maken heeft met de wijze waarop hij in aanraking kwam met een gezakte studente heeft hij niet geschreven. Dat niet iedereen slaagt is een bewijs van kwaliteitsbewaking van deze op leiding. Tot drie keer toe zakken zegt dan ook meer over de studente zelf dan over de verschillende examencommis sies. En dan spreken we nog niet over het incident op de jubileumdag in 1985. Jammer dat hierover nog steeds misverstanden de rond doen. We wil len er verder nog op wijzen dat de SVF te Zeeland een percentage afgestu deerden met vast werk heeft afgele verd. Er moet bezuinigd worden. Er moeten minder fysiotherapeuten bij komen. Waarom een school sluiten die minder dan 2,5 van de totale afge studeerden per jaar levert? En dat dan nog in een regio waar ze als enige SVF in meer dan 25 j aar geworden is tot wat ze is. Ze heeft een niet te onderschat ten aandeel in de totale regionale ge zondheidszorg. Als SVF verdwijnt wordt het makkelij ker in de toekomst verder te knabbe len aan de Zeeuwse HBO-opleidingen. Wordt Zeeland dan weer het afgelegen, achtergestelde gebiedje van Neder land, onze investeringen en ontwikke lingen ten spijt? Namens de leerlingen, Brigitta de Haas, Josephine Koeman, Annemarie Bécu Nico Aandewiel, Dien de Hoop, Marja van Noort, Corina de Smit, Ingrid van Weesen- beeck. SVF 3AIB Edisonweg 4 Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 19