KURSUSSEN ENGELS KIAI iedereel welkoi J-osVóet n4B>f VERKOPER M/V II CURSUS FRANS Souburg Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen DE NRC ROTTWEILER Alliance Franchise des Pays-Bas ST. WOORD EN DAAD Ouderensoos 'Open Hof' Paauwenburg RODE KRUIS W VEERE Jongerenkoor Vlissingen De Nieuwe Charade Verschijnt elke vrijdag bassen en tenoren AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN JUDO vanaf 6jaar JIU JITSU vanaf 13 jaar Computer Club Zeeland BLUE SPIRIT MANEGE DE BRUG ROMMEL-, MARKT 24 PSORIASIS? Sociaal Kultureel Werk Vlissingen S TENTOONSTELLING /I OPROEP: 'GROEP PAPILLON' RODE KRUIS KOLONNE INFORMATIEAVOND E.H.B.O.-OPLEIDING Judo en Jiu Jitsuver. In onze eigen judozaal (dojo) nu volop ruimte voor Lessen worden verzorgd door rijksgediplomeerde leraren Zeer lage contributieprijzen, judo of jiu jitsu 9,50 per maand AANMELDEN DAGELIJKS VANAF 19.00 UUR in de judozaal Koopmansvoetpad Souburg naast Sporthal Souburg of telefonisch 01184-62432/62942/63379 JUDO-JIU JITSU-JUDO-JIU JITSU-JUDO-JIU JITSU-JUDO-JIU ALLES VOOR DE HALVE PRIJS Computerliefhebbers opgelet! Afd. Middelburg Aanmelden of inlichtingen: JULIANA LOTERIJ' vrijwilligers VOLKS DANSEN luisteren? Chr. telef. Hulpdienst Zeelai WAT DENK JIJ VAN JEZUS?' PSORIASIS? BIJEENKOMSTEN/ONTSPANNING INSCHRIJVING DANSLES DANSSCHOOL JANVIER Discotheek Schoudee Sociëteit voor alleenstaanden in Zeeland Rommelmarkt Geopend Enterprise Music Center PERSONEEL zelfstandig werkend kok part-timester - oproepbaar 1 Telefoontje is voldoende 10 jr. 6,6, 15 jr. 6,9, 20 jr. 7,3 DE GRAAF 01180-33035 VERZEKERINGEN AUTOVERZEKERING Onderlinge Waarborgmij., v. d. CBTB u.a. Tel. 01100-15448. zki7 Autoverzekering Assurantiekantoor LAHR CO LENINGEN Kader schooldiploma Pers. leningen Lage rente incl. overlijdensdekking Geen afsluitkst. Snelle acceptatie Geheimhouding DE GRAAF FIN. Tel. 01180-33035 LAAGSTE RENTE Doorlopend krediet Bel nu DE GRAAF Geld lenen? W. M. Roelse DIVERSEN Parttime taxichauffeurs produktie- medewerk(st)ers leerling- kapper(ster) 'Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. s/ Wm' 'jt> WM m m BRUINISSE, Autobedrijf P.A. Zuidgeest B.V., Nieuwstraat 12, tel. 01113-1759. GOES, Autobedrijf De Jager, Ringbaan West 24, tel. 01100 - 31110. SCHOONDIJKE, Garage De Paepe (subdealer), Damstraa| 3A, tel. 01173 -1901.TERNEUZEN, Garage Du Pont Terneuzen B.V., Industrieweg 37, tel. 01150-81000. VLISSINGEN, Autobedrijf Klip B.V., Industrieweg 17, tel. 01184 -13434. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 4 SEPTEMBER MINI KRANT Advertentie opdrachten voordeMinikrant i dienen uiterlijk 's woensdags om 16.00 uur in ons bezit te zijn. Psoriasis een beeld om duidelijkheid overte krijgen. Za terdag 5 september a.s. voor uitgebreide informatie en symposium in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Informatie: 11.00-15.00 uur. Symposium: aanvang 13.00 uur. Toegang gratis Zeeuwse Bibliotheek blijft hiervoor geopend. m.i.v. volgende week. In de buurthuizen: 'de Zwaan', 'Schelde- buurt', 'Paraplu' en 'Aldegonde', 20 lessen 70,-. Inkl. materiaal en koffie. Inl.SKW, 01184-14660. werkgroep Zeeland start op zondag 6 september weer een cursus voor puppy's en een EG-cursus, op haar trainingsveld te Baarland. Inlichtingen en inschrijvingen: secretariaat tel. 01106-2962. van de c 0) <D k. a. o 0) -u donderdag, 10 SEPTEM BER 198Z 19.00 21.45 uur DELTA COLLEGE merwedestraat 1( middelburg De Alliance FrangaiSe, afdelingen Goes en Walcheren, organiseren cursussen in de Franse taal voor iedereen die of Frans wil leren of zijn kennis van de taal en het land wil uitbreiden. Deze cursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden, zijn gebaseerd op het leren communiceren in situaties van het dagelijks leven en wor den gegeven door leraren met de Franse nationaliteit. Ter aanvulling van deze cur sussen worden er verschillende culturele manifestaties in het cursusjaar 1987/1988 georganiseerd. Bij voldoende belangstelling zal getracht worden één cursus te organiseren welke 's ochtends of 's middags zal plaatsvinden. Nadere gegevens cursussen: AFDELING GOES Inschrijving: dinsdag 1 september 1987 van 19.30-22.00 uur maandag 7 september 1987 van 19.30-22.00 uur Kosten: 230,- Plaats: Goese Lyceum (ingang Vogelzangseweg), Goes Tijd cursus: maandag-, dinsdag- of donderdagavond Duur cursus: 24 lessen a 1 V2 uur per week Aanvang cursus: vanaf 16 september 1987 Nadere inlichtingen afdeling Goes: secretariaat, tel.: 01180-38280 (na 20.00 uur). Het Middelburgs Musical- en Operettegezelschap gaat het komend seizoen een operette instuderen en is daarvoor dringend op zoek naar Komt u eens luisteren dinsdagsavonds vanaf 20.00 uur in het Jacob Roggeveenhuis, Noordsingel 6. Tel. inl. Janny de Hooge 01180-26320 Paulien Eversen 01180-14475 afd. Oost- en West-Souburg en Ritthem Donderdag 10 september a.s. om 20.00 uur zal in het Rode Kruis gebouw aan de Rehobothstraat een worden gehouden over de in het seizoen 1987/1988 te houden cursussen en herhalingslessen. Bij voldoende deelname zal een van start gaan. Inlichtingen en/of aanmeldingen nieuwe cursisten op bovengenoemde avond of telefonisch 01184-70354 of 61744. Bestuur Ned. Rode Kruis afd. Oost- en West-Souburg/Ritthem GROTE VERKOPING VAN ALONZE ZOMERKLEDING Donderdag lOseptembervan9.00tot 16.00uur. Vrijdag 11 september van 9.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 12 september van 9.00 tof 12.00 uur. Dorpsstraat 42, Oostkapelle. De opbrengst is bestemd voor het kinderdagverblijf/ voedingscentrum in Guatemala. organiseert haar 10 gebruikersdag op zaterdag 5 september van 10.30tot 16.00 uur. Plaats: Beneluxlaan 14, Middelburg. Toegang voor niet-leden: 3,-, tel. 01100-31303. Vanaf woensdag 9 september is iedereen weer hartelijk welkom op elke woensdag middag van 2 tot 5 voor sjoelen; dammen; schaken; biljarten; kaarten; handwerken en bingo. Speciaal gevraagd: bridgers, biljarters, dammers en schakers. Tot ziens in 'Open Hof'. Alex. Gogelweg 59 Vlissingen start op 21 september een EHBO-cursus tel. 01180-27306; tel. 01180-27310. UITSLAG AUGUSTUS 1987 168-363 111-192 106-361 108-160 309-295 240 - 158 319-126 170-191 172-339- 102- 261 - 355 - 340 - - 359 -116 - 213 - •327- 123- 103- •248-202-184- -374-277-122- -222- 129-215- TREKKING d.d augustus 1987 77 108 67 181 259 206 219 44 171 169 58 191 266 175 88 57 187 13 68 188 116 263 10 109 132 287 4 64 198 47 104 163 276 80 24 142 121 Eerste lustrum loterij. Trekking verzet naar 28 september 1987 De trekkingslijst wordt ge publiceerd in de PZC mi- nikrant van 9 oktober 1987. Prijzen kunnen wor den afgehaald Vm 1 no vember 1987 bij A. David- se, Seissingel 66, Middel burg. gespecialiseerd in paardesport voor gehandicapten, zoekt voor de begeleiding tijdens deTessen aan geestelijk en lichamelijk gehandicapten, tijdens de middag- en avonduren, enige hippische ervaring vereist, niet jon ger dan 15 jaar. Aanmelden: Manege De Brug, Bosweg, Vlissingen, tel. 01184-62966 op werkdagen, behalve vrijdag, van 14.00 tot 17.30 uur. 's Zaterdags van 9.00 tot 14.30 uur, of na 19.00 uur, behalve dinsdag en vrijdag, tel. 01181-553 bij instructrice: mw. Ria de Klerk-v. d. Graaf. Volksdansen kunt u bij ons leren. Wij zijn weer gestart met onze begin- nersgroep. Wij leren u dan niet alleen Neder landse dansen, maar ook vele buitenlandse. Kom eens kijken en doe eens mee. Volksdansgroep Vlissingen. Inl.: 01184-60837; 01180-29733. U zou graag in coil komen met meij die naar u Een gesprek van mej mens kunt u krijgen bil U blijft anoniem. Telef. 01180-36251, dagelijks van 10-241 weekends 20-24 uur A.s. zaterdag tel Meliskerke. AanvaJ 9.00 uur. Verkoopt! opbod: 10.00 uurt.b Schietverenigin Meliskerke. indewelkomdieu voor iedereen isl Zondag 6 septeT 18.45 u. in de Getuige] kerk. Thema: Medewerking van: Driesprong, Janus I deel, het Welkomboel mime-groep Reflectie! Vanaf vandaag repeteren wij weer eikel dag van 19.00 tot 20.15 uur in het Jeugd! bouw, achter de Petruskerk in VIissingeni Nieuwe leden voor koor en combo zijn| harte welkom. Welke pianist(e) komt het combo versj ken? Voor inlichtingen en informatie zaterdag 5 septerl 1987 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middcibtif Open dag: 11.00-15.00 uur. Symposium: aanvj 13.00 uur. Zeeuwse Bibliotheek blijft hiervoorf opend. Toegang gratis. te Goes, Middelburg, Zierikzee, Middelharnis, Oude Tonge. Da gelijks van 14-17 uur en van 18.30-20.30 uur tel. 01100-20176/ 30428/14882, 01180-38370. zkl4 te Wemeldinge. Zat. geopend v.a. 20.00 uur en zondag v.a. 15.00 uur. zk!4 Op zaterdag 5 september a.s. opent de S.A.Z. het nieuwe sei zoen 1987-1988 met een Grote Open Dans Avond in Hotel Walcheren te Koudekerke. Het Dansorkest 'Roulette' heeft de muzikale begeleiding. Dit is een unieke kans voor alleen staanden om met de S.A.Z. kennis te maken. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. zkl4 a.s. zaterdag te Meliskerke. Aanvang 09.00 uur. zkl4 ADVERTEREN DOET VERKOPEN Wijngaardstraat 34, Goes. Iedere week een aanbieding uit de LP top 50. Tot ziens, de Zusjes Wouterse, Margriet, Janny, Ella. De platenzaak waar muziek in zit (vanaf de markt door Sint- Adriaanstraat, 50 mtr. links). zk24 Gevraagd: afwisselende baan in middelgrote zaak. Veel zelfstandigheid. Wij zoeken een flexibele enthousiaste persoon die met groot ver antwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig de keuken runt. Schrifte lij ke sollicitaties richten onder nr. A 41bureau PZC, Vlissingen. zk25 Echte Bakker Dick Bunt, Goes, tel. 01100-13545, na 18.00 uur: 01100-11115, vraagt: voor enige uren per week, ±8-12 uur. Liefst woonachtig in Goes. zk25 Lage basistarieven: 20% aanvangskorting maximaal 70% no-claim; geen toeslag voor jongeren Naereboutstraat 20, Goes iedereen leest de krant altijd en overal Lage premie. No claim-korting tot 75 Zeelandkorting. Vraag telefonisch informatie welke premie u voor uw au toverzekering betaalt. Statenlaan 152, Middelburg, tel. 01180-25391. zkl7 Wordt rij instructeur m/v of rij schoolhouder m/v. Dat kan al in een halfjaar. In september starten nieuwe dag- en zater dagopleidingen. Vast en zeker werk, fijne baan, eigen rij school en een goede toekomst met Vraag gratis studiegids bij eni ge kaderschool: 04998-99425 (ook's avonds). zk26 (Meestal binnen 4 uur) Spec. ambt. tarief (Geen info. werkgever) Hyp. 30 jr. 7.3 20 jr. 7.3 10 jr. 6,6 %,5jr. 6,4 zk26 5.000 60 x 109,08 11,7% 10.100 60 x 213,21 10,2% 23.000 72 x 422,86 10,2% 32.000 96 x 480,84 10,2% 40.000 96 x 601,06 10,2% Zeeuwse Discontomij. Tel. 01180-15956. zk26 voor ambtenaren, ook semi. 30.000.- 600,-p.m. 10.9% 35.000,- 700,-p.m. 10,0% 40.000,- 800,-p.m. 10.0% Door onze volmacht dezelfde dag het geld thuis gebracht 01180-33035. zk26 Gevolmachtigd bemiddelaar Blauwedijk 1, Middelburg, tel. 01180-14287. zk26 Gevr.: dames- en herenmodel kappersschool Goes, 2e jrs. Tel. 01658-2650. k24 Gevraagd: min. 2 jr. i.b.v. rijbewijs, Taxicentrale Vlissingen B.V., Industrie weg 17, Vlissingen, tel. 01184-14090. zk25 ASB uitzendbureau zoekt met spoed voor een relatie in Yerse- ke van 18 jaar of ouder die in een twee ploegendienst kokkels willen inblikken. Inl.: 01100- 23220 (op zaterdag01180-15945 Peter Bachofner). zk25 Gevraagd: huish. hulp voor 2 middagen per week. Bellen tussen 17.00-19.00 uur: tel. 01184-11468. k25 Gevraagd: voor 2 morgens in de week flinke nette zelfstandi ge hulp in de huishouding. 20 jaar of ouder. Tel. 01196-13659. Han van de Sande Haarverzor- ging heeft plaats voor een Leeftijd 16-17 jr. Soil, na tel. afspr. Tel. 01180-12692, Vlas- markt 35, Middelburg. zk25 Zet zelf 'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. Hoe opmerkelijker u adverteert hoe meer j u wordt begeerd, j En wat kost zo'n advertentie nou ten i opzichte van de hypotheekrente, dubbele lasten etcetera? i En de makelaar/ Meestal minder dan u 'denkt en u verkoopt sneller, want: weet van wanten en kranten V V V V V V V V V V V V V V V V V s/ V V V V V V V V V V V V SINDS 1910 VERTROUWD VAKMANSCHAP, NET EVEN ANDERS j Wij zijn een middelgroot VAG-bedrijf, gespecialiseerd in de verkoop van personen- en bedrijfswagens van de merken Volkswagen en Audi. Wij zoeken voor uitbreiding van ons verkoopteam een De verkoper die wij zoeken heeft een opleiding van minimaal Havo of Iva A of B en heeft al enige commerciële ervaring, bij voorkeur in de autobranche. Zijn leeftijd is 23 jaar of ouder. De nieuwe man of vrouw moet in staat zijn 250 nieuwe en gebruikte auto's te verko pen op jaarbasis. Een salaris met provisieregeling is uiteraard afgestemd op een dergelijke verkoopprestatie, waarbij de beschikking over een auto van de zaak van zelfsprekend is. Degene die denkt onze juiste kandidaat te zijn schrijft een korte, bondige brief met voldoende informatie, voorzien van een pasfoto, naar de direktie van Autobedrijven Jos Voet t.a.v. B. Voet, postbus 183, 4530 AD Terneuzen. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A -■« iliill/li Koploper in prestaties en comfort - M v-fS-iSiSiiSii-ÏSS fa prijzem af importeur em exclusief aflev/erimg5k05tem. Prijs- em specificatiewijzigimgem voorbehouden. QAIHATSt,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 42