wissel smmwea Derde Rivierafestival met muziek en show op complex Zoutelande weekenddiensten kerkdiensten U hebt een transportprobleem? Wij hebben de oplossing. TRAMPER B.V. RIJK O O D n <D D C ADMINISTRATIEF MEDEWERKER meubel/ woningstoffeerder JANNEKE DIERX- SCHOQL vakleerkracht handvaardigheid Geld gestolen bij inbraken vakantiehuisjes Zware schade bij slippen van auto's Thoolse fietsdag zaterdag 27 juni Politie Kapelle geeft 27 boetes bij snelheidscontrole ADVISEUSE INFORMATICA WISSENKERKE Sint-Paulusschool voor mavo MIDDELBURG een leraar/lerares SECRETARIAATS MEDEWERKER M/V DIERENSPECIAALZAAK 16 Artsen: Dierenartsen Tandartsdiensten Schouwen-Duiveland: D. H. de Kup, Vroonweg 4, Burgh-Haamstede, tel. 01115-1359. Apotheek: Wijkverpleging: BROUWERSHAVEN Commissie welzijn houdt vergadering B UR GH—HAAMS TE DE Bridge De Bridgekring '68 in Burgh-Haamstede houdt in de maan den juli en augustus bridgedrives op de donderdagavonden, in het dorps huis De Schutse aan de Julianastraat in Burgh-Haamstede. Inschrijven is tot 19.15 uur mogelijk aan de zaal. KRUIN IN GEN Basisschool sluit project over zee af VOSSEMEER Beierse middag De afdeling Oud-Vossemeer van de Zonnebloem neemt vandaag, zaterdag, deel aan een Beierse middag in De raaijberg in Ber gen op Zoom. De aanvang is 15.00 uur, de deelnemers worden rond 14.15 uur thuis opgehaald. Clubkampioenschappen De WEM E LD IN GE Hengelwedstrijd De hengel sportverenigingen 't Grondeltje uit Wemeldinge en 't Lege Net uit 's-Gra- venpolder hielden een bekerwedstrijd ZIERIKZEE stiltekring - De laatste stiltekrii voor de vrede in Zierikzee wordt dc derdag 25 juni gehouden. Onder 1 ding van het vredesplatform Schc wen-Duiveland kunnen mensen zii aansluiten onder De Beuze. STICHTING HUISVESTING EN VERZORGING VOOR OUDEREN VLISSINGEN leerkacht godsdienst - 4 lestijden per week leerkracht muziek - 1 lestijd per week A. Handelskennis 11 a 14 lesuren B. Godsdienst 6 a 7 lesuren Stationsweg 11 Heinkenszand Tel.: 01106-1206 NU TROSGIERST 5,50 p.kg 11,50 DEJONGEHOEK VAN DIJKE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 20 JUNI 19, ZOUTELANDE/MIDDELBURG De Juliana-korpsen Middelburg houden zaterdag 27 juni voor de derde keer et 'Zeeuwse Rivièra-Festival' in het sportcomplex 'De Hoghe Hilt' aan de YVestkapelseweg in Zoutelande. Aan dit muziek- en showspektakel doen veertien showkorpsen mee, die alle opereren in de categorie Drum en ugle corps. Zij kunnen zich een rlaats verwerven voor deelname aan iet nationaal kampioenschap. Om <:at te bereiken moet een korps min- tens aan vier van deze wedstrijden meedoen. Onder de deelnemende korpsen zijn iok de twee kampioenen van vorig aar: Jong Jubal in de jeugdafdeling en a'ubal in de seniorenklas. Beide korp- en komen uit Dordrecht. Voorts ne men vijf Zeeuwse korpsen deel: Blue ipirit, Juliana en Johan Friso uit Mid delburg, Excelsior uit Goes en het Zie- iuzeese Rust Roest. Ook een Duitse afvaardiging is dit keer van de partij. Het 'Schaumburger lerolde Drum Bugle Corps' uit Stadthagen komt naar Zoutelande om zich te meten met de Nederlandse korpsen. Twaalf juryleden beoordelen de pres taties van de deelnemende korpsen. Gekeken wordt onder meer naar de muzikale verrichtingen, maar ook het marcheren en het synchroon uitvoe ren van de figuren wordt nauwlettend gadegeslagen. Ieder korps krijgt van elk 'urvlid een op een band ingespro ken beoordeling, waarmee eventuele foutjes in de volgende contestwed- strijd kunfien worden voorkomen. Ieder korps krijgt maximaal dertien minuten om zijn show uit te voeren. Het festival heeft een middag- en een avondgedeelte. Het middagprogram ma begint om 16.30 uur en zaterdag avond on! half acht. Verwacht wordt dat er rond half elf kan worden afge sloten. Ter verhoging van de sfeer op het festivalterrein heeft ieder korps zijn eigen kraampje waar informatie materiaal wordt aangeboden en re clame-attributen voor verkoop wor den aangeboden. De shows bestaan overwegend uit mo derne muzikale arrangementen met muziek uit musicals en films. Ze bezit ten bovendien veel elementen van mo derne choreografie en jazzballet. Elk korps bestaat uit een brass-, een per cussion- en een colourguardgedeelte. Het festival is een samenwerkingsver band tussen de VVV van Zoutelande, Juliana-Middelburg en de stichting Drum Corps Holland. Het middaggedeelte, dat om half vijf begint, brengt achtereenvolgens de korpsen Johan Friso, (Middelburg), Jong Jubal (Dordrecht), Excelsior (Goes), Avalance (Vlaardingen), Don bosco (Rijswijk) en Blue Spirit (Mid delburg). 's Avonds vanaf half acht spelen achtereenvolgens Rust Roest (Zierik zee), Schaumburger (Stadthagen), Juliana (Middelburg), Blue Wave (IJ- muiden), Bato (Haarlem), Avant Cou- rir en Jubal (Dordrecht). SCHOUWEN-DUIVELAND THOLEN SINT-PHILIPSLAND 20 en 21 juni Alarmnummer Schouwen-Duiveland 01184-14444 Alarmnummer Tholen en Sint-Philipsland 0011 Zierikzee: v.a. vr. 18.00 u.-ma 8.00 u.: W. Bontkes, Zierikzee, tel. 01110-12280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Westhoek en Brouwershaven: v.a. vr. 18.00 u.-ma. 8.00 u.: G. van Beek-Ver beek, en J. Ph. Stenger, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. 01115-1861; L. A. M. Bruël, Markt 32. Brouwershaven, tel. 01119-1280; J. L. Flach, J. van Re- nesseweg 6, Renesse, tel. 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nieuwer- kerk: v.a. vr. 18.00 u.-ma. 8.00 u.: M. v. d. Berg, Weth. van Klinkenstr. 10. Nieuwerkerk, tel. 01114-1810. Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland, Scherpenisse: patiënten dokter v. d. Bel: A. C. J. Noteboom, St.- Annaland, tel. 01665-2400. Sint-Philipsland en Nieuw-Vosse- meer: C. H. M. de Groot, Nw. Vosse- meer, tel. 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: patiënten dokter Padt): R. H. Padt, Schoolstraat 33, Poortvliet, tel. 01662-2400. Zierikzee: v.a. zat. 9.00 uur: S. Berg- sma, tel. 01110-12180. Tholen: W. Brons, tel. 01666-2596; klei ne huisdieren weekendspreekuur, Kalfsdamseweg 2, Poortvliet. Op za terdag 8.30 U.-9.00 u. en op Botermarkt 10, Tholen van 11.00 u.-12.00 u. Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. 17.00-17.30 uur. Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. 01110-12906, geopend za. van 9.00 u.- 12.30 u. en van 16.30 U.-17.30 u. Zo. van 12.00 U.-12.30 u. en van 18.00 U.-18.30 u. Tholen en Sint-Philipsland: zr. tel. te bereiken 01666-2318. Schouwen-Duiveland: Voor dringen de hulpvragen is de dienstdoende wijkverpleegkundige (7 x 24 u.) te be reiken via het tel.no. 01110-14433. RENESSE Op een camping en in een bungalowpark aan de Hoge Boom- weg te Renesse is donderdagmiddag in zes vakantiehuisjes ingebroken. De daders waren duidelijk alleen op zoek naar geld, want er werden geen goede ren vermist. De dieven wrikten in alle gevallen de ramen open en gingen er vandoor met een buit van in totaal rond de 4.000,aan guldens en bui tenlands geld. De gedupeerden waren allen van Duitse nationaliteit. ZIERIKZEE Op Schouwen-Duive land zijn vrijdagmorgen twee auto's door de regen in een slip geraakt en vernield. Op de Grevelingendam pas seerde S. P. W. uit Bruinisse om tien over zeven een andere auto. Bij het weer invoegen remde hij af, slipte, sloeg over de kop en kwam in de linker berm terecht. Om tien uur reed J. D. K. uit Ellemeet over de Kuijerdamseweg in Ellemeet. In een bocht raakte hij in de rechter- berm, kwam in een slip en belandde via een sloot door het hek in de tuin van C. M. O. 21 jnui 1987 Nederlands-Hervormde kerk. SCHOUWEN-DUIVELAND: Brou wershaven 9.30 ds. Schneider; Brui nisse 10, 17 ds. De Roo; Burgh 10 ds. Ten Have; Dreischor 9.30 ds. Geers; Eikerzee (Scharendijke) 9.30 ds. Otte; Haamstede 10 ds. Kerssen, 19 ds. Vijf- vinkel; Kerkwerve 11 ds. Otte; Nieu werkerk 10 ds. v. d. Ban; Noordgouwe 11 ds. Geers; Noordwelle 11 ds. Seton; Oosterland 10 ds. Den Harder, 18 ds. Kerssen; Ouwerkerk 10 dhr. Rouw; Renesse 9.30 ds. Seton; Serooskerke 10 ds. Vijfvinkel; Sirjansland 10,18.30 ds. Boer; Zierikzee: Gasthuiskerk 11 ds. Jonker, 19 ds. Mulder, 9.30 ds. Hen- drikse; Zonnemairell ds. Schneider. THOLEN: Oud-Vossemeer 9.30, 18.30 ds. De Kievit; Poortvliet 10, 18 ds. Egas; Scherpenisse 9.30 ds. v. Bergen- Bravenboer, 14.30 kand. Beider; Sint- Annaland 10,18 ds. v. Herk; Stavenis- SINT-MAARTENSDIJK - Burge meester H. A. van der Munnik van Tholen geeft zaterdag 27 juni om 10.00 uur voor het VW-kantoor het start sein voor de vijfde Thoolse fietsdag. In elke kern kan tussen 10.00 en 14.00 uur worden gestart. Afmelden is mogelijk tot 17.00 uur. Burgerlijke stand THOLEN Geboren: Cornelis D. J. van Dijke; Jo- lyne-Merel J. M. A. den Braber; Lianne M. Ras; Bas Vermeer; Evelien M. A. Verkamman; Madeion Ch. Pool; Cor nelis Schot; Jacobus J. Vroegop; Da- niëlle J. W. ten Bloemendal; Emmely Kwaak; Maria de Hond; David J. Pol derman; Stephanie H. M. van Kaam; Annaloes J. Walhout; Angela M. We ber; Roy Aarnoudse; Robbert M. Wal pot; Abraham R. van der Zande; Maria E. van Koeveringe; Gerritje A. de Rij ke; Anne Hazen. Getrouwd: G. Wapperom en J. Boers- ma; C. M. Menheere en Th. C. M. van de Sanden; D. M. Andriesse en W. Bout; J. A. Dane en K. J. Polsema; P. Oosdijk en J. A. Potappel; A. van Driel en C. R. M. Belleter; J. P. Elenbaas en P. J. C. van den Bergh; D. L. Hage en S. Mos selman; C. F. J. Reeders en G. R. M. de Meester; J. Weststrate en M. M. Lam- bregtse; C. Smits en M. N. Klaasse; G. A. J. P. Bras en P. J. M. E. Koning; F. M. Hommel en J. C. M. van Schilt; M. Moerland en W. H. van Dijke; A. Baaij en M. Bogert. se 10, 18 ds. Zwanenburg; Sint-Maar tensdijk 9.30 ds. v. Loon, 14.30 ds. Egas; Rehoboth 10 ds. De Blank, 19 ds. Voortman; Sint-Philipsland 9.30 ds. Cazander, 14.30 ds. v. Loon; Tholen 9.30, 18.30 ds. Verheul; Immanuel 10 ds. Visser. Gereformeerde Kerk. SCHOUWEN- DUIVELAND: Brouwershaven 10 ds. Vollmuller, 18.30 ds. v. Zoelen; Brui nisse 10, 17 ds. Gilhuis; Nieuwerkerk en Oosterland 10, 17 ds. Ten Hove (HA); Scharendijke 10 ds. Kamer mans, 19 ds. Groen; Zierikzee 10 ds. Nagelkerke. THOLEN: Oud-Vossemeer 10, 15 ds. Palsma. Gereformeerde Gemeente. SCHOU WEN-DUIVELAND: Haamstede 10, 18.30 leesdienst; Nieuwerkerk 9.30, 15.30 leesdienst; Oosterland 10, 14.30, 18.30 leesdienst. THOLEN: Poortvliet 10, 14.30, 18.30 leesdienst, 24/6 19 ds. Van Dijk; Scher penisse 9.30 HA, 18.30 ds. Beens, 14 leesdienst; Sint-Annaland 9.30, 14, 18 leesdienst; Sint-Philipsland 9.30, 15 leesdienst; Tholen 10,14.30,18.30 lees dienst. Oud-Gereformeerde Gemeente. SCHOUWEN-DUIVELAND: Bruinis se 10 en 17 leesdienst; Oosterland 9.30, 14 en 18 leesdienst. THOLEN: Sint-Maartensdijk 9.30, 14, 18 leesdienst; Sint-Philipsland 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Stavenisse 9.30, 14 en 18 leesdienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. SCHOUWEN-DUIVELAND: Haam stede 10,17 ds. Brandsma; Kerkwerve 10, 18 ds. v. d. Sluijs; Zierikzee 10, 18 ds. Hilbers. THOLEN: Oud-Vossemeer 10, 14.30, 18.30 leesdienst; Tholen 10,18.30 lees dienst. Gereformeerde Gemeente in Neder land. SCHOUWEN-DUIVELAND: Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Nieu werkerk 9.45 en 15.30 leesdienst. THOLEN: Oud-Vossemeer 10,14.30 en 18.30 leesdienst; Sint-Annaland 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst; Sint-Maar tensdijk 9.30,14 en 18 leesdienst. Leger des Heils. Zierikzee 10 samen komst. Evang.-Lutherse Gemeente. Zierikzee 10 ds. Buissing. Rooms-Katholieke Kerk. Haamstede 11 past. Verdaasdonk; Oud-Vosse meer 9.30, zat. 17.30; Tholen 10.45; Zie- rikzee9.30 past. Verdaasdonk, zat. 19. Pinkstergemeente. SCHOUWEN- DUIVELAND: Zierikzee (Meelstraat) 10, woensd. 20 samenkomst. BROUWERSHAVEN De commis sie welzijn van de gemeente Brouwers haven vergadert maandag onder meer over subsidieverzoeken ten behoeve van de jeugdsoos Brogum in Zierikzee en het alarmeringssysteem voor oude ren op Schouwen-Duiveland. De com missie buigt zich verder over de wel- zijnssubsidielijst 1987. De vergadering begint om 19.45 uur. KRUININGEN De christelijke ba sisschool 'De Welle' uit Kruiningen sluit vrijdagavond 26 juni een twee we ken durend project af over de zee. Leer lingen van de school hebben zich door excursies naar onder meer het Zeeuws Biologisch Museum en een zeeschip, lessen over de zee en informatie van Greenpeace een beeld gevormd over de zee. Tijdens de slotavond - de orga nisatoren verwachten zo'n vijfhonderd mensen - is er in het schoolgebouw aan de Slotstraat een tentoonstelling, scheepsmodellen en een stand van Greenpeace. Bij mooi weer staan op het schoolplein terrasjes opgesteld en brengt een visboer zijn waar aan de man. De bijeenkomst begint om 18.30 uur en duurt tot 21 uur. voetbalvereniging Vosmeer besluit zondag het seizoen 1986-87 met het houden van clubkampioenschappen op sportpark De Vossenberg. Alle se niorenelftallen van de vereniging doen mee. De aanvang is 11.00 uur. aan de Westerschelde. Winaar were Grondeltje. De 49 deelnemers haald 9486 gram vis uit het water. De uitslag: 1 L. Luteijn 1732 gram; 2 t vrouw Westerweel 800; 3 L. van Westen 71; C. Vergouwen 654; 5 A. Dekkers 649; 6' Zuijddijk 504 (allen van 't Grondeltje); t Liplijn 497 ft Lege Net); 8 F. de Pree 490 Lege Net); 9 J. van Duivenvoorde 364 Grondeltje); 10 A. de Vos 337 ('t Grondeltj KAPELLE De groep Kapelle vant rijkspolitie hield vrijdag een sn( heidscontrole op de Dijkwelsewe Postweg en Abdijstraat in de gemee: te Kapelle, waarbij 263 auto's werdc gecontroleerd. Er werden 27 proce sen-verbaal uitgeschreven; één w gens het rijden met een verlopen rijb wijs en 26 wegens het overschrijde van de maximum snelheid. De hoog; gemeten snelheid was 95 kilometer pi uur, terwijl ter plaatse 50 kilometer toegestaan. Als dealer van Mitsubishi trucks zijn we dagelijks bezig met de transportproblemen van het Nederlandse bedrijfsleven. En telkens weer vinden we voor iedere ondernemer de oplossing die het beste bij hem past. Want met deze drie basis-modellen en hun vele varian ten komen we altijd tot een professioneel en op maat gesneden advies Dus als u zoekt naar de meest efficiente vervoerswijze tegen een lage kilometerprijs, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs Hij toont u graag de mogelijkheden van onze Mitsubishi bedrijfswagens De L300. Rijdende bedrijfsruimte vanaf f 17.345,-* De Mitsubishi L300 past in ieders straatje door zijn vele standaard uitvoeringen Maximale bmnenmaten van 4,5 tot 5,7 nr bij geringe buitenmaten. Ook leverbaar met ramen, als pick-up, als chassis-kabme, als personenbus of met dubbele kabme Motorkeuze 1 6 liter benzine of stille 2 5 liter diesel Inbouw- en opbouwmogelijkheden naar keuze. Basisprijs chassis-kabine vanaf f 15 995,- De nieuwe Canter Truck Varianten, vanaf f 31.C Dé grote ommekeer in techniek, komfort en stroomlijn Onder de kantelkabine is een keur van dieselmotoren mo gelijk, waaronder de nieuwe, direkt ingespoten Turbo Diesel motor van 86 kW (114 pk) die zijn maximum Jf^ koppel al bereikt bij 2000 omw /min. Ook het interieur, is vernieuwd panoramische- en boomerang- ji ruiten voor nóg beter zicht, kompleet nieuw verwarmmgs- en ventilatiesysteem voor nóg beter werkklimaat. En wat stroomlijning betreft, de Canter heeft een Cw Waarde van maar 0,51 Dat bespaart véél brandstof FK/FM-Trucks van 7,5 tot 14 ton G.V.W. De zwaarste serie Mitsubishi bedrijfswagens Toonaangevend in stijl, komfort, ekonomie en service Leverbaar m 9 uitvoeringen met elk twee chassis-maten Keuze uit 145 pk of 185 pk Turbo Diesel motoren. Het lage geluidsniveau bij de 185 pk versies, is goed voor 2% milieupremie Alle genoemde prijzen zijn exkl. BTW, afleveringskosten en anti-korrosiebehandeling. Importeur: HNG Sittard B.V A MITSUBISHI TRUCKS. DE GESTAALDE PERFEKTIE IN VRACHT Verrijn Stuartweg 6, tel. 01100-30768. Het ontbreekt vrouwen vaak aan een goede of bijdetijdse (beroeps)opleiding, waardoor zij veel moeilijker aan de slag komen dan veel mannen. Om dit te verhelpen heeft de Vrouwenbond FNV het initiatief genomen om scholen op te richten, waar vrouwen alsnog vooreen beroep kunnen worden opgeleid. De school heeft tot doel, vrouwen boven de leeftijd van 25 jaar die willen (her)intreden op de arbeidsmarkt in staat te stellen zich te kwalificeren vooreen beroep in de informatica, of hen te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf. STICHTING VROUWENVAKOPLEIDING VROUWENBOND FNV ZEELAND POSTBUS 7034 4330 GA MIDDELBURG TEL. 01180-23518 MIDDELBURG Papisland 1 4337 CX TERNEUZEN De Jongestraat 8 4531 GL Tel. 01150-14844 In augustus 1987 start de opleiding: Het is een eenjarige opleiding gedurende 3 dagen per week. Vrouwen worden opgeleid voor adviserende/ begeleidende/instruerende functies op het gebied van de automatisering. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in informatica en goed met mensen kunnen omgaan, ouder zijn dan 25 jaar en werkloos, minimaal een Mavo-opleiding en enige jaren werkervaring in een administratieve of commerciële functie hebben kunnen deze opleiding volgen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contac top met de Janneke Dierxschool in Terneuzen, De Jongestraat 8, tel. 01150-14844. De algemene instelling omvat de verzorgingshuizen Ter Reede' (265 verzorgingsplaatsen) te Vlissingen en 'De Zoute Viever' (80 verzorgingsplaatsen) te Oost- Souburg. Tevens grenzen aan Ter Reede twee comple xen aanleunwoningen met in totaal 244 woningen. Op de administratie van de stichting bestaat de vacatu re van Functie-inhoud: zelfstandige taken in opstellen van begroting en jaarrekening van de diverse exploitaties; Ibudgetbewaking; het leveren van een bijdrage in opzet en invoering van automatisering; diverse variërende administratieve en boekhoud kundige werkzaamheden. Functie-eisen: diploma M.B.A.-H.E.A.O.-S.P.D. I of een gelijk waardige combinatie van opleiding en/of ervaring; enkele jaren administratieve ervaring in bovenge noemde taken; goede contactuele eigenschappen; goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en ge schrift. Salarisinpassing kan plaatshebben overeenkomstig de richtlijnen in de cao-be jaardentehuizen rekeninghoudend met leeftijd, opleidingen en ervaring. De ove rige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao-bejaardenhuizen. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagén te richten aan de directeur van de Stichting, drs. Jde Graaf, Koudekerkseweg 81 4382 EJ Vlissingen. Zij die reeds gereflecteerd hebben op de advertentie van 30 mei 1987 behoeven niet opnieuw te schrijven. Eventuele inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij het hoofd van de admi nistratie, de heer G. J. Peeters, telefonisch te bereiken onder nummer 01184- 17820 (tijdens kantooruren). Het bestuur van de C.IM.S. 'De Pijler' te Wissenkerke vraagt per 1 aug. a.s. of z.s.m. daarna een voor 4V2 uur per week. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de akte K. en R. Akte u strekt tot aanbeveling. Tevens dienen zij de uitgangspunten van on ze school te onderschrijven. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de direc teur van de school, dhr. P. Loendersloot (tel. 01107- 1219 na schooltijd). Sollicitaties vóór 29 juni a.s. richten aan de secr. van het bestuur, dhr. J. Quist, Orisantstraat 16, 4491 HA Wissenkerke. Het bestuur van de Zuidelijke Landbouw Mij (ZLM) heeft met ingang van het nieuwe schooljaar aan de Prot. Chr. School voor LHNO 'Oranjezon' te Oostkapelle de volgende vacatures: Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk ingewacht door de onderwijsconsulente, mevr. A. v. d. Leeden, Postbus 2116, 4460 MC Goes. Adriaen Coortelaan 1, 4383 SR Vlissingen vraagt met ingang van het nieuwe schooljaar 1987/ 1988 leerkrachten (m/v) voor Reacties van zowel bevoegden als studerenden zijn welkom. Ten minste akte Katechese/Katechetiek of gods dienstdiploma van de R.-K. Nederlandse Kerkpro vincie is voor deze functie noodzakelijk. Sollicitaties richten aan het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs op Walcheren op bo vengenoemd adres. Verdere informatie is verkrijgbaar bij L. van der Meer, directeur van de school (tel. 01184-60205 of 63053). Oranje-Nassaschool voor Chr. Mavo, Oranjelaan 11, 4332 VA Middelburg, telefoon 01180-25274. Het bestuur vraagt per 31 augustus 1987 voor: Handelskennis 10-14uur Van sollicitanten wordt verwacht dat zij, op grond van eigen overtuiging, medeverant woordelijkheid willen dragen voor het christelijk karakter van de school. Sollicitaties te richten aan de directeur W. P. Littooij, G. v. d. Veenstraat 48,4333 AV Middelburg, tel. 01180- 11533 (huis). BUREAU DEN BOER organiseert vak- en consu mentenbeurzen, o.a. Expo Goes, Wonen Vrije Tijd Middelharnis, infodagen 'Wonen in Zeeland', Zeebra Krabbendijke en Bedrijvencontactdagen Goeree Overflakkee.. Persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn onze handelsmerken. Voor ons kantoor zoeken wij op part-time basis een Administratieve ervaring en goede type-vaardig heid is vereist. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, voorzien van Curriculum Vitae kunt u zenden aan: Bureau Den Boer, de heer A. J. den Boer, Oostkeure 4, 4481 AM Kloetinge. Voor de totale verzorging van uw kleine en grote vrienden van 8 voor Topwinner diner 5 kg van 14,-voor Huismerk brokken voor 39,95 per 25 kg Ook op de zomermarkt te 's-Heerenhoek Wooncentrum De Jonge Hoek van Dijke is een interieurver- zorgingsbedrijf wat al meer dan 25 jaar werkt in deze regio. Onze zaak is gelegen aan de rand van een prachtig dorp; Heinkenszand, in dezak van Zuid-Beveland. Wij bewegen ons op het gebied van volledige advisering van interieurs voor woningen, scholen en kantoren. Zowel meubelen in het moderne en klassieke genre alsmede volle dige stoffering bevinden zich in ons dienstenpakket. Om ons steeds groter wordend klantenbestand goed te kun nen bedienen zoeken wij con tact met een jonge energieke medewerker, die geïnteres seerd is in de hiernaast vermel de functie van vakkundig, ervaren Functie zelfstandig-werkend; meedenkend in team; representatief-energiek; verantwoordelijk voor uitvoering opdracht. Kwalificatie brede ervaring in de branche; oplei ding en eventuele vakdiploma's; leeftijd 23-35 jaar. Wij bieden u een zeer afwisselende baan; De Jonge Hoek v. Dijke honoreertzijn hardwerkende mensen goed. In een nadergesprek kunnen wij u daarover informeren. Wanneer u deze functie ambieert, stuurt u dan uw handgeschreven brief met C. V. naar: Ed Stenevate2 Postbus 23 4451 AB Heinkenszand 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 46