Derde Rivierafestival met muziek en show op complex Zoutelande weekenddiensten kerkdiensten U hebt een transportprobleem? Wij hebben de oplossing. O D n D C ADMINISTRATIEF MEDEWERKER meubel/ woningstoffeerder vrid^CL iS&VEUUW£N Politie Kapelle geeft 27 boetes bij snelheidscontrole JANNEKE DIERX- SCHOQL ADVISEUSE INFORMATICA WISSENKERKE vakleerkracht handvaardigheid Sint-Paulusschool voor mavo MIDDELBURG PFl^ een leraar/lerares SECRETARIAATS MEDEWERKER M/V DIERENSPECIAALZAAK 16 Chirurgendienst Tandartsen: Apotheken: Dierenartsen: GOES Zomerfeest in Ter Valcke' KAMPERLAND Schrijf avond Amnesty KRUININGEN Basisschool sluit project over zee af WEMELDINGE Hengelwedstrijd De hengel sportverenigingen 't Grondeltje uit Wemeldinge en 't Lege Net uit 's-Gra- venpolder hielden een bekerwedstrijd ZIERIKZEE Stiltekring - De laatste stiltekrit voor de vrede in Zierikzee wordt doi derdag 25 juni gehouden. Onder le ding van het vredesplatform Schot wen-Duiveland kunnen mensen zie aansluiten onder De Beuze. A MITSUBISHI TRUCKS. DE GESTAALDE PERFEKTIE IN VRACHT STICHTING HUISVESTING EN VERZORGING VOOR OUDEREN VLISSINGEN leerkacht godsdienst - 4 lestijden per week leerkracht muziek - 1 lestijd per week A. Handelskennis 11 a 14 lesuren B. Godsdienst 6 a 7 lesuren Stationsweg 11 Heinkenszand Tel.: 01106-1206 NU TROSGIERST Topwinner diner 5 kg van 14,-voor 11,50 Huismerk brokken voor 39,95 per 25 kg DEJONGEHOEK VAN DIJKE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 20 JUNI lg8 ZOUTELANDE/MIDDELBURG De Juliana-korpsen Middelburg houden zaterdag 27 juni voor de derde keer het 'Zeeuwse Rivièra-Festival' in het sportcomplex 'De Hoghe Hilt' aan de Westkapelseweg in Zoutelande. Aan dit muziek- en showspektakel doen veertien showkorpsen mee, die alle opereren in de categorie Drum en Bugle corps. Zij kunnen zich een plaats verwerven voor deelname aan het nationaal kampioenschap. Om dat te bereiken moet een korps min stens aan vier van deze wedstrijden meedoen. Onder de deelnemende korpsen zijn ook de twee kampioenen van vorig jaar: Jong Jubal in de jeugdafdeling en Jubal in de seniorenklas. Beide korp sen komen uit Dordrecht. Voorts ne men vijf Zeeuwse korpsen deel: Blue Spirit, Juliana en Johan Friso uit Mid delburg, Excelsior uit Goes en het Zie- rikzeese Rust Roest. Ook een Duitse afvaardiging is dit keer van de partij. Het 'Schaumburger Herolde Drum Bugle Corps' uit Stadthagen komt naar Zoutelande om zich te meten met de Nederlandse korpsen. Twaalf juryleden beoordelen de pres taties van de deelnemende korpsen. Gekeken wordt onder meer naar de muzikale verrichtingen, maar ook het marcheren en het synchroon uitvoe ren van de figuren wordt nauwlettend gadegeslagen. Ieder korps krijgt van elk i'irvlid een op een band ingespro ken beoordeling, waarmee eventuele foutjes in de volgende contestwed- strijd kunnen worden voorkomen. Ieder korps krijgt maximaal dertien minuten om zijn show uit te voeren. Het festival heeft een middag- en een avondgedeelte. Het middagprogram ma begint om 16.30 uur en zaterdag avond om half acht. Verwacht wordt dat er rond half elf kan worden afge sloten. Ter verhoging van de sfeer op het festivalterrein heeft ieder korps zijn eigen kraampje waar informatie materiaal wordt aangeboden en re clame-attributen voor verkoop wor den aangeboden. De shows bestaan overwegend uit mo derne muzikale arrangementen met muziek uit musicals en films. Ze bezit ten bovendien veel elementen van mo derne choreografie en jazzballet. Elk korps bestaat uit een brass-, een per cussion- en een colourguardgedeelte. Het festival is een samenwerkingsver band tussen de VVV van Zoutelande, Juliana-Middelburg en de stichting Drum Corps Holland. Het middaggedeelte, dat om half vijf begint, brengt achtereenvolgens de korpsen Johan Friso, (Middelburg), Jong Jubal (Dordrecht), Excelsior (Goes), Avalance (Vlaardingen), Don bosco (Rijswijk) en Blue Spirit (Mid delburg). 's Avonds vanaf half acht spelen achtereenvolgens Rust Roest (Zierik- zee), Schaumburger (Stadthagen), Juliana (Middelburg), Blue Wave (IJ- muiden), Bato (Haarlem), Avant Cou- rir en Jubal (Dordrecht). ALARMNUMMER 01184-14444 Artsen: Goes-KIoetinge: v.a. vr. 19.00 uur tot zat. 19.00 uur: J. A. v. d. Werff, Wijn gaardstraat 51, tel. 27451; v.a. zat. 19.00 uur tot zo. 23.00 uur: M. J. Kooiman, Van Hogendorplaan 6, tel. 14450. Spreekuur voor spoedgevallen 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: De prak tijk van J. J. Harten, G. A. C. Aarnout- se en D. P. van Driel wordt waargeno men door: A. P. van der Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk, tel. 01198-1231. Boodschappen zo mogelijk tussen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: v.a. vr. 17.30-ma 8.30 uur: Praktijk C. T. Miermans en J. A. Fortrie: C. T. Miermans, Kloetings- eweg 3, 's-H. Abtskerke, tel. 01103- 2089, b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore, Yerseke: v.a. vr. 19.00-zo. 22.00 uur: J. de Beij, Hans- weert, tel. 01130-1344. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde, Rilland-Bath: v.a. vr. 19.00 uur-zo. 22.00 uur J. W. Kuyl, Rilland-Bath, tel. 01135-1343. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00 uur-11.15 uur en 17.00 uur-17.15 uur- .Booschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: de praktijk van J. Peene, J. M. Kole, J. Geldof, A. Korstanje en S. E. J. Wöstmann wordt waargeno men door: H. H. M. Zwartelé, Werri- laan 43, 's-Heerenhoek, tel. 01105-1280. Kapelle, Wemeldinge: v.a. vr. 19.00-zo. 23.00 uur wordt de praktijk van K. J. Eckhardt en D. Vreeswijk waargeno men door:M. B. Riemeijer, Kapelle, tel. 01102-1264. Spreekuur voor spoedgevallen 11.00- 11.15 uur en 17.00-17.15 uur. Noord-Beveland: De praktijken B. H. J. Hasken, W. J. Klein Wassink en J. A. Kersseboom: dienst:B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. Wissenkerke: J. A. van Arkel, tel. 01107-1318. Spreekuur voor spoedgevallen van 11.00-11.30 uur. R. R. van Dam, tel. 01100-20612. Spreekuren za. en zo. van 10.00-11.00 uur: H. S. Heijers, Hoofdstraat 77. Kortgene, tel. 01108-1992. en W. J. Dui- ninck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, tel. 01134-2855. De Goese Polder, de Spinne 11-62, Goes, tel. 01100-28228. Geopend voor spoedgevallen za. van 8.30-17.30 uur en zo. en ma. van 10.00- 11.30 uur en van 16.00-18.00 uur Ziekenauto's: Centrale Post Ambulance Vervoer, tel. 01184-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen: A. C. Mosselman, Hogenakker 8, Kruinin gen, tel. 01130-1233. Visites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: De praktijk van dr. M. P. C. Ka- relse wordt waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 01106-1290, b.g.g. tel. 01100-20656. Visi tes zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Yerseke en omgeving: (kleine huisdie ren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Wijkverpleging: Goes, Kloetinge en Kattendijke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder telnr. 01100- 13310. Noord-Beveland, Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, 's-Heer Hendriks kinderen, 's-Heer Arendskerke: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder telnr. 01108-1378. Zak van Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder telnr. 01106-1615. Oost-Zuid-Beveland: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder telnr. 01130-2601. ZONDAG 21 JUNI 1987 Nederlands Hervormde Kerk. ZUID- BEVELAND: Baarland 9 ds. Lukasse; Biezelinge 10 ds. De Graaf (HA); Bors sele 10.30 ds. Roest; Driewegen 9 ds. Roest; Ellewoutsdijk 10.30 ds. Hu- ting; Goes Grote Kerk 10 ds. v. d. Heu vel, De Spinne 10 ds. v. Diggelen, De Hoogte 9.30 ds. v. Duin, Ter Valke 10.30 ds. Simons, ziekenhuis Sint-Joanna 10 past. v. Duin; 's-Gravenpolder 9.30 dhr. Geuze; Hansweert 10 ds. Harle- man; 's-Heer Abtskerke 10.30 ds. Bak hoven; 's-Heer Arendskerke 9.30 ds. Oomen; 's-Heer Hendrikskinderen 9.30 da. Kohl; Heinkenszand 10 ds. Rietveld; Hoedekenskerke 10.30 ds. Lukasse; Kapelle 10 ds. Jonkman; Kattendijke 10 dhr. Sies; Kloetinge 9.30 ds. Luttikhuis; Krabbendijke 9.30 kand. Westereng, 14.30 ds. Barnhoorn; Kruiningen 10 ds. Bloemert; Lewe- dorp 9 ds. Roozenboom, 14.30 ds. Noordhof; Nieuwdorp 10.30 ds. Roo zenboom; Nisse 9 ds. Bakhoven; Oude- lande 9 ds. Huting; Ovezande 9.30 dhr. Mesu; Rilland-Bath 10 ds. Kampstra; Schore en Vlake 9.30 ds. Schreuder (HD); Waarde 10 ds. Groen (HA); Wil helminadorp 10 ds. Haasnoot; Wol phaartsdijk 10 ds. Grootjans (HA); Yerseke 10 ds. Hoekstra, 14.30 ds. v. Loon. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Wemel dinge 10 dhr. Cornet. Gereformeerde Gemeentee. ZUID-BE VELAND: Baarland 10 ds. Blok; Bors sele 10 dhr. v. Leerdam, 14.30 dhr. Wal- hout; Driewegen 9 ds. Roest, 14.30 dhr. v. Westen; Goes Westerkerk 10 ds. Ka- kes, 17 ds. Feddema, Oosterkerk 9.30 ds. Feddema, 17 ds. Kakes; 's-Graven polder 10 ds. Blok, 19 ds. Noordhof; Heinkenszand 10 en 17 kand. Smede- ma; Kapelle 10 en 17 dhr. v. d. Laan; Krabbendijke 9.30 kand. Westerneng, 14.30 dhr. v. d. Schee; Kruiningen 9.30 en 14.30 ds. v. d. Leer; Lewedorp 9 ds. Roozenboom, 14.30 ds. Noordgraaf; Nieuwdorp 10 en 14.30 ds. De Craene; Rilland-Bath 10 ds. Kampstra, 15 ds. Dubbeldam; Wolphaartsdijk 10 en 14.30 ds. v. d. Schaft. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 9.30 en 18.30 ds. v. d. Vrie; Geersdijk 10 ds. Meijer, 14.30 ds. Leestemaker; Kamperland 9.30 ds. Schüssler, 19 ds. De Ruiter. Gereformeerde Bond. Goes De Hoogte 11 en 17 ds. Ruygrok; Waarde 14.30 en 18.30 ds. v. Bergen Bravenboer; Yerse ke 14.30 ds. Verheul, 18.30 ds. v. d. Ket terij. Gereformeerde Gemeente. ZUID-BE VELAND: Borssele 9.30,14 en 18 lees- dienst; Goes 9.30 en 18 ds. Schreuder, 14 leesdienst; 's-Gravenpolder 9.30 en 18 (HD) ds. Weststrate, 14 leesdienst; Hoedekenskerke 1;0 en 14.30 lees dienst; Kapelle-Biezelinge 9.30 en 18 stud. v. Dieren, 14 leesdienst; Krab bendijke 9.30 (HA), 14 en 18 ds. De Pa ter; Kruiningen 9.30, 14 (HD) en 18 ds. Hage; Nieuwdorp 9.30, 14 en 18 lees dienst; Nisse 9.30 en 18 leesdienst, 14 stud. v. Dieren; Rilland-Bath 9.30, 14 en 18 leesdienst; Waarde 9.30,14 en 18 leesdienst; Wemeldinge 10 en 16.30 leesdienst; Wolphaartsdijk 9.30, 14 en 18 leesdienst; Yerseke 9.30 en 18 ds. v. d. Poel, 14 leesdienst. NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10 en 16 leesdienst; Kamperland 10 en 17 leesdienst; Kortgene 10, 14.30 en 18.30 leesdienst. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Goes De Hoeksteen 9.30 en 16.30 ds. Geertsma; Kamperland 9.30 en 14.30 dienst in Vrouwenpolder; Bergen op Zoom Evang. Luth. Kerk 9 leesdienst, 15 ds. De Vries. Oud-Gereformeerde Gemeente, 's- Gravenpolder 9.30,14 en 18 dienst. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Bie zelinge 10 en 17 ds. Brom; Goes 10 en 17 ds. Verhage (HA). Vrije Evangelische Gemeente. Goes 10 dhr. Bakker, 18.30 dhr. Geuze; Ril land-Bath 10 en 14.30 br. Nijkamp; We meldinge 10 en 17 br. De Nooijer; Yer seke 10 en 14.30 dhr. Moens. Vereniging van Vrijzinnig Hervorm den. Goes Turfkade 9.30 ds. Kuin. Doopsgezinde Gemeente. Goes 10 ds. Postema. Leger de Heils. Goes 10 It. Puttenstein. Pinkstergemeente. Goes Beatrixlaan 32a 10 dhr. Harthoorn. Gereformeerde Gemeente in Neder land. Goes Koningskerk 8.45, 14.30 en 18.30 dienst; Kruiingen 9.30, 14.00 en 18.00 dienst. Volle Evangelie Gemeente. Wemeldin ge zaal Wilhelminastraat 56a 10 br. v. Neerbos. Rooms-Katholieke Kerk. Goes Paro chiekerk 9 en 10.30 heren- en jongens koor, zat. 19 jongenskoor, ziekenhuis Bergzicht 10 dhr. v. Noord; 's-Heeren hoek 9 en 10.30, zat. 19; Heinkenszand 9 en 10.30, zat. 19; Kwadendamme 10.30 past. v. Bilzen, zat. 19 past. v. Bil- zen; Lewedorp 10.30 past. Buijssen, zat. 19 past. Buijssen; Ovezande 9.30 past. Pontenagel, zat. 19 past. Ponte nagel. GOES - Het gecombineerd verpleeg huis 'Ter Valcke' in Goes houdt zater dag 27 juni een zomerfeest voor pa tiënten, personeel, hun kinderen en kleinkinderen. Op het programma staan diverse op tredens van muziekvereniging Eupho- nia en het majorettenkorps uit Hein kenszand. Het eerste begint om 9.45 uur. Om 14 uur treedt een ruitergroep van manege De Braanjenhoek op. Twee uur later begint een demonstra tie van turnvereniging Volharding. Rondom het tehuis is een rommel markt met diverse eetkramen. De op brengst van de rommelmarkt is be stemd voor de stichting Goes helpt Po len, die ook met een stand aanwezig is. Voor de kinderen wordt een verkleed- wedstrijd gehouden. Bij slecht weer schuift het zomerfeest op naar een la tere datum. KAMPERLAND Amnesty Interna tional houdt maandag een schrijf- avond in het gereformeerde jeugdge- bouw in Kamperland. Deelnemers aan deze avond kunnen brieven schrijven voor mensen die omwille van hun ras, geloof en overtuiging gevangen zitten of worden vervolgd. Voorbeeldbrieven zijn aanwezig. KRUININGEN De christelijke ba sisschool 'De Welle' uit Kruiningen sluit vrijdagavond 26 juni een twee we ken durend project af over de zee. Leer lingen van de school hebben zich door excursies naar onder meer het Zeeuws Biologisch Museum en een zeeschip, lessen over de zee en informatie van Greenpeace een beeld gevormd over de zee. Tijdens de slotavond - de orga nisatoren verwachten zo'n vijfhonderd mensen - is er in het schoolgebouw aan de Slotstraat een tentoonstelling, scheepsmodellen en een stand van Greenpeace. Bij mooi weer staan op het schoolplein terrasjes opgesteld en brengt een visboer zijn waar aan de man. De bijeenkomst begint om 18.30 uur en duurt tot 21 uur. aan de Westerschelde. Winaar werd Grondeltje. De 49 deelnemers haalde 9486 gram vis uit het water. De uitslag: 1 L. Luteijn 1732 gram; 2 ml vrouw Westerweel 800; 3 L. van Westen 712- C. Vergouwen 654; 5 A. Dekkers 649; 6 j Zuijddijk 504 (allen van 't Grondeltjec 7 Liplijn 497 ft Lege Net); 8 F. de Pree 490, Lege Net); 9 J. van Duivenvoorde 364 Grondeltje); 10 A. de Vos 337 ('t Grondeltje KAPELLE De groep Kapelle vand rijkspolitie hield vrijdag een sne heidscontrole op de Dijkwelsewei Postweg en Abdijstraat in de gemeet te Kapelle, waarbij 263 auto's werde gecontroleerd. Er werden 27 proce: sen-verbaal uitgeschreven; één wi gens het rijden met een verlopen rijbt wijs en 26 wegens het overschrijde van de maximum snelheid. De hoogt gemeten snelheid was 95 kilometer pt uur, terwijl ter plaatse 50 kilometer toegestaan. Als dealer van Mitsubishi trucks zijn we dagelijks bezig met de transportproblemen van het Nederlandse bedrijfsleven. En telkens weer vinden we voor iedere ondernemer de oplossing die het beste bij hem past Want met deze drie basis-modellen en hun vele varian ten komen we altijd tot een professioneel en op maat gesneden advies Dus als u zoekt naar de meest efficiënte vervoerswijze tegen een lage kilometerpnjs, maak dan een afspraak met één van onze adviseurs. Hij toont u graag de mogelijkheden van onze Mitsubishi bedrijfswagens. De L300. Rijdende bedrijfsruimte vanaf f 17.345,-* De Mitsubishi L300 past in ieders straatje door zijn vele standaard uitvoeringen. Maximale bmnenmaten van 4,5 tot 5,7 nv bij geringe buitenmaten. Ook leverbaar met ramen, als pick-upals chassis-kabine, als personenbus of met dubbele kabine Motorkeuze 16 liter benzine of stille 2.5 liter diesel Inbouw- en opbouwmogelijkheden naar keuze Basisprijs chassis-kabine vanaf f 15.995,- De nieuwe Canter Truck Varianten, vanaf f 31.000,-*. Dé grote ommekeer in techniek, komfort en stroomlijn. Onder de kantelkabine is een keur van dieselmotoren mo gelijk, waaronder de nieuwe, direkt ingespoten Turbo Diesel motor van 86 kW I (114 pk) die zijn maximum koppel al bereikt bij 2000 omw./min. Ook het interieur is vernieuwd: panoramische- en boomerang- ruiten voor nóg beter zicht, kompleet nieuw verwarmmgs- en ventilatiesysteem voor nóg beter werkklimaat. En wat stroomlijning betreft, de Canter heeft een Cw Waarde van maar 0,51. Dat bespaart véél brandstof FK/FM-Trucks van 7,5 tot 14 ton G.V.W. De zwaarste serie Mitsubishi bedrijfswagens. Toonaangevend in stijl, komfort, ekonomie en service. Leverbaar in 9 uitvoeringen met elk twee chassis-maten. Keuze uit 145 pk of 185 pk Turbo Diesel motoren Het lage geluidsniveau bij de 185 pk versies, is goed voor 2% milieupremie Alle genoemde prijzen zijn exkl BTW, aflevermgskosten en anti-korrosiebehandeling Importeur HNG Sittard BV Goes: TRAMPER B.V Verrijn Stuartweg 6, tel. 01100-30768. Het ontbreekt vrouwen vaak aan een goede of bijdetijdse (beroeps)opieiding, waardoor zij veel moeilijker aan de slag komen dan veel mannen. Om dit te verhelpen heeft de Vrouwenbond FNV het initiatief genomen om scholen op te richten, waar vrouwen alsnog voor een beroep kunnen worden opgeleid. De school heeft tot doel, vrouwen boven de leeftijd van 25 jaar die willen (her)intreden op de arbeidsmarkt in staat te stellen zich te kwalificeren voor een beroep in de informatica, of hen te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf. STICHTING VROUWENVAKOPLEIDING VROUWENBOND FNV ZEELAND POSTBUS 7034 4330 GA MIDDELBURG TEL. 01180-23518 MIDDELBURG Papisland 1 4337 CX TERNEUZEN De Jongestraat 8 4531 GL Tel. 01150-14844 In augustus 1987 start de opleiding: Het is een eenjarige opleiding gedurende 3 dagen per week. Vrouwen worden opgeleid voor adviserende/ begeleidende/instruerende functies op het gebied van de automatisering. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in informatica en goed met mensen kunnen omgaan, ouder zijn dan 25 jaar en werkloos, minimaal een Mavo-opleiding en enige,^jaren werkervaring in een administratieve of commerciële functie hebben kunnen deze opleiding volgen. Bent u geïnteresseerd, neem dan contac top met de Janneke Dierxschool in Terneuzen, De Jongestraat 8, tel. 01150-14844. De algemene instelling omvat de verzorgingshuizen 'Ter Reede' (265 verzorgingsplaatsen) te Vlissingen en 'De Zoute Viever' (80 verzorgingsplaatsen) te Oost- Souburg. Tevens grenzen aan Ter Reede twee comple xen aanleunwoningen met in totaal 244 woningen. Op de administratie van de stichting bestaat de vacatu re van Functie-inhoud: zelfstandige taken in opstellen van begroting en jaarrekening van de diverse exploitaties; Ibudgetbewaking; het leveren van een bijdrage in opzet en invoering van automatisering; diverse variërende administratieve en boekhoud kundige werkzaamheden. Functie-eisen: diploma M.B.A.-H.E.A.O.-S.P.D. I of een gelijk waardige combinatie van opleiding en/of ervaring; enkele jaren administratieve ervaring in bovenge noemde taken; goede contactuele eigenschappen; goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en ge schrift. Salarisinpassing kan plaatshebben overeenkomstig de richtlijnen in de cao-be jaardentehuizen rekeninghoudend met leeftijd, opleidingen en ervaring. De ove rige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao-bejaardenhuizen. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen te richten aan de directeur van de Stichting, drs. J. de Graaf, Koudekerkseweg 81 4382 EJ Vlissingen. Zij die reeds gereflecteerd hebben op de advertentie van 30 mei 1987 behoeven niet opnieuw te schrijven. Eventuele inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij het hoofd van de admi nistratie, de heer G. J. Peeters, telefonisch te bereiken onder nummer 01184- 17820 (tijdens kantooruren). Het bestuur van de C.N.S. 'De Pijler' te Wissenkerke vraagt per 1 aug. a.s. of z.s.m. daarna een voor 4 V2 uur per week. Kandidaten dienen in het bezit te zijn van de akte K. en R. Akte u strekt tot aanbeveling. Tevens dienen zij de uitgangspunten van on ze school te onderschrijven. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de direc teur van de school, dhr. P. Loendersloot (tel. 01107- 1219 na schooltijd). Sollicitaties vóór 29 juni a.s. richten aan de secr. van het bestuur, dhr. J. Quist, Orisantstraat 16, 4491 HA Wissenkerke. Het bestuur van de Zuidelijke Landbouw Mij (ZLM) heeft met ingang van het nieuwe schooljaar aan de Prot. Chr. School voor LHNO 'Oranjezon' te Oostkapelle de volgende vacatures: Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk ingewacht door de onderwijsconsulente, mevr. A. v. d. Leeden, Postbus 2116, 4460 MC Goes. Adriaen Coortelaan 1, 4383 SR Vlissingen vraagt met ingang van het nieuwe schooljaar 1987/ 1988 leerkrachten (m/v) voor Reacties van zowel bevoegden als studerenden zijn welkom. Ten minste akte Katechese/Katechetiek of gods dienstdiploma van de R.-K. Nederlandse Kerkpro vincie is voor deze functie noodzakelijk. Sollicitaties richten aan het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs op Walcheren op bo vengenoemd adres. Verdere informatie is verkrijgbaar bij L. van der Meer, directeur van de school (tel. 01184-60205 of 63053). Oranje-Nassaschool voor Chr. Mavo, Oranjelaan 11, 4332 VA Middelburg, telefoon 01180-25274. Het bestuur vraagt per 31 augustus 1987 voor: Handelskennis 10-14uur Van sollicitanten wordt verwacht dat zij, op grond van eigen overtuiging, medeverant woordelijkheid willen dragen voor het christelijk karakter van de school. Sollicitaties te richten aan de directeur W. P. Littooij, G. v. d. Veenstraat 48,4333 AV Middelburg, tel. 01180- 11533 (huis). BUREAU DEN BOER organiseert vak- en consu mentenbeurzen, o.a. Expo Goes, Wonen Vrije Tijd Middelharnis, infodagen 'Wonen in Zeeland', Zeebrs. Krabbendijke en Bedrijvencontactdagen Goeree Overflakkee.Persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn onze handelsmerken. Voor ons kantoor zoeken wij op part-time basis een Administratieve ervaring en goede type-vaardig heid is vereist. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties, voorzien van Curriculum Vitae kunt u zenden aan: Bureau Den Boer, de heer A. J. den Boer, Oostkeure 4, 4481 AM Kloetinge. RIJK Voor de totale verzorging van uw kleine en grote vrienden van/8voor 5,50p.kg Ook op de zomermarkt te 's-Heerenhoek Wooncentrum De Jonge Hoek van Dijke is een interieurver- zorgingsbedrijf watal meer dan 25 jaar werkt in deze regio. Onze zaak is gelegen aan de rand van een prachtig dorp; Heinkenszand, in de zak van Zuid-Beveland. Wij bewegen ons op het gebied van volledige advisering van interieurs voor woningen, scholen en kantoren. Zowel meubelen in het moderne en klassieke genre alsmede volle dige stoffering bevinden zich in ons dienstenpakket. Om ons steeds groter wordend klantenbestand goed te kun nen bedienen zoeken wij con tact met een jonge energieke medewerker, die geïnteres seerd is in de hiernaast vermel de functie van vakkundig, ervaren Functie zelfstandig-werkend; meedenkend in team; representatief-energiek; verantwoordelijk voor uitvoering opdracht.- Kwalificatie brede ervaring in de branche; oplei ding en eventuele vakdiploma's; leeftijd 23-35jaar. Wij bieden u een zeer afwisselende baan; De Jonge Hoek v. Dijke honoreertzijn hardwerkende mensen goed. In een nader gesprek kunnen wij u daarover informeren. Wanneer u deze functie ambieert, stuurt u dan uw handgeschreven brief met C. V. naar: n> Stenevate2 Postbus 23 4451 AB Heinkenszand 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1987 | | pagina 40