ntwapeningsoverleg Genève verdaagd i Britse regering mikt op vervroegde verkiezingen Beleggers fel: iedereen schuift met bouwgelden CDA: oppositie in de Senaat mag kabinet niet wegsturen PZC/ binnen-buiten land Kamer zet streep onder Walrus-zaak Tegenactie VNO tegen boycotten gemeenten WIJS ONRECHTMATIG VERKREGEN het weer in zeeiancl en in europa ADVIESRAAD TEGEN SUBSIDIEREGEL Nabestaanden NSB'ers houden wellicht recht op pensioen Werkloosheid daalt tot 696.000 Bedrijfsvereniging bepaalt sancties voor werklozen BOERENVLOER indaag Laag water wruitzichten Hoog water autisch bericht Vooruitzichten BEL NU 01184-17294 01140-13312 01110-3573 dERDAG 13 NOVEMBER 1986 rij spraak arts in iffaire De Terp HAAG (GPD) De Haagse huisarts B. van het bejaardentehuis de Terp, die ervan ver- t werd drie bejaarden om het leven te hebben gebracht, is in hoger beroep vrijgesproken, at het bewijs tegen hem onrechtmatig verkregen is. B. stond terecht, omdat hij drie bejaar- van de Terp een overdosis insuline had ingespoten, naar zijn zeggen omdat ze zeer ziek in en ondragelijk leden. ns de arts ging het om euthana- olgens familie en verpleegkundi gen de patiënten er helemaal j ernstig aan toe en hadden ze looit laten weten dat ze graag wilden. Daarom was er dus spra- n moord. B. werd door de recht- tot een jaar veroordeeld en ging egen in hoger beroep. Tijdens de zitting twee weken gele den betoogde de advocaat van B., mr. G. Spong, dat B. helemaal niet ver volgd had mogen worden. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van klachten over het verplegend per soneel van de Terp. Om die klachten te onderzoeken hebben twee ver pleegkundigen van de GGD een deel ÈVE (RTR/ANP) De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben de ont- ningsonderhandelingen in Genève verdaagd tot 15 januari '87. De woens- fgesloten ronde werd gekenmerkt door de verrassende topontmoeting in javik en door wederzijdse voorstellen voor een drastische vermindering le nucleaire arsenalen. merikaanse delegatieleider Max pelman oordeelde positief over (gelopen onderhandelingsronde, jrote gebieden zijn we het nu eens elkaar. Er zijn ook meningsver en maar toch was ik tevreden deze ronde", aldus Kampeiman. Russische tegenspeler Viktor ov benadrukte de tegenstellin- „Het grootste probleem ligt op errein van de ruimtewapens", zei Het Russische persbureau Tass schreef in een bericht over de verda ging van de onderhandelingen dat het overleg in een impasse verkeert. De Sovjet-Unie zal zich „ontslagen be schouwen van alle verplichtingen" die voortvloeien uit het Salt-II-verdrag als de Verenigde Staten de plafonds uit deze overeenkomst doorbreken. Dat heeft Sovjet-woordvoerder Gennadi Gerasimov woensdag op een perscon ferentie in Moskou verklaard. «n een diepe oceaandepressie en ogedrukgebied boven Oost-Euro- eeft zich een zuidoostelijke stro- ingesteld die vochtige lucht aan- In deze toestand komt de ko- le dagen weinig verandering, ie randstoringen van de oceaan- essie trekken in een zuidelijke bo- roming van de Golf van Biscaye de Noordzee. Het blijft derhalve i bewolkt maar er valt hier in ind en ook elders in Nederland regen uit. We moeten de zon mis- de temperatuur wordt 11 graden, ij krachtige wind zal echter koud loeien. uur cm uur cm Donderdag, 13 november Vlissingen 06.05 139 18.30 194 Terneuzen 06.26 151 18.53 206 Zierikzee 07.55 101 20.10 136 Hansweert 06.47 165 19.17 220 Wemeldinge 08.00 110 20.10 147 O.scheldemond 06.40 094 18.30 134 Bruinisse 08.10 114 20.30 151 Vrijdag, 14 november Vlissingen 06.45 150 19.09 194 Terneuzen 07.08 163 19.33 206 Zierikzee 08.40 101 20.55 131 Hansweert 07.32 177 19.59 221 Wemeldinge 08.40 111 20.55 142 O.scheldemond 07.00 096 19.05 132 Bruinisse 08.55 115 21.10 146 vrijdag: weinig verandering zaterdag tot en met maandag: het algemeen veel bewolking en wat regen. Tamelijk veel wind uit iijke richting. Temperatuur 11 en. zuidoost 4 tot 5, toenemend 5 tot mfort; zicht: slecht tot matig; tem- tuur kustwater: 10 graden; afwij- waterstanden: omstreeks een e meter verlagingmaximum golf te monding Scheldes: bij hoog r morgenmiddag omstreeks een e meter. uur cm uur cm Donderdag, 13 november Vlissingen 11.57 189 Terneuzen 12.15 209 Zierikzee 13.45 123 01.35 146 Hansweert 12.49 225 00.31 238 Wemeldinge 13.50 140 01.30 161 O.scheldemond 12.05 130 Bruinisse 14.15 141 02.05 164 Vrijdag, 14 november Vlissingen 12.39 206 00.25 211 Terneuzen 12.58 226 00.45 231 Zierikzee 14.30 131 02.25 148 Hansweert 13.34 241 01.21 250 Wemeldinge 14.35 148 02.20 164 O.scheldemond 12.45 141 00.25 162 Bruinisse 15.05 149 02.50 167 ZON EN MAAN ivember op 0756 op 1543 onder 1651 onder 0419 eerrapporten 12 november 19.00 uur msterdam terdeen thene arcelona erlijn oedapest wdeaux russel ublin rankfort enève elsinki msbruck hgenfurt openhagen ssabon ocamo onden uxemburg iadrid ialaga lallorca toskou unchen ice slo ariis raag ome plit tockholm 'arschau 'enen ürich asablanca yprus itanbul as Palmas W m/s °C onbewolkt zo 4 12 zwaar bew. zzo 11 9 onbewolkt no 3 18 zwaar bew. ono 4 20 onbewolkt nw 2 13 onbewolkt n 2 10 licht bew. zo 2 18 licht bew. 02 12 zwaar bew. z 10 12 onbewolkt verand 13 mist windst 10 half bew. nw 6 8 onbewolkt w2 12 mist windst 2 onbewolkt w 3 10 licht bew. wzw 2 18 mist windst 13 licht bew. ozo 4 13 onbewolkt verand 12 half bew. windst 16 zwaar bew. z 2 17 zwaar bew. o 3 22 zwaar bew. wzw 3 7 onbewolkt ozo 3 17 onbewolkt ono 4 20 zwaar bew. nw 6 8 licht bew. zo 4 14 zwaar bew. nno 2 10 onbewolkt windst 19 onbewolkt nw 4 18 regen nw 3 9 zwaar bew. wzw 6 12 onbewolkt verand 7 onbewolkt w 1 13 licht bew. w 2 20 onbewolkt n 3 19 onbewolkt n 2 13 zwaar bew. no 7 20 'eersvooruitzichten voor vrijdag zaterdag: ^-Scandinavië: Veel bewolking naf en toe regen. Middagtempera- 'uur vijf tot acht graden. Denemarken: Veranderlijk bewolkt en hier en daar wat regen. Middag- temperatuur ongeveer negen gra den. Benelux: Af en toe zon, mogelijk za terdag wat regen. Middagtempera- tuur elf tot veertien graden. Frankrijk: In het oostelijk edeel pe rioden met zon en nagenoeg droog. In het westelijke deel half tot zwaar bewolkt en af en toe regen. Aan de Riviera mogelijk een onweersbui. Middagtemperatuur rond twaalf graden, in het zuiden dertien tot achttien graden. Alpengebied: Zonnige perioden. Temperatuur in de dalen acht tot twaalf graden, bij föhn lokaal tot achttien graden. Nul-graden-grens 2300 tot 2800 meter hoogte. Spanje en Portugal: Vrijdag veran derlijke bewolking en van tijd tot tijd regen. Zaterdag grotendeels droog, behalve aan de Middelland- sezeekust. Daar kan mogelijk een regen- of onweersbui vallen. Mid dagtemperatuur van veertien gra den in het noordwesten en in het binnenland, tot rond negentien gra den langs de zuid- en oostkust. Italië en de Joegoslavische kust: Perioden met zon, maar ook een en kele lokale bui. Middagtempera tuur in noord-Italie tien tot vijftien graden, elders vijftien tot twintig graden. Duitsland: Wolkenvelden, ook pe rioden met zon. Vrijwel overal droog. Middagtemperatuur 9 tot 12 graden, bij de Alpen bij föhn tot 18 graden. Britse eilanden, Ierland: Verander lijk met af en toe regen. Middagtem peratuur 8 tot 13 graden. van de patiëntenkaarten van B. in be slag genomen. Dat, zo stelde Spong twee weken gele den, had niet gemogen. De verpleeg kundigen, die belast waren met de controle van de wet op de bejaar denoorden, hadden de kaarten niet op mogen vragen en de verpleegkundige die de kaarten meegaf, had daar de be voegdheid niet voor, omdat de patiën tenkaarten onder het beroepsgeheim van de huisarts vielen. Pas naar aanleiding van de kaarten rees het vermoeden dat B. een aantal patiënten een overdosis insuline had gegeven. Vervolgens legde de officier van justitie beslag op de rest van de kaarten, zonder toestemming voor een huiszoeking van de rechter-commissa- ris te hebben gekregen. Ook dat is on rechtmatig. B. heeft later wel een bekentenis afge legd, maar volgens Spong kon die niet als bewijs dienen, omdat de gevolgde procedure van meet af aan onjuist was. Als het oorspronkelijke bewijsmate riaal vervalt, heeft ook de bekentenis geen waarde meer. Die conclusie kon gerechtshof-president mr. J. Veldtra delen en hij sprak B. daarom vrij. De artsenorganisatie KNMG is er ver heugd over dat in Nederland kennelijk niet op onrechtmatige wijze bewijsma teriaal bij dokters mag worden wegge haald. Een woordvoerder herinnerde er in dit verband aan dat de KNMG on langs bij de regering van Zuid-Afrika nog heeft geprotesteerd tegen het in beslag nemen van medische dossiers in zwarte woonwijken. Deze week heeft ze op hetzelfde punt bezorgheid kenbaar gemaakt aan de ambassa deur van Chili. De vertrouwelijkheid van medische gegevens is gewaarborgd, aldus de woordvoerder. Anderzijds betreurt de KNMG het dat het hof niet op de zaak zelf is ingegaan. Dit omdat nu on duidelijk blijft, of in het geval De Terp is voldaan aan de euthanasie- richtlijnen van de KNMG. DEN HAAG (ANP) - De Tweede Ka mer heeft woensdagavond een defini tief einde gemaakt aan de discussie over politieke verantwoordelijkhe den voor de kostenoverschrijding van het Walrus-onderzeebootproject. De PvdA zag af van een motie waarin voormalig staatssecretaris, thans mi nister van defensie. Van Eekelen, daar voor aansprakelijk werd gesteld. Van de regeringsfracties was, zoals dinsdag reeds bleek, geen harde politieke uit spraak te verwachten jegens welke verantwoordelijke bewindsman dan ook. Volmachtstemmen - Het onder zoek naar mogelijke valsheid in ge schrifte bij het indienen van aanvra gen om bij volmacht te mogen stem men bij de gemeenteraadsverkiezin gen in maart van dit jaar heeft geresul teerd in een strafvervolging tegen het CDA-raadslid H. van M. uit Stein. Koningin Elizabeth spreekt de troonrede uit. Naast haar prins-gemaal Philip. LONDEN (REUTER/DPA) De Britse regering heeft in haar rege ringsprogramma voor komend jaar aangekondigd van plan te zijn de belastingen te verlagen en nog meer staatsbedrijven te verkopen. Koningin Elizabeth II somde de pro grammapunten op in haar troonre de. Aan de plechtigheid werd deelge nomen door parlementariërs uit de beide huizen van het Britse parle ment. Het programma bevatte weinig ver rassingen en was volgens de com mentatoren tamelijk oppervlakkig gehouden. Dat gaf nieuw voedsel aan de speculaties dat premier Mar garet Thatcher van plan is volgend jaar vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Ook de Britse oppositie verklaarden dat het regeringsprogramma duide lijk is geschreven met het oog op aanstaande verkiezingen. Labour- leider Neil Kinnock zei dat het pro gramma niets te bieden heeft aan de armen, wier aantal volgens hem een naoorlogse recordhoogte heeft be reikt. De verkiezingen moeten op zijn laatst in juni 1988 wordeng ehouden. SCHEVENINGEN (ANP/ANP) - Niet alleen de beleggers, maar ook een zeer belangrijk deel van de gemeenten, de woningbouwverenigingen, de pro jectontwikkelaars en de aannemers 'schuift' al tientallen jaren op grote schaal met vele honderden miljoenen De schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde zijn de komende tijd voor ongeveer tien procent geslo ten. Hierdoor zal een beperkte afwij king ten opzichte van de normale getij omstandigheden optreden. Voor na dere informatie kunt u bellen naar het hydro-meteocentrum, telefoon 01110- 7056. GOTENBURG (APi Stefan Nilsson van de onderzoeksafdeling van de Volvo-fabriek in Gotenburg toont een robothoofd, waarmee zo nauwkeu rig mogelijk wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van een botsing. Via een computer kunnen in een tiende van een seconde dat de botsing duurt 800 gegevens over de gevolgen voor het hoofd van het slachtoffer worden gere gistreerd. Zo kan onder meer worden bepaald wanneer, hoe en hoe lang het gezicht werd geraakt. guldens aan bouwgelden. Vele minis ters, staatssecretarissen, Kamerle den, ambtenaren en architecten we ten dat en hebben eraan meegewerkt. Deze felle aanval lanceerde ir. W. Ko ning van de Raad voor Onroerende Za ken woensdag in een vergadering van de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO) in Scheveningen. De RAVO boog zich daar over de nieuwe subsi dieregeling voor premiehuurwonin gen, die staatssecretaris Brokx kort voor zijn aftreden heeft bedacht en die op 1 januari in zou moeten gaan. Koning toonde zich verbitterd en gef rustreerd over het feit dat de meerder heid in de RAVO van huurders, consu mentenorganisaties en woningbouw verenigingen er telkens in slaagt haar standpunten in de adviezen aan de re gering naar zijn idee door te drukken ten koste van de beleggers. Koning heeft woensdag dan ook zijn zetel in de adviesraad ter beschikking gesteld. De RAVO is het belangrijkste advies orgaan van de regering op het gebied van de volkshuisvesting. Volgens Koning (die ook directeur is van Wilma Nederland) passen ge meenten en aannemers al sinds er bouwsubsidies bestaan op ruime schaal trucs toe waarmee de woning bouw kunstmatig duur wordt ge maakt via grondkosten en aanneem- sommen. Kosten die de partijen daar door extra moeten maken worden „te rugverdiend" op premiekoop- en pre miehuurwoningen, aldus Koning woensdag. De RAVO heeft woensdag met een krappe meerderheid besloten staats secretaris Heerma van volkshuisves ting te adviseren de nieuwe subsidiere geling voor premiehuurwoningen van onder meer beleggers niet in te voeren. Het belangrijkste bezwaar van de RA VO is dat de aanvangshuren van nieu we woningen te hoog kunnen worden. De regeling voorziet niet in controle DEN HAAG (GPD) Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) gaat zich weren tegen gemeen ten die bedrijven discrimeren op grond van deelname aan de bouw van de rakettenbasis in Woensdrecht of handel drijven met Zuid-Afrika. Volgens VNO-voorzitter Van Lede is in beide gevallen sprake van nationaal beleid, dat op gemeentelijk niveau niet mag ontaarden in rechtsongelijk heid. Naast een aantal formele beslis singen door college of gemeenteraad over een dergelijke boycot van bedrij ven, neemt volgens Van Lede het aan tal informele boycots hand over hand toe. Het VNO-bestuur heeft de leden opge roepen informele boycot-acties van plaatselijke overheden, zoals het nala ten een bepaald bedrijf uit te nodigen om in te schrijven op een project, op' het VNO-hoofdkantoor te melden. Van Lede zei woensdag tijdens een pers conferentie in Den Haag deze informa tie onder meer te kunnen gebruiken door bedrijven in te lichten wanneer bijvoorbeeld gemeentes wedijveren om hun industrieterreinen vol te krij gen. DEN HAAG (GPD) De nabestaan den van NSB-kopstukken die voor de oorlog namens hun partij zitting had den in de Tweede Kamer, behouden waarschijnlijk hun staatspensioen. Een meerderheid in de Tweede Ka mer ziet geen mogelijkheden om de pensioenrechten van deze mensen, onder wie de weduwe van de voorma lige NSB-voorman Rost van Tonnin gen, ongedaan te maken of drastisch te verminderen. Na de wekelijkse ministerraad wordt morgen een rapport en het regerings standpunt over deze kwestie bekend gemaakt. Dat rapport is opgesteld door ambtenaren van de ministeries van justitie en binnenlandse zaken. De conclusie van het rapport is al bekend: de ambtenaren geven drie mogelijkhe den aan: de uitkering laten doorgaan, stoppen of de bijstelling van het pen sioen in de jaren '50 ongedaan maken. De voormalige NSB-leider Rost van Tonningen was lid van de Tweede Ka mer van 1937 tot 1941. Op basis van dat kamerlidmaatschap, ontvangt zijn weduwe jaarlijks een bedrag van 25.000 gulden van de Nederlandse Staat. fAdvertentie DEN HAAG (GPD) De fractieleider van het CDA in de Eerste Kamer, Christiaanse, heeft gisteren de stelling van woordvoerders van PvdA en D66 verworpen dat de Se naat zonodig het kabinet naar huis zou mogen sturen. Volgens Christiaanse ligt die politieke verantwoordelijk heid uitsluitend bij de Tweede Kamer. De Eerste Kamer mag wel wetten verwerpen en zelfs individuele ministers naar huis sturen, maar niet de rol van de Tweede Kamer overnemen. De CD A-fractieleider mengde zich tijdens de algemene be schouwingen in een discussie, die door Vermeer (PvdA) en Vis (D66) was aangezwengeld. Zij hadden de stelling be trokken dat de oppositie, indien deze volgend voorjaar een meerderheid in de Eerste Kamer zou krijgen, het kabinet naar huis zou mogen sturen. Volgens Christiaanse zou de Senaat daarmee haar eigen ondergang kunnen bewerkstelligen. Hij vindt dat een op positionele meerderheid zelfs zou moeten besluiten anders te stemmen dan de oppositie in de Tweede Kamer. Volgens PvdA en D66 zou de Eerste Kamer geen motie van wan trouwen tegen het kabinet moeten indienen en aannemen. Maar indien het kabinet zelf het 'onaanvaardbaar' uit spreekt, dan zouden de senatoren toch gewoon volgens hun eigen geweten moeten kunnen stemmen, ook als dat leidt tot de val van het kabinet. door de overheid van de verhouding tussen opgegeven bouwkosten en kwaliteit van de woning. Volgens de RAVO kan dit in de praktijk leiden tot hogere grond- en bouwprijzen, en dus ook tot hogere huren. Door het ontbre ken van die controle in de huidige re geling is het voor beleggers en andere bouwende instellingen mogelijk ge weest te veel subsidie bij het rijk te innen. DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid is in oktober gedaald met 8.000 tot 696.000. Gedurende deze maand zijn volgens gegevens van de arbeidsbu reaus 71.300 mensen werkloos gewor den en hebben 79.300 mensen het werklozenbestand verlaten. Dat heeft het ministerie van sociale aaken en werkgelegenheid donderdag bekend gemaakt. De daling deed zich zowel bij mannen (min 3.800) als bij vrouwen (min 4.200) voor. De daling van de werkloosheid is ongeveer net zo groot als op basis van seizoensinvloeden mocht worden ver wacht. AMSTERDAM (ANP) - Een werkloze die de richtlijnen in de nieuwe Werk loosheidswet (nWW) overtreedt, kan daarvoor een strafkorting op de uit kering verwachten die niet langer dan dertien weken duurt en niet lager dan tien procent beneden het sociaal minimum komt. Dit kader heeft de Federatie van Be drijfsverenigingen (FBV) woensdag in meerderheid gegeven aan het door de bedrijfsverenigingen te voeren sanc tiebeleid. Enkele werknemersleden stemden volgens FBV-voorzitter R. Degenhardt tegen. De bedrijfsvereni gingen vullen hun beleid verder in op basis van dit kader. De nWW gaat van af 1 januari gelden en vervangt de be staande WW en WWV. Soortgelijke sancties gaan ook gelden voor overtre dingen de regels in de Toeslagenwet. Omgekeerde bewijslast speelt niet mee bij het nu vastgestelde beleid. De bedrijfsverenigingen moeten aanne melijk maken dat er overtreden is. Dat kan oplopen van het te laat aanvragen van een uitkering of inschrijven bij het arbeidsbureau tot herhaalde ernstige benadelingen door de uitkeringsge rechtigde. Uiteindelijk kan een uitke ring geheel blijvend worden geweigerd wanneer er sprake is van fraude of on handelbaar gedrag. in wisselende breedtes, dik 22 mm., met of zonder V-groef. Van 89,- nu voor /5VPm; ongelegd. PZC Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagteren F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman en C. van der Maas. Vlissingen: Walstraat 56-60, Postbus 18,4380 AA Vlissingen, tel.(01184)84000. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg, tel.(01180)81000. Goes: Grote Markt 2,4461 AJ Goes, tel.(01100)31800. Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CWTerneuzen, tel. (01150) 94457. Hulst: Steenstraat 6,4561 AS Hulst, tel.(01140)14058. Opening kantoren: van maandag t m vrijdag van 8.00tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes, Vlissingen en Middelburg van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, (01184) 84000: 's avonds op zondag t m vrijdag vanaf 19.00 uur: in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden: 's zaterdagstot 16.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: maandag- t m vrijdagavondvan 20.30 tot 22.00 uur (01184) 84000: zondag avond v an 20.00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen: per kwartaal 68,65: franco per post 82,50: per maand 23,65: jaarabonnement 262,50: jaarabonnement franco per post 317,50: losse nummers 1,10 (alle bedragen inclusief 6 pet. btw.). Postrek. nr.: 3754316,t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven: 132 cent per mm; minimumprijs per advertentie 19,80; ingezonden mededelingen 2Vz x tarief Voor brieven bureau van dit blad 5,- meer. Volledige tarieven met contractpri|zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 6 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij ProvincialeZeeuwseCourant B.V. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 3