I «SB MVOW - mocle Geslaagde expositie Zeeuwse kampioenen m Foutparkeren ondanks verweer toch beboet VROOMS DREESMANj uivea PZC/streek Agenda KANTONRECHTER MIDDELBURG Goed beschermd het najaar in? Baanlozenproj eet houdt vergadering in Heinkenszand Veel belangstelling paar d wedstrij den De oogstrek gordijnen is nu voi gelegd. Zeker als i gratis voor uopme en hakenen bezc Zo geniet u kende meter vans dicht geweven sat 100% Kleurecht er merk Draion120 Voor elk inte een oude zaak in het nieuwe hart van Middelburg! Zeeuwse jeugd naar Den Bosch Gortstraat 32-34 Middelburg Tel. 01180-12508 Actiedag Werkgroep Zuidelijk Afrika BIGGEKERKE Bejaardensoos viert jubileum KOUDEKERKE NCVB De afdeling Koudekerke van de Nederlandse Christen Vrou wenbond houdt woensdag 19 novem ber een ledenvergadering in de zaal achter de gereformeerde kerk. De heer J. van Leerdam uit Serooskerke zal dan een lezing houden en dia's verto nen over de schepping. De bijeen komst begint om 20.00 uur. MIDDELBURG ANBO De afdeling Middelburg van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen houdt dinsdag een con tactmiddag in gebouw De Schakel. Notaris mr. C. A. van Erkel spreekt over erfrecht: het maken van een tes tament en bijkomende zaken. Na de pauze wordt er bingo gespeeld. De con tactmiddag staat open voor bezoekers van 50 jaar en ouder en begint om 14 uur. Bazaar - De hervormde vrouw groep Zuiderwijk in Middelburg hoi vrijdag21 november van 14.30 tot21 uur een bazaar in de recreatiezaal bejaardenhuis Rustenburg aan Vrijlandstraat in Dauwendaele, bate van de bewoners van het tehi Verkocht worden onder meer hai werken, babykleertjes, sokken ten en geschenkjes. Er is koffie i oliebollen verkrijgbaar. Voorts st! er spelletjes en verlotingen op hetp gramma. Alle belangstellenden-jo en oud - zijn welkom. OOSTKAPELLE NCVB De afdeling Oostkapi van de NCVB houdt dinsdag een denvergadering in het hervormd meentecentrum in Oostkapelle. dens deze bijeenkomst, die om acht begint, zal mevrouw a, h. 1 kamp-Schalkwijk uit Hoogerheidei lezing houden over vier boeken van J. van der Hoeven. VLISSINGEN Alleenstaande ouders - iedereen leest de krant altijd en overal. INTERIEUR blokletiers. Handtekening Spaar mee bij V&u. En verdien 10InterieurKortinl De InterieurKortingKoart is goed voor koning bij een besteding van tenmirü 5000.-aan woninginrichtingsartikelen. bedrag hoeft u niet in een keer uittege<i maar kunt u bij elkaar sparen. Hoe Pr*cf' staat in de folder die op elke woonafde'tf klaarligt. 'm.u.v. Staand van links naar rechts: C. Lepoeter, D. van der Dries, A. Bogers, S. Leloux, M. Martijn, A. Luteijn Isecretaris penningmeester), C. Rijk (vice-voorzitter). Zittend van links naar rechts P. Ocké, J. Timmerman en A. Kil. LEWEDORP - In het verenigingsge bouw in Lewedorp exposeerden zon dag 65 kampioenen uit heel Zeeland (zelfs enkele daarbuiten) elk een vier tal duiven. Telkenjare blijkt dat deze kampioenendag - waaraan gekop peld de prijsuitreiking van de Beve- landse Zondagkampioenen - iets ap arts heeft, in de geest van een reünie. Ongeacht of men zaterdag- of zondag vlieger is, men wil elkaar ontmoeten. Namens de organiserende vereniging P.V. de Postduif Lewedorp opende de voorzitter A. Hazen deze dag. De ma ximale deelname verheugde hem. Hij vroeg de aanwezige kampioenen nu reeds volgend jaar bij de 25e kam pioensdag aanwezig te willen zijn. Voor men aan de prijsuitreiking begon las men een felicitatietelegram voor van de voorzitter der concoursbond P. Ridderhof die met zijn vrouw vakantie geniet in Australië. Vice-voorzitter Kees Rijk liet in een vlot tempo de eerste kampioen op het podium komen. De duifkampioenen: P. Oele Vitesse, J. Oele midfond, J. Verhaagen fond, jonge duiven: W. de Witte Vitesse en fond Foort Glerum. Op de onderdelen oude duiven: Aan geduid: Ad Mulders Vitesse, P. Pieters midfond, Chr. Aerts, fond. Onaange- duid: Ph. Steketee/zn. Vitesse, C. Her mes midfond, fond F. Glerum. Jonge duiven aangeduid en onaangeduid: Wies de Witte. Aangeduid Jeremiasse/ zn. en onaangeduid M. v. Iwaarde. To taal generaal 1 M. v. Iwaarden, 2 F. Glerum, 3 Wagenaar-Den Toonder, 4 Jeremiasse en zn. en W. de Witte. Kam pioenen die bijzondere prestaties heb ben geleverd zoals E. Vermast, Bou- dens-Raas, D. v. Bommel/zn., Joh. Poelman, J. v. Maldegem, P. Driedijk, A. Hazen en Mieras-Nijssen, werden apart geduldigd. De sponsorhoofdprijs, een prachtige T.V.-stoel, werd gewonnen door P. Pie ters Lewedorp. Ook de fraaie bokaal - over 4 Orleansen - nam hij in ont vangst. De generaal jeugdkampioen Jaco Timmerman Yerseke won (de se nioren namen hier ook aan deel) de sponsorprijs van een half varken. Verschillende verenigingen in de con coursbond pogen de jeugd te stimule ren. De onderlinge jeugdcompetitie geeft felle strijd te zien. Trots poseren zij voor de fotograaf. Hun klasseringen zijn: le Jaco Timmerman, Yerseke, 2e C. Lepoeter Hansweert, 3e P. Ocké Hansweert, 4e D. v. d. Dries 's-Heeren- hoek, 5e Aron Bogers Hansweert, 6e A. Kil en 7e S. Leloux Kapelle en 8e M. Martijn Hansweert. De onderafdeling van de concours- bond - de cc W.Z.Beveland - reikte op deze dag hun prijzen uit. De generalen zijn: 1 P. Pieters, 2 Danker Rijk, 3 Jo- han Poelman, 4 Cor Hermes en 5 J. v. Maldegem. De duivenbonnenverkoop geleid door Jo de Bel Middelburg werd een succes. Samen met enkele loterijen was hier door het geheel kostendekkend. VLISSINGEN - Op initiatief van de provinciale zondagvliegerij wordt ook dit jaar een busreis georganiseerd voor de Zeeuwse jeugdduivenliefhebbers naar Den Bosch. Op zaterdag 29 no vember zal deze bus naar de ma- nifestatiedagen van de Neder landse Postduivenorganisatie rijden. Opgave voor 17 nov. a.s. Zondag vliegers bij H. Berkelmans, Kel- dermanstr. 21, 4561 ZN Hulst. De Zeeuwse zaterdagjeugd kan zich opgeven bij L. de Fouw, Burg. v. Citterstr. 4, Kortgene. Tentoonstelling: P.V. Zeelandia Mid delburg, 14 en 15 november. Clubge bouw Poortershove Middelburg Tentoonstelling: P.V. 'Jong Maar Moedig', Driewegen Biervliet15 en 16 nov., café 'De Nieuwlandse Molen'. Hokkenshow: P.V. De Scheldevlie- gers Vlissingen, 14 en 15 november 1986. In clubgebouw. Alg. vergadering: Algemene leden vergadering Afdeling Zeeland Zater dagvliegers, vrijdag 14 november 1986. Dorpshuis Kruiningen, aan vang 19.15 uur. Bonnenverkoop: Fondclub Brabant Zeeland/Flakkee bonnenverkoop 16 november '86. Zaal Van Eekelen, Roo sendaal. Burgerhoutsestraat, aan vang 14.00 uur. Tentoonstelling: P.V. de Trouwe Duif Tholen, 22 november. Zaal café De Kroon, Tholen. Tentoonstelling: P.V. de Uiver, 's- HeerArendskerke, 14 en 15 november 1986. Tentoonstelling: P.V. de Luchtbode, Souburg, 21 en 22 november 1986. Clublokaal van Doornelaan, Sou burg. Tentoonstelling: P.V. de Posthoorn, Vlissingen, 29 november 1986. Clubge bouw Berlagestraat Vlissingen. VLISSINGEN - Allereerst worden de vluchtprogramma's voor het komend seizoen in vele verenigingsvergade ringen besproken. Iedere club heeft zijn eigen belangen, waarbij ligging een bijzonder voorname rol speelt. Onmogelijk is het voor de overkoepe lende Zeeuwse afdelingen, zowel zater dag als zondag, aan deze veelheid van wensen (vaak tegenstrijdige) te kun nen voldoen. Tevens liggen verschil lende vluchten (nationale) qua datum al lang vast. Enkele opvallende wijzi gingen kunnen worden: Zaterdagvliegerij. Men speelt alle ze ven vitessevluchten oude duiven ach ter elkaar, daarna werkt men fond en midfond af. Het voorstel om een reser ve fondvlucht jonge duiven (Bourges) in te lassen lijkt ons haalbaar. Zondagvliegerij. Het 2-jarig experi ment, gescheiden lossing Cambrai (Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Beve- land/Zierikzee) en Beaumetz (West- Zeeuwsch-Vlaanderen en Walcheren) is maar ten dele geslaagd. In Zuid-Be veland waren afgelopen seizoen 12.000 duiven (20%) minder in concours. Ook kring oost kende een terugval in deel name. Op deze manier wordt het te duur. Er is ook geen voldoende bewijs voor verandering te constateren in wedstrijdverloop. Als derde nadeel geeft het bestuur de moeilijke ophaal dienst, waardoor lossingsfouten kun nen ontstaan. Het compromisvoorstel wordt iets westelijk van Cambrai, iets oostelijk van Beaumetz, de lossings plaats Bapaume (afstand Terneuzen 153,322 km). Het sinds mensenheugenis bestaande lossingsstation Dourdan (autover voer) verdwijnt. De accommodatie staat geen normale lossing meer toe. In plaats hiervan komt Etampes. Af stand Goes 362 km. Conceptievliegprogramma Zaterdagvlie gers: Oude duiven: 11/4 Strombeek; 18/4 Doornik; 25/4 Cambrai; 2/5 Bapaume; 9/5 Breteuil; 9/5 Doornik; 16/5 P. st. Maxence; 23/5 Chartres; 30/5 Meaux; 6/6 Chateauroux; 6/6 Rouen; 13/6 Chartres; 19/6 St. Vincent; 20/6 Troyes; 27/6 Moulins; 27/6 Etampes; 4/7 Orleans; 10/7 La Souteraine; 18/7 Meaux; 31/ 7 Bergerac. Jonge duiven: 17/6 Duffel; 25/6 Strombeek; 4/7 Doornik; 7/7 Strombeek; 11/7 Cambrai; 18/7 Breteuil; 25/7 P. st. Maxence; 1/8 Rouen; 8/8 Meaux; 15/8 Reims; 22/8 Pont St. Max; 29/ 8 Orleans; 12/8 Chateauroux. Navluchten: 11/8 Duffel; 15/8 Strombeek; 22/8 Doornik; 29/8 Cambrai; 5/9 Bapaume; 12/9 P. st. Ma xence; 19/9 Bapaume. Conceptvliegprogramma zondagviiegers: 19/4 Bapaume; 26/4 Compiegne; 2/5 Etam pes; 10/5 Bapaume; 16/5 Orleans; 17/5 Com piegne; 24/5 Compiegne; 30/5 Moulins; 6/6 Etampes; 13/6 Chateauroux; 14/6 Bapaume; 19/6 St. Vincent; 21/6 Compiegne; 27/6 La Souterraine; 28/6 Etampes; 3/7 Barcelona; 4/ 7 Orleans; 5/7 Bapaume; 11/7 Limoges; 12/7 Compiegne; 17/7 Dax; 19/7 Bapaume; 25/7 Tours; 26/7 Compiegne; 31/7 Bergerac; 2/8 Etampes; 8/8 Compiegne; 15/8 Orleans: 22/8 Parkestone; 23/8 Bapaume; 29/8 Orleans; 30/ 8 Bapaume; 5/9 Parkestone; 6/9 Compiegne; 12/9 Chateauroux; 26/9 Bourges. DONDERDAGAVOND KOOPAVOND DONDERDAG 13 NOVEMBER 1986 Dat kan, de collectie is nu optimaal! Enorme keus in: winter(auto)-coats; jagersjassen (4 kleuren); regenjassen met uitritsbare voeringen; jacks in loden, gewatteerd en in ruiten; winterjassen in Schotse tweedstoffen. MIDDELBURG - Toen de 42-jarige M. J. uit Serooskerke zijn auto op 31 mei op de Markt in Middelburg buiten de vakken had geparkeerd en er bij te rugkomst een bon achter de ruiten wissers prijkte was hij daar aller minst gelukkig mee. Toen hij daarbij nog constateerde dat een dame die haar auto eveneens fout geparkeerd had niet werd bekeurd, meende hij dat er sprake was van willekeur en onbillijkheid. Zodoende had hij de zaak van meet af aan willen laten voorkomen om dat uiteindelijk woensdag op de zitting van het Mid delburgse kantongerecht eens uit de doeken te doen. ,,Dat kan inderdaad wel eens zo gebeu ren", meende officier van justitie mr S. Tempel. „Diegene die de bon krijgt HEINKENSZAND Het algemeen bestuur van het Bevelandse project Mensen zonder Baan vergadert woens dag over onder meer de samenwer kingsvorm die moet worden gekozen nu het project zelfstandiger zal draai en. Middels een enquête zijn alle be stuursleden, onder wie de vertegen woordigers van de deelnemende ge meenten, gepolst over de meest wense lijke vorm van samenwerking. Beslo ten is om een middenweg te bewande len tussen de huidige samenwerkings vorm en de stichtingstructuur. De nieuwe samenwerkingsvorm zou voor een periode van drie jaar moeten gel den. De vergadering wordt gehouden in De Stenge in Heinkenszand en be gint om 15.00 uur. WESTKAPELLE - Onder zeer grote belangstelling werd de halfjaarlijkse dressuur- en springwedstri jd voor po ny's en paarden van de Zandbooirui- ters gehouden. De uitslag was als volgt, B-dressuur pony's (ben. 10 jr.): 1 Irma de Visser met Sitah, B- dressuur pony's (bov. 10 jr.): 1 DinaHengst- Boy; L-dressuur pony's (bov. 10 jr.): 1 Mela- nie Roelse-Musky; B-dressuur paarden: 1 Nel de Hoop-Marcel; L-dressuur paarden: 1 Jos Hoogesteger-Urban; B-springen pony's (ben. 10 jr.): 1 Leonie Huibregtse-Peggy; B- springen pony's (boven 10 jr.): 1 Ilse Maas- Kittie; L-springen pony's (bov. 10 jr.): 1 Hans-Peter Minderhoud-Carla; B-springen paarden: 1 Jakomina v. Zetten-Tarzau; L- sprlngen paarden: 1 Jos Hoogesteger-Ur- bau. MIDDELBURG - De Werkgroep Zuidelijk Afrika in Middelburg doet zaterdag mee aan de internationale actiedag tegen de aanwezigheid van Shell in Zuid-Afrika. Automobilisten die tanken aan de Shellpomp aan de Koudekerkseweg krijgen tussen 14.00 en 15.00 uur een folder, waarin wordt opgeroepen niet meer bij de oliemaat schappij te tanken. voelt zich vaak gepakt. Maar of dit een zaak is van onrecht? Soms is het een kwestie van geluk en in dit geval heeft u dus pech gehad. Bovendien was de bekeuring in uw geval al uitgeschre ven; bij die dame kennelijk nog niet en kon misschien worden volstaan met een waarschuwing". Verder vond hij het nogal kinderachtig en in de sfeer liggen van 'waarom ik wel en een ander niet'. Hij zag dan ook geen reden om van het standaard tarief af te wijken en eiste een boete van 60 gulden. Kanton rechter mr B. J. R. P. Verhoeven von niste conform. De Vlissinger A. P. (38) had op 1 april op de Veerhavenweg met zijn auto 80 kilometer per uur gereden terwijl daar maar 50 was toegestaan. De mare chaussee bekeurde hem en omdat P. 'vlug van de zaak af wilde zijn' toog hij naar de mareachausseepost om daar 80 gulden te betalen. De kassier was evenwel niet aanwezig. Contant beta len ging dus niet en er werd hem te ver staan gegeven dat er wel een acceptgi ro gestuurd zou worden. De acceptgiro die bij P. in de bus rolde kwam echter niet van de marechaussee, maar van het openbaar ministerie en die viel be duidend hoger uit dan de 80 gulden. Tijdens de zitting kwam de justitiële aap uit de mouw: de marechausi kan geen politietransacties aant den. „Het was allemaal dus een bef fout gegaan", concludeere mrTemi Daar P. al direct na de overtreding) willen betalen zag hij geen reden het schikkings- dan wel zittingstai te hanteren en eiste de oorspronke ke boete van 80 gulden. Het vonnis? overenkomstig de eis. Tijdens een controle in april cons teerde de politie dat de auto waarin 21-jarige Middelburger P. j. n. twee gladde voorbanden had. Desti had N. verklaard dat hij de automo besturen, omdat zijn maat -eigen; van de auto- 'ladderzat' was. De keuring had hij dan ook aan zijn vrij doorgestuurd. Deze had echterniet taald en zodoende belandde n. vi het hekje. Op de zitting bleek ech dat de auto niet aan diens vriend t behoorde, maar aan hemzelf, waar overigens geen enkele verklaring vi kon geven. „Een fantastisch verha: stelde mr Tempel. „De auto is van; vriend, maar alle papieren staan zijn naam". Niettemin meende hij i N. als bestuurder hoe dan ook vera woordelijk was en eiste een boete; 130 gulden. Mr. Verhoeven vonni overeenkomstig de eis. BIGGEKERKE De bejaardensocië teit in Biggekerke viert woensdag 19 november het 25-jarig jubileum met een feestelijke middag in het dorps huis. Het prgoramma vermeldt onder meer spelletjes, voordrachtjes en een diavertoning (door de heer J. Tange). De groep Meer Bewegen voor Ouderen zal het geheel opluisteren met volks dansjes. De feestmiddag begint om 14.00 uur. wijkgebouw Het Anker in Vlissinj wordt woensdag 19 november een formatie-avond gehouden voor alle staande ouders. Onderwerp van avond is 'Kwijtschelding van belast gen en de positie van alleenstaai ouders'. Dit onderwerp wordtingel door de heer P. Dieffenbach van Woonlastenkommitee Vlissingen. avond wordt georganiseerd d Fiom-Zeeland (Stichting tot hulp; lening bij zwangerschap en alle staand ouderschap), in samenwerk met BOEG-Zeeland (Belangen Or nisatie Eén-ouder Gezinnen). A vang 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 18