SMIT TAK schakel in de deltawerken Rijkswaterstaat, DOS bouw Inwoners van Zeeland! Proficiat Noeste Waterwerkers I2KI INTERNATIONAAL 1*^*1 ZEESLEEP BERGINGSBEDRIJF BV BV TWENTSCHE KABELFABRIEK Delta Marina UW VEILIGHEID VOOR ALLES A NAME? |EY EQUIPMENT «SS® HOSTELLERIE SCHÜDDEBEÜRS ook voor uw verzekeringen tel (01180) 83000 'radio-holland bv Een greep uit ons programma: HOLLESTELLE LEVERT „TOP" WERK EN NIET ALLEEN VOOR DE OOSTERSCHELDEWERKEN MAAR OOK VOOR U OPEN-DICHT - 36 Donkereweg 35, 4317 NL Schuddebeurs tel.: 01110-5651. Door uw uitzonderlijke prestatie blijven wij in staat om met droge voeten de overheerlijke Oosterschelde produkten te serveren! Rotterdam, Zalmstraat 1, Telefoon 010-4549911Telex 22222 smit nl ext. smittak - Telefax 4139941. GEMEENTE ZIERIKZEE Zierikzee: centrumgemeente op het voormalige ei land Schouwen-Duiveland, via de nieuwe OOSTERSCHELDEDAM nog sneller be reikbaar vanaf Walcheren en het Sloege- bied. Daarnaast heeft Zierikzee een directe verbinding via de weg N 59 (Zierikzee-Rot- terdam) naar de Randstad en via het ha venkanaal met de Oosterschelde. Op het industrieterrein 'De Zuidhoek', ge legen ten zuiden van de stad, is nog indus trieterrein beschikbaar voor bedrijven en instellingen. Op dit industrieterrein is reeds een groot aantal bedrijven gevestigd. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Gemeente Zierikzee Directie gemeentewerken Meelstraat 10 Zierikzee Tel.: 01110-3151 Fabrikant van kabels voor energie- en informatie-overdracht, die zich ai meer dan 55 jaar mag verheugen in een uitstekende reputatie. Elke meter opnieuw op een onveranderlijk hoog kwaliteitspeil. Kunststof- en papiergeïsoleerde laag- en middenspanningskabels voor stroomdistributie, installatiekabels, stuurstroomkabels, telefoonkabels, telecommunicatiekabels, instrumentatiekabels, coaxiaalkabels, signaleringskabels, scheepskabels en binnenkort: glasvezelkabels. Postbus 6 7480 AA HAAKSBERGEN Telefoon: 05427-12255 De Oosterscheldewerken, technisch hoogstandje op het gebied van waterbouwkundige werken. Ook de Koninklijke Hollestelle uit Goes is zeer nauw bij de uitvoering van een aantal projekten betrokken geweest. Zoals b.v. „Het Topshuis", het zenuwcentrum voor de afsluiting van de Oosterschelde en permanent informatie- en expositiecentrum over de Deltawerken. Als konstruktiebedrijf verzorgden wij het konstruktie- werk en loopkranen. Wanneer u meer wilt weten over staalkonstrukties, loop- en portaalkranen, vraag dan uitvoerige informatie aan. Wij zijn o.a. importeur voor Z.W.-Nederland van Verlinde takels. Bovendien hebben wij in ons konstruk tiebedrijf de meest moderne machines ter beschikking voor een pasklare oplossing. koninklijke hollestelle y5 ALGEMENE ZEEUWSE/MIDDELBURG Radio-Holland- su'7eV. maritieme wereiu. 'RH SURVEY EQUIPMENT opeen meow adres Odder een ^naaree-è-rd qezicht. W SURVEY EQUIPMENT BH SURVEY EQUIPMENT «.„nuimif1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1986 Proficiat (3 km van Zierikzee, richting Brouwershaven) Postbus 16, 4484 ZG Kortgene. Tel. 01108 1315. STAALKONSTRUKTIES INSTALLATIES TECHNISCHE CROOTHANOEL SINDS 1874 MARCONISTRAAT 6 GOES TELEFOON (01100) 13330* JX* - biivoorbeeld. |e Dag.oepspecial^en^amis jaren bij Ftedi survey-electr0 oPhetgfarevoortaanUalsV volledig "eWstaXe bedrijfsgroep funktioneren. mtl muiden nieuwe naam. Vanal ^"j^jj^Trawler- h,.,e wekom op Kade 64 rn Ijmurden. telefonisch be'eS35754 onder nummer 026SU

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 72